Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

9 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

Tulevaisuuden kirjasto

Kaisa-talon valmistuminen on

merkkipäivä yliopiston historiassa.

Taloon sijoittuu Helsingin

yliopiston pääkirjasto. Keskustakampuksen

kirjasto toimii pääkirjaston lisäksi

Minervassa Kruunuhaassa. Kirjasto

on yliopiston sydän. Helsingin yliopiston

sydän sykkii nyt uudella, tulevaisuuteen

suuntautuvalla tavalla.

Uusi kirjastotalo on arkkitehtonisesti

varsin ainutlaatuinen. Puhe siitä, ettei

Helsingissä uskalleta toteuttaa wauarkkitehtuuria,

ei ainakaan Helsingin

yliopiston kohdalla pidä paikkaansa.

Talo muuttaa olennaisella tavalla Kaisaniemenkadun

ja Fabianinkadun näkymiä.

Yliopisto onkin monen rakentamisprojektinsa

ansiosta pystynyt keskeisellä

tavalla vaikuttamaan Helsingin

kaupunkikuvaan, sekä keskustassa että

kampuksillamme. Kaisa-talo tulee hienoon

seuraan.

Kaisa-taloon tuleva kirjasto on myös

hieno symboli ja lopullinen osoitus yliopiston

kirjastolaitoksen mittavasta

kehittämisprojektista, joka on liittänyt

lukuisat tiedekunta- ja laitoskirjastot

yhteen, Helsingin yliopiston kirjastoksi.

Yliopiston aikanaan hyvin hajanaista

kirjastolaitosta, jonka hajanaisuuteen

liittyviä resurssimenetyksiä oli jo ulkopuolisissakin

arvioinneissa todettu,

on pyritty järkeistämään siten, että sen

resurssit saadaan mahdollisimman hyvään

käyttöön. Kaisa-talon valmistuttua

Helsingin yliopiston kirjaston toimintojen

fyysinenkin yhdistäminen on nyt

toteutettu myös keskustakampuksella.

Vuonna 2010 muodostetun yliopiston

kirjaston keskitetyt palvelut saadaan

pääkirjastossa samoin ensi kertaa saman

katon alle palvelemaan koko kirjastolaitosta

ja käyttäjiä.

Helsingin yliopiston uudessa strategiassa

painotetaan opetusinfrastruktuurin

kehittämistä tärkeänä toimenpiteenä,

kun viedään yliopistoa opetuksen

osalta kohti maailman 50 parhaan yliopiston

joukkoa. Kaisa-taloon tulevalla

kirjastolla on tässä keskeinen rooli. Se

tulee toimimaan uudenaikaisena oppimiskeskuksena,

jonka toiminta perus-

tuu uusimpaan yliopistopedagogiseen

osaamiseen ja opetusteknologiaan. Talossa

ollaan mukana rakentamassa oppimisen

ja opetuksen tulevaisuutta.

Sekä ulkomuodoltaan että toiminnaltaan

talo edustaa huippumodernia

oppimisen muotoilua. Talon avaaminen

onkin Helsingin yliopiston yksi tärkeä

osuus maailman muotoilupääkaupunkivuoden,

World Design Capital 2012,

näyttävästä hankesalkusta. Vaikka Kaisa-talo

on tarkoitettu yliopistolaisille,

uudenlaiseksi oppimisen ja tutkimuksen

keskukseksi, se tulee tämän ohessa

toimimaan myös kaikkien kansalaisten

yhteisenä kokoontumistilana.

Hieno hanke on saatu päätökseen.

On hyvä, että hanketta on dokumentoitu

hienoon kirjaan.

Thomas Wilhelmsson

Helsingin yliopiston rehtori

More magazines by this user
Similar magazines