Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

Suomi |Osa Kaisa-talossa

olevasta Jenni Ropen ja Terhi

Ekebomin taideteoksesta.

Taidehistorian tutkija Osvald

Sirén

Svenska | En del av konstverk

i Kajsahuset. Artisterna är

Jenny Rope och Terhi Ekebom.

Forskaren i konsthistoria

Osvald Sirén.

English | Part of the work of

art by Jenny Rope and Terhi

Ekebom in the Kaisa House.

Art historian Osvald Sirén.

Photo: Reino Lantto

111 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

Taidehistorian tutkimus perustuu edelleen hyvin paljon painettuihin teoksiin, sillä

digitaalisessa muodossa aineistoja on vain vähän. Kokoelmia on kartutettu yhteistyössä

oppiaineen opettajien ja tutkijoiden kanssa. Työnjakoa muiden taidealan

kirjastojen ja Kansalliskirjaston kanssa tehdään, ja yliopiston kirjasto tulee jatkossa

huolehtimaan erityisesti Euroopan ulkopuolisten maiden kirjojen hankkimisesta.

Esimerkiksi Kiinasta on hankittu vanhempaa taidetta käsittelevän kirjallisuuden

rinnalle myös aivan uusinta taidehistorian kirjallisuutta.

Kaisa-taloon eivät siirtyneet aikaisemmin yliopiston päärakennuksessa sijainnutta

kirjastoa kaunistaneet taideteokset. Laitokselle jäivät yliopiston veistokuvakokoelma

ja rakennusmallikokoelma. Yliopistolla on muutenkin paljon taidetta, sillä

akateeminen muotokuvakokoelma Galleria Academica käsittää noin 990 teosta.

Yliopisto omistaa lisäksi noin 300 muuta taideteosta, kertoo museoamanuenssi Pia

Vuorikoski. Taideteokset on sijoitettu eri puolelle yliopistoa, myös Kaisa-taloon.

Konst inom

bokpärmar och

ramar

Den medeltida italienska målarkonstens mästare

Giotto är väl representerad i universitetsbibliotekets

konsthistoriska samling, likaså renässansmålarna.

Den äldre italienska konsten från

1200–1500-talet har blivit en av tyngdpunkterna i

samlingen genom donationer och förvärv.

Det var framför allt konsthistorikern Osvald

Sirén (1879–1966) som utökade den italienska

samlingen. Han testamenterade sin boksamling

om västerländsk konst till universitetsbiblioteket.

Samlingen är uppkallad efter Sirén.

Sireniasamlingen ska täcka konsten i Finland,

berättar bibliotekarie Virpi Huhtala. Andra områden

som har prioriterats vid nyförvärv är äldre

italiensk konst och kinesisk konst.

Forskningen i konsthistoria baserar sig fortfarande

i hög grad på tryckta verk, eftersom det

inte finns så mycket digitalt material. Samlingarna

har utökats i samarbete med lärare och forskare i

konsthistoria. Biblioteket samarbetar med andra

konstbibliotek och Nationalbiblioteket och kommer

i fortsättningen att sköta anskaffningen av

böcker från utomeuropeiska länder.

Art on the shelves

and on the walls

The University’s art history collection contains

a good selection of works by Giotto, a master

of mediaeval Italian painting, as well as by

Renaissance artists. As a result of various

donations and acquisitions, Italian art from

the 13 th to the 16 th centuries is now one of the

collection’s core areas.

The major contributor to the Italian

collection was art historian Osvald Sirén (1879–

1966). In his will, Sirén donated his library of

books on Western Art to the University. The

Sirenia Collection was named after him.

According to librarian Virpi Huhtala, the

Sirenia Collection is intended to cover Finnish

art as comprehensively as possible. Acquisitions

have also focused on earlier Italian art and

Chinese art.

Art historical research is still largely based

on printed works, for few resources have been

digitised. The University has built its collections

through collaboration with its teachers and

scholars of art history. The Helsinki University

Library is currently distributing duties with other

arts libraries and the National Library of Finland

and will focus in future on the acquisition of

particularly non-European literature.

More magazines by this user
Similar magazines