Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

116

Biokirjasto tallettaa lajien monimuotoisuutta

YK:n biodiversiteettiä koskevan sopimuksen toteuttamista haittaa se, että kasveja ja

eläimiä koskevaa informaatiota ei ole helposti saatavilla internetistä. Tieto on koottuna

vuosisatojen aikana ilmestyneisiin tieteellisiin kirjoihin ja sarjajulkaisuihin, joihin

on voinut päästä käsiksi vain vierailemalla useissa eri kirjastoissa. Amerikkalainen

Biodiversity Heritage Library (BHL) on vuodesta 2007 lähtien digitoinut tätä kirjallisuutta

verkkoon. Euroopassa käynnistettiin vuonna 2009 BHL-Europe-projekti, jonka

tavoitteena on luoda eurooppalainen ulottuvuus ja käyttöliittymä BHL-palveluun.

Kaiken kaikkiaan 28 organisaatiota 14 maasta on mukana globaalin biodiversiteettikirjaston

luomisessa. Suomessa hankkeeseen osallistuu Viikin kampuskirjasto,

jonka tavoitteena on edistää kotimaisten alan julkaisujen digitointia. Viikissä digitoidaan

vanhaa kasvi- ja eläintieteellistä aineistoa omista kokoelmista sekä myös

muista kokoelmista.

Suomesta hankkeessa ovat mukana myös Luonnontieteellinen keskusmuseo

ja alan yhdistyksiä.

Euroopan väitöskirjat yhdestä osoitteesta

DART-Europe on tutkimuskirjastojen yhteenliittymä, joka edistää eurooppalaisten

opinnäytteiden näkyvyyttä ja avointa käyttöä. Kirjasto on mukana tässä

yhteistyössä, jonka myötä Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämässä E-thesispalvelussa

julkaistut verkkoväitöskirjat ovat löydettävissä myös DART-Europeportaalin

kautta.

Portaalissa oli keväällä 2012 opinnäytteitä 20:stä Euroopan maasta ja 408:sta

yliopistosta. Palvelu kasvaa nopeasti, ja siinä on opinnäytteitä yli 290 000. Portaali

sisältää opinnäytteiden kuvailutiedot, ja kunkin opinnäytteen kohdalla on linkki kokotekstijulkaisuun

sen alkuperäisessä julkaisupaikassa. Palvelun käyttö on jatkanut

kasvuaan, ja vuodessa sen sivuilla vierailtiin noin miljoona kertaa.

Portaalia tukee Euroopan tutkimuskirjastojen liitto LIBER, jonka jäsen kirjasto on.

Osaamisen jakamista yli rajojen

Kirjastolla on myös runsaasti muuta yhteistyötä etenkin LERU -yliopistojen sekä

muiden eurooppalaisten tutkimusyliopistojen kanssa. Hyviä kokemuksia on saatu

mm. henkilökunnan ja alan opiskelijoiden vaihto-ohjelmista. Tieteenalakohtaiset

järjestöt ovat tärkeitä yhteistyön edistäjiä omilla aloillaan.

Kirjaston viime vuosien laajin yhteistyöhanke on ollut Namibian yliopiston kirjaston

osaamisen kehittämisohjelma. Siihen on osallistunut myös Tampereen yliopiston

kirjasto, ja hanketta on rahoittanut ulkoministeriö. Hanke on jatkoa Suomen

ja Namibian pitkäaikaiselle läheiselle yhteistyölle. Helsingin yliopistolla ja Namibian

yliopistolla on yli 10 vuotta ollut yhteistyösopimus, johon kirjastoyhteistyö antaa

uuden näkökulman.

More magazines by this user
Similar magazines