Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

10

Framtidens bibliotek

Att Kajsahuset nu står färdigt

är en stor händelse i universitetets

historia. Huset blir säte

för Helsingfors universitets huvudbibliotek.

Campusbiblioteket i centrum har

verksamhet både i huvudbiblioteket och

i Minerva i Kronohagen. Biblioteket är universitetets

hjärta som nu slår med en ny,

modern puls.

Arkitektoniskt sett är det nya bibliotekshuset

unikt. Att Helsingfors inte

skulle våga satsa på arkitektur med hög

”wow-faktor” stämmer åtminstone inte

när det gäller Helsingfors universitet.

Med Kajsahuset förändras stadsbilden

på Kajsaniemigatan och Fabiansgatan

radikalt. Universitetet har tack vare sina

många byggnadsprojekt lyckats sätta sin

prägel på Helsingfors stadsbild på ett avgörande

sätt, både i centrum och på universitetets

olika campusområden. Kajsahuset

är i gott sällskap.

Biblioteket i Kajsahuset är också en

fin symbol och ett lyckat resultat av det

omfattande projektet som gick ut på att

utveckla universitetets biblioteksväsende.

I och med projektet har man nu lyckats

föra samman ett antal fakultets- och

institutionsbibliotek till ett enda bibliotek,

Helsingfors universitets bibliotek.

Målet har varit att rationalisera universitetets

biblioteksväsende så att resurserna

kan användas på bästa möjliga sätt. Bibliotekets

tidigare splittrade verksamhet

ledde till resursförluster, vilket även externa

utvärderingar visade. När Kajsahuset

nu är färdigt har verksamheten vid Helsingfors

universitets bibliotek koncentrerats

rent fysiskt också i centrum. Det nya

huvudbiblioteket grundades 2010 och

bibliotekets centraliserade tjänster är i

Kajsahuset för första gången tillgängliga

under ett och samma tak.

I Helsingfors universitets nya strategi

betonas utvecklingen av undervisningsinfrastrukturen

som en viktig undervisningsrelaterad

åtgärd när det gäller att

bli ett av de 50 främsta universiteten i

världen. Här kommer biblioteket i Kajsahuset

att ha en central roll. Bibliote-

ket kommer att vara ett modernt lärandecentrum

med det senaste i fråga om

universitetspedagogisk kompetens och

teknik. Huset kommer att vara en viktig

arena för utvecklingen av framtidens lärande

och undervisning.

Både när det gäller utformning och

verksamhet är huset ett exempel på

toppmodern design för lärande. Invigningen

av huset är ett av Helsingfors

universitets bidrag till den imponerande

projektportföljen under designåret

World Design Capital 2012. Även om

Kajsahuset riktar sig till universitetsvärlden

och är ett innovativt centrum

för lärande och forskning, kommer det

också att vara ett gemensamt rum för

alla finländare.

Ett fint projekt har slutförts och dokumenterats

i en fin bok.

Thomas Wilhelmsson

Helsingfors universitets rektor

More magazines by this user
Similar magazines