Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

23 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

taan liittyviä kysymyksiä on pilotoitu yhdessä tutkimusryhmien ja eurooppalaisten

asiantuntijoiden kanssa.

Kirjastojen keskittämisellä on ollut useita vaikutuksia. Se vahvistaa mahdollisuuksia

toimia tieteiden rajapinnoissa. Keskittäminen tehostaa kirjaston käyttöä ja

kokoelmien johdonmukaista kartuttamista. Se antaa mahdollisuuksia syventää kirjastohenkilöstön

osaamista yliopiston ja tieteenalojen uusien strategisten tarpeiden

edellyttämillä alueilla. Uudet palvelutarpeet vaikuttavat kirjaston henkilörakenteeseen.

Erikoistuneita asiantuntijoita tarvitaan entistä enemmän.

Kirjasto muuttuu edelleen 2020–2030-luvuilla. Helsingin yliopistossa on rohkeasti

uudistettu kirjastolaitosta monipuolisiksi työskentely- ja oppimisympäristöiksi.

Palvelumuotoilun keinoin halutaan uudistaa opiskelijoiden ja muiden käyttäjien

palveluja. Monimuotoisuus ja monialaisuus edistävät oppijan ja tutkijan työtä ja

viihtyvyyttä. Erilaisille oppijoille ja tutkijoille rakennetaan heidän työskentelytyyliään

tukevia palveluja ja tiloja. Tutkijapalvelujen painopiste siirtyy entistä selkeämmin

verkkoon.

Mahdollisuudet täysin virtuaaliseen palvelutarjontaan kasvavat useilla aloilla.

Kuten useat tutkijat ovat kuitenkin huomauttaneet, ihminen ei oleellisesti muutu,

vaikka uusia työvälineitä ja mahdollisuuksia on saatavilla. Yliopiston uusi pääkirjasto

Kaisa-talossa antaa erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa tulevaisuuden monia

mahdollisia skenaarioita. Kirjasto on tulevaisuudessakin yliopiston yhteisöllisyyttä

lujittava kumppani. Se on sekä yliopistolaisten yhteinen että kunkin oma tila, joka

luo mahdollisuuksia yllättäville kohtaamisille, löydöille ja luovuudelle.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja.

More magazines by this user
Similar magazines