Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

Modehuset blev

kunskapens hus

Kajsahuset byggdes på det tidigare modevaruhuset

Pukevas plats. På 1970- och 1980-talen var

Kajsaniemigatan en populär modegata med flera

affärshus. Det största och kändaste var Pukeva,

som var en föregångare i varuhusbranschen i

Finland. Varuhuset utvidgades i tre byggnadsfaser

och bestod till slut av tre fastigheter. År 1973

byggdes också ett parkeringshus med infart från

Fabiansgatan.

Under den djupa recessionen i början av

1990-talet gick företaget i konkurs och universitetet

blev delägare i fastighetsbolaget. År 1996

flyttade Studentbiblioteket in i huset. Så började

utvecklingen från köpcentrum till kunskapens

hus. Universitetet blev helägare till fastighetsbolaget

2006 och inledde planeringen av ett nytt

bibliotekshus.

37 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

House of fashion

becomes house of

knowledge

The Kaisa library building has been erected

where fashion department store Pukeva

used to stand. In the 1970s and 1980s

Kaisaniemenkatu was a bustling high street

with numerous fashion shops, the largest and

most famous of which was Pukeva. Pukeva

was a forerunner in the Finnish department

store sector, and during its three stages of

construction it expanded to encompass three

adjacent buildings. It also included a car park

on Fabianinkatu, opened in 1973.

During the deep recession of the early 1990s

the company went bankrupt and the University

became a partner in the property company. In

1996 the University’s Undergraduate Library

Suomi | Kaisaniemenkatu

jouluna 1973. Helsingin

kaupunginmuseo.

Svenska | Kajsaniemigatan

julen 1973.

English | Kaisaniemenkatu

street in Christmas 1973.

Photo: Helsingin kaupunginmuseo

moved to the building, marking the beginning

of its transformation from a shopping centre to

a house of knowledge. In 2006 the University

purchased the entire property company and

began designing the new library building.

More magazines by this user
Similar magazines