Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

46

kerroskorkeuden rakennukseen saadaan tilallista kokemuksellisuutta. Välipohjaaukoista

yhdessä pääportaan kanssa muodostuu tilasarja, joka luo kirjaston sisätilan

tunnelman ja pysyvän identiteetin sekä helpottaa kirjastossa suunnistamista.

Toiminta jakaantuu vyöhykkeisiin

Toiminnallisesti tilat jakautuvat vyöhykkeisiin. Toimintojen sijoittamisella pyritään

tekemään kirjaston palvelut ja käyttäminen selkeästi ymmärrettäväksi ja nähtäväksi.

Tällä pyritään tukemaan ja helpottamaan oppimisprosessia sekä kirjaston käytettävyyttä.

Aukkojen ympärillä on liikenne- ja informaatiovyöhyke. Siihen sijoittuvat

pääopasteet, sisäisen tiedotuksen infotaulut, tiedonhakupisteet, kopiointi- ja skannauspalvelut,

oleskelupaikkoja, näyttelytilaa, asiakkaiden työskentelypaikkoja ja

mahdolliset asiakaspalvelupisteet.

Liikenne- ja informaatiovyöhykettä kiertää kokoelmavyöhyke. Kokoelmatila on

irtokalusteilla muokattavaa tilaa, jossa kirjahyllyjen lomassa on oleskelu-, ryhmätyö-

sekä lukupaikkoja. Irtokalusteilla, valaistuksella, materiaaleilla ja väreillä voidaan parhaimmillaan

luoda vaihtelevia tunnelmia sekä viihtyisiä ja rauhallisia kohtaamis- ja

työskentelypaikkoja kerroksiin. Opiskelijoilla on hyvin vaihtelevat käsitykset miellyttävästä

opiskeluympäristöstä, joten valinnanvaraa pitää löytyä.

Uusien digitaalisten medioiden käänteentekevä mukaantulo osaksi opiskelua

laajentaa opiskelijoiden mahdollisuuksia monenlaisiin ryhmätyöskentelyn muotoihin.

Tiedekirjaston pitää tarjota yksin tapahtuvaan opiskeluun tarkoitettujen tilojen

lisäksi asianmukaisella laitteistolla varustettuja ryhmätyö- ja projektitiloja, joissa

äänekäskin työskentely on mahdollista. Tilojen pitää olla myös riittävän helposti

muunneltavissa vastaamaan alati muuttuvia vaatimuksia ja tarpeita.

Eri tehtäviin erilaisia tiloja

Täydellistä hiljaisuutta vaativaan työskentelyyn sekä toisaalta äänekkääseen ryhmätyöskentelyyn

on varattu työhuonevyöhyke, jossa on äänieristetyt työskentelytilat.

Kirjastossa on myös hiljaisen työskentelyn lukusalit. Suunnittelussa on varauduttu

mahdollisuuteen lisätä tarvittaessa lukusaleja ja ryhmätyötiloja. Kokoelmatiloissa kirjahyllyt

vaimentavat ääntä hyvin, joten kokoelmien lomaan voidaan myös sijoittaa hiljaisen

työskentelyn paikkoja siinä missä myös ääntä tuottavia ryhmätyöskentelytiloja.

Suuressa kirjastorakennuksessa akustiikan hallinta on haastavaa. Suunnitteluun

osallistui akustinen suunnittelija, jonka suositusten mukaisesti pintoja vaimennettiin

ja tehtiin materiaalivalintoja. Kirjastossa otetaan käyttöön peittoäänijärjestelmä.

Kokoelmat sijoittuvat kerroksiin pääasiassa tieteenalakohtaisesti.

Henkilökunnan työtilat sijoittuvat maanpäällisten kokoelmatilojen yhteyteen.

Sisääntulokerroksessa sijaitsee asiakaspalvelukeskus taustatiloineen. Helsingin yliopiston

kirjaston hankinta ja luettelointi, hallinto ja verkkopalvelut sijaitsevat ylimmäisessä,

seitsemännessä kerroksessa. Logistiikkakeskus on maanalaisessa kerroksessa

huoltopihan yhteydessä. Sieltä uusi aineisto siirretään käsiteltäväksi ylimpään

kerrokseen ja edelleen muihin kerroksiin.

More magazines by this user
Similar magazines