Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

Suomi | Julkisivussa on

vaativia holvirakenteita ja

suuria lasiseiniä.

Svenska | Fasaden har

krävande valvkonstruktioner

och stora glasväggar.

English | The facade features

technically demanding

arched structures and large

glass walls.

Photo: Jussi Kalliopuska

53 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

REINO LANTTO

Rakennushankkeessa

innovoitiin

Uuden suuren yliopistokirjaston rakentaminen on harvinaista koko

Euroopassa. Myös rakennushankkeena Kaisa-kirjastotalo on ollut

monella tapaa merkittävä ja uusia toimintatapoja luova. Kaupungin

ydinkeskustassa toteutettu kohde oli monimuotoinen ja vaativa.

Helsingin yliopisto on viime vuosina korjannut ja laajentanut ahkerasti

keskustakampuksen Hirvi-korttelin rakennuksia. Tämä on tapahtunut

hyvässä yhteistyössä kaupungin kaavoittajien ja päättäjien kanssa. Myös

Kaisa-talon suunnittelussa ja rakentamisessa tehtiin tiivistä yhteistyötä kaupungin

kanssa. Kaupunki näki hankkeen tärkeänä keskustan kehittämiskohteena.

Hankkeen suunnittelu eteni osittain tavallisesta poikkeavalla tavalla. Talon arkkitehtuurikilpailu

toteutettiin uudella, yhteistyössä arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa

kehitetyllä menettelyllä. Kaavoittajan edustaja oli mukana kilpailutöiden arvostelulautakunnassa.

Yliopisto on kiinteistöjohtaja Teppo Salmikiven mukaan pyrkinyt mahdollisimman

hyvään yhteistyöhön talon käyttäjien, suunnittelijoiden ja rakentajien kesken.

Kirjastolla oli seitsemän projektiryhmää suunnittelemassa tiloja ja palveluja käyttäjien

näkökulmasta. Tilojen esteettömyys oli merkittävällä sijalla suunnittelussa.

Arkkitehtitoimisto oli kiinteästi mukana tilojen käytön suunnittelussa, joka on elänyt

hankkeen aikana.

Urakkamuoto laadun takeena

Yliopisto on käyttänyt monissa rakennushankkeissaan toteutusmuotona projektinjohtourakkaa

ja sitä käytettiin myös tässä kohteessa. Uutta oli se, että myös talotekniikka

toteutettiin projektinjohtourakkana. Vastuullinen urakoitsija oli SRV Rakennus Oy.

More magazines by this user
Similar magazines