Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

56

Eurokoodit laajassa käytössä

Suunnittelussa oltiin edistyksellisiä myös sillä tavalla, että käytettiin eurokoodeja rakennesuunnittelussa.

Betoni- ja teräsrakenteiden mitoitus perustui niihin. Eurokoodit

ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Erityisesti

teräseurokoodi on suomalaista B7:ää edistyksellisempi. Sillä saadaan tarkempi

analyysi rakenteista kuin B7:llä, mikä säästää materiaalia ja kasvattaa taloudellisuutta,

kertoo rakennesuunnittelija Anssi Kolehmainen Finnmap Consulting Oy:stä.

Myös vanhojen kantavien pilareiden vahvistamislaskelmat tehtiin eurokoodeilla.

Kymmeniä pilareita jouduttiin vahvistamaan, sillä rakennus on yhtä kerrosta korkeampana

rakenteiltaan edeltäjäänsä painavampi ja kirjaston hyötykuormat ovat suuremmat

kuin entisessä pysäköintitalossa.

Rakennuksen riskitasoluokitus edellytti kokonaisvakavuuden, pystyrakenteiden ja

jännitettyjen uusien välipohjien rakennesuunnitelmien ulkopuolista tarkastusta. Sen

teki Jorma Puhto Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy:stä.

Haastava rakennuspaikka

Uusi talo sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla ja rakentaminen on ollut logistisesti

vaativaa. Työmaa käynnistyi massiivisilla puoli vuotta kestäneillä purkutöillä,

jotka suoritti Kuusakoski Oy. Koko pysäköintitalo ja julkisivut purettiin. Myös kellarikerroksessa

purettiin holveja kahden kerroksen korkuisen huoltopihan rakentamista

varten. Puretut betonirakenteet on pulveroitu uusiokäyttöön.

Rakentajille oli yllätys, että talon ulkokuoren ja Kaisaniemen metroaseman lippuhallin

välistä löytyi runsaasti irtonaista kiviaineista ja muottien purkujätettä ahtaasta

montusta. Ne jouduttiin poistamaan ja rikkonaista kalliota vahvistamaan talon uuden

julkisivun perustustyötä varten.

Kuljetusten sujumiseksi otettiin käyttöön sähköinen varausaikataulu materiaalitoimituksille.

Tavaran toimitusaika ja toimituspaikka oli tarkkaan määritelty työmaan

pysymiseksi järjestyksessä ja oikeassa aikataulussa. Kuljetuksissa hyödynnettiin rakennettua

yhteyttä huoltohallista Kluuvin maanalaiseen huoltotunneliin.

Rakennuksessa käytettiin paljon vaativia paikallavaluja. Rakennuksen jännitetty

perusrunko valettiin sydäntalvella. Valu oli työläs ja poikkeuksellisen laaja.

Erityisen haastavia monessa mielessä olivat kaarevat julkisivurakenteet runsaine ikkunoineen

ja lasiseinineen. Näitä jouduttiin miettimään ja etsimään hyviä toteutustapoja.

Tiilivuorattujen holvikaarien muurausta kannattelee niiden yläpuolelle valettu runkorakenne

ja julkisivuissa on yhteensä 780 kiinteää pikkuikkunaa. Kaisaniemen puoleinen

korkea lasiseinä päätettiin poikkeuksellisesti kiinnittää ylhäältä kantavaan runkoon.

Suuri ja näyttävä keskusportaikko on myös tehty paikallavaluna ja se on vaativan

muottityön taidonnäyte. Samaa voi sanoa rakennuksen keskellä olevien katolle asti

ulottuvien valoaukkojen rakentamisesta. Näiden aukkojen reunat ovat muodoltaan

epäsäännöllisiä.

Runsaan talotekniikan toteutus on aina haastavaa, kun kattotila tahtoo loppua kanavien

vedolle. Talossa tehtiin myös melko harvinainen ratkaisu ilmastoinnin hajauttamisesta

kerroksiin keskitetyn ilmastoinnin sijasta. Näin saatiin kirjastolle vapautettua

yksi kerros lisää toimintaa varten.

More magazines by this user
Similar magazines