Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

Ainutlaatuinen

WWA-arkisto

Hintikan lahjoitus kartuttaa myös Helsingin

yliopiston WWA-arkistoa, joka

sijaitsee filosofian oppiaineiden tiloissa

filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden

tutkimuksen laitoksella Metsätalossa.

Von Wright–Wittgenstein-arkisto

sisältää professori Georg Henrik

von Wrightin elinaikanaan keräämää

Wittgenstein-materiaalia. Arkistoa pidetään

yhtenä maailman laajimmista

sekä parhaiten järjestetyistä Wittgenstein-arkistoista.

Arkisto sisältää myös suurimman

osan tunnetun suomalaisen filosofin

von Wrightin kirjallisesta jäämistöstä.

Von Wright oli, yhdessä Elizabeth

Anscombin ja Rush Rheesin kanssa,

Wittgensteinin kirjallisen jäämistön oikeudenomistaja

ja hoitaja. Hänen työpanostaan

tässä tehtävässä pidetään

ratkaisevan tärkeänä Wittgenstein-tutkimukselle.

WWA-arkistoa hallinnoi yliopiston

filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden

tutkimuksen laitos. Arkisto toimii

molempien filosofien tuotannon

tärkeänä arkistolähteenä. Myös julkaisutoiminta

ja filosofian alan digitointihankkeet

kuuluvat arkiston tehtäviin.

Arkistoon sisältyy myös ainutlaatuisia

muistoesineitä kuten Wittgensteinin

kävelykeppi ja von Wrightin matkakirjoituskone.

Arkistoa täydentävät Suomessa von

Wrightin kotikirjasto ja kirjeenvaihto.

Hän lahjoitti tämän kokoelman vuonna

2002 Kansalliskirjastolle.

61 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

I filosofi-

samlingarna finns

många pärlor

Helsingfors universitets bibliotek har framstående

samlingar inom filosofi. Professor Jaakko

Hintikka lämnade ett betydande bidrag till samlingarna

genom sin bokdonation till Helsingfors

universitet 2012. Donationen omfattade över

200 hyllmeter böcker. Hintikka är en internationellt

känd och erkänd filosof.

Samlingen är hans personliga arbetsbibliotek

och resultatet av flera års förvärv. Tonvikten

i samlingen ligger på vetenskapsfilosofi. I samlingen

ingår också intressanta separata samlingar,

t.ex. en Wittgensteinsamling, en samling med

fokus på Bloomsburygruppen och en samling

om antikens filosofi, och kommentarlitteratur

till filosofins klassiker.

Hintikkas samling visar bredden på hans

forskning och intressen. Samlingen kommer i

huvudsak att finnas tillgänglig för forskare och

studenter i Kajsahuset.

Hintikkas donation bidrar också till Helsingfors

universitets unika von Wright och Wittgenstein-arkiv.

Arkivet innehåller professor Georg

Henrik von Wrights Wittgensteinsamling. Arkivet

anses vara ett av världens mest omfattande

och välorganiserade Wittgensteinarkiv. Det innehåller

också huvudparten av den kända finländska

filosofen von Wrights litterära kvarlåtenskap.

Numerous gems in

the collections of

philosophy

The Helsinki University Library boasts excellent

collections in the field of philosophy. In

early 2012, Professor Jaakko Hintikka, an

internationally acknowledged philosopher,

donated books taking up more than 200 meters

of shelf-space, which significantly adds to the

University’s collections in philosophy.

Hintikka’s collection is his personal working

library accumulated over the years. In addition

to its main bulk of works on the philosophy of

science, it also contains special collections of

interest, such as its Wittgenstein collection, its

collection focusing on the Bloomsbury Group

as well as its collection on ancient philosophy.

Besides the classics of philosophy, Hintikka’s

library contains commentaries on them.

Hintikka’s working library testifies to the

wide scope of his interests and research areas.

Most of the collection will be placed at the

disposal of researchers and students in the Kaisa

House.

Hintikka’s donation also contributes to the

unique von Wright and Wittgenstein Archives

of the University of Helsinki. This archive, which

contains material on the philosopher Ludwig

Wittgenstein collected by Professor Georg

Henrik von Wright, is regarded as one of the

most extensive and best organised Wittgenstein

archives in the world. It also contains most of

the literary estate of von Wright himself, who

was a renowned Finnish philosopher.

More magazines by this user
Similar magazines