Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

Suomi | Kaisa-talon

päävaloaukko on viiden

kerroksen korkuinen.

Svenska | Den fem

våningar hög ljusöppning i

Kajsahuset.

English | The five-storey

main aperture of the Kaisa

House.

Photo: Tuomas Uusheimo

63 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

REINO LANTTO

Kirjastopalveluja

muotoiltiin uudelleen

Uudessa kirjastotalossa otetaan käyttöön myös uudelleen muotoillut

kirjastopalvelut. Tavoitteena on tehdä kirjastosta oppimisympäristö,

joka tarjoaa talon käyttäjille tietojen lisäksi myös puitteita

oivalluksille ja elämyksille. Yhdessä asiakkaiden kanssa on kehitetty

monia ideoita, joiden pohjalta otetaan käyttöön uusia palveluja

Kaisa-talossa ja kaikissa kampuskirjastoissa.

Yliopiston kirjasto on panostanut paljon palvelujen kehittämiseen Kaisa-taloon

siirryttäessä. Haasteena on parantaa kirjaston kaikkien käyttäjäryhmien, yhteensä

noin 100 000 käyttäjän palveluja. Kirjaston pääkirjastossa Kaisa-talossa

odotetaan käyvän noin 5 000 asiakasta päivässä – yli miljoona kävijää vuodessa.

Palvelujen kehittämisessä pääpaino on kirjaston kaikissa toimipisteissä tarjottavan

peruspalvelun kehittämisessä. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat olleet opiskelijat,

jotka ovat kirjaston suurin käyttäjäryhmä.

Palvelumuotoilu uudisti kulttuuria

Kirjasto käynnisti palvelujen kehittämiseksi Älyllistä designia -hankkeen, joka oli yksi

Helsingin yliopiston World Design Capital 2012 -teemavuoden hankkeista. Kirjaston

hankkeen tavoitteena oli palvelumuotoilun keinoin uudistaa palveluja ja juurruttaa

käyttäjiä osallistava toimintapa osaksi kirjaston arkea. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan

palvelujen innovointia ja suunnittelua muotoiluajattelua hyödyntäen. Keskeisenä

tavoitteena on käyttäjäkokemuksen suunnittelu siten, että palvelu vastaa

käyttäjien tarpeita ja sen tarjoajan tavoitteita.

More magazines by this user
Similar magazines