Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

74

2) muutos kirjastoammattilaisten työtavoissa sekä 3) kampuskirjaston organisaatiomallin

muutos uusien tutkijapalvelujen edellyttämällä tavalla. Tulokset

on otettu myönteisesti vastaan kirjastotoimessa. Keskustakampuksella kesällä

2012 tapahtunut mittava muutto vastavalmistuneeseen kirjastorakennukseen

oli kuitenkin niin suuri ponnistus, että se hidasti uusien tutkimusryhmäpalveluiden

käyttöönottoa.

Kehittämismenetelmänä Muutoslaboratorio

Solmutyöskentely on rajoja ylittävä, kollektiivinen työn organisointitapa, joka mahdollistaa

nopean ja joustavan ongelmanratkaisun muuttuvissa työtilanteissa. Solmulla

tarkoitetaan eri tahojen samaan kohteeseen suuntautunutta työskentelyä,

jossa mikään osapuoli ei ole toista vahvemmassa kontrolloivassa asemassa. Yhteistyösolmu

muodostetaan eri osapuolia koskettavan ongelman tai haasteen ympärille.

Kun ongelma on ratkaistu, kyseinen solmu puretaan ja muodostetaan uusia

yhteistyösolmuja uusien haasteiden ympärille eri osapuolten kesken. Perinteisestä

tiimityöskentelystä solmutyöskentely eroaa siinä suhteessa, että toiminnan jatkuvuus

ei ole sidottu pysyviin kokoonpanoihin, vaan työn yhteiseen kohteeseen ja

yhteisiin välineisiin.

Solmutyöskentelyn kehittäminen organisaatiossa vaatii pitkäkestoista prosessia,

joka toteutetaan kehittävään työntutkimukseen pohjautuvalla Muutoslaboratorionimisellä

kehittämismenetelmällä. Muutoslaboratoriolla ja sen sovelluksilla on toteutettu

kehittämishankkeita viidentoista vuoden aikana useissa organisaatioissa eri

aloilla, mm. sairaaloissa, kouluissa, teatterissa, sanomalehdissä, satamissa, postissa

ja eri toimialojen tehtaissa.

Muutoslaboratorioprosessi alkaa alkuhaastatteluilla, joilla kerätään aineistoa

koskien organisaation ja työn historiaa, nykytilaa, tulevaisuutta sekä mahdollisia

häiriöitä työssä. Työn kriittisiä vaiheita tallennetaan usein videonauhoitusten

avulla. Alussa kerättävä aineisto analysoidaan pohjaksi varsinaisiin kehittämisistuntoihin,

joita pidetään 5–10 yhtä hanketta kohden. Istunnoissa osallistujat

analysoivat työn muutoshaasteita ja häiriöitä sekä niiden taustalla olevia toiminnan

ristiriitoja. Osallistujat suunnittelevat uuden toimintamallin, jolla ongelmat

koetetaan ratkaista.

Solmutyöskentely kirjastossa -hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin Viikin

tiedekirjastossa vuosina 2009 ja 2010. Hankkeeseen osallistuivat pilotteina suoekologian

tutkimusryhmä metsäekologian laitokselta sekä syanobakteerien tutkimusryhmä

soveltavan kemian ja mikrobiologian laitokselta. Toinen vaihe toteutettiin

keskustakampuksen kirjastossa vuosina 2010 ja 2011. Hankkeeseen osallistui neljä

tutkimusryhmää: suomen kielen Mallilukijaa tekemässä, viestintäoikeuden Uusi

mediaympäristö – haasteet tekijänoikeudelle, sukupuolentutkimuksen oppiaineesta

Filosofian ja sukupuolen politiikka sekä kognitiotieteen oppiaine.

Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimi professori Yrjö Engeström käyttäytymistieteiden

laitoksen yhteydessä toimivasta Toiminnan, kehityksen ja oppimisen

CRADLE-tutkimusyksiköstä.

More magazines by this user
Similar magazines