Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

82

Bibliotekstjänster

för forsknings-

grupperna med

knutarbete

Helsingfors universitets bibliotek deltog 2009–

2011 i ett utvecklingsprojekt i två faser, Solmutyöskentely

kirjastossa (Knutarbete i biblioteket).

Projektet hade som mål att med hjälp av en utvecklingsmetod

göra upp modeller för och testa

en ny form av s.k. knutarbete bland bibliotekspersonalen

och forskningsgrupperna. Den första

fasen genomfördes i Vetenskapliga biblioteket i

Vik och den andra fasen i Campusbiblioteket

i centrum. Yrjö Engeström ledde utvecklingsarbetet

tillsammans med sin forskningsgrupp

Solmu (Knuten).

Knutarbete är en metod för organisering

av kollektivt arbete som möjliggör smidig problemlösning

i varierande arbetssituationer. En

knut består av arbete som utförs av olika aktörer,

men som riktas mot samma objekt. Samarbets-

knuten bildas kring en utmaning som berör alla

parter. Att introducera knutarbete i en organisation

är en långvarig process som genomförs med

hjälp av utvecklingsmetoden Muutoslaboratorio

(Förändringslaboratoriet).

Utvecklingsprojektet gav tre typer av resultat:1)

En s.k. servicepalett för forskare som

innehåller informationssökning, synlighet för

forskningsgrupperna, verktyg för utvärdering

av forskning och hantering av forskningsmaterial

samt utbildning. 2) Förändringar i bibliotekspersonalens

arbetssätt. Här innebar knutmetoden

att bibliotekspersonalen sökte upp forskarna för

att bilda nätverk och utveckla tjänster i samarbete

med forskningsgrupperna. 3) En ny organisationsmodell

för Campusbiblioteket i centrum

som bygger på idén om platta organisationer

och har som mål att göra det möjligt att arbeta

enligt knutmodellen.

Helsingfors universitets bibliotek förstår att

när objektet för arbetet förändras måste utvecklingsarbetet

vara inkluderande och gemenskapsinriktat

för att man ska hitta nya lösningar i ett

allt mer komplicerat verksamhetsfält. Projektet

gör biblioteket till en banbrytare i biblioteksbranschen,

i och med att man har börjat utveckla

sin verksamhet och skapa möjligheter för

forskningsgrupperna och bibliotekspersonalen

att samarbeta och använda knutmetoden.

Ett framgångsrikt knutarbete förutsätter

att arbetssätten, arbetsfördelningen och kompetensen

utvecklas på alla campusbibliotek. På

Centrumcampus har man utvecklat och infört

en organisationsmodell som möjliggör knutarbete.

Biblioteket har nu tillfälle att följa modellens

effekter och omforma den så att den lämpar

sig för hela biblioteksorganisationen.

More magazines by this user
Similar magazines