Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

Suomi | Neuvontaa

teologian kirjastossa

Aleksanterinkadulla.

Svenska | Bibliotekets

sakkunniga ger råd och hjälp

vid Teologiska fakultetens

bibliotek på Alexandersgatan.

English | Library expert

providing assistance at

the Theology Library on

Aleksanterinkatu street.

Photo: Linda Tammisto

91 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

kahvipöydässä kollegojen kanssa hyvästä kirjallisuudesta. Usein heillä saattaa olla

harvinainen kirja tai muu kokoteksti omiin varastoihinsa talletettuna. Tärkeää on

sosiaalinen vuorovaikutus ja monenlaisten konstien käyttö; kun yksi reitti ei tuota

tulosta, siirrytään toiseen. Jos näitä menetelmiä käyttäen saan tietooni satakunta tieteellistä

julkaisua, päätyy niistä yleensä noin 20 tärkeintä oman julkaisuni viitteisiin.

Tällainen työnteko on yleensä sitä tehokkaampaa ja laadukkaampaa, mitä suurempi

kirjasto ja tietokanta sekä ystäväpiiri tutkijalla on välittömästi käytettävissään.

Viime kuukausina olen työskennellyt säännöllisesti Leuvenin yliopiston teologian ja

filosofian kirjastoissa. Alkuvuodesta 2012 Leuveniin avattiin laajennettu teologian

kirjasto. Sitä avatessaan teologisen tiedekunnan dekaani tähdensi, että heille toimii

tärkeänä tutkimuksen kilpailuvalttina se seikka, että kaikki kirjat ovat koko ajan

kaikkien tutkijoiden käytettävissä. Juuri tällä valtilla houkutellaan kansainvälisiä

tohtoriopiskelijoita suorittamaan tutkintonsa Leuveniin.

Kirjaston vuoksi kannattaa tulla

Käytännössä periaate tarkoittaa sitä, että kirjoja ei lainata rakennuksesta ulos. Niitä

saa pitää nimikkopöydällään, mutta henkilökunta vahtii ankarasti sitä, että hyllyssä

on tällöin paikan osoittava lappu asianmukaisesti täytettynä. Kontrollia tärkeämpää

on se, että uudet kirjat hankitaan Leuvenin kirjastoon erittäin nopeasti ja laajaalaisesti

sekä useat suuret kielet (englanti, saksa, ranska, espanja, italia) huomioon

ottaen. Samoin journaalien kokoelma on erittäin laaja ja ajantasainen. Lisäksi sähköisiä

aineistoja hankitaan hyvin laajamittaisesti. Ankarat kulunvalvontaportit pitävät

tarkan luvun käyttäjäkunnasta ja estävät hävikin.

Kaikkia näitä keinoja on kokeiltu myös Helsingin yliopiston kirjastolaitoksessa.

Leuvenissä minua on viehättänyt se kokonaisvaltainen strateginen ajattelu, joka sinänsä

More magazines by this user
Similar magazines