Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

94

Tietoa ja kahvia

kirjastosta

Uuteen kirjastotaloon avataan myös uusia tietopalveluja, jotka ovat harvinaisempia

tieteellisissä kirjastoissa. Tilastokeskus avaa talossa pisteen, joka

tarjoaa henkilökohtaista tietopalvelua tilastotietojen tarvitsijalle. Pisteen

vieressä on toinen tietopalvelu, EU-tietokeskus. Tiedon lisäksi samasta kerroksesta

saa ostaa kirjoja ja kahvia Gaudeamuksen kirjakahvilasta.

Uudella palvelupisteellä pyritään lisäämään tilastotiedon näkyvyyttä, saavutettavuutta

ja käyttöä, kertoo tietopalvelupäällikkö Sari Palén Tilastokeskuksesta.

Vaikka Tilastokeskuskin julkaisee yhä enemmän tietoa verkossa, henkilökohtaisella

palvelulla uskotaan olevan kysyntää. Palvelulla haetaan yhteyttä tutkijoihin ja myös

tulevaisuuden tilastotiedon käyttäjiin eli opiskelijoihin. Pisteessä päivystää arkipäivisin

tietopalvelua tarjoava informaatikko.

Piste tarjoaa yleisneuvontaa tilastotiedon lähteistä ja lähteille. Tiedonhaun ja käytön

opastusta tarjotaan myös. Lisäksi Tilastokeskuksen tutkijapalvelujen tarjoamia

mahdollisuuksia esitellään palvelupisteessä säännöllisesti. Tilastokeskus aikoo järjestää

talossa tilaisuuksia sekä tietoiskuja ajankohtaisista tilastoasioista. Tilastollista ja

menetelmäasiantuntemusta vaativat asiat ohjataan Tilastokeskuksen asiantuntijoille.

Tilastokeskuksen kirjasto ja muut palvelut pysyvät päätoimipisteessään Kalasatamassa.

Tilastokeskuksella on muutakin yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.

Tilastokirjasto ja Helsingin yliopiston kirjasto kartuttavat kokoelmiaan yhteistyössä.

Kumpulan kampuskirjasto hankkii ja lainaa teoreettisia tilastotieteen julkaisuja,

keskustakampuksen kirjasto yhteiskuntatieteellisiä tilastotieteen teoria- sekä menetelmäkirjoja,

ja Tilastokirjasto huolehtii tilastolähteiden hankinnasta sekä käyttöön

asettamisesta.

Opastusta EU-tiedon lähteille

Tilastokeskuksen palvelusta saa tietoa ja opastusta Euroopan unionin laajan tilastotiedon

lähteille eli Eurostatin palveluihin. Lisää EU-tietoa saa EU-tietokeskuksesta,

joka on Helsingin yliopiston kirjaston tarjoama palvelu.

EU-tietokeskus palvelee tiedon tarvitsijoita mm. auttamalla löytämään tietoa

EU:n informaatioviidakosta. Tietokeskus vastaa kysymyksiin, jotka koskevat esim.

EU:n lainsäädäntöä, ja antaa opastusta EU-lähteiden tiedonhankinnassa, kertoo

suunnittelija Miia Koljonen kirjastosta. Tietokeskus järjestää myös EU-aiheista tiedonhankinnan

koulutusta.

EU-tietokeskus on yksi Suomessa toimivista Euroopan yhteisöjen tallekirjastoista

(European Documentation Centre). EU-tietokeskus sai EDC -oikeudet vuonna 1991.

Euroopan unionin tallekirjastojen tehtävänä on tallettaa ja pitää saatavilla Euroopan

unionin tuottamia julkaisuja. Tallekirjastot sijoittuvat yliopistojen yhteyteen

opetuksen ja tutkimuksen tukemiseksi, mutta ne palvelevat myös alueen julkishallin-

Suomi | Kaisa-taloon tulee kirjakauppa ja kahvila.

Svenska | I Kajsahuset finns en bokhandel och ett kafé.

English | The Kaisa House will house a bookshop and a café.

Picture: Anttinen Oiva Arkkitehdit

More magazines by this user
Similar magazines