s I m i - Helda

helda.helsinki.fi

s I m i - Helda

110 Penüi Siilumen, Suomalaiset kasviniiiinet.

(Link.). •— Oikia ohake Utaj. (Metsäv.). —Orjanruoska Schart. 1834,

Lönnr.K. (tois.) 18G0, Lomir. 18G0. — Pellonohake Virt. (Valle). —

Peltokarliiaineii Lönnr. 186G, Karjal. (Lind.), Vihti (Wecks.). —

Pello-ohake Utaj. (Metsäv.), Rist. (Silt.). — Pello-ohdake Lönnr.K.

1860 ja 1866, Lönnr. 1866, Alniq. 1890, :Mela K. 1895, 1899 ja 1906,

iMela Kp. 1892, 1897 ja 1900, Kiv. 1912, Loppi (Tikka).

Piikkiäinen Lönnr.K. (tois.) 1860. — Piiska Lönnr.K. (tois.)

1860. — Piisku Loim., INIess. (Reinh. 1850). — Piiskim lehti Loini.,

Mess. (Reinh. 1850). — Piiskiinlehti Lönnr.K. (tois.) I860.—Pirun

pellava Oul. (Parv.). — Pirunpiikki Lönnr.K. (tois.) 1860. •— Pirun

piiska Pyhäj. (INIiett.L). — Posia Lönnr.K. (tois.) 1860. — Pijyn

kaali Piel. (Reinh. 1850). — Pijynkaali Lönnr.K. (tois.) 1860. —

Roiiskalehti Lönnr. 1866. — Ruoslakko Lönnr.K. (tois.) 1860. —

Tackiainen Sehr. 1637. — Tiistele Askola (Tynni). — Tiisteli Kort.

(Juslin), Perho (Suh.). — Tiister Lönnr.K. (tois.) 1860. — Valkeanpiiolen-lehii

Lönnr.K. (tois.) 1860. — Valkian puolen lehti Mess.

(Reinh. 1850). — Valvaten-lehii Schart. 1834, Lönnr.K. (tois.) 1860. —

Ärripiirri Lönnr.K. (tois.) 1860.

Cirsium heterophyllum — Aro-ohdake Lönnr.K. 1860 ja 1866,

Lönnr. 1866. — Emintimälehii Uusik. (Paulah.). — Ilarjaheinä

Lönnr.K. (tois.) 1860. •—Ilarjakukkai Orini. (Parv.). —Iluopaohake

Utaj. (Metsäv.). — Iluopaohdake Mela K. 1895, 1899 ja 1906, Kiv.

m2. — Ilökäheinä Uusik. (Paulah.). — Iso penseä Ylist. (Miett.L.).

— Karra Laih. (Miett.L.). — Korpiohake Puol. (Kyyhk.). — Korpiohdake

Kuus. (Pes.). •— Lehtihorma Impil. (Link.). •— Liäie Konn.

(Pynn.). —Luhtakaali Kur. (Paulah.). — Lä/ä/ce Kur., Ruov. (Laur.).

— Läräkkeenlehli Orini. (Link.). — Läiieenlehli Tyrn. (Miett.L.). —

Lääte Iliit.K. — Lääväke Kuhni. (Mag.). — Maalarin suti Ruov.

(Miett.L.). — Maito-ohtainen Antr. (Porkka).—Mettäohake Utaj.

(Metsäv.). — Mäkiharja Kort. (Juslin). — Niittukarhiainen Vihti

(Wecks.). — Nuppukukka Oul. (Metsäv.). — Ohake Konn. (Pynn.),

Ristij. (Kyyhk.). — Ohtajäinen Räis., Sakk. (Hiit.). — Orjanruoska

Lönnr. 1866.

Partapenseli Kuort. (Miett.L,). —Parlapensseli Kuort, (Miett.L.).

Pehmeä karriainen Yliv. (Miett.L.). — Penssel Fisk. (Miett.L.). —

Pensselheinä Kont., Utaj. (Metsäv.). — Pensseli Rants. (Tuokk.),

Paav., Rautio (Miett.L.). — Pensseliheinä Tyrn. (Metsäv.). — PensselikukkaTi\m\i.

(Laht.), Ilaapav., Kemp., Oul., Utaj.(Metsäv.), Oulu

More magazines by this user
Similar magazines