s I m i - Helda

helda.helsinki.fi

s I m i - Helda

196 Pentti Sn/jo/je/j, Siionialaisel kasvinniinet.

(I liit.). — Iliirenpapii Punkal, (Sim.). Kisko (Valle). — lliirenriista

Lönnr.K. (tois.) 1860. —Hiiren rista Ruov. (Mieti.L.). — Jäneksenkäpälä

Lönnr.K. (tois.) 1860. — Jäneksen-nätkin Lönnr.K. (tois.)

1860. —Jäniksennätkin Lönnr. 1866.

Keltaanen hiirenhernet Kur. (Oland.). — Keltainen hiirenhe ne

Kirvu (Cant.), I laapav. (Metsäv.), Jämsä (Pack.), Oul. (Parv.), Kartt.

(Suli.), Rautal. (Pak.). — Keltainen hiirenrista Kauliaj. (Oland.). —

Keltainen sirkanristo Tamj). (I.aht.). — Keitain hiirenheinä Kärk.

(Pelt.). —- Keltanen hiirenherne Kont. (Metsäv.), Konn. (Pynn.). —

Keltanätkelmä Eur. 1860, Lönnr. 1866, Akaa (Suh.). — Keltanätkin

Tyrv. (Var. 1854), Lönnr.K. (tois.) 1860, Lönnr. 1866. — Keltanätki]

Pa(l.(Böök), Kuhm.(nag.).— Kellainrulä Rauma (Valle).—Koeranherne

Keit. (Huusk.). — Kuninkaankäpälä Kont. (Metsäv.). — Kurenpapii

Lönnr.K. (tois.) 1860. — Linmmherne Lönnr.K. (tois.)

1860, Iitti (I.uot.). — Maile l.önnr.K. (tois.) 1860.

Niittijliaminko Kuort. (Miett.L.).—Niittijnäikelmä Mela K. 1895,

1899 ja 1906, Kiv. 1912. - Nurminätkin Lönnr.K. 1860 ja 1866,

Lönnr. 1866, .Mela Kp. 1892, 1897 ja 1900. —Näkkimä Orim. (Parv.).

— Nätin ruoho Turku (Tili. 1683). — Nätinruoho Lönnr.K. (tois.)

I860. — Nätkelmä Almq. 1890, Keit. (Huusk.), Suon. (YI.), Askola

(Tynni). — Nätkimä Lönnr.K. (tois.) \mO. — Mätkin Renv.G. 1826,

Kling. 1857, Lönnr.K. (tois.) 1860, Orim. (Link.), Akaa, Kangl.

(Suh.). — NätkijnUi Lönnr.K. (tois.) 1860, Kuhmal. (Salm.). — Nätkijvä

Sahal. (Saar., Sain.). — Nälkäin Askola (Tynni). — Rolannälkä

Uusik. (Paulah.). — Suulelusheinä Impil. (Link.). — Teekasvi Askola

(Tynni). — Ukonkukka Suon. (YI.). — Virne Lönnr.K. (tois.) 1860.

— Virveli Lönnr.K. (tois.) 1860, Lönnr. 1866. — Virvilä Lönnr.K.

(tois.) 1860. — Voiheinä Lönnr.K. (tois.) 1860.

Lathyrus sativus — Peltonätkelmä Mela K. 1906.

Lathyrus silvester — Keltanätkelmä Eur. 1860. — Kurenherne

Rais, (lint.).—Metsänätkelmä Mela K. 1895, 1899 ja 1906, Kiv. 1912.

~ Melsänätkin Lönnr.K. 1860 ja 1866, Lönnr. 1866. — Nätkin

Ylöj. (Hela).

Lathyrus tuberosus— Mukulanätkelmä Mela K. 1906.— Syyläinen

linmmherne Lönnr.K. 1860 ja 1866, And.-Salon. 1870 ja 1876.

Lathyrus vernus — Keväinen linmmherne Lönnr.K. 1860 ja 1866,

Mela K. 1895, 1899 ja 1906, Mela Kp. 1900, Kiv. 1912. — Kurjenheinä

Suon. (YI.). — Kurjenherne Rist. (SilL). —Kurjenkukka Kulun.

More magazines by this user
Similar magazines