s I m i - Helda

helda.helsinki.fi

s I m i - Helda

201 Pentti Sii/io/ie/i, Suomalaiset kasviiminiet.

1800. — Vuori-peuraniiiiiri Mela K. 1895, 1899 ja 1906, Kiv. 1912.

Lichenes — Jäkälä Löimr.K. (tois.) 18G0, Lönnr. 1866. — Karnni

Reinh. \H50.—Karve Virol. (Reinh. 1850), Löiinr.K. (tois.) 1860. —

Karpeita (kiveiikarpeita, puunkarpeita) Sakk. (Hiit.). — Kiven

Hera Rautal., Jämsä (Reinli. 1850), Eur. 1860. —Kiventiera Lönnr.

1866. — Kiventieru Lönnr. 1866. — Kiventiira Eur. 1860, Lönnr.

1866. —Kivenliura Tyrv. (Var. 1854), Lönnr. 1866. —Kiven tassu Eur.

1860. — Maan keuhkoja Jämsä (Reinh. 1850), Eur. 1860. — Ohanto

Lönnr.K. (tois.) 1860. — Rämmäle Lönnr.K. (tois.) 1860. ~ Tiera

Rautal., Jämsä (Reinh. 1850), Lönnr.K. (tois.) 1860. — Tiira Loht.,

Pirkk. (lU'inh. 1850). — Violihapen Lönnr. 1866. — Vuorenvaate

Eur. 1860, Lönnr. 1866.

Ligularia sibirica — Nauhus Lönnr.K. 1860 ja 1866, Lönnr. 1866.

— Siperian nauhus Mela K. 1906.

Ligustrurn vulgare — Liperi Loht., Rauma (Reinh. 1850), hLur.

I860. — Tijrnäpensas Mela K. 1906.

Lilium — Ci/cAamcn Flor. 1683 ja 1708.

Lilium bulbiferum — Keisarikruunu Hook.-Mela 1879. — Keisarinkruunu

Hiit.K., Teisko (Kat.), Karjal. (Lind.), Sahal. (Saar.),

Akaa (Suh.). — Keisarinrintakukka Ilaapav. (Metsäv.). — Keisarinruunu

Utaj., Tyrn. (Metsäv.), Oul. (Parv.), Kartt. (Suh.). — Lilia

Sehr. 1637. —Lilja IIook.-Mela 1879, Almq. 1890, Elf. 1921, Keit.,

Pielav. (Huusk.). — Linja Haapav. (Metsäv.), Keit., Pielav.(Iluusk.).

— Nokanlahriainen Rauma(Valle). — Ruskolilja Lönnr. 1866, MelaK.

1895, 1899 ja 1906, Mela Kp. 1884, 1892, 1897 ja 1900, Almq. 1890,

Kiv. 1912.

Lilium candiduni — Valkealilja I.önnr. 1866, Mela Kp. 1884,

1892, 1897 ja 1900. — Valkolilja Miit.K,

Lilium croceum — Sahramililja Miit.K.

Lilium martagon —Martagon lilja Mela Kp. 1884, 1892, 1897 ja

1900, Mela K. 1895, 1899 ja 1906. — Tiikerililja liook.-Mela 1879.

— Turkinlilja Lönnr. 1866.

Lilium tigrinum — Tiikerililja Hiit.K.

Limosella aquatica — Muta-yrtti Lönnr. 1866. — Mutaijrtii

Lönnr. 1866, Mela K. 1877, 1884, 1895, 1899 ja 1906, Kiv. 1912. —

Suoyrtti Lönnr.K. 1860, Lönnr. 1866.

Linaria — Kannusruoho Lönnr. 1866.

Linaria bipartita — Tarhakannusruoho Mela K. 1906,

More magazines by this user
Similar magazines