s I m i - Helda

helda.helsinki.fi

s I m i - Helda

21 I Pentu S.a/io/ie/i, Siionialaisct kasviiininict;

Riisi Loppi (Tikka). —Riisiheinä 1 iaapav.,(Metsäv.), Oul. (Parv.). —

Riisiriiolio Lönnr.K. (tois.) 1860, Kur. (Laur.), Utaj. (Motscäv.),

Oul. (Parv.), Sod. (Tikka). —Risi-riiolio Haart. 1759. — Siuinjoiihi

V.Karj. (Liro). — l^j^nsammal V.Karj. (Liro). —SiidcniHjö V.Karj.

(Liro). — Siicn vijö V.Karj, (Liro). — Sijuäriis'hcinii Sakk. (Iliit.).

— Varekserwanni Utaj. (Metsäv.). — Wurexen-warpcit Haart. 1759.

— Variksenlapa Sakk. (Hiit.). — Varikserumrpaal Sort. (I.ink.). —

Wariksen-uarpan-tomii Haart. 1759. — V(irikscni)anms Haapav.

(Metsäv.), Uautal. (Pak.). — Wcirixen warpal Haart. 1759. — Virveli

Hoinh. 1850, Lönnr.K. (tois.) 1860, Lönnr. 1866.

Lycopodiuin clavatum — Flikkain riisiruoho Kust. (Luot.). —

JIaracaniuarpan tomu Haart. 1759. —Harakanhousiit Palt. (Kyyhk.),

Utaj. (Metsäv.). — Harakanvarpaan heinä Nyi, 1852. — Harakan

varpaat Xurmij., Parikk,, Suonin,, Savo, Sääksm,, Sääin., Tu us.

(l{einli. 1850). — Harakanvarpaat ICur. 1860, Orini. (IJnk.). —

Harakanvarvas Lönnr.K. (tois.) 1860, Hiit,K., Picks, (Borg), Kont.

(Metsäv.), Orim. (Parv.), .ALian, (Roiv.), Kartt. (Suli.), Park., Rantas.

(Paas.), Kärk. (Pelt.). — Huranvarvas Lönnr. 1866. — Kananvarvas

Lönnr. 1866.

Kalinlieka l^^rk. (Paas.). — Kalinlieko Lönnr.K. 1860 ja 1866,

J.önnr, 1866, .Alela K, 1895, 1899 ja 1906, Mela Kp. 1892, 1897 ja 1900,

Kiv. 1912. ' Katin liekoja Sääksm,, Tyrv, (Ueinii, 1850). -Kelloja

Lapinl., Piel. (Reinh. 1850), Orim. (Reinh, 1850, Link,), — Kelloja

Orim, (l.ink.). — Ketunlieka Lönnr.K. (tois.) 1860. — Ketunlieko

Sääksm. (Reinh. 1850), Tyrv. (Var. 1854). — Kelunvarvas Köyl.

(Salm.). — Kissanlieka Lönnr.K. (tois.) 1860. — Kissan liekoja

Sääksm., Tyrv. (Reinh. 1850). — Kärpäsen rmiti Reinh. 1850.

— Kärpäsenrmiti Lönnr.K. (tois.) 1860. — Kärpäsheinä Kartt.

(Suh.). — Lieko Gen. 1881 ja 1885. — Mätiheinä Kuohij. (Pes.).

— Mätiruoho Kuolaj. (Pes.). — Nilitiruoho Lönnr.K. (tois.) 1860.

— Noidankaan Lönnr. 1866, Pitkäjäkälä Salmi (Pes,). — i^'7//«

paula Renv.G. 1826, F.ur. 18()0. — Pyynpaula Lönnr.K. (tois.)

1860. Reikon häntä Ruok. (Reinh. 1850). —Riekonhäntä Lönnr.K.

(tois.) 1860, Ruok. (Link.). - Riekonhäntäheinä Ruok. (Link.). —

Riidanlieko Mela Kp. 1892. — Riisiheinä Kuus. (Pes.). —Risiruoho

Haart. 1759. — Risiriiohon-tonui Haart. 1759. — Sihvilä heinä

Äht. (Reinh. 1850), Lönnr.K. (tois.) 1860. - Siivilä heinä Loht.

(Reinh. 1850). — Siiviläjouhi I.önnr. 186(). Siivilän ruoho l'kira

More magazines by this user
Similar magazines