s I m i - Helda

helda.helsinki.fi

s I m i - Helda

334 Pentu S«/ionen, Suomalaiset kasvinnimet.

Salix claphnoides —//äm?äpa/u Mela K. 1895, 1899 ja 1906. —

Virnapaju Nyi. 1852, Lönnr.K. 1860. — Wirnapajii Kopp. 1889.

Salix depressa —Ahopaju Hiit.K. — Lantlopaja Lönnr.K. 1860

ja 1866, Mela K. 1906, Kiv. 1912. — Lijijynkanminen paju Mela K.

1895 ja 1899.

Salix fragilis —//a/a/a Renv.G. 1823, Lönnr.K. (tois.) 1860,

Eur. 1860. — Halapaiju Jusl. 1745. — Ilalapaju Palmstr. 1809,

Renv.G. 1823, Eur. 1860, Lönnr.K. (tois.) 1860. — H alava Palmstr.

1809, Renv.G. 1823 ja 1826, Pohjanm. (Reinh. 1850), Lönnr.K. (tois.)

1860. — Haleim Renv.G. 1823, Lönnr.K. (tois.) 1860. — Halopaju

Renv.G. 1823, Lönnr.K. (tois.) 1860. — Jalaja Lönnr.K. (tois.)

1860. — Jalava Lönnr.K. (tois.) 1860. — Kiiltopajii Loppi (Tikka).

— Piilipajii Askola (Tynni). — Piilipuu Hei. 1838, Almq. 1890,

Mela K. 1906, Kiv. 1912, Ikaal. (Björk.), Karjal. (Lind.), Orim.

(Parv.), Rauma (Valle), Vihti (Wecks.), Suon. (YI.). — Piilpaju Keit.

(Huusk.), Kartt. (Suh.). — Raila Renv.G. 1823, Lönnr.K. (tois.)

1860, Oul. (Parv.). — Ranlapaju Lönnr.K. (tois.) 1860. — Salahva

Knorr. 1833. — Salava Jusl. 1745, Palmstr. 1809, Renv.G. 1823 ja

1826, Lönnr. 1847, Almq. 1890, Ign. 1890, Mela K. 1895, 1899 ja

1906, Kiv. 1912. — Sa/aiüa Turku (Tili. mS).—Salava-paju Lönnr.K.

1860 ja 1866. — Vironpaju Lönnr. 1847, Lönnr.K. (tois.) 1860.

Salix glauca — Sinertävä paju Lönnr.K. 1866, Mela K. 1895,

1899 ja 1906, Kiv. 1912. — Sirka Eur. 1860. — Virna Savit. (Reinh.

1850). — Virnaja Savit. (Reinh. 1850), Lönnr.K. (tois.) 1860. —

Virna-paju Jääski, Rais., Savit. (Reinh. 1850), Lönnr.K. (tois.)

1860. — Virnapaju Eur. 1860, Lönnr.K. (tois.) 1860. — Tunturipaju

Lönnr.K. 1860.

Salix glauca v. stipulata — Korvakepaju Hiit.K.

Salix hastata — Kemin paju Lönnr.K. 1860 ja 1866. — Nuolipaju

Mela K. 1895, 1899 ja 1906, Kiv. 1912.

Salix lierbacea —Kiron lastakukka Lapinm. (Reinh. 1850). —

Vaivaispaju Lönnr.K. 1860 ja 1866, Mela K. 1895, 1899 ja 1906,

Mela Kp. 1892, 1897 ja 1900.

Salix laestadiana — Tuhkapaju Lönnr.K. 1860 ja 1866.

Salix lanata — Villapaju Lönnr.K. 1860 ja 1866, Mela K. 1895,

1899 ja 1906.

Salix lanata v. glandulosa — Nijstypaju Hiit.K.

Salix lapponum — Harmaapaju Oul. (Parv.). — Lapin paju

More magazines by this user
Similar magazines