s I m i - Helda

helda.helsinki.fi

s I m i - Helda

Annalcs Botanici Societatis Vanamo. Tom. 7. N:o 23. Iii

Rautal. (Pak.), Virt. (Valle), —Sian kärsämöllnt.K. — Siankärsäiiriiolw

Jusl. 1745. — Siankärsänwlw Hiit.K. — SiansieraLöiuiv.K.

(tois.) 1860, Eur. 1860. — Siera heinä Jääski, Riiok., Uäis., Viip.

(Reinh. 1850). — Sieraheinä Kur. 1860, Uusik. (Pinihxh.). — Sieranheinä

Löniir.K. (tois.) 1860. — Sieranriiolw Löniir.K. (tois.) 1860.

— Sijan kärsä Jämsä, Jyv., Saar., Picks., Kuop., Juva, Savit. (licinh.

1850). —Sijan kärsä heinä Jämsä, Keur,, Jyv., Saar., Picks., Kuop.,

Juva, Savlt. (Reinh. 1850). — Sijankärsäheinä Maan. (Roiv.). —

Sijan siera Jääski (Reinh. 1850).— Teeknkka Jok. (Miett.L.).—

Tiihatlatva Lönnr.K. (tois.) 1860. — Tupakkakukka Jal., Oriv.,

Rautio (Miett.L.). — Tupakkikukka Kort. (.Juslin), Isok., Jal., Ylist.

(Miett.L.), Kauhaj. (Oland.). — Valkonen juhannusknkka Sotk.

(Metsäv.). — Varernoho Lonnr. 1866.

Achillea millefolium f. rosea — Piinajuhanniiskukka Sotk. (Metsäv.).

Achillea iiobilis — Komea kärsäniö Hiit.K.

Achillea ptarmica — Aivastus-jimri Renv.G. 1823, Lonnr.K.

(tois.) 1860. — Aivasliis-riioho Jusl. 1745, Palmstr. 1804, Renv.G.

1823, Reinh. 1850, Eur. 1860. — Aioastusruoho Jusl. 1745, Lonnr.

1866. — Arokärsämü Lönnr.K. 1860 ja 1866. — Haiidankiikka Akaa

(Suh.). — Jühaninkiikka Lönnr.K. (tois.) 1860, Lönnr. 1866. —

Juhanneksen kukka Eura (Reinh. 1850). —Lohennioho Lönnr. 1866.

— Nappiheinä Oul. (Miett.L.). —Nappikukka Sahal. (Sain.), Kartt.

(Suh.), Pälk. (Välini.), Tohni. (Miett.L.). — Ojakärsämö Mela K.

1895, 1899 ja 1906, Kiv. m2. —Pärsky heinä Reinh. 1850,Tyrv. (Var.

1854). — Pärskijheinä Eur. 1860, Lönnr.K. (tois.) 1860, Lönnr. 1866.

— Pärskijriioho Lönnr.K. (tois.) 1860. — Saksankärsäheinä Keit.

(Iluusk.). — Sappi ruoho Viro (Reinh. 1850), Lönnr.K. (tois.) 1860.

— Sappiruoho Lönnr. 1866. — Salalalva Keit. (Huusk.). — Sian

kärsä Renv.G. 1826. — Sian kärsän-ruoho Palmstr. 1804, Lönnr.K.

(tois.) 1860. — Siankärsänruoho Jus\. 1745, Lönnr. 1866. — Siankärsäruoho

Haart. 1759. — Sijan kärsä Reinh. 1850. — Teekukka Alast.,

Karkku, Lieto, Paatt., Tyrv. (l.uot.), Alah., Iluitt., Sauvo, Vamp.,

Ylist. (Miett.L.), Maar. (Tallgr.). — Teeknkkane Rym. (Hellev.). —

Teekukkanen Kylm. (Suh.), Sauvo (Miett.L.). — Teelehii Lap.

(Miett.L.). — Tuhannen ihanainen Ylist. (Miett.L.). — Tuhannen

kaunokki Kartt, (Suh,). — Tuhalihana Kauhaj., Vähäk. (Miett.L.). —

Tuhalkauno llaapav. (Metsäv,), Oul. (Parv.), — Tuhafkaunokki Ii

More magazines by this user
Similar magazines