turvallisuutta koskeva vuosikatsaus 2009 - European Aviation Safety ...

easa.europa.eu

turvallisuutta koskeva vuosikatsaus 2009 - European Aviation Safety ...

Euroopan lEntoturvallisuusvirasto

Turvallisuuden analysointi- ja tutkimusosasto

Ottoplatz 1

D-50452 Köln

Puhelin: +49 (221) 89 99 00 00

Faksi: +49 (221) 89 99 09 99

Sähköposti: asr@easa.europa.eu

Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

ISBN 978-92-9210-059-9

Tietoa Euroopan lentoturvallisuusvirastosta on saatavilla

Internetissä osoitteessa (www.easa.europa.eu).

More magazines by this user
Similar magazines