SUOMEN - arkisto.gsf.fi

arkisto.gtk.fi

SUOMEN - arkisto.gsf.fi

VI

sivu

Serpentiinikiveä

Oliviini- ja serpentiinivuorilajien geologinen esiytyminen . . . .

Oliviini . ja serpentiinivuorilajien ja kalevalaisten metabasiit-

122

124

tien väliset 127 suhteet

Oliviini- ja serpentiinivuorilajien ja postkalevalaisen graniitin

väliset suhteet 127

Oliviini -, asbesti- ja serpentiinikivien keskinäiset suhteet 128

Karbonaattivuolukivet 130

Biotiittikamptoniittia 185

Postkalevalaisia graniitteja 136

T asarakeinen graniitti 137

Postkalevalaista pegmatiittia 140

P ostkalevalaisen graniitin juonia 141

Postkalevalaisia graniittijuonia kvartsiittiliuskeissa ja metabasiiteissa

142

Graniittijuonia kalevalaisen liuskealueen itäosissa 143

Jatulilaiset liuskeet 144

Jatulilaisia pohjamuodostumia 145

Graniittigneissin rajalla esiytyviä konglomeraatteja

145

Viesimonjoen konglomeraatti Kiihtelysvaaralla 145

Pölkkylammen konglomeraatti Kiihtelysvaaralla 148

Selkien ja Mönninvaaran kylien konglomeraatit Kaakkois-

Kontiolahdella 148

Enon pitäjän konglomeraatit 149

Kalevalaisten liuskeitten rajoilla esiyty v iä

konglomeraatteja 149

Kiihtelysvaaran kirkonkylän eteläpuolella oleva konglomeraatti

149

Kyykän konglomeraatti Kontiolahdella 151

Po hjaliuskeita 152

Höllerivaara 153

Enonvaara 153

Hiisvaara 153

Kolivaara 154

Jatulilaisia kvartsiitteja 154

Hieno- tai keskirakeista kvartsiittia 154

Karkearakeista konglomeraattimaista kvartsiittia 155

Vinoa kerrostusta, aallonjälkiä 155

Poikittaisliuskeisuutta 156

Kvartsiittikerrosten paksuus 156

Uraliittidiabaasia 157

Uraliittidiabaasin ja jatulilaisen kvartsiitin välisiä kontakteja 160 .

Plagioklaasiporfyyriä 162

Uraliittidiabaasijuonia graniittigneissialueella 162

More magazines by this user
Similar magazines