MALMINETSIJAN KIVIOPAS - arkisto.gsf.fi - Geologian tutkimuskeskus

arkisto.gtk.fi

MALMINETSIJAN KIVIOPAS - arkisto.gsf.fi - Geologian tutkimuskeskus

19

Kuva 10. Kvartsin simpukkamaisia murtopintoja. Luonnollinen koko.

Dolomiitti CaMg[C03]2

Dolomiitilla on kalsiitin tavoin kolme etevää lohkosuuntaa. Väriltään

dolomiitti on harvoin valkoista kuten kalsiitti, vaan harmaat ja

ruskeahkot sävyt ovat sille tyypillisiä. Kovuus on hieman suurempi

kuin kalsiitilla vaihdellen 3,5 - 4. Ominaispaino 2,8 - 3. Muistuttaa

ulkonäöltään suuresti kalsiittia. Parhaiten dolomiitin erottaa toisesta

karbonaattimineraalista, kalsiitista, suolahapon avulla. Dolomiitti

liukenee laimennettuun, noin 10 prosenttiseen suolahappoon heikosti

kuplien kalsiitin liuetessa voimakkaasti kuohuen. Dolomiittia käytetään

mm. maanparannuskalkkina.

Kalkkisälpä eH kalsiitti CaC0 3

Väritön tai valkoinen karbonaattimineraali. Pienet epäpuhtaudet

voivat antaa sille muunkin värin. Dolomiitin tavoin kolme etevää lohkosuuntaa.

Kovuus 3. Ominaispaino 2,7. Sen voi varmuudella erottaa

dolomiitista tiputtamalla siihen laimennettua suolahappoa. Jos suolahappo

kuohuu voimakkaasti mineraalin pinnalla, on kyseessä kalsiitti.

Kalsiitti on kalkkikiven päämineraali. Kalsiittipitoista kalkkikiveä

käytetään raaka-aineena sementin valmistuksessa, kemian teollisuu-

More magazines by this user
Similar magazines