MALMINETSIJAN KIVIOPAS - arkisto.gsf.fi - Geologian tutkimuskeskus

arkisto.gtk.fi

MALMINETSIJAN KIVIOPAS - arkisto.gsf.fi - Geologian tutkimuskeskus

ESIPUHE

3

Tämä opas perustuu suureIta os in aiemmin julkaistuun vihkoseen

Lindberg, Erik 1979. Stenkunskap jär malmletaren. 2. reviderade

upplagan. Geologinen tutldmuslaitos. Opas 8. 32 s. Carola Eklundh

on kääntänyt ruotsinkielisen alkuperäistekstin suomenkielelle. Käännöstekstiin

on tehty runsaasti lisäyksiä ja täsmennyksiä. Myös liitekarttojen

määrää on lisätty.

Kirjanen ei pyri olemaan malmigeologian oppikirja, sillä alan suomenkielistä

laajempaa kirjallisuutta on nykyään hyvin saatavilla.

Oppaassa kuvatut mineraalit ja kivilajit ovat niitä, joiden tunnistamiseen

malminäytteiden lähettäjät päivittäin törmäävät.

Mineraalien kuvaus on suoritettu niiden käyttötarkoituksen ja kemiallisen

koostumuksen mukaisessa järjestyksessä. Mineraalien kidejärjestelmät

on tarkoituksella jätetty kuvauksista pois, sillä niiden

ymmärtäminen edellyttää perehtyneisyyttä mineralogian perusteisiin.

Kivilajien nimet ja muutamat määritelmät on lueteltu omassa luvussaan

aakkosjärjestyksessä ilman mitään ryhmittelyä.

Mineraalien kemialliset kaavat on lainattu teoksesta Strunz, Hugo

1982. Mineralogische Tabellen. 8. Auflage. Leipzig: Akademische

Verlagsgesellschajt Geest & Portig K.-G. 624 s.

Suomenkielisessä mineraalinimistössä noudatetaan nimiä, jotka on

julkaistu teoksessa SaltikojJ, Boris 1976. Mineraalisanasto. Geologinen

tutldmuslaitos. Tutkimusraportti 11. 82 s.

Näytteiden kuvat ovat pääosin Geologian tutkimuskeskuksen valokuvauslaboratoriossa

työskentelevän tutkimusassistentti J ari Väätäisen

ottamia. Kuvan nro 25. on ottanut Erkki Halme.

Kiitän kaikkia työtovereitani Geologian tutkimuskeskuksessa, jotka

ovat avustaneet tämän oppaan laadinnassa sekä kommentein että

oikoluvussa ja piirrosten laatimisessa.

Espoossa 16. marraskuuta 1994

Pentti Karhunen

More magazines by this user
Similar magazines