2 Valitse kuva. - Canon Europe

files.canon.europe.com

2 Valitse kuva. - Canon Europe

SUOMI

KÄYTTÖOPAS


Olet valinnut laadukkaan Canon-tuotteen.

EOS-1D Mark II on laadukas ja automaattitarkenteinen SLRdigitaalikamera,

jossa on suurikokoinen ja erittäin tarkka 8,2 miljoonan

pikselin CMOS-kenno. Kamera on yhteensopiva kaikkien Canon EF

-objektiivien (paitsi EF-S-objektiivin) kanssa, ja se on suunniteltu

nopeaan käyttöön tilanteessa kuin tilanteessa. Erittäin tarkan

aluetarkennuksen lisäksi kamerassa on toiminnot kaikenlaiseen

kuvaukseen – niin täysautomaattiseen tilannekuvien näpsimiseen kuin

ammattitasoiseen luovaan työntekoonkin.

Tutustu kameran käyttöohjeisiin lukemalla tämä käyttöopas huolellisesti.

Testaa kamera ennen kuvaamista

Ennen kuin alat käyttää kameraa, ota muuta testikuva ja varmista, että kuvat

tallentuvat muistikorttiin oikein.

Jos kamera tai muistikortti on viallinen ja kuvien tallentaminen tai lukeminen ei onnistu

tietokoneella, Canon ei ole vastuussa menetetyistä kuvista tai aiheutuneista ongelmista.

Tekijänoikeudet

Maan tekijänoikeuslait voivat rajoittaa ihmisten ja tiettyjen aiheiden kuvien käytön

vain yksityiskäyttöön. Ota huomioon myös, että kuvaaminen voi olla kiellettyä

joissakin julkisissa esityksissä, näytöksissä jne.

¡ Canon ja EOS ovat Canon Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.

¡ Adobe on Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkki.

¡ CompactFlash on SanDisk Corporation -yhtiön tavaramerkki.

¡ Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki

Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

¡ Macintosh on Apple Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki

Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

¡ SD on tavaramerkki.

¡ Kaikki muut tässä oppaassa mainitut yritysten nimet ja tavaramerkit ovat

haltijoidensa omaisuutta.

* Tämä digitaalikamera tukee DCF 2.0- ja Exif 2.0 -standardeja. (Exif 2.0

-standardista käytetään myös nimeä Exif Print.) Exif Print on standardi, joka on

suunniteltu parantamaan digitaalikameroiden ja tulostimien yhteistoimintaa. Kun

kytket kameran Exif Print -yhteensopivaan tulostimeen, kameran asetustiedot

siirtyvät tulostimeen kuvien mukana, jolloin tulostuslaatu on tavallista parempi.

2


Varusteiden tarkistusluettelo

Varmista, että kameran mukana on kaikki seuraavat tarvikkeet ja

lisävarusteet. Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Voit tarkastaa tarvikkeet myös järjestelmän kaaviosta (s. 170).

¢ EOS-1D Mark II / kameran runko (silmäsuojus, objektiiviaukon suojus ja

akkutilan kansi kiinnitettynä sekä kiinteä lititumakku päivämäärää ja

kellonaikaa varten)

¢ Ni-MH-akku NP-E3 (suojakotelo ja ohjeet mukana)

¢ Ni-MH-laturi NC-E2 (ohjeet mukana)

¢ DC-sovitin DCK-E1 (ohjeet mukana)

¢ Leveä hihna L5

¢ Liitäntäkaapeli IFC-200D4

¢ Liitäntäkaapeli IFC-400PCU

¢ Videokaapeli VC-100

¢ EOS DIGITAL Solution Disk -levy

¢ Digital Photo Professional -levy

¢ Pikaopas

Kuvaamisen pikaopas.

¢ EOS-1D Mark II -käyttöopas (tämä asiakirja)

¢ EOS-1D Mark II -ohjelmiston käyttöopas

Ohjeissa selitetään kuvien siirto tietokoneeseen ja RAW-kuvien käsittely.

¢ Takuukortti

* Säilytä kaikki edellä mainitut tarvikkeet ja lisävarusteet.

* On suositeltavaa käyttää Canonin muistikortteja.

3


Sisällys

4

Johdanto

Varusteiden tarkistusluettelo ............................................................... 3

Käsittelyohjeet ..................................................................................... 8

Nimikkeistö ........................................................................................ 10

Oppaan merkintätavat ....................................................................... 16

1 Aloitus ....................................................................................... 17

Akun lataaminen ................................................................................ 18

Akun asentaminen ja poistaminen ..................................................... 20

Verkkovirran käyttäminen .................................................................. 22

Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen ........................................... 23

Muistikortin asentaminen ja poistaminen........................................... 24

Peruskäyttö ........................................................................................ 27

Valikkotoiminnot ................................................................................ 32

Oletusasetusten palauttaminen...................................................... 36

Dioptrian korjaus ................................................................................ 37

Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen ......................................... 38

Päivämäärän ja kellonajan pariston vaihtaminen .............................. 39

CMOS-kennon puhdistaminen .......................................................... 40

Hihnan kiinnittäminen ........................................................................ 42

2 Kuvan asetukset ....................................................................... 43

Kuvan tallennuslaadun määrittäminen .............................................. 44

ISO-herkkyyden määrittäminen ......................................................... 47

Valkotasapainon valitseminen ........................................................... 48

Mukautettu valkotasapaino ................................................................ 49

Värilämpötilan määrittäminen ............................................................ 51

Valkotasapainon korjaaminen ........................................................... 52

Valkotasapainon automaattinen haarukointi ...................................... 53

Värimatriisin valitseminen .................................................................. 55

Mukautettujen värimatriisiasetusten luominen ................................... 56

Käsittelyparametrien määrittäminen .................................................. 58

Kansion ja muistikortin valitseminen.................................................. 60

Uuden kansion luominen ................................................................ 60

Kansion valitseminen ..................................................................... 61

Muistikortin valitseminen ................................................................ 61

Molempien muistikorttien käyttäminen kuvien tallennuksessa (varmistus) ... 62

Tiedostojen numerointimenetelmät ................................................... 63

3 Automaattinen tarkennus ja kuvaustavat .............................. 65

Automaattitarkennustilan valitseminen.............................................. 66

Automaattitarkennuspisteen valitseminen ......................................... 68


Automaattitarkennuspisteen tallentaminen ja käyttäminen ................70

Aktiivisten tarkennuspisteiden määrä ...............................................72

Automaattitarkennuksen herkkyys ja objektiivin suurin aukko ........... 73

Kun automaattitarkennus ei toimi (käsintarkennus) ...........................75

Kuvaustavan valitseminen .................................................................77

Itselaukaisimen käyttäminen ..............................................................78

4 Valotuksen ohjaus .................................................................... 79

Mittausmenetelmän valitseminen .......................................................80

Ohjelmoitu valotusautomatiikka .........................................................84

Valotusajan esivalintaa käyttävä automaattivalotus ...........................86

Aukon esivalintaa käyttävä valotus .................................................... 88

Syväterävyyden tarkistaminen ........................................................89

Manuaalinen valotus ..........................................................................90

Valotuksen korjauksen määrittäminen ...............................................92

Valotuksen automaattinen haarukointi ...............................................93

Automaattivalotuksen lukitus .............................................................95

Pitkä aikavalotus ................................................................................96

Nestekidenäytön valaiseminen .......................................................96

Peilin lukitus .......................................................................................97

Etsimen suljin .................................................................................97

Salamavalokuvaus .............................................................................98

5 Kuvien näyttäminen ............................................................... 101

Kuvien esikatselu .............................................................................102

Kuvan automaattinen kääntäminen .................................................104

Kuvien näyttäminen .........................................................................105

Kuvien näyttömuodon valitseminen ..............................................106

Näkymän suurentaminen ..............................................................109

Kuvan kääntäminen ......................................................................110

Kuvien katsominen televisiossa .......................................................111

Kuvien suojaaminen .........................................................................112

Äänitallenteen lisääminen kuvaan ...................................................114

Kuvien poistaminen ..........................................................................115

Muistikortin alustaminen ..................................................................118

6 Suoratulostus kamerasta ...................................................... 121

7 DPOF: Digital Print Order Format ......................................... 137

8 Kameran mukauttaminen ...................................................... 145

9 Lisätietoja ................................................................................ 161

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Turvaohjeet

Noudata turvaohjeita ja käytä laitetta oikein. Laitteen väärä käyttö voi

aiheuttaa vamman, kuoleman tai aineellisia vahinkoja.

Vakavan vamman tai kuoleman estäminen

• Jotta laitteen käyttö ei aiheuttaisi tulipaloa, ylikuumenemista tai kemiallista vuotoa,

noudata seuraavia turvaohjeita:

- Älä käytä muita kuin tässä käyttöoppaassa mainittuja akkuja, paristoja, virtalähteitä

tai lisälaitteita. Älä käytä itse valmistettuja tai muuteltuja akkuja.

- Älä yritä purkaa tai muuttaa paristoja, akkua tai varmistusparistoa tai saattaa niitä

oikosulkuun. Älä yritä lämmittää tai juottaa paristoja, akkua tai varmistusparistoa.

Älä altista akkua tai varmistusparistoa tulelle tai vedelle. Älä myöskään altista niitä

voimakkaille iskuille.

- Älä käännä akun tai varmistuspariston napaisuutta (+/–). Älä käytä samanaikaisesti

eri-ikäisiä tai -tyyppisiä akkuja.

- Lataa akku vain sallitussa lämpötilassa (0–40 °C). Älä myöskään ylitä latausaikaa.

- Älä aseta vieraita metalliesineitä kosketuksiin kameran sähköliittimien, lisälaitteiden

tai kaapeleiden kanssa.

• Pidä varmistusparisto lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee pariston, ota heti

yhteys lääkäriin. (Pariston kemikaalit voivat vahingoittaa vatsaa ja suolistoa.)

• Kun hävität akun tai varmistuspariston, eristä sähköliittimet teipillä, jotta ne eivät joudu

kosketuksiin muiden metalliesineiden tai akkujen kanssa. Näin estät mahdollisen

tulipalon tai räjähdyksen.

• Jos akku kuumenee latauksen aikana, tai jos siitä tulee savua tai kaasuja, irrota heti

laturi pistorasiasta tulipalon estämiseksi.

• Jos akku tai varmistusparisto vuotaa, muuttaa väriä tai muotoa tai jos siitä tulee savua

tai kaasuja, poista se heti. Varo, ettet saa paristoa poistaessasi palovammoja.

• Estä paristosta vuotavaa ainetta joutumasta silmiin, iholle tai vaatteille. Se voi

aiheuttaa sokeutta tai iho-ongelmia. Jos nestettä joutuu silmiin, iholle tai vaatteille,

huutele alue runsaalla, puhtaalla vedellä hieromatta sitä. Ota heti yhteys lääkäriin.

• Pidä laite lataamisen aikana poissa lasten ulottuvilta. Johto voi aiheuttaa lapselle

tukehtumis- tai sähköiskuvaaran.

• Älä jätä johtoja lämpimään paikkaan. Näin estät johdon vääntymisen tai eristeen

sulamisen aiheuttaman tulipalo- tai sähköiskuvaaran.

• Älä laukaise salamaa kenenkään sellaisen lähellä, joka ajaa autoa. Se voi aiheuttaa

onnettomuuden.

• Älä laukaise salamaa kenenkään silmien lähellä. Se voi vahingoittaa näköä. Jos käytät

salamaa kuvatessasi lasta, kuvaa vähintään yhden metrin etäisyydeltä.

• Jos poistat kameran käytöstä, poista siitä akku ja irrota virtajohto. Näin estät

mahdollisen sähköiskun, lämmön syntymisen ja tulipalon.

• Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on syttyviä kaasuja. Näin estät mahdollisen

tulipalon tai räjähdyksen.

6


• Jos laite putoaa ja suojus rikkoutuu, älä koske mahdollisesti näkyviin tuleviin sisäosiin,

jotta et saisi sähköiskua.

• Älä pura tai yritä muuttaa laitetta. Suurjännitteiset sisäosat voivat aiheuttaa

sähköiskun.

• Älä katso aurinkoon tai erittäin kirkkaaseen valolähteeseen kameran tai objektiivin

läpi. Se voi vahingoittaa näköä.

• Pidä kamera pienten lasten ulottumattomissa. Kaulahihna voi aiheuttaa lapselle

tukehtumisvaaran.

• Älä säilytä laitetta kosteissa tai pölyisissä paikoissa. Näin estät mahdollisen tulipalon

tai räjähdyksen.

• Ennen kuin käytät kameraa lentokoneessa tai sairaalassa, tarkista, onko käyttö

sallittua. Kameran aiheuttamat sähkömagneettiset aallot voivat häiritä lentokoneen tai

sairaalan laitteiden toimintaa.

• Voit estää mahdollisen tulipalon ja sähköiskun noudattamalla seuraavia turvaohjeita:

- Kytke virtajohto kunnolla.

- Älä koske virtajohtoon märillä käsillä.

- Kun irrotat virtajohdon, vedä pistokkeesta, älä johdosta.

- Älä naarmuta, leikkaa tai väännä johtoa tai aseta sen päälle painavia esineitä.

Älä myöskään väännä tai sido johtoja.

- Älä kytke yhteen pistorasiaan liian montaa virtajohtoa.

- Älä käytä johtoa, jonka eriste on vahingoittunut.

• Irrota virtajohto silloin tällöin ja pyyhi pölyt pistokkeen ympäriltä kuivalla liinalla. Jos

ympärystä on pölyinen, kostea tai rasvainen, pistokkeessa oleva pöly voi kostua ja

aiheuttaa oikosulun ja tulipalon.

Vamman tai laitevahingon estäminen

• Älä jätä laitetta auringossa tai kuumassa paikassa olevaan autoon. Laite voi

kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.

• Älä kuljeta kameraa mukanasi jalustaan kiinnitettynä. Se voi aiheuttaa vamman.

Varmista myös, että jalusta on tarpeeksi tukeva kameralle ja objektiiville.

• Älä jätä objektiivia tai kameraa aurinkoon ilman objektiivin suojusta. Auringon säteet

voivat objektiiviin osuessaan aiheuttaa tulipalon.

• Älä peitä akkulaturia tai kääri sitä kankaaseen. Lämmön kerääntyminen voi aiheuttaa

ulkokuoren vahingoittumisen tai tulipalon.

• Jos kamera joutuu veteen tai jos kameran sisälle joutuu vettä tai metallinpalasia,

poista akku ja varmistusparisto nopeasti. Näin estät mahdollisen tulipalon tai

räjähdyksen.

• Älä käytä tai säilytä akkua tai varmistusparistoa kuumassa paikassa. Se voi aiheuttaa

akun tai pariston vuotamista tai lyhentää niiden käyttöikää. Akku tai varmistusparisto

voivat myös kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.

• Älä puhdista laitetta maaliohenteilla, bentseenillä tai muilla orgaanisilla liuottimilla.

Se voi aiheuttaa tulipalon tai terveysvaaran.

Jos tuote ei toimi kunnolla tai se tarvitsee huoltoa, ota yhteys

jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.

7


Käsittelyohjeet

Kameran hoitaminen

¡ Kamera on herkkä laite. Älä pudota sitä tai altista sitä iskuille.

¡ Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa käyttää veden alla. Jos kamera

kastuu, poista akku ja ota välittömästi yhteyttä lähimpään Canonjälleenmyyjään.

Pyyhi vesipisarat kuivalla liinalla. Jos kamera on altistunut

suolaiselle ilmalle, pyyhi kamera kuivaksi väännetyllä kostealla kankaalla.

¡ Älä koskaan jätä kameraa voimakkaita magneettisia sähkökenttiä

muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerkiksi magneettien tai

sähkömoottorien, lähelle. Vältä myös kameran käyttämistä voimakkaita

radioaaltoja lähettävien esineiden tai laitteiden (esimerkiksi suurien

antennien) läheisyydessä. Voimakkaat magneettikentät ja radioaallot voivat

aiheuttaa kamerassa toimintavirheitä tai tuhota kuvatietoja.

¡ Älä jätä kameraa kuumiin paikkoihin, esimerkiksi suoraan auringonvaloon

autoon. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa kamerassa toimintavirheitä.

¡ Kamera sisältää herkkiä virtapiirejä. Älä yritä purkaa kameraa tai huoltaa

sitä itse.

¡ Puhalla objektiivissa, etsimessä ja tähyslasissa oleva pöly pois puhaltimella.

Älä käytä kameran rungon tai objektiivin puhdistamiseen puhdistusaineita,

jotka sisältävät orgaanisia liuottimia. Jos lika on pinttynyttä, ota yhteyttä

lähimpään Canonin jälleenmyyjään.

¡ Älä kosketa sormin kameran sähköliittimiin. Näin estät liittimien syöpymisen.

Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa kamerassa toimintavirheitä.

¡ Jos kamera tuodaan äkkiä kylmästä lämpimään huoneeseen, kameran

pintaan ja sisäosiin voi kondensoitua vettä. Voit estää kondensoitumisen

sulkemalla kameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla sen sopeutua

lämpimään, ennen kuin poistat sen pussista.

¡ Jos kameran pinnalle tiivistyy vettä, älä käytä sitä. Näin estät kameran

vahingoittumisen. Poista objektiivi, muistikortti ja akku kamerasta ja odota,

kunnes kosteus on haihtunut.

¡ Jos kamera on pitkän ajan käyttämättömänä, poista akku ja säilytä kameraa

viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaikka kamera

olisi käyttämättömänä, varmista kameran toiminta painamalla laukaisinta

aina pari kertaa tasaisin väliajoin.

¡ Vältä kameran säilyttämistä paikoissa, joissa käytetään syövyttäviä

kemikaaleja (esimerkiksi laboratoriossa tai pimiössä).

¡ Jos kamera on ollut käyttämättömänä tavallista kauemmin, testaa kaikki sen

toiminnot ennen käyttöä. Jos kameraa ei ole käytetty hetkeen tai edessä on

tärkeä kuvaustilaisuus, tarkistuta kamera Canon-jälleenmyyjällä. Voit

tarkistaa myös itse, että kamera toimii oikein.

8


Pienet nestekidenäytöt ja iso nestekidenäyttö

¡ Nestekidenäyttö on valmistettu uusimmalla tarkkuustekniikalla, joka takaa yli

99,99 prosentin kuvapisteistä olevan toimivia. Jäljelle jäävissä alle 0,01

prosentissa voi kuitenkin olla muutama toimimaton kuvapiste. Aina

esimerkiksi mustina tai punaisina näkyvät kuvapisteet eivät ole

valmistusvirhe, eikä niillä ole vaikutusta tallennettavien kuvien laatuun.

¡ Kylmissä olosuhteissa nestekidenäyttö voi toimia tavallista hitaammin.

Lämpimissä olosuhteissa näyttö voi puolestaan tummua. Molemmissa

tapauksissa näyttö toimii huoneenlämmössä kuitenkin jälleen normaalisti.

Muistikortit

¡ Muistikortit ovat herkkiä laitteita. Älä pudota muistikorttia tai altista sitä

tärinälle. Iskut ja tärinä voivat tuhota korttiin tallennetut kuvat.

¡ Älä säilytä muistikorttia voimakkaiden magneettikenttien (esimerkiksi

televisioiden, kaiuttimien tai magneettien) lähellä tai paikoissa, joissa

esiintyy staattista sähköä. Tällaiset olosuhteet voivat tuhota muistikortissa

olevat kuvat.

¡ Älä jätä muistikortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden

läheisyyteen. Kortit voivat vääntyä lämmön vaikutuksesta, jolloin niistä tulee

käyttökelvottomia.

¡ Älä läikytä muistikortille nestettä.

¡ Suojaa tallennetut kuvatiedot säilyttämällä muistikorttia aina kotelossa.

¡ Muilla kuin Canonin muistikorteilla kuvien tallentaminen tai toistaminen ei

ehkä onnistu. Käytä tällöin Canonin valmistamaa muistikorttia.

¡ Älä taivuta korttia tai altista sitä liialliselle voimalle tai iskuille.

¡ Älä säilytä muistikortteja kuumissa, kosteissa tai pölyisissä paikoissa.

Objektiivin sähköliittimet

Kun olet irrottanut objektiivin kamerasta, kiinnitä

objektiivisuojukset paikalleen tai laske objektiivi alas

takaosa ylöspäin, jotta linssin pinta tai sähköliittimet

eivät naarmuunnu.

Liittimet

Pitkäaikaisen käytön varoitukset

Jos -kytkin jää -asentoon pitkäksi aikaa, kamera voi kuumentua.

Vaikka kyse ei tällöin ole toimintavirheestä, kuumentuneen kameran

piteleminen pitkään voi aiheuttaa lieviä palovammoja.

9


Nimikkeistö

Lisätietoja löytyy sivuilta, joiden numerot on merkitty sulkeisiin (s. **).

10

Itselaukaisimen merkkivalo

(s. 78)

Otekahva

Objektiivin kiinnitysmerkit (s .23) Peili (s. 97)

Laukaisin

(s. 28)

Hihnalenkki

(s. 42)

Syväterävyyden

tarkistuspainike

(s. 89)

Pystyote: virtakytkin

(s. 31)

〈I〉 Pystyote:

salaman lukitus /

monipistemittauksen painike

(s. 31, 151/82)

Pystyote: päävalitsin

(s. 31, 29)

Pystyote: laukaisin

(s. 31, 28)

Hihnalenkki

Objektiivin lukitusnasta

Objektiivin

vapautuspainike

(s. 23)

Objektiivin

kanta

Rungon numero

Liittimet

(s. 9)

Jalustakierre

Objektiiviaukon suojus (s. 23)


〈W〉 Kuvaustilan

valintapainike (s. 84)

Salamatäsmäyksen liittimet Salamakenkä

〈Q〉 Mittausmenetelmän

valinta ja salamavalotuksen

korjaus (s. 80/81)

〈E〉

Automaattitarkennustilan

painike (s. 66)

〈R〉 Kuvaustavan

painike (s. 77)

〈i〉 ISO-herkkyyden

valintapainike (s. 47)

〈Y〉 Valotuksen

haarukointi (s. 93)

Hihnalenkki

(s. 42)

〈D〉

PC-liitin

(s. 100)

〈F〉

Kauko-ohjaimen

liitin (N3-tyyppi)

Akun

vapautuspainike

(s. 21)

Akun

vapautusvipu

(s. 21)

Akku (s. 18)

Kuvatason merkki

Dioptrian korjaus (s. 37)

Etsin

〈U〉 Nestekidenäytön

valaisupainike (s. 96)

〈I〉 Pystyote: salaman

lukitus / monipistemittauksen

painike (s.151/82)

〈O〉 Valotuksen korjaus /

aukon valinta (s. 92/90)

〈6〉 Päävalitsin

(s. 29)

Pieni nestekidenäyttö

(s. 13)

〈P/a〉

Pikavaihtopainike /

valkotasapainon

korjauspainike (painetaan

samanaikaisesti) (s.70/52)

〈A/y〉

Automaattivalotuksen

lukitus / pienennyspainike

(s. 95/109)

〈S/u〉

Automaattitarkennuspisteen

valinta /

suurennuspainike

(s. 68/109)

Etsimen sulkimen

vipu (s. 97)

〈7〉 Pikavalitsimen

kytkin (s.16)

〈5〉 Pikavalitsin

(s. 30)

〈A/y〉 Pystyote:

automaattivalotuksen

lukitus / pienennyspainike

(s. 31, 95/109)

〈S/u〉 Pystyote:

automaattitarkennuspisteen

valinta / suurennuspainike

(s. 31, 68/109)

〈P/a〉 Pystyote: pikavaihtopainike /

valkotasapainon korjauspainike

(painetaan samanaikaisesti)

(s. 31, 70/52)

〈4〉 Virtakytkin (s. 27)

11


* Tässä oppaassa termi SD-kortti tarkoittaa SD-muistikorttia.

12

〈H〉 Suojaus/

äänentallennuspainike

(s.112/114)

〈M〉

Menu-painike

(s. 33)

〈X〉

Select-painike

(s. 33)

〈q〉

Digitaalilähtöliitin

(s. 111)

〈C〉

Digitaaliliitin

Suoratulostusliitin

〈V〉

Display-painike

(s. 60, 105)

〈e〉 Muistikortin

valinta / suurennuspainike

(s. 61, 109)

〈L〉 Poistopainike

(s. 115)

Iso nestekidenäyttö (s. 32, 36)

LCD-takapaneeli (s. 14) 〈G〉 Clear-painike (s. 36)

〈N〉 Kuvakoon valintapainike

(s. 44)

Nauhoittava mikrofoni (s. 114)

Valkotasapainon haarukointipainike

(s. 53)

〈B〉 Valkotasapainon valintapainike (s. 48)

Akkutilan kansi (s. 20)

Silmäsuppilo (s. 37)

SD-korttipaikka*

(s. 24)

Muistikorttipaikan

kansi (s. 24)

CF-korttipaikka

(s. 24)

CF-kortin

poistopainike (s. 25)

Käyttövalo (s. 25)

Muistikorttipaikan kannen

kahva (s. 24)


Yläosan nestekidenäyttö

Aukko

Valotuksen haarukointimäärä

Tarkennuspisteen valintatila

(AF, [ ], HP)

Muistikortin numero (1, 2)

Kuvaustila

d : ohjelmoitu valotusautomatiikka

a : manuaalinen valotus

s : valotusajan esivalinta

f : aukon esivalinta

Mittausmenetelmä

qArvioiva mittaus

wRajatun alueen

mittaaminen

rPistemittaus

eKeskustaa painottava

mittaus

Akun

varaustilan kuvake

zxbn

mKäyttäjän asetusten kuvake

ySalamavalotuksen

korjaus

hValotushaarukointi

Varsinaisessa näytössä näkyvät vain soveltuvat kohteet.

Valotusaika

Pitkä aikavalotus

Aikavalotuksen aika (min:s)

Tarkennuspisteen valintatila ([ ], SEL)

Salaman lukitus (FEL)

Toiminnon suoritusilmoitus (buSY, PC)

Virhe (Err)

ISO-herkkyys

Kuvia jäljellä

ISO-herkkyys

Itselaukaisimen ajastin

Aikavalotuksen aika (tunnit)

Virhekoodi

Tallentamattomat kuvat

Automaattitarkennustila

X:

kertatarkenteinen

automaattitarkennus

Z:

jatkuva tarkennus

Valotustason

yksiköt

Kuvaustavat

u yksittäiskuvaus

p hidas jatkuva kuvaus

o nopea jatkuva kuvaus

k itselaukaisin (10 s)

l Itselaukaisin (2 s)

Valotuksen korjauksen määrä

Valotuksen haarukointialue

Salamavalotuksen korjauksen määrä

13


Takaosan nestekidenäyttö

Varsinaisessa näytössä näkyvät vain soveltuvat kohteet.

14

Valkotasapaino

Q Automaattinen

W Päivänvalo

E Varjo

R Pilvinen

Y Keinovalo

U Loisteputki

I Salama

O Mukautettu

P Värilämpötila

CF-kortin

valintakuvake

SD-kortin

valintakuvake

Muistikortin

ilmaisin

Valkotasapainon

haarukointitaso

Kansion numero

Kuvakoko

3 Suuri

4 Keskikoko 1

5 Keskikoko 2

6 Pieni

1 RAW

123 RAW+suuri

124 RAW+keskikoko 1

125 RAW+keskikoko 2

126 RAW+pieni

Tiedonsiirtokuvake

Sininen/keltainen

Valkotasapainon

korjaus

Vihreä/magenta

Valkotasapainon

korjaus

Tiedostonumero

Värilämpötila

Käyttäjän valkotasapainoasetus


Etsimen tiedot

Pistemittauksen ympyrä

Lasermattanäyttö

q Manuaalinen valotus

wAutomaattivalotuksen lukitus

Valotuksen haarukointi käynnissä

Monipistemittaus

r Salaman valmiusvalo

Väärä salaman lukitus -varoitus

e Nopea täsmäys

(FP-salama)

Valotusaika

Pitkä aikavalotus

Tarkennuspisteen valintatila ([ ], SEL)

Salaman lukitus

Toiminnon suoritusilmoitus (buSY)

Aukko

Tarkennuspisteen valintatila (AF, [ ], HP)

Muistikortin numero (1, 2)

y Valotuksen korjaus

Salamavalotuksen korjaus

uValkotasapainon korjaus

ISO-herkkyys

Aluetarkennusellipsi

Automaattitarkennuspiste

Valotuksen

säädön ilmaisin

Jatkuvan

kuvauksen

maksimijakso

p

JPEG-kuvake

oOikean tarkennuksen

merkkivalo

Kuvia jäljellä

ISO-herkkyys

Itselaukaisimen ajastin

Normaalivalotuksen osoitin

Valotustason yksiköt

: 1 yksikkö

: 1/3 yksikköä

Ylivalotus

Ylivalotus

salamalla

Valotustaso

Salamavalotuksen

taso

Alivalotus salamalla

Alivalotus

15


Oppaan merkintätavat

¡Tässä oppaassa kameran painikkeisiin, valitsimiin ja asetuksiin

viittaavat kuvakkeet ja merkinnät vastaavat kamerassa olevia

kuvakkeita ja merkintöjä.

¡Lisätietoja löytyy sivuilta, joiden numerot on merkitty sulkeisiin (s. **).

¡Canon EF50 mm f/1,4 USM -objektiivia käytetään tässä oppaassa

esimerkkinä.

¡Ohjeissa oletetaan, että valikkotoiminnot ja valinnaiset toiminnot ovat

oletusasetuksien mukaiset.

¡3-kuvake tarkoittaa, että asetusta voi muuttaa valikosta.

¡(9)- ja (8)-kuvakkeet tarkoittavat, että kyseessä oleva toiminto on

voimassa kuusi tai kuusitoista sekuntia painikkeen vapauttamisen

jälkeen.

¡Tässä oppaassa käytetään seuraavia huomiomerkintöjä:

16

¡Tekstissä -kuvake tarkoittaa pääkytkintä.

Kaikissa tämän oppaan ohjeissa oletetaan, että kytkin

on joko asennossa tai .

¡-kuvake tarkoittaa päävalintakiekkoa.

¡-kuvake tarkoittaa pikavalitsinta.

¡-kuvake tarkoittaa pikavalitsimen kytkintä.

-pikavalitsinta voi käyttää vain, kun -kytkin

on asennossa . Muista kääntää kytkin asentoon

.

: Varoitus-kuvake tarkoittaa varoitusta, jonka on tarkoitus estää

kuvausongelma.

: Huomautus-kuvake tarkoittaa lisätietoja.


1

Aloitus

Tässä luvussa kuvataan EOS-1D Mark II -kameran

perustoimintoja ja kerrotaan esivalmisteluista, jotka

kannattaa tehdä ennen kameran käyttöönottoa.

17


Akun lataaminen

Lisätietoja akun käytöstä on Ni-MH-akun NP-E3 ja Ni-MH-laturin NC-E2

käyttöohjeissa.

18

1

2

Kytke virtajohto.

s -virtavalo syttyy.

Irrota suojakuori ja liitä akku

laturiin.

¡Kiinnitä kuori akkutilan kanteen ja

säilytä se huolellisesti.

¡Kun akku on otettu ulos kamerasta,

on suojakuori kiinnitettävä paikalleen.

Näin vältetään oikosulku.


3

Lataa akku.

s Kun liität akun laturiin, lataus

käynnistyy automaattisesti ja

-latausvalo syttyy.

s Kun akku on ladattu, valo alkaa

vilkkua tiheään (kaksi kertaa

sekunnissa).

s Tyhjä akku latautuu noin 120

minuutissa.

¡Kun akku on ladattu, irrota se laturista

ja irrota virtajohto pistorasiasta.

19


Akun asentaminen ja poistaminen

20

Akun asentaminen

1

2

Irrota akkutilan kansi.

¡Tartu kanteen sen molemmista

reunoista ja vedä se irti.

Pane akku paikalleen.

¡Kun työnnät akun paikalleen, käännä

vapautusvipua nuolen osoittamalla

tavalla.

Jos akun kumireuna (vesitiiviste) ei ole puhdas, pyyhi se

puhtaaksi kostealla vanutupolla.

Akun varaustason tarkistaminen

Kumireuna

Kun -kytkin on asetettu -asentoon (s. 27), akun varaustaso

näkyy seuraavasti:

z : Akussa on riittävästi virtaa.

x : Akun varaustaso on alhainen.

b : Akusta loppuu pian virta.

n : Akku on ladattava.


Akun kesto

Lämpötila Kuvia jäljellä

20 ˚C Noin 1 200

0 ˚C Noin 800

Yllä olevat luvut perustuvat Canonin testausstandardeihin.

¡ Todellinen jäljellä olevien kuvien määrä saattaa olla yllä mainittua

pienempi, jos kuvausolosuhteet ovat vaikeat.

¡ Jos nestekidenäyttöä käytetään paljon, jäljellä olevien kuvien määrä

vähenee.

¡ Jäljellä olevien kuvien määrä vähenee myös, jos laukaisinta pidetään

pitkiä aikoja puoliväliin painettuna tai jos automaattista tarkennusta

käytetään kuvaa ottamatta.

¡ Jos Ni-MH-akku ladataan toistuvasti sitä välillä tyhjentämättä, akun

kapasiteetti pienenee. Ni-MH-laturin NC-E2 käyttöohjeissa on lisätietoja

siitä, kuinka akun kapasiteetin vähenemistä voidaan välttää.

Akun poistaminen

1

2

Käännä akun vapautusvipu

ulospäin ja käännä sitä nuolen

osoittamaan suuntaan.

Paina akun vapautuspainiketta ja

vedä akku ulos.

21


Verkkovirran käyttäminen

DCK-E1-sovittimen avulla voit kytkeä kameran tavalliseen pistorasiaan.

Tällöin sinun ei tarvitse huolehtia akun varaustasosta.

22

1

2

3

Liitä DC-sovitin kameraan.

¡Kun liität sovittimen kameraan,

käännä vapautusvipua nuolen

osoittamalla tavalla.

Kytke DC-sovittimen johto.

Kytke virtajohto.

¡Kun lopetat kuvaamisen, aseta kytkin

-asentoon ja irrota johto

pistorasiasta.

¡ DC-sovitin ei ole vedenpitävä, joten pidä se kuivana myös käyttäessäsi

sitä ulkona.

¡ Kun -kytkin on -asennossa, älä irrota DC-sovittimen tai

verkkolaitteen virtajohtoa pistorasiasta. Jos irrotat johdon, kameran

toiminta voi keskeytyä. Jos kameran toiminta keskeytyy, irrota DC-sovitin

kamerasta ja liitä se uudelleen.


Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen

Objektiivin kiinnittäminen

1

2

3

Objektiivin irrottaminen

Poista suojukset.

¡Irrota objektiivin takasuojus ja

kameran objektiiviaukon suojus

kiertämällä niitä nuolen osoittamaan

suuntaan.

Kiinnitä objektiivi.

¡Aseta objektiivin ja kameran punaiset

merkit vastakkain ja käännä objektiivia

nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes

se napsahtaa paikalleen.

Aseta objektiivissa oleva

tarkennustavan kytkin asentoon.

¡Jos kytkin on -asennossa,

automaattista tarkennusta ei voi

käyttää.

Poista objektiivin etusuojus.

4

Paina objektiivin

vapautuspainiketta ja käännä

objektiivia nuolen suuntaan.

¡Käännä objektiivia, kunnes punainen

merkki osoittaa ylöspäin, ja irrota

objektiivi.

Kun kiinnität tai irrotat objektiivia, varo, ettei kameraan pääse pölyä.

23


Muistikortin asentaminen ja poistaminen

Kamerassa voidaan käyttää sekä CF- että SD-kortteja. Kamerassa on

oltava vähintään yksi kortti, jotta sillä voi kuvata.

Jos molemmat kortit on asennettu paikoilleen, voit valita, kummalle

kortille kuvat tallennetaan (s. 61).

Jos käytät SD-korttia, varmista, että kortin suojauskytkin on

käännetty ylös, jotta kortille voi tallentaa ja siltä voi poistaa

tietoa.

Muistikortin asentaminen

Avaa kansi. 1 ¡Avaa kannen vapautusvipu ja käännä

sitä nuolen osoittamaan suuntaan.

24

2

3

Työnnä muistikortti kameraan.

¡CF-kortti asennetaan vasempaan ja

SD-kortti oikeaan korttipaikkaan.

¡Varmista, että kortin etiketti jää

vasemmalle. Työnnä kortti nuolen

osoittamaan suuntaan.

Sulje kansi.

¡Työnnä kantta, kunnes sen

vapautusvipu kääntyy paikalleen.


4

Kamerassa voi käyttää I- ja II-tyypin CF-kortteja.

Kortin poistaminen

1

2

Käännä -kytkin asentoon.

s Jäljellä olevien kuvien määrä näkyy

kameran päällä olevassa

nestekidenäytössä sekä etsimessä.

s Kansion ja tiedoston numerot näkyvät

kameran takana olevassa

nestekidenäytössä. Näytössä näkyy

myös käytössä olevan muistikortin

kuvake.

Ennen kuin avaat kannen

¡Käännä -kytkin asentoon.

¡Varmista, että kortin valo ei pala eikä

kameran päällä olevassa

nestekidenäytössä näy buSY-tekstiä.

Avaa kansi.

Ota muistikortti ulos.

¡Poista CF-muistikortti painamalla

CF-kortin poistopainiketta.

¡Poista SD-muistikortti painamalla sitä

sisäänpäin ja päästämällä se sitten irti.

25


26

¡ Kortin valo palaa tai vilkkuu, kun kuva otetaan, kun kortille

siirretään tietoa ja kun tietoa tallennetaan, luetaan tai poistetaan.

Noudata alla lueteltuja ohjeita, kun valo palaa tai vilkkuu. Muuten

kuvat voivat tuhoutua.

Myös muistikortti tai kamera saattavat vahingoittua.

· Älä ravista kameraa tai lyö sitä mitään vasten.

· Älä avaa korttipaikan kantta.

· Älä poista akkua.

¡ Kun kuva on otettu, et voi käyttää mitään valikkotoimintoja kuvan

käsittelyn ja muistikortille tallentamisen aikana (jolloin kortin valo palaa

tai vilkkuu).

¡ Kun muistikortti on täynnä, näyttöön ja etsimeen tulee Card Full

(Muistikortti täynnä) -varoitus. Kameralla ei voi ottaa kuvia. Vaihda

kameraan muistikortti, jossa on tilaa.

¡ Jos näytössä näkyy Card Err (Korttivirhe) -varoitus, katso oppaan

sivua 119.

Muistikortti täynnä

Muistikortin numero

Korttivirhe

¡ Jos käytät kapasiteetiltaan pientä muistikorttia, suurten kuvien

tallentaminen ei ehkä onnistu.

¡ Microdrive-kortit ovat herkkiä tärinän ja iskujen aiheuttamille häiriöille.

Jos käytät Microdrive-korttia, kamera ei saa täristä tai saada kolhuja

etenkään kuvien tallentamisen ja näyttämisen aikana.

¡ Älä kosketa SD-kortin liittimiä sormilla tai metalliesineillä.


Peruskäyttö

Virtakytkin

Kameraa voi käyttää vain, kun -kytkin on käännetty ON-asentoon.

: Kameran virta on katkaistu.

: Kytke kameraan virta

kääntämällä kytkin tähän

asentoon.

: Kun kytkin on tässä

asennossa, kamera toimii

samoin kuin -asennossa.

Lisäksi kuulet äänimerkin, kun

kuva on tarkennettu

kertatarkenteista

automaattitarkennusta tai

käsintarkennusta käytettäessä.

¡ Kamera säästää akkua katkaisemalla virran automaattisesti, kun sitä ei

ole käytetty minuuttiin (s. 35). Kytke kameran virta uudelleen painamalla

laukaisinta puoliväliin.

¡ Jos käännät -kytkimen -asentoon, kun otettuja kuvia

tallennetaan muistikortille, tallentamista odottavien kuvien määrä näkyy

kameran päällä olevassa nestekidenäytössä. Kun kaikki kuvat on

tallennettu, näyttö sammuu ja kameran virta katkeaa.

27


Laukaisin

Laukaisin on kaksitoiminen. Voit painaa laukaisimen puoliväliin tai

kokonaan alas.

28

Laukaisimen painaminen

puoliväliin (9)

Kun laukaisin painetaan puoliväliin,

automaattinen tarkennus (AF) toimii,

ja automaattivalotus (AE) säätää

valotusajan ja aukon.

Valotuksen asetukset (valotusaika ja

aukko) näkyvät kameran päällä olevassa

nestekidenäytössä ja etsimessä.

Laukaisimen painaminen

kokonaan alas

Suljin aukeaa ja kamera ottaa kuvan.

¡ Jos painat laukaisimen puoliväliin ja kuluu (9), paina laukaisin

uudelleen puoliväliin ja odota hetki, ennen kuin painat laukaisimen

kokonaan alas ja otat kuvan. Jos painat laukaisimen kokonaan alas

painamatta sitä ensin puoliväliin tai jos painat laukaisimen ensin

puoliväliin ja sitten heti kokonaan alas, kestää hetken, ennen kuin kamera

ottaa kuvan.

¡ Voit palata muista toimintatiloista (kuvan näyttö, valikot, kuvan tallennus

ym.) nopeasti kuvaustilaan painamalla laukaisimen puoliväliin.


-valitsimen käyttäminen

-valitsinta käytetään pääasiassa kuvaamiseen liittyvien asetusten

valitsemiseen. Valitsinta voi käyttää kolmella tavalla.

(1) Kun painat jotakin painiketta,

käännä -valitsinta, kunnes

haluamasi asetus näkyy kameran

päällä olevassa nestekidenäytössä.

Kun vapautat painikkeen, valittu asetus

tulee voimaan ja kamera on kuvausvalmis.

¡Tällä tavoin voit valita esimerkiksi

kuvaustilan, automaattitarkennustilan,

valonmittausmenetelmän tai kuvaustavan.

(2) Kun olet painanut jotakin

painiketta, käännä -valitsinta.

Kun painat painiketta, sen toiminto pysyy

valittuna kuuden sekunnin ajan (9).

Tänä aikana voit valita haluamasi

asetuksen kääntämällä -valitsinta.

Kun painikkeen toiminto sammuu tai

painat laukaisimen puoliväliin, kamera

on taas kuvausvalmis.

¡Tällä tavoin voit valita

automaattitarkennuspisteen tai valita

valotuksen korjauksen arvon

painamalla -painiketta.

(3) Käännä vain -valitsinta.

Katso kameran päällä olevaa

nestekidenäyttöä ja käännä valitsinta.

¡Näin voit valita esimerkiksi valotusajan

tai aukon.

29


-valitsimen käyttäminen

-valitsinta käytetään automaattitarkennuspisteen valintaan sekä

nestekidenäytössä näkyvien asetusten valitsemiseen. -valitsin

toimii vain, kun -kytkin on -asennossa.

-valitsinta voi käyttää kolmella tavalla.

30

(1) Kun painat jotakin painiketta,

käännä samalla -valitsinta.

¡Tällä tavoin voit valita valikkoasetuksia

tai määrittää salamavalotuksen

korjauksen. Kun vapautat painikkeen,

valittu asetus tulee voimaan.

¡Tällä valitsimella voit myös katsoa ja

valita kuvia nestekidenäytössä.

(2) Kun olet painanut jotakin

painiketta, käännä -valitsinta.

Kun painat painiketta, sen toiminto pysyy

valittuna kuuden sekunnin ajan (9).

Tänä aikana voit valita haluamasi

asetuksen kääntämällä -valitsinta.

Kun painikkeen toiminto sammuu tai

painat laukaisimen puoliväliin, kamera

on taas kuvausvalmis.

¡Tällä tavoin voit valita

automaattitarkennuspisteen tai

määrittää valotuksen korjauksen arvon.

(3) Käännä vain -valitsinta.

Katso etsimessä tai kameran päällä

olevassa nestekidenäytössä näkyvää

asetusta samalla kun käännät valitsinta.

¡Näin voit valita aukon manuaalista

valotusta käytettäessä.


Pystysuuntainen kuvaaminen

Pystysuuntaista kuvaamista varten kameran pohjassa olevassa

otekahvassa on laukaisin, päävalintakiekko, automaattitarkennuspisteen

valintapainike, automaattivalotuksen lukituspainike, pikavaihtopainike

sekä salaman lukitus- ja monipistemittauspainike.

¡Kytke pystyotekahvan painikkeet

käyttöön pystyotekahvan kytkimestä.

¡Kun et käytä pystyotekahvaa, muista

kytkeä kahvan toiminnot pois käytöstä,

jotta et käyttäisi niitä vahingossa.

31


Valikkotoiminnot

Valikkoasetusten avulla voit määrittää esimerkiksi käsittelyparametreja,

päivämäärän ja ajan tai valinnaisia toimintoja. Katso nestekidenäyttöä

ja siirry valikoissa käyttämällä -painiketta, -painiketta

sekä -valitsinta.

32

-painike

-painike

Nestekidenäyttö

Toistovalikko

Kuvausvalikko

Välilehti


Asetusvalikko 1

Asetusvalikko 2

Valinnaisten

toimintojen /

käyttäjän asetusten

valikko

Valikkokomennot Asetukset

¡ Voit siirtyä valikosta nopeasti kuvaustilaan painamalla laukaisimen

puoliväliin.

¡ Alla olevissa valikkotoimintojen kuvauksissa oletetaan, että

valikkokomennot ja asetukset ovat näkyvissä.


Valikkoasetusten määrittäminen

1

2

3

4

Avaa valikko.

¡Avaa valikko painamalla painiketta.

Sulje valikko painamalla

painiketta uudelleen.

¡Kun valikko on näytössä, toimi alla

olevien ohjeiden mukaan.

Valitse välilehti (zxcbn).

¡Valitse välilehti pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

samalla -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

Valitse valikkokomento.

¡Valitse komento pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

samalla -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

Valitse haluamasi valikkoasetus.

¡Valitse asetus pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

samalla -valitsinta. Vapauta

sitten painike. Asetus tulee voimaan

välittömästi.

33


Valikkoasetukset

Kuvausvalikko

Valkotasap.

säätö

JPEG laatu

Parametrit

Värimatriisi

Esikatselu

34

5

Valkotasapainon

manuaalinen säätö

Pakkaussuhde,

kuvakoot 3, 4,

5, 6.

Normaali

Asetus 1

Asetus 2

Asetus 3

Aseta

1Normaali

2Muotokuva

3Värikäs

4Adobe RGB

5Vähävärin.

6VM asetus1

7VM asetus2

Aseta

Pois

Päällä

Päällä (Info)

Sulje valikko.

¡Sulje valikko painamalla painiketta.

2 sek.

4 sek.

Esikatseluaika

8 sek.

Pito

Kohinanpoisto Pois

Päällä

ISO-laajennus Pois

Päällä

Toistovalikko

Suojaus Kuvien suojaus

Kuvan kääntö Käännä kuvaa

Poista kuvat

kortilta

Tyhjentää kortin.

Tulostus

Valitse tulostettavat

kuvat.

Ylivalotus- Pois

varoitus Päällä

Tark.pisteiden Pois

näyttö Päällä

Histogrammin Kirkas

näyttö RGB


Asetusvalikko 1

1 min.

2 min.

4 min.

Virransäästö 8 min.

15 min.

30 min.

Pois

A-nollaus

Kuvanumerointi Jatkuva

M-Nollaus

Pois

Varmistus CF-kortti

SD-kortti

Autom. kääntö Päällä

Pois

Asetusten

tallennus

Asetusten

lataus

Alustus

Tallentaa asetukset

muistikorttiin.

Lukee muistikorttiin

tallennetut asetukset.

Alustaa ja tyhjentää

kortin.

Valittavissa olevat kielet:

englanti, saksa, ranska, hollanti,

tanska, suomi, italia, norja, ruotsi,

espanja, yksinkertaistettu kiina ja

japani.

Asetusvalikko 2

LCD:n kirkkaus viisi tasoa

Päivämäärän ja

Päiväys/Aika

kellonajan asetus

Kieli 12 kieltä

Videojärjest.

Firmware

Kennon

puhdistus

NTSC

PAL

Laiteohjelmiston

päivitys

Puhdistaa kennon

Valinnaisten toimintojen /

käyttäjän asetusten valikko

Valinnaiset

toiminnot

(C.Fn)

Käyttäjän

asetukset

(P.Fn)

Poista

C.Fn toiminnot

Nollaa kaikki

P.Fn toiminnot

Mukauta kameran

toimintoja.

Tallenna valinnaisten

toimintojen ryhmiä.

Toiminto palauttaa

valinnaisten

toimintojen asetukset

oletusasetusten

mukaisiksi.

Toiminto poistaa

kaikki käyttäjän

asetukset.

35


Iso nestekidenäyttö

¡Ison nestekidenäytön kanssa voi käyttää -valitsinta, vaikka

-kytkin on -asennossa.

¡Isoa nestekidenäyttöä ei voi käyttää etsimenä kuvattaessa.

¡Voit säätää näytön kirkkautta valikon -välilehdellä olevalla

[LCD:n kirkkaus] -komennolla.

Oletusasetusten palauttaminen

Kuvaustila

Automaattitarkennustila

36

Kuvausasetukset

Ohjelmoitu

valotusautomatiikka

Kertatarkenteinen

automaattitarkennus

Mittausmenetelmä Arvioiva mittaus

Kuvaustavat Yksi kuva

Automaattitarkennuspisteen

valinta Automaattinen

Valotuksen korjaus 0 (nolla)

Salamavalotuksen

0 (nolla)

korjaus

Automaattivalotuksen

lukitus

Peruutettu

Salaman lukitus Peruutettu

Valotushaarukointi Peruutettu

Valinnaiset

toiminnot

Valitut asetukset

säilyvät

Paina - ja -painikkeita

samanaikaisesti kahden sekunnin

ajan.

s Kamera palauttaa käyttöön alla

luetellut oletusasetukset.

Kuvantallennusasetukset

Kuvakoko 3Suuri

Valkotasapaino Q

Valkotasapainon

haarukointi

Pois

Valkotasapainon

korjaus

0 (nolla)

Parametrit Normaali

Värimatriisi 1Normaali


Dioptrian korjaus

1

2

3

Irrota silmäsuppilo.

¡Tartu silmäsuppiloon molemmista

reunoista ja irrota se vetämällä sitä

ylöspäin.

Käännä diopterin säädintä.

¡Käännä säädintä oikealle tai vasemmalle,

kunnes automaattitarkennuspiste tai

pistemittauksen ympyrä näyttää

etsimessä tarkalta.

Kiinnitä silmäsuppilo paikalleen.

Jos kameran diopterin säätö ei riitä etsimen kuvan tarkentamiseen, on

suositeltavaa käyttää E-dioptriankorjauslinssiä (kymmenen erilaista) (s. 169).

Kuvausote

Jotta kuvista tulisi teräviä, pitele kameraa tukevasti paikallaan.

Näin kamera ei pääse tärähtämään.

Vaakaote

Pystyote

¡Tartu kameran otekahvaan tukevasti oikealla kädellä ja paina

kyynärpäät kevyesti vartaloasi vasten.

¡Tue objektiivia alta vasemmalla kädellä.

¡Paina kamera kasvojasi vasten ja katso etsimen läpi.

¡Asento on tukevampi, kun toinen jalka on hieman toisen edellä,

ei suoraan vierellä.

37


3 Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen

38

1

2

3

4

Valitse [Päiväys/Aika].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Päiväys/Aika] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten -painike.

Määritä päivämäärä ja kellonaika.

¡Määritettävä asetus vaihtuu aina,

kun painat -painiketta.

¡Valitse oikeat numerot pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten -painike.

Valitse päivämäärän

näyttömuoto.

¡Valitse näyttömuoto pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Mahdolliset muodot ovat: [pp/kk/vv],

[kk/pp/vv], [vv/kk/pp]. Vapauta sitten

painike.

Paina -painiketta.

s Määritetty päivämäärä ja kellonaika

tulevat voimaan, ja valikko tulee

takaisin näkyviin.

Jokaisen kuvan mukana tallentuu kuvan ottopäivämäärä ja -kellonaika.

Jos päivämäärää ja aikaa ei ole määritetty oikein, kuvien mukana tallentuvat

väärät arvot. Varmista, että määrität oikean päivämäärän ja kellonajan.


Päivämäärän ja kellonajan pariston vaihtaminen

Päivämäärän ja kellonajan pariston käyttöikä on noin 10 vuotta.

Jos päivämäärä ja kellonaika ovat nollautuneet, vaihda paristo uuteen

CR2025-litiumparistoon alla olevien ohjeiden mukaan.

(+)

1

2

3

4

5

Käännä -kytkin asentoon

ja poista akku.

¡Paristo on akkutilan katossa.

Irrota pariston päällä oleva kansi.

¡Avaa kannen kiinnitysruuvi kuvan

mukaisesti.

Poista paristo.

Aseta uusi paristo paikalleen.

¡Paristossa olevan plusmerkin on

oltava ylöspäin.

Kiinnitä kansi paikalleen.

¡Asenna akku paikalleen ja käännä

-kytkin -asentoon.

Päivämäärä ja aika näkyvät

nestekidenäytössä. Määritä

päivämäärä ja kellonaika.

39


3CMOS-kennon puhdistaminen

CMOS-kenno on kuin filmikameran filmi. Jos kennon pinnalla on pölyä

tai muuta vierasta ainetta, lika saattaa näkyä kuvissa tummina

pilkkuina. Voit puhdistaa kennon alla kuvatulla tavalla. Muista,

että CMOS-kenno on hyvin herkkä. Jos mahdollista, toimita kenno

puhdistettavaksi Canon-palvelukeskukseen.

Jos haluat puhdistaa kennon itse, liitä kamera verkkovirtaan DCsovittimen

avulla. Jos käytät akkua, varmista, että se on täynnä.

Irrota objektiivi kamerasta ennen kennon puhdistamista.

40

1

2

3

Asenna DC-sovitin ja käännä

-kytkin -asentoon.

Valitse [Kennon puhdistus].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Kennon puhdistus] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten -painike.

Valitse [OK].

¡Valitse [OK] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

-painike.

s Kameran näyttö sammuu.


4

5

6

Paina laukaisin kokonaan alas.

s Peili lukittuu ylös, ja suljin avautuu.

CMOS-kennon puhdistaminen

¡Poista kuvakennon pinnalle kertynyt

pöly varovasti käyttämällä kumista

puhallinta.

Poistu kennon puhdistustilasta.

¡Käännä -kytkin asentoon.

s Kameran virta katkeaa, suljin sulkeutuu

ja peili laskeutuu takaisin alas.

¡Käännä -kytkin -asentoon.

Kamera on kuvausvalmis.

¡ Älä katkaise kamerasta virtaa kennon puhdistuksen aikana. Jos virta

katkeaa, suljin sulkeutuu ja suljinverho voi vaurioitua.

¡ Käytä puhallinta, jossa ei ole harjaa. Harja voi naarmuttaa CMOS-kennoa.

¡ Älä aseta puhaltimen kärkeä kameran sisäpuolelle objektiivin

kiinnitysrenkaan ohi. Jos virta katkeaa, suljinverho sulkeutuu ja

puhaltimen pää voi vahingoittaa sitä.

¡ Älä koskaan käytä paineilmaa tai kaasua kennon puhdistamiseen.

Voimakas puhallus voi vahingoittaa kennoa, ja kaasu voi jäädyttää sen.

41


Hihnan kiinnittäminen

Vie hihnan pää ensin kameran hihnalenkin läpi ja sitten hihnan soljen

läpi sen alapuolelta.

42

Kun hihna on kiinnitetty, varmista soljen pitävyys vetämällä hihnasta.


2

Kuvan asetukset

Tässä luvussa kerrotaan seuraavista digitaalikuvien

kuvausasetuksista: kuvan tallennuslaatu, ISO-herkkyys,

valkotasapaino, värimatriisi ja kuvankäsittelyn

parametrit.

43


3Kuvan tallennuslaadun määrittäminen

Voit valita kuvan koon (pikselit) ja JPEG-laadun (pakkaussuhde). Kuvan kokoa

valittaessa voidaan valita RAW- ja JPEG-kuvien samanaikainen tallennus.

Valitse kuvakoko.

-kuvia lukuun ottamatta tallennuksessa käytetään laadukasta

JPEG-muotoa. -kuvat on käsiteltävä laitteen mukana

toimitettavalla ohjelmistolla. 126/5/4/3 -tallennusmuotoja

käytettäessä RAW- ja JPEG-kuvat tallennetaan samanaikaisesti.

Kuvan koon valitseminen

¡Valitse kuvakoko pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Vapauta sitten -painike.

Kuvakoot

Kuvan koko (megapikseliä) Tulosteen koko

3 (Suuri) 3504 x 2336 (8,2) A3 tai suurempi

4 (Keskikoko 1) 3104 x 2072 (6,4) A4 tai suurempi

5 (Keskikoko 2) 2544 x 1696 (4,3) A5–A4

6 (Pieni) 1728 x 1152 (2,0) A5 tai pienempi

1 (Raw) 3504 x 2336 (8,2) A3 tai suurempi

¡ JPEG-kuvatiedostoissa on .jpg-tiedostotunniste. RAW-tiedostojen

tiedostotunniste on .cr2.

¡ Samanaikaisesti tallennetut RAW- ja JPEG-kuvat tallennetaan samaan

kansioon kahtena erityyppisenä tiedostona (.cr2 ja .jpg), joilla on sama

tiedostonumero. JPEG-tiedostoja voi käyttää suoratulostukseen ja

normaaliin tulostukseen.

¡ Jos valitset 3-, 4-, 5- tai 6-asetuksen, etsimessä oikealla näkyy

-kuvake. (Tämä ei koske samanaikaista RAW- ja JPEG-tiedostojen

tallennusta.)

44


RAW-tiedostomuoto

RAW-muotoon tallennetut kuvat on käsiteltävä myöhemmin

tietokoneella. Muokkaamisessa tarvitaan erityisosaamista, mutta

halutun tehosteen luomisessa voit käyttää oheisohjelmaa.

-kuvat käsitellään kuvaushetkellä käytössä olleiden värimatriisi-,

valkotasapaino- ja käsittelyasetusten mukaan.

Käsittelyn aikana RAW-kuvan valkotasapainoa, kontrastia ja muita

ominaisuuksia muokataan, jotta saadaan lopullinen kuva.

Muista, että RAW-kuvia ei voi tulostaa suoratulostuksella eikä

normaalilla tulostuksella.

Kuvakoko

Kuvatiedoston koko ja muistikortin kapasiteetti

Tiedostokoko

(megatavua)

Kuvien määrä Maksimijakso

3 2,8 79 40

4 2,2 84 50

5 1,7 112 53

6 1,0 195 53

1 8,3 21 20

123 – 16 18

124 – 16 18

125 – 17 18

126 – 19 18

¡Otettavien kuvien määrä on laskettu 250 megatavun muistikortin

mukaan.

¡Tiedostokoot ja kuvien määrät perustuvat Canonin testeihin

(JPEG-laatu: 8, käsittelyparametrit: Normaali, ISO 100 jne.)

Todellinen tiedostokoko ja kuvien lukumäärä määräytyvät mm.

kuvattavan kohteen, JPG-laadun, kuvaustilan, ISO-herkkyyden ja

käsittelyparametrien perusteella.

¡Muistikortille mahtuvien jäljellä olevien kuvien määrä näkyy kameran

päällä olevassa nestekidenäytössä.

45


JPEG-laadun määrittäminen (pakkaussuhde)

Voit valita 3/4/5/6 modes.

Valitse [JPEG laatu].

1 ¡Valitse -välilehti.

¡Valitse haluamasi [JPEG laatu]

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten -painike.

46

2

3

Valitse kuvakoko.

¡Valitse haluamasi kuvakoko (3/4/

5/6) pitämällä -painiketta

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Valitse kuvan tallennuslaatu.

¡Valitse haluamasi [JPEG laatu]

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

¡Suurempi luku tarkoittaa parempaa

laatua (vähemmän pakkausta).

¡ Mitä laadukkaampia kuvia tallennat, sitä vähemmän kuvia voit ottaa.

Jos tallennat kuvat huonompilaatuisina, voit ottaa enemmän kuvia.

¡ JPEG-laadun tasojen 1–5 symboli on . Tasojen 6–10 symboli on .


ISO-herkkyyden määrittäminen

ISO-herkkyys ilmoittaa valoherkkyyden numeerisesti. Suuri ISOherkkyyden

lukema tarkoittaa suurta valonherkkyyttä. Korkea ISOherkkyyden

arvo sopii siis etenkin liikkuvien kohteiden kuvaamiseen

vähäisessä valossa. Kuvaan saattaa kuitenkin tulla kohinan

aiheuttamaa karkeutta. Matala ISO-herkkyys ei ole paras vaihtoehto

liikkuvien kohteiden kuvaamiseen vähäisessä valossa, mutta kuvasta

tulee laadukkaampi.

Kameran ISO-herkkyys voidaan valita väliltä 100–1600

kolmasosayksikön askelin.

1

2

Pidä - ja painikkeita

alhaalla

samanaikaisesti.

s Käytössä oleva ISO-herkkyys näkyy

pienessä nestekidenäytössä.

Käännä -valitsinta.

¡Käännä -valitsinta, kunnes

haluamasi ISO-herkkyys näkyy

näytössä. Vapauta sitten painikkeet.

s ISO-herkkyyden arvo on valittu.

¡ Kun ISO-herkkyyden arvo on suuri ja ympäristön lämpötila korkea,

kuvaan tulee paljon kohinaa.

¡ Korkea lämpötila, suuri ISO-herkkyys ja pitkä valotusaika voivat tehdä

kuvan väreistä epätasaiset.

ISO-laajennus

Voit ottaa ISO-herkkyyden arvot 50 ja

3200 käyttöön valitsemalla välilehdeltä

[ISO-laajennus]-asetuksen

ja valitsemalla sen arvoksi .

Valitun ISO 50 -arvon merkkinä on L.

ISO 3200 -arvon merkkinä on H.

47


3 Valkotasapainon valitseminen

Normaalisti -asetus määrittää optimaalisen valkotasapainon

automaattisesti. Jos värit eivät toistu luonnollisina -asetuksen ollessa

valittuna, voit säätää valkotasapainon manuaalisesti valonlähteen mukaan.

48

Valitse valkotasapainon asetus.

¡Valitse valkotasapainon asetus

pitämällä -painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

Q : automaattinen (noin 3 000–7 000 K)

W : päivänvalo (noin 5 200 K)

E : varjo (noin 7 000 K)

R : pilvinen, hämärä, auringonlasku (noin 6 000 K)

Y : keinovalo (noin 3 200 K)

Y : loisteputki (noin 4 000 K)

I : salama (noin 6 000 K)

O : mukautettu (noin 2 000–10 000 K)

Valitse valaistuksen mukainen valkotasapainon arvo manuaalisesti (s. 49).

P : värilämpötila (noin 2 800–10 000 K)

PC-1, PC-2, PC-3 Käyttäjän valkotasapainoasetus

Rekisteröi käyttäjän valkotasapainoasetukset kameran mukana

toimitettavalla ohjelmistolla.

Tämä asetus ei tule näkyviin, jos käyttäjän valkotasapainoasetuksia ei ole

rekisteröity.

Valkotasapaino

Valonlähteessä on kolmea pääväriä (punainen, vihreä ja sininen) eri

suhteessa värilämpötilan mukaan. Kun värilämpötila on korkea, valossa

on enemmän sinistä väriä. Kun värilämpötila on matala, valossa on

enemmän punaista.

Ihmissilmä näkee valkoiset kohteet valkoisina valaistuksesta

riippumatta. Digitaalikameraa käytettäessä värilämpötilaa voi säätää

ohjelmallisesti niin, että kuvan värit näyttävät luonnollisilta.

Kuvauskohteessa olevaa valkoista väriä käytetään muiden värien

säätämisen perustana. Kameran -toiminto määrittää

valkotasapainon automaattisesti CMOS-kennon avulla.


3Mukautettu valkotasapaino

Mukautettua valkotasapainoa käytettäessä otetaan ensin kuva

valkoisesta kohteesta, joka toimii valkotasapainon asetuksen perusteena.

Valitsemalla tämän kuvan voit käyttää sen valkotasapainotietoja kameran

valkotasapainoasetuksen määrittämiseen.

1

2

3

Kuvaa valkoinen kohde.

¡Varmista, että kokonaan valkoinen

kohde täyttää koko pistemittauksen

ympyrän.

¡Aseta objektiivissa oleva

tarkennustavan kytkin -asentoon

ja tarkenna kuva käsin (s. 76).

¡Valitse jokin valkotasapainon asetus

(s. 48).

¡Kuvaa valkoinen kohde niin, että se

valottuu oikein. Jos kohde yli- tai

alivalottuu, oikeaa valkotasapainon

asetusta ei ehkä saada.

Valitse [Valkotasap. säätö].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Valkotasap. säätö] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

s Näyttöön tulee yhdeksän kuvan

hakemisto.

Valitse kuva.

¡Valitse kohdassa yksi otettu kuva

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

49


50

4

5

Tuo valkotasapainon tiedot

käyttöön.

¡Valitse [OK] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

-painike.

s Kuvan valkotasapainotiedot tuodaan

kameraan.

Valitse .

¡Valitse pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

-painike.

s Mukautettu valkotasapaino määrittyy.

Voit saada luotettavamman valkotasapainoasetuksen käyttämällä valkoisen

kohteen sijaan kaupoista saatavaa 18 %:n harmaakorttia.


Värilämpötilan määrittäminen

Voit määrittää valkotasapainon värilämpötilan numeerisen arvon.

1

2

Valitse valkotasapainon

asetukseksi .

¡Valitse pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta.

Määritä värilämpötila.

¡Määritä värilämpötila pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

¡Värilämpötila voidaan valita väliltä

2 800–10 000 K (100 kelvinin askelin).

¡ Kun määrität keinovalon värilämpötilaa, määritä myös tarvittava

valkotasapainon korjaus (magenta tai vihreä).

¡ Jos haluat käyttää -asetuksen arvona värilämpötilamittauksessa

saatua lukemaa, ota testikuvia ja korjaa värilämpötilamittarilla saadun

arvon ja kameran värilämpötilalukeman ero säätämällä asetusta.

51


Valkotasapainon korjaaminen

Voit korjata valkotasapainoasetuksen värilämpötilan vakioarvoa.

Korjauksella on sama vaikutus kuin värilämpötilanmuuntosuotimella tai

värinkorjailusuotimella. Kutakin väriä voidaan korjata yhdeksänportaisella

asteikolla. Tästä toiminnosta on erityisesti hyötyä käyttäjille, jotka ovat

tottuneet käyttämään näitä suotimia.

52

1

2

Pidä -painiketta alhaalla ja

paina -painiketta.

¡Pidä -painike alhaalla.

Vapauta sitten -painike.

Pidä -painiketta alhaalla ja

käännä - tai -valitsinta.

¡-valitsimella säädetään sinisen

(B) ja keltaisen (A) arvoa. valitsimella

säädetään magentan (M)

ja vihreän (G) arvoa.

¡Voit säätää sekä sinistä (B) ja keltaista

(A) että magentaa (M) ja vihreää (G).

¡Voit peruuttaa valkotasapainon

korjauksen palauttamalla asetukseksi 0.

¡ Säätämisen aikana etsimessä näkyy -symboli.

¡ Yksi sinisen ja keltaisen värin säätöyksikkö vastaa

värilämpötilanmuuntosuotimen viittä mirediä. (Mired on mittayksikkö,

joka ilmaisee värilämpötilanmuuntosuotimen voimakkuuden.)

¡ Valkotasapainon korjauksen lisäksi voit määrittää myös valkotasapainon

haarukoinnin ja normaalin valotushaarukoinnin.


Valkotasapainon automaattinen haarukointi

Yhdestä valokuvasta voi ottohetkellä tallentaa kolme kuvaa, joilla

kaikilla on eri värisävy. Kuva haarukoidaan joko sinisen ja keltaisen tai

magentan ja vihreän asteikolla sen mukaan, mikä on valkotasapainon

normaali värilämpötila. Tätä kutsutaan valkotasapainon haarukoinniksi.

Haarukoinnin arvoksi voidaan määrittää ±3 yksikköä yhden yksikön

askelin.

1

2

Pidä -painiketta alhaalla ja

paina -painiketta.

s Seuraa säätöjen etenemistä kameran

takana olevasta näytöstä.

¡Pidä -painike alhaalla.

Vapauta -painike.

Pidä -painiketta alhaalla

ja käännä - tai valitsinta.

¡-valitsimella säädetään sinisen

(B) ja keltaisen (A) arvoa. valitsimella

säädetään magentan (M)

ja vihreän (G) arvoa.

¡Voit säätää vain joko sinistä (B) ja

keltaista (A) tai magentaa (M) ja

vihreää (G).

: ei muutosta

: ±1 yksikkö

: ±2 yksikköä

: ±3 yksikköä

s Pienessä nestekidenäytössä näkyvä

jäljellä olevien kuvien määrä on vain

kolmasosa normaalilukemasta.

53


54

3

Ota kuva.

s Haarukoidut kuvat tallennetaan

muistikorttiin seuraavassa

järjestyksessä: normaali värilämpötila,

pienempi värilämpötila ja suurempi

värilämpötila.

¡Voit peruuttaa valkotasapainon

haarukoinnin palauttamalla

asetukseksi < >.

¡ Yksi sinisen ja keltaisen värin säätöyksikkö vastaa

värilämpötilanmuuntosuotimen viittä mirediä.

¡ Valkotasapainon haarukoinnin lisäksi voit määrittää myös

valkotasapainon korjauksen ja normaalin valotushaarukoinnin. Jos

määrität valkotasapainon haarukoinnin lisäksi myös normaalin

valotushaarukoinnin, yhdestä kuvasta tallennetaan yhteensä yhdeksän

kuvaa.

¡ Jatkuvaa kuvausta käytettäessä tallennettavien kuvien määrä on

kolminkertainen otettuihin kuviin nähden.

¡ Koska yhdellä otolla tallennetaan kolme kuvaa, tallentaminen

muistikorttiin kestää tavallista pidempään.


3Värimatriisin valitseminen

Värimatriisin avulla voit valita värin kirkkauden, värisävyn ja

väriavaruuden (näytettävien värien valikoiman). Nämä asetukset

vastaavat värifilmin ominaisuuksia.

Normaali

Muotokuva

Värikäs

1

2

Valitse [Värimatriisi].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Värimatriisi] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Valitse [Värimatriisi].

¡Valitse haluamasi värimatriisi

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Värien tummuus ja sävyt näyttävät luonnollisilta. Tätä

asetusta käyttämällä kohteen luonnolliset värit tulevat esiin.

Muotokuviin parhaiten sopivat värisävyt. Ihon värisävyt

tulevat hyvin esiin.

Värien kirkkaus vastaa värikylläisen diafilmin tasoa.

Värit näyttävät selkeiltä.

Tätä asetusta käytetään enimmäkseen painettavissa kuvissa

ja kaupallisiin tarkoituksiin.

Käytä tätä asetusta vain, jos hallitset kuvankäsittelyn ja jos

Adobe RGB -väriavaruus sekä DCF 2.0 (Exif 2.21) -tiedostot

Adobe RGB

ovat sinulle tuttuja.

Koska kuva näyttää himmeältä sRGB-tietokoneella tai DCF

2.0 (Exif 2.21) -yhteensopimattomalla tulostimella

käsiteltynä, kuvan jälkikäsittely on välttämätön.

Vähävärinen Kuvasta tulee vaaleampi. Värit ovat himmeämmät.

VM-asetus 1 ja 2 Määritä ensin parametrit [Aseta]-komennolla.

Aseta Tällä komennolla määritetään värimatriisiasetukset 1 ja 2.

55


Mukautettujen värimatriisiasetusten luominen

Voit mukauttaa seuraavia värimatriisin asetuksia: [Väriavaruus],

[Värikylläisyys] ja [Värisävy].

56

1

2

3

4

Valitse [Värimatriisi].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Värimatriisi] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

Valitse [Aseta].

¡Valitse [Aseta] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Valitse asetuksen numero.

¡Valitse [VM asetus1] tai [VM asetus2]

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Valitse säädettävä asetus.

¡Valitse säädettävä asetus pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.


5

6

Määritä asetukselle arvo.

¡Valitse asetuksen arvo pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

¡Palaa kohtaan 2 painamalla painiketta.

Valitse asetuksen numero.

¡Valitse määritetyn VM-asetusryhmän

numero pitämällä -painiketta

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Värimatriisin asetukset

Värimatriisi Väriavaruus Värikylläisyys Värisävy

1 Normaali sRGB Normaali 0

2 Muotokuva sRGB Normaali –2

3 Värikäs sRGB Korkea 0

4 Adobe RGB Adobe RGB Normaali 0

5 Vähävärinen sRGB Alhainen 0

¡ Kun [Värisävy]-arvo on negatiivinen, väreissä on enemmän punaista.

Kun arvo on positiivinen, väreissä on enemmän keltaista.

¡ Adobe RGB -värimatriisia käytettäessä kuvien tiedostonimet alkavat

alaviivalla (_)DCF 2.0 (Exif 2.21) -standardin mukaisesti.

57


3Käsittelyparametrien määrittäminen

Kamera voi käsitellä otettavan kuvan automaattisesti. Käsittelyn

pohjana käytetään yhtä kolmesta käsittelyparametriryhmästä

([Sävykäyrä], [Terävyys] ja [Kontrasti]). Käyttäjä valitsee käytettävän

parametriryhmän.

Rekisteröi sävykäyrä kameran mukana toimitetulla ohjelmistolla.

Parametri Vaikutus

Sävykäyrä Muuttaa mm. kuvan kirkkautta ja värisävyä.

Terävyys Mitä korkeampi asetus on, sitä terävämpi kuva on.

Kontrasti Mitä korkeampi asetus on, sitä suurempi kontrasti kuvassa on.

Valitse [Parametrit].

1 ¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Parametrit] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

58

2

3

Valitse [Aseta].

¡Valitse [Aseta] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

s Näyttöön tulee asetusnäkymä.

Valitse määritettävän

asetusryhmän numero.

¡Valitse [Asetus 1], [Asetus 2] tai

[Asetus 3] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.


4

5

6

Valitse säädettävä asetus.

¡Valitse parametri pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Valitse asetukselle arvo.

¡Valitse asetuksen arvo pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

¡Palaa kohtaan 2 painamalla painiketta.

Valitse määritetyn asetusryhmän

numero.

¡Valitse [Asetus 1], [Asetus 2] tai

[Asetus 3] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

¡ [Normaali]-parametriryhmän asetuksia ei voi muuttaa.

¡ Värikäyrän asetuksissa [SKA * ] tarkoittaa värikäyrätietoja.

59


Kansion ja muistikortin valitseminen

Voit luoda ja valita kansioita.

Kun kamerassa on sekä CF- että SD-muistikortti, voit valita, kumpaa

käytetään. Voit myös tallentaa samat kuvat molemmille korteille, jolloin

saat kuvista varmuuskopiot.

60

Aseta kamera kansiotilaan.

¡Pidä -painiketta alhaalla ja

käännä -valitsinta, kunnes

nestekidenäytössä näkyy symboli

valittuna. Vapauta sitten painike.

Uuden kansion luominen

¡Valitse [Luo kansio] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Vapauta sitten painike.

s Näyttöön tulee Luo kansio -näkymä.

¡Valitse [OK] pitämällä -painiketta

alhaalla ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike. Uusi kansio luodaan.

¡ Vasemmanpuoleisella -välilehdellä näkyvät CF-kortin kansiot.

Oikeanpuoleisella -välilehdellä näkyvät SD-kortin kansiot.

¡ - ja -välilehtien vieressä näkyvä numero ilmoittaa kortin

vapaana olevan tallennustilan.

¡ 100EOS1D on kansion numero. Oikealla näkyvä numero on kansion

sisältämien kuvien lukumäärä.


Suurin mahdollinen kansion numero on 999.

Kansioiden luominen PC-tietokoneella

Kun muistikortti näkyy näytössä, luo uusi kansio, jonka nimi on Dcim.

Avaa Dcim-kansio ja luo niin monta kansiota kuin kuvien tallentamiseen ja

järjestämiseen tarvitset.

Kansioiden nimien on alettava kolminumeroisella luvulla 100–999. Luvun

jälkeen nimessä on oltava viisi kirjainta, esimerkiksi 100ABC_D.

Kirjainosassa voidaan käyttää isoja ja pieniä kirjaimia A–Z sekä alaviivaa.

Kansion nimessä ei saa olla välilyöntejä. Jos käytössä on useita kansioita,

joiden nimessä on samat numerot (kirjainosalla ei ole merkitystä),

esimerkiksi 100ABC_C ja 100ABC_D, kamera ei tunnista kansioita.

Kansion valitseminen

Muistikortin valitseminen

¡Valitse kansio pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

s Kansio valitaan.

Valitse muistikortti kuvien tallennusta, näyttämistä ja poistamista varten.

¡Valitse muistikortti pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

samalla -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

¡Vasemmalla näkyvä [f]-välilehti on

CF-kortti. Oikealla näkyvä [g]-välilehti

on SD-kortti.

61


Molempien muistikorttien käyttäminen kuvien tallennuksessa (varmistus)

Kuvan tiedostonimi, pikselimäärä ja tallennuslaatu sekä kansion

numero ovat samat sekä CF- että SD-kortille tallennettaessa.

Valitse [Varmistus].

1 ¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Varmistus] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

62

2

Valitse asetukselle arvo.

¡Valitse asetuksen arvo pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

¡Molemmat asetukset, h ja j,

tallentavat saman kuvan molemmille

korteille.

h- ja j-asetusten välinen ero

Kun kuva on otettu, voit tuoda sen näyttöön joko CF- tai SD-kortilta. Kun

asetukseksi on valittu h, kuva näytetään CF-kortilta. Jos asetuksena

on j, kuva näytetään SD-kortilta.

¡ Varmistuskuvat on helppo löytää, kun luot uuden kansion ja valitset sen.

¡ Kameran päällä olevassa nestekidenäytössä näkyvä jäljellä olevien

kuvien määrä perustuu muistikortin vapaana olevan tilan vähenemiseen.

¡ Varmistustilassa sekä CF- että SD-kortille luodaan samalla numerolla

nimetty kansio.

¡ Jos toinen muistikortti täyttyy, kameralla ei voi enää kuvata.

¡ Kuvia ei voi siirtää tai kopioida korttien välillä.


3Tiedostojen numerointimenetelmät

Tiedoston numero vastaa filmille merkittyä kuvan numeroa.

Numerointitapoja on kaksi: [A-Nollaus] ja [Jatkuva]. Kamera antaa

kuville automaattisesti tiedostonumeron väliltä 0001–9999.

Kuvat tallennetaan valittuun kansioon.

1

2

Automaattinen nollaus (A-Nollaus)

Valitse [Kuvanumerointi].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Kuvanumerointi] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Valitse asetukselle arvo.

¡Valitse asetuksen arvo pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Aina kun vaihdat muistikortin, tiedostojen numerointi alkaa alusta

(numerosta XXXX0001). Koska tiedostojen numerointi alkaa luvusta

0001 kaikissa muistikorteissa, voit järjestää kuvat muistikortin mukaan.

Tiedostojen numerointi

kansion vaihtamisen jälkeen

100

Muistikortti 1

101

XXXX0001 XXXX0001

Tiedostojen numerointi

muistikortin vaihtamisen jälkeen

Muistikortti 1

XXXX0001

Muistikortti 2

XXXX0001

63


Jatkuva numerointi

Kuvanumerointi jatkuu seuraavasta numerosta myös muistikortin

vaihtamisen jälkeen. Näin kuvatiedostoille ei anneta samoja numeroita,

ja kuvien hallinta tietokoneessa on helppoa.

Pakollinen nollaus (M-Nollaus)

Kamera luo automaattisesti uuden kansion. Tiedostojen numerointi alkaa

luvusta XXXX0001. Tämän jälkeen otetut kuvat tallennetaan tähän uuteen

kansioon. Ennen pakollista nollausta käytössä ollut tiedostojen numerointitapa

(automaattinen nollaus tai jatkuva numerointi) tulee uudelleen voimaan.

64

Tiedostojen numerointi

kansion vaihtamisen jälkeen

100

Muistikortti 1

101

XXXX0001 XXXX0002

Tiedostojen numerointi

muistikortin vaihtamisen jälkeen

Muistikortti 1

XXXX0001

Muistikortti 2

XXXX0002

¡ Kun tiedostonumero 9999 on käytetty, ei kameralla voi enää kuvata,

vaikka muistikortilla olisikin tilaa. Jos näin käy, seuraa nestekidenäytössä

näkyviä ohjeita ja valitse [OK] pitämällä -painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Kamera luo uuden kansion, ja voit jatkaa

kuvaamista.

Jotta kuvaaminen ei keskeytyisi, valitse kuvanumerointitavaksi jo

etukäteen [M-Nollaus].

¡ Jos käytössä olevassa muistikortissa on DCIM-kansio, tiedostojen

numerointi saattaa jatkua edellisestä kansioon tallennetusta tiedostosta.

Tiedostonimet

Kamera antaa jokaiselle kuvalle automaattisesti

tiedostonimen. Nimi koostuu yksilöivästä

nelimerkkisestä kamerakoodista, joka on

määritetty jo valmistusvaiheessa, sekä

automaattisesti valittavasta tiedostonumerosta.

Kameran koodia ei voi vaihtaa.

Esimerkki:

5F9Z0001.jpg


3

Automaattinen tarkennus

ja kuvaustavat

Aluetarkennusellipsissä on 45

tarkennuspistettä. Kun valitset

sopivan

automaattitarkennuspisteen, voit

käyttää automaattitarkennusta ja

säilyttää samalla haluamasi

rajauksen. Voit myös valita

automaattitarkennustilan, joka

sopii tietylle kuvauskohteelle tai

auttaa luomaan haluttua

vaikutelmaa.

Käännä ensin -kytkin ja -kytkin

-asentoon.

65


Automaattitarkennustilan valitseminen

66

1

2

Aseta objektiivissa oleva

tarkennustavan kytkin asentoon.

Valitse tarkennustapa.

¡Tuo haluamasi tarkennustapa

kameran päällä olevaan

nestekidenäyttöön pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Liikkumattomien kohteiden kertatarkenteinen automaattitarkennus

Laukaisimen painaminen puoliväliin aktivoi

automaattitarkennuksen. Kuva tarkentuu kerran.

s Automaattitarkennuspiste, jonka mukaan kuva on tarkennettu,

vilkahtaa lyhyesti. Etsimessä näkyvä oikean tarkennuksen

merkkivalo syttyy samanaikaisesti. Kamera määrittää myös

valotuksen.

Liikkuvien kohteiden jatkuva tarkentaminen

Kun laukaisin painetaan puoliväliin, kamera tarkentaa kuvaa

jatkuvasti kohteen lähestyessä tai liikkuessa kauemmas

kamerasta.

¡Tämä automaattitarkennustila sopii liikkuvien kohteiden

kuvaamiseen, kun tarkennusetäisyys muuttuu jatkuvasti.

¡Kamera säätää valotuksen kuvan ottohetkellä.


Tarkentaminen kohteeseen, joka ei ole keskellä kuvaa

Jos haluat tarkentaa kuvan pisteeseen, joka ei ole aluetarkennusellipsin

alueella, seuraa alla olevia ohjeita. Toimintatapaa nimitetään

tarkennuksen lukitukseksi.

Tarkennuksen lukitus toimii vain kertatarkenteista

automaattitarkennusta käytettäessä.

1 Siirrä automaattitarkennuspiste tai tarkennusellipsi

kohteen päälle ja tarkenna kuva painamalla laukaisin

puoliväliin.

2 Pidä laukaisin puoliväliin painettuna ja rajaa kuva

uudelleen haluamallasi tavalla.

3 Ota kuva.

¡ Jos tarkentaminen ei onnistu, etsimessä näkyvä oikean tarkennuksen

merkkivalo vilkkuu. Jos näin käy kertatarkenteista

automaattitarkennusta käytettäessä, kamera ei voi ottaa kuvaa, vaikka

laukaisinta painetaan. Rajaa kuva ja yritä tarkentaa uudelleen. Lisätietoja

on kohdassa Kun automaattitarkennus ei toimi (käsintarkennus) (s. 75).

¡ Kun käytetään ennakoivaa jatkuvaa tarkennusta ja

automaattitarkennuspisteen valitseminen tapahtuu automaattisesti,

kamera käyttää tarkentamiseen ensin keskimmäistä

automaattitarkennuspistettä. Jos kohde siirtyy pois keskimmäisestä

automaattitarkennuspisteestä, tarkentaminen jatkuu niin kauan, kuin

kohde on aluetarkennusellipsin alueella. Aktiivinen tarkennuspiste ei syty.

¡ Kun kuva tarkentuu ennakoivaa jatkuvaa tarkennusta käytettäessä,

etsimessä oleva oikean tarkennuksen merkkivalo ei syty, eikä kamera

anna äänimerkkiä.

67


SAutomaattitarkennuspisteen valitseminen

Automaattinen valinta

Kamera valitsee 45 automaattitarkennuspisteestä sen, joka sopii

kuvauskohteelle parhaiten.

Automaattitarkennuspisteen valitseminen manuaalisesti

Voit käyttää yhtä kolmesta valittavien tarkennuspisteiden ryhmästä.

1. Voit valita yhden 45 automaattitarkennuspisteestä manuaalisesti.

2. Voit valita yhden 11 automaattitarkennuspisteestä manuaalisesti.

(Valinnainen toiminto 13-1, 2)

3. Voit valita yhden yhdeksästä automaattitarkennuspisteestä

manuaalisesti. (Valinnainen toiminto 13-3)

* Valintatavat 2 ja 3 otetaan käyttöön valitsemalla valinnainen toiminto

13 (s. 151). Määritä valinnainen toiminto valitsemalla 3 ja .

Paina -painiketta. (9)

1

Manuaalinen valinta

(45 tarkennuspistettä)

68

2

Valitse automaattitarkennuspiste.

¡Voit vaihtaa tarkennuspistettä

vaakasuunnassa kääntämällä valitsinta.

¡Voit vaihtaa tarkennuspistettä

pystysuunnassa kääntämällä valitsinta.

¡Jos reunimmaiset tarkennuspisteet

syttyvät, automaattinen

tarkennuspisteen valinta tulee

käyttöön.

¡Kun painat laukaisimen puoliväliin,

kamera on kuvausvalmis.


¡ Voit vaihtaa tarkennuspistettä vaakasuunnassa myös painamalla painiketta,

pitämällä -painiketta alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

¡ Jos kaksi tarkennuspistettä syttyy (hh), kamera käyttää molempia

automaattisessa tarkennuksessa. Jos valitset toisen näistä pisteistä,

vain se tulee aktiiviseksi.

Manuaalinen valinta (11 tarkennuspistettä) C.Fn-13-1,2 (s.151)

¡Koska mahdollisia tarkennuspisteitä

on vain 11, voit keskittyä paremmin

kuvan rajaamiseen.

¡Automaattinen tarkennuspiste valitaan

samoin kuin kohdissa 1 ja 2.

Manuaalinen valinta (9 tarkennuspistettä) C.Fn-13-3 (s. 151)

¡Voit valita keskimmäisen pisteen tai

jonkin kahdeksasta reunapisteestä.

¡Tarkennuspisteen vaihtaminen

vaakasuunnassa tapahtuu samoin

kuin kohdissa 1 ja 2.

Jos valitset jonkin muun kuin yhden

reunimmaisista pisteistä,

automaattinen valintatila tulee

käyttöön.

¡Valitse jokin reunimmaisista pisteistä

painamalla -painiketta ja

kääntämällä -valitsinta.

Kun käytössä on valinnainen toiminto 13-1/2/3, kamera voi valita minkä

tahansa 45 tarkennuspisteestä automaattisesti.

69


Automaattitarkennuspisteen tallentaminen ja käyttäminen

Tallentamalla usein käyttämäsi tarkennuspisteen voit valita sen

nopeasti. Voit tallentaa minkä tahansa 45 automaattitarkennuspisteestä.

Voit kuitenkin tallentaa vain yhden automaattitarkennuspisteen.

Automaattitarkennuspisteen tallentaminen

Valitse tallennettava

1 tarkennuspiste.

¡Pidä -painiketta alhaalla ja

käännä - tai -valitsinta.

Tallenna valittu tarkennuspiste.

2 ¡Pidä -painiketta alhaalla ja paina

-painiketta.

s Automaattitarkennuspiste tallentuu.

¡Kun tallennat tarkennuspisteen tai

käytät tallennettua pistettä,

nestekidenäytössä näkyvät seuraavat

symbolit:

Automaattinen tarkennuspisteen valinta Reunatarkennuspiste Keskimmäinen tarkennuspiste

70

¡ Kun käytät Speedlite-salamalaitetta ja pistemittausta, paina ensin painiketta.

Jos painat ensin -painiketta, automaattisen

tarkennuspisteen valinta peruuntuu.

¡ Tarkennuspistettä ei voi tallentaa, jos valinnainen toiminto 13-3 rajoittaa

mahdollisten tarkennuspisteiden määrän yhdeksään.


Tallennetun automaattitarkennuspisteen käyttäminen

Tallennettuun automaattitarkennuspisteeseen vaihtaminen tapahtuu

tavallisesti painamalla -painiketta ja -painiketta

samanaikaisesti. Jos käytössä on kuitenkin valinnainen toiminto 18-1/2

(s.153), voit vaihtaa tallennettuun automaattitarkennuspisteeseen

painamalla -painiketta. Määritä valinnainen toiminto valitsemalla

3 ja .

(1) Paina -painiketta ja painiketta

samanaikaisesti.

¡Tämä on normaali toimintatapa.

(2) Vaihda tallennettuun

tarkennuspisteeseen painamalla

ainoastaan -painiketta.

C.Fn-18-1 (s. 153)

(3) Tallennettu

automaattitarkennuspiste on

käytössä vain -painikkeen

ollessa painettuna alas.

C.Fn-18-2 (s. 153)

¡Kun vapautat -painikkeen,

kamera palaa käyttämään alkuperäistä

automaattitarkennuspistettä.

¡ Jos otat käyttöön valinnaisen toiminnon 13 tai poistat sen käytöstä,

keskimmäinen tarkennuspiste tallentuu. Näin ei kuitenkaan tapahdu, jos

vaihdat valinnaisen toiminnon 13-1 tilalle toiminnon 13-2 tai päinvastoin.

¡ Jos valinnaiset toiminnot 18-1/2 ja 04-1/3 on myös määritetty, voit vaihtaa

tallennettuun automaattitarkennuspisteeseen ja aloittaa automaattisen

tarkennuksen painamalla -painiketta.

71


Aktiivisten tarkennuspisteiden määrä C.Fn-17

Valinnaisella toiminnolla 17 voidaan lisätä aktiivisten tarkennuspisteiden

määrää, jolloin myös valitun tarkennuspisteen ympärillä olevat pisteet

aktivoituvat. (Valinnainen toiminto 17) (s.152)

Määritä valinnainen toiminto valitsemalla 3 ja .

• Aktivoituvan alueen lisääminen seitsemään pisteeseen

C.Fn-17-1 (s. 152)

Kun aktivoituva alue on suurempi, arvaamattomasti liikkuvaan

kohteeseen on helpompi tarkentaa.

¡Laajennettu aktivoituvien

tarkennuspisteiden alue ei näy

etsimessä.

¡Kun kuva on tarkennettu

kertatarkenteisessa

automaattitarkennustilassa,

: valittu tarkennuspiste

valittu tarkennuspiste sekä ne

: aktivoituvat tarkennuspisteet tarkennuspisteet, joita käyttäen kuva

tarkentuu, syttyvät.

• Aktivoituvan alueen lisääminen seitsemään tai 13 pisteeseen

automaattisesti C.Fn-17-2

(s. 152)

Tarkennuspisteiden aktivointialue laajentuu automaattisesti objektiivin

polttovälin ja automaattitarkennustilan mukaan. Toiminto on hyödyllinen,

kun kohde liikkuu arvaamattomasti.

72

AF

tila

Kertatark.

AF

Jatkuva

tarkennus

Objektiivin polttoväli

Alle 200 mm 200 mm tai pidempi

Aktivointialue ei laajene automaattisesti. Aktivointialue laajenee yhdellä pisteellä.


Automaattitarkennuksen herkkyys ja objektiivin suurin aukko

Kaikki EOS-1D Mark II-kameran automaattitarkennuspisteet tarkentuvat

vaakaviivoihin. Jos käytössä on valovoimainen objektiivi, jonka suurin

aukko on suuri, joitakin tarkennuspisteitä voi käyttää ristikkäistyyppisinä

tarkennuspisteinä. Näin tarkennus toimii täsmällisemmin.

(1) Jos objektiivin suurin aukko on f/2,8 tai suurempi,

kaaviossa näkyvät tarkennuspisteet toimivat

ristikkäistyyppisinä tarkennuspisteinä, jotka

tarkentuvat sekä pysty- että vaakaviivoihin.

Muut 38 tarkennuspistettä tarkentuvat vain

vaakaviivoihin. Ristikkäistyyppiset

tarkennuspisteet havaitsevat pystyviivat noin

kolme kertaa herkemmin kuin vaakaviivat.

(2) Kun käytetään jotakin seuraavista L-sarjan

objektiiveista, joiden suurin aukko on f/4 tai

suurempi, keskimmäinen tarkennuspiste toimii

ristikkäistyyppisenä tarkennuspisteenä.

Polttovälin muuttaja ei vaikuta tähän. Muut 44

tarkennuspistettä tarkentuvat vain vaakaviivoihin

(paitsi jos käytössä on EF 70–200mm f/2,8L USM

+ telejatke EF 1.4x)

· EF 28–80 mm f/2,8–4L USM

· EF 300 mm f/4L USM

· EF 300 mm f/4L IS USM

· EF 400 mm f/4 DO IS USM

· EF 500 mm f/4L IS USM

· EF 600 mm f/4L USM

· EF 600 mm f/4L IS USM

· EF 70 - 200 mm f/4 L USM

¡Kun käytössä on EF 1.4x- tai EF 1.4x II -telejatke:

· EF 200 mm f/2,8L USM

· EF 200 mm f/2,8L II USM

· EF 300 mm f/2,8L USM

· EF 300 mm f/2,8L IS USM

· EF 400 mm f/2,8L USM

· EF 400 mm f/2,8L II USM

· EF 400 mm f/2,8L IS USM

· EF 70 - 200 mm f/2,8L IS USM

¡ Kun käytössä on EF 2x- tai EF 2x II-telejatke:

· EF 135 mm f/2L USM

· EF 200 mm f/1,8L USM

73


(3) Kun käytetään jotakin seuraavista L-sarjan

objektiiveista, joiden suurin aukko on f/8 tai

suurempi ja joihin on liitetty polttovälin muuttaja,

automaattitarkennus toimii vain keskimmäistä

tarkennuspistettä (vaakasuuntaiset viivat)

käytettäessä. Automaattitarkennukseen ei voi

käyttää muita tarkennuspisteitä.

¡ Kun käytössä on EF 1.4x- tai EF 1.4x II -

telejatke:

· EF 400 mm f/5,6L USM

· EF 500 mm f/4,5L USM

· EF 100–400 mm f/4,5–5,6L IS USM

¡ Kun käytössä on polttovälin muuttaja EF 2x- tai

EF 2x II:

· EF 300 mm f/4L USM

· EF 300 mm f/4L IS USM

· EF 400 mm f/4 DO IS USM

· EF 500 mm f/4L IS USM

· EF 600 mm f/4L USM

· EF 600 mm f/4L IS USM

· EF 70–200 mm f/4 L USM

¡ Kun painat -painiketta, kameran

päällä olevassa nestekidenäytössä näkyy

seuraavat symbolit:

Kun käytössä on EF 70–200 mm f/2,8L USM -objektiivi (ei IS), johon on

liitetty polttovälin muuttaja EF 1.4x tai EF 1.4x II, keskimmäinen

tarkennuspiste toimii ristikkäistyyppisenä tarkennuspisteenä. Älä käytä

muita tarkennuspisteitä automaattiseen tarkentamiseen. Kuva ei ehkä

tarkennu oikein.

74


Kun automaattitarkennus ei toimi (käsintarkennus)

Automaattitarkennus ei aina onnistu (oikean tarkennuksen merkkivalo

vilkkuu). Näin voi käydä esimerkiksi alla luetelluissa tilanteissa.

Vaikeasti tarkennettavia kohteita

(a) Kohteen kontrasti on vähäinen.

Esimerkki: sininen taivas, yksivärinen seinä.

(b) Kohteen valaistus on huono.

(c) Kohteen takaa tulee voimakas valo tai kohde heijastaa valoa

voimakkaasti.

Esimerkki: auto, jonka maalipinta heijastaa valoa.

(d) Limittyvät, eri etäisyyksillä olevat kohteet.

Esimerkki: eläin häkissä.

(e) Toistuvat kuviot.

Esimerkki: kerrostalon ikkunat, tietokoneen näppäimistö.

Jos automaattinen tarkennus ei onnistu, toimi seuraavasti:

(1) Tarkenna kuva kohteeseen, joka on yhtä kaukana kuin

kuvauskohde, ja lukitse tarkennus ennen kuvan rajaamista

uudelleen.

(2) Aseta objektiivissa oleva tarkennustavan kytkin -asentoon ja

tarkenna kuva käsin.

Jos kuvan tarkennus ei onnistu Speedlite- tai ST-E2-salamalaitteen

automaattitarkennuksen apuvaloa käytettäessä, valitse keskimmäinen

tarkennuspiste. Tarkentaminen muualle kuin etsimen keskellä olevaan

automaattitarkennuspisteeseen ei välttämättä onnistu.

75


Käsintarkennus

76

Käännä objektiivissa oleva

tarkennustavan kytkin -asentoon

ja tarkenna kääntämällä objektiivin

tarkennusrengasta.

¡ Jos valitset automaattitarkennuspisteen ja painat laukaisimen puoliväliin

käsintarkennuksen aikana, tarkennuspiste vilkkuu ja oikean

tarkennuksen merkkivalo syttyy, kun kuva on tarkennettu.

¡ Kun käytetään automaattista tarkennuspisteen valintaa ja keskimmäinen

tarkennuspiste tarkentuu, se vilkkuu punaisena, ja oikean tallennuksen

merkkivalo syttyy.

¡ Kun käytössä on USM (Ultrasonic Motor)-objektiivi:

Kun kuva on tarkentunut kertatarkenteisessa automaattitarkennustilassa,

voit säätää tarkennusta kääntämällä tarkennusrengasta (jatkuva

manuaalinen tarkennus). (Tämä ominaisuus on vain USM-objektiiveissa,

joissa on etäisyysasteikko.)


Kuvaustavan valitseminen

Valitse kuvaustapa.

¡Valitse kuvaustapa pitämällä

- ja -painikkeita

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Vapauta sitten painikkeet.

u Yksittäiskuvaus

p Hidas jatkuva kuvaus: enintään 3

kuvaa sekunnissa.

o Nopea jatkuva kuvaus: enintään

8,5 kuvaa sekunnissa.

¡ Otetut kuvat tallentuvat ensin kameran sisäiseen muistiin, josta ne

siirtyvät muistikorttiin. Kun sisäinen muisti täyttyy jatkuvaa kuvausta

käytettäessä, kamera ei voi enää ottaa kuvia ennen kuin kuvat on siirretty

muistikorttiin. Voit jatkaa kuvausta kuvien siirron aikana. Kun painat

laukaisimen puoliväliin, jatkuvan kuvauksen jakson suurin kuvamäärä

näkyy etsimessä alhaalla oikealla.

Jakson kuvamäärä näkyy, vaikka kamerassa ei olisi muistikorttia.

Varmista ennen kuvaamista, että kamerassa on muistikortti.

¡ Jos etsimessä ja pienessä nestekidenäytössä näkyy teksti Card Full

(Muistikortti täynnä) -teksti, odota, kunnes käyttövalo sammuu.

Vaihda sitten muistikortti.

77


Itselaukaisimen käyttäminen

78

1

2

3

Valitse itselaukaisintila.

¡Valitse itselaukaisintila pitämällä

- ja -painikkeita

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Vapauta sitten painikkeet.

k: 10 sekunnin

ajastin

l: 2 sekunnin

ajastin

Tarkenna kohde.

¡Katso etsimen läpi ja paina laukaisin

puoliväliin. Tarkista, että oikean

tarkennuksen merkkivalo palaa ja

valotuksen asetukset näkyvät.

Ota kuva.

¡Paina laukaisin kokonaan alas.

s Itselaukaisimen valo alkaa vilkkua

ajastimen toiminnan merkkinä.

Valon vilkunta kiihtyy kaksi sekuntia

ennen kuin kuva valottuu.

Älä seiso kameran edessä, kun käynnistät itselaukaisimen laukaisinta

painamalla. Tällöin kuva tarkentuu väärin.

¡ Itselaukaisutoiminnon kanssa on hyvä käyttää jalustaa.

¡ Voit peruuttaa itselaukaisun ajastimen käynnistämisen jälkeen

kääntämällä -kytkimen -asentoon.

¡ Jos käytät itselaukaisua pelkästään itsesi kuvaamiseen, lukitse

tarkennus (s. 67) kohteeseen, joka on arviolta yhtä kaukana, kuin aiot

itse olla.

¡ Kahden sekunnin ajastinta voi käyttää kameran tärähtämisen estämiseen

lähikuvia ja kuvakopioita otettaessa.


4

Valotuksen ohjaus

Voit valita mittausmenetelmän, kuvaustavan ja

kuvaustilan (d/s/f/a) kuvattavan kohteen mukaan.

Käytettävissäsi on myös muita monipuolisia toimintoja.

Käännä ensin -kytkin asentoon.

Käännä tarvittaessa myös

-kytkin -asentoon.

79


q Mittausmenetelmän valitseminen

80

Valitse valonmittausmenetelmä.

¡Valitse mittausmenetelmä pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

q Arvioiva mittaus

Tämä on kameran normaali

valonmittausmenetelmä, joka sopii

useimpien kohteiden kuvaamiseen jopa

vastavalossa. Kun kamera on tunnistanut

esimerkiksi kuvauskohteen sijainnin

etsimessä, kirkkauden, taustan, edustan

ja taustan valaistusolosuhteet ja

kameran suunnan (pysty- tai vaakaasento),

kamera määrittää oikean

valaistuksen.

w Rajatun alueen mittaus

Käytä tätä asetusta, jos tausta on

huomattavasti kohdetta kirkkaampi.

Mittaus painottuu keskelle ja kattaa noin

13,5 % etsimen alasta.

r Pistemittaus

Mittaus tehdään kohteen tai maiseman

yhden kohdan perusteella. Mittaus

painottuu keskelle ja kattaa noin 3,8 %

etsimen alasta.


e Keskustaa painottava mittaus

Valo mitataan koko alalta, mutta kuvaalan

keskustan lukemia painotetaan

keskiarvossa.

Tarkennuspisteiden mukainen

pistemittaus

Voit nopeuttaa tarkennuspisteiden

valintaa rajaamalla mahdollisten

tarkennuspisteiden määräksi 11

(valinnainen toiminto 13-1) tai 9

(valinnainen toiminto 13-3).

Näiden tarkennuspisteiden joukosta

manuaalisesti valittua pistettä käytetään

pistemittauksen perusteena

(3,8 % etsimen alasta) (s. 69 ja 151).

Jos käytät salamaa, voit määrittää salamavalotuksen korjauksen pitämällä

-painiketta alhaalla ja kääntämällä -valitsinta.

81


Monipistemittaus

Kun pistemittauksen lukemia on useita, näet kuvan eri alueiden

suhteelliset valotustasot ja voit säätää valotusta sen mukaan, millaisen

tuloksen haluat.

82

1

2

Valitse mittausmenetelmäksi

pistemittaus (s. 80).

Paina -painiketta.

¡Kohdista pistemittauksen piste

alueeseen, jolta haluat suhteellisen

valotuslukeman, ja paina sitten

-painiketta.

s Pistemittauslukeman suhteellinen

valotustaso näkyy etsimessä oikealla.

Etsimessä näkyvä valotusasetus on

useiden pistemittauslukemien

perusteella laskettu keskiarvo.

¡Voit säätää tulosta määrittämällä valotuksen korjauksen valotuksen

säätöilmaisimen kolmen pistemittausmerkin perusteella.


¡ Yhtä kuvaa varten voi ottaa enintään kahdeksan pistemittauslukemaa.

Jos yrität ottaa yhdeksännen lukeman painamalla -painiketta,

kamera ei rekisteröi pistemittauslukemaa.

¡ Monipistemittauksella saatu valotusasetus poistuu käytöstä seuraavissa

tapauksissa:

1. Viimeisen pistemittauslukeman ottamisesta on kulunut 16 sekuntia.

2. Painat -, - tai -painiketta.

3. Vapautat laukaisimen kuvan ottamisen jälkeen.

¡ Monipistemittaus voidaan tehdä keskimmäisen tarkennuspisteen

perusteella tai se voidaan liittää aktiiviseen tarkennuspisteeseen.

83


dOhjelmoitu valotusautomatiikka

84

1

2

3

4

Valitse nestekidenäyttöön

asetukseksi .

¡Valitse pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Tarkenna kohde.

¡Katso etsimen läpi ja siirrä

aluetarkennusellipsi kohteen kohdalle.

Paina sitten laukaisin puoliväliin.

s Automaattitarkennuspiste, jonka

mukaan kuva tarkentuu, vilkahtaa

lyhyesti. Etsimessä näkyvä oikean

tarkennuksen merkkivalo syttyy

samanaikaisesti.

Etsimessä näkyy samaan aikaan

vihreä oikean tarkennuksen

merkkivalo .

s Valotusasetus näkyy etsimessä ja

pienessä nestekidenäytössä.

Katso näyttöä.

s Kamera valitsee valotusajan ja aukon

arvon automaattisesti, ja ne näkyvät

etsimessä ja pienessä

nestekidenäytössä.

¡Jos valotusajan arvo ei vilku, valotus

on oikea.

Ota kuva.

¡Sommittele ensin kuva ja paina sitten

laukaisin kokonaan alas.


¡ Jos 30 ja suurin aukko vilkkuvat näytössä, kuva

alivalottuu. Lisää ISO-herkkyyttä tai käytä salamaa.

¡ Jos 8000 ja pienin aukko vilkkuvat näytössä, kuva

ylivalottuu. Vähennä ISO-herkkyyttä tai kiinnitä

objektiiviin harmaasuodin.

¡ Jos automaattinen tarkennuspisteen valinta (s. 68) on käytössä, syttyvät

kaikki tarkennuspisteet, joiden mukaan kuva tarkentuu.

¡ d tarkoittaa ohjelmaa (Program).

¡ AE tarkoittaa valotusautomatiikkaa (Auto Exposure).

¡ Jos oikean tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, suljin lukittuu,

eikä kuvaa voi ottaa.

¡ Voit muuttaa valotusajan ja aukon yhdistelmää (ohjelmaa) vapaasti niin,

että sama valotus säilyy. Toiminnosta käytetään nimitystä Ohjelman siirto.

Voit siirtää ohjelmaa painamalla laukaisimen puoliväliin ja kääntämällä

-valitsinta, kunnes näytössä näkyvät haluamasi valotusaika ja

aukko. Kun olet ottanut kuvan, ohjelman siirto peruuntuu.

85


s Valotusajan esivalintaa käyttävä automaattivalotus

Tässä kuvaustavassa määrität haluamasi valotusajan, ja kamera

määrittää automaattisesti aukon arvon kuvauskohteen kirkkauden

mukaan. Tätä toimintoa kutsutaan valotusajan esivalintaa käyttäväksi

automaattivalotukseksi.

Lyhyt valotusaika pysäyttää kuvauskohteen nopeankin liikkeen. Pitkä

valotusaika sumentaa kuvattavaa kohdetta, jolloin syntyy liikevaikutelma.

*s tarkoittaa aika-arvoa (Time value).

86

Lyhyt valotusaika Pitkä valotusaika

1

2

3

4

Valitse nestekidenäyttöön

asetukseksi .

¡Valitse pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten painike.

Valitse haluamasi valotusaika.

¡Katso kameran päällä olevaa

nestekidenäyttöä ja käännä valitsinta.

Tarkenna kohde.

¡Paina laukaisin puoliväliin.

s Kamera valitsee automaattisesti

himmenninaukon arvon.

Katso etsimen näyttöä ja ota kuva.

¡Jos aukon arvo ei vilku, valotus on oikea.


¡ Jos suurin aukko vilkkuu, kuva alivalottuu.

Määritä pidempi valotusaika kääntämällä

-valitsinta, kunnes aukon arvo lakkaa

vilkkumasta. Voit myös lisätä ISOherkkyyttä.

¡ Jos pienin aukko vilkkuu, kuva ylivalottuu.

Määritä lyhyempi valotusaika kääntämällä

-valitsinta, kunnes aukon arvo lakkaa

vilkkumasta. Voit myös vähentää ISOherkkyyttä.

Valotusajan näyttö

Suljinnopeudet 8000 - 4 ovat murtolukuina ilmaistun valotusajan nimittäjiä.

Esimerkiksi arvo 125 tarkoittaa, että valotusaika on 1/125 sekuntia. Jos

arvona on 0"5, valotusaika on 0,5 sekuntia, jos taas 15", valotusaika on 15

sekuntia.

87


fAukon esivalintaa käyttävä valotus

Tässä kuvaustavassa määrität haluamasi aukon, ja kamera määrittää

automaattisesti valotusajan kuvauskohteen kirkkauden mukaan. Tätä

toimintoa kutsutaan aukon esivalintaa käyttäväksi valotukseksi.

Kun käytetään suurta aukkoa (f/-luku on pieni), kuvan tausta on sumea,

mikä sopii erityisesti muotokuviin. Mitä pienempi f/-luku on, sitä

epätarkempi taustasta tulee. Jos käytetään pientä aukkoa (suuri f/luku),

sekä etuala että tausta ovat tarkkoja. Mitä suurempi f/-luku on,

sitä tarkempia sekä lähellä että kaukana olevat kohteet ovat.

*f tarkoittaa aukon arvoa (Aperture value).

88

Suuri aukko Pieni aukko

1

2

3

Valitse nestekidenäyttöön

asetukseksi .

¡Valitse pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Valitse haluamasi aukon arvo.

¡Katso kameran päällä olevaa

nestekidenäyttöä ja käännä valitsinta.

Tarkenna kohde.

¡Paina laukaisin puoliväliin.

s Kamera määrittää automaattisesti

valotusajan.


4

Syväterävyyden tarkistaminen

Katso etsimen näyttöä ja

ota kuva.

¡Jos valotusajan arvo ei vilku, valotus

on oikea.

¡ Jos suljinnopeus 30" vilkkuu, se varoittaa

alivalotuksesta. Määritä suurempi aukko

(pienempi f/-luku) kääntämällä valitsinta,

kunnes valotusaika lakkaa

vilkkumasta. Voit myös lisätä ISOherkkyyttä.

¡ Jos valotusaika 8000" vilkkuu, kuva

ylivalottuu. Määritä pienempi aukko

(suurempi f/-luku) kääntämällä valitsinta,

kunnes aukon arvo lakkaa

vilkkumasta. Voit myös vähentää ISOherkkyyttä.

Aukon arvon näyttö

Mitä suurempi f/-luku on, sitä pienempi on himmenninaukko. Kameran

näyttämät aukon arvot vaihtelevat käytettävän objektiivin mukaan.

Jos kamerassa ei ole objektiivia, aukon arvona on 00.

Voit himmentää aukon painamalla

syväterävyyden tarkistuspainiketta ja

tarkastella hyväksyttävää

tarkennusaluetta etsimessä.

Valotus lukittuu (automaattivalotuksen lukitus), kun syväterävyyden

tarkistuspainiketta painetaan.

89


aManuaalinen valotus

Tässä kuvaustavassa määrität haluamasi valotusajan ja aukon. Käytä

valotuksen määrittämisessä etsimen valotuksen säädön ilmaisinta tai

kädessä pidettävää valotusmittaria. Tätä toimintoa kutsutaan

manuaaliseksi valotukseksi.

*a tarkoittaa manuaalista.

90

1

2

3

4

Valitse nestekidenäyttöön

asetukseksi .

¡Valitse pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Käännä -kytkin asentoon.

Valitse valotusaika kääntämällä

-valitsinta ja aukko

kääntämällä -valitsinta.

¡Voit valita aukon myös painamalla

-painiketta ja kääntämällä valitsinta.

Tarkenna kohde.

¡Paina laukaisin puoliväliin.

s Valotusasetus tulee näkyviin.

¡Etsimen oikeassa reunassa oleva

valotuksen säädön ilmaisin

näyttää valitun valotuksen suhteessa

normaalivalotusasteikkoon .


Valotuksen säädön ilmaisin

5

6

Määritä valotus.

¡Seuraa valotuksen tasoa ja määritä

haluamasi valotusaika ja aukon arvo.

Ota kuva.

Jos valotuksen säädön ilmaisimen ylä- tai alaosa vilkkuu, kohde yli- tai

alivalottuu vähintään kolmen yksikön verran.

91


OValotuksen korjauksen määrittäminen

Valotuksen korjausta käytetään kameran normaalin valotusasetuksen

muuttamiseen. Voit tehdä kuvasta kirkkaamman (entistä suurempi

valotus) tai tummemman (entistä pienempi valotus). Voit valita

valotuksen korjauksen määräksi ±3 yksikköä kolmasosayksikön askelin.

Käännä ensin -kytkin -asentoon.

92

1

2

3

Paina laukaisin puoliväliin. (9)

¡Tarkista valotuksen taso.

Valitse valotuksen korjauksen

määrä kääntämällä valitsinta.

s Valotuksen säädön ilmaisin

näkyy nestekidenäytössä. Valotuksen

korjauksen kuvake ja valotuksen

säädön ilmaisin näkyvät

etsimessä.

¡Voit peruuttaa valotuksen korjauksen

asettamalla valotuksen säädön

ilmaisimen normaalivalotuksen

osoittimen kohdalle ( tai ).

Ota kuva.

¡ Voit määrittää valotuksen korjauksen myös painamalla -painiketta

(9) ja kääntämällä -valitsinta.

¡ Valotuksen korjauksen määrän asetus pysyy voimassa, vaikka kääntäisit

-kytkimen -asentoon.

¡ Älä käännä -valitsinta vahingossa. Valotuksen korjauksen arvo

muuttuu. Voit estää tämän kääntämällä -kytkimen asentoon.


hValotuksen automaattinen haarukointi

Kamera haarukoi valotuksen automaattisesti enintään ±3 yksikön

alueella (1/3-yksikön askelin) ja ottaa kolme kuvaa peräkkäin. Tätä

kutsutaan valotuksen automaattiseksi haarukoinniksi (Auto Exposure

Bracketing, AEB). Haarukointi voidaan toteuttaa muuttamalla

automaattisesti valotusaikaa tai aukkoa tai pitämällä ne ennallaan ja

muuttamalla ISO-herkkyyttä.

Valotusaikaa tai aukkoa muuttamalla toteutettu haarukointi

Normaalivalotus

Alivalotus Ylivalotus

1

2

Määritä valotuksen

haarukointimäärä.

¡Paina - ja -painikkeita

samanaikaisesti ja käännä valitsinta.

¡Vasemmalla näkyvässä kaaviossa

näkyy ±1 askeleen haarukointi, jonka

keskuksena on normaali valotustaso.

Näytössä näkyvät haarukoinnin määrä

(1.0), haarukointialue ja kuvake.

Ota kuva.

s Etsimen valotuksen säätöilmaisin

näyttää haarukoinnin määrän kutakin

kuvaa otettaessa.

¡Haarukoinnilla kuvattaessa käytetään

käytössä olevaa kuvaustapaa.

¡Kun kuvat on otettu, haarukointi jää

käyttöön. Voit peruuttaa haarukoinnin

valitsemalla haarukoinnin arvoksi 0.0.

93


ISO-herkkyyttä muuttamalla toteutettu haarukointi

Valitse ISO-herkkyys, jota käytetään haarukoinnin lähtöarvona. Jos

haluat haarukoida esimerkiksi ±1 yksikön välein ISO-arvoja 200, 400 ja

800 käyttäen, valitse ISO-herkkyydeksi 400.

94

Määritä haarukointimäärä.

¡Paina - ja -painikkeita

samanaikaisesti ja käännä valitsinta.

¡Vasemmalla näkyvässä kaaviossa

näkyy ±1 askeleen haarukointi, jonka

keskuksena on normaali valotustaso.

Näytössä näkyvät haarukoinnin määrä

(1.0), haarukointialue ja kuvake.

¡Kuvaus tapahtuu samoin kuin

valotusaikaa tai aukkoa käyttäen

haarukoidessa.

¡ Valotusaikaa, aukkoa tai ISO-herkkyyttä käyttävää valotuksen

haarukointia ei voi käyttää salamavaloa tai pitkää aikavalotusta

käytettäessä.

¡ Haarukointi on mahdollista vain normaaleja valotusajan (1/8000–30 s),

aukon ja ISO-herkkyyden (100–1 600) arvoja käytettäessä.

Haarukoinnissa ei voi käyttää ISO-herkkyyden arvoja 50 ja 3 200, vaikka

ISO-laajennuksen asetuksena olisi [Päällä].

¡ Jos valotuksen määrityksen asteikon portaaksi on valittu 1/2 askelta

(valinnainen toiminto 06-2), haarukointia ei voi toteuttaa ISO-herkkyyden

perusteella.

¡ Kun laukaisinta pidetään alas painettuna jatkuvan kuvauksen tilaa

käytettäessä, kamera ottaa kaikki kolme haarukointikuvaa peräkkäin, jonka

jälkeen kuvaus pysähtyy automaattisesti (paitsi peilin ollessa lukittuna).

¡ Kun valotuksen haarukointia käytetään yhdessä itselaukaisintoiminnon kanssa,

kolme haarukointikuvaa otetaan peräkkäin 10 tai 2 sekunnin viiveen jälkeen.

¡ Jos kuvaustapana on yksittäiskuvaus, ota kuvat painamalla laukaisinta

kolme kertaa.

¡ Valotuksen haarukointi voidaan yhdistää valotuksen korjaukseen.

¡ Haarukointikuvauksen aikana etsimessä oleva -kuvake ja

nestekidenäytössä oleva - tai -kuvake vilkkuvat.


AAutomaattivalotuksen lukitus

Automaattivalotuksen lukituksella voit lukita valotuksen haluamassasi

kohdassa tarkennuspisteen ulkopuolella. Kun olet lukinnut valotuksen,

voit sommitella kuvan uudelleen ilman, että valitsemasi valotuksen

säätö muuttuu. Tämä toiminto on hyödyllinen kuvattaessa vastavaloon,

tai kun käytössä on kohdevalaistus.

1

2

3

Tarkenna kohde.

Paina -painiketta. (9)

¡Suuntaa etsimen keskusta

kohteeseen, jonka mukaan haluat

lukita salaman. Paina sitten painiketta.

s Etsimeen tulee näkyviin -kuvake,

ja valotusasetus lukittuu

(automaattivalotuksen lukitus).

¡Joka kerta, kun painat painiketta,

käytössä oleva

valotusasetus lukittuu.

Rajaa ja ota kuva.

¡Valotuksen säädön ilmaisimessa

näkyy lukittu valotustaso sekä

todellinen senhetkinen valotustaso.

¡Jos haluat säilyttää

automaattivalotuksen lukituksen, kun

otat lisää kuvia, pidä -painike

alhaalla ja ota uusi kuva painamalla

laukaisinta.

Kun haluat lukita valotuksen tiettyyn pisteeseen, on hyvä käyttää rajatun

alueen mittausta tai pistemittausta. (s. 80)

95


Pitkä aikavalotus

Kun aikavalotus on käytössä, suljin pysyy auki niin kauan, kuin pidät

laukaisinta alhaalla. Tätä toimintoa kutsutaan aikavalotukseksi.

Aikavalotusta kannattaa käyttää esimerkiksi yökuvia otettaessa,

ilotulitusta kuvattaessa tai muissa tilanteissa, joissa valotusajan on

oltava pitkä.

96

w

q e

1

2

3

Valitse nestekidenäyttöön

asetukseksi buLb.

¡Valitse buLb pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Valitse haluamasi aukko

kääntämällä -valitsinta.

Ota kuva.

¡Paina laukaisin kokonaan alas.

s Kulunut valotusaika näkyy

nestekidenäytössä.

q: s, w: min, e: t

¡ Aikavalotusta käytettäessä kuvasta voi tulla kuvakohinan vuoksi

rakeinen. Voit vähentää kohinaa valitsemalla valikon -välilehdeltä

[Kohinanpoisto]-asetuksen.

¡ Aikavalotuksella kuvattaessa on hyvä käyttää kaukolaukaisinta RS-80N3

tai ajastettavaa kauko-ohjainta TC-80N3.

UNestekidenäytön valaiseminen

Kamerassa oikealla ylhäällä olevaa -painiketta painamalla

nestekidenäytön valon voi sytyttää tai sammuttaa. Lopeta aikavalotus

vapauttamalla laukaisin.


Peilin lukitus

Peilin lukitus otetaan käyttöön valinnaisella toiminnolla 12 (s. 151).

Peilin lukitus estää peilin aiheuttaman kameran tärähtämisen, joka

saattaa sumentaa kuvan, kun otetaan lähikuvia tai kun käytetään

erikoispitkää teleobjektiivia. Määritä valinnainen toiminto valitsemalla

3 ja .

1

2

Paina laukaisin kokonaan alas.

s Peili lukittuu yläasentoon.

Paina laukaisin uudelleen

kokonaan alas.

s Kamera ottaa kuvan, ja peili laskeutuu

takaisin alas.

¡ Jos kuvaat erittäin kirkkaassa valossa, kuten auringonpaisteisella

rannalla tai keväthangilla, ota kuva heti peilin lukitsemisen jälkeen.

¡ Kun peili on lukittu, älä suuntaa kameran objektiivia kohti aurinkoa.

Auringon kuumuus saattaa vahingoittaa suljinverhoja.

¡ Aikavalotusta ei voi käyttää yhdessä itselaukaisimen kanssa. Kun

itselaukaisimen ajastin on käynnissä ja suljinpainike vapautetaan,

kamerasta kuuluu sulkimen vapautusääni. Suljin ei kuitenkaan vapaudu,

eikä kamera siis ota kuvaa.

¡ Kun peili on lukittuna, kuvaustapana on yksittäiskuvaus (u), vaikka

kuvaaja olisi valinnut toisen kuvaustavan.

¡ Peilin lukitus poistuu käytöstä 30 sekunnin kuluttua. Voit lukita peilin

uudelleen painamalla laukaisimen kokonaan alas.

¡ Peilin ollessa lukittuna on hyvä käyttää kaukolaukaisinta RS-80N3 tai

ajastettavaa kauko-ohjainta TC-80N3.

Etsimen suljin

Jos otat kuvan katsomatta etsimeen,

etsimeen voi päästä hajavaloa, joka

vaikuttaa valotukseen. Voit estää tämän

sulkemalla etsimen. Käännä etsimen

sulkimen vipua nuolen osoittamalla

tavalla.

97


Salamavalokuvaus

EX-sarjan Speedlite-salamavalot

EOS-sarjaa varten suunniteltua EX-sarjan Speedlite-salamaa

käytettäessä salamakuvaus on yhtä helppoa kuin minkä tahansa

automaattivalotustilan käyttäminen. Lisätietoja EX-sarjan Speedlitesalaman

käyttämisestä on sen käyttöoppaassa. EOS-1D Mark II on

A-tyypin kamera, joka on yhteensopiva kaikkien EX-sarjan Speedlitesalamalaitteiden

kanssa, joissa on alla luetellut ominaisuudet.

• E-TTL II -automaattisalama

E-TTL II on uusi automaattisalamavalotusjärjestelmä, joka sisältää parannetun

salamavalotuksen hallinnan ja objektiivin tarkennusetäisyydestiedot. Näiden

ominaisuuksien ansiosta järjestelmä on tarkempi kuin edellinen E-TTLjärjestelmä

(esisalaman avulla tapahtuva arvioiva salamavalotuksen mittaus).

Kamera voi käyttää E-TTL II -automaattisalamaa mitä tahansa EX-sarjan

Speedlite-salamalaitetta käytettäessä.

• Nopea täsmäys (FP-salama)

Nopean täsmäyksen (FP-salama tai tarkennustason salama) avulla

salamatäsmäys toimii kaikilla valotusajoilla puolesta minuutista aina

yhteen kahdeksastuhannesosasekuntiin.

• Salaman lukitus

Lukitse salamavalotus haluamaasi kohtaan painamalla kameran painiketta.

Tämä salaman lukitus vastaa automaattivalotuksen lukitusta.

• Salamavalotuksen korjaus

Voit valita salamavalotuksen korjauksen samaan tapaan kuin

tavallisenkin valotuksen korjauksen. Salamavalotusta voi korjata ±3

yksikköä 1/3-yksikön askelin.

• Salamavalotuksen haarukointi (FEB)

Salamavalotuksen haarukointi toimii samaan tapaan kuin normaali

valotuksen haarukointi. (Ominaisuus on käytettävissä vain FEByhteensopivissa

Speedlite-salamalaitteissa.) Salamavalotusta voi

haarukoida ±3 yksikköä 1/3 yksikön askelin.

• Langaton E-TTL II -automaattisalamajärjestelmä, jossa on

useita Speedlite-salamoita

Kuten useita langallisia Speedlite-salamoita käytettäessä, langatonta

E-TTL II-automaattisalamajärjestelmää käytettäessä kaikki yllä luetellut

toiminnot ovat käytettävissä. Koska liitäntäkaapeleita ei tarvita,

valaistusjärjestelyt voi tehdä joustavasti. (Ominaisuus on käytettävissä

vain langattomaan käyttöön sopivien Speedlite-salamalaitteiden kanssa.)

98


Manuaalinen salamavalotus mittaria käyttäen

Kun käytät salamaa lähikuvauksessa, voit säätää salamavalotusta

manuaalisesti. Käytä EX-sarjan Speedlite-salamaa, jossa on

manuaalinen salamatila, ja seuraa alla olevia ohjeita.

1 Määritä kameran ja Speedlite-salaman asetukset.

¡ Valitse kameran kuvaustilaksi tai .

¡ Aseta Speedlite-salama manuaaliseen tilaan.

2 Tarkenna kohde.

¡ Tarkenna käsin.

3 Kohdista pistemittauksen ympyrä kuvattavaan

kohteeseen ja paina -painiketta (8).

s Speedlite-salaman esisalama välähtää, ja tarvittava

salamateho jää muistiin.

s Etsimen valotuksen säädön ilmaisimessa näkyy valittu

salamavalotustaso suhteessa normaalivalotusasteikkoon.

4 Määritä salamavalotuksen taso.

¡ Säädä Speedlite-salaman manuaalista salamatehoa

ja kameran aukkoa niin, että salamavalotuksen

säädön ilmaisin ja normaalivalotuksen osoitin ovat

kohdakkain.

5 Ota kuva.

TTL- ja A-TTL-malliset Speedlite-salamat

¡Kun käytössä on TTL- tai A-TTL-mallinen Speedlite-salamalaite

(EZ-, E-, EG-, ML- ja TL-sarjat), joka on asetettu TTL- tai A-TTLautomaattisalamatilaan,

salama voi välähtää vain täydellä teholla.

Jos kameran kuvaustilaksi valitaan manuaalinen tai aukon esivalintaa

käyttävä valotus, voit säätää aukkoa ja käyttää salamaa sen täydellä

teholla. Speedlite pysyy TTL- tai A-TTL-tilassa.

¡Kun 550EX-laitteelle on valittu valinnainen toiminto 03-1, salama

välähtää täydellä teholla myös TTL-automaattisalamatilassa.

99


Muiden valmistajien salamalaitteet

Täsmäysnopeus

EOS-1D Mark II -kameran täsmäystä voi käyttää muiden valmistajien

pienikokoisten salamalaitteiden kanssa, kunhan valotusaika on

enintään 1/250 sekuntia. Suuremmilla studiosalamilla salaman

täsmäysnopeus on enintään 1/125 sekuntia. Testaa salamaa, jotta näet,

toimiiko täsmäys oikein.

PC-liitin

¡Kamerassa on PC-liitin täsmäysjohdolla liitettäviä salamalaitteita

varten. PC-liittimessä on kierteet, jotta se ei irtoa vahingossa.

¡Kameran PC-liittimessä ei ole polariteettia, joten siihen voi liittää

minkä tahansa täsmäysjohdon sen polariteetista riippumatta.

100

¡ Jos kameraa käytetään toiselle kameramerkille suunnitellun (erilaisia

liittimiä käyttävän) salamalaitteen tai salamatarvikkeen kanssa, kamera

ei välttämättä toimi oikein, ja siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä. Älä liitä

kameran PC-liittimeen salamaa, joka vaatii vähintään 250 voltin

jännitteen.

¡ Älä kiinnitä korkeajännitesalamaa kameran salamakenkään. Salama ei

ehkä toimi.

Kamerassa voi käyttää samanaikaisesti salamakenkään kiinnitettyä

Speedlite-salamaa ja PC-liittimeen liitettyä toista salamalaitetta.


5

Kuvien näyttäminen

Voit katsoa ja poistaa kameralla otettuja kuvia.

Voit myös lisätä kuvaan äänitallenteen.

Toisella kameralla otetut kuvat:

Kamera ei ehkä voi näyttää kuvia oikein, jos kuvat on otettu

toisella kameralla, kuvia on muokattu tietokoneella tai kuvien

tiedostonimiä on muutettu.

101


3Kuvien esikatselu

Voit katsoa kuvaa nestekidenäytössä heti kuvan ottamisen jälkeen. Voit

valita yhden kolmesta kuvien katseluvaihtoehdosta: [Päällä], jos haluat

näyttää kuvan, [Päällä (Info)], jos haluat näyttää sekä kuvan että

kuvaustiedot ja [Pois], jos et halua näyttää kuvaa.

102

1

2

3

Valitse [Esikatselu].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Esikatselu] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

Valitse asetukselle arvo.

¡Valitse haluamasi asetus pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Ota kuva.

s Otettu kuva näkyy isossa

nestekidenäytössä.

Esikatselun [Päällä]-asetus Esikatselun [Päällä (Info)] -asetus


Esikatseluaika

Voit valita, monenko sekunnin ajan kuva näkyy nestekidenäytössä

kuvan ottamisen jälkeen.

1

2

Valitse [Esikatseluaika].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Esikatseluaika] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Valitse asetukselle arvo.

¡Valitse haluamasi asetus pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Jos valitset [Pito]-asetuksen, katseluaika on puolet automaattisen

virrankatkaisun (s.35) ajasta. Jos virransäästön asetuksena on [Pois],

katseluaika on 15 minuuttia.

103


3Kuvan automaattinen kääntäminen

Pystysuuntaiset kuvat voidaan kääntää automaattisesti, jolloin ne

näkyvät näytössä pystysuunnassa.

Automaattinen kääntäminen toimii vain silloin, kun [Autom.

kääntö] -asetuksena on ollut kuvia otettaessa [Päällä].

Automaattinen kääntäminen ei toimi, jos [Autom. kääntö]

-asetuksena on ollut kuvia otettaessa [Off].

104

1

2

3

4

Valitse [Autom. kääntö].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Autom. kääntö] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten -painike.

Valitse asetukselle arvo.

¡Valitse [Päällä] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Ota pystykuva.

¡Kuva ei näy pystysuunnassa isossa

nestekidenäytössä välittömästi kuvan

ottamisen jälkeen.

Tuo kuva uudelleen näyttöön.

¡Paina -painiketta.

s Pystykuva näkyy pystysuunnassa,

kuten vasemmalla oleva kuva.

Jos pystykuva otetaan kameran osoittaessa alas- tai ylöspäin, kuva ei

välttämättä käänny automaattisesti kuvia katsottaessa.

Jos muutat kameran suunnan vaakasuuntaisesta pystysuuntaiseksi, kameran

suuntatunnistin antaa hiljaisen äänimerkin. Kyseessä ei ole virheestä johtuva äänimerkki.


Kuvien näyttäminen

Voit valita minkä tahansa kuvan katsottavaksi. Voit katsoa yksittäistä

kuvaa, kuvaustietoja tai luettelokuvaa. Voit myös suurentaa näkymää.

1

2

Tuo kuva näyttöön.

¡Paina -painiketta.

s Viimeksi otettu kuva näkyy isossa

nestekidenäytössä.

Valitse kuva.

¡Pidä -painiketta alhaalla ja

käännä -valitsinta. Voit tuoda

kuvat näyttöön viimeksi otetusta

kuvasta alkaen kääntämällä valitsinta

vastapäivään. Jos haluat tuoda kuvat

näyttöön ensimmäisestä kuvasta

alkaen, käännä valitsinta

myötäpäivään.

¡ Jos kamera jätetään toistotilaan, toistotila päättyy automaattisesti,

kun automaattisen virrankatkaisun aika kuluu umpeen (s. 35).

Mikäli virransäästön asetuksena on [Pois], kamera poistuu toistotilasta

automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

¡ Voit tuoda näyttöön vain valitussa kansiossa olevia kuvia. Jos haluat katsoa

toisissa kansioissa olevia kuvia, valitse kyseinen kansio ensin (s. 61).

105


Kuvien näyttömuodon valitseminen

106

1

2

Tuo kuva näyttöön.

Vaihda kuvien näyttömuoto.

¡Pidä -painiketta alhaalla ja

käännä -valitsinta.

s Tapa, jolla kuvat näkyvät isossa

nestekidenäytössä, muuttuu.

¡Kun näytössä on haluttu näyttömuoto,

vapauta painike.

Kuvien näyttömuodot

Kuvaustiedot Yksi kuva Neljän kuvan hakemisto Yhdeksän kuvan hakemisto


Kuvaustietojen näyttäminen

Valotuksen korjauksen määrä Kuvan suojaus

Aukko

Äänen tallennus

Kuvan tallennuslaatu

Valotusaika

Valittu muistikortti

Automaattitarkennuspiste

Salamavalotuksen

korjauksen määrä

Mittausmenetelmä

Kuvaustila

Valkotasapaino

ISO-herkkyys

Värilämpötila, jos on

valittuna.

ISO-herkkyyden

haarukointimäärä

Histogrammi

Kuvanvarmistustiedot

lisätty

Kansion numero

Tiedostonumero

Päivämäärä ja aika

Valkotasapainon

haarukointimäärä

Valkotasapainon korjaus

3Ylivalotusvaroitus

Valitse valikon -välilehdellä olevan [Ylivalotusvaroitus]asetuksen

arvoksi [Päällä]. Kun asetus on valittuna, ylivalotusvaroitus

näkyy kuvaustiedoissa ja yhden kuvan näkymässä. Ylivalottuneet

alueet vilkkuvat.

Jotta kuvan ylivalottuneista alueista tulisi selkeämpiä, määritä

valotuksen korjauksen arvoksi negatiivinen arvo ja ota kuva uudelleen.

3Tarkennuspisteiden näyttäminen

Kun valikon -välilehden [Tark.pisteiden näyttö] -asetuksen

arvoksi valitaan [Päällä], tarkennuksessa käytetty piste tai pisteet

näkyvät kuvaustiedoissa (s. 34).

Jos kuva on otettu kertatarkenteisessa automaattitarkennustilassa,

näytössä näkyy yksi tarkennuspiste. Jos kuvaa otettaessa on käytetty

automaattista tarkennuspisteen valintaa, näytössä saattaa näkyä useita

tarkennuksessa käytettyjä tarkennuspisteitä.

Jos kuvaa otettaessa on käytetty jatkuvaa tarkennusta, näytössä näkyy

valittu automaattitarkennuspiste.

107


3Histogrammi

Valikon -välilehdellä voit valita [Histogrammin näyttö]

-asetukseksi [Kirkas] tai [RGB].

[Kirkas] näyttö

Histogrammi on kaavio, jossa näkyy kuvan

kirkkauden jakautuminen. Vaaka-akseli ilmaisee

kirkkaustason (tumma vasemmalla ja kirkas

oikealla) ja pystyakseli kunkin kirkkaustason

kuvapisteiden määrän.

Mitä enemmän kuvapisteitä on vasemmalla, sitä

tummempi kuva on. Mitä enemmän kuvapisteitä

on oikealla, sitä kirkkaampi kuva on.

Jos vasemmalla puolella on liikaa kuvapisteitä,

varjoisat kohdat näkyvät huonosti. Jos oikealla

puolella on liikaa kuvapisteitä, kuvan valoisimmat

kohdat näkyvät huonosti. Välisävyt toistuvat

normaalisti.

Kuvan histogrammia katsomalla voit nähdä

valotuksen kokonaistason ja yleisen sävyjen

toteutumisen.

[RGB]-näyttö

Histogrammi on kaavio, jossa näkyy kunkin päävärin (punainen, sininen

ja vihreä) kirkkaustason jakautuminen kuvassa. Vaaka-akseli ilmaisee

värin kirkkaustason (tumma vasemmalla ja kirkas oikealla) ja

pystyakseli kunkin kirkkaustason kuvapisteiden määrän väreittäin. Mitä

enemmän kuvapisteitä on vasemmalla, sitä tummempaa ja

vaatimattomampaa väri on. Mitä enemmän kuvapisteitä on oikealla, sitä

kirkkaampaa ja voimakkaampaa väri on. Jos vasemmalla puolella on

liikaa kuvapisteitä, asianmukaiset väritiedot puuttuvat. Jos oikealla

puolella on liikaa kuvapisteitä, väri on niin kylläistä, että yksityiskohdat

näkyvät huonosti.

Katsomalla kuvan RGB-histogrammia näet värien kylläisyyden ja sävyt

sekä valkotasapainon suunnan.

108

Esimerkkejä

histogrammeista

Tumma kuva

Normaali kuva

Kirkas kuva


Näkymän suurentaminen

Voit suurentaa valitun kuvan nestekidenäytössä 1,5–10-kertaiseksi.

1

2

3

Valitse suurennettava kuva.

Suurenna kuva.

¡Pidä -painiketta alhaalla ja

suurenna kuvaa painamalla painiketta

tai pienennä kuvaa

painamalla -painiketta.

¡Näytön oikeasta alakulmasta näet,

mikä osa kuvasta näytössä näkyy.

Vieritä kuvaa.

¡Pidä -painiketta alhaalla ja vieritä

kuvaa vaakasuunnassa valitsinta

kääntämällä tai

pystysuunnassa -valitsinta

kääntämällä.

¡Poistu suurennetusta näkymästä

painamalla -painiketta.

Kun näkymä on suurennettu, voit säilyttää saman suurennuskohdan ja

-suhteen kun siirryt katselemaan toista kuvaa pitämällä -painiketta

alhaalla ja kääntämällä -valitsinta.

109


3Kuvan kääntäminen

Voit kääntää kuvaa 90˚ tai 270˚ myötäpäivään. Näin saat kuvan

näkymään näytössä oikeinpäin.

110

1

2

3

Valitse [Kuvan kääntö].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Kuvan kääntö] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

s Näyttöön tulee kuvan kääntönäkymä.

Valitse käännettävä kuva.

Käännä kuvaa.

s Kuva kääntyy myötäpäivään aina,

kun painat -painiketta ja

vapautat sen.

¡Lopeta kuvan kääntäminen

painamalla -painiketta.

Valikko tulee takaisin näkyviin.

Jos pidät -painiketta alhaalla ja painat -painiketta, näyttöön tulee

yhdeksän kuvan kuvaluettelo.

Jos kuvaan on liitetty kuvanvarmistustietoja (käyttäjän asetus 31), sitä ei voi

kääntää.


Kuvien katsominen televisiossa

Määritä valikon -välilehden [Videojärjest.]-asetuksen arvoksi

[NTSC] tai [PAL] käytettävän television mukaan. Katkaise aina virta

sekä kamerasta että televisiosta, ennen kuin kytket tai irrotat kaapelin.

1

2

3

4

Liitä kamera televisioon.

¡Avaa kameran liittimen kansi.

¡Kytke kameran -liitin television

videotuloliittimeen (VIDEO IN)

tuotteen mukana toimitetulla

videokaapelilla.

¡Aseta kaapelin liitin huolella

paikalleen.

Kytke televisioon virta ja määritä

tuloliitännäksi VIDEO IN.

Käännä kameran -kytkin

-asentoon.

Paina -painiketta.

s Kuva näkyy televisioruudussa.

(Kameran nestekidenäytössä ei näy

mitään.)

¡Kun lopetat kuvien katselun, käännä

-kytkin -asentoon,

katkaise televisiosta virta ja irrota

videokaapeli.

¡ Voit käyttää television ruutua kuvien katsomiseen ja valikkoasetusten

määrittämiseen aivan samoin kuin käytät isoa nestekidenäyttöä.

¡ Kuvan reunat eivät ehkä näy joissakin televisioissa.

111


J Kuvien suojaaminen

Yksittäisen kuvan suojaaminen

Suojaamalla kuvan voit estää sen poistamisen vahingossa.

Tuo suojattava kuva näyttöön.

1

112

2

Suojaa kuva.

¡Paina -painiketta.

s Näkyviin tuleva -kuvake ilmaisee,

että kuva on suojattu.

¡Poista kuvan suojaus painamalla

-painiketta uudelleen.

-kuvake poistuu näytöstä.

¡Voit suojata kuvan myös heti

ottamisen jälkeen painamalla painiketta

kuvan esikatselun aikana.

¡ -painike toimii myös äänitallenteen tallennuspainikkeena (s. 114).

Jos siis painat painiketta liian pitkään (2 sekuntia), kuvaa ei suojata, vaan

äänitallennus käynnistyy. Suojaa kuva painamalla -painiketta ja

vapauttamalla se välittömästi.

¡ Muista, että kun muistikortti alustetaan, myös suojatut kuvat poistetaan.

¡ Kuvan näyttömuoto ei vaikuta kuvan suojaukseen.

¡ Suojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos haluat

poistaa suojattuja kuvia, poista ensin niiden suojaus.

¡ Jos käytät Poista kaikki -toimintoja (s. 116, 117) ja kansiossa on

suojattuja kuvia, kaikki muut kuvat poistetaan, mutta suojatut kuvat

säilyvät. Tämä on käytännöllistä, kun haluat poistaa tarpeettomat kuvat

kerralla.


3Kaikkien kansioon tai kortille tallennettujen kuvien suojaaminen

Voit suojata kaikki valittuun kansioon (s. 61) tai muistikorttiin tallennetut

kuvat kerralla. Voit myös poistaa suojauksen kaikista kuvista samalla

kertaa.

1

2

Valitse [Suojaus].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Suojaus] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Valitse suojausasetus.

¡Valitse haluamasi asetus pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

s Näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

¡Valitse [OK] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Suojattuja kuvia ei voi poistaa kameran poistotoiminnolla. Jos haluat poistaa

suojattuja kuvia, poista ensin niiden suojaus.

113


KÄänitallenteen lisääminen kuvaan

Voit lisätä äänitallenteen mihin tahansa kuvaan. Ääni tallentuu

kuvatiedostoon, ja se voidaan kuunnella kameran mukana toimitetulla

ohjelmalla.

114

mikrofoni

1

2

Tuo näyttöön kuva, johon haluat

lisätä äänen.

Tallenna ääni.

¡Paina -painiketta noin kahden

sekunnin ajan.

¡Kun näyttöön tulee [Äänitys]-teksti,

pidä -painike edelleen alhaalla

ja puhu sisäänrakennettuun

mikrofoniin. Äänitallenne voi olla

enintään 30 sekunnin pituinen.

¡Lopeta äänitys vapauttamalla painike.

s Jos kuvaan on liitetty äänitallenne,

sen yhteydessä näkyy -kuvake.

¡ Voit tehdä äänitallenteet missä tahansa kuvien näyttömuodossa.

¡ Suojattuun kuvaan ei voi liittää äänitallennetta.

¡ Kamera ei voi toistaa ääntä.

¡ Jos haluat tehdä äänitallenteen, joka on pitempi kuin 30 sekuntia, liitä

samaan kuvaan toinen tallenne toistamalla vaihe 2.

¡ Voit tehdä äänitallenteen myös heti kuvan ottamisen jälkeen kuvan

esikatselutilassa. Seuraa kohdassa 2 annettuja ohjeita.


Kuvien poistaminen

Voit poistaa yhden kuvan painamalla -painiketta. Voit myös poistaa

kaikki kansiossa olevat kuvat tai poistaa kaikki muistikorttiin tallennetut

kuvat asianmukaista valikkokomentoa käyttämällä. Suojattuja kuvia ei

poisteta.

Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista, että et

enää tarvitse kuvaa, ennen kuin poistat sen. Voit estää

tärkeiden kuvien poistamisen vahingossa suojaamalla ne.

Yksittäisen kuvan poistaminen

Hae poistettava kuva näyttöön.

1

2

3

Paina -painiketta.

¡Poistovalikko tulee näkyviin näytön

alalaitaan. Poistu poistovalikosta

painamalla -painiketta uudelleen.

Poista kuva.

¡Valitse [OK] pitämällä -painiketta

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Vapauta sitten painike.

s Käyttövalo syttyy tai vilkkuu, ja kuva

poistetaan.

Voit poistaa kuvan myös heti sen ottamisen jälkeen esikatselutilassa

seuraamalla kohdissa 2 ja 3 annettuja ohjeita.

115


LKaikkien kansion kuvien poistaminen

116

1

2

3

4

Valitse kansio, jossa poistettavat

kuvat ovat (s. 61).

Valitse toistotila.

¡Paina -painiketta.

¡Jos näytössä on kansioiden

valintanäkymä, siirry toistotilaan

pitämällä -painiketta

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Mikä tahansa kuvien

näyttömuoto käy.

Paina -painiketta.

¡Poistovalikko tulee näkyviin näytön

alalaitaan.

Valitse poistovalikosta [KAIKKI].

s Valitse [KAIKKI] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

s Näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

Poista kuvat. 5¡Valitse [OK] pitämällä -painiketta

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Vapauta sitten painike.

s Käyttövalo syttyy tai vilkkuu, ja kaikki

kansioon tallennetut suojaamattomat

kuvat poistetaan.


3Kaikkien muistikorttiin tallennettujen kuvien poistaminen

1

2

Valitse [Poista kuvat kortilta].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Poista kuvat kortilta]

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

s Näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

Poista kuvat.

¡Valitse [OK] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

s Kaikki muistikorttiin tallennetut

suojaamattomat kuvat poistetaan.

¡Kun kuvat on poistettu, valikko tulee

uudelleen näyttöön.

Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Varmista, että et enää

tarvitse kuvaa, ennen kuin poistat sen.

117


3Muistikortin alustaminen

118

Kun muistikortti alustetaan, kaikki sille tallennettu aineisto,

myös suojatut kuvat, poistetaan. Ennen kuin aloitat

alustuksen, tarkista, että muistikortilla ei ole mitään

säilytettävää. Siirrä tarvittaessa kuvat tietokoneeseen, ennen

kuin aloitat kortin alustuksen.

1

2

3

Valitse [Alustus].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Alustus] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

Valitse alustettava kortti.

¡[Kortti1] on CF-kortti ja [Kortti2] on

SD-kortti.

¡Valitse muistikortti pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä samalla -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

s Näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

Valitse [OK].

¡Valitse [OK] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

s Kamera alustaa muistikortin.

s Kun alustus on valmis, valikko tulee

takaisin näkyviin.

¡ Jos muistikortti on muun kuin Canonin valmistama tai jos se on alustettu

toisessa kamerassa tai tietokoneessa, se ei ehkä toimi kamerassa.

Jos kortti ei toimi, alusta se ensin kamerassa. Tämä saattaa saada kortin

toimimaan.

¡ Alustusnäkymässä näkyvä muistikortin kapasiteetti saattaa olla pienempi

kuin kortissa ilmoitettu kapasiteetti.


Korttivirheiden (Card Err) käsitteleminen

Jos pienessä nestekidenäytössä näkyy Card Err (Korttivirhe) -viesti,

muistikortissa on ongelma, joka estää kuvatietojen tallentamisen ja

lukemisen.

Käytä toista muistikorttia.

Jos sinulla on kaupoissa saatavana oleva muistikortin lukulaite, joka voi

lukea kyseistä muistikorttia, siirrä kuvat sen avulla kortista tietokoneeseen.

Kun olet siirtänyt kaikki kuvat, alusta muistikortti. Se saattaa vielä toimia

normaalisti.

119


120


6

Suoratulostus kamerasta

Tässä osassa selitetään, kuinka digitaalikameralla

otetut kuvat tulostetaan suoratulostukseen sopivalla

tulostimella PictBridge-standardin tai Canonin

oman CP Direct- tai Bubble Jet Direct

-standardin avulla.

Canon CP -tulostin

PictBridge- ja

CP Direct

-yhteensopiva

ACP Direct

Vain CP

Direct

-yhteensopiva

Sivut 122 - 124

Sivut 129 - 131

PictBridge- ja

Bubble Jet Direct

-yhteensopiva

wPictBridge

Sivut 122 - 128

Canon BJ -tulostin

Vain

Bubble Jet Direct

-yhteensopiva

SBubble Jet

Direct

Sivut 122 - 124

Sivut 132 - 134

Muun valmistajan

tulostin

PictBridgeyhteensopiva

wPictBridge

Sivut 122 - 128

121


Tulostuksen valmisteleminen

Kaikki suoratulostukseen liittyvät toimet tehdään kameran

nestekidenäytön avulla.

Menettelytapa on sama kuin valittaessa ja määritettäessä

valikkoasetuksia. Lisätietoja on kohdassa Valikkotoiminnot (s. 32).

122

1

2

3

Käännä virtakytkin asentoon

.

Määritä tulostin käyttövalmiiksi.

¡Lisätietoja on tulostimen

käyttöoppaassa.

Kytke kamera tulostimeen.

¡Käytä seuraavalla sivulla olevaa

taulukkoa (Tulostimet ja kaapelit)

apuna valitessasi kaapelia, jolla

kamera kytketään tulostimeen.

¡Lisätietoja kaapelin kytkemisestä on

tulostimen käyttöoppaassa.

¡ 1-kuvat eivät ole yhteensopivia suoratulostuksen kanssa.

¡ Älä irrota kaapelia suoratulostuksen aikana.


Tulostimet ja kaapelit

w

w

A

w

S

A

S

Tulostinyhteensopivuus Sopiva kaapeli

Vain PictBridge

PictBridge ja CP Direct

PictBridge ja Bubble Jet

Direct

Vain CP Direct

Vain Bubble Jet Direct

wPictBridge

ACP Direct

SBubble Jet Direct

4

5

6

Kameran mukana toimitettu kaapeli

Molemmissa liittimissä on -kuvake.

Tulostimen mukana toimitettu kaapeli

Vain yhdessä liittimessä -kuvake.

Kytke tulostimeen virta.

Käännä kameran virtakytkin

asentoon .

s Joistakin tulostimista voi kuulua

äänimerkki.

Toista kuva.

s Kuva tulee näkyviin, ja vasemmassa

yläkulmassa näkyy kuvake merkkinä siitä, että kamera on

kytketty tulostimeen.

¡Tarvittavat toimenpiteet vaihtelevat

sen mukaan, mikä kuvakkeista on

näkyvissä. Lisätietoja on vastaavilla

sivuilla jäljempänä.

Kuvake Suoratulostustapa Sivut

w

A

S

PictBridge 125 - 128

CP Direct 129 - 131

Bubble Jet Direct 132 - 134

123


124

¡ Jos käytät kameran virtalähteenä akkua, varmista, että se on ladattu

täyteen. Tarkkaile akun varaustasoa suoratulostuksen aikana.

¡ Jos vaiheessa 5 kuuluu pitkä merkkiääni, PictBridge-tulostimessa on jokin

ongelma. Seuraavalla tavalla voit selvittää, mikä on vikana.

Toista kuva painamalla -painiketta ja toimi sitten alla kuvatulla tavalla.

1. Paina -painiketta.

2. Valitse tulostusasetusnäkymästä [Tulosta].

Virheilmoitus tulee nestekidenäyttöön. Lisätietoja on kohdassa

Virheilmoitukset sivulla 128.

¡ Katkaise virta kamerasta ja tulostimesta, ennen kuin irrotat kaapelin.

Vedä kaapeli irti pitämällä kiinni liittimestä, ei johdosta.

¡ Liitä kamera tulostimeen ainoastaan tarkoitukseen nimenomaisesti

suunnitellulla liitäntäkaapelilla.

Suoratulostuksessa on suositeltavaa käyttää kameran virtalähteenä DCsovitinta.

Windows XP- ja Mac OS X (10.1 tai uudempi) -käyttöjärjestelmät

Kun kamera kytketään tietokoneeseen kameran mukana toimitetulla USBkaapelilla,

kameran muistikorttiin tallennetut JPEG-kuvat voidaan ladata

tietokoneeseen PTP (Picture Transfer Protocol) -yhteyskäytännön avulla.

Lisätietoja on kohdassa JPEG-kuvien lataaminen PTP-toiminnolla ja

kohdassa Tietoja PTP-toiminnosta.


wTulostaminen PictBridge-toiminnolla

Joissakin tulostinmalleissa tietyt asetukset voivat olla erilaisia tai

ne eivät ole käytettävissä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.

Tulostimen liitäntäkuvake

Tulostusasetusnäkymä

1

2

Valitse tulostettava kuva.

¡Varmista, että kameran ison

nestekidenäytön vasemmassa

yläkulmassa näkyy -kuvake.

Paina -painiketta.

s Näyttöön tulee tulostusasetusnäkymä.

Määritä päiväyksen lisääminen.

Määritä tulostuksen tehosteet.

Määrittää tulostettavan määrän.

Määrittää rajattavan alueen.

Määrittää paperikoon ja -tyypin sekä ja

sivun asettelun.

Palauttaa näytön vaiheeseen 1.

Käynnistää tulostuksen.

Määrittämäsi paperikoko ja -tyyppi sekä sivun asettelu näkyvät tässä.

*Tietyt asetukset, esimerkiksi päiväyksen merkintä ja rajaus, eivät ehkä

ole käytettävissä joissakin tulostinmalleissa.

Valitse [Paperiasetus].

3 s Näyttöön tulee Paperiasetus-näkymä.

125


TPaperikoon määrittäminen

YPaperityypin määrittäminen

126

¡Valitse tulostimeen ladattavan paperin

koko.

¡Valitse tulostimeen ladattavan paperin

tyyppi.

Tietoja Paperin tyyppi -asetuksesta

Jos käytössäsi on Canon-tulostin ja Canon-paperia, määritä vastaavat

paperityyppiasetukset seuraavasti:

Photo Photo Paper Plus Glossy

Fast Photo Photo Paper Pro

Oletus Photo Paper Plus Glossy

Jos käytössäsi on Canon-tulostin, katso suositellut

paperityyppiasetukset tulostimen käyttöoppaasta.

USivun asettelun määrittäminen

¡Valitse haluamasi asettelu.

s Tulostusasetusnäkymä tulee

uudelleen näyttöön.


Tietoja sivun asettelusta

Kehystetty Tulosteen reunoissa on valkoinen kehys.

Tulosteessa ei ole valkoisia reunoja.

Ei kehystä Jos tulostimessa ei ole reunattomien tulosteiden

tulostusominaisuutta, tulosteessa on reunat.

8 kuvaa Kahdeksan saman kuvan kopiota tulostuu yhdelle arkille.

Oletus Canon-tulostinten tuloste on kehyksetön.

4

5

Määritä muut asetukset.

¡Valitse tarvittaessa myös

päiväyksen merkintä,

tulostuksen tehosteet ja

kopioiden määrä.

H[Päiväyksen merkintä] E[Tulostuksen tehosteet] R[Kopioiden määrä]

¡Joissakin BJ-tulostimissa voi

Tulostuksen tehosteet -asetuksen

valitsemisen jälkeen valita [VIVID]

(kirkkaanvihreitä värejä ja sinistä

taivasta varten), [NR] (kohinanpoisto)

tai [VIVID+NR].

¡Lisätietoja rajaamisesta on sivulla 135.

Tulosta kuva.

¡Valitse [Tulosta].

s Tulostus käynnistyy.

¡Kun tulostus on päättynyt, näyttö

palautuu kohdassa 1 kuvattuun tilaan.

¡Voit pysäyttää tulostuksen painamalla

-painiketta, kun

nestekidenäytössä näkyy [Pysäytä].

Valitse sitten [OK].

127


128

¡ Tulostuksen käynnistyminen voi kuvan koosta ja tallennuslaadusta

riippuen kestää jonkin aikaa siitä, kun olet valinnut [Tulosta].

¡ Tulostuksen tehosteiden ja muiden valintojen [Oletus]-asetus määräytyy

tulostimen omien oletusasetusten mukaan siten, kuin laitteen valmistaja

on ne määrittänyt. Tulostimen oletusasetukset on selvitetty tulostimen

käyttöoppaassa.

Tulostinvirheiden käsitteleminen

Jos selvität tulostinvirheen (muste tai paperi lopussa tms.) ja jatkat sitten

tulostusta valitsemalla [Jatka], mutta tulostus ei kuitenkaan jatku, jatka

tulostusta tulostimen komentojen avulla. Lisätietoja on tulostimen

käyttöoppassa.

Virheilmoitukset

Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran isoon nestekidenäyttöön

tulee virheilmoitus. Pysäytä tulostus painamalla -painiketta. Kun

ongelma on ratkaisu, jatka tulostamista. Lisätietoja tulostusongelmien

ratkaisemisesta on tulostimen käyttöoppaassa.

Paperivirhe

Tarkista, onko paperi lisätty oikein tulostimeen.

Mustevirhe

Tulostimen muste on lopussa, tai hukkamustesäiliö on täynnä.

Laitteistovirhe

Tarkista muut tulostimen ongelmat kuin paperi- ja musteongelmat.

Tiedostovirhe

Yritit tulostaa kuvan, jota ei voi tulostaa PictBridge-toimintoa käyttämällä.

Eri kameralla otetut kuvat tai tietokoneessa muokatut kuvat eivät ehkä

ole tulostettavassa muodossa.


ATulostaminen CP Direct -toiminnolla

Tulostimen liitäntäkuvake

1

2

Tulostusasetusnäkymä

Rajauskehys: Tulee näkyviin, kun rajaat kuvaa.

3

Valitse tulostettava kuva.

¡Varmista, että kameran ison

nestekidenäytön vasemmassa

yläkulmassa näkyy -kuvake.

Paina -painiketta.

s Näyttöön tulee tulostusasetusnäkymä.

Määrittää tulostettavan määrän.

Määrittää rajattavan alueen.

Määrittää tulostustyylin.

Palauttaa kohtaan 1. Voit palata kohtaan 1

myös painamalla -painiketta.

Käynnistää tulostuksen.

Tulostustyylin asetukset tulevat näyttöön. on päiväyskuvake.

Valitse [Tyyli].

s Näyttöön tulee tyylinäkymä.

129


130

4

5

Määritä asetukset.

¡Aseta haluamasi [Kuva], [Kehys] ja

[Päiväys].

[Kuva] [Kehys] [Päiväys]

¡[Kuva] on valittavisa, kun käytetään

korttikoon paperia. Jos valitset

[Monikuva], paperille tulostuu

kahdeksan samanlaista pientä kuvaa.

¡Tarkista [Kehys]- ja [Päiväys]asetukset

ja muuta niitä tarvittaessa.

¡Kun olet valmis, palaa

tulostusasetusnäkymään valitsemalla

.

Määritä kopioiden määrä ja

rajaus.

¡Määritä tarvittaessa.

¡Lisätietoja rajaamisesta on sivulla 135.


6

Tulosta kuva.

¡Valitse [Tulosta].

s Tulostus käynnistyy.

¡Kun tulostus on päättynyt, näyttö

palautuu kohdassa 1 kuvattuun tilaan.

¡Voit peruuttaa tulostuksen painamalla

-painiketta, kun

nestekidenäytössä näkyy [Pysäytä].

Valitse sitten [OK].

¡ Päiväys saattaa näkyä vaaleana, jos se on tulostettu kirkkaalle taustalle

tai kehykseen.

¡ Jos [Monikuva]-asetus on valittuna, [Kehys] ja [Päiväys] eivät ole

valittavissa. [Ei kehystä]-asetus valitaan automaattisesti, ja [Päiväys]asetukseksi

tulee [Pois]. Lisäksi kuvan kaikista reunoista leikkautuu osa.

¡ Jos [Päiväys]-asetukseksi on valittu [Päällä], tallennettu päivämäärä

tulostuu tulosteen oikeaan alakulmaan.

¡ Jos valitset vain yhtä kuvaa tulostaessasi [Pysäytä], tulostus ei pysähdy,

ennen kuin kuva on valmis. Jos tulostat useita kuvia, tulostus pysähtyy,

kun parhaillaan tulostettava kuva on valmis.

¡ Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran isoon nestekidenäyttöön

tulee virheilmoitus. Valitse [Pysäytä] tai [Jatka] (kun ongelma on

selvitetty). Jos [Jatka] ei näy näytössä, valitse [Pysäytä].

131


STulostaminen Bubble Jet Direct -toiminnolla

Tulostimen liitäntäkuvake

132

1

2

Tulostusasetusnäkymä

Rajauskehys: Tulee näkyviin, kun rajaat kuvaa.

3

Valitse tulostettava kuva.

¡Varmista, että kameran ison

nestekidenäytön vasemmassa

yläkulmassa näkyy -kuvake.

Paina -painiketta.

s Näyttöön tulee tulostusasetusnäkymä.

Määrittää tulostettavan määrän.

Määrittää rajattavan alueen.

Määrittää tulostustyylin.

Palauttaa kohtaan 1. Voit palata kohtaan 1

myös painamalla -painiketta.

Käynnistää tulostuksen.

Tulostustyylin asetukset tulevat näyttöön. on päiväyskuvake.

Valitse [Tyyli].

s Näyttöön tulee tyylinäkymä.


4

Määritä asetukset.

[Paperi] [Kehys] [Päiväys]

5

6

¡[Paperi]-asetuksella valitaan

tulostimeen ladatun paperin koko.

¡Tarkista [Kehys]- ja [Päiväys]asetukset

ja muuta niitä tarvittaessa.

¡Kun olet valmis, palaa

tulostusasetusnäkymään painamalla

.

Määritä kopioiden määrä

ja rajaus.

¡Määritä tarvittaessa.

¡Lisätietoja rajaamisesta on sivulla 135.

Tulosta kuva.

¡Valitse [Tulosta].

s Tulostus käynnistyy.

¡Kun tulostus on päättynyt, näyttö

palautuu kohdassa 1 kuvattuun tilaan.

¡Voit pysäyttää tulostuksen painamalla

-painiketta, kun

nestekidenäytössä näkyy [Pysäytä].

Valitse sitten [OK].

133


134

Jos valitset [Kehystetty]-asetuksen, jotkin tulostimet tulostavat päiväyksen

kehykseen.

¡ Jos [Päiväys]-asetukseksi on valittu [Päällä], tallennettu päivämäärä

tulostuu tulosteen oikeaan alakulmaan.

¡ Jos valitset tulostuksen aikana [Pysäytä], tulostus keskeytyy ja

tulostettava paperi tulee ulos tulostimesta.

¡ Jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe, kameran isoon nestekidenäyttöön

tulee virheilmoitus. Valitse [Pysäytä] tai [Jatka]. Jos valitset [Jatka],

mutta tulostin ei jatka tulostamista, tulostus jatkuu automaattisesti, kun

ongelma on selvitetty.

¡ Jos käytössä on BJ-tulostin, jossa on käyttöpaneeli, siinä näkyy

mahdollisen virheen numero. Ratkaise ilmennyt tulostusongelma BJtulostimen

käyttöoppaan avulla.


Rajauksen määrittäminen

Voit rajata kuvan ja tulostaa vain rajatun alueen.

Tee rajaus ennen tulostusta. Jos määrität rajauksen jälkeen

tulostusasetukset, rajaus on ehkä määritettävä uudestaan.

1

2

Valitse [Rajaus].

s Näyttöön tulee rajausnäkymä.

Rajaa kuva.

¡Rajauskehyksen sisällä oleva kuvaalue

tulostuu.

¡Ohje häviää näytöstä, kun rajaat

kuvaa. Se palaa näyttöön, jos

kameraa ei käytetä viiteen sekuntiin.

Rajauskehyksen koon muuttaminen ja

kehyksen siirtäminen

¡Rajauskehyksen kokoa voi muuttaa

samalla tavalla kuin kuvanäyttöä

suurennetaan tai pienennetään.

Lisätietoja on kohdassa Näkymän

suurentaminen (s. 109).

Kehyksen kääntäminen

¡Rajauksen pysty- ja vaakasuunta

vaihtuvat joka kerta, kun painat

-painiketta.

135


Tulostettava kuva-alue

136

3

Sulje rajausnäkymä.

¡Paina -painiketta.

s Tulostusasetusnäkymä tulee

uudelleen näkyviin.

s Vasemmassa yläkulmassa näkyy

tulostettava rajattu kuva.

¡ Rajattu kuva-alue ei joissakin tulostimissa aina tulostu valitsemallasi

tavalla.

¡ Mitä pienemmäksi rajauskehys määritetään, sitä rakeisemmalta kuva

näyttää. Jos kuvasta tulee liian rakeinen, rajauskehys muuttuu

punaiseksi.

¡ Katso kameran isoa nestekidenäyttöä kuvaa rajatessasi. Jos katsot

kuvaa TV-ruudussa, rajauskehys ei ehkä näy oikein.

¡ Rajaus peruuntuu automaattisesti, kun tulostus on valmis tai kun valitset

[Peruuta].

¡ Rajauskehys on erilainen sen mukaan, miten [Paperi]-, [Kuva]- ja

[Kehys]-asetukset on valittu.


7

DPOF: Digital Print

Order Format

Kun käytössä on DPOF (Digital Print Order Format),

voit määrittää muistikortista tulostettavat kuvat ja niiden

lukumäärän. Tämä toiminto on käytännöllinen

tulostettaessa DPOF-yhteensopivalla tulostimella tai

kuvalaboratoriossa.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) on kuvien tulostusohjeiden

muistikorttiin tallentamisen standardi. DPOF-standardi koskee

vain digitaalikameroilla otettuja kuvia. Standardin ansiosta voit

määrittää tulostettavat kuvat ja niiden tulostusmäärät. DPOFyhteensopivalla

digitaalikameralla on seuraavat edut:

¡Kun muistikortti asetetaan DPOF-yhteensopivaan

tulostimeen, tulostus voidaan tehdä määritetyllä tavalla.

¡Kuvia voi tulostaa DPOF-määritysten mukaisesti sellaisilla

tulostimilla, jotka kykenevät suoraan tulostukseen

kamerasta.

¡Kun tulosteita tilataan kuvalaboratoriosta, tilauslomaketta ei

tarvitse täyttää esimerkiksi kuvien valitsemista tai määrien

ilmoittamista varten.

137


Tulostus

Tulostusasetukset

Määritä tulostustyyppi, päiväyksen merkintä ja tiedostonumeron

tulostus. Tulostusasetukset koskevat kaikkia DPOF-toiminnolla

tulostettavia kuvia. (Tulostusasetuksia ei voi määrittää kullekin kuvalle

erikseen.) Tulostusasetukset määritetään samoin kuin valikkoasetukset.

K Normaali Paperille tulostetaan yksi kuva.

Tulostustapa

L

K

L

Hakemisto Paperille tulostetaan useita pienoiskuvia.

Molemmat Sekä normaali että luettelokuva tulostetaan.

Päiväys

Päällä

Pois

[Päällä] tulostaa määritetyn päivämäärän kuvaan.

Kuvanumero

Päällä

Pois

[Päällä] tulostaa kuvaan kuvanumeron.

Valitse [Tulostus].

1 s Näyttöön tulee tulostusnäkymä.

138

2

3

Valitse [Asetus].

s Näyttöön tulee asetusnäkymä.

Määritä asetukset.

¡Määritä [Tulostustapa]-, [Päiväys]- ja

[Kuvanumero]-asetukset.


[Tulostustapa] [Päiväys] [Kuvanumero]

4

Poistu asetusnäkymästä.

¡Paina -painiketta.

s Tulostusnäkymä tulee uudelleen

näyttöön.

¡Määritä tulostettavat kuvat

valitsemalla [Valitse] tai [Kaikki].

¡ 1-kuvia ei voi valita tulostettaviksi.

¡ Vaikka [Päiväys]- ja [Kuvanumero]-asetuksiksi olisi määritetty [Päällä],

päiväyksen ja kuvanumeron tulostus on riippuvainen valitusta tulostustapaasetuksesta

ja tulostintyypistä. (Katso alla olevaa taulukkoa.)

Tulostustapa Päiväys Kuvanumero

Normaali Kyllä Ei

Luettelokuva* Kyllä Kyllä

Normaali Kyllä Ei

Molemmat

Luettelokuva* Ei Kyllä

* Bubble Jet Direct -tulostin ei tulosta päiväystä ja kuvanumeroa.

¡ Et voi määrittää Luettelokuva]-tulostuksessa yhtä aikaa sekä [Päiväys]että

[Kuvanumero]-asetukseksi [Päällä].

¡ Kun tulostetaan DPOF-yhteensopivilla tulostimilla, käytettävän muistikortin

tulostusmääritysten on oltava määritettyinä. DPOF-toiminto ei toimi

sellaisissa kuvissa, jotka on poistettu muistikortista ilman DPOF-määrityksiä.

¡ Jotkin DPOF-yhteensopivat tulostimet ja kuvalaboratoriot eivät

välttämättä pysty tulostamaan valokuvia määritettyjen asetuksien

mukaan. Ratkaise tällöin tulostusongelmat tulostimen käyttöoppaan

avulla tai tarkista yhteensopivuus kuvalaboratoriosta tulosteita tilatessasi.

¡ Älä käytä DPOF-toimintoa, jos kamerassa on muistikortti, jossa on myös toisella

kameralla otettuja kuvia. Toiminto ei ehkä toimi oikein, tai määritetyt asetukset

voivat hävitä. Myös kuvan tiedostomuoto voi estää DPOF-toiminnon.

139


Kuvien valitseminen yksitellen

Ilmoitus, kun [Normaali]- ja

[Molemmat]-asetukset on valittu.

Ilmoitus, kun [Luettelokuva]asetus

on valittu.

140

1

2

3

Valitse [Valitse].

s Näyttöön tulee tulostusnäkymä.

Valitse tulostettava kuva.

¡Jos olet ottanut käyttöön

luettelokuvatoiminnon, näytössä näkyy

kolmen kuvan sarja. Jos haluat näyttää

vain yhden kuvan kerrallaan, ota

tavallinen kuvien näyttötila käyttöön.

Kolmen kuvan näyttö

Määritä tulostusasetukset.

¡Tulostusasetukset vaihtelevat

[Tulostustapa]-asetuksen (s. 138)

mukaan.

Voit määrittää kunkin normaalityyppisen

tulosteen tulostusmäärän.

Jos haluat lisätä luettelokuvaan uuden

kuvan, valitse (X) valintaruutu. Jätä

valintaruutu muussa tapauksessa

valitsematta.

¡Jos haluat valita lisää kuvia, toista

vaiheet 2–3.

¡Voit valita enintään 998 kuvaa.


4

Kaikkien kuvien valitseminen

Poistu valintanäkymästä.

¡Paina -painiketta.

s Tulostusnäkymä tulee uudelleen

näyttöön.

¡Tallenna asetukset muistikorttiin

painamalla -painiketta

uudelleen. Valikko tulee uudelleen

näkyviin.

Voit myös määrittää tai peruuttaa muistikortin kaikkien kuvien

tulostusasetukset. Tällöin kaikista kuvista tulostuu yksi normaalityyppinen

tuloste.

Huomaa, että jos toimit Kuvien valitseminen yksitellen -kohdan ohjeiden

mukaan, mutta teet sitten vielä seuraavat toimenpiteet (Kaikkien kuvien

valitseminen), tulostusasetusten mukaan kaikki kuvat tulostetaan.

Valitse [Kaikki]. 1 s Näyttöön tulee kaikkien kuvien

valintanäkymä.

2

Valitse asetukselle arvo.

¡Valitse kameran mukaan joko

[Merkitse kaikki kortin kuvat] tai

[Merkitse kaikki kansion kuvat].

¡Jos valitset [Poista merkinnät

kortilta] -asetuksen, muistikortin

kaikkien tulostettaviksi valittujen

kuvien valinta poistetaan.

¡Jos valitset [Poista kaikki kansion

merkinnät] -asetuksen, kansion

kaikkien tulostettaviksi valittujen

kuvien valinta poistetaan.

141


142

3

Poistu tulostusnäkymästä.

¡Poistu tulostusnäkymästä painamalla

-painiketta.

s Asetukset tallentuvat muistikorttiin,

ja valikko tulee jälleen näkyviin.

¡ Huomaa, että 1-kuvia ei voi valita edes valitsemalla kaikki kuvat

tulostettavaksi.

¡ Jos käytät PictBridge-tulostinta, valitse tulostettavaksi kerralla enintään

sata kuvaa. Jos valitset enemmän kuvia, kaikki valitut kuvat eivät

välttämättä tulostu.


Suora tulostus DPOF-toimintoa käyttäen

Jos käytössä on suoran tulostuksen kanssa yhteensopiva tulostin,

voit tulostaa kuvia DPOF-asetuksia käyttämällä.

1

2

3

4

Valmistaudu tulostamiseen.

¡Katso lisätietoja sivuilta 122–123 ja seuraa

kohdan Tulostuksen valmisteleminen

ohjeita vaiheeseen 5 saakka.

Valitse [Tulostus].

s Näyttöön tulee tulostusnäkymä.

Valitse [Tulosta].

¡[Tulosta]-valinta on näkyvissä vain,

jos kamera on kytketty tulostimeen ja

tulostaminen on mahdollista.

s Näyttöön tulee asetusnäkymä.

Määritä tulostusasetukset.

wPictBridge ACP Direct

SBubble Jet Direct

wPictBridge

¡Määritä [Paperiasetus] ja tulostehosteet

(s. 125).

ACP Direct / SBubble Jet Direct

¡Määritä [Tyyli]-asetus (s.129/132).

143


144

5

Aloita tulostus.

¡Valitse [OK].

s Tulostus käynnistyy.

¡Voit keskeyttää tulostuksen

painamalla -painiketta, kun

näytössä näkyy [Pysäytä]-komento,

ja valitsemalla sitten [OK].

¡ Jos tulostat PictBridge- tai Bubble Jet Direct -tulostimella, muista

määrittää paperikoko.

¡ Kuvanumeroja ei voi tulostaa kuviin PictBridge-tulostimella.

¡ Jos [Kehys]-asetus on käytössä, päiväys voi tulostua kehyksen päälle

tulostimen mukaan.

¡ Päiväys voi näyttää haalealta, jos se tulostuu vaalealle taustalle tai

kehyksen päälle.

¡ Jos käytössä on CP Direct -tulostin ja [Tulostustapa]-asetukseksi on

määritetty [Luettelokuva], arkille tulostuva kuvamäärä määräytyy seuraavasti:

• Luottokorttikoko: 20 kuvaa

• L-koko: 42 kuvaa

• Postikorttikoko: 63 kuvaa

Katso Bubble Jet Direct -tulostimen luettelokuvan kuvamäärä BJtulostimen

käyttöoppaasta.

¡ Jos keskeytit tulostuksen ja haluat jatkaa loppujen kuvien tulostamista, valitse

[Jatka]. Huomaa, että tulostus ei jatku, jos olet keskeyttänyt tulostuksen ja

• muuttanut tulostusasetuksia

• poistanut kuvan, joka oli valittu tulostettavaksi

• muistikortissa ei ollut enää paljon kapasiteettia jäljellä

keskeyttäessäsi tulostuksen.

¡ Jos tulostaminen ei onnistu oikein, katso lisätietoja sivulta 128

(PictBridge), 131 (CP Direct) tai 134 (Bubble Jet Direct).


8

Kameran

mukauttaminen

Valinnaisten toimintojen avulla voit mukauttaa kameran

eri toimintoja kuvaustottumustesi mukaan.

145


3Valinnaisten toimintojen määrittäminen

146

1

2

3

Valitse [Valinnaiset toiminnot

(C.Fn)].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Valinnaiset toiminnot (C.Fn)]

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Määritä valinnainen toiminto.

¡Valitse määritettävä valinnainen

toiminto pitämällä -painiketta

alhaalla ja kääntämällä valitsinta.

Vapauta sitten painike.

¡Valitse haluamasi asetus pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Sulje valikko.

¡Paina -painiketta.

s Valinnaisten toimintojen valikko tulee

uudelleen näkyviin.

s Valinnaisen toiminnon käytössä

olevan asetuksen numero näkyy

valinnaisten toimintojen luettelossa.

Kaikkien valinnaisten toimintojen poistaminen

Jos valitset edellisessä vaiheessa 1 [Poista C.Fn toiminnot]

-komennon, näkyviin tulee Poista C.Fn toiminnot -näkymä.

¡Valitse [OK] pitämällä -painiketta alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Kun vapautat painikkeen, valinnaisten toimintojen

määritykset poistuvat käytöstä.


3Valinnaisten toimintojen asetukset

Valinnainen toiminto 03 ei ole käytettävissä.

C.Fn-01 Etsintiedot valotuksen aikana

1: Valotustiedot ja jäljellä olevien kuvien määrä näkyvät etsimessä

jatkuvan kuvauksen aikana.

C.Fn-02 Laukaisu ilman korttia

1: Laukaisin ei toimi, jos kamerassa ei ole muistikorttia. Tämä

valinnainen toiminto estää siis kuvaamisen ilman muistikorttia.

Jos kamerassa ei ole muistikorttia ja painat laukaisinta, etsimessä

ja kameran päällä olevassa nestekidenäytössä vilkkuu teksti

Kortti. Teksti on merkki siitä, että valinnainen toiminto 02-1 on

käytössä.

C.Fn-04 Laukaisin/Valotuksen lukitsin

1: Voit tarkentaa kuvan yhden kohteen mukaan ja lukita

automaattivalotuksen jonkin toisen kohteen mukaan. Tarkenna

kuva automaattisesti painamalla -painiketta ja lukitse

automaattivalotus painamalla laukaisin puoliväliin.

2: Kun ennakoiva jatkuva tarkennustila on käytössä, voit keskeyttää

automaattitarkennuksen väliaikaisesti -painiketta painamalla.

Tämä estää automaattitarkennuksen epäonnistumisen, jos

kameran ja kuvauskohteen välissä liikkuu jotain. Kamera säätää

valotuksen kuvan ottohetkellä.

3: Tätä asetusta kannattaa käyttää, kun kuvauskohde liikkuu ja

pysähtyy usein. Kun ennakoiva jatkuva tarkennustila on käytössä,

voit käynnistää tai keskeyttää ennakoivan jatkuvan tarkennuksen

-painiketta painamalla. Kamera säätää valotuksen kuvan

ottohetkellä. Niinpä tarkennus ja valotus ovat aina optimaaliset,

ja voit vain odottaa parasta mahdollista kuvaushetkeä.

Valinnaisissa toiminnoissa 04 ja 19-0/1/2 (s. 153) on molemmissa

automaattitarkennuksen käynnistys- ja keskeytystoiminto sekä

automaattivalotuksen lukitus. Jos olet määrittänyt molemmat

valinnaiset toiminnot ja käytät niitä samanaikaisesti, näistä

jälkimmäinen ei toimi. Ainoa poikkeus on tilanne, jossa

automaattitarkennus keskeytetään sen käynnistämisen jälkeen.

147


148

C.Fn-05 Tv/Av käsiasetus M-valotuksella

1: Tämä toiminto on käytännöllinen, jos sinun on muutettava

valotusaikaa usein studiokuvauksissa studiosalamoita

käytettäessä. Lisäksi voit valotuksen automaattista haarukointia

käyttäessäsi pitää valotusajan samana, vaikka valotuksen

haarukoinnin aukko muuttuu.

Voit asettaa valotusajan pitämällä -painiketta (tai jos

valinnainen toiminto 11-1/2 on määritetty, -painiketta)

alhaalla ja kääntämällä -valitsinta.

2: Valotusaika ja aukko määritetään samalla tavalla kuin valinnaista

toimintoa 05-0 käytettäessä. Voit määrittää aukon, vaikka objektiivi

ei olisi kiinni kamerassa. Tämä on käytännöllistä varsinkin, jos

haluat käyttää superteleobjektiivia useissa EOS-1D Mark II

-kameroissa.

3: Valotusaika ja aukko määritetään samalla tavalla kuin valinnaista

toimintoa 05-1 käytettäessä. Voit määrittää aukon, vaikka

kamerassa ei olisi kiinni objektiivia.

C.Fn-06 Valotusaskelten muuttaminen

1: Valotusaika ja aukko muuttuvat kokonaisen asteen kerrallaan.

2: Valotusaika, aukko ja valotuksen korjaus muuttuvat puoli astetta

kerrallaan.

¡ Valotuksen korjauksen arvo näkyy etsimessä ja pienessä

nestekidenäytössä seuraavan kuvan mukaisesti.

Kun valinnainen toiminto 06-2 on määritetty, automaattinen valotuksen

haarukointi ISO-herkkyyttä muuttamalla ei ole käytettävissä.


C.Fn-07 USM-objektiivin sähköinen MF

1: Tämä toiminto estää tarkennuksen menettämisen, vaikka

tarkennusrengasta käännettäisiin vahingossa kertatarkenteisen

automaattitarkennuksen käyttämisen jälkeen. Käsintarkennus on

mahdollista sekä valinnaista toimintoa 07-1 että 07-2 käytettäessä,

kunhan objektiivin tarkennustavaksi on valittu .

2: Sähköinen käsintarkennus ei ole käytettävissä

automaattitarkennustilassa.

Yhteensopivat objektiivit

EF 50 mm f/1,0L USM, EF 85 mm f/1,2L USM, EF 200 mm f/1,8L

USM, EF 300 mm f/2,8L USM, EF 400 mm f/2,8L USM, EF 400

mm f/2,8L II USM, EF 500 mm f/4,5L USM, EF 600 mm f/4L USM,

EF 1200 mm f/5,6L USM ja EF 28–80 mm f/2,8–4L USM

Kun valinnaiset toiminnot 04 ja 07 on molemmat määritetty, sähköinen

käsintarkennus on käytettävissä seuraavan taulukon mukaisesti:

Valinnainen toiminto Valinnainen toiminto 04

Valinnainen

toiminto 07

Asetus 0, 2 1, 3

0 l/k k/k

1 l/l k/l

2 l/l l/l

* Kun tarkennettu / ei tarkennettu k: käytössä l: ei käytössä

C.Fn-08 Ylä/Taka LCD-näyttö

1: ISO-herkkyys on näkyvissä koko ajan. Jäljellä olevien kuvien

määrä näkyy pienessä nestekidenäytössä useana numerona.

2: Jäljellä olevien kuvien sijaan näytössä näkyy ISO-herkkyys. Tiedät

jäljellä olevia kuvia olevan enää muutamia, jos etsimessä näkyy

jatkuvan kuvauksen aikana alhaisen maksimijakson varoitus.

3: Valittuun kansioon tallennettujen kuvien määrä näkyy näytössä.

Jäljellä olevien kuvien määrä näkyy pienessä nestekidenäytössä

useana numerona. RAW + JPEG -tilassa tallennettu kuva

lasketaan aina yhdeksi kuvaksi.

ISO-herkkyyden näyttö etsimessä muuttuu samalla tavalla.

149


C.Fn-09 Haarukointijärj./Autom.peruut.

Voit muuttaa valotuksen automaattisen haarukoinnin

kuvausjärjestystä, kun haarukoit valotusajan, aukon tai ISO-nopeuden

avulla. Voit muuttaa myös valkotasapainon haarukointijärjestystä.

Kun automaattinen peruutustoiminto on käytössä, haarukointitoiminto

poistuu käytöstä, kun vaihdat objektiivin tai käännät -kytkimen

asentoon .

1: Ensimmäinen haarukoitu kuva valotetaan normaalisti (valkotasapainon

perusasetusten mukaan). Haarukointijakso voidaan toistaa.

2: Haarukointi aloitetaan pienimmällä valotusvaihtoehdolla.

3: Haarukointi toistetaan pienimmällä valotusvaihtoehdolla.

C.Fn-10 Tarkennuspisteen valaisu

1: Tarkennuspiste ei pala. Toiminto on käytännöllinen, jos

tarkennuspisteen valaisu häiritsee kuvaamista.

2: Valinnaisen toiminnon 10-0 mukainen himmeä valaistus ei ole käytössä.

3: Asetus on käytännöllinen, jos valinnaisen toiminnon 10-0 mukainen

tarkennuspisteen valo näkyy huonosti.

C.Fn-11 Tarkennuspisteen valintatapa

1: Tämä asetus kääntää - ja -painikkeiden toiminnan.

2: ¡ Voit valita vaakasuunnan tarkennuspisteen kääntämällä valitsinta,

kun valotuksen mittaus on käynnissä. (Jos valinnainen

toiminto 13-3 on määritetty, valitse jokin reunimmaisista

tarkennuspisteistä.) Voit valita tarkennuspisteen myös, kun laukaisin

on painettu puoliväliin tai käytät jatkuvaa kuvausta ennakoivan

jatkuvan tarkennuksen kanssa. Automaattipisteen valinta pysähtyy

äärivasemmalla ja -oikealla oleviin tarkennuspisteisiin sekä

ylimpään ja alimpaan tarkennuspisteeseen.

¡ Automaattisen tarkennuksen aikana voit siirtyä heti automaattiseen

tarkennuspisteen valintatilaan painamalla -painiketta.

¡ Voit myös valita tarkennuspisteen (mukaan lukien

automaattisen tarkennuspisteen valinnan) samalla tavoin kuin

valinnaista toimintoa 11-1 käytettäessä.

¡ Jos sekä valinnaiset toiminnot 11-2 ja18-1/2 (s.153) on

molemmat määritetty, valitse pystysuuntainen tarkennuspiste

painamalla -painiketta ja kääntämällä -valitsinta.

3: Tämä asetus kääntää - ja -painikkeiden toiminnan.

150


C.Fn-12 Peilin lukitus

1: Tämä asetus on käytännöllinen, kun otat lähikuvia tai kuvaat

teleobjektiivilla, koska se estää kameran peilin toiminnan aiheuttaman

kameran tärinän. Lisätietoja peilin lukitsemisesta on sivulla 97.

C.Fn-13 Tark.piste määrä/Pistemittaus

1: Suurin valittavissa olevien tarkennuspisteiden määrä on 11.

Pistemittaus on yhdistetty aktiiviseen tarkennuspisteeseen (s. 81).

2: Suurin valittavissa olevien tarkennuspisteiden määrä on 11.

Pistemittaus on yhdistetty keskimmäiseen tarkennuspisteeseen (s. 81).

3: Suurin valittavissa olevien tarkennuspisteiden määrä on yhdeksän.

Pistemittaus on yhdistetty aktiiviseen tarkennuspisteeseen (s. 81).

¡ Mittausmenetelmäksi on määritettävä pistemittaus, ennen kuin sen

voi yhdistää tarkennuspisteeseen.

¡ Jos valinnainen toiminto on 13-1/2 on määritetty tai poistettu

käytöstä, tallennettu tarkennuspiste (s. 70) korvautuu

keskimmäisellä tarkennuspisteellä.

¡ Pistemittauksen lisäksi voit käyttää mitä tahansa mittausmenetelmää.

¡ Kun käytössä on valinnainen toiminto 13-1/2/3, kamera voi valita 45

tarkennuspisteestä automaattisesti minkä tahansa.

¡ Kun käytössä on valinnainen toiminto 13-1/3, voit käyttää salaman

lukitusta minkä tahansa valitsemasi tarkennuspisteen kanssa.

C.Fn-14 E-TTL II -automaattisalamajärjestelmä

0: Käytössä on täysin automaattinen salamakuvaus kaikkiin

olosuhteisiin, hämärästä päivänajan täytesalamaan.

1: Salamavalotus lasketaan aluetarkennusellipsin keskiarvon mukaan. Koska

salamavalotuksen korjaus ei ole käytössä, sinun on ehkä otettava se käyttöön itse

kuvauskohteen mukaan. Tämä pätee silloinkin, kun käytät salaman lukitusta.

C.Fn-15 Salamatäsmäys

1: Voit luoda valojäljen, joka seuraa liikkuvaa kuvauskohdetta

käyttämällä hidasta täsmäysnopeutta. Salama välähtää juuri

ennen sulkimen sulkeutumista. Tätä valinnaista toimintoa

käyttämällä voit luoda sulkeutuvan verhon täsmäystehosteita,

vaikka käytössä olisi EX-sarjan Speedlite-salama, jossa tätä

ominaisuutta ei ole. Jos sulkeutuvan verhon täsmäys otetaan

käyttöön EX-sarjan Speedlite-salamalaitteessa, jossa toiminto on

mahdollinen, täsmäys kumoaa tämän valinnaisen toiminnon.

151


152

C.Fn-16 Varmuussiirto Av/Tv ohjelmilla

Voit ottaa varmuussiirron käyttöön sekä suljinajan että aukon

esivalintaa käyttävässä automaattivalotustilassa.

1: Jos kuvauskohteen kirkkaus muuttuu yllättäen eikä käytössä oleva

suljinajan tai aukon esivalintaa käyttävä automaattivalotusasetus

ole enää sopiva, suljinnopeus tai aukon arvo muuttuvat

automaattisesti siten, että valotus on oikea.

C.Fn-17 Aktiivisten tark. pist. määrä

1: Aktiivisten takennuspisteiden määrä laajenee pisteen verran joka

suuntaan manuaalisesti valitusta tarkennuspisteestä. Aktiivisia

tarkennuspisteitä on tämän jälkeen seitsemän. Asetus on

käytännöllinen, jos yksi manuaalisesti valittu tarkennuspiste ei riitä

satunnaisesti liikkuvan kohteen tarkennuksen säilyttämiseen.

2: Kamera asettaa aktivoituvien tarkennuspisteiden alueen

automaattisesti seitsemän tai kolmentoista pisteen kokoiseksi

objektiivin polttovälin ja automaattitarkennustilan mukaan. Tämä

asetus on käytännöllinen, kun kuvauskohde liikkuu arvaamattomasti.

¡ Valittu tarkennuspiste on tarkennuspisteiden aktivointialueen

keskipiste. Jos siis valitset reunassa olevan tarkennuspisteen,

tarkennuspisteiden aktivointialue on tavallista pienempi, kuten

seuraavasta kuvasta käy ilmi.

7-pisteinen

aktivointialue

13-pisteinen

aktivointialue

¡ Myös valinnaisen toiminnon 13 määrittäminen laajentaa

tarkennuspisteiden aktivointialuetta.

Valittu

tarkennuspiste

Aktivointialue


C.Fn-18 Vaihto rekisteröit. tark.pist.

1: Vaihdat tallennettuun tarkennuspisteeseen painamalla ainoastaan

-painiketta.

2: Vaihda tallennettuun automaattitarkennuspisteeseen painikkeen

ollessa painettuna alas. Kun vapautat painikkeen,

aiemmin valitusta tarkennuspisteestä tulee jälleen aktiivinen. Voit

siis siirtyä valitun ja tallennetun tarkennuspisteen välillä helposti.

Jos myös valinnainen toiminto 04-1/3 on määritetty, voit vaihtaa

tallennettuun automaattitarkennuspisteeseen ja aloittaa automaattisen

tarkennuksen painamalla -painiketta.

C.Fn-19 Objektiivin AF-painike

1: Automaattitarkennus on käytössä ainoastaan, kun AF-painike on

painettu alas. Kun painat painiketta, kameran automaattitarkennus

ei ole käytössä.

2: Jos painat painiketta, kun mittaus on vielä käynnissä, kamera

ottaa automaattivalotuksen lukituksen käyttöön. Toiminto on

käytännöllinen, jos haluat tarkentaa ja mitata kuvan erikseen.

3: Manuaalisessa automaattitarkennuspisteen valintatilassa painikkeen

alas painettuna pitäminen vaihtaa automaattiseen

automaattitarkennuspisteen valintatilaan (valinta 45

tarkennuspisteestä). Painikkeen alas painettuna pitäminen vaihtaa

välittömästi kameran manuaalisesta automaattitarkennuspisteen

valintatilasta automaattiseen automaattitarkennuspisteen

valintatilaan. Toiminto on käytännöllinen, jos et pysty säilyttämään

liikkuvan kuvauskohteen tarkennusta, kun käytössä on manuaalisesti

valittu automaattitarkennuspiste ja ennakoiva jatkuva tarkennus.

Automaattisessa automaattitarkennuspisteen valintatilassa keskimmäinen

tarkennuspiste on valittuna ainoastaa, kun pidät painiketta alhaalla.

4: Kertatarkenteisessa automaattitarkennustilassa kamera ottaa

käyttöön ennakoivan jatkuvan tarkennuksen silloin, kun pidät

painiketta alhaalla. Ennakoivassa jatkuvassa tarkennustilassa

kamera ottaa käyttöön kertatarkenteisen automaattitarkennustilan

silloin, kun pidät painiketta alhaalla. Tämä asetus on

käytännöllinen, jos sinun on vaihdettava kertatarkenteisesta

automaattitarkennustilasta ennakoivaan jatkuvaan tarkennustilaan

ja takaisin kuvauskohteen vuoroin liikkuessa ja pysähdellessä.

5: Jos objektiivin IS-kytkin on jo valmiiksi asennossa ON, Image Stabilizer

-kuvanvakain on käytössä aina, kun pidät painiketta painettuna.

Ainoastaan IS-superteleobjektiiveissa on AF-painike.

153


154

C.Fn-20 AI Servo seurantaherkkyys

1 tai 2: Nämä asetukset estävät automaattitarkennuksen

epäonnistumisen, jos kameran ja kuvauskohteen välissä

liikkuu jotain.

3 tai 4: Asetukset ovat käytännöllisiä, kun haluat kuvata peräkkäin eri

etäisyyksillä olevia kuvauskohteita.

Tällä valinnaisella toiminnolla ei ole vaikutusta ennakoivan jatkuvan

tarkennuksen seurantanopeuteen.

C.Fn-21 AI Servo ensisijainen nopeus

1: Voit kuvata, vaikka kuva ei olisi ehtinyt tarkentua. Vaikka kuva ei

olisikaan tarkka, saat silti otetuksi haluamasi kuvan.

C.Fn-00 Tähyslasi

0: Tämä asetus on tarkoitettu uusille lasermattatähyslaseille.

1: Tämä asetus on tarkoitettu lasermattatähyslaseille. Koska

EOS-1D Mark II -kameran vakiotähyslasi on Ec-CIII, on

valinnainen toiminto 00-1 käytössä tehdasasetuksena.

Jos haluat vaihtaa tähyslasin, katso lisätietoja valinnaisesta

toiminnosta 00 sivulta 166.


3Valinnaisten toimintojen ryhmien tallentaminen

Voit tallentaa enintään kolme valinnaisten toimintojen ryhmää.

Voit määrittää valinnaisten toimintojen ryhmät tiettyjä kuvaustilanteita,

esimerkiksi urheilutapahtumien kuvaamista tai tilannekuvien tai

maisemakuvien ottamista varten.

Huomaa, että valinnaista toimintoa 00 ei voi tallentaa valinnaisten

toimintojen ryhmiin.

1

2

3

4

Valitse [Käyttäjän asetukset

(P.Fn)].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Käyttäjän asetukset (P.Fn)]

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Valitse [P.Fn 00].

¡Valitse [P.Fn 00] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten painike.

Valitse [Rekister.] tai [Käytä].

¡Valitse [Rekist.] tai [Käytä] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta. Vapauta

sitten painike.

¡Jos P.Fn 00 -ryhmää ei ole tallennettu,

[Käytä]-komentoa ei voi valita.

Valitse ryhmän numero.

¡Valitse ryhmän numero [P.Fn-00-1]–

[P.Fn-00-3] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten painike.

155


156

5

Tallenna ryhmä tai ota se

käyttöön.

¡Valitse [OK] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

-painike.

¡Voit tallentaa ryhmän painiketta

painamalla, kun

vahvistuspyyntö tulee näyttöön.


Käyttäjän asetukset

Valinnaisten toimintojen (C.Fn) lisäksi voit muokata kameran asetuksia

käyttäjän asetuksilla (P.Fn).

Käyttäjän asetukset määritetään kameran mukana toimitettavalla

ohjelmistolla (EOS Viewer Utility).

Kameralla voit määrittää ainoastaan käyttäjän asetuksen 00.

Käyttäjän

asetus

Kuvaus

00 Valinnaisten toimintojen ryhmien tallentaminen

01 Kuvaustilojen poistaminen käytöstä

02 Mittausmenetelmien poistaminen käytöstä

03 Manuaalisen valotuksen mittausmenetelmän määrittäminen

04 Käytettävien valotusaikojen suurimman ja pienimmän mahdollisen arvon asettaminen

05 Käytettävien aukkojen suurimman ja pienimmän mahdollisen arvon asettaminen

06 Kuvaustilan ja mittausmenetelmän tallentaminen ja vaihtaminen

07 Haarukoinnin toistaminen jatkuvan kuvauksen aikana

08 Haarukoitavien kuvien määrän asettaminen

09

Valinnaisen toiminnon 09-2/3 haarukointijärjestyksen muuttaminen entistä

pienemmälle valotukselle, normaalivalotukselle ja entistä suuremmalle valotukselle

10 Ohjelman siirron suuruuden säilyttäminen

14 Objektiivin tarkennuksen tunnistuksen poistaminen käytöstä

15 Automaattitarkennuksen apuvalon poistaminen käytöstä

16

Automaattisen kuvauksen ottaminen käyttöön laukaisinta pidettäessä

alhaalla ja kuvan tarkennuttua tarkennuspisteeseen

17 Automaattisen tarkennuspisteen valinnan poistaminen käytöstä

18 Tarkennuspisteen ottaminen käyttöön automaattisesti, kun valinnainen toiminto 11-2 on määritetty

19 Jatkuvan kuvauksen nopeuden määrittäminen

20 Jatkuvan kuvauksen aikana otettavien kuvien määrän rajoittaminen

21 Hiljaisen toiminnan ottaminen käyttöön, kun laukaisin on OFF-asennossa kuvan ottamisen jälkeen

23 Itselaukaisimen ajastimen pituuden muuttaminen

24 Pienen nestekidenäytön valaistuksen säilyttäminen aikavalotuksen aikana

25 Oletusasetusten määrittäminen, kun CLEAR (N+B) -painike on ON-asennossa

26 Laukaisimen viiveen lyhentäminen

27 Valintakiekon määrittäminen toimimaan vastakkaiseen suuntaan

28 Pikavalitsimella määritettävän valotuksen korjauksen estäminen

30 -valitsimen ottaminen käyttöön -kytkimellä

31 Alkuperäisten kuvanvarmistustietojen lisääminen

* Käyttäjän asetukset 11, 12, 13, 22 ja 29

Jotta käyttäjän asetusten numerot (00–31) olisivat samat kuin aikaisemmissa

EOS-1-kameroissa, joitakin numeroita on jätetty käyttämättä.

157


3Käyttäjän asetusten poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä käyttäjän asetukset, jotka on

määritetty ja tallennettu kameran mukana toimitetulla ohjelmistolla.

Käyttäjän asetuksia voi muokata ainoastaan kyseisellä ohjelmistolla.

1

2

3

Valitse [Käyttäjän asetukset

(P.Fn)].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Käyttäjän asetukset (P.Fn)]

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Valitse sen käyttäjän asetuksen

numero, jonka haluat poistaa

käytöstä tai ottaa käyttöön.

¡Valitse käyttäjän asetuksen numero

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Poista asetus käytöstä tai ota se

käyttöön.

¡Pidä painiketta alhaalla ja

käännä -valitsinta. Voit poistaa

asetuksen käytöstä valitsemalla [POIS]vaihtoehdon.

Jos haluat ottaa asetuksen

käyttöön, valitse [PÄÄLLÄ]. Vapauta

sitten -painike.

s [PÄÄLLÄ]- tai [POIS]-asetuksen vihreä

väri ilmaisee käytössä olevan asetuksen.

Kaikkien käyttäjän asetuksien poistaminen käytöstä

Jos valitset edellisessä vaiheessa 1 [Nollaa kaikki P.Fn asetukset]

-komennon, näkyviin tulee Nollaa kaikki P.Fn asetukset -näkymä.

¡Valitse [OK] pitämällä -painiketta alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Kun vapautat painikkeen, kaikki käyttäjän asetukset

poistuvat käytöstä.

¡Jos haluat ottaa käyttäjän asetuksia uudelleen käyttöön, toimi edellä

olevien ohjeiden mukaan.

158


3Kameran asetusten tallentaminen ja lataaminen

Voit tallentaa esimerkiksi kuvaustilan, valikkoasetukset, valinnaisten

toimintojen asetukset ja käyttäjän asetukset muistikorttiin ja ladata ne

myöhemmin kameraan. Voit siis siirtää kaikki asetukset toiseen EOS-

1D Mark II -kameraan.

Kameran asetusten tallentaminen

1

2

Valitse [Asetusten tallennus].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Asetusten tallennus]

pitämällä -painiketta alhaalla

ja kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Tallenna kameran asetukset.

¡Valitse [OK] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

-painike.

s Kameran asetukset tallentuvat

muistikorttiin.

¡ Päiväys ja kellonaika, jäljellä olevien kuvien määrä ja muut tarpeettomat

asetukset eivät tallennu muistikorttiin, eikä niitä voi ladata.

¡ Voit tallentaa muistikorttiin vain yhdet asetukset. Jos muistikorttiin on jo

tallennettu yhdet asetukset, ne korvautuvat uusilla asetuksilla.

159


Kameran asetusten lataaminen

160

1

2

3

Siirrä muistikorttiin tallennetut

kameran asetukset kameraan.

Valitse [Asetusten lataus].

¡Valitse -välilehti.

¡Valitse [Asetusten lataus] pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Lataa kameran asetukset.

¡Valitse [OK] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

-painike.

s Valikko häviää näkyvistä, ja kamera

sammuu hetkeksi.

s Kamera lataa asetukset muistikortista.

Asetukset ovat heti käytössä.


9

Lisätietoja

Tässä osassa tutustutaan kameran toiminnan

yksityiskohtiin. Siinä käsitellään kuvaamisen

peruskäsitteitä, järjestelmän lisävarusteita ja kameran

teknisiä ominaisuuksia sekä annetaan hyödyllisiä

lisätietoja.

161


Vianmääritysopas

Jos ongelmia ilmenee, etsi ensimmäiseksi lisätietoja näistä

vianmääritysohjeista.

Virtalähde

Akkua ei voi ladata.

¡ Akku on vääräntyyppinen.

s Käytä kameraan tarkoitettua Ni-MH-akkua (s. 18).

¡ Akku on kytketty laturiin väärin.

s Kytke akku laturiin oikein (s. 18).

Kamera ei toimi, vaikka -kytkin on käännetty asentoon .

¡ Akku on tyhjä.

s Lataa akku (s. 18).

¡ Akku on asennettu väärin.

s Asenna akku oikein (s. 20).

¡ Muistikorttipaikan kansi on auki.

s Työnnä muistikortti paikalleen ja sulje korttipaikan kansi (s. 24).

Käyttövalo palaa tai vilkkuu, vaikka -kytkin on käännetty asentoon .

¡ Jos -kytkin käännetään asentoon välittömästi

kuvan ottamisen jälkeen, käyttövalo palaa tai vilkkuu vielä

muutaman sekunnin ajan kuvan tallentuessa muistikorttiin.

s Kun kuva on tallentunut muistikorttiin, käyttövalon vilkkuminen

loppuu ja virta katkeaa.

Akku tyhjenee nopeasti.

¡ Akku ei ole täysin latautunut.

s Lataa akku täyteen (s. 18).

¡ Akun käyttöikä on päättynyt.

s Vaihda akku uuteen (s. 168).

162


Kameran virta katkeaa itsestään.

¡ Virransäästö on käytössä.

s Käännä -kytkin uudelleen asentoon tai valitse

virransäästön asetukseksi [Pois] (s. 35).

Kameran päällä olevassa nestekidenäytössä vilkuu vain -kuvake.

¡ Akku on melkein tyhjä.

s Lataa akku (s. 18).

Kuvaaminen

Kuvia ei voi ottaa eikä tallentaa.

¡ Muistikortti on asennettu väärin.

s Asenna muistikortti oikein (s. 24).

¡ Muistikortti on täynnä.

s Ota käyttöön uusi muistikortti tai poista tarpeettomat kuvat

(s. 24 ja 115).

¡ Akku on tyhjä.

s Lataa akku (s. 18).

¡ Tarkennus ei onnistunut riittävän hyvin.

(Oikean tarkennuksen merkkivalo vilkkuu etsimessä.)

s Paina laukaisin uudelleen puoliväliin ja tarkenna kohde. Jos

tarkennus ei vieläkään onnistu, tarkenna manuaalisesti (s. 76).

Kuva ei näy selkeästi isossa nestekidenäytössä.

¡ Nestekidenäytössä on pölyä, likaa tms.

s Puhdista näyttö pehmeällä linssinpuhdistusliinalla.

¡ Nestekidenäytön käyttöikä on päättynyt.

s Ota yhteys lähimpään Canonin asiakastukeen tai jälleenmyyjään.

163


Kuva on epätarkka.

¡ Objektiivissa oleva tarkennustavan kytkin on asennossa

.

s Aseta objektiivissa oleva tarkennustavan kytkin asentoon

(s. 23).

¡ Kamera on liikahtanut laukaisinta painettaessa.

s Estä kameran liikkuminen pitämällä kamera tukevasti paikallaan

ja painamalla laukaisinta pehmeästi (s. 28 ja 37).

Muistikortti on käyttökelvoton.

¡ Muistikortin tiedot ovat vahingoittuneet.

s Alusta muistikortti (s. 118).

s Käytä oikeanlaista muistikorttia (s. 3).

Kuvien esikatselu ja käsittely

Kuvaa ei voi poistaa.

¡ Kuva on suojattu.

s Poista suojaus (s. 112).

Kuvauspäivä ja -aika ovat väärät.

¡ Oikeaa päiväystä ja kellonaikaa ei ole asetettu.

s Aseta oikea päiväys ja kellonaika (s. 38).

164


Virhekoodit

Jos tapahtuu kameravirhe, kameran päällä olevaan nestekidenäyttöön

tulee sanoma . Toimi alla olevien virhekoodikohtaisten

ohjeiden mukaisesti.

Jos sama virhe toistuu usein, kamerassa on luultavasti jokin vika.

Merkitse virhekoodi xx muistiin ja toimita kamera lähimpään Canonpalvelukeskukseen.

Jos virhe tapahtuu kuvan ottamisen jälkeen, kamera ei ehkä voinut

tallentaa kuvaa. Tarkasta -painiketta painamalla, näkyykö

kuva nestekidenäytössä.

Virhekoodi Vastatoimet

Kameran ja objektiivin välisessä tiedonsiirtoyhteydessä on häiriöitä.

Err 01

Puhdista objektiivin liittimet (s. 9).

Muistikortissa on ongelma. Tee jokin seuraavista: Poista

Err 02 muistikortti ja asenna se sitten uudelleen. Alusta muistikortti.

Ota käyttöön toinen muistikortti.

Muistikortissa on liian monta kansiota. Vaihda tilalle alustettu

Err 03

muistikortti.

Err 04 Muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomat kuvat tai vaihda kortti.

On tapahtunut muu virhe kuin jokin yllä mainituista.

Virhe voi esiintyä silloin, kun käytetään muuta kuin Canon

Err 99

valmistamaa objektiivia ja kamera tai objektiivi ei toimi oikein.

Poista ja lataa akku.

165


Tähyslasin vaihtaminen

Kameran tähyslasia voi tarvittaessa vaihtaa kuvauskohteen tai -tilanteen

mukaan. Myös C.Fn-00-asetus on valittava siten, että oikean valotuksen

saavuttamiseksi tarvittava vakioasetus on tähyslasin mukainen.

Tähyslasin tyyppi Nimiketunnus C.Fn-00-asetus

k:Uusi lasermattatähyslasi Ec-N, Ec-R 0

l:Lasermattatähyslasi Ec-sarja (A, B, C, CII, CIII, D, H, I, L) 1

166

1

2

Valitse C.Fn-00.

¡Valitse [00] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

¡Valitse asetuksen arvo pitämällä

-painiketta alhaalla ja

kääntämällä -valitsinta.

Vapauta sitten painike.

Tarkasta sanoma.

¡Valitse [OK] pitämällä painiketta

alhaalla ja kääntämällä

-valitsinta. Vapauta sitten

painike.

C.Fn-00-toimintoa ei voi tallentaa valinnasten toimintojen ryhmiin.


¡ Jos kameran mukana toimitettua tähyslasia ei vaihdeta, C.Fn-00-1tehdasasetusta

ei tarvitse muuttaa.

¡ Katso tähyslasin vaihtamisohjeet tähyslasin mukana toimitetuista ohjeista.

¡ Tähyslaseissa Ec-A, Ec-B, Ec-I ja Ec-L on keskellä prisma. Prisman

sisältävän keskialueen mukaan tehdyllä arvioivalla mittauksella tai

pistemittauksella ei saada oikeaa valotuslukemaa. Käytä tällaisten

tähyslasien yhteydessä keskustaa painottavaa mittausta tai

monipistemittausta.

Ec-sarjan vaihdettavat tähyslasit

Ec-A: Tavallinen mikroprisma Ec-H: Asteikolla varustettu

lasermatta

Ec-B: Uusi halkiokiila Ec-I: Lasermatta/

kaksoishiusristikko

Ec-CII: Lasermatta/

automaattitarkennusalue

Ec-L: Ristikkohalkiokiila

Ec-CIII: Lasermatta Ec-N: Uusi lasermatta

Ec-D: Lasermatta/ruudukko Ec-R: Uusi lasermatta

167


Tärkeimmät lisävarusteet (valinnaiset)

168

Ni-MH-akku NP-E3

Kameraa varten suunniteltu, suurikapasiteettinen

virtalähde. Nimellisjännite 12 V. Voidaan ladata jopa 500

kertaa. Täysin ladattuna sen avulla voidaan

normaalilämpötilassa ottaa jopa noin 1200 kuvaa.

Ni-MH-laturi NP-E2

Pikalaturi Ni-MH-akulle NP-E3. Ylilataus estetty. Yhden

akun lataaminen kestää noin 120 minuuttia. Laturiin voi

samalla kertaa kytkeä kaksi akkua. Akun muisti-ilmiön

poistamiseen kuluu noin 8,5 tuntia. Käyttöjännite

100–240 V AC.

Kenkäliitäntäiset Speedlite-salamat

EX-sarjan Speedlite-salamalla salamakuvaus on yhtä

helppoa kuin tavallinen kuvaus automaattisella

valotuksella ilman salamaa. Kaikki EX-sarjan Speedlitesalamat

mahdollistavat E-TTL II -automaattisalaman,

nopean täsmäyksen (FP-salaman) ja salaman lukituksen

käytön. 550EX-salaman kanssa voidaan käyttää

helppokäyttöistä ja langatonta E-TTL II

-automaattisalamajärjestelmää, jossa on useita

Speedlite-salamoita.

Macro Ring Lite -salamat

EX-sarjan Macro Lite -salamat sopivat ihanteellisesti

salamalähikuvaukseen.

Voit väläyttää yhden tai molemmat välähdysputket ja

luoda helposti monipuolisia valaistustehosteita

salamasuhdetta ohjaamalla, kun käytössä on E-TTL II

-automaattisalama. Erilaisia makrosalamatehosteita voi

luoda myös nopean täsmäyksen (FP-salaman), salaman

lukituksen ja usean Speedlite-salaman langattoman

järjestelmän (550EX tai 420EX orjasalamana) avulla.


RS-80N3-kaukolaukaisin

Kaukolaukaisin, jossa on 80 cm:n pituinen johto. Estää

kameran liikkumisen erityispitkällä teleobjektiivilla

kuvaamisen, makrokuvauksen tai pitkän aikavalotuksen

aikana. Kaukolaukaisimella voi painaa laukaisimen

puoliväliin tai pohjaan asti. Mukana on myös laukaisimen

lukitsin. Pikalukittuva liitin kytketään kameran kaukoohjainliitäntään.

Ajastettava kauko-ohjain TC-80N3

Tässä 80 cm:n pituiseen johtoon kiinnitetyssä kaukoohjaimessa

on kiinteä 1) itselaukaisin,

2) jaksottaislaukaisin, 3) pitkän suljinajan laukaisin sekä

4) laukaisumäärän määritystoiminto. Ajastin voidaan

asettaa mihin tahansa ajastuskohtaan 1 sekunnin ja 99

tunnin 59 minuutin 59 sekunnin väliltä 1 sekunnin askelin.

Kameraliittimessä on pikalukitusominaisuus.

Langaton kaukolaukaisin LC-4

Langaton kaukolaukaisin, jonka käyttöalue on jopa 100

metriä. Laite koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta.

Vastaanottimen kameraliitin kytketään kameran kaukoohjainliitäntään.

E-sarjan diopterilinssit

Dioptrian säätöaluetta voidaan laajentaa kiinnittämällä

kameran etsimeen jokin E-sarjan kymmenestä

dioptrialinssistä (–4 – +3 dioptriaa).

Muistikortti

Tietojentallennusväline, johon otetut kuvat tallentuvat.

On suositeltavaa käyttää Canonin muistikortteja.

PC-korttisovitin

Mahdollistaa CF-kortin asettamisen PC-korttipaikkaan tai

PC-kortin lukijaan.

169


Järjestelmän kaavio

170

ST-E2 220EX 420EX 550EX

Kumikehys Ec

E-sarjan

diopterilinssit

Huuruuntumaton

silmäsuppilo Ec

Silmäsuppilo Ec-II

Kulmaetsin C

Tarkennusnäyttö

Ec

Vakiolisävarusteet

Leveä hihna L5

Kantohihna E1

DC-sovitin DCK-E1

Macro Ring Lite

-salama MR-14EX

CR2025-litiumparisto

Ni-MH-akku NP-E3

Ni-MH-laturi NC-E2

Macro Twin Lite

-salama MT-24EX

EOS DIGITAL Digital Photo

Solution Disk -levy Professional Disk -levy


Canon EF -objektiivit

Liitäntäkaapeli

IFC-400PCU

CF-kortti

Liitäntäkaapeli

IFC-200D4

Videokaapeli

VC-100

Televisio/video

SD-muistikortti

Kortinlukulaite

PC-korttisovitin

Ajastettava

kauko-ohjain

TC-80N3

Kaukolaukaisin

RS-80N3

Liitäntäkaapeli

IFC-450D4

IFC-200D44

IFC-450D44

IEEE 1394 -portti

USB-portti

PC-korttipaikka

Data Verification Kit

DVK-E2

Langaton

kaukolaukaisin

LC-4

BJ-tulostin suoraan

tulostamiseen

Valokuvakorttitulostin

PictBridge-yhteensopiva tulostin

PC-tietokone

Windows XP

(Home Edition / Professional)

Windows 2000 Professional

Windows ME

Windows 98 Second Edition

Mac OS 9.0-9.2

Mac OS X

171


Tekniset tiedot

• Tyyppi

Tyyppi: Digitaalinen AF/AE SLR -kamera

Tallennuslaite: I- ja II-tyypin CF-kortti, SD-muistikortti

Kuvakoko: 28,7 x 19,1 mm

Yhteensopivat objektiivit:Canon EF -objektiivit (paitsi EF-S-objektiivi)

(35 mm:n järjestelmää vastaava polttoväli on merkitty

polttoväli noin 1,3-kertaisena.)

Objektivin kiinnitys: Canon EF -kiinnitys

• Kuvannusosa

Tyyppi: Yhdestä levystä valmistettu suuri, erittäin herkkä ja

tarkka CMOS-kenno

Kuvapisteet: Teholliset kuvapisteet: noin 8,20 megapikseliä

Kuvapisteiden kokonaismäärä: noin 8,50 megapikseliä

Kuvasuhde: 3:2

Värisuodatin: RGB-päävärisuodatin

Alipäästösuodatin: kuvakennon edessä, kiinteä

• Tallennusjärjestelmä

Tallennusmuodot: DCF 2.0: JPEG ja RAW

Kuvan tiedostomuodot: JPEG, RAW (12-bittinen)

RAW+JPEG:

samanaikainen tallennus:Kyllä

Tiedostokoot: (1) L (Suuri): noin 2,8 Mt (3 504 x 2 336 kuvapistettä)

(2) M1 (Keskikoko 1): noin 2,2 Mt (3 104 x 2 072

kuvapistettä)

(3) M2 (Keskikoko 2): noin 1,7 Mt (2 544 x 1 696

kuvapistettä)

(4) S (Pieni): noin 1,0 Mt (1 728 x 1 152 kuvapistettä)

(5) RAW: noin 8,3 Mt (3 504 x 2 336 kuvapistettä)

* JPEG-laatu: 8

* Tarkka tiedostokoko määräytyy JPEG-laadun, kohteen,

ISO-herkkyyden ym. mukaan.

Kansioasetus: Kansion luonti/valinta käytössä

Kuvanumerointi: (1) Jatkuva numerointi

(2) Automaattinen nollaus

(3) Manuaalinen nollaus

Käsittelyparametrit: Vakioparametrien lisäksi voidaan määrittää enintään

kolme mukautettua käsittelyparametria

Värimatriisi: Viiden vakiotyypin lisäksi voidaan värimatriisitoiminnolla

tallentaa kaksi tyyppiä

Kuvien tallennuksen varmistus:Käytössä (sama kuva voidan tallentaa CF-korttiin ja SDmuistikorttiin)

172


Liitäntä: IEEE1394 PC-tietokoneille

USB suoratulostukseen

Videoulostulo (NTSC/PAL)

• Valkotasapaino

Asetukset: Automaattinen, päivänvalo, varjo, pilvinen, keinovalo,

loisteputkivalo, salama, mukautettu, värilämpötila,

käyttäjän valkotasapaino (yhteensä 10 asetusta)

Automaattinen valkotasapaino: Valkotasapainoautomatiikka kuvakennossa

Värilämpötilan

korjaus: Valkotasapainon haarukointi ±3 astetta kokonaisen

yksikön askelin

Valkotasapainon korjaus: ±9 astetta kokonaisen yksikön

askelin

* Sinisen ja keltaisen tai magentan ja vihreän asteikko

mahdollinen

• Etsin

Tyyppi: Silmätason pentaprismaetsin

Peitto: Noin 100 prosenttia vaaka- ja pystysuunnassa

tehollisista kuvapisteistä

Suurennus: 0,72-kertainen (–1 dioptriaa 50 mm:n objektiivilla

äärettömään tarkennettuna)

Silmän pintaväli: 20 mm

Sisäänrakennettu dioptrian korjaus: –3,0 – +1,0 dioptriaa

Tähyslasi: Vaihdettava (9 tyyppiä), vakiotähyslasi: Ec-CIII

Peli: Nopeasti palautuva puoliläpäisevä peili (transmissio/

heijastussuhde 37/63, ei etsinkuvan tummumista

käytettäessä EF 1 200 mm f/5,6 -objektiivia tai sitä

lyhyempää objektiivia)

Etsimen tiedot: Automaattitarkennus (automaattitarkennuspisteet,

oikean tarkennuksen merkkivalo), valotus (valotusaika,

aukko, manuaalinen valotus, pistemittauksen ympyrä,

ISO-herkkyys, valotuksen säätö, valotusvaroitus),

salama (salama valmis, FP-salama, salaman lukitus,

salamavalotuksen säätö), valkotasapainon korjaus,

JPEG-tallennus, jäljellä olevien kuvien määrä,

muistikortin tiedot

Syväterävyyden tarkistus: Otetaan käyttöön syväterävyyden tarkistuspainikkeella

Etsimen suljin: Sisäänrakennettu

• Automaattitarkennus

Tyyppi: TTL-AREA-SIR CMOS-kennolla

Tarkennuspisteet: 45 tarkennuspistettä (aluetarkennus)

173


Automaattitarkennuksen toiminta-alue:EV 0–18 (ISO 100, 20 °C)

Tarkennustavat: Kertatarkenteinen automaattitarkennus (ONE SHOT)

Ennakoiva jatkuva tarkennus (AI SERVO)

Käsintarkennus (MF)

Tarkennuspisteen valinta: Automaattinen valinta, manuaalinen valinta, tallennettu

AF-piste (vaihda tallennettuun automaattitarkennuspisteeseen)

Valittu tarkennuspiste: Kuvan päällä etsimessä (näkyy pienessä

nestekidenäytössä)

Automaattitarkennuksen apuvalo: Syttyy Speedlite-salamassa

• Valotuksen ohjaus

Mittausmenetelmät: 21 vyöhykkeen täyden aukon TTL-mittaus

(1) Arvioiva mittaus (yhdistettävissä mihin tahansa

tarkennuspisteeseen)

(2) Rajatun alueen mittaus (n. 13,5 % etsimestä peittävä

keskialue)

(3) Pistemittaus

• Keskustapainotteinen pistemittaus (n. 3,8 % etsimestä

peittävä keskialue)

• Tarkennuspisteeseen linkitetty pistemittaus (n. 3,8 %

etsimestä)

• Monipistemittaus (enintään 8 mittauspistettä)

(4) Keskustaa painottava mittaus

Mittausalue: EV 0–20 (20 ˚C, 50 mm f/1,4-objektiivilla, ISO 100)

Valotuksen ohjausjärjestelmät: Ohjelmoitu valotusautomatiikka (siirrettävä), suljinajan

esivalintaa käyttävä automaattivalotus, aukon esivalintaa

käyttävä automaattivalotus, E-TTL II -automaattisalama,

manuaalinen, salaman mittaukseen perustuva manuaalinen

ISO-herkkyysalue: ISO 100–1600 (kolmannesyksikön askelin),

ISO-herkkyyttä voidaan laajentaa ISO 50- ja 3200-herkkyyksiin

Valotuksen korjaus: AEB: ±3 astetta kolmannesyksikön askelin

Haarukointimenetelmät: 1. Valotusaika tai aukko

2. ISO-herkkyys

Manuaalinen: ±3 astetta kolmannesyksikön askelin

(voidaan yhdistää valotuksen haarukointiin)

Automaattivalotuksen lukitus: Automaattinen: Käytetään kertatarkenteisessa

automaattitarkennustilassa arvioivan

mittauksen kanssa, kun tarkennus on valmis.

Manuaalinen: Automaattivalotuksen lukituspainikkeella

kaikissa mittausmenetelmissä.

• Suljin

Tyyppi: Sähköisesti ohjattu verhosuljin

Valotusajat: 1/8000–30 s (kolmannesyksikön askelin), pitkä,

X-täsmäys nopeudella 1/250 s

174


Laukaisin: Helppokäyttöinen sähkömagneettinen laukaisin

Itselaukaisin: 10 tai 2 sekunnin viive

Kauko-ohjain: N3-tyypin kauko-ohjainliitännällä varustettu kauko-ohjain

• Salama

EOS-kameralle suunniteltu

Speedlite-salama: E-TTL II -automaattisalamajärjestelmä, jossa on EXsarjan

Speedlite-salama

PC-liitin: Kyllä

• Kuvausjärjestelmä

Kuvaustavat: Yksittäiskuvaus, hidas jatkuva kuvaus, nopea jatkuva

kuvaus, itselaukaisin

Jatkuvan kuvauksen kuvausnopeus: Hidas jatkuva kuvaus: n. 3 kuvaa/s, nopea jatkuva

kuvaus: n. 8,5 kuvaa/s.

Maksimijakso: JPEG: n. 40 kuvaa (suuri, JPEG 8)

RAW: n. 20 kuvaa

• Nestekidenäyttö

Tyyppi: TFT-värinestekidenäyttö

Näytön koko: 2,0 tuumaa

Kuvapisteitä: Noin 230 000

Peitto: Noin 100 prosenttia tehollisista kuvapisteistä

Kirkkauden säätö: Viisi kirkkausasetusta

Käyttöliittymän kieliä: 12

• Kuvan toistaminen

Kuvan näyttömuoto: Yksi kuva, yksi kuva (INFO.), 4 kuvan hakemisto, 9 kuvan

hakemisto, suurentava zoomaus (n. 1,5–10-kertainen),

käännetty kuva

Ylivalotusvaroitus: Yksi kuva- ja yksi kuva (INFO.) -muodoissa ylivalottuneet

alueet vilkkuvat kuvanäytössä.

• Kuvien suojaus ja poistaminen

Suojaus: Yhdellä kertaa voidaan ottaa käyttöön tai poistaa

käytöstä yhden kuvan, kaikkien kansiossa olevien kuvien

tai kaikkien muistikortissa olevien kuvien suojaus.

Poistaminen: Yhdellä kertaa voidaan poistaa yksi kuva, kaikki

kansiossa olevat kuvat tai kaikki muistikortissa olevat

kuvat (paitsi suojatut kuvat).

175


• Äänen tallennus

Tallennusmenetelmä: Kuvaan liitetään sisäänrakennetulla mikrofonilla

tallennettu äänihuomautus.

Tiedostomuoto: WAV

Tallennusaika: Enintään 30 s/tallennus

• Suora tulostus

Yhteensopivat tulostimet:CP Direct-, Bubble Jet Direct- ja PictBridgeyhteensopivat

tulostimet

Tulostuskelpoiset kuvat: JPEG-kuvat

(Tulosteiden tilaus käytettävissä DPOF-versiossa 1.1)

• Mukautus

Valinnaiset toiminnot: 21 valinnaista toimintoa, joissa 67 asetusta

Käyttäjän asetukset: 27

Kameran asetus

tallennus-/lukutilaan: Mahdollinen

• Virtalähde

Akku: Yksi Ni-MH-akku NP-E3

* Verkkovirtaa voidaan käyttää verkkolaitteen ja DCsovittimen

avulla.

Kuvien määrä: 20 °C: n. 1200

0 ˚C: n. 800

* Yllä ilmoitetut luvut ovat voimassa, kun käytetään

täyteen ladattua Ni-MH-akkua NP-E3.

Akun varaustaso: Automaattinen

Virransäästötoiminto: Kyllä. Virta katkeaa 1, 2, 4, 8, 15 tai 30 minuutin kuluttua.

Varmistusparisto: Yksi CR2025-litiumparisto

• Koko ja paino

Koko: 156 (L) x 157,6 (K) x 79,9 (S) mm

Paino: 1220 g (pelkkä runko; akku: 335 g)

• Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila: 0 ˚C–45 ˚C

Ilmankosteus: 85 % tai vähemmän

¡ Kaikki yllä olevat tekniset tiedot perustuvat Canonin testausstandardeihin.

¡ Kameran teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

176


Hakemisto

A

Adobe RGB ....................................55

akku .................................18, 20, 168

aktiivisten tarkennuspisteiden määrä ....72

akun varaustaso .............................20

alustaminen ..................................118

automaattinen kääntäminen .........104

automaattitarkennuspisteen valitseminen.....68

automaattitarkennustila ..................66

automaattivalotuksen lukitus ..........95

Av (Aukon esivalintaa käyttävä valotus) ...88

D

DC-sovitin ......................................22

dioptrian korjaus .............................37

E

ennakoiva jatkuva tarkennus ..........66

esikatseluaika ..............................103

etsimen suljin .................................97

etsin ...............................................15

H

hihna ..............................................42

himmenninaukkoarvo .....................88

histogrammi .................................108

I

iso nestekidenäyttö ....................9, 36

ISO-herkkyys .................................47

ISO-laajennus ................................47

itselaukaisin ...................................78

J

jatkuva kuvaus ...............................77

JPEG laatu .....................................46

järjestelmän kaavio ......................170

K

kaikkien kamera-asetusten poistaminen ...36

kameran asetusten tallentaminen

ja lataaminen ................................159

kansion luominen .......................... 60

kansion valitseminen ..................... 61

kennon puhdistaminen .................. 40

kertatarkenteinen automaattitarkennus .. 66

kohinan vähentäminen .................. 96

kontrasti ......................................... 58

kuvakoko ....................................... 44

kuvan kääntäminen ............. 104, 110

kuvausote ...................................... 37

kuvaustavat ................................... 77

kuvaustiedot ................................ 107

kuvia jäljellä ............................. 21, 45

kuvien esikatselu ......................... 102

kuvien näyttäminen ..................... 105

käsintarkennus .............................. 75

käsittelyparametrit ......................... 58

käyttäjän asetusten valikko .......... 157

L

lataaminen ..................................... 18

laukaisin ........................................ 28

laukaisimen painaminen kokonaan alas ... 28

laukaisimen painaminen puoliväliin.... 28

lisävarusteet ................................ 168

luettelokuva ................................. 106

M

M (manuaalinen valotus) ............... 90

maksimijakso ................................. 45

mittausmenetelmä ......................... 80

monipistemittaus ........................... 82

muistikortin alustaminen .............. 118

muistikortin valitseminen ............... 61

muistikortti 9, 24, 61, ................... 169

mukautettu valkotasapaino ............ 49

N

nestekidenäytön valaiseminen ...... 96

nimikkeistö ..................................... 10

NTSC ........................................... 111

177


O

objektiivi .....................................9, 23

ohjelman siirto ...............................85

ohjelmoitu valotusautomatiikka ......84

oletusasetukset ..............................36

P

P (ohjelmoitu valotusautomatiikka) ....84

PAL ..............................................111

peilin lukitus ...................................97

pieni nestekidenäyttö .....................13

pikavalitsin ...............................16, 30

pitkä aikavalotus ............................96

poistaminen .................................115

pystysuuntainen kuvaaminen .........31

päivämäärän ja kellonajan määrittäminen...38

päivämäärän ja kellonajan pariston

vaihtaminen ...................................39

päävalintakiekko ......................16, 29

R

rajaus ...........................................135

RAW .........................................44, 45

RAW ja JPEG: samanaikainen tallennus...44

S

salama ...........................................98

salaman lukitus ..............................98

sRGB .............................................57

suojaus ........................................112

suora tulostus ..............................143

suoratulostus ...............................121

PictBridge ................................125

CP Direct .................................129

Bubble Jet Direct .....................132

suurennettu näkymä ....................109

syväterävyys ..................................89

sävykäyrä .......................................58

178

T

tallennuslaatu ................................ 44

tarkennuksen lukitus ..................... 67

tarkennuspisteen tallentaminen ja

käyttäminen ................................... 70

tekniset tiedot .............................. 172

terävyys ......................................... 58

tiedostojen numerointi ................... 63

toimintahäiriö ............................... 162

tulostus ........................................ 137

Tv (Suljinajan esivalintaa käyttävä

automaattivalotus) ......................... 86

tähyslasi ...................................... 166

V

valikot ...................................... 32, 34

valinnaiset toiminnot .................... 146

valkotasapaino .............................. 48

valkotasapainon haarukointi .......... 53

valkotasapainon korjaaminen ........ 52

valotuksen haarukointi ................... 93

valotuksen korjaus ......................... 92

valotusaika .................................... 86

varmistus ....................................... 62

varusteiden tarkistusluettelo ............ 3

videoliitin ..................................... 111

virhekoodit ................................... 165

virransäästö ................................... 27

virtakytkin ...................................... 27

väriavaruus .................................... 56

värikylläisyys ................................. 56

värilämpötila .................................. 51

värimatriisi ..................................... 55

värisävy ......................................... 56

Y

yhden kuvan näyttö ..................... 106

yksittäiskuvaus .............................. 77

ylivalotusvaroitus ......................... 107

Ä

äänen tallentaminen .................... 114


179


CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani

Eurooppa, Afrikka ja Lähi-itä

CANON EUROPA N.V.

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Alankomaat

CANON (UK) LTD

For technical support, please contact the Canon Help Desk:

P.O. Box 431, Wallington, Surrey, SM6 0XU, Iso-Britannia

Tel: (08705) 143723 (Calls may be recorded)

Fax: (08705) 143340

For sales enquiries, please call on (0121) 666-6262

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.

102 Avenue du Général de Gaulle,

92257 LA GARENNE COLOMBES CEDEX, Ranska

Tél : Hot line 08 25 00 29 23

http://www.cci.canon.fr

CANON DEUTSCHLAND GmbH

Postfach 100401, 47704 Krefeld, Saksa

Canon Hotline Service: 0180/5006022 (0,12 € / Min.)

www.canon.de

CANON ITALIA S.P.A.

Via Milano 8, I-20097 San Donato Milanese (MI), Italia

Tel: 02/8248.1 Fax: 02/8248.4604

Pronto Canon: 02/8249.2000

E-mail: supporto@canon.it

http://www.canon.it

CANON ESPAÑA S.A.

C/Joaquín Costa, 41 – 28002 Madrid, Espanja

Tel. Atención al Cliente: 901.301.301

Help Desk: 906.301.255

http://www.canon.es

CANON BELGIUM N.V. / S.A.

Bessenveldstraat 7, B – 1831 Diegem, Belgia

Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74

Helpdesk : 0900-10627

http://www.canon.be

CANON LUXEMBOURG S.A.

Rue des Joncs 21, L-1818 Howald, Luxemburg

Tel.: (0352) 48 47 961 Fax: (0352) 48 47 96232

Helpdesk : 900-74100

http://www.canon.lu

CANON NEDERLAND N.V.

Neptunusstraat 1, 2132 JA Hoofddorp, Alankomaat

Tel.: 023 – 5 670 123 Fax: 023 – 5 670 124

Helpdesk: 023 – 5 681 681

http://www.canon.nl

CANON DANMARK A/S

Knud Højgaards Vej 1, DK-2860 Søborg, Tanska

Tlf: 70 15 50 05 Fax: 44 88 22 99

www.canon.dk

CANON NORGE as

Hallagerbakken 110, Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo, Norja

Tlf: 22 62 93 21 Faks: 22 62 06 15

E-mail: helpdesk@canon.no

http://www.canon.no

Suomi

CANON OY

Huopalahdentie 24, FIN-00350 Helsinki, Suomi

Puhelin: 010 54420 Faksi: 010 544 30

HelpDesk 020 366 466 (1,47 snt/min + pvm)

(ma-pe klo 9:00 - 17:30)

Sähköposti: helpdesk@canon.fi

Internet: www.canon.fi

CANON SVENSKA AB

Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Ruotsi

Helpdesk: 08-744 8620 Fax 08-744 8527

http://www.canon.se

CANON (SCHWEIZ) AG

Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Sveitsi

Consumer Imaging Group

Tel. 01-835-61 61

Hotline 0900 57 55 20 (CHF 2.13/min)

http://www.canon.ch

Itävalta

CANON GES.M.B.H.

Zetschegasse 11, A - 1230 Wien, Itävalta

Helpdesk Tel.: 01 66 146 412

Fax: 01 66 146 413

http://www.canon.at

Portugali

SEQUE – SOC. NAC. EQUIP., S.A.

Pr. Alegria, 58 – 2ºC, 1269-149 Lisboa, Portugali

Tel: +351213242830 Fax: +351213472751

E-mail: info@seque.pt

http://www.seque.pt

Tämä käyttöopas on valmistunut helmikuussa 2004. Tämän jälkeen julkaistujen lisävarusteiden

käyttöohjeita saat Canon-palvelukeskuksista.

CEL-SE3RA260 © CANON INC. 2003 PAINETTU EU: SSA

More magazines by this user
Similar magazines