Arvoasuntokatsaus 2007 - Yritys - Huoneistokeskus

yritys.huoneistokeskus.fi

Arvoasuntokatsaus 2007 - Yritys - Huoneistokeskus

Ar voasuntokatsaus

Översikt över värdebostäder

2007


Arvoasuntokatsaus

Översikt över värdebostäder

2007

Sisältö • Innehåll

Arvoasunto – suojaa suhdanteilta

Värdebostad – skydd mot konjunkturer 3

Talouden vauhti rauhoittumassa

epävarmuuden saattelemana

Långsammare ekonomisk tillväxt

med osäkerhet som följd 4

Arvoasunnoissa osoite ratkaisee 5

Uuden asunnon laadusta ja

sijainnista ollaan valmiita maksamaan 7

Vapaa-ajan asuntojen kysyntä

ylittää moninkertaisesti tarjonnan 8

Arvoasunto on turvallinen sijoituskohde 9

Adressen avgörande för värdebostäder 10

Av nya bostadens kvalitet och läge

är man beredd att betala 12

Efterfrågan på fritidsvädebostäder

överstiger utbudet mångfalt 13

Värdebostaden är en trygg investering 14

2 Huoneistokeskus Oy


Arvoasunto

– suojaa suhdanteilta

Mikä on arvoasunto? Usein sanotaan, että arvoasunnon tärkein kriteeri

on sijainti. Erinomaisen sijaintinsa lisäksi arvoasunto edustaa

meidän mielestämme aina ainutlaatuista poikkeusta ympäristön ja

tilojen suunnittelun, rakentamisen ja materiaalien laadun tai historiallisten

arvojen toteutumisen suhteen.

Huoneistokeskuksessa arvoasuntomarkkinoita on tutkittu ja

seurattu tarkkaan jo vuosia. Meille on muodostunut selkeä näkemys

tästä erityisestä markkinasta, joka on kooltaan kolmesta viiteen

prosenttia asunto- ja kiinteistökauppojen kokonaismäärästä,

hiukan paikkakunnasta riippuen.

Asunto- ja rahoitusmarkkinoilla, aivan globaalisti, keskustellaan

suhdannekäänteestä. Arvoasunnoista on suhdanteista riippumatta

Vad är en värdebostad? Ofta säger man att det viktigaste kriteriet

för en värdebostad är läget. Kännetecknande för en värdebostad

utöver det utomordentliga läget anser vi är att den är unik i fråga

om planering och byggande av miljön och lokalerna samt förverkligande

av materialens kvalitet eller de historiska värdena.

Huoneistokeskus har redan i många år undersökt och följt upp

värdebostadsmarknaden. Vi har fått en tydlig bild av denna speciella

marknad som utgör tre till fem procent av totalantalet bostads-

och fastighetsaffärer, beroende något på orten.

På bostadsmarknaden diskuteras, alldeles globalt, en konjunkturvändning.

På värdebostäderna är efterfrågan alltid, oberoende

av konjunkturer, större än utbudet. Det finns ett begränsat antal

värdebostäder och så kommer det att vara även i framtiden. Vi kan

ju konstatera att en värdebostad på lång sikt ger det bästa skyddet

mot ekonomiska konjunkturer.

I den här översikten över värdebostäder betraktar vi den intressanta

värdebostadsmarknaden ur flera olika synvinklar. Intressanta

lässtunder!

Risto Kyhälä

Verkställande direktör

Huoneistokeskus

aina kovempi kysyntä kuin tarjonta. Niiden lukumäärä on rajallinen

ja pysyy tulevaisuudessakin sellaisena. Voimmekin todeta, että

arvoasunto tarjoaa pitkällä aikavälillä parhaan suojan taloudellisia

suhdanteita vastaan.

Tässä Arvoasuntokatsauksessamme luotaamme mielenkiintoista

arvoasuntomarkkinaa useammalta eri kantilta. Kiinnostavia

lukuhetkiä!

Risto Kyhälä

Toimitusjohtaja

Huoneistokeskus

Värdebostad

– skydd mot konjunkturer

Huoneistokeskus Oy 3


Talouden vauhti rauhoittumassa

epävarmuuden saattelemana

Sekä maailmantalouden että Suomen vauhti on hieman hidastunut

tänä vuonna, mutta historiallisesti katsoen kehitys on edelleen ollut

poikkeuksellisen suotuisaa. Maailmantalous on jopa jossain määrin yllättänyt

myönteisesti, koska Yhdysvaltain talouden kangertelu ei ole

heijastunut ainakaan toistaiseksi maailmantalouteen yhtä vahvasti

kuin aiemmin, sillä kehittyvien markkinoiden kasvu perustuu nykyisin

jo paljolti niiden omaan loppukysyntään. Kehittyvien markkinoiden

vanavedessä myös Euroopan talous on voinut varsin hyvin.

Näillä näkymin niin koko maailmantalouden kuin euroalueenkin

talouskasvu maltillistuu edelleen hieman ensi vuonna, jos kohta

vauhti on edelleen vähintään keskivertoa. Talouden kovimman kasvuvireen

laantuminen on myönteinen uutinen korkojen noususta

huolehtiville. Euroopassa keskuspankki on toki vielä todennäköisesti

kiristämässä politiikkaansa vielä ensi vuonnakin, mutta koron

nostoja tuskin on luvassa enää paria enempää. Euribor-korkojen

huippu alkaneekin jo olla lähellä.

Kaikkien kannalta huono uutinen on, että rahoitusmarkkinoiden

kesäinen levottomuus on lisännyt talouskehityksen riskejä ja

Både inom världsekonomin och Finlands ekonomi har tillväxttakten

varit något långsammare i år, men historiskt sett har utvecklingen

fortfarande varit exceptionellt gynnsam. Världsekonomin har till

och med delvis överraskat positivt eftersom obalansen i den amerikanska

ekonomin åtminstone inte tills vidare har återspeglat sig

på världsekonomin lika mycket som tidigare. Idag bygger nämligen

tillväxten på den utvecklande marknaden i stor utsträckning på den

egna slutefterfrågan. I kölvattnet efter den utvecklande marknaden

har även den europeiska ekonomin mått rätt bra.

heikentänyt ennakoitavuutta. Pidämme silti todennäköisimpänä

talouden maltillista hidastumista, joka sopii hyvin myös Suomen

taloudelle. Suomen talous on kasvanut jo pari vuotta nopeammin

kuin millä siihen on kestävästi edellytyksiä. Tämä on luonnollisesti

luonut pullonkauloja osille aloista. Reipas talouskasvu, palkkojen

nousu, raaka-ainekustannukset ja valtion toimet pitävätkin inflaation

lähivuosina korkeampana kuin viime vuosina on totuttu.

Kokonaisuutena suhdannekierrossa on edetty vaiheeseen,

jossa tarkkaillaan onko hedelmät jo sopivasti kypsiä vai käymässä

ylikypsiksi. Nopean osakekurssien ja varallisuuden nousun vaiheen

jälkeen maltillisempi tahti lisää myös epävarmuutta melkoisesti aiempiin

vuosiin nähden.

Reijo Heiskanen

Ekonomisti, Nordea Pankki

Långsammare ekonomisk tillväxt

med osäkerhet som följd

I det här skedet ser det ut som att tillväxten inom hela världsekonomin

och också euroområdets ekonomi kommer att vara

ytterligare något långsammare nästa år, men tillväxten ligger fortfarande

åtminstone på medelnivån. Att tillväxten inte längre är riktigt

lika stark är en positiv nyhet för alla som oroar sig för höjda räntor.

I Europa kommer centralbanken ändå troligtvis att strama åt sin

politik ännu nästa år, men fler än ett par räntehöjningar är knappast

att vänta. Euriborräntorna kommer också troligtvis snart att nå sin

topp.

En dålig nyhet för alla är att sommarens oroligheter på finansmarknaden

har ökat riskerna inom den ekonomiska utvecklingen

och försvagat förutsägbarheten. Vi anser det dock vara högst sannolikt

att den ekonomiska tillväxten endast blir något långsammare,

vilket passar också den finländska ekonomin. Den finländska

ekonomin har redan i ett par år vuxit snabbare än vad det finns

varaktiga förutsättningar för. Detta har naturligtvis skapat flaskhalsar

i vissa branscher. En snabb ekonomisk tillväxt, höjda löner, råvarukostnader

och statliga åtgärder ger högre inflation under de

kommande åren än vad man blivit van vid på senare år.

Generellt har man i konjunkturcykeln kommit fram till en punkt

där man kontrollerar om frukterna är tillräckligt mogna eller om de

håller på att bli övermogna. Efter en tid med snabb höjning av aktiekurserna

och ett snabbt förbättrat välstånd leder den långsammare

ekonomiska utvecklingen nu också till avsevärt större osäkerhet

jämfört med tidigare år.

Reijo Heiskanen

Ekonomist, Nordea Pankki

4 Huoneistokeskus Oy


Arvoasunnoissa

osoite ratkaisee

Jokaisessa taajamassa tietyt kadut ja talot ovat valovoimaisempia

kuin muut. Osoitteen arvo näkyy asuntojen kysynnässä ja hinnoissa.

Arvoasuntoja on vähän ja niitä myydään harvakseltaan. Unelmaosoitteissa

neliöhinta kohoaa tällä hetkellä jopa 12.000 euroon.

Helsingin helmet Kaivopuiston kupeessa

Helsingin kallein katu on Merikatu Ullanlinnassa. Sieltä on hyvät

merinäkymät Kaivopuistonrannan pursiseuroihin ja rantakadulle.

Ylimmistä kerroksista avautuu esteetön näköala Suomenlahdelle.

Kaivopuistossa on paljon arvokiinteistöjä ja lähetystöjä. Asuinhuoneistoja

on vajaat 300, joten tarjonta on niukkaa ja hinnat korkeat.

Osoitteista arvokkain on Itäinen Puistotie.

Eirassa hintavimmat asunnot ovat Engelinaukion ympärillä.

Kruununhaan arvokkaimmat asunnot sijaitsevat vanhoissa arvokiinteistöissä

Pohjoisrannassa. Niistä on hienot merinäkymät luksusveneiden

ja vanhojen jaalojen satamaan.

Katajanokan kallein osoite on Laivastokatu, jossa on samat merelliset

arvot kuin Pohjoisrannassakin.

Helsingin uusin arvo-osoite on Urho Kekkosen katu Kampissa.

Sen varrelle sijoittuvat kalleimmat keskustan kaupunkiasunnot.

Töölön kallein katu on Merikannonranta, joka henkii merellistä

ja puistomaista tunnelmaa.

Ullanlinnan, Kaivopuiston ja Eiran neliöhinta on – huippukohteita

lukuunottamatta – noin 5.000 euroa. Talojen ulkonäkö ja kunto

sekä huoneiston kunto ja sijainti vaikuttavat hintaan enemmän kuin

osoite. Myös Kruununhaassa ja Töölössä on useita arvohuoneistoja

muuallakin kuin ykkösosoitteissa.

Hintaerot perustuvat sijaintiin sekä talon ja asunnon kuntoon.

Arvopaikoilla huoneistoissa on usein myös edustuskelpoiset tilat.

Helsingin kalleimmat osoitteet

1. Merikatu n. 8.000–12.000 €/m 2

2. Itäinen Puistotie n. 8.000–12.000 €/m 2

3. Engelin aukio n. 7.000–10.000 €/m 2

4. Pohjoisranta n. 5.000–8.000 €/m 2

5. Laivastokatu n. 7.000–9.000 €/m 2

6. Merikannonranta n. 7.000–10.000 €/m 2

7. Urho Kekkosen katu n. 7.000–10.000 €/m 2

Hintaerot

perustuvat sijaintiin

sekä talon ja

huoneiston

kuntoon.

Huoneistokeskus Oy 5


Rannat ja keskusta halutuinta Turkua

Turun kalleimmat arvotalot ja arvohuoneistot sijaitsevat osoitteissa

Aurakatu, Tuurintie, Puolalanpuisto, Yliopistonkatu, Kaarle Knuutinpojan

rantatie ja Hämeenkatu. Kallein yksittäinen katu on Kaarle

Knuutinpojan rantatie, jossa myytyjen asuntojen keskihinta on

4.000 euroa/m 2 .

Kallis hinta perustuu sijaintiin ja siihen, että kadun varrella on

joko vanhoja kunnostettuja tai uusia laadukkaita taloyhtiöitä.

Keskustassa keskimääräinen neliöhinta on 1.850 euroa. Arvoasuntojen

neliöhinnat ovat noin 2.800 – jopa yli 4.000 euroa.

Tamperelainen kaipaa kosken partaalle

Tampereen kalleimmat kadut sijaitsevat keskustassa Tampellan alueella

kosken partaalla: Alaverstaanraitti, Verstaankatu, Juhlatalonkatu,

ja Tampellan esplanadi. Talot ovat uusia, samoin koko alue.

Niinpä neliöhinnat ovatkin keskimäärin 3.500-5.000 euroa.

Varalankatu sijaitsee pientalovaltaisessa Tahmelan kaupunginosassa

Pyhäjärven rantamaisemissa. Arvoasunnon neliöhinta on

noin 4.400 euroa. Keskustassa Laukontorin vanhoissa arvotaloissa

neliöhinta on 3.800-4.000 euroa. Suvantokatu sijaitsee keskellä

kaupunkia Ratinan suvannon suulla. 1980-luvulla rakennetuissa taloissa

neliöhinnat ovat 3.500-3.700 euroa.

Tampereella kerrostaloasuntojen neliöhinta on keskimäärin

2.000 euroa.

Oulun arvoasunnoista näkyy meri

Keskeisen sijaintinsa ansiosta Oulun kalleimpia katuja ovat Kanavaranta,

Kiikelinranta, Pikisaarentie ja Kirkkokatu (Rotuaari) sekä Kuusiluodon

alueella Saunaranta, Merikatu ja Nummikatu. Useimmista

asunnoista on merinäköala ja kaikki palvelut ovat kävelyetäisyydellä.

Arvoasuntojen neliöhinnat ovat 3.500–4.300 euroa.

Oulun keskustan asuntojen neliöhinnat ovat noin 1.800-2.000

euroa. Hintaan vaikuttavat talon rakennusvuosi ja taloyhtiössä tehdyt

remontit. Suuri ero kalleimpiin asuintoihin perustuu sijaintiin ja

siihen, ettei arvoasuntoja ole juurikaan tarjolla.

Lisätietoja

Kanta-Helsinki

Myyntijohtaja Juhani Jäkkö

Itä-Helsinki

p. 0207 80 3312

Myyntipäällikkö Tiina Fonsén-Lehtonen

Turku

p. 0207 80 3636

Myyntijohtaja Juha Räsänen p. 0207 80 2502

Myyntijohtaja Mika Räsänen

Tampere

p. 0207 80 2532

Toimistonjohtaja Tuija Järvi p. 0207 80 2905

Toimistonjohtaja Ulla Myllyniemi p. 0207 80 2343

Toimistonjohtaja Teija Koskinen

Oulu

p. 0207 80 2352

Myyntijohtaja Hannu Hietala p. 0207 80 2903

6 Huoneistokeskus Oy


Uuden asunnon laadusta ja

sijainnista ollaan valmiita maksamaan

Uudistuotannossa arvoasunnon tunnusmerkkejä ovat ennen muuta

sijainti ja näkymät sekä asumisen laadukkuus ja vaivattomuus.

Helsingin hinnat hipovat 15.000 euroa

Uudistuotannon arvoasunnossa varustetaso ja materiaalit ovat

huomattavasti keskivertoa laadukkaammat. Talotekniikan on täytettävä

myös huomisen vaatimukset. Tähän ei saneeratuissa asunnoissa

valitettavasti aina päästä. Arvoasunnon tulee edustaa oman

aikakautensa tai tyylinsä henkeä. Esimerkiksi vuosina 1890-1915

rakennettujen jugendtalojen perinteen pitäisi näkyä aitoina materiaaleina

ja käsityön jälkenä.

Helsingissä uusien arvoasuntojen neliöhintaennuste on noin

15.000 euroa, kun keskihintaisten uudiskohteiden neliöhinnat liikkuvat

3.500–5.000 euron tuntumassa.

Turussa merimaisema avautuu jo autohallissa

Turussa uusi arvokohde sijaitsee keskustassa puiston reunassa tai

lähellä joen tai meren rantaa. Sisustusratkaisut ovat harkittuja ja

huippulaadukkaita. Hyvä esi-

Oman jahdin voi

kiinnittää taloyhtiön

pienvenesatamaan.

merkkiarvoasuntorakentamisesta on As. Oy Eteläranta

I–V. Jo autohallin suurista ikkunoista

avautuvat näkymät

merelle. Hissillä pääsee suoraan

asuinkerroksiin. Avarissa

huoneistoissa on katettu viherhuone ja laaja avoterassi. Näkymät

avautuvat Turun linnaan, Ruissaloon ja Matkustajasatamaan. Oman

jahdin voi kiinnittää taloyhtiön pienvenesatamaan.

Puolalanpuiston ympäristöön 1900-luvun alussa rakennetut

arvotalot ja niiden ylimpien kerrosten suuret huoneistot henkivät

historiaa jugendtyylisine tulisijoineen, kaksine sisäänkäynteineen ja

palvelijanhuoneineen.

Arvoasunnon neliöhinta on tällä hetkellä 1.500-2.000 euroa

kalliimpi kuin keskihintaisen uudiskohteen.

Tampereen arvokkaat uudiskohteet veden äärellä

Arvoasunto sijaitsee Tampereen keskustassa veden äärellä, uudessa

tai vanhassa arvotalossa, arvostetussa hyvämaineisessa yhtiössä,

joka on myös teknisesti moitteettomassa kunnossa. Hyviä

esimerkkejä ovat Klingendahl, Lapinniemi, Tuulensuu, Tampellan

loft-asunnot kosken partaalla, Tampellan uusi alue sekä tulevaisuuden

Ratina.

Uudet arvoasunnot ovat neliöhinnaltaan 2.000-3.000 euroa

kalliimpia kuin keskihintaiset uudiskohteet. Kalusteet ja kodinkoneet

ovat markkinoiden parhaita. Huoneistoissa on isot terassiparvekkeet

sekä tilavat ja tasokkaat peseytymis- ja saunatilat. Uusissa arvoasunnoissa

on ylellistä avaruutta, valoa, tulipesiä ja persoonallisia

ratkaisuja.

Oulussa luksuskoteja ullakolle ja meren rantaan

Oululaisia hyviä esimerkkejä uusista arvoasunnoista ovat Valkea

Linna Oy:n ullakkorakentaminen Hallituskadulla ja tulevaisuudessa

ns. Merijalin rannan rakentaminen merellisessä Tuirassa.

Oulun keskustan uudiskohteiden neliöhinnat ovat keskimäärin

2.600–2.900 euroa. Merijalin rannan huippuasuntojen neliöhinnaksi

arvioidaan noin 5.000 euroa.

Arvoasunnoilta edellytetään luksuskeittiöitä kivitasoineen ja

huipputason kodinkoneineen, tilavia saunaosastoja, isoja lasitettuja

parvekkeita sekä huoneiston muunneltavuutta tilantarpeiden

muuttuessa. Asumisviihtyvyyttä ja yksilöllisyyttä lisäävät muun

muassa vesikiertoinen lattialämmitys, alaslasketut isot ikkunat sekä

kotiteatterijärjestelmät.

Lisätietoja

Kanta-Helsinki

Myyntijohtaja Juhani Jäkkö p. 0207 80 3312

Itä-Helsinki

Myyntipäällikkö Tiina Fonsén-Lehtonen p. 0207 80 3636

Turku

Myyntijohtaja Juha Räsänen p. 0207 80 2502

Myyntijohtaja Mika Räsänen p. 0207 80 2532

Tampere

Toimistonjohtaja Tuija Järvi p. 0207 80 2905

Toimistonjohtaja Ulla Myllyniemi p. 0207 80 2343

Toimistonjohtaja Teija Koskinen p. 0207 80 2352

Oulu

Myyntijohtaja Hannu Hietala p. 0207 80 2903

Huoneistokeskus Oy 7


Vapaa-ajan asuntojen kysyntä

ylittää moninkertaisesti tarjonnan

Vapaa-ajan arvoasunto on tasokas kakkoskoti omassa rannassa tai

tunturin kupeessa. Sen ylellisestä rauhasta nautitaan ympäri vuoden.

Saimaan arvokkaat lomakohteet kiinnostavat myös venäläisiä

ostajia.

Lapista viiden tähden lomaelämyksiä

Loma-asunnolta odotetaan enemmän kuin kodilta: sieltä haetaan

elämyksiä. Kohteen taso, palvelut ja hyvät kulkuyhteydet – Lapissa

myös lentokentän läheisyys – ovat tärkeitä. Myyntihinnat ovat

asunnon koosta riippuen 300.000 – jopa 1.000.000 euroa. Tyypillinen

asiakas on varakas suomalainen yksityishenkilö tai yritys.

Ulkomaalaisten omistus kasvaa.

Uutta Lapin arvokohteiden kaupassa on Suomen ensimmäinen

viiden tähden vapaa-ajan alue, jota rakennetaan hieman Levin ydinalueen

ulkopuolelle. Tämä kohde poikkeaa totutusta muun muassa

sijoittelun, asuntojen koon, väljän rakentamisen ja alueen monipuolisten

palvelujen vuoksi. Alueelle rakennetaan suuria 180–600 m²

vapaa-ajan asuntoja omille aidatuille piha-alueille.

Vapaa-ajan arvoasuntojen kysyntä ja tarjonta keskittyvät lähinnä

Levin ja Ylläksen sekä Saariselän alueille.

Turun saaristossa kysyntä ylittää tarjonnan

vuodesta toiseen

Tunnusomaista vapaa-ajan arvoasunnolle Turun seudulla on upea

merellinen sijainti autotien päässä. Ympärivuotiseen, hyvin varustettuun

lomakotiin tullaan autolla. Omasta rannasta pääsee veneellä

saaristoon. Paraisten Airistosta on muodostunut vapaa-ajan

arvoasunto-alue lomamessujen jälkeen. Yksittäisiä arvoasunto- ja

loma-asuntokohteita löytyy Nauvon ja Korppoon, Merimaskun ja

Rymättylän sekä Taivassalon ja Kustavin suunnilta.

Arvokkaita vapaa-ajan asuntoja tulee melko harvoin myyntiin

vapaille markkinoille. Hinnat ovat keskimäärin 350.000-500.000

euroa. Tyypillisiä ostajia ovat nuorekkaat, aktiiviset ja varakkaat

eteläsuomalaiset.

Kalliolle, kukkulalle, Saimaan rannalle

Järvi-Suomessa vapaa-ajan arvoasuntojen tärkein kriteeri on sijainti:

ehdottomasti rannalla, mielellään isohko noin 5000 m² tontti, hyvä

uimaranta etelään tai länteen, hyvä tie perille. Vene- tai laivareitin

on oltava lähellä, jotta huvilalta pääsee helposti veneellä kaupunkiin.

Kiinteistön tulee täyttää uusimmat tekniset vaatimukset. Asuinrakennus

on useimmiten arkkitehdin suunnittelema, hirrestä tai kelohongasta

kalliolle rakennettu 2-kerroksinen talo. Makuuhuoneita on

2–3, paljon avaraa tilaa ja ikkunoita, varaavia takkoja ja terasseja.

Vapaa-ajan arvoasuntoon tullaan rentoutumaan ympäri vuoden.

Arvokkuutta kasvattavat erillinen rantasauna, autotalli ja kesäkeittiö,

nämäkin hyvin varusteltuna.

Saimaan alueella edullisimpien vapaa-ajan arvoasuntojen hinta on

noin 180.000 euroa. Suurin osa ostajista tulee Moskovasta ja Pietarista.

Kysyntää on paljon enemmän kuin tarjontaa. Saimaalla onkin tehty

alkuvuonna loma-asuntokauppoja vilkkaammin kuin vuonna 2006.

Lisätietoja

Lapin alue

Myyntijohtaja Ilkka Jänkälä p. 0207 80 2933

Turun alue

Myyntijohtaja Juha Räsänen p. 0207 80 2502

Myyntijohtaja Mika Räsänen p. 0207 80 2532

Saimaan alue

Myyntijohtaja Anneli Sorvali p. 0207 80 2702

8 Huoneistokeskus Oy


Arvoasunto on

turvallinen sijoituskohde

Vakaa hintataso

Pitkän aikavälin seurannan mukaan arvoasuntojen hinnat ovat

nousseet tasaiseen tahtiin. Kalleimpia osoitteita lukuun ottamatta

varsinkaan vanhojen arvokohteiden hinnoissa ei ole havaittavissa

suuria heilahduksia. Poikkeuksen tekevät uudiskohteet, jotka alun

perin rakennetaan kalliille tonttimaalle halutuille alueille ja joita on

hyvin vähän.

Arvo-osoitteita on vähän ja niitä tulee harvoin lisää. Näin ollen

arvoasuntojen lukumäärä on rajallinen ja pysyy sellaisena. Nämä seikat

takaavat kyseisten asuntojen arvon säilymisen ja nousun myös niinä

aikoina kun suhdanteet heikentävät asuntomarkkinoita yleensä.

Kohtuullinen vuokratuotto

Asuntosijoittaja haluaa ennen muuta saada sidotulle pääomalleen

mahdollisimman suuren tuoton.

Arvoasunnossa pääoma on turvassa, mutta lyhytaikaisena sijoituksena

sen vuotuinen tuotto ei ehkä ole optimaalinen. Asunnot

ovat keskimääräistä kalliimpia, eikä vuokrataso ole kuitenkaan merkittävästi

korkeampi. Vaihtoehtoiset sijoitusmuodot antavat kenties

paremman tuoton. Todellisen tuoton voi toisaalta arvioida arvoasunnon

mahdollisen hinnannousun kautta vasta myyntitilanteessa.

Arvoasuntoa kannattaa harkita vuokrauskohteeksi, jos se sijaitsee

hyvässä taloyhtiössä: peruskorjaukset on tehty, hoitovastike on

edullinen ja liikenneyhteydet toimivat hyvin. Joillakin alueilla tapah-

tuu maaperän vajoamista, joten myös perustusten kunto on tärkeä.

Omakotitalojen vetovoimatekijöitä vuokra-asuntomarkkinoilla ovat

hyvät liikenneyhteydet sekä koulujen ja päiväkotien läheisyys.

Pitkäaikainen sijoituskohde

Arvoasunto sopii sijoittajalle, joka kykenee sijoittamaan arvokkaaseen

kohteeseen pitkällä tähtäimellä. Arvokohteita vuokrataan

lähinnä yritysten johdolle työsuhdeasunnoiksi ja usein muutaman

vuoden määräajaksi kerrallaan. Työntekijälle yrityksen tarjoama

arvoasunto hyvällä paikalla on houkutin, yritykselle se merkitsee

myönteisen työnantajamielikuvan vahvistumista.

Vuokralaisten vaihtuessa ja muulloinkin omistajan tulee huolehtia

arvoasunnon sekä sen kodinkoneiden kunnosta ja muistakin asumisen

laatuun vaikuttavista yksityiskohdista tavallista tarkemmin.

Korkean vuokran vastineeksi arvoasunnolta edellytetään korkeaa

laatutasoa.

Lisätietoja

Kanta-Helsinki

Kiinteistönvälittäjä, LKV Sebastian Gripenberg p. 0207 80 3315

Turku

Kiinteistönvälittäjä, LKV Ursula Rainio p. 0207 80 2539

Oulu

Myyntijohtaja Hannu Hietala p. 0207 80 2903

Huoneistokeskus Oy 9


Adressen avgörande

för värdebostäder

I varje tätort är vissa gator och hus intressantare än andra. Adressens

värde återspeglas av efterfrågan och priset på bostaden. Antalet

värdebostäder är begränsat och dessa bostäder bjuds sällan

ut till försäljning. Drömbostadens kvadratmeterpris kan idag uppgå

till hela 12 000 euro.

Helsingfors pärlor

finns i närheten av Brunnsparken

Helsingfors dyraste gata är Havsgatan i Ulrikasborg. Lägenheterna erbjuder

en fantastisk utsikt över segelföreningarna och strandpromenaden.

Från de översta våningarna har man fri sikt över Finska viken.

I Brunnsparken finns många värdefastigheter och ambassader.

Antalet bostäder är knappt 300, vilket innebär att utbudet är ringa

och priserna höga. Den värdefullaste adressen i Brunnsparken är

Östra Allén.

De dyraste bostäderna i Eira finns runt Engelplatsen.

Kronohagens värdefullaste lägenheter, som finns i de gamla värdefastigheterna

på Norra kajen, erbjuder fin utsikt över småbåtshamnen

och de gamla skutorna.

Skatuddens dyraste bostäder finns på Maringatan, där havsutsikten

är lika fin som på Norra kajen.

Helsingfors nyaste värdeadress är Urho Kekkonens gata i Kampen,

där de dyraste centrumbostäderna finns.

Den dyraste adressen i Tölö är Merikantostranden, som andas

hav och park.

Kvadratmeterpriset i Ulrikasborg, Brunnsparken och Eira är

ungefär 5 000 euro, bortsett från de ännu dyrare toppobjekten.

Fastighetens utseende och skick samt bostadens skick och läge påverkar

priset mer än adressen. Även i Kronohagen och Tölö finns

flera värdebostäder på andra än toppadresserna.

Prisskillnaderna beror på läget samt fastigheternas och bostädernas

skick. Lägenheterna på de värdefullaste adresserna har ofta

utrymmen som lämpar sig väl för representation.

Helsingfors dyraste adresser

1. Havsgatan ca 8.000–12.000 €/m 2

2. Östra Allén ca 8.000–12.000 €/m 2

3. Engelplatsen ca 7.000–10.000 €/m 2

4. Norra kajen ca 5.000–8.000 €/m 2

5. Maringatan ca 7.000–9.000 €/m 2

6. Merikantostranden ca 7.000–10.000 €/m 2

7. Urho Kekkonens gata ca 7.000–10.000 €/m 2

10 Huoneistokeskus Oy


Stränderna och centrum mest efterfrågade i Åbo

De dyraste värdefastigheterna och -lägenheterna i Åbo finns på

Auragatan, Turevägen, Universitetsgatan, Karl Knutssons strandväg,

Tavastgatan och vid Puolalaparken. Den dyraste enskilda gatan

är Karl Knutssons strandväg, där snittpriset på de sålda lägenheterna

är 4.000 euro/m².

Det höga priset beror på läget och på gatans gamla renoverade

och nya högklassiga hus.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i centrum är 1.850

euro, medan värdelägenheterna kostar från 2.800 till över 4.000

euro per kvadratmeter.

Tammerfors vill man bo vid forsen

De dyraste gatorna i Tammerfors, som finns i centrum vid forsen

på Tampella-området, heter Alaverstaanraitti, Verstaankatu, Juhlatalonkatu

och Tampellan esplanadi. Husen och området är nya.

Kvadratmeterpriset är i snitt 3.500-5.000 euro.

På Varalankatu, som finns i den småhusdominerade stadsdelen

Tahmela vid Pyhäjärvi, kostar en värdebostad cirka 4.400 euro

per kvadratmeter. I de gamla värdefastigheterna vid Laukontori i

centrum ligger kvadratmeterpriset på 3.800-4.000 euro. I husen

från 1980-talet på Suvantokatu i centrumområdet Ratina kostar

bostäderna 3.500-3.700 euro per kvadratmeter.

I Tammerfors kostar höghuslägenheterna i snitt 2.000 euro per

kvadratmeter.

Värdebostäderna i Uleåborg har havsutsikt

De dyraste bostäderna i Uleåborg finns på de centralt belägna

gatorna Kanavaranta, Kiikelinranta, Pikisaarentie och Kirkkokatu

(Rotuaari) och på gatorna Saunaranta, Merikatu och Nummikatu

i området Kuusiluoto. De flesta bostäderna har havsutsikt och all

service på promenadavstånd. Värdebostäderna kostar 3.500–

4.300 euro per kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset på centrumbostäderna i Uleåborg är cirka

1 800-2 000 euro. Priset påverkas av fastighetens byggår och renoveringsstatus.

Den stora prisskillnaden i förhållande till de dyraste

bostäderna sammanhänger med läget och det nästan obefintliga

utbudet av värdebostäder.

Ytterligare information

Helsingfors centrum

Försäljningsdirektör Juhani Jäkkö tfn 0207 80 3312

Åbo

Försäljningsdirektör Juha Räsänen tfn 0207 80 2502

Försäljningsdirektör Mika Räsänen tfn 0207 80 2532

Tammerfors

Byrådirektör Tuija Järvi tfn 0207 80 2905

Byrådirektör Ulla Myllyniemi tfn 0207 80 2343

Byrådirektör Teija Koskinen tfn 0207 80 2352

Uleåborg

Försäljningsdirektör Hannu Hietala tfn 0207 80 2903

Huoneistokeskus Oy 11


Av nya bostadens kvalitet och läge

är man beredd att betala

En nyproducerad värdebostad karakteriseras framförallt av läget,

utsikten samt kvaliteten och bekvämligheten.

I Helsingfors snuddar

kvadratmeterpriset 15.000 euro

Utrustningsnivån och materialvalet i nyproducerade värdelägenheter

överträffar snittet avsevärt. Tekniken bör uppfylla morgondagens

behov, vilket tyvärr inte alltid är fallet i äldre renoverade

lägenheter. En värdelägenhet bör representera sin egen tid och stil.

I till exempel jugendhus från perioden 1890–1915 bör materialvalet

och hantverket återspegla den tidens anda.

I Helsingfors är kvadratmeterprisprognosen för nya värdebostäder

cirka 15.000 euro, medan kvadratmeterpriset på medeldyra

nya objekt ligger inom intervallet 3.500–5.000 euro.

I Åbo har även garaget havsutsikt

I Åbo är de nya värdeobjekten belägna vid en park i centrum, vid

ån eller vid havet. Inredningen, som är väl planerad, är av toppklass.

Bostadsaktiebolaget As. Oy Eteläranta I–V, där man till och med

har havsutsikt från garagets

stora fönster, utgör ett gott

exempel på värdebostadsbyggande.

Från garaget tar

man hissen till bostadsvåningarna.

Från de rymliga

Den egna jakten

kan förtöjas i bolagets

småbåtshamn.

lägenheterna, som har täckta grönrum och stora öppna verandor,

har man utsikt över Åbo slott, Runsala och passagerarhamnen.

Den egna jakten kan förtöjas i bolagets småbåtshamn.

Värdefastigheterna från början av 1900-talet vid Puolalaparken

och de stora lägenheterna i de översta våningarna andas jugend. Bostäderna

har eldstäder i jugendstil, dubbla entréer och tjänarinnerum.

Värdebostädernas kvadratmeterpris är idag 1.500–2.000 euro

högre än kvadratmeterpriset i ett medeldyrt nytt objekt.

De dyraste nya objekten i Tammerfors

finns vid vattnet

Värdebostäderna i Tammerfors är belägna i centrum vid vattnet. Bostäderna

finns i nya och äldre värdefastigheter som har gott rykte

och är i oklanderligt tekniskt skick. Exempel på sådana fastigheter och

områden är Klingendahl, Lapinniemi, Tuulensuu, Tampellas loft-bo-

städer vid forsen, det nya Tampella-området och framtidens Ratina.

De nya värdebostädernas kvadratmeterpris är idag 2.000–

3.000 euro högre än motsvarande pris i ett medeldyrt nytt objekt.

Utrustningen och hushållsmaskinerna är av toppklass. Lägenheterna

har stora balkongverandor samt rymliga tvätt- och bastuutrymmen.

De nya värdebostäderna har extravagant rymd, ljus,

eldstäder och personliga lösningar.

Lyxhemmen i Uleåborg

finns på vindar och vid stranden

Valkea Linna Oy:s vindslägenheter på Hallituskatu och framtidens

bostäder på Merijali-stranden i maritima Tuira är goda exempel på

nya värdebostäder i Uleåborg.

Kvadratmeterpriset i nya objekt i centrala Uleåborg ligger inom

intervallet 2.600-2.900 euro, medan kvadratmeterpriset på värdebostäderna

på Merijali-stranden beräknas bli cirka 5.000 euro.

Kunderna förväntar sig att arbetsytorna i värdebostädernas

lyxkök är av sten, hushållsapparater av toppklass, rymliga bastuavdelningar

och stora inglasade balkonger. Lägenheterna bör dessutom

kunna anpassas till rådande utrymmesbehov. Trivseln och

profilen accentueras av bland annat vattenburen golvvärme, låga

stora fönster och hemteateranläggningar.

Ytterligare information

Helsingfors centrum

Försäljningsdirektör Juhani Jäkkö tfn 0207 80 3312

Östra Helsingfors

Försäljningschef Tiina Fonsén-Lehtonen tfn 0207 80 3636

Åbo

Försäljningsdirektör Juha Räsänen tfn 0207 80 2502

Försäljningsdirektör Mika Räsänen tfn 0207 80 2532

Tammerfors

Byrådirektör Tuija Järvi tfn 0207 80 2905

Byrådirektör Ulla Myllyniemi tfn 0207 80 2343

Byrådirektör Teija Koskinen tfn 0207 80 2352

Uleåborg

Försäljningsdirektör Hannu Hietala tfn 0207 80 2903

12 Huoneistokeskus Oy


Efterfrågan på fritidsvärdebostäder

överstiger utbudet mångfalt

Fritidsvärdebostaden, som är ett andra hem av hög kvalitet vid

stranden eller vid foten av ett fjäll, skänker frid och ro året runt. De

värdefulla fritidsobjekten vid Saimen tilltalar även ryska kunder.

Femstjärniga semesterupplevelser i Lappland

Fritidsbostaden bör erbjuda något utöver det vanliga hemmet,

nämligen upplevelser. Standarden, servicen och förbindelserna,

bland annat närheten till ett flygfält i synnerhet i Lappland, är viktiga

faktorer. Försäljningspriserna ligger, beroende på bostaden, inom

intervallet 300.000 – över 1.000.000 euro. Den typiska kunden

är en välbärgad privatperson eller ett företag. Andelen utländska

kunder ökar stadigt.

Det nyaste på Lapplands värdeobjektsmarknad är Finlands

första femstjärniga fritidsbostadsområde, som byggs strax utanför

centralanläggningen i Levi. Området skiljer sig från andra områden

bland annat genom sitt läge, bostädernas storlek, glesheten och

den mångsidiga servicen. De stora fritidsbostäderna om 180 – 600

m² har egna inhägnade gårdar.

Utbudet och efterfrågan på fritidsvärdebostäder är främst koncentrerade

till Levi, Ylläs och Saariselkä.

I Åbo skärgård överstiger

efterfrågan utbudet år efter år

Fritidsvärdebostäderna i Åbonejden, som karakteriseras av sin maritima

miljö, har bilväg ända fram. Den välutrustade fritidsbostaden

av åretruntkaraktär bör kunna nås med bil. Skärgården, som ligger

på ett stenkasts avstånd, nås behändigt med båt från den egna

stranden. Airisto i Pargas har blivit ett område för fritidsvärdebostäder

efter fritidsmässan. I Nagu, Korpo, Merimasku, Rymättylä,

Tövsala och Gustavs finns enstaka värde- och fritidsbostadsobjekt.

Snittpriset på de värdefulla fritidsbostäderna, som mycket sällan

når ut på marknaden, ligger inom intervallet 350.000-500.000

euro. Den typiska kunden är en ungdomlig, aktiv och välbärgad

person från södra Finland.

Utsikt, vy och Saimens strand

Det viktigaste kriteriet för en fritidsvärdebostad i Insjöfinland

är läget – strandtomt om cirka 5000 m², trevlig badstrand mot

söder eller väster samt god bilväg ända fram. Farleden bör löpa i

närheten så att man når den närmaste staden med båt. Bostadshuset,

som uppfyller de modernaste tekniska kraven, är i allmänhet

ett arkitektritat tvåvåningshus på ett högtbeläget ställe. Bostäderna

har 2–3 sovrum, mycket rymd, många fönster, värmemagasinerande

eldstäder och verandor.

Separat strandbastu, garage och ett välutrustat sommarkök

höjer fritidsbostadens värde ytterligare.

De förmånligaste fritidsvärdebostäderna vid Saimen kostar

cirka 180.000 euro. En stor del av kunderna är från Moskva och

St. Petersburg. Efterfrågan överstiger utbudet mångfalt. Antalet

fritidsbostadsaffärer inom Saimenområdet var större under första

delen av året än under år 2006.

Ytterligare information

Lappland

Försäljningsdirektör Ilkka Jänkälä tfn 0207 80 2933

Åbonejden

Försäljningsdirektör Juha Räsänen tfn 0207 80 2502

Försäljningsdirektör Mika Räsänen tfn 0207 80 2532

Saimenområdet

Försäljningsdirektör Anneli Sorvali tfn 0207 80 2702

Huoneistokeskus Oy 13


Värdebostaden är

en trygg investering

Stabil prisnivå

Den långsiktiga uppföljningen visar att priset på värdebostäder har

ökat stadigt. Frånsett de allra dyraste adresserna har priset på i

synnerhet äldre värdeobjekt ökat jämnt. De nya objekten, som

byggs på dyr och eftertraktad tomtmark och som är få, utgör ett

undantag.

Värdeadresserna är få och ökningen ringa, vilket innebär att

utbudet av värdebostäder är och förblir begränsat. Detta står som

garanti för att värdet består eller ökar, även då konjunkturerna

missgynnar bostadsmarknaden i övrigt.

Rimlig hyresavkastning

Bostadsplaceraren vill framförallt ha en så god avkastning som möjligt

på sitt kapital.

En värdebostadsplacering är trygg, trots att den årliga avkastningen

på kort sikt kanske inte är optimal. Trots att värdebostäderna är

dyrare än andra bostäder, är hyran inte högre i motsvarande grad. Andra

placeringar kan ge en högre avkastning. Den värdehöjningsrelaterade

avkastningen kan dock bedömas först då värdebostaden säljs.

Det lönar sig att köpa en värdebostad som uthyrningsobjekt

om den finns i ett välskött bostadsaktiebolag där renoveringarna

är utförda och där vederlaget är förmånligt. Dessutom bör trafikförbindelserna

vara goda. Eftersom jordförskjutning förekommer

i vissa områden, bör man undersöka fastighetens grundkonstruktion.

Trafikförbindelserna samt närheten till skolor och daghem är

viktiga kriterier för hyresgästerna i småhusområden.

Långsiktiga placeringsobjekt

Värdebostäderna, som lämpar sig för placerare som vill placera

långsiktigt i värdefulla objekt, hyrs i allmänhet ut som tjänstebostad

till företagsledare några år åt gången. En attraktivt belägen värdebostad

attraherar den tilltänkta chefspersonen och förstärker

bilden av företaget.

Den som hyr ut en värdebostad bör se till att bostaden och

dess utrustning alltid är i ypperligt skick, speciellt då en ny hyresgäst

flyttar in. Hyrestagaren vill ha valuta för sin höga hyra.

Ytterligare information

Helsigfors centrum

Fastighetsförmedlare Sebastian Gripenberg tfn 0207 80 3315

Åbo

Fastighetsförmedlare Ursula Rainio tfn 0207 80 2539

Uleåborg

Försäljningsdirektör Hannu Hietala tfn 0207 80 2903

14 Huoneistokeskus Oy


Myyminen on taitolaji

Etenkin, kun on kyse arvoasunnoista. Unique -palvelumme on luotu vastaamaan

asiakkaittemme erityistarpeita vaativilla arvoasuntomarkkinoilla. Kaikkia Unique -asuntoja

yhdistää erinomainen sijainti ja alueen asuntokannan selvästi ylittävä laatu.

Erityiskoulutuksen saaneella henkilöstöllämme on vuosien kokemus arvohuoneistojen ja

-kiinteistöjen parista. Arvoasuntojen hinnoittelu perustuu vankkaan aluetuntemukseen,

yli 50 vuoden kokemukseen alalta sekä jatkuvaan markkinaseurantaan. Asuntosi

voidaan tarvittaessa myydä ilman yhtäkään yleistä esittelyä tai ilmoitusta.

Tämä on hyvä myös asunnon ostajan muistaa.

Kun haluat varmuuden, että asuntokauppasi sujuu parhaalla

mahdollisella tavalla, ota yhteyttä meihin.

Försäljning är en konstart

I synnerhet när det gäller värdebostäder. Vår tjänst Unique

har tagits fram för att tillgodose våra kunders särskilda behov på den

utmanande värdebostadsmarknaden. Gemensamt för alla Unique

-bostäder är ett utmärkt läge och en kvalitet som klart överskrider

kvaliteten på bostäderna i området.

Vår specialutbildade personal har många års erfarenhet av värde-

bostäder och -fastigheter. Prissättningen av värdebostäder bygger

på stark kunskap om området, mer än 50 års erfarenhet

i branschen och på kontinuerlig marknadsuppföljning.

Tack vare vårt omfattande kontaktnätverk kan vi vid

behov sälja din bostad utan någon allmän

visning eller annons.

Kontakta oss om du vill vara säker

på att din bostadsaffär genomförs

på bästa möjliga sätt.

Unique

Kysy yksilöllistä välityspalkkiotarjoustamme. Minimipalkkiomme 2.000 e + alv 22 % = 2.440 e.


Kodinvaihtopalvelu

Pääkaupunkiseutu

Pääkonttori

Puutarhurinkuja 2

00300 HELSINKI

p. 0207 80 3750

Kapteeninkatu 24

00140 HELSINKI

p. 0207 80 3200

Iso Roobertinkatu 32

00120 HELSINKI

p. 0207 80 3840

Mannerheimintie 7

(Nordea)

00100 HELSINKI

p. 0207 80 3210

Liisankatu 18

00170 HELSINKI

p. 0207 80 3880

Runeberginkatu 44

00260 HELSINKI

p. 0207 80 3350

Tukholmankatu 2

(Nordea)

00250 HELSINKI

p. 0207 80 3200

Gyldénintie 6

00200 HELSINKI

p. 0207 80 3250

Porthaninkatu 11

00530 HELSINKI

p. 0207 80 3380

Siltasaarenkatu 12

(Nordea)

00530 HELSINKI

p. 0207 80 3380

Kauppalantie 20

00320 HELSINKI

p. 0207 80 3640

Hopeatie 2

00440 HELSINKI

p. 0207 80 3830

Munkkiniemen puistotie 17

00330 HELSINKI

p. 0207 80 3630

Raumantie 1

(Nordea)

00350 HELSNKI

p. 0207 80 3630

Kauppakeskus Malmin Nova

Ala-Malmin tori 4

00700 HELSINKI

p. 0207 80 3680

Oulunkylän tori 3

00640 HELSINKI

p. 0207 80 3280

Hitsaajankatu 7

00810 HELSINKI

p. 0207 80 3520

Kauppakeskus Itäkeskus

Itäkatu 1-5

00930 HELSINKI

p. 0207 80 3244

Kauppakeskus Columbus

Vuotie 45

00980 HELSINKI

p. 0207 80 3340

Hakarinne 4

02120 ESPOO

p. 0207 80 3400

Länsituulentie 10

(Nordea)

02120 ESPOO

p. 0207 80 3400

Kauppakeskus Sello

Leppävaarankatu 3-9 01F-192

02600 ESPOO

p. 0207 80 3440

Espoonlahdenkatu 1

02320 ESPOO

p. 0207 80 3480

Kauppakeskus Iso Omena

Piispansilta 11 T 61

02230 ESPOO

p. 0207 80 3270

Kauniaistentie 7

02700 KAUNIAINEN

p. 0207 80 3430

Kauppakeskus Isomyyri

Liesitori 1, 2. krs

01600 VANTAA

p. 0207 80 3530

Kauppakeskus Tikkuri

Asematie 4-10

01300 VANTAA

p. 0207 80 3560

Merikotkantie 2

01450 VANTAA

p. 0207 80 3560

Kuonomäentie 2

01800 KLAUKKALA

p. 0207 80 3540

Aleksis Kiven tie 14

04200 KERAVA

p. 0207 80 3570

Keskustie 11

(Nordea)

04600 MÄNTSÄLÄ

p. 0207 80 3570

Järnefeltinkatu 13

04400 JÄRVENPÄÄ

p. 0207 80 3590

Hyrylänkatu 8 B

04300 TUUSULA

p. 0207 80 3610

Iso Kylätie 25

04130 SIPOO

p. 0207 80 3225

Piispankatu 32

06100 PORVOO

p. 0207 80 2460

Kuningattarenkatu 15

07900 LOVIISA

p. 050 381 9193

Kirkkotori 2

02400 KIRKKONUMMI

p. 0207 80 3810

Laurinkatu 55

08100 LOHJA

p. 0207 80 2480

Hämeenkatu 18

05800 HYVINKÄÄ

p. 0207 80 2440

Hallituskatu 14

13100 HÄMEENLINNA

p. 0207 80 2400

Hämeenkatu 36

11100 RIIHIMÄKI

p. 0207 80 2420

Länsi-Suomi

Aleksanterinkatu 10

15110 LAHTI

p. 0207 80 2000

Kauppakuja 4

15870 HOLLOLA

p. 0207 80 2040

Yrjönkatu 23

28100 PORI

p. 0207 80 2570

Harjuntausta 3 B

33400 TAMPERE

p. 0207 80 2200

Sammonkatu 11

33540 TAMPERE

p. 0207 80 2350

Hämeenkatu 13 A

33100 TAMPERE

p. 0207 80 2300

Kuninkaankatu 26

(Nordea)

33200 TAMPERE

p. 0207 80 2340

Asuntojen vuokraus

Hämeenkatu 13 A

33100 TAMPERE

p. 0207 80 2330

Puistokatu 12

(Nordea)

38200 VAMMALA

p. 0207 80 2230

Maariankatu 1

20100 TURKU

p. 0207 80 2530

Linnankatu 13 A

20100 TURKU

p. 0207 80 2500

Kauppakatu 11

40100 JYVÄSKYLÄ

p. 0207 80 2800

Kauppakatu 18

40100 JYVÄSKYLÄ

p. 0207 80 2820

Vaasanpuistikko 17

65100 VAASA

p. 0207 80 2880

Hallituskatu 12

90100 OULU

p. 0207 80 2900

Itä- ja Pohjois-Suomi

Jofogo OY LKV

Kauppakatu 13

74100 IISALMI

p. 017 823 481

Koskenparras 7

55100 IMATRA

p. 0207 80 2720

Siltakatu 12

80100 JOENSUU

p. 0207 80 2740

Kaivokatu 12

48100 KOTKA

p. 0207 80 2630

Keskikatu 12

45100 KOUVOLA

p. 0207 80 2600

Kauppakatu 5

(Nordea)

45700 KUUSANKOSKI

p. 0207 80 2620

Haapaniemenkatu 18

70110 KUOPIO

p. 0207 80 2100

Kauppakatu 28

70110 KUOPIO

p. 0207 80 2100

Toritie 12

71800 SIILINJÄRVI

p. 0207 80 2130

Raatimiehenkatu 22

53100 LAPPEENRANTA

p. 0207 80 2700

Porrassalmenkatu 23

50100 MIKKELI

p. 0207 80 2060

Kainuun KWK Oy

Kauppakatu 18

87100 KAJAANI

p. 08 6121 155

Rovakatu 17

96100 ROVANIEMI

p. 0207 80 2930

Olavinkatu 45

57100 SAVONLINNA

p. 0207 80 2760

Kauppakatu 40

78200 VARKAUS

p. 0207 80 2150

Similar magazines