Kuorofestivaali – Körfestival s. 51 - Vaasa

www1.vaasa.fi

Kuorofestivaali – Körfestival s. 51 - Vaasa

Eemelin metkut s. 10 | Marimekkoelämää Marimekkoliv s. 36 | Kuorofestivaali Körfestival s. 51

1/2011

Kulttuurikevät Vaasassa

Kulturvåren i Vasa


1/2011

Päätoimittaja/Chefredaktör:

Markku Lumio

Toimitus/Redaktion:

Marit Berndtson

Annika Haukkasalo

Tarja Hautamäki

Rita Kuha

Jenni Oksanen

Pauliina Pääkkönen

Susanna Saari

Kirsi Sand

Ingemar Tåg

Maksuttomat lisätilaukset ja palaute/

Gratis tilläggsbeställningar och feedback:

kulttour@vaasa.fi

Julkaisija ja kustantaja/ Utgivare och förläggare:

Vaasan kaupunki/Vasa Stad

www.vaasa.fi/kulttour | www.vasa.fi/kulttour

ISSN-L 1799-1285

ISSN 1799-1285

Taitto/Ombrytning:

Mikael Matikainen

Vaasan kaupungin Graafiset palvelut/

Vasa stads Grafiska tjänster

Paino/Tryckning:

UPC-Print Vaasan kaupunki

Painos/Upplaga:

140 000 kpl/st.

Levikki/Distribution:

Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan seutu, sekä Suupohja/

Vasa-, Seinäjoki- och Karlebyregionerna och

Sydösterbotten

Seuraava KultTour ilmestyy/

Nästa nummer av KultTour utkommer:

2.9.2011

Kannen kuva/Pärmbild:

Jan Ericsson

Kannessa teatterijohtajat/

På pärmbilden teatercheferna:

Ann-Luise Bertell & Erik Kiviniemi

2

LÄHDE KULTTUURIKIERROKSELLE VAASAAN! / GÖR EN KULTURTOUR I VASA!

4

6

Yleisötyö

Publikarbete

Remonttijengi


18

Sisällys / Innehåll

TEATTERI | TEATER

6 Railakas remonttijengi

8 Elämää Ruukinkujan

Viiran silmin

12 Miesten juttuja —

sopivat myös naisille

16 Tanssii teatterijohtajien kanssa |

Dans med teaterchefer

18 Identitet och kulturkrockar i

Ängland

25 Hemsång avslutar Lars Sunds

Österbottentrilogi

NÄYTTELYT

UTSTÄLLNINGAR

28 Katsaus kevääseen Kuntsilla |

En titt på våren på Kuntsi

30 Matts Leiderstam:

Täältä nähtynä - Sett härifrån

Ängland

34 Tikanojan taidekoti 60 vuotta |

Tikanojas konsthem 60 år

36 Marimekkoelämää |

Marimekkoliv

38 Mestaripiirtäjä Lavonen |

Mästartecknaren Lavonen

MUSIIKKI | MUSIK

44 Viikko Gothónin seurassa |

En vecka med Gothóni

51 Vaasan XIX Kuorofestivaali |

Vasa XIX Körfestival

52 Soitto soi kasarmialueella |

Musik hörs på kasernområdet

53 Kamarimusiikkielämyksiä

ympäri vuoden | Kammarmusik

upplevelser året om

LAPSET & NUORET

BARN & UNGA

10 Vaahteramäen Eemelin

metkut näyttämölle

20 Teater sätter färg på

skolans vardag

51

59

22 Vesta-Linnéa kliver

upp på scenen

32 Hauskaa taidekasvatusta |

Rolig konstfostran

48 Kuula-opistossa

tanssia jo 20 vuotta |

Kuula-institutet har

dansat redan 20 år

54 Kultsa — Nuorisokulttuurin

keskus |

Kultsa — Centrum för

ungdomskultur

JOKA KIERROKSELLA

PÅ VARJE TOUR

41 Matkailun vinkit |

För turister

56 Kulttuurikalenteri |

Kulturkalender

59 Jälkiviisastelu | Eftersnack

Anna Kortelainen

58 BRIefLy IN eNGLISh

3

Anna Kortelainen, Tammi/Ville Palonen, 2009


4

yleisötyö kutsuu katsojaa

Inspirerande publikarbete

MIKä IhMeen yleIsötyö?

PublIKarbete - vad är det?

Esimerkiksi

teatterissa: kulissikierrokset,

teosesittelyt, työpajat

Museoissa: työpajat, opastukset,

taidekasvatus

Kirjastossa: kirjavinkkaus, lukupiirit,

kirjastokierrokset

Orkesterit: koulukonsertit, työpajat

Till exempel

På teatern: rundvandringar bakom

kulisserna, presentationer, workshops

På museerna: verkstäder, guidningar,

konstfostran

På biblioteket: boktips, litteraturcirklar,

biblioteksrundvandringar

Orkestrar: skolkonserter, verkstäder

Kulttuuriorganisaatioissa tärkeä

osa toimintaa on yleisötyö,

jolla pyritään tuomaan taide ja

yleisö lähemmäs toisiaan. Kulissikierrosten,

kirjavinkkausten

ja työpajojen avulla kulttuuria

ja taidetta tehdään helpommin

saavutettavaksi.

Kun päiväkoti Rantapääskyn lapset

tutustuvat Vaasan taidehallissa taidenäyttelyyn,

voi maalauksen aurinko

olla pyörremyrsky tai tuulimylly, ja

korkea paperiveistos vaikkapa mato

tai kerrostalo.

— Pienet lapset ovat todella

vastaanottavaisia ja avoimia uusille

merkityksille, kuvailee työpajoja

vetävä museopedagogi Kukka-Maaria

Kallio.

Kallion työ Pohjanmaan museossa on

YLEISÖTYÖ | PUBLIKARBETE

I kulturorganisationerna är

en viktig del av verksamheten

publikarbetet, med vilket man

försöker föra konsten och publiken

närmare varandra. Med hjälp

av rundvandringar bakom kulisserna,

boktips och verkstäder gör

man kulturen och konsten lättare

tillgänglig.

Då daghemmet Strandsvalans barn

bekantar sig med en konstutställning

i Vasa konsthall, kan solen i målningen

vara en virvelstorm eller en väderkvarn,

och en hög pappersskulptur till

exempel en mask eller ett våningshus.

— Små barn är verkligt mottagliga

och öppna för nya betydelser, förklarar

museipedagog Kukka-Maaria

Kallio som leder verkstäderna.

Kallios arbete på Österbottens mu-

Kuva | Bild: Pekka Mäkynen


osa yleisötyötä, jota taidelaitokset tekevät taidekokemusten

syventämiseksi ja uuden yleisön luomiseksi. Kallion

mukaan lapselle jää näyttelystä pysyvä

muisto, kun hän saa teoksiin

tutustumisen lisäksi tehdä itse

kehollaan jotain konkreettista,

kuten maalata.

Yleisötyön tarkoituksena on jalkauttaa

taide erilaisten kohderyhmien

joukkoon. Esimerkiksi Vaasan

kaupunginkirjastossa tehdään runsaasti

kouluyhteistyötä ja kirjallisuu- teen innostavaa

kirjavinkkausta.

— Kirjasto menee myös ihmisten luo. Käymme kouluilla

kirjakassien kanssa vinkkaamassa ja kertomassa yleisesti

kirjastosta, kertovat pedagogiset informaatikot Terhi Piikkilä

ja Lena Sågfors.

Lapset ja nuoret ovat usein määrällisesti suurin yleisötyön

kohderyhmä, mutta myös aikuisille tarjotaan esimerkiksi

taiteilijavierailuita, opastuksia ja iltatapahtumia. Pohjanmaan

museossa suunnitellaan parhaillaan sopivia työmuotoja

esimerkiksi eläkeläisille, ja kirjastossa kirjavinkkausta

voi tilata myös aikuisryhmille.

— Tarjoamme aikuisryhmille työpajoja toiveiden mukaan,

ja myös Tyky-päivät museoilla ovat suosittuja, kertoo

Kuntsin modernin taiteen museon ja Tikanojan taidekodin

museopedagogi Jenni Niemi.

Vaasan kaupunginteatterissa

järjestetään kulissientakaisia

kierroksia sekä koululaisille että

aikuisryhmille. Esimerkiksi Ruukinkuja-näytelmään

liittyen opettajille

on jaettu tausta-aineistoa sekä

järjestetty aikuisille tarinatyöpajoja.

Paitsi lapsille, myös aikuisille

taiteen tekeminen voi

olla hyvin rentouttavaa ja

terapeuttista

Wasa Teaterissa on vuoden alusta alkaen

työskennellyt yleisötyöntekijä Nina Dahl-Tallgren, ja suunnitelmissa

on muun muassa työpajoja ja kulissikierroksia

sekä yhteistyötä koulujen, yhdistysten ja yritysten kanssa.

— Kiitosta saamme usein opastuksista ja työpajoista.

Näyttelyt avautuvat aivan eri tavalla, kun kuulee taustatekijöitä

ja tarinoita näyttelyyn liittyen. Paitsi lapsille, myös

aikuisille taiteen tekeminen voi olla hyvin rentouttavaa ja

terapeuttista, Niemi summaa.

Inte bara för barn utan även

för vuxna kan skapandet av

konst vara mycket avkopplande

och terapeutiskt

seum är en del av det publikarbete som konstinrättningarna

utför för att fördjupa konstupplevelserna

och locka en ny publik. Enligt Kallio blir

det hos barnet kvar ett bestående minne

av utställningen, då barnet förutom att

bekanta sig med verken själv får göra

något konkret med kroppen, såsom att

måla.

Syftet med publikarbetet är att förankra

konsten hos olika målgrupper. Exempelvis

på Vasa stadsbibliotek har man mycket samarbete med

skolorna och ger boktips om intressant litteratur.

— Biblioteket söker också upp människorna. Vi besöker

skolor med bokkassar för att tipsa om och berätta allmänt

om biblioteket, säger pedagogiska informatikerna Terhi

Piikkilä och Lena Sågfors.

Barn och ungdomar är ofta till antalet den största målgruppen

för publikarbetet, men också för vuxna erbjuds till

exempel konstnärsbesök, guidningar och kvällsevenemang.

På Österbottens museum planeras som bäst lämpliga arbetsformer

för till exempel pensionärer, och på biblioteket

kan boktips beställas också för vuxengrupper.

— Vi erbjuder verkstäder för vuxengrupper enligt önskemål,

och även Tyky-dagar på museerna är populära, säger

museipedagog Jenni Niemi på Kuntsis museum för modern

konst och Tikanojas konsthem.

Vaasan kaupunginteatteri ordnas

rundvandringar bakom kulisserna både

för skolelever och vuxengrupper. Till exempel

i anslutning till pjäsen Ruukinkuja

har till lärarna utdelats bakgrundsmaterial

och berättelseverkstäder ordnats

för vuxna.

Wasa Teater har från årsskiftet en anställd publikarbetare,

Nina Dahl-Tallgren. Hon kommer bland annat att

samarbeta med skolor, föreningar och företag, ordna

workshops och evenemang på teatern och i regionen och

erbjuda guidningar i teaterhuset.

— Vi får ofta beröm för guidningarna och verkstäderna.

Utställningarna öppnar sig på ett helt annat sätt, då man

hör bakgrundsfaktorer och berättelser kring utställningen.

Inte bara för barn utan även för vuxna kan skapandet av

konst vara mycket avkopplande och terapeutiskt, summerar

Niemi.

Teksti | Text: Susanna Saari

5


6

ReMONTTIjengi ROUhAISee

pintalaastia syvemmältä

VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

lIne KnutzOn:

reMOnttIjengI

Ohjaus Matti Mäntylä

Lavastus ja puvut

Maarit Kalmakurki (vier.)

ensi-ilta 5.2.2011

Suomen kantaesitys

Suuri näyttämö Romeo

Joose Mikkonen, Usva Kärnä,

Lasse Hjelt. Kuva Jyrki Tervo


Alice ja Manfred ovat onnekas nuoripari: he ovat juuri ostaneet

unelmiensa talon. Tai oikeammin: siitä tulee unelmatalo,

kunhan se ensin remontoidaan kokonaan. Sisustusta on

suunniteltu hartaasti, siitä tulee täydellistä! Oman onnenpesän

valmistumista tuskin malttaa odottaa. Urakkaan

on pestattu jengi remonttimiehiä, ja työtä johtaa hilpeä ja

juonikas Glen.

Sitten asiat mutkistuvat. Aikataulu mättää ja remonttireiskat

näyttävät saavan aikaan enemmän sekasortoa kuin

ehjiä pintoja. Kipsilevyjä katkeaa kuin näkkileipiä. Minne

vessan seinät katosivat? Rahaakin palaa hankkeeseen

hurjia summia. Johan siinä pinna kiristyy lempeimmältäkin!

Miten suurelle unelmalle käy ja mikä on sen hinta?

Tanskalaisen Line Knutzonin kirjoittama Remonttijengi on

hervoton komedia, joka äityy huikeaksi farssiksi. Vaasan

kaupunginteatterin kevätuutuuden ohjaa Matti Mäntylä

ja lavastaa ja puvustaa vierailijana Maarit Kalmakurki.

Suomen kantaesitys on 5.2.2011 suurella näyttämöllä.

Rooleissa nähdään mm. Usva Kärnä, Joose Mikkonen ja

Lasse hjelt.

Unelman jäljillä

Näyttelijäjoukko touhuaa rakenteilla olevan unelmatalon

työmaalla Vaasassa, Bölen uudella omakotitaloalueella. Ohjaaja

Matti Mäntylä on tuonut Remonttijengin työryhmän

tutustumaan talonrakentamiseen käytännössä. Puolivalmiissa

talossa on saatu ihailla avaria tiloja ja kuvitella kaikki

valmiiksi keskelle metsäistä idylliä: tuonne takka, tuonne

keittiö ja makuuhuoneet. Myöhemmin ekskursio suunnataan

Vaasan Suvilahdessa sijaitsevaan upeaan valmiiseen

omakotitaloon, jossa katse kantaa kauas merenlahdelle.

— Vähän erilainen harjoitusjakson alku. Haettiin tuntumaa

ja tunnelmia unelmatalosta, Matti Mäntylä myhäilee.

— Remonttijengi kertoo unelmasta ja sen toteuttamisesta.

Päähenkilöt Alice ja Manfred haluavat luoda

onnellisen ja myös ulkonaisesti täydellisen kodin. Talohankkeeseen

on ladattu suuria odotuksia. Talo edustaa täydellisyyttä,

onnistumista ja tietyn statuksen saavuttamista.

Mutta mitä kaikkea nuoret joutuvat unelmansa vuoksi

lopulta uhraamaan?

HUikea farssi

— Remonttijengi on hulvaton farssi. Se nauraa täydellisyydentavoittelulle,

ahneudelle ja elämän onttojen

kulissien pönkittämiselle. Tarina saa villejä ja absurdejakin

käänteitä tätä juttua ei pidä seurata kurttuotsaisesti!

Matti Mäntylä hymyilee.

Naurun alla on kuitenkin väkevää asiaa, se rouhaisee pintaa

syvemmältä:

— Yhteiskuntamme on kova paikka. On oltava nuori,

kaunis, tehokas ja menestyvä. Onni on suorittamista, naapurille

näyttämistä, Matti Mäntylä sanoo.

— Remontti pistää parisuhteen koetukselle. Alice ja

Manfred ovat keskenään hyvin erilaisia: Alice on määrätietoinen

käytännön ihminen ja tietää mitä tahtoo, Manfred on

muusikko, kiltinluontoinen mies, jolle musiikki on materiaa

tärkeämpi. Mutta varokaa kiltilläkin on sietorajansa! Komiikka

ja tragiikka sekoittuvat tässä hurjassa ja hauskassa

sopassa, ihan kuin elämässä.

Teksti: Kirsi Sand

Remonttijengin työryhmä sai tutustua omakotitalon rakennustyömaahan Bölessä. Ohjaaja Matti Mäntylä äärimmäisenä oikealla. Kuva: Virpi Laakso

7


Usva Kärnä. Kuva Jyrki Tervo

8

Usva on Ruukinkujan Viira

venny KOntturI:

ruuKInKuja

Dramatisointi Outi rossi

Ohjaus erik Kiviniemi

Lavastus ja puvut liisa Ikonen

Valot Pekka Pitkänen (vier.)

Musiikki laura hänninen (vier.)

Koreografia soile Ojala.

Suuri näyttämö Romeo

Pohjalaiskuvaus ruukinkuja on

valloittanut yleisön. vaasalaiskirjailija

venny Kontturin romaaniin

pohjautuva näytelmä kertoo työläisperheen

tyttären viiran varttumisesta

vaasan Palosaarella eli

Präntööllä. työläisyhteisön arki ja

kujan ihmisten värikkäät vaiheet

piirtyvät näytelmässä rehevin, humoristisin

ja koskettavin vedoin.

näytelmän on dramatisoinut Outi

rossi ja ohjannut erik Kiviniemi.

Präntöön näyttämömaiseman ja

puvut on suunnitellut liisa Ikonen.

VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

Ruukinkujan päähenkilöä Viira-tyttöä

esittää näyttelijä Usva Kärnä. Roolista

on tullut runsaasti kiitosta sekä

kriitikoilta että yleisöltä: vilkkaassa ja

uteliaassa pikkutytössä on yhtaikaa

herkkyyttä ja sanavalmiutta.

— Viira on ollut jännittävä ja

kiinnostava rooli. Moni vaasalainen on

henkilökohtaisesti tuntenut kirjailijan

ja odotuksia varmasti on. Itse olen

tutkinut Ruukinkuja-romaania paljon,

siitä olen saanut aineksia Viiran hahmoon.

Erityisen taustan roolille antaa

tieto, että Viira on lapsi, josta kasvaa

kirjailija, Usva sanoo.


— Venny Kontturin kieli on värikästä. Repliikit ovat

Präntöön kielellä. Onhan se ollut haaste, kun itse olen kotoisin

Hollolasta. Mutta murteella esittäminen on minusta

ihanaa, ilmaisu on rikasta.

elämän valoa ja varjoja lapsen silmin

Näytelmä etenee kahdessa tasossa, on lapsen maailma ja

aikuisten elämä — ja sitäkin tarkkaillaan Viiran hoksaavaisin

silmin. Äiti ja Emma-täti käyvät töissä puuvillatehtaalla

ja tehtaanpillin vihellys rytmittää koko perheen elämää. Uskonnollinen

Mummu on luja voimahahmo. Viiralla ei ole isää,

ja isän ikävä kirpaisee välillä haikeasti, etenkin kovasuisten

naapurin akkojen näpärä-nimittelyjä kuunnellessa. Sitten

kujalle ilmestyy isätarjokas, kenkätehtaalainen Kusti…

— Viiran elämään vaikuttavat tärkeät läheiset ihmiset.

On mummu, joka pitää Viirasta aina huolen, on äiti,

joka kertoo sadut ja tarinat ja johdattaa kirjojen maailmaan,

Usva kertoo.

— Elämä ei ole Viiralle aina helppoa. Viiralla on kuitenkin

väkevä mielikuvitus, jonka avulla vaikeatkin asiat

muuttuvat hyviksi: ynseän Fröökynän suuri talo on lapsen

silmissä ihana linna, ja itse kuollut Ruurolffi-isä astuu ulos

taulusta elävänä puhumaan Viiralle.

Ken Keseyn kuuluisa mielisairaalakuvaus

Yksi lensi yli käenpesän on

moderni klassikko, joka pitää katsojan

otteessaan. Samuli Reunasen ohjaamaan

jännittävään tarinaan on ladattu

myös terävää huumoria.

Näytelmä kertoo monessa liemessä

keitetystä pikkurikollisesta

Monta kasvun askelta on pienen tytön astuttava varttuessaan.

— Kun Kusti liittyy perheeseen, Viira saa kaivatun isän.

Elämä muuttuu, ja se on kasvun paikka, samoin pikkusisaren

syntymä, Usva kertoo.

— Kun kansalaissodassa Kusti-isä viedään kuulusteluihin,

iskee menetyksen pelko. Myöhemmin elämää järkyttää

mummun kuolema, lapselle käsittämätön suru. Mutta Viira

selviää, valoa on ikkunassa kaikesta huolimatta hänen

oman valoisan luonteensa ja salaisen tarinamaailmansa

ansiosta. Loppukohtauksessa muutetaan uuteen kotiin ja

Viira ojentaa lähtiessään yhden kirjoistaan naapurin pikkupojalle.

Se on symbolinen ele: on jotakin, joka kantaa karun

arjen yli ja avaa mahdollisuuksia. On satuja!

Näytelmän muissa rooleissa nähdään mm. Kielo Tommila

(Äiti), Lis Laviola (Mummu), Miika Korkiakoski (Kusti),

Laura hänninen (Emma, vier.), Ilona Chevakova, Matias

Kuoppala, Joose Mikkonen, Timo Luoma, Anna Lemmetti-

Vieri ja Risto Saarela.

yKSI LeNSI yLI KÄeNPeSÄN

Joose Mikkonen. Kuva Jyrki Tervo

Ken Kesey- dale WasserMan:

yKsI lensI ylI KäenPesän

Suom. sami Parkkinen

Ohjaus samuli reunanen (vier.)

Lavastus ja puvut Kaisa rasila (vier.)

Äänisuunnittelu ja musiikki

Iiro Ollila (vier.)

Koreografia liisa risu (vier.)

Suuri näyttämö Romeo

Teksti: Kirsi Sand

R.P. McMurphystä, joka joutuu

mielisairaalan osastolle arvioitavaksi

sopeutumattomuuden ja häiriköinnin

vuoksi. McMurphystä tulee heti

osaston voimahahmo, ”hullutunkion

kukko”. Hän onnistuu järkyttämään

railakkailla tempauksillaan sairaalan

tiukan järjestyksen ja voittaa puolelleen

muutkin potilaat. Vastaansa

McMurphy saa ylihoitaja Ratchedin.

Alkaa valtataistelu, jossa panoksena

on vapaus ja sairaalan jokaisen potilaan

kohtalo…

Näytelmän keskeisissä rooleissa

nähdään mm. Joose Mikkonen (Mc-

Murphy), Outi Kavén, vier. (hoitaja

Ratched) ja Timo Luoma (päällikkö

Bromden).

9


10

EEMELI - Kissankulman

hauskin metkuilija

VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

Taavi Vuokkovaara on Eemeli. Kuva Jyrki Tervo


astrId lIndgren:

vaahteraMäen eeMelI

Suom. leena havukainen

Ohjaus Miika Muranen (vier.)

Lavastus ja puvut liisa Ikonen

Eemeli-laulut säv. georg riedel

ensi-ilta 26.3.2011

Suuri näyttämö Romeo

Ilouutinen kaikille eemelin,

Pikku-Iidan ja koko Kissankulman

väen ystäville! astrid lindgrenin

suursuosikki vaahteraMäen

Kuva Tatti Järvi

Miika Muranen

ohjaaja

eeMelI valloittaa näyttämön

maaliskuussa. näytelmän ohjaa

vierailijana Miika Muranen ja

lavastaa ja puvustaa liisa Ikonen.

ensi-ilta on 26.3.2011.

Eemeli asuu perheensä kanssa Kissankulman

maatilalla Vaahteramäen

kylässä. Poikaviikarilla ei aika käy

pitkäksi, sillä hänellä on jatkuvasti

metkut mielessään. Tule katsomaan,

kuinka Eemeli auttaa Liina-piikaa

hampaanpoistossa, kiusoittelee

Pöperö-Maijaa lavantaudilla sekä

kuinka kauas pikku Iida-sisko näkeekään

lipputangon huipulta! Anttoni-isä

kimpaantuu Eemelille vähän väliä, ja

Eemeli joutuu tempaustensa jälkeen

istumaan nikkarinkopissaan miettimässä

tekosiaan. Onneksi äiti ja Aaturenki

näkevät Eemelin hyvän sydämen.

Vaahteramäen Eemeli on vauhdikas

ja lämmin tarina perheestä, ilosta ja

suuresta vilpittömyydestä. Mainiona

Eemelinä nähdään sirkustaiteilija

Taavi Vuokkovaara, muissa rooleissa

mm. Usva Kärnä, Risto Saarela, Kielo

Tommila, Miika Korkiakoski ja Laura

hänninen (vier.). Näytelmän musiikkina

soivat Georg Riedelin säveltämät

rakastetut Eemeli-laulut.

Ohjaaja MIIKA MURASeSSAKIN

on hitunen eemeliä

Miika Muranen, mikä innosti sinua tarttumaan Vaahteramäen eemeliin?

— Eemeli kuului lapsuuteni suosikkikirjoihin ja olen lukenut ne moneen kertaan.

Nyt kun pääsin tekemään lastenteatteria suurelle näyttämölle Vaasaan, Eemeli oli

luonnollinen valinta. Vaahteramäen Eemelissä on kaikki lastenteatteriesitykseen

tarvittava: energiaa, valloittavat hahmot ja lämmintä mieltä.

Missä on eemelin ja muidenkin Astrid Lindgrenin sankareiden viisaus?

— Lindgrenin Eemelissä ja muissakin hänen luomissaan suosikkihahmoissa on

yhteistä suuri sydän. Eemelikään ei tee metkuja ilkeyttään vaan haluaa tuoda niillä

hyvää mieltä. Ja Lindgrenin kirjoista löytyy hyväntahtoista lasten anarkiaa, jota

jokainen aikuinenkin tarvitsee arjessa.

Mikä on eemelin paras metku?

— Eemelin metkujahan on huikea määrä, mutta oma suosikkini on Pikku-Iidan hinaaminen lipputankoon. Siinä välittyy

isoveljen hyväntahtoisuus, hänhän halusi vain toteuttaa Iidan toiveen nähdä yli Kissankulman.

Onko sinussa itsessäsi vähän eemeliä?

— Kai meissä kaikissa asuu pieni Eemeli, ainakin toivon niin. Ystäviltäni voisi kysyä, kuinka olen heitä onnistunut

jekuttamaan.

Mikä on oma hauskin metkusi?

— Pyysin aprillipäivänä erästä työkaveriani soittamaan takaisin Juuso Karhulle, joka oli jättänyt soittopyynnön. Oikeasti

olin antanut työkaverilleni Korkeasaaren puhelinnumeron. Kuulin, kun hän soitti ja kysyi Juuso Karhua puhelimeen.

Korkeasaaren työntekijä ilmoitti, ettei heillä ole tuon nimistä karhua ja vasta silloin työkaverini tajusi aprillipilani.

Mikä on eemelin suuren suosion salaisuus?

— Eemeli on rakastettava hahmo, hänen suuri sydämensä ja valloittava luonteensa saa jokaisen hymyilemään. Ja

kyllähän hänen metkunsa ovat unohtumattomia! Maailmassa ei koskaan ole liikaa positiivisuutta, tällaisia villejä luonnonlapsia

tarvitaan esikuviksi.

Teksti: Kirsi Sand

11


Miesten juttuja —

sopivat myös naisille!

Miehet rautaa ukot karkuteillä

aldO nIcOlaj:

MIehet rautaa

Suomennos Outi rossi

Ohjaus erik Kiviniemi

ensi-ilta 22.1.2011

Suomenkielinen kantaesitys

Pieni näyttämö Julia

Kevään uutuus Miehet rautaa on

italialaisen kirjailijan Aldo Nicolajn

liikuttava ja naurattava komedia. Se

kertoo kahdesta ikämiehestä, jotka

kohtaavat puistonpenkillä ja ystävystyvät,

omalla äreällä tavallaan. He

Joka mies on Luolamies!

Ilkka Aro. Kuva Jyrki Tervo

12

ovat jo vanhoja, ja siitä on monenmoista

harmia: ikä tuntuu luissa, aikuiset

lapset holhoavat, eikä perheessä

tunnu olevan tilaa vanhoille ukoille.

Mutta ukkojen mieli on terhakka ja järjenjuoksu

terävä. Kun edessä häämöttää

eron uhka, kaverukset päättävät

karata. Miten virkistävää onkaan

puijata keski-ikäisiä lapsiaan ja koko

systeemiä! Vielä voi nauttia vapaudesta…

on vain tartuttava hetkeen ja

unelmaan.

Näytelmän on ohjannut erik Kiviniemi.

Rooleissa: hannes Lukinmaa, Ilkka

Aro ja Anna Lemmetti-Vieri.

VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

Ilkka Aro, Hannes Lukinmaa Kuva Jyrki Tervo

rOb becKer:

luOlaMIes

Käsikirjoitus rob becker

Suomennos ville virtanen

Ohjaus erik Kiviniemi

Esittää Ilkka aro

Pieni näyttämö Julia

Hän on täällä tänään: mies aikojen

alusta, Luolamies! Amerikkalaisen

Rob Beckerin komedia Luolamies on

kerännyt jo yli 10 000 katsojaa. Ilkka

Aron esittämä hulppea ja sydämellinen

show kertoo miehen ikiaikaisesta

yrityksestä ymmärtää naista.

Olohuoneluolansa TV-nurkkauksesta

nykypäivän luolamies tarkastelee

maailmaa ja reviirinsä rajoja. Riemukasta

tuuletusta saavat monet elämän

tärkeät aiheet, shoppailusta parisuhdekysymyksiin.

Nyt saa nauraa - ja

oivaltaa!


Kuva: Tapio Vanhatalo

VIERAILUT

MarIe jOnes:

KIvIä tasKussa

Ohjaus Pentti Kotkaniemi

Rooleissa: Martti suosalo, Mika nuojua

Esitykset: ma 9.5.2011 klo 19, ti 10.5.

klo 19, ke 11.5. klo 19, to 12.5. klo 19.

liput 29 €

KUULA-OPISTON KeVÄTNÄyTÖS

Kuula-opiston tanssiosasto juhlii

20-vuotista toimintaansa upeassa

kevätnäytöksessä, jossa katsotaan

sekä menneisiin vuosiin että tulevaisuuteen.

Ohjelma tarjoaa balettia,

karakteritanssia ja nykytanssia.

Juhlanäytöksen esiintyjiä on lähes parisataa,

aina pienistä tanssioppilaista

varttuneempiin harrastajiin.

Hulvaton komedia

KIVIÄ TASKUSSA

Kiviä taskussa on kahden virtuoosinäyttelijän

taidonnäyte. Näyttelijät

Martti Suosalo ja Mika Nuojua esittävät

kaveruksia, Charliea ja Jakea, jotka

menevät avustajiksi amerikkalaisen

elokuvan kuvauksiin ja joutuvatkin

tekemään aivan muuta kuin ennakkoon

aavistavat. Tarinassa kuljetaan

läpi monen miehen elämän. Suosalo

ja Nuojua tekevät yhteensä 15 roolia.

Roolista toiseen näyttelijät vaihtavat

ilmiömäisellä nopeudella lennossa.

helsingin Kaupunginteatterin esitys

on saavuttanut suursuosion sekä

kotinäyttämöllä että kiertueilla.

Kuula-OPIstOn Kevätnäytös

esitykset:

ti 3.5.2011 klo 18

ke 4.5. klo 18

to 5.5. klo 18

Suuri näyttämö Romeo

liput: 10 € / 8 €

Perhelippu alk. 36 € (4 hlöä)

LIPPUJeN hINNAT KeVÄÄLLÄ 2011

Suluissa ryhmähinta. Huom! Ryhmäalennuksissa ryhmän koko väh. 20 henkilöä.

RUUKINKUJA, ReMONTTIJeNGI,

yKSI LeNSI yLI KÄeNPeSÄN

Peruslippu .............................. 22 € ( 20 €)

Eläkeläiset ............................... 20 € ( 18 €)

Lapset, opisk, työttömät .... 15 € ( 10 €)

MIeheT RAUTAA, LUOLAMIeS

Peruslippu ................................ 20 € ( 18 €)

Eläkeläiset ............................... 18 € ( 16 €)

Lapset, opisk., työttömät, .. 15 € ( 10 €)

VAAhTeRAMÄeN eeMeLI

Peruslippu ..................................16 € (10€)

Eläkeläiset ................................14 € (10€)

Lapset, opisk., työttömät .....12€ (10 €)

Perhelippu (4-6 hlö) ......................48-72€

hUOM! eDULLISeT

MATINeANÄyTÖKSeT

(arkipäivien ma-pe päivänäytökset):

RUUKINKUJA ........................................15 €

REMONTTIJENGI .................................15 €

YKSI LENSI YLI KÄENPESÄN ........15 €

LUOLAMIES ..........................................13 €

MIEHET RAUTAA .................................13 €

VAAHTERAMÄEN EEMELI .................8 €

S-eTUKORTTINÄyTÖKSeT

S-Etukorttialennukset ovat voimassa

sivulla 14 mainituissa esityksissä niin

kauan kuin paikkoja riittää. Mainitse

S-Etukortista lippuja varatessasi.

Etu on talouskohtainen. Ei bonusta

teatterilipuista.

vaasan kaUpUnGinTeaTTeri

Pitkäkatu 53 65100 VAASA

www.vaasa.fi/teatteri

Email: VKT@ vaasa.fi

Lippumyymälä (06) 325 3961

avoinna ma-pe klo 11-18, la klo 12-18 sekä

tuntia ennen esitysten alkua

WeBShOP: http://marketvaasafi

Keskus ...........................................(06) 325 3960

Markkinointi ................................050 414 5060

(06) 325 3966

Studio Ticket Ylätori, 65100 VAASA

0700-96525 (1 €/min + pvm)

avoinna ma-pe klo 10-17, sekä la 10-14

TeaTTerikaHvila kUlma

Väiaikatarjoilut ja tiedustelut kahvila

Kulmasta, (06) 312 6325, 050-572 0330

esityspäivinä tuntia ennen esitystä. Tarjoilusta

huolehtii Teatterinaiset ry.

Naulakkomaksu 1 €

VIP-illat, yritysten sarjaliput ja tilausnäytökset:

tiedustelut teatterin markkinoinnista,

puh. (06) 325 3966.

varaTTUjen

lippUjen lUnasTUs

Yksittäisten lippujen lunastus viimeistään

3 päivää ennen esitystä. Vierailuesitysten

lippujen lunastus 2 viikkoa ennen esitystä.

Ryhmien tulee lunastaa varauksensa

viimeistään 3 viikkoa ennen esitystä. Laskutuslisä

5,05 €.

fORCe MAJeURe -tapauksissa, kuten sairastuminen,

lakko, tulipalo tms. vaihdamme

liput seuraaviin esityksiin tai maksamme

rahat takaisin, mutta emme korvaa muita

asiakkaille aiheutuvia kuluja. Lippujen

vaihto tai takaisinlunastus tulee suorittaa

kuukauden kuluessa näytännön peruuntumisesta.

meillä käY

kUlTTUUriseTeliT

Vaasan kaupunginteatterissa käyvät maksuvälineinä

RJ-TYKY+ sekä SMARTUMkulttuurisetelit.

Lisätietoa: www.tyky-kuntoseteli.fi ja www.

smartum.fi .

13


Vaasan

kaupunginteatterin

näytäntökalenteri

TAMMIKUU-TOUKOKUU 2011

SUURI NÄyTTÄMÖ ROMeO PIeNI NÄyTTÄMÖ JULIA

SUURI NÄyTTÄMÖ ROMeO PIeNI NÄyTTÄMÖ JULIA

TAMMIKUU

hUhTIKUU

KE 19.1. YKSI LENSI YLI KÄENPESÄN 19.00

PE 1.4 RUUKINKUJA 19.00 LUOLAMIES 19.15

TO 20.1. ISÄNMAAN TYTTÄRET 19.00

LA 2.4 REMONTTIJENGI 14.00

PE 21.1. ISÄNMAAN TYTTÄRET 19.00 MIEHET RAUTAA, ennakko 19.15

REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15

LA 22.1. ISÄNMAAN TYTTÄRET 13.00

TI 5.4 VAAHTERAMÄEN EEMELI 12.00

ISÄNMAAN TYTTÄRET 19.00 MIEHET RAUTAA, ensi-ilta 19.15 KE 6.4 VAAHTERAMÄEN EEMELI 10.00

KE 26.1. RUUKINKUJA 19.00 LUOLAMIES 19.15*

VAAHTERAMÄEN EEMELI 18.00

TO 27.1. ISÄNMAAN TYTTÄRET 19.00*

TO 7.4 REMONTTIJENGI 12.00 MIEHET RAUTAA 12.00

PE 28.1. ISÄNMAAN TYTTÄRET 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15

REMONTTIJENGI 19.00*

LA 29.1. ISÄNMAAN TYTTÄRET 13.00 MIEHET RAUTAA 19.15 PE 8.4 REMONTTIJENGI 19.00 LUOLAMIES 19.15

LA 9.4 RUUKINKUJA 14.00 LUOLAMIES 14.15

heLMIKUU

RUUKINKUJA 19.00

TO 3.2 MIEHET RAUTAA 19.15* TI 12.4 VAAHTERAMÄEN EEMELI 12.00

PE 4.2 REMONTTIJENGI, ennakko 19.00

KE 13.4 VAAHTERAMÄEN EEMELI 10.00

LA 5.2 MIEHET RAUTAA 14.15 TO 14.4 RUUKINKUJA 12.00 LUOLAMIES 12.00

REMONTTIJENGI, ensi-ilta 19.00

RUUKINKUJA 19.00

KE 9.2 YKSI LENSI YLI KÄENPESÄN 19.00*

PE 15.4 REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15

TO 10.2 REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15 LA 16.4 REMONTTIJENGI 14.00 MIEHET RAUTAA 14.15

PE 11.2 REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15

REMONTTIJENGI 19.00

LA 12.2 RUUKINKUJA 14.00

KE 27.4 RUUKINKUJA 19.00*

RUUKINKUJA 19.00 LUOLAMIES 19.15 TO 28.4 REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15

TO 17.2 YKSI LENSI YLI KÄENPESÄN 19.00

PE 29.4 REMONTTIJENGI 19.00 LUOLAMIES 19.15

PE 18.2 RUUKINKUJA 19.00 LUOLAMIES 19.15 LA 30.4 VAAHTERAMÄEN EEMELI 14.00

LA 19.2 REMONTTIJENGI 14.00

VAAHTERAMÄEN EEMELI 18.00*

REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15

KE 23.2 YKSI LENSI YLI KÄENPESÄN 12.00

TOUKOKUU

TO 24.2 REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15 TI 3.5. KUULA-OPISTON

PE 25.2 REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15

KEVÄTNÄYTÖS 18.00

LA 26.2 RUUKINKUJA 14.00* LUOLAMIES 14.15 KE 4.5 VAAHTERAMÄEN EEMELI 12.00

RUUKINKUJA 19.00

KUULA-OPISTON

KEVÄTNÄYTÖS 18.00

MAALISKUU

TO 5.5 KUULA-OPISTON

TO 3.3 RUUKINKUJA 19.00 LUOLAMIES 19.15*

KEVÄTNÄYTÖS 18.00 MIEHET RAUTAA 19.15*

PE 4.3 YKSI LENSI YLI KÄENPESÄN 19.00*

PE 6.5 REMONTTIJENGI 19.00* MIEHET RAUTAA 19.15

LA 5.3 REMONTTIJENGI 14.00 MIEHET RAUTAA 14.15 LA 7.5 RUUKINKUJA 14.00

REMONTTIJENGI 19.00

RUUKINKUJA viim.es. 19.00 LUOLAMIES 19.15

KE 9.3 REMONTTIJENGI 12.00 MIEHET RAUTAA 12.00 MA 9.5 KIVIÄ TASKUSSA vier.es. 19.00

TO 10.3 REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15* TI 10.5 KIVIÄ TASKUSSA vier.es. 19.00

PE 11.3 RUUKINKUJA 19.00 LUOLAMIES 19.15 KE 11.5 KIVIÄ TASKUSSA vier.es. 19.00

LA 12.3 YKSI LENSI YLI KÄENPESÄN 14.00

TO 12.5 VAAHTERAMÄEN EEMELI 12.00

YKSI LENSI YLI KÄENPESÄN 19.00

KIVIÄ TASKUSSA vier.es. 19.00

SU 13.3 FORK: Pink Noise 15.00

PE 13.5 VAAHTERAMÄEN EEMELI 10.00 MIEHET RAUTAA 19.15

FORK: Pink Noise 19.00

LA 14.5 VAAHTERAMÄEN EEMELI 14.00

PE 18.3 REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15

VAAHTERAMÄEN EEMELI 18.00

LA 19.3 RUUKINKUJA 14.00

TI 17.5 VAAHTERAMÄEN EEMELI 11.00

RUUKINKUJA 19.00 LUOLAMIES 19.15 KE 18.5 VAAHTERAMÄEN EEMELI 10.00

PE 25.3 VAAHTERAMÄEN EEMELI 11.00 (ennakko)

VAAHTERAMÄEN EEMELI 18.00

LA 26.3 VAAHTERAMÄEN EEMELI 18.00 (ensi-ilta)

TO 19.5 REMONTTIJENGI 19.00 MIEHET RAUTAA 19.15

TI 29.3 VAAHTERAMÄEN EEMELI 11.00

PE 20.5 REMONTTIJENGI viim.es. 19.00 LUOLAMIES 19.15

KE 30.3 VAAHTERAMÄEN EEMELI 10.00

TO 31.3 RUUKINKUJA 12.00

Hyvät katsojat, saavuttehan esityksiin ajoissa! Esitykset alkavat täsmällisesti.

Romeo-salissa on toimiva induktiosilmukka.

Muutokset mahdollisia. Tarkistakaa esitysajat ystävällisesti teatterin lippumyymälästä tai os. www.vaasa.fi/teatteri .

* = S-ETU

Info s.13

14

liput (06) 325 3961 Webshop: http://market.vaasa.fi www.vaasa.fi/teatteri

VAASAN KAUPUNGINTEATTERI


ann-luise bertellillä ja erik Kiviniemellä on pitkä

yhteinen menneisyys. he tulevat samalta paikkakunnalta,

Oravaisista, Pohjanmaalta, he ovat toimineet

samoissa teattereissa, näytelleet yhdessä ja ohjanneet

toisiaan. ja nyt he molemmat ovat teatterinjohtajia.

erik on kokenut konkari, ann-luise puolestaan

aivan uudessa roolissa teatterinjohtajana.

Ann-Luise ja Erik tapasivat ensi kertaa lähes 25 vuotta

sitten Oravaisten teatterin produktiossa, William Häggin

näytelmässä Glöd i härdarna. Erik työskenteli silloin näyttelijänä

Ruotsissa ja oli kesälomalla kotona ohjaamassa.

— Minä muistan nuoren tytön, joka huristi paikalle

mopolla ilmoittautuakseen mukaan näytelmään. Hän näytti

13-14-vuotiaalta ja minä aprikoin, oliko hän kyllin vanha

saadakseen mopokortin. Hän oli Ann-Luise.

— Muutamaa vuotta myöhemmin ilmoitit minulle

kirjeitse, että seuraavan kerran haluat pääroolin, jos olet

mukana!

— Teinkö tosiaankin niin? Minä muistan, että olisin

jo syksyllä halunnut olla mukana paikallisessa revyyssä,

mutta en saanut äidiltä lupaa. Kesällä sitten pidin puoleni.

Muistan hyvin Erikin, kuinka hän kulki ympäriinsä ja tervehti

kaikkia, hän oli niin iloinen ja puhelias, ajattelin, että

häneen olisi mukava tutustua.

— Mutta minä olin kyllä kauhean surkea siinä näytelmässä!

16

Tanssii teatterinjohtajien kanssa

Dans med teaterchefer

ann-luise bertell och erik Kiviniemi har ett långt

gemensamt förflutet. de kommer från samma ort,

Oravais i österbotten, de har uppträtt på samma

teatrar, de har spelat tillsammans och regisserat

varandra. Och nu titulerar sig båda teaterchefer.

erik är gammal i gamet medan ann-luise är helt ny i

rollen som teaterchef.

De träffades första gången för snart 25 år sedan i samband

med att Oravais Teater satte upp Glöd i härdarna på

Kyroboas vid Kimo bruk. Erik jobbade som skådespelare i

Sverige och var hemma på grönbete för att regissera.

— Jag kommer ihåg en ung flicka som kom körande på

moped för att anmäla sig till pjäsen. Hon såg ut att vara 13-

14 år och jag undrade om hon hade åldern inne för mopedkörkort.

Det var Ann-Luise.

— Några år senare meddelade du mig per brev att nästa

gång vill du ha en huvudroll om du skall vara med!

— Gjorde jag verkligen det? Jag minns att jag redan på

hösten hade velat vara med i den lokala revyn, men fick inte

för mamma. Till sommaren stod jag på mig. Jag kommer så

bra ihåg Erik, han gick runt och hälsade på alla, var så glad

och pratsam, jag tänkte att honom skulle det vara roligt att

lära känna.

— Men jag var nog förskräckligt dålig i den pjäsen!

— Nej, så dålig var du inte. Och du utvecklades. Redan

VAASAN KAUPUNGINTEATTERI & WASA TEATER

Kuva | Bild: Jan Ericsson


— Et suinkaan. Ja sitä paitsi sinä kehityit. Jo vuonna

1991 Blaadis påjkan näytelmässä olit todella hyvä. On

harvinaista, että joku uskaltaa olla läsnä näyttämöllä niin

kuin sinä.

Erikillä on takanaan 13 ja Ann-Luisella 12 kesää Oravaisten

teatterissa. Molemmille se on hyvin merkittävä paikka.

Kun minulta kysyttiin TV:ssä mielipaikkaani, vastaukseni oli

Kyroboas, sanoo Ann-Luise.

— En koskaan unohda sitä aurinkoista kesäiltaa, jolloin

istuimme kirjoittamassa kohtausta Glöd i härdarna näytelmän

jatko-osaan. Keksimme asioita

yhdessä ja ymmärsimme toisiamme

niin hyvin. Kaikki sujui, idea synnytti

toisen. Silloin tunsi elävänsä. Se oli

maaginen hetki.

Erik on samaa mieltä.

— Teatteri on kommunikointia ja

leikkiä, jossa pitää sekä antaa toiselle

impulsseja että tulkita niitä.

— Teatterissa houkuttelee se, että saa käyttää mielikuvitustaan

ja saa ilmaista leikillistä ja luovaa puoltaan. Se

kehittää persoonallisuutta ja antaa vahvan elämäntunteen.

Teatterin houkutus sai Erikin valitsemaan näyttelijän ammatin,

huolimatta siitä, että sitä pidettiin kummallisena, varsinkin

maalaispojan valinnaksi siihen aikaan. Se ei oikein

sopinut miehen malliin, ja traktorinhytissä istuvat kaverit

saattoivat katsoa hiukan vinosti, kertoo Erik.

Näytelmä Colorado Avenue, jossa Ann-Luise esitti pääroolia

Dollar Hannaa ja jonka Erik ohjasi, löi kaikki yleisöennätykset

Wasa Teaterissa vuonna 1999. Se on heidän yhteistyönsä

merkkipaalu. Min yttersta vilja Oravaisten teatterissa

vuonna 2008 on toinen. Silloin olivat osat vaihtuneet:

Ann-Luise oli näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja, Erik näytteli

pääroolin.

Kun heidän pitää kuvailla toisiaan, Erik sanoo, että Ann-Luise

on voimakastahtoinen ja herkkävaistoinen

nainen.

— Minkä hän ottaa tehtäväkseen,

sen hän myös tekee. Ja sitä ominaisuutta

tarvitaan, sillä tämä ei ole mikään

mukava ammatti. Samanaikaisesti

hänellä on ainutlaatuinen kyky ymmärtää,

mitä muut ihmiset sisimmässään

ajattelevat.

— Erikillä taas on valtavasti energiaa, työintoa ja luovuutta.

Voin hiukan kadehtia hänen inhimillisyydentajuaan,

hänen kykyään löytää kustakin näytelmästä se, mikä koskettaa

katsojaa syvimmin. Ja hänellä on myös uskomaton kyky

puhua ihmiset ympäri!

”teatteri on

kommunikointia ja leikkiä.”

1991 i Blaadis påjkan var du väldigt bra. Det är sällsamt

med en människa som vågar vara på scenen som du.

För Erik har det hunnit bli 13 och för Ann-Luise 12 somrar

på Oravais Teater.

För dem båda två är det en mycket speciell plats. — När

de i TV frågade mig om mitt favoritställe blev svaret

Kyroboas, säger Ann-Luise.

— Jag glömmer aldrig en solig sommarkväll när

vi satt och skrev på en scen för Glöd i härdarna II. Vi

hittade på tillsammans och förstod

varandra så bra, allt bara flöt och den

ena idén födde den andra. Man kände

verkligen att man levde. Det var ett

magiskt ögonblick.

impulser.

”den ena idén födde den

andra . Man kände verkligen

att man levde.”

Erik instämmer. — Teater är

kommunikation och lek, där man

både skall ge och tolka varandras

— Det som lockar i teatern är att man får använda

sin fantasi och man får tillgång till sin lekfulla och kreativa

sida. Det utvecklar personligheten och ger en stark

livskänsla.

Den lockelsen gjorde att Erik valde skådespelaryrket,

trots att det betraktades som konstigt och udda, särskilt

för en landsortspojke på den tiden. Det hörde inte

riktigt ihop med mansrollen och grabbarna i traktorhyttarna

kunde titta litet snett, berättar Erik.

Colorado Avenue med Ann-Luise i rollen som Dollar-

Hanna och Erik som regissör slog alla tiders publikrekord

på Wasa Teater år 1999. Det är en milstolpe i deras

samarbete. Min yttersta vilja på Oravais Teater år 2008

är en annan. Då var rollerna ombytta: Ann-Luise var pjäsförfattare

och regissör, medan Erik spelade huvudrollen.

När de skall beskriva varandra säger

Erik att Ann-Luise är viljestark

och inkännande. Det hon åtar sig

genomför hon också. Och det är en

egenskap som behövs för det här är

inget bekvämt yrke. Samtidigt har

hon en unik förmåga att ta till sig

och förstå vad andra människor

innerst inne menar.

— Erik igen har en enorm energi, arbetsvilja och

kreativitet. Jag kan bli litet avundsjuk på hans känsla

för det mänskliga, hans förmåga att i en pjäs hitta det

som berör åskådaren på djupet. Och så har han en otrolig

övertalningsförmåga!

Teksti | Text: Marit Berndtson

Käännös: Kirsi Sand

17


ÄNGLAND

18

WASA TEATER

Wasa teater öppnar vårsäsongen med ett nyskrivet tragikomiskt

drama om österbottningar av ann-luise bertell, som också är

nytillträdd teaterchef. Pjäsen skildrar händelser runt ett sommarbröllop

i huvudpersonens hemby ängland i österbotten. den

handlar om längtan bort och hem, om uppväxt, rötter och identitet.


Teatern skall finnas här och nu

Jarno Kuosa har regisserat Ängland.

Själv har han ingen egentlig anknytning

till Österbotten, trots att det

var en sak som attraherade honom

i Bertells pjäs; att den utspelar sig i

Österbotten, att den reflekterar de

människor som bor i regionen och att

författaren är lokal. Därmed har den

en stark förankring och det finns en

poäng med att iscensätta den på Wasa

Teater. Teater, som skall tilltala den

publik som finns här och nu, det är

teaterns styrka.

En annan sak som attraherade Jarno

i pjäsen är att den på många plan

handlar om minnen. Minnet och

minnets bedräglighet är ett tema som

jag ständigt återkommer till, litet på

samma sätt som en konstnär som

målar samma tavla om och om igen.

Varför valde du regi?

— Kanske man kan säga att det var

regin som valde mig. Jag har en traditionell

teaterbakgrund. Som 13-åring

började jag med teater som hobby.

Jag var med i Masaby ungdomsteater,

som fostrat många skådespelare och

regissörer. Först spelade jag i pjäser,

sen började jag leda yngre grupper.

— Jag fortsatte till teaterlinjen vid

folkhögskolan i Karis, populärt kallad

Tryckis, och drömde om att bli skådespelare.

Efter några misslyckade

försök att komma in på skådespelarutbildningen

började jag vid yrkeshögskolan

Stadia, där jag fokuserade på

att regissera och skriva.

— Jag hade också skrivit tidigare,

men det blev aldrig mer än synopsis

ängland

av ann-luIse bertell

och några scener, som stannade i

skrivbordslådan. Nu fick jag verktyg

för att skapa dramatik.

— Efter en period som lärare och

ledare för teaterlinjen på Tryckis

sökte jag till magisterstudierna i regi

vid Teaterhögskolan och blev antagen.

Det är roligt att studera när man jobbat

flera år, man har erfarenheter att

relatera till. Det ger impulser till att

söka nya vägar och att utvecklas.

Pjäsen Ängland handlar om Camilla

som flyttat från sin hemby i Österbotten

till England och återvänder för att

fira sommarbröllop med sin engelska

man, släkten och vännerna.

Vad handlar den mera om?

Regi: jarno Kuosa

Scenografi: Kaisu Koponen

Dräkter: sanna levo

Musikansvarig: ralf nyqvist

I rollerna: carl alm, johan aspelin, lina ekblad, stina engström,

Kris gummerus, sofie lybäck, susanne Marins, linda Mattsson,

carola sarén, göran sjöholm,Marc svahnström.

Spelas fram till den 19.3, Wasa Teaters stora scen.

— Ängland handlar om längtan och

identitet. Den väcker frågor som: Var

är jag nu, vart är jag på väg, varifrån

kommer jag?

— Personernas relationer präglas

av deras minnesbilder. Bröllopet

tvingar dem att gå tillbaka i tiden och

reda ut sitt förflutna.

— Vi har olika sätt att minnas,

vi kommer ihåg fel, våra minnesbilder

färgas och förändras med tiden.

Minnet är en process i rörelse, som

påverkar vår uppfattning om gårdagen,

men också våra val i framtiden

och vår existens.

— I uppsättningen och i scenografin

har vi lyft fram det här. Vi skapar

parallella skeenden, där åskådarens

världsbild är i dialog med det som

utspelar sig på scenen, allt vävs ihop.

Åskådaren blir delaktig och kan säkert

känna igen sig i pjäsens situationer.

Pjäsen innehåller dessutom en del

kulturkrockar, där Camillas engelska

man och pappans finska fästmö är

främmande element.

— Världen öppnar sig mer och mer,

vi utsätts för ständiga kulturkrockar

i dag, säger Jarno. Det tvingar oss att

försöka förstå andras beteenden och

sätt att vara, att umgås över språk-

och nationella gränser. Samtidigt får

vi ett behov att söka våra rötter.

Jarno beskriver Ängland som en

pjäs där händelserna och storyn är

självreflekterande. Det finns komiska

inslag, men också djupt allvar.

Skrattet hämtar sin styrka ur dramat i

berättelsen. Det är inte alltid så roligt

att konfronteras med sina minnen, att

komma ihåg vissa saker, men avståndet

ger perspektiv.

hur uppfattar du Österbotten och

österbottningarna?

— Jag har en bild av att arbete

uppskattas och att man står för sina

ord. Jag har alltid känt mig välkommen

i Vasa. Staden har en stark tvåspråkig

kultur som syns i gatubilden, det

utgör en egen, rolig och inspirerande

minivärld.

Text: Marit Berndtson

JARNO KUOSA

Uppvuxen i Kyrkslätt, bor i

Helsingfors, 31 år.

Studerar regi vid Teaterhögskolan,

har tidigare studerat

dramatik och regi vid yrkeshögskolan

Stadia i Helsingfors.

Gästade Wasa Teater första

gången som författare

och regissör

i produktionen

Cash We´ll

Meet Again

våren 2009.

Aktuell som

regissör

i pjäsen

Ängland.

Bild: Jan Ericsson

19


"Skolan mycket tråkigare

WASA TEATER

utan teaterbesök"

under våren turnerar Wasa teater i högstadier och

gymnasier med pjäsen dan då dan dog av rasmus

lindberg. det är en actionladdad och absurd komedi,

en ömsint och totalt hejdlös föreställning om vad vi

väljer att göra med tiden medan vi lever.

Wasa Teater besöker regelbundet regionens skolor, men

skolorna kommer också och ser föreställningar på teatern.

Ofta är det modersmålslärare som är aktiva när det gäller

teaterbesök.

Minna enroth och Barbara Strand-Blomström från Vörå

samgymnasium-idrottsgymnasium och Karin Skjäl från

Vasa gymnasium undervisar alla i modersmål och litteratur.

För dem är teater ett värdefullt inslag i skolarbetet.

— I litteraturen behandlar vi klassiska genrer som epik,

lyrik och dramatik och där kommer teatern in som en naturlig

del, konstaterar Minna.

— Eleverna kommer verkligen ihåg teaterbesöken. Det

är viktigt med gemensamma upplevelser som eleverna får

med varandra, men också med lärarna och med föräldrarna.

Man känner sig delaktig i något större. Det finns ingen

press att prestera i samband med teaterbesök, vilket är

befriande.

— Till exempel Svinalängorna var en pjäs då vi bestämde

att vi går alla från skolan och mina lärarkolleger läste

också boken, berättar Karin. Det blir en kollektiv erfaren-

20

het som man kan relatera till och diskutera, det stärker

sammanhållningen.

De är överens om att upplevelsen är nummer ett. Skolan

skulle vara mycket gråare och tråkigare utan teaterbesök,

säger Barbara. Det är något man ser fram emot redan när

läsåret börjar.

— Teater är fostrande, levande och intressant. Eleverna

lär sig diskutera, analysera, får aha-upplevelser och nya

tankar. Det uppmuntrar kreativitet och inspirerar eleverna

att göra egna produktioner i skolan.

— Det är lättare att prata om tabubelagda ämnen,

mänskliga relationer och känslor via en teateruppsättning.

Eleverna lär sig tolerans, att se både det goda och onda i

oss alla. Det ökar deras självkännedom.

Alla tre anser att teater kunde tas in i fler ämnen för att

fördjupa dem, till exempel i psykologi, historia, religion,

samhällskunskap och fysisk fostran. Teater och drama

kunde utgöra en mycket större del av undervisningen, men

skolans struktur och en viss ovana bland lärarna gör att

potentialen inte tas till vara.

Lärarna konstaterar att de elever som har ett socialt och

kulturellt kapital hemifrån går på teater också privat, men

de är en minoritet. Det är en orättvisa som skolan kan rätta

till genom att garantera varje elev åtminstone ett teaterbesök

per år.


Bilder: Jan Ericsson

Minna enroth Barbara Strand-Blomström Karin Skjäl

— Det är viktigt att introducera

teaterbesöket, så att det blir en positiv

upplevelse. Pjäsen skall vara rätt

anpassad för målgruppen. Det är stor

skillnad på högstadie- och gymnasieelever.

— Det är också bra att ge eleverna

en teaterterminologi. Det vidgar

synfältet och förståelsen av teater

som konstform. Det hjälper eleverna

att se allsidigt på föreställningen och

ta emot den utan fördomar.

— Men man skall inte heller

underskatta eleverna. De gillar pjäser

som PlayMe, men också Birdy och I

väntan på Godot. Mina elever tyckte

att Utrensning var det bästa de hade

sett, förklarar Barbara.

— Man behöver bekanta sig med

pjäsen först själv, så att man kan förbereda

och efterarbeta den med sina

elever. Därför är vi glada att teatern

bjuder in lärarna att se föreställningarna.

Vi har verklig nytta av programblad

och allt övrigt material teatern

erbjuder. Studiematerialet till pjäsen

Utrensning var mycket informativt

både om Estlands närhistoria och om

mänskohandel.

— Man har ett stort ansvar när

man ser pjäser om känsliga ämnen,

till exempel missbruk och familjevåld

som i Svinalängorna. Man vet aldrig

vad som gömmer sig bakom fasaderna

hemma hos eleverna, det är viktigt att

vara finkänslig. Samtidigt kan en pjäs

ge hopp åt dem som har det svårt. Det

minskar skammen och blir en del i en

självhjälpsprocess.

Lärarna tycker att deras skolor är

positiva till teaterbesök, men att kommunerna

gärna kunde satsa litet mer

medel på teater som en del av undervisningen.

De uppskattar att teatern

regelbundet kommer till skolan med

olika pjäser. Kostnaderna blir lägre

och skolan har kanske råd att se två

förställningar under ett läsår, en på

hösten och en på våren.

Skådespelarbesök är också

spännande och välkomna. När till

exempel Pekka Strang besökte skolan

RASMUS LINDBeRG

Rasmus Lindberg är dramatiker och

regissör. Han är uppvuxen i Luleå

och gick ut Dramatiska institutets

regilinje 2008. Han har skrivit ett

tiotal pjäser. Mest uppmärksamhet

har han fått för Dan då Dan Dog. Den

fick pris som bästa nyskrivna barn-

och ungdomspjäs vid teaterbiennalen

i Lund 2006. Den har översatts till

var det knäpptyst i klassen, han fullständigt

trollband eleverna.

Minna, Karin och Barbara önskar

framför allt ett brett utbud pjäser av

teatern. De ser fram emot att Wasa

Teater från årsskiftet får en heltidsanställd

publikarbetare, som skolorna

kan samarbeta med.

Text: Marit Berndtson

dan då dan dOg

av rasMus lIndberg

Regi: agneta lindroos

Scenografi & dräkter: anna Olofsson

I rollerna: dennis hansson, carla Fri,

dagfinn tutturen, Maria udd.

PreMIär fredag 11.2 kl 19, Wasa

Teaters studioscen.

Turnerar i skolor i regionen, rekommenderas

för högstadier och gymnasier.

Längd: ca 60 minuter. Spelperiod från

februari till slutet av april.

Läs mera om pjäsen på

www.wasateater.fi.

flera språk och bland annat gjorts som

hörspel för tysk och kroatisk radio.

Typiskt för Lindbergs stil är ett

snabbt flöde av parallella scener.

Texterna överraskar och roar, men ger

samtidigt stort utrymme för tanke-

och fantasiarbete åt publiken.

Text: Marit Berndtson

21


WASA TEATER

Vesta-Linnéa blir

tredimensionell

tove appelgren är känd för sina barnböcker om

vesta-linnéa. hon debuterade år 2001 med

vesta-linnéa och monstermamman. den

fjärde boken, vesta-linnéas svartaste

tanke, nominerades till Finlandia junior år

2008. nu tar vesta-linnéa också steget

ut på scenen. Familjepjäsen akta dig för

älgarna, vesta-linnéa! är specialskriven för

Wasa teater av tove appelgren.

Böckerna om Vesta-Linnéa har översatts till ett tiotal

språk, bland annat finska, norska, danska, tyska, estniska,

polska, hindi och urdu.

Berätta om hur idén till böckerna om Vesta-Linnéa föddes

— Den första boken om Vesta-Linnéa kom som en biprodukt

till en helaftonspjäs jag skulle skriva. Jag frågade

en väninna som är dramaturg: hur gör du, har du några bra

trix? Väninnan svarade att hon brukade roa sig själv med

att parallellt skriva en liten story som hon tycker om. Jag

följde rådet och därifrån föddes Vesta-Linnéa och mons-

22

termamman. Den handlar om hur man, även om man älskar

barnet och vill det väl, kan bli fullständigt vansinnigt arg

ibland.

— Helaftonspjäsen är ännu inte uppsatt, medan Vesta-

Linnéa blev en succé.

Vad tycker din familj om att du använder dem som material

i böckerna?

— När barnen var mindre var de litet förbryllade. Nu

tycker de att det är litet lustigt och förhåller sig positivt.

Det mesta är dock fiktion.

finns det något av dig som barn i karaktären

Vesta-Linnéa?

— Jo, när jag skriver är jag hon, även om grundkaraktären

är lånad av ett barn. Och när jag skriver mamman är

jag mamman. Händelser i mitt vuxna liv finns också med i

böckerna om Vesta-Linnéa, men de är inte nostalgiska på

något sätt.


TOVe APPeLGReN

född i Åbo, bor i helsingfors

Studerat journalistik, litteratur och regi

Undervisar i dramaturgi och regi, föreläser om barnkultur

Skriver pjäser och böcker

Du samarbetar med illustratören Salla Savolainen hur stor

betydelse har illustrationerna för texten, hur påverkar de

varandra?

— Jag skriver, sen läser hon och skissar. Sen tar jag bort

ur texten det som hon har i bilderna. Det skall finnas mera i

texten än i bilderna och tvärtom. Det skall uppstå en dialog

mellan text och bild.

Vad tycker du att kännetecknar en god barnbok?

— Den rör vid läsaren på något sätt som man inte kan

förklara. All god konst skapar en känsla i mottagaren. Barn

tror att det som händer dem är unikt. Litteraturen kan ge

en lättnadens suck och en insikt: Jag är inte ensam!

har du någon personlig favorit bland barnböcker som du

läste när du var liten?

— Latte Igelkott tyckte jag mycket om, den hörde ihop

med min morfar.

aKta dIg För älgarna, vestalInnéa!

av tOve aPPelgren

Regi: tove appelgren

Scenografi & dräkter: sonja backlund

I rollerna bland andra:

carl alm, harriet abrahamsson, johan

aspelin, stina engström, susanne

Marins, linda Mattsson, carola sarén,

annika åman.

urPreMIär lördag 2.4 kl 19, Wasa

Teaters stora scen.

Nu skall Vesta-Linnéa bli österbottning och ta steget ut på

scenen hur känns det?

— Vesta-Linnéa har varit halvösterbottning hela tiden.

Hon har rötter på fädernet i Vasa. Det är roligt att hon blir

tredimensionell, börjar röra sig och vandra omkring.

hur mycket baserar sig pjäsen på böckerna? Vilken åldersgrupp

riktar pjäsen sig till?

— Pjäsen tar avstamp i den första boken, Vesta-Linnéa

och monstermamman, men är ändå ett självständigt verk.

— Vesta-Linnéa är 9 år. En målgrupp är skolornas lågstadier

och jag har försökt skriva så att också äldre skall

känna igen sig. Det är en familjepjäs, den riktar sig till hela

familjen och alla åldrar.

Blir det fler böcker om Vesta-Linnéa?

— Det vet jag inte. Just nu har jag litet tidsbrist, så vi

får se.

Intervju: Marit Berndtson, Ann-Luise Bertell

Bilder: Jan Ericsson, Salla Savolainen

23


Swedish connection

Göran forsmark spelar monolog

Mannen Från MalMberget

av svante lIndqvIst

Regi: Kjell sundvall

Skådespelare: göran Forsmark.

Spelperiod mitten av mars till mitten

av maj, Vasallen och turné i regionen.

Längd ca 50 minuter. Kan beställas

från Wasa Teater.

Den rikssvenska skådespelaren Göran

Forsmark är känd från ett hundratal

svenska filmer, tv-produktioner och

pjäser; bland annat Jägarna, Grabben

i graven bredvid, Tomten är far till alla

barnen, Populärmusik från Vittula och

Colorado Avenue.

I vår kommer Göran Forsmark till

Österbotten med monologpjäsen

Mannen från Malmberget. Han har

Riksteatern ger Bergsprängardöttrar

24

”bergsprängardöttrar är teater som går rakt in,

i mage och hjärta och hela samhällskroppen.”

(svenska dagbladet, 14.3 2010)

WASA TEATER

spelat den över femhundra gånger för

fullsatta hus i stort sett hela Sverige.

Mannen från Malmberget är en man

på tröskeln till medelåldern. En kärv

norrbottning som gör som man ska,

äter det som sätts framför honom,

undviker att kritisera gruvbolaget och

lyder Jantelagen. Men som plötsligt en

dag bestämmer sig för att byta arbete

och börja på skrivarkurs. Han har

kommit fram till en del vägskäl som

tvingar honom till filosofiska reflektioner

över livet.

Göran Forsmark, själv född några

kilometer utanför Malmberget i

Koskullskulle, beskriver föreställningen

som en varm och humoristisk

betraktelse av den lilla och stora

världen.

Bild: Charina Sandra

bergsPrängardöttrar

av lO KauPPI

Bild: Anna Huerta

Regi & scenografi: lo Kauppi

Medverkande: Miina turunen, Figge norling, sara turpin,

Pamela cortés bruna, anette bjärlestam.

gästsPel fredag 15.4 kl 19, Wasa Teaters stora scen.

Författaren och regissören Lo Kauppi träffade människor

i fängelser och lyssnade till deras berättelser. Hon fick

en unik kontakt med Rosanna, Angelika, Helena, Mia och

vakten. Nu får också vi möta dem i Riksteaterns föreställning

bergsprängardöttrar. Vi kliver rakt in i deras värld, en

hårt kontrollerad tillvaro där man knappt tillåts träffa sina

barn och anhöriga.

— Många familjer lever med en enorm skam över att

mamma sitter i fängelse. Jag vill lyfta fram de här historierna

i ljuset, säger Lo Kauppi. De är inte så mystiska, ondskefulla

eller konstiga. Många har barn, tidigare yrken och dom

flesta vill ha vård.


höstens teaterhändelse

Siklaxborna kommer igen

heMsång av erIK nOrberg

FrItt eFter lars sund

Regi: ulrika bengts

Scenografi: Katrin brännström

urPreMIär lördag 1.10 kl 19, Wasa

Teaters stora scen.

I pjäsen hemsång återvänder Wasa

teater till lars sunds österbottniska

universum med byn siklax

som centralpunkt. dollar-hanna,

Ida, Otto, erik, Margareta, detektiv

hoxell alla de bekanta karaktärerna

från colorado avenue och

lanthandlerskans son återuppstår

på scenen hösten 2011.

Romanen Colorado Avenue utkom

1991 och blev den jakobstadsbördige

Lars Sunds definitiva genombrott som

författare. Erik Norbergs scendramatisering

år 1999 blev en mustig

berättelse som omfattade allt från

Amerika-emigration till spritsmugg-

ling med originella personligheter och

färgstarka dialekter.

Colorado Avenue slutade i ett uppbrott.

Otto, Dollar-Hannas son, spritsmugglare

i stor skala, misstänkt för

mord, lämnade sin familj och flydde till

Amerika.

I Lanthandlerskans son återvänder

Otto från sin landsflykt för att göra

upp med sitt förflutna. Året är 1939,

då Finland står inför ett krigsutbrott.

Hemsång är ett fristående verk av

Erik Norberg som hämtat inspiration

ur den tredje delen i Lars Sunds trilogi,

Eriks bok. Händelserna utspelar sig

under åren 1943-1945, då kriget går

mot sitt slut i Finland. Det är oroliga

tider, folk gömmer vapen och det görs

illegala transporter över Kvarken.

Freden har ett högt pris. Finland

måste avstå en del av Karelen och

evakuera 400.000 karelare inom

landets gränser. Siklax får mer än sin

beskärda del i stället för planerade

300 anländer 3.000 ”evakkos” till den

lilla orten. Språkförbistring, brist på

mat och utrymme skapar konflikter

mellan gäster och värdfolk.

Colorado Avenue och Lanthandlerskans

son är Wasa Teaters största

publikframgångar genom tiderna.

Hemsång sluter cirkeln och avslutar

den sceniska berättelsen om människornas

öden i den fiktiva österbottniska

byn Sixlax.

Bilder: Jyrki Tervo

25


Wasa Teaters

spelplan

14012011-20052011

STORA SCeNeN KL ÖVRIGA SCeNeR KL

JANUARI

Fr 14.1 Ängland / Genrep 19

Lö 15.1 Ängland / Urpremiär 19

On 19.1 Ängland 12

To 20.1 Scendrag med Sarén 19 Vasallen

Fr 21.1 Ängland 19

Lö 22.1 Ängland 19

Ti 25.1 Scendrag med Sarén 19 Vasallen

On 26.1 Ängland 19

To 27.1 Scendrag med Sarén 19 Vasallen

Fr 28.1 Ängland 19

Lö 29.1 Ängland 19

FEBRUARI

On 2.2 Ängland 19

Fr 4.2 Ängland 19

Lö 5.2 Ängland 19

Ti 8.2 Scendrag med Sarén 19 Jakobstad (abon.)

On 9.2 Ängland 19

To 10.2 Dan då Dan dog/Genrep 19 Studioscenen

Fr 11.2 Ängland 19 Dan då Dan dog/Premiär 19 Studioscenen

Lö 12.2 Ängland 15 / 19

Ti 15.2 Dan då Dan dog Turné

On 16.2 Ängland 19 Dan då Dan dog Turné

To 17.2 Dan då Dan dog Turné

Fr 18.2 Ängland 19 Dan då Dan dog 19 Studioscenen

Lö 19.2 Ängland 19 Dan då Dan dog 16 Studioscenen

Må 21.2 Dan då Dan dog Turné

Ti 22.2 Ängland 19 Dan då Dan dog Turné

On 23.2 Dan då Dan dog Turné

To 24.2 Dan då Dan dog Turné

Fr 25.2 Ängland 19 Dan då Dan dog 19 Studioscenen

Lö 26.2 Ängland 19 Dan då Dan dog Turné

Må 28.2 Dan då Dan dog Turné

MARS

Ti 1.3 Dan då Dan dog Turné

On 2.3 Ängland 19 Dan då Dan dog Turné

To 3.3 Dan då Dan dog Turné

Fr 4.3 Ängland 19 Dan då Dan dog Turné

Lö 5.3 Ängland 19 Dan då Dan dog Turné

Må 7.3 Dan då Dan dog Turné

Ti 8.3 Dan då Dan dog Turné

On 9.3 Ängland 19 Dan då Dan dog Turné

To 10.3 Dan då Dan dog Turné

Fr 11.3 Ängland 19 Dan då Dan dog 19 Studioscenen

Lö 12.3 Ängland 15 / 19 Dan då Dan dog 16 Studioscenen

Ti 15.3 Dan då Dan dog Turné

On 16.3 Ängland 19 Dan då Dan dog Turné

To 17.3 Dan då Dan dog Turné

Fr 18.3 Ängland 19 Dan då Dan dog Turné

Lö 19.3 Ängland 15 / 19 Dan då Dan dog Turné

Må 21.3 Dan då Dan dog Turné

Ti 22.3 Dan då Dan dog Turné

On 23.3 Dan då Dan dog 19 Studioscenen

To 24.3 Mannen från Malm 19 Vasallen

Dan då Dan dog Turné

Fr 25.3 Mannen från Malm 19 Vasallen

BiljeTTkassan

Sandögatan 7 | Tfn 06 320 9330

Öppen måndag-lördag kl 12-14.30 och kl 15-17

samt en timme före föreställningar.

Gruppbokningar mån-fre kl 9-16 tfn 06 320

9315, 06 320 9316.

Internetbutik www.wasateater.fi

2 euro rabatt i alla priskategorier.

OBS! Biljetter som köps på nätet återinlöses ej.

26

WASA TEATER

JANUARI-MAJ 2011

Studio Ticket Rewell Center tfn 0700 96525

(1 € / min + lsa)

Fr 25.3 Dan då Dan dog Turné

Lö 26.3 Dan då Dan dog 16 Studioscenen

Mannen från Malm 19 Vasallen

Må 28.3 Dan då Dan dog Turné

Ti 29.3 Mannen från Malm 19 Vasallen

Dan då Dan dog Turné

On 30.3 Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

To 31.3 Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

APRIL

Fr 1.4 Vesta-Linnéa/Genrep 19 Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

Lö 2.4 Vesta-Linnéa/Premiär 19 Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

Må 4.4 Dan då Dan dog Turné

Ti 5.4 Vesta-Linnéa Dag Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

On 6.4 Vesta-Linnéa Dag Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

To 7.4 Vesta-Linnéa Dag Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

Fr 8.4 Vesta-Linnéa Dag/19 Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

Lö 9.4 Vesta-Linnéa 15 Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

Må 11.4 Vesta-Linnéa Dag Dan då Dan dog Turné

Ti 12.4 Vesta-Linnéa Dag/19 Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

On 13.4 Vesta-Linnéa Dag Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

To 14.4 Mannen från Malm 19 Vasallen

Dan då Dan dog Turné

Fr 15.4 Bergsprängardöttrar 19 Mannen från Malm Turné

Dan då Dan dog Turné

Lö 16.4 Dan då Dan dog 16 Studioscenen

Mannen från Malm 19 Vasallen

On 27.4 Vesta-Linnéa Dag

To 28.4 Vesta-Linnéa Dag

Fr 29.4 Vesta-Linnéa Dag/19

MAJ

Må 2.5 Vesta-Linnéa Dag

Ti 3.5 Vesta-Linnéa Dag

On 4.5 Vesta-Linnéa Dag/19

To 5.5 Vesta-Linnéa Dag

Fr 6.5 Vesta-Linnéa Dag/19

Lö 7.5 Vesta-Linnéa 15

Ti 10.5 Vesta-Linnéa Dag/19

To 12.5 Vesta-Linnéa Dag

Fr 13.5 Vesta-Linnéa Dag

Lö 14.5 Vesta-Linnéa Dag

Må 16.5 Vesta-Linnéa Dag

Ti 17.5 Vesta-Linnéa Dag

On 18.5 Vesta-Linnéa Dag

To 19.5 Vesta-Linnéa Dag

Fr 20.5 Vesta-Linnéa Dag

Salonger

Stora scenen och studioscenen: Sandögatan 7.

Vasallen: Kyrkoesplanaden 16.

kUlTUrseDlar

Vi tar emot TYKY+ och Smartumsedlar.

fÖrmÅnliGa HoTellpakeT

se www.wasateater.fi

äGarkUnDfÖrmÅn meD

s-fÖrmÅnskorT oCH

k-plUssa-korT

Wasa Teater beviljar 6 euros rabatt från ordinarie

pris åt innehavare av S-Förmånskortet och

K-Plussa-kortet till utvalda föreställningar.

Biljettkassan ger närmare information om vilka

föreställningar det gäller.

Rabatten ges så långt platserna räcker. Uppge

innehav av S-Förmånskort eller K-Plussa-kort

i samband med biljettbokningen. Rabatt med

S-Förmånskortet eller K-Plussa-kort gäller per

hushåll. Köp av teaterbiljett ger ingen Bonus eller

K-Plussapoäng.


www.ravintolaomalleys.fi

Open

sun-thu 15 - 02

fri-sat 15-03

Irish Pub O´Malley´s

Special beers, Live music, Billiard, Darts

Canal + Sport 1 & 2, and more...

Welcome!

Hovioikeudenpuistikko 21, Vaasa

Varaa Teatteripakettisi meiltä ja nauti

kaupungin parhaasta aamiaisesta! *

* Teatteripaketteja on rajoitettu määrä.

Näistäkin paketeista saat Bonusta S-Etukortilla.

Boka ert Teaterpaket av oss, och njut

av stadens bästa frukost! *

* Begränsat antal Teaterpaket.

Du får S-bonuspoäng för Teaterpaketen.

Varaukset / Bokningar: 06 212 7267

Hovioikeudenpuistikko /

Hovrättsesplanaden 18

65100 Vaasa / Vasa

www.radissonblu.fi

www.fransmanni.fi

Fransmannin talvi / kevät

Fransmannis vinter / vår 2011

Vaasan Fransmannin Grilliviikot /

Grillveckor i Fransmanni Vasa

11.1.-13.2.

Klassikkoviikot / Klassikerveckor

3.2.-24.4.

Parsaviikot / Sparrisveckor

25.4.-2.6.

Tervetuloa / Välkommen!

Tiedustelut ja varaukset / Bordsbeställningar

och förfrågningar: 06 212 7267

tai / eller sales.vaasa@radissonblu.com

Hovioikeudenpuistikko /

Hovrättsesplanaden 18, Vaasa / Vasa

27


28

Katsaus kevääseen Kuntsilla

En titt på våren på Kuntsi

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO

KUNTSI MUSEUM fÖR MODERN KONST

Matts Leiderstam: Returned, The Rambles, Central Park,

New York, 1997, öljy kankaalle, värivedos / olja på duk,

färgfoto, Malmön taidemuseo / Malmö Konstmuseum,

foto: Erik Hanson


Kuntsin näyttelykevät 2011 tuo vaasaan neljä

kiintoisaa katsausta ajattomaan ja ajankohtaiseen

nykytaiteeseen ja ilmiöön.

Ruotsalaisen Matts Leiderstamin (s. 1956) taiteellinen

tuotanto on kiehtova sekoitus taiteen tekemistä, taidehistoriaa

ja taiteen tutkimusta. Vanhojen mestareiden

maalaamien teosten kopiointi oli vielä 1800-luvulla yleinen

taiteenopetuksen metodi. Myös Leiderstam on kopioinut

vanhoja taideteoksia, mutta hänen motiivinsa on pyrkiä näkemään

alkuperäisteokset uudella tavalla. Uudessa näyttelyssään

Leiderstamin aiheena on Düsseldorfin koulukunta

ja sen piiriin luettavien taiteilijoiden vuorovaikutussuhteet.

Kuntsilla 5.2. 13.3. esittäytyvä näyttely on tehty yhteistyönä

pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Malmön taidemuseon

sekä uudempien kumppaneiden, Turun taidemuseon

ja Düsseldorf Kunsthallen kanssa. Alkuperäisen näyttelyn

on tuottanut Kunsthalle Düsseldorf ja kuratoinut Christoph

Benjamin Schulz.

Kuutti Lavosen ajattomat, eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä,

Italian renessanssista ja erityisesti barokista

vaikutteensa saaneet hahmot hurmaavat 11.2. 13.3.

Näyttelyn lähtökohtana ovat napolilaisen taidemaalari ja

barokkimestari Bernardo Cavallinon (1616 1656) työt,

jotka Lavonen on kokenut itselleen läheiseksi ja ne ovat

vaikuttaneet hänen omaan työskentelyynsä. Näyttely on

osa taiteilijan Lapin yliopistoon tekemää tohtorintutkintoa.

Kesän kynnyksellä, 2.4. 22.5. nähdään maamme keskeisimpiin

valokuva- ja videotaiteilijoihin kuuluvan Saara

ekströmin näyttely Limbus, joka on yhteistyönäyttely

Nykytaiteen museo Kiasman kanssa. Taiteilijan uuden valokuvasarjan

teokset esittelevät asetelmia, joihin koottujen

esineiden on tarkoitus lisätä kauneutta elämäämme, mutta

jotka vaikuttavat, yhteydestään irrotettuina, etäännytetyiltä

ja häiritseviltä. Samaan aikaan esitellään Pro Artibus

säätiön tuottama näyttely h2O heijastuksia. Näyttely

on monipuolinen valokuvaa, akvarelleja, veistoksia ja

videoinstallaatioita esittelevä kokonaisuus, jossa teosten

yhteinen nimittäjä on vesi. Näyttelyssä nähtävät heijastukset

ovat yhtä aikaa joko konkreettisia tai monitahoisen

abstrakteja, ja ne kertovat ajastamme ja yhteiskunnastamme.

KuntsIn MOdernIn taIteen MuseO

sIsäsataMa, 65100 vaasa

avoinna: ti su 11-17, to 11-20, ma suljettu

Pääsymaksu: 6 € / 4 €, alle 18-v. ilmainen

Perjantaisin ilmainen sisäänpääsy. Saman päivän aikana

sisäänpääsy Kuntsin modernin taiteen museoon ja Tikanojan

taidekotiin yhdellä pääsymaksulla.

www.kuntsi.fi

under våren bjuder Kuntsis utställningar på fyra intressanta

helheter av tidlös och aktuell nutidskonst

och fenomen.

Den svenska Matts Leiderstams (f. 1956) konstnärliga

produktion är en fascinerande blandning av bildkonst,

konsthistoria och forskning kring konsten. Att kopiera de

gamla mästarnas målningar var ännu under 1800-talet en

befäst metod inom konstnärsutbildningen. Också Leiderstam

kopierar äldre verk men han strävar efter att se

originalmålningarna på ett nytt sätt. I sin nya utställning är

Leiderstams tema Düsseldorfskolan och växelverkan mellan

de konstnärer som räknas vara en del av den. På Kuntsi

visas utställningen 5.2 13.3 och utställningen är arrang

erad i samarbete med den långvariga samarbetspartnern

Malmö konstmuseum och med nyare samarbetspartners

Åbo konstmuseum och Kunsthalle Düsseldorf. Ursprungligen

producerades uttställningen av Kunsthalle Düsseldorf

och utställningskurator fungerade Christoph Benjamin

Schulz.

Kuutti Lavonens tidlösa fängslande gestalter, som bottnar

i det europeiska kulturarvet, den italienska renässansen

och speciellt barockkonsten, visas 11.2 13.3. Utställningens

utgångspunkt är den italienska målaren och barockmästaren

Bernardo Cavallinos (1616 1656) målningar,

som Lavonen upplevt vara betydelsefulla och påverkat

hans konstnärliga skapande. Utställningen är en del av hans

doktorsavhandling vid Lapplands universitet.

Under våren 2.4 22.5 ses en av vårt lands mest centrala

foto- och videokonstnärer Saara ekströms privatutställningens

Limbus, som arrangeras i samarbete med Museet

för nutidskonst Kiasma. Konstnärens nya fotografiserie

presenterar stilleben, vars föremål är ämnade att försköna

våra liv men som, lösryckta ur sin kontext, lätt upplevs som

avlägsna och uppskakande.Samtidigt presenteras också

utställningen h2O-Speglingar, producerad av Stiftelsen

Pro Artibus. Utställningen är en mångsidig överblick av

fotografi, akvareller, skulpturer och videoinstallationer,

där verkens gemensamma nämnare är vattnet. Speglingarna

som utställningen bjuder på är samtidigt konkreta

eller mångfacetterade och abstrakta och de berättar om

samhället i vår tid.

KuntsI MuseuM För MOdern KOnst

Inre haMnen 65100 vasa

öppet ti sö 11-17, to 11-20, må stängt

Inträde: 6 € / 4 €, under 18 år gratis

Fritt inträde på fredagar. Under samma dag gäller inträdesbiljetten

både till Kuntsi museum för modern konst och Tikanojas

konsthem.

www.kuntsi.fi

29


Matts Leiderstam:

Täältä nähtynä - Sett härifrån

30

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO

KUNTSI MUSEUM fÖR MODERN KONST

Matts Leiderstam: The Eruption of Vesuvius 2000, 3 värivedosta

(yksityiskohta) / 3 färgfoton (detalj). Taiteilija maalaamassa

kopiota Pierre-Jacques-Antoine Voltairen teoksesta ”The Eruption

of Vesuvius”. / Konstnären målar en kopia av Pierre-Jacques-Antoine

Voltaires ”The Eruption of Vesuvius”. foto: Robert Liefson.


Ruotsalaisen taiteilijan, Matts Leiderstamin (s. 1956)

pääasiallinen kiinnostus suuntautuu vanhoihin muotokuviin

ja maisemamaalauksiin ja niihin sisältyviin merkityksiin

ja mahdollisiin piilomerkityksiin. Leiderstam luo sillan

menneisyyden ja nykyisyyden välille rinnastamalla alkuperäisteoksia

toisiinsa, maalaamalla niistä kopioita ja hyödyntämällä

teosten konservoinnin kautta tullutta tietoa.

Leiderstam asuu ja työskentelee Malmössa ja Tukholmassa.

Hänestä tuli Ruotsin ensimmäinen kuvataiteen tohtori

vuonna 2006.

Uudessa näyttelyssään Leiderstam esittelee laajan

installaation, Neanderthal Landscapen (20082010), jonka

aiheena on Düsseldorfin koulukunta ja sen piiriin luettavien

taiteilijoiden väliset vuorovaikutussuhteet. Näyttelyssä on

esillä myös varhaisempia teoksia vuosilta 19982008.

Installaatio koostuu kahdesta projisoinnista, ruotsalaisen

taiteilija Gustaf Rydbergin (18351933) alkuperäisluonnoksista

ja Matts Leiderstamin suunnittelemista pöydistä,

joille on hän on asetellut taidekirjoja, omia Neanderthalin

laaksoon liittyviä piirroksiaan, tekstejään ja valokuviaan.

1800-luvun alkupuolella syntyi kaksi kuvataiteelle merkittävää

keksintöä: valokuvaus ja ulkoilmamaalaus. Maisemamaalaukset

tehtiin tavan mukaan ateljeessa, mutta

nyt taiteilijat siirtyivät työskentelemään ulos, kuvattavan

kohteen luo. Modernin maisemamaalauksen kehtona pidetään

Düsseldorfin taideakatemiaa, jossa Johann Wilhelm

Schirmer (18071863) käynnisti ulkoilmamaalauksen opetuksen

vuonna 1834. Kaunis Neanderthalin laakso ja sen

maiseman yksityiskohdat siirtyivät paitsi lukemattomiin

luonnoksiin myös öljyvärimaalauksiin. Kokonainen sukupolvi

eri puolilta Eurooppaa, myös Pohjoismaista, kotoisin

olevia taiteilijoita suuntasi tiensä Düsseldorfiin kehittääkseen

osaamistaan ja oppiakseen ulkoilmamaalausta.

Ensimmäinen suomalainen Düsseldorfiin lähtijä oli Werner

holmberg (18301860), jonka esimerkkiä noudatti moni

muukin taiteilija. Düsseldorfin koulukunnan kiinnostus

luontoa kohtaan toimi alkusysäyksenä pohjoismaalaisen

maisemamaalauksen kehittymiselle.

Matts Leiderstam Täältä nähtynä on jatkoa näyttelylle

Seen from Here, jonka Christoph Benjamin Schulz kuratoi

Kunsthalle Düsseldorfiin keväällä 2010. Näyttely saapuu

helmikuussa 2011 Vaasaan Turun taidemuseosta.

KuntsIn MOdernIn taIteen MuseO

sIsäsataMa, 65100 vaasa

avoinna: ti su 11-17, to 11-20, ma suljettu

Pääsymaksu: 6 € / 4 €, alle 18-v. ilmainen

Perjantaisin ilmainen sisäänpääsy. Saman päivän aikana

sisäänpääsy Kuntsin modernin taiteen museoon ja Tikanojan

taidekotiin yhdellä pääsymaksulla.

www.kuntsi.fi

Den svenske konstnären Matts Leiderstams (f. 1956)

huvudsakliga intresseområde är gamla porträtt och landskapsmålningar,

de innebörder och eventuella dolda undertoner

som ingår i dem. Leiderstam bygger en bro mellan det

förgångna och samtiden genom att jämföra originalverken

med varandra, måla kopior av dem och utnyttja den information

som konserveringen av verken gett. Konstnären

bor och arbetar i Malmö och Stockholm. Han blev Sveriges

första doktor i fri bildkonst år 2006.

I sin nya utställning presenterar Leiderstam en stor installation

Neanderthal Landscape (20082010). Temat för

denna är Düsseldorfskolan och växelverkan mellan de

konstnärer som räknas till denna grupp. Utställningen presenterar

även arbeten som färdigställdes åren 19982008.

Installationen består av två projektioner, den svenske

konstnären Gustaf Rydbergs (18351933) originalskisser

och bord som planerats av Matts Leiderstam. På borden

har han placerat konstböcker samt egna teckningar, texter

och foton i anslutning till Neanderthaldalen.

I slutet av 1800-talet vann två betydelsefulla nyheter

insteg i bildkonsten: fotograferingen och friluftsmåleriet.

Landskapsmålningarna hade vanligen målats i ateljéerna,

men nu trädde konstnärerna ut i det fria, ut till de objekt

som de avbildade. Det moderna landskapsmåleriet anses

ha utgått från konstakademin i Düsseldorf, där Johann

Wilhelm Schirmer (18071863) inledde undervisning i

friluftsmåleri år 1834. Den vackra Neanderthaldalen och

detaljerna i landskapet där förevigades inte bara i otaliga

skisser utan också i olja. En hel generation av konstnärer

från olika håll i Europa, också från de nordiska länderna,

reste till Düsseldorf för att utveckla sitt kunnande och lära

sig friluftsmåleri. Den första finländaren som reste dit var

Werner holmberg (18301860), och hans exempel följdes

av många andra konstnärer. Düsseldorfskolans intresse för

naturen var den första impulsen till utvecklandet av det

nordiska landskapsmåleriet.

Matts Leiderstam Sett härifrån är en fortsättning på

utställningen Seen from Here, som Christoph Benjamin

Schulz kuraterade för Kunsthalle i Düsseldorf våren 2010.

Utställningen kommer till Vasa från Åbo konstmuseum i

februari 2011.

KuntsI MuseuM För MOdern KOnst

Inre haMnen 65100 vasa

öppet ti sö 11-17, to 11-20, må stängt

Inträde: 6 € / 4 €, under 18 år gratis

Fritt inträde på fredagar. Under samma dag gäller inträdesbiljetten

både till Kuntsi museum för modern konst och Tikanojas

konsthem.

www.kuntsi.fi

31


hauskaa taidekasvatusta!

Rolig konstfostran!

seuraa ajanKOhtaIsIa Kevään

OhjelMIa netIssä taI Kysy

MuseOIden InFOIsta:

www.tikanojantaidekoti.fi Tapahtumat,

puh. (06) 325 3916, tikanoja.

info@vaasa.fi

www.kuntsi.fi Lasten ja nuorten

tapahtumat, puh. (06) 325 3920, info@

kuntsi.fi

32

Följ Med vårens PrOgraM Och

aKtuella händelser vIa WebbsIdan

eller Fråga I Museets

InFO:

www.tikanojantaidekoti.fi Evenemang,

tel. (06) 325 3916, tikanoja.

info@vaasa.fi

www.kuntsi.fi Evenemang för barn

och unga,tel. (06) 325 3920, info@

kuntsi.fi

taidekasvatus on tikanojan taidekodin

ja Kuntsin modernin taiteen

museon toiminnassa tärkeällä

sijalla. siitä huolehtiminen on osa

museopedagogin työsarkaa.

Taidekasvatus näyttäytyy yleisölle

näyttelyiden opastusten, työpajojen,

taidekerhojen ja iltapäivätoiminnan,

lasten tapahtumien ja ryhmille suunnatun

ohjelman muodossa. Lisäksi yhteistyö

koulujen ja päiväkotien kanssa

on mittavassa roolissa.

TaiDekasvaTUs oHjaa ja

roHkaisee

Tikanojan taidekodissa ja Kuntsin

modernin taiteen museossa työskentelevän

museopedagogi Jenni Niemen

mukaan ”taidekasvatus on käytännön

tasolla museopedagogisessa työssä

KUNTSIN MODERNIN TAITEEN MUSEO

KUNTSI MUSEUM fÖR MODERN KONST

Konstfostran har en stor betydelse

i verksamheten vid tikanojas

konsthem och Kuntsi museum

för modern konst. att värna om

konstfostran är museipedagogens

arbete.

Konstfostran visar sig för allmänheten

genom guidningar, workshops, konstklubbar

och eftermiddagsverksamhet,

evenemang för barn och program som

riktar sig till grupper. Dessutom har

samarbetet med skolor och daghem en

viktig roll.

konsTfosTran leDer oCH

inspirerar

Museipedagog Jenni Niemi vid Tikanojas

konsthem och Kuntsi museum för

modern konst säger att ”konstfostran

är på praktisk nivå en ledning in i kon-

Kuva | Bild: Mikko Lehtimäki


ohjausta taiteen maailmaan. Se on auttamista ja välineiden

antamista joskus monimutkaisen ja hämmentävän taidemaailman

ymmärtämiseen. Taidekasvatus on taiteesta

puhumista sellaisella kielellä, joka ei vaadi taidehistorioitsijan

tai taiteen tutkijan taustaa. Se on rohkaisua kaikkeen

siihen, mitä taide voi meille antaa, rohkaisua esteettiseen

maailmaan, itsensä ja muiden tuntemiseen ja ymmärtämiseen.

Kukaan ei voi tehdä kasvamista toisen puolesta,

mutta apua ja ohjausta on tärkeää olla tarjolla. Taidemuseoissa

taidekasvatus on yhteisen kielen löytämistä katsojan,

taiteilijan ja museon välillä.”

Taidekasvatus on kuulunut museoiden toimintaan niiden

perustamisesta lähtien. Yksi taidemuseon tehtävistä on

kasvattaa ja opettaa. Museopedagogiikka on toimintaa, joka

pyrkii toteuttamaan museon opetus- ja kasvatustavoitteita.

kerHoja, klUBeja, TYÖpajoja…

Lasten ja nuorten klubi- ja kerhotapaamiset sekä näyttelyihin

liittyvät työpajat ja opastetut kierrokset tarjoavat

johdatusta taiteen maailmaan hauskasti ja hyödyllisesti

ohjaajan johdolla. Tervetuloa mukaan oppimaan ja osallistumaan!

nUorTen klUBi 15+

on suunnattu yli 14-vuotiaille. Klubitapaamisia

on joka toinen lauantai klo 15 Kuntsilla. Kevään

ohjelmassa aiheina mm. etninen taide, muotipiirustukset,

performanssi ja oman taideteoksen

suunnitteleminen. Ohjaajana kuvataiteilija Johanna

Kull. Klubi on maksuton.

Xs-TaiTeilijaT

tapaavat kerran kuukaudessa Kuntsin Studiossa.

Noin 6-13-vuotiaat kerholaiset tutustuvat kevään

aikana arkkitehtuuriin, öljyvärimaalaukseen ja

roiskemaalaukseen. Ohjaajina museopedagogi

Jenni Niemi sekä kuvataiteilija Johanna Kull. Kerhoon

on jäsenmaksu ja ennakkoilmoittautuminen syksyisin.

Tiedustelut, puh. 040 356 4870 tai jenni.niemi@vaasa.fi

lasTen laUanTaiT

ovat pienimpiä museokävijöitä varten ja niissä ajankohtaisiin

näyttelyihin tutustutaan lyhyehköllä kierroksella tai

taidesalapoliisikierroksella, jossa kuvakartan avulla etsitään

taideteoksia esillä olevasta näyttelystä ja tutustutaan

tarkemmin näihin teoksiin. Lasten lauantain ohjelmassa

voi olla myös eriaiheisia työpajoja, kuten piirtämistä,

askartelua tai maalaamista.

stens värld inom det museipedagogiska arbetet. Det är att

hjälpa och ge redskap för att förstå den ibland så invecklade

och förvirrande konsten. Konstfostran är att tala om

konst på ett språk som inte förutsätter en bakgrund som

konsthistoriker. Den skall inspirera till allt det som konsten

kan ge oss den estetiska världen, att förstå sina egna och

andras känslor. Ingen kan växa för någon annans del, men

det är viktigt att hjälp och ledning finns till buds. I konstmuseerna

handlar konstfostran om att hitta ett gemensamt

språk mellan betraktaren, konstnären och museet.”

Konstfostran har hört till museernas verksamhet sedan

de grundades. En av uppgifterna hos ett konstmuseum är

att fostra och undervisa. Museipedagogik är verksamhet

som strävar efter att uppfylla museets undervisnings- och

fostringsmålsättningar.

klUBBmÖTen, Träffar, WorksHopar...

Klubbmöten och träffar samt workshopar i anslutning till

utställningarna och guidade visningar erbjuder ledd introduktion

till bildkonstens värld på ett roligt och nyttigt sätt!

Välkommen med att delta och lära dig!

UnGDomsklUBBen 15+

är riktad till över 14-åringar. Klubbmöten arrangeras

varannan lördag kl. 15 på Kuntsi. Under våren behandlas

teman som etnisk konst, modeteckning, performance och

planering av ett eget konstverk. Klubben leds av bildkonstnär

Johanna Kull. Klubben är avgiftsfri.

Xs-konsTnärerna

träffas en gång per månad i Kuntsis Studio. De 6-13-åriga

klubbmedlemmarna bekantar sig under våren med

arkitektur, oljemåleri och stänkmåleri. Klubben leds av

museipedagog Jenni Niemi och bildkonstnär Johanna Kull.

Klubben har deltagaravgift och förhandsanmälan görs

under hösten. Förfrågningar, tfn 040 356 4870 eller jenni.

niemi@vaasa.fi

BarnlÖrDaGarna

är för de yngsta museibesökarna och under dessa får man

bekanta sig med aktuella utställningar genom en kort

rundvandring eller konstdetektivrundvandring, där man

med hjälp av en bildkarta söker konstverk i utställningen

och bekantar sig noggrannare med verken. Under barnlördagarna

ordnas också ofta verkstäder där man får teckna,

pyssla eller måla.

Teksti | Text: Pauliina Pääkkönen

33


Tikanojan taidekoti täyttää 60 vuotta

Tikanojas konsthem fyller 60 år

tIKanOjan taIdeKOtI

tIKanOjas KOnstheM

Hovioikeudenpuistikko 4, 65100 Vaasa

Hovrättsesplanaden 4, 65100 Vasa

avoinna: ti la 11-16, su 12-17,

ma suljettu

Pääsymaksu: 6 € / 4 €, alle 18-v.

ilmainen

Saman päivän aikana sisäänpääsy

Tikanojan taidekotiin ja Kuntsin

modernin taiteen museoon yhdellä

pääsymaksulla.

öppet ti lö 11-16, sö 12-17,

må stängt

Inträde: 6 € / 4 €, under 18 år gratis

Under samma dag gäller inträdesbiljetten

både till Tikanojas konsthem och

Kuntsi museum för modern konst

34

www.tikanojantaidekoti.fi

TIKANOJAN TAIDEKOTI

TIKANOJAS KONSTHEM

vuonna 2011 tulee kuluneeksi 60

vuotta siitä, kun kauppaneuvos

Frithjof tikanoja (1877 1964)

lahjoitti vaasan kaupungille

arvokkaan taidekokoelmansa.

samalla hänen entiseen kotiinsa

päätettiin perustaa hänen nimeään

kantava taidemuseo.

Kun frithjof Tikanoja vuonna 1951 lahjoitti

kokoelmansa julkiseksi, hän halusi

erityisesti korostaa sen merkitystä

aatteellisena virittäjänä. Hän oli omakohtaisesti

kokenut taiteen innostavan

vaikutuksen ja halusi tarjota kaikille

saman mahdollisuuden. Hän myös

ymmärsi taiteen kasvatuksellisen merkityksen.

Tikanoja toivoi, että taidekoti

voisi olla kaikkien kaupunkilaisten yhteinen

taidekoti, ”jossa maalaustaiteeseen

vähemmänkin kouliintunut henkilö

on löytävä ainakin aakkoset kansainvälisen

taidekulttuurin tuntemiseen.”

60-vuotisen taidemuseotoimintansa

aikana Tikanojan taidekoti on lahjoittajansa

toiveiden mukaisesti pyrkinyt

lunastamaan paikkansa niin Suomen

taidemuseokentässä kuin yleisön sydämissä.

Vuoden 2011 näyttelyohjelman

teemana on mm. 1920-luvun taide ja

kansainvälisyys Tikanojalla. Seuraa

näyttelyohjelmia: www.tikanojantaidekoti.fi.

år 2011 är det 60 år sedan

kommerserådet Frithjof tikanoja

(1877 1964) donerade sin

värdefulla konstsamling till vasa

stad. samtidigt beslöt man om att

inrätta ett museum bärande hans

namn i det forna hemmet.

Då frithjof Tikanoja år 1951 donerade

sin samling till offentligheten, önskade

han framförallt poängtera samlingens

ideologiska betydelse. Han hade själv

personligen upplevt konstens inspirerande

verkan och ville erbjuda alla

möjligheten till detsamma. Han förstod

även konstens fostrande uppgift.

Tikanoja önskade att konsthemmet

skulle vara alla stadsbors gemensamma

konsthem, där ”även personer

som inte är så väl insatta i målarkonsten

kan finna åtminstone en början

till kännedom om den internationella

konstkulturen”.

Under sin 60-åriga period av museiverksamhet

har Tikanojas konsthem,

i enlighet med donatorns önskemål,

strävat efter att finna sin plats inom

det finländska museifältet och i publikens

hjärtan. Som utställningsteman

under år 2011 vid Tikanojas konsthem

är bland annat 1920-talet och internationalitet.

Följ med utställningsprogrammet:

www.tikanojantaidekoti.fi.

Teksti | Text: Anne-Maj Salin

Kuva | Bild: Reto Halme


Se on palannut.

Turhien vakuutuslaskujen

noutaja.

Tule katsomaan, mitä se tekisi sinun vakuutus-

laskuillesi. Kysy lisää konttoristamme, katso

op.fi tai soita 0100 0500.

VIRKISTÄVÄ TEATTERILOMA

Vaikea ihmisen on vastustaa viettelystä, kun teatterikuume ja trooppisen kylpylän

ihana lämpö tulvahtavat tajuntaan... ja kaiken maailman ihanat poreet, altaat sekä

hemmottelevat hoidot... Lääkkeeksi suosittelemme virkistävää teatterikylpyä.

Kysy Ravintola Waskian maukkaita teatterimenu vaihtoehtoja. Tervetuloa!

81,-

TEATTERIPAKETTI alk. /hlö

Sis. 1 yö / 2hh, buffet-aamiaisen, löylyt ja uinnit, trooppisen allasosaston vapaan käytön,

teatterilipun ja käsiohjelman. Hinnat YkkösBonus- ja K-Plussa-kortilla, ilman korttia

90,-. Teatterimenun varaukset etukäteen puh. 06-283 8555 (ma-pe 09-16).

STIMULERANDE TEATERSEMESTER

Det är inte lätt att motstå frestelsen, när tanken på en bra teaterföre-ställning och

den underbara värmen i ett tropiskt bad faller på... alla slags sköna bubblor, bassänger

och badterapi... Den enda kuren är att ta ett stimulerande teaterbad. Hör Dig för

om restaurang Waskias utmärkta teatermenyer. Välkomna!

TEATERPAKET från 81,-/person

I priset ingår en natt i dubbelrum, frukostbuffé, bastu och pool, fri tillgång till det

tropiska badet, teaterbiljett och teaterprogram. Priserna gäller om Du uppvisar

YkkösBonus- eller K-Plussakort, utan kort är priset 90,-. Menyn beställs i förväg på

numret 06-283 8555 (må-fre 09-16).

VARAUKSET/BOKNING 020 055 055, WWW.RANTASIPI.FI

KYLPYLÄHOTELLI RANTASIPI TROPICLANDIA, Lemmenpolku 3, Vaasa

Puh./tel. 06-283 8000, tropiclandia.rantasipi@restel.fi

Den är här igen.

KYLPYLÄHOTELLI TROPICLANDIA

Räkningsrivaren.

Kom och se vad räkningsrivaren gör med

dina försäkringsräkningar. Fråga mer på

vårt kontor, läs mer på adressen op.fi eller

ring till vårt kontor.

35


36

MARIMeKKOeLÄMÄÄ

MARIMeKKOLIV

kesänäyttely Pohjanmaan museossa

sommarutställning på Österbottens museum


Marimekkoelämää kertaa Marimekon historiaa 60

vuoden ajalta, aina sen perustamisesta 1951 lähtien.

näyttely herättää nostalgisia muistoja niissä, jotka

ovat eläneet yrityksen historian alkuvuosikymmeninä,

ja tutustuttaa Marimekon historiaan ne, joilla ei

ole omakohtaisia kokemuksia tuolta ajalta.

Näyttely on runsas, värikäs, hätkähdyttävä ja hauska

aikamatka Marimekon historiaan. Tarinat, tapahtumat ja

legendat luovat pohjan näyttelylle, jossa on esillä myös

vuosikymmeniä unohduksissa ollutta materiaalia.

Designmuseossa järjestettiin vuonna 1986 Marimekon

35-vuotisjuhlanäyttely, Marimekko-ilmiö, joka sai suuren

suosion. Näyttelyn jälkeen on kuitenkin ehtinyt tapahtua

paljon, Kirsti Paakkanen osti Marimekon 1991 ja vuonna

2007 Mika Ihamuotilasta tuli yrityksen pääomistaja ja toimitusjohtaja.

Miten Marimekko on vuosikymmenten aikana

muuttunut, miten se on heijastellut aikakauden ihanteita?

Persoonallisuudet, kuten Armi Ratia, Vuokko Nurmesniemi,

Maija Isola, Annika Rimala, fujiwo Ishimoto, Kirsti

Paakkanen ja monet muut loivat yritykselle sen kokoon

nähden suuren maineen ja julkisuuden. Marimekko omaksui

pelkän tuottamisen ja myynnin sijaan life-style konseptin.

Se ei ollut 1960-luvullakaan pelkkä tuotemerkki, vaan Armi

Ratian visioissa elämäntapa.

Marimekon historia 60 vuoden ajalta heijastaa myös suomalaisuutta.

Samaan tapaan kuin Marimekko yrityksenä rakennettiin

tyhjästä 1950-luvun alussa, ilman historian painolastia,

rakennettiin Suomen hyvinvointivaltiokin sodan

raunioille. Ehkä siinä oli yksi Marimekon perusajatuksista

ja menestyksen salaisuuksista. Uusi aika, joka mahdollisti

sen, että kaiken saattoi toteuttaa uusista lähtökohdista.

Näyttelyn on tuottanut Designmuseo Helsingissä.

Kuvat | Bilder: Harri Kivilinna

utställningen Marimekkoliv berättar Marimekkos

historia under 60 år, från grundandet 1951. utställningen

väcker nostalgiska minnen hos dem som var

med under företagets första år, och inviger dem,

som inte har egna erfarenheter av den tiden, i Marimekkos

historia.

Utställningen är en fyllig, färggrann, sprittande och rolig

tidsresa i Marimekkos historia, där berättelser, händelser

och legender skapar en grund för utställningen, där även

längesedan bortglömt material visas.

1986 arrangerade Designmuseet Marimekkos 35-årsjubileumsutställning

Marimekko-fenomenet, som blev en stor

framgång. Efter utställningen har det dock hänt mycket,

Kirsti Paakkanen köpte Marimekko 1991 och 2007 blev

Mika Ihamuotila huvudägare och verkställande direktör.

Hur har Marimekko förändrats under sin sextioåriga existens

och hur har Marimekko reflekterat olika tiders ideal?

Personligheter, såsom Armi Ratia, Vuokko Nurmesniemi,

Maija Isola, Annika Rimala, fujiwo Ishimoto, Kirsti

Paakkanen och många andra gav det förhållandevis lilla

Marimekko-företaget både rykte och publicitet. I stället

för att koncentrera sig på ren produktion och försäljning

skapade Marimekko ett livsstilskoncept. Inte ens på

1960-talet var Marimekko endast ett produktmärke, utan

en livsstil visionerad av Armi Ratia.

Marimekkos 60-åriga historia avspeglar också det finska.

På samma sätt som företaget Marimekko uppbyggdes ur

intet i början av 1950-talet, utan historisk barlast, byggdes

också det finländska välfärdssamhället upp efter kriget.

Kanske var detta en av Marimekkos grundtankar och en av

hemligheterna bakom företagets framgång. Den nya tiden

erbjöd möjligheter att förverkliga allt utifrån nya utgångspunkter.

Utsällningen har producerats av Designmuseet i Helsingfors.

37


POhjanMaan MuseO

österbOttens MuseuM

Mestaripiirtäjä Lavonen

Mästartecknaren Lavonen

Museokatu 3, 65100 vaasa

Museigatan 3, 65100 vasa

avoinna ti, to-su 12-17,

ke 12-20, ma suljettu

öppet tis, tor-sön 12-17,

ons 12-20, må stängt

Pääsymaksu 5/2 € , alle 18-vuotiaat

ilmaiseksi, keskiviikkoisin vapaa

sisäänpääsy.

Inträde 5/2 € , ungdomar under 18 år

gratis, onsdagar fritt inträde.

www.museo.vaasa.fi

38

Kaikki taiteilijat lainaavat, mutta

harva tekee sen niin tietoisesti ja

hienostuneesti kuin Kuutti lavonen.

hänen debyyttinsä tapahtui

nuorten näyttelyssä 1978 graafisella

teoksella, joka esitti vahvaa

varislintua. sen jälkeen lavonen

opiskeli rafaelin kotikaupungissa

urbinossa.

Lavonen ryhtyi analysoimaan renessanssi-

ja barokkimaalausten sommittelua

ja niiden kasvojen muotoa ja

ilmaisua. Varhain oli Lavosen teok-

POHJANMAAN MUSEO | ÖSTERBOTTENS MUSEUM

alla konstnärer lånar, men få gör

det så medvetet och elegant som

Kuutti lavonen. han debuterade

på de ungas utställning 1978 med

ett grafiskt arbete som visade en

kraftig kråkfågel. därpå studerade

lavonen i rafaels hemstad

urbino.

Han började studera kompositioner

och fysionomier och ansiktsuttryck i

renässans- och barockmåleriet. Tidigt

kunde man även iaktta finstämda

hänvisningar till 1500- och 1600-ta-


Kuutti Lavonen, L´eau intarissable

(Ehtymätön vesi - Outsinligt vatten), 2006

mustaliitu, pastelli ja tempera kankaalle

- svartkrita, pastell och tempera på duk,

135 x 165 cm

Foto Rauno Träskelin

sissa havaittavissa myös hienovaraisia

viitteitä 1500- ja 1600-lukujen

mestaripiirroksiin. Lavosella oli

komeissa näyttelyissään 1980-luvun

lopulla Taidegraafikkojen galleriassa

Helsingissä esillä isoja liitupiirustuksia.

Innostuin niiden välittömään ja

valloittavaan kauneuteen. Ne liittyivät

omalaatuisella tavalla nimenomaan

piirtämisen suureen traditioon.

Lavosen viivan käyttö on imaisurikasta,

hän yhdistää pitkiä jänteviä viivoja

viivarykelmiin ja niukkoihin värikenttiin.

Kasvokuvia Lavonen tehostaa

muotojen aksenteilla ja siirtymillä.

Usein Lavonen käyttää sommitteluissaan

mielenkiintoisella tavalla puhtaita

työstämättömiä pintoja piirretyn

ja maalatun jäljen lisäksi.

aiHeina rakkaUs ja Usko

Ilmaisuaan Lavonen on kehittänyt vuosien

aikana eri graafisissa tekniikoissa

ja maalauksissa. Vaasan kaupunginteatterin

lämpiöön Lavonen teki

taidekilpailun voittajana 1991 ison

seinämaalauksen nimeltään L’Amour.

Olen nähnyt tämän teoksen kuvastavan

sitä hetkeä, jolloin ihminen

teatterikokemuksensa kautta kokee

katarsiksen. Tämä tarkoittaa puhdistusta,

joka syntyy teatterielämyksen

huipentuman aikaansaamista oivalluksista

ja tunne-elämyksistä. Teoksen

lähtökohtana oli tässä tapauksessa

itse lämpiön tilan ohella myös napolilaisen

Massimo Stanzionen dramaattinen

teos Viattomien lasten murha.

Teoksen nimi, L’Amour, liittyy Lavosen

useasti viljelemiin aiheisiin. Rakkauden

lisäksi hän on myös käyttänyt

uskonnollisia aiheita. Suurta huomiota

herättivät hänen maalauksensa Tyrvään

Pyhän Olavin kirkkoon, vuosina

2003-2008.

Kuutti Lavonen on toiminut taidekriitikkona

ja kirjoittanut mielenkiintoisia

esseitä, esimerkiksi Leena Luostarisen

taiteesta. Vaasassa pidettävä

näyttely liittyy opinnäytteeseen.

Lavonen suorittaa nyt kuvataiteen

tohtorin tutkintoa Lapin yliopiston

taiteiden tiedekunnassa.

lens mästarteckningar. I sina stiliga

utställningar på slutet av 1980-talet i

Konstgrafikernas galleri i Helsingfors

visade Lavonen stora kritteckningar.

Jag blev fascinerad av deras omedelbara

och betagande skönhetsverkan.

På ett egenartat sätt ställde de sig i

den stora teckningskonstens tradition.

Lavonen tecknar både långa,

uttrycksfulla linjer och strecksvärmar,

han använder även färgfält. Ansikten

återger Lavonen med formaccenter

och förskjutningar. Ofta använder

Lavonen rena obearbetade ytor

tillsammans med spåren av teckning

och måleri.

kärlek oCH reliGion som

Tema

Sitt uttryckssätt har Lavonen under

årens lopp utvecklat både i olika grafiska

tekniker och i sitt måleri. Som

vinnare av en konsttävling utförde

Lavonen en monumental väggmålning,

L’Amour, i foajén i Vasa stadsteater

1991. Jag har uppfattat att detta

arbete återger det ögonblick, då en

människa tack vare ett teaterbesök

genomgår katarsis. Det handlar

om den rening, som höjdpunkten i

föreställningen skänker åskådaren i

form av insikt och känsloupplevelse. I

det här fallet var utgångspunkten för

Lavonens arbete förutom foajéutrymmet

i sig, även Massimo Stanziones

dramatiska målning De betlehemitiska

barnamorden.

Målningens namn, L’Amour, hänför sig

till ett tema som Lavonen ofta använt.

Förutom kärleken har han bearbetat

religös tematik. Stor uppmärksamhet

väckte hans målningar för Sankt

Olavs kyrka i Tyrvis, som han utförde

2003-2008.

Kuutti Lavonen har även skrivit konstkritik

och essäer om till exempel Leena

Luostarinens konst. Utställningen

i Vasa ansluter sig till ett lärdomsprov,

Lavonen gör sin doktorsexamen i

bildkonst för konsternas fakultet vid

Lapplands universitet.

Teksti | Text: Dan Holm

mUUTTUva iHminen

”Renessanssi perustui klassisen

ideaalin palauttamiseen, jossa ihminen

humanistina oli keskipisteessä.

Humanismi tarkoitti tieteiden ja

taiteiden välistä yhteyttä.

Ihminen haki olemassaololleen filosofista

perustaa tiedon ulottuvuudesta

enemmän kuin ennen.

Ilman renessanssia ei myöhemmin olisi

voinut olla valistuksen aikakautta.

Barokki sitä vastoin laski ihmiseen

hänen lihallisuutensa, sensuaalisuutensa

ja emotionaalisen herkkyytensä.

Devotio ja passio puhuivat pyhimysten,

enkelihahmojen ja antiikin

legendojen kautta.

Nykyaika on rajannut valokuvaan, elokuvaan

ja televisiokuvaan lähikuvan

ihmisen kasvoista.

Mutta miten puhuva pää saadaan uudelleen

hiljentymään ja vaikuttamaan

vain käsin tehdyn voimalla?”

Kuutti Lavonen

fÖränDerliG människa

”Renässansen byggde på att återupprätta

klassiska ideal, där människan

som humanist stod i centrum.

Humanismen innebar ett samband

mellan vetenskaper och konst. Människan

sökte en filosofisk grund för

sin existens, i högre grad baserad på

kunskapens dimension än tidigare.

Utan renässansen skulle inte upplysningstiden

i sin tur ha varit möjlig.

Barocken däremot inbegrep i det

mänskliga även hennes köttslighet,

sensualism och emotionella känslighet.

Hängivenhet och passion talade

genom helgon, änglagestalter och

antika legender.

Nutiden har begränsat närbilden av

människans ansikte till fotografiet,

filmen och televisionen.

Men hur kan man ånyo dämpa ljudet

från det talande huvudet, och få det

att verka med handens kraft? “

Kuutti Lavonen

39


Vaasan

Kaupunginteatteri,

VARAUDU KAIKKIEN AIKOJEN TEATTERI-IRROITTELUUN! KAIKKIEN FÖRBERED DIG FÖR ALLA AIKOJEN

TIDERS TEATER-ÄVENTYR!

Vaasan

Kaupunginteatteri,

Remonttijengi

Vaasan

Remonttijengi

Vaasan

Kaupunginteatteri,

Kaupunginteatteri,

Remonttijengi

Vaasan Vaasan teatterikevät yllättää jälleen! teatterikevät Astu sisään mielikuvituksen, ilon sekä yllättää jälleen! Astu sisää

suurten suurten ja traagisten tunteiden maailmaan. ja Teatteri traagisten yllättää ja kiehtoo aina. tunteiden Teatteripaketti maailmaan. Te

Lähde rentouttavalle Lähde matkalle teatterin rentouttavalle ihmemaailmaan yksin, yhdessä tai matkalle Sokos Hotel Vaakuna teatterin Vaasassa ihmem

suuremmallakin suuremmallakin ryhmällä. www.vaasa.fi/teatteri ryhmällä. www.vaasa.fi/tea

Teaterpaket

Vasas teatervår Vasas överraskar igen! teatervår Stig in i fantasins, glädjens samt överraskar de stora och

Sokos igen! Hotel Vaakuna Stig i Vasa in i fanta

de tragiska de känslornas tragiska värld. Teatern överraskar och känslornas fascinerar alltid. Åk med värld. Teatern överraska

på en avslappnande på en resa i teaterns avslappnande magiska värld ensam, på tuman hand eller resa i teaterns magiska vä

med en med större grupp. www.wasateater.fi en större grupp. www.wasateater.fi

Sis. majoituksen 2 hh:ssa, aamiaisen, asiakassaunan ja sisäänpääsyn yöker-

Majoitus/Inkvartering: Sokos Hotel Vaakuna, Majoitus/Inkvartering: Vaasa/Vasa

hoon sekä teatterilipun, käsiohjelman ja naulakkopalvelun Sokos Vaasan Hotel

Kaupun-

Tiedustelut ja varaukset/Information och reserveringar: Tiedustelut ginteatteriin. ja varaukset/Informatio

Sokos Hotel Vaakunan Myyntipalvelu Sokos /Vaakunas Försäljningstjänst, Hotel Vaakunan Inkluderar övernattning i dubbelrum, Myyntipalvelu frukost, kundbastu och inträde till natt- /Va

puh./tfn 020 1234 671 / 670

puh./tfn 020 1234 671

klubben samt teaterbiljett, programblad och garderobservice till Wasa Teater.

Remonttijengi

VARAUDU KAIKKIEN AIKOJEN TEATTERI-IRROITTELUUN! KAIKKIEN FÖRBERED DIG FÖR ALLA AIKOJEN

TIDERS TEATER-ÄVENTYR!

Wasa Teater,

Hinnat ovat alkaen-hintoja Hinnat vapaa-ajan matkustukseen. ovat Hinnat alkaen-hintoja vaihtelevat valitsemasi

Frånpriset gäller vapaa-ajan fritidsresor och varierar beroende på matkustuksee

hotell och dag du valt. Kontrolle-

hotellin ja päivän mukaan, hotellin tarkista hinta varausta ja tehdessäsi. päivän Hinnat ovat S-ryhmän mukaan, asiakara priset då tarkista du bokar. Priset gäller för ägarkunder hinta i S-gruppen, varausta övriga kunder betalar te

somistajahintoja, muille somistajahintoja, hintoihin lisätään 9 €/huone/vrk. Paketteja on rajoitettu muille määrä.

ett hintoihin tillägg på 9 €/rum/dygn. Vi har lisätään ett begränsat antal paketerbjudanden. 9 €/huone

Puhelun hinta 020-alkuiseen Puhelun numeroon: lankapuhelimesta hinta 0,0828 €/puhelu 020-alkuiseen + 0,07 €/ Samtalspriser till 020-nummer: numeroon: från fast telefon 0,0828 €/samtal + lankapuh

0,07 €/min, från

minuutti, matkapuhelimesta minuutti, 0,0828 €/puhelu + 0,17 matkapuhelimesta €/minuutti.

mobiltelefon 0,0828 €/samtal 0,0828 + 0,17 € /min. €/puhelu + 0

www.sokoshotels.fi

Wasa Teater,

Ängland

Ängland

Sokos Hotel Vaakuna

Rewell Center 101, 65100 Vaasa/Vasa

Puh./Tfn 020 1234 671

Alk./från

57€

/hlö/vrk

/person/dygn

www.sokosh


Vaasa kivaa niin pienille kuin suurillekin!

Vasa upplevelser för både liten och stor!

etsitkö taukoa arkipäivääsi? Ota perheesi tai

ystäväsi mukaan ja nauti rentouttavasta lomasta

vaasassa yhdistele kulttuuria, ostoksia ja kylpylää

mukavan yöpymisen kanssa. Kokousjärjestäjille vaasa

tarjoaa monia inspiroivia mahdollisuuksia.

riemUlomalle vaasaan!

Huvipuisto Wasalandia ja viihdekylpylä Tropiclandia ovat

lasten ja koko perheen hauskanpitopaikkoja! Varaa kesän

edulliset Riemulomapaketit jo nyt: www.wasalandia.fi!

sHoppailU

Houkuttelevien liikkeiden ja ostoskeskuksien tarjonta

kasvaa Vaasassa. Löydät kaiken vaatteista autoihin ja

sisustuksesta muotoiluun. Levähdä hetkeksi jossakin mukavassa

ravintolassa tai kahvilassa.

TUTUsTU vaasan kUlTajYviin

Auktorisoitu matkailuopas opastaa Sinua esim. seuraavilla

teemakierroksilla Historian havinaa, Aaveiden Vaasa,

Meteoriittikraatteri, Maailmaperintö. Tai tutustu Vaasaan

omin päin ainutlaatuista Mobitouria käyttäen.

enerGinen kokoUs vaasassa

Persoonalliset kokoustilat, meri ja luonto luovat inspiroivan

ympäristön kokouksille. Kulttuurin tai maailmanperinnön

nautinnot kokousten yhteydessä ovat kuin piste i:n päällä.

Viehättäviä kokouspaketteja ja oheisohjelmia:

www.vaasa.fi/congress

Lisää vinkkejä löytyy wwwvisitvaasafi

söker du ett avbrott i vardagen? ta med din familj

eller vän och njut av en avkopplande semester i vasa

- kombinera kultur, shopping och bad med en trevlig

övernattning. För konferensarrangören erbjuder

vasa många inspirerande möjligheter.

Boka sommarsemesTer reDan nU!

Nöjesparken Wasalandia och badparadiset Tropiclandia

får hela familjen att trivas. Boka sommarens förmånliga

Semesterkul-paket redan nu! www.wasalandia.fi

sHoppa loss!

Utbudet av attraktiva butiker och köpcenter växer i Vasa.

Du hittar allt från kläder och bilar till inredning och design.

Vila fötterna i våra trevliga restauranger eller caféer.

BekanTa DiG meD GUlDkornen i vasa

Delta i en spännande temaguidning kring t.ex. Historiens

vingslag, Andarnas Vasa, Meteoritkrater eller Världsarvet.

Eller bekanta dig med Vasa på egen hand med hjälp av unika

Mobitour.

enerGiska mÖTen i vasa

De personliga mötesutrymmena och närheten till havet

och naturen gör mötesmiljön inspirerande. Att kombinera

mötet med kultur- eller världsarvsupplevelser är en trevlig

krydda. Attraktiva mötespaket och kringaktiviteter hittar

du på www.vaasa.fi/congress

Mera tips hittar du på wwwvisitvaasafi

MATKAILU | cONGRESS

41

Kuva | Bild: Mikko Lehtimäki


Kevään avaus 16.-17.4. Botniahallissa

Pohjanmaan Suurmessut

Inspiraatiota, ohjelmaa ja ihania ostoksia!

Matkailu Voi hyvin Koti&Mökki Ajoneuvot Palvelut Ruoka&Viini - Puutarha

Näillä messuilla aistit kevään tulon. Ilmassa sekoittuvat niin

mullan kuin uuden kirjan tuoksut... Tule ja kerää kevään uutuudet

kasseihin Pohjanmaan suurimmilta messuilta! Mukana eri alojen

näytteilleasettajia yli 250 ja kymmeniä tuhansia kävijöitä!

Österbottens Stormässa

öppnar våren 16-17.4. i Botniahallen!

Inspiration, program och härlig shopping!

Turism Må bra Hem&Villa Fordon Tjänster - Mat&Vin - Trädgård

Låt dig inspireras av våren som är på antågande. Känn dofterna av såväl mull

som nya böcker... Kom och samla vårens nyheter på Österbottens största

mässa! I mässan deltar över 250 utställare och tiotusentals besökare väntas.

Suurmessujen yhteydessä

VAASAN KIRJAMESSUT

Samtidigt med Stormässan

VASA BOKMÄSSA

Tapaa kirjailijoita! Träa författare!

Tervetuloa messuille! Välkommen på mässan!

www.pohjanmaanexpo.fi

Puh./Tel. 06 318 5100

Eija Klaucke

Tohtori Kiminkinen Arno Kasvi

Outi Pakkanen

Yli 250

Näytteilleasettajaa!

MUKANA MESSUILLA mm. • MED PÅ MÄSSAN bl.a.

Viveca Sten

Riikka Pulkkinen

Pertti Jarla (Fingerporin piirtäjä)


Matkavirsiä-konsertti

siikkikonsertti

Matkavirsiä-konsertti

su 20.2. klo 16 Palosaaren kirkossa

Häämusiikkikonsertti

18 Vaasan kirkossa

su 6.2. klo 18 Vaasan kirkossa

Esa Ruuttunen baritoni

ärvinen

siikkikonsertti

laulu, Arto Ristolainen urut Katariina

Häämusiikkikonsertti

Järvinen laulu, Arto Ristolainen urut

a Seeli mm. Toivio Melartinin, sello Mendelssohnin Ohjelmassa ja mm. Melartinin, Mendelssohnin ja

sävellyksiä. Jussi Makkonen sello Vapaa pääsy. Schubertin sävellyksiä. Vapaa pääsy.

Matti su 20.2. Makkonen klo 16 Palosaaren sello kirkossa

essu 18 Vaasan kirkossa

su Elvis-messu

6.2. klo 18 Vaasan kirkossa

Vapaa pääsy,

ohjelma 5 e.

o 18 Huutoniemen kirkossa su 27.3. klo 18 Huutoniemen kirkossa

Esa Ruuttunen baritoni

npelto & The Men in Sin.

Alexi Juhanpelto & The Men in Sin.

ärvinen jossa soivat laulu, Elvis Arto Presleyn Ristolainen tutuksi urut Katariina Iltamessu, tekemät

Järvinen jossa soivat laulu, Elvis Arto Presleyn Ristolainen tutuksi uruttekemät

t.

gospellaulut.

a Seeli mm. Toivio Melartinin, sello Mendelssohnin Ohjelmassa ja mm. Melartinin, Mendelssohnin ja

svaellus

Pääsiäisvaellus

sävellyksiä. Jussi Makkonen sello Vapaa pääsy. Schubertin sävellyksiä. Vapaa pääsy.

21.4. Palosaaren kirkossa tapaat Suto 17.21.4. Jeesuksen Palosaaren kirkossa ja opetuslapset tapaat Jeesuksen ja opetuslapset hiljaihiljaija pääsiäisen tapahtumissa elämyksellisissä sen viikon ja pääsiäisen tapahtumissa Jerusalemin elämyksellisissä maisemis-

Jerusalemin maisemisisvaellukset

alkavat palmusunnuntaina sa. Pääsiäisvaellukset ja jatkuvat alkavat palmusunnuntaina toiseen ja jatkuvat pääsiäis- toiseen pääsiäisakka.

Matti Makkonen sello

päivään saakka.

Vapaa pääsy,

ristissä Lähetyksen Juuret kesäpäivät

ristissä Lähetyksen kesäpäivät

essu

Elvis-messu

aasassa

17.19.6. Vaasassa

a Vaasan kirkossa ja Övningskolanissa. Tapahtumia Vaasan Pe kirkossa 17.6. ja Övningskolanissa. klo 15 Päivien Pe 17.6. klo 15 avaus Päivien avaus

n ohjelma juurtuneina. 5 e. Messu Salattu Jumala Rakkauteen juurtuneina. 19.6. Messu klo Salattu 10 Vaasan Jumala 19.6. klo kirkossa,

10 Vaasan kirkossa,

o Peura, lähetysjohtaja Pekka Mäkipää. piispa Simo Peura, Uusien lähetysjohtaja lähettien Pekka Mäkipää. Uusien työhönsiu-

lähettien työhönsiu-

o 18 Huutoniemen kirkossa naaminen. su 27.3. klo 18 Huutoniemen kirkossa

npelto www.vaasaevl.fi & The Men in Sin.

Alexi Juhanpelto www.vaasaevl.fi & The Men in Sin.

jossa soivat Elvis Presleyn tutuksi Iltamessu, tekemät

jossa soivat Elvis Presleyn tutuksi tekemät

t.

gospellaulut.

WÄRTSILÄ® is a registered trademark.

svaellus

NOTICE HOW ALL THE PARTS

FIT TOGETHER.

Pääsiäisvaellus

Wärtsilä now offers the marine

industry total solutions that cover

21.4. Palosaaren kirkossa tapaat Suto 17.21.4. Jeesuksen Palosaaren kirkossa ja opetuslapset tapaat Jeesuksen ja opetuslapset hiljaihiljai- everything from design to lifecycle

ja pääsiäisen tapahtumissa elämyksellisissä sen viikon ja pääsiäisen tapahtumissa Jerusalemin elämyksellisissä service. This maisemis-

Jerusalemin makes our maisemis- solutions

isvaellukset alkavat palmusunnuntaina sa. Pääsiäisvaellukset ja jatkuvat alkavat palmusunnuntaina toiseen ja jatkuvat pääsiäis- toiseen pääsiäis-

sound. Read more about what we

akka.päivään

saakka.

uniquely efficient and environmentally

can do for you, wherever you are:

wartsila.com.

ristissä Lähetyksen Juuret kesäpäivät

ristissä Lähetyksen kesäpäivät

aasassa

17.19.6. Vaasassa

a Vaasan kirkossa ja Övningskolanissa. Tapahtumia Vaasan Pe kirkossa 17.6. ja Övningskolanissa. klo 15 Päivien Pe 17.6. klo 15 avaus Päivien avaus


Viikko Gothónin seurassa

en vecka med Gothóni

viikko gothónin seurassa antaa meille hienon läpileikkauksen

ralf gothónin monipuolisuudesta niin

sinfoniaorkesterin kapellimestarina ja solistina kuin

kamarimusiikkiyhtyeen pianistina.

John Tavenernin tuotantoa kuullaan 10.2. Vaasassa ensi

kertaa. Miten kuvailisit hänen tuotantoaan ja erityisesti

Pratirupa -teosta.

— Tavener on musiikissaan uskonnollinen minimalisti.

Pratirupa perustuu intialaiseen filosofiaan. Pianon ja

jousiorkesterin vuorottelevat rauhalliset jaksot ovat kuin

heijastuksia meditaatioon vaipuneen tietoisuuden pinnalla.

Näitä jaksoja katkaisevat rajut henkisen vapinan väriryöpyt.

Kerrotko Sallisen ”Johdanto ja Tango” alkusoiton taustoista

sekä miten Salliseen suhtaudutaan maamme rajojen

ulkopuolella.

— Johdanto ja Tango oli alunperin perustamani Pekingin

Kielletyn kaupungin musiikkijuhlien tilausteos yhdessä

Seppo Kimasen Kitakyushun juhlien kanssa. Kyseistä

kappaletta voi esittää pianokvintettona, -sekstettona ja

jousiorkesterin kanssa.

— Sallisen sävelkieli on selkeää ja musikaalista. Yleisö

kokee aina hänen teoksensa mielekkäiksi ja mielenkiintoisiksi.

Lauantaina 12.2 saamme kuulla kamarimusisointiasi kaupunginorkesterin

muusikoiden kanssa. Miten vaikeaa on

44

vIIKKO gOthónIn seurassa

en vecKa Med gOthónI

sinfoniakonsertti

symfonikonsert

to 10.2.2011 klo - kl. 19.00

Vaasan kaupungintalo - Vasa stadshus

ralf gothóni, joht. - dir. & sol.

Liput - Biljetter: 20/16/8 €

Yhteistyössä Korsholman Musiikkijuhlat/

I samarbete med Musikfestspelen

Korsholm

Kamarimusiikkikonsertti

Kammarmusikkonsert

la - lö 12.2.2011 klo - kl. 16.00

Vaasan kaupungintalo - Vasa stadshus

Liput - Biljetter 16/12/6 €

Yhteislippu - Sambiljett

kons. 10.&12.2. 30/22 €

en vecka med gothóni ger oss ett fint tvärsnitt av

ralf gothónis mångsidighet både som dirigent och

solist i en symfoniorkester och som pianist i en kammarmusikensemble.

John Taveners produktion spelas 10.2 i Vasa för första

gången. Hur skulle du beskriva hans produktion och speciellt

verket Pratirupa.

— Tavener är en religiös minimalist. Pratirupa baserar

sig på indisk filosofi. De lugna avsnitten där pianot och

stråkorkestern alternerar är som reflektioner på medvetandeytan

hos en som har försjunkit i meditation. Dessa

avsnitt bryts av kraftiga färgskurar av andliga skälvningar.

Kan du berätta om bakgrunden till Sallinens verk Introduktion

och Tango och hur man förhåller sig till Sallinen utanför

vårt lands gränser.

— Introduktion och Tango var ursprungligen ett beställningsverk

till Pekings Den förbjudna stadens musikfestspel,

som jag grundade, och Seppo Kimanens festspel

i Kitakyushu. Stycket kan framföras som en pianokvintett,

-sextett och med stråkorkester.

— Sallinens tonspråk är klart och musikaliskt. Publiken

uppfattar alltid hans verk som meningsfulla och intressanta.

På lördagen 12.2 får vi höra dig spela kammarmusik

tillsammans med stadsorkesterns musiker. Hur svårt är

VAASAN KAUPUNGINORKESTERI | VASA STADSORKESTER


esittää samassa konsertissa sekä Schnittkeä että Mozartia?

— Näissä teoksissa vastakohdat kohtaavat. Mozartin

elämänilo saa jatkoa Schnittken traagisesta ja mystisestä

kvintetosta, jonka taustalla on hänen oman äitinsä kuolema

surullisissa olosuhteissa Moskovassa.

Miten erilaista on soittaa kamarimusiikkia puhaltajien ja

jousisoittimien välillä?

— Sointimaailma ja sen haasteet ovat tietenkin pianistille

erilaisia. Ja se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä,

että esimerkiksi Mozart on luonnollisesti kirjoittanut

pianosatsia puhaltimien kanssa sopiviksi.

— Schnittken piano-osuus on kvintetossa paikoitellen

karua ja rajua, kontrasteja luovaa. Hän käyttää myös imaginäärisiä

ääniä mm. teoksen lopussa kuvaamassa sielun

vapautumisesta ruumiista. Jousien värimaailmaan kuuluvat

neljäsosa-askeleet ja kaleidoskooppimaiset kaanonit, välillä

kipeinä muistikuvina, välillä vääristyneinä kauhukuvina.

Kaksi kertaa kaksi!

Två gånger två!

Kaksi suurta säveltäjää Johannes

Brahms ja Ludwig van Beethoven

saavat tulkitsijoikseen Vaasan ja

Seinäjoen kaupunginorkestereiden jo

perinteeksi muodostuneen sinfoniaorkesteri

kokoonpanon.

Seinäjoen kaupunginorkesterin uusi

taiteellinen johtaja Tuomas Rousi johtaa

konsertin, jossa kuullaan Beethovenin

mukaansa tempaava seitsemäs

sinfonia. Brahmsin kaksoiskonsertto

on upea suurteos, jonka tulevat tulkitsemaan

viulisti Kaija Saarikettu ja

sellisti Marko ylönen.

De två stora kompositörerna Johannes

Brahms och Ludwig van Beethoven

tolkas av en sammansättning från

Vasas och Seinäjokis stadsorkestrar

som redan har blivit tradition.

Den nya konstnärliga ledaren för

Seinäjokis stadsorkester Tuomas

Rousi leder konserten, där vi får höra

Beethovens medryckande sjunde

symfoni. Brahms dubbelkonsert är ett

strålande storverk, som kommer att

tolkas av violinisten Kaija Saarikettu

och cellisten Marko ylönen.

det att vid samma konsert framföra både Schnittke och

Mozart?

— I de här verken möts kontrasterna. Mozarts livsglädje

får en fortsättning i Schnittkes tragiska och mystiska

kvintett, där hans mors död under tragiska omständigheter

i Moskva finns i bakgrunden.

Vilken skillnad är det att spela kammarmusik med blåsare

och med stråkinstrument?

— Tonvärlden och dess utmaningar är naturligtvis olika

för en pianist. Och det av den enkla anledningen att till

exempel Mozart naturligtvis har skrivit pianosatsen så att

den passar ihop med blåsinstrumenten.

— Schnittkes pianodel är i kvintetten på sina ställen

karg och häftig, kontrastskapande. Han använder också

imaginära ljud bl.a. i slutet av verket för att beskriva hur själen

frigörs från kroppen. Till stråkarnas färgvärld hör fjärdedelssteg

och kalejdoskopliknande kanon, som varvas som

smärtsamma minnesbilder och förvridna skräckbilder.

KaKsI suurta säveltäjää -

KaKsI OrKesterIa

två stOra KOMPOsItörer -

två OrKestrar

to 17.3.2011 klo/kl. 15.00

Vaasan kaupungintalo - Vasa stadshus

fr - pe 18.3.2011 klo/kl. 19.00

Seinäjoki-sali

tuomas rousi, joht. - dir.

Kaija saarikettu, viulu - violin

Marko ylönen, sello -cello

Liput - Biljetter: 20/16/8 €

Vaasan ja Seinäjoen

kaupunginorkesterit

Vasas och Seinäjokis stadsorkestrar

45

Kuva | Bild: Mona Mannerheimo


Punainen Stradivarius Vaasassa

Den Röda Stradivarius i Vasa

PunaInen stradIvarIus

den röda stradIvarIus

to 31.3.2011 klo - kl. 19.00

Vaasan kaupungintalo - Vasa stadshus

hannu Koivula, joht. - dir.

elizabeth Pitcairn, viulu - violin

Liput - Biljetter: 25/20/10 €

46

Kevään 2011 yksi odotetuimpia

huippuvierailuja on viulutaiteilija

elizabeth Pitcairnin saapuminen

Vaasan kaupunginorkesterin solistiksi.

Hän on yksi rakastetuimmista

Amerikan viulusolisteista, josta tuli

Stradivariuksen onnellinen omistaja

jo 16 -vuotiaana. Eikä minkä tahansa

omistaja niistä yli 600 Stradivariuksesta.

Nimittäin tämä viulu kantaa

nimeä Red Mendelssohn ja on yksi

kaunein ja upeimmin soiva Stradivarius.

Pian valmistumisensa jälkeen

soitin katosi yli 200 vuodeksi, kunnes

tuli esiin 1930 -luvulla Berliinissä.

Instrumentin salaperäinen historia on

ollut innoittajana 1999 valmistuneelle

”Punainen viulu” -elokuvalle.

Ett av de mest efterlängtade toppbesöken

under våren 2011 är violinisten

framträdande som solist i Vasa

stadsorkester. Hon är en av de mest

älskade amerikanska violinsolisterna,

och hon blev lycklig ägare till en

Stradivarius redan som 16-åring. Och

inte ägare till vilken som helst av de

över 600 Stradivarius-violinerna. Den

här violinen bär nämligen namnet Red

Mendelssohn och är ett av de vackraste

och mest välklingande av Stradivarius

instrument. Snart efter att det

blivit färdigt försvann instrumentet

och var borta i över 200 år, tills det

dök upp i Berlin på 1930-talet. Instrumentets

gåtfulla historia har varit

inspirationskälla till filmen ”Den röda

violinen” som blev färdig 1999.

VAASAN KAUPUNGINORKESTERI | VASA STADSORKESTER

Kuva | Bild: Christian Steiner


UHRI - kärsimysnäytelmä ilman sanoja

OffER - passionsspel utan ord

UHRI -esitys on ruotsinkielisen ammattikorkeakoulun

Novian fyysisen

teatteri -linjan ja Vaasan kaupunginorkesterin

poikkitaiteellinen yhteistyöprojekti,

jossa yhdistetään musiikin ja

fyysisen teatterin avulla Stravinskyn

musiikkia pääsiäisen ajan evankeliumin

tekstiin. Kaupunginorkesterin

taiteellisen johtajan hannu Koivulan

päässä idea kypsyi 15 vuotta, kunnes

se toteutui ensi kertaa keväällä 2009.

Stravinskin kuuluisimpien balettien,

Tulilinnun ja Kevätuhrin musiikki

saa UHRI -esityksessä aivan uuden

ulottuvuuden luoden täysin uudenlaisen

kärsimysnäytelmän. Fyysisen

teatterin opiskelijat loihtivat katsojalle

pysäytettyjä kuvia pääsiäisen ajan

tapahtumista esikuvinaan kuuluisat

renessanssiajan mestarimaalaukset.

Esitys on kestoltaan noin tunnin

mittainen.

Iloista Vappua!

Glada Vappen!

Vappukonsertin musiikillisen cocktailin tarjoilee Vaasalaisyleisölle

Jorma Panula -kapellimestarikilpailusta tuttu englantilainen

James Lowe ja hurmaava sopraanotähti helena

Juntunen. Kuplivan cocktailin reseptin salaisuuksista paljastettakoon

tässä vaiheessa upeat musikaalisävelmät.

Valborgskonsertens musikaliska cocktail serveras för

Vasapubliken av engelsmannen James Lowe, som är

bekant från Jorma Panula -kapellmästartävlingen, och

den bedårande sopranstjärnan helena Juntunen. Om det

hemliga receptet till denna mousserande cocktail kan i det

här skedet avslöjas så mycket som att det handlar om fina

musikalmelodier.

Föreställningen OFFER är ett tvärkonstnärligt

samarbetsprojekt mellan

den svenskspråkiga yrkeshögskolan

Novias linje för fysisk teater och Vasa

stadsorkester, där man med hjälp av

musik och fysisk teater kombinerar

Stravinskijs musik med påsktidens

evangelietexter. Idén mognade i

stadsorkesterns konstnärliga ledare

hannu Koivulas huvud under 15 års

tid för att sedan förverkligas första

gången våren 2009.

Musiken i Stravinskijs berömdaste

baletter Eldfågeln och Våroffer får

i föreställningen OFFER en helt ny

dimension och skapar ett helt nytt

passionsspel. Studerandena inom den

fysiska teatern skapar för åskådaren

stillbilder om påsktidens händelser

med de berömda renässanstida

mästarnas målningar som förebilder.

Föreställningen varar ungefär en

timme.

vaPPuKOnserttI

valbOrgsKOnsert

uhrI

OFFer

la-lö 30.4.2011 klo - kl. 19.00

Vaasan kaupungintalo - Vasa stadshus

james lowe, joht. - dir.

helena juntunen, sopraano - sopran

Liput - Biljetter: 20/16/8 €

to 14.4.2011

Vaasan kirkko - Trefaldighetskyrkan

hannu Koivula, joht. - dir.

Fyysisen teatterin oppilaita nOvIasta

Fysiska teaterns elever från nOvIa

hannu Koivula, mus.dram.

Maya tångeberg-grischin,

ohjaaja - regissör

riina ahonen, puvut - kostym

Liput - Biljetter: 20/16/8 €

47

Kuva | Bild: Sonja Backlund

Kuvat | Bilder:

Heikki Tuuli, Trond Husebø


Kuula-opistossa tanssitaan jo 20. vuotta

I Kuula-institutet har vi redan dansat i 20 år

Kuula-OPIstO

Kuula-InstItutet

sepänkyläntie 4, 4. krs

Postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa

Puh: 06-325 3822/21, 0400-430 131

www.vaasa.fi/kuula-opisto

smedsbyvägen 4, 65100 vasa

Postadress: Pb 3 65101 Vasa

Tel. 06-325 3821/22, 0400-430 131

www.vasa.fi/kuula-institutet

48

villistä visiosta tuli totta, kun

vaasalaisen musiikkiopiston

taideopetus laajentui maamme

ensimmäisten joukossa musiikista

tanssiin syksyllä 1991- kaksi

vuosikymmentä sitten.

Tanssiosasto on osoittanut merkittävyytensä

lasten ja nuorten laadukkaan

harrastustoiminnan tarjoajana.

Moni Kuula-opiston tanssioppilas on

oivaltanut oman tien elämässään juuri

tanssin kautta.

Pitkäjänteinen harrastaminen

lapsuus- ja nuoruusiässä vaikuttaa

KUULA-OPISTO | KUULA-INSTITUTET

de vilda visionerna blev verklighet

när musikinstitutet i vasa, som

ett av de första i landet, breddade

sitt undervisningsutbud genom

att ta med dans från höstterminen

1991 för två årtionden sedan.

Dansavdelningen har befäst sin position

som en betydande producent

av kvalitativ hobbyverksamhet för

ungdomar. Mången elev på Kuulainstitutets

dansavdelning har hittat

sin egen väg just genom dansen.

Långsiktig hobbyverksamhet i barn-

och ungdomsåren påverkar mänskan

Kuva | Bild: Jyrki Tervo


ihmiseen vuosienkin kuluttua.

Tanssin avulla harjaantuu moni merkittävä taito: oman

kehon tuntemus, keskittymiskyky ja ajatteleminen. Kokemukset

oppimisesta, omasta vastuullisuudesta ja esillä

olemisesta kasvattavat kehoa ja mieltä omalla luontaisella

tavallaan. Tästä me olemme saaneet nähdä monta vakuuttavaa

esimerkkiä.

Tänä päivänä tanssi kiinnostaa. Kuka vie, kuka vikisee se

jää nähtäväksi. Musiikin ja tanssin keskinäinen kosketus

lujittuu omassa Opistossamme tuntuvan todeksi uusien,

yhteisten tilojen myötä. Ainutlaatuinen hetki on tässä ja nyt.

Kokemus opettaa kasva tanssien!

KUULA-OPISTO

vaasan seudun musiikki- ja tanssioppilaitos

UUSIeN OPPILAIDeN hAKUAIKA 73132011

Laulu- ja instrumenttiopintoihin testiajan voi käydä varaamassa

kansliasta. Netissä ilmoittautuneille lähetetään

testiajat sähköpostitse.

Tanssiopintoihin täytetään ilmoittautumislomake, testeihin

kutsutaan kirjeitse.

Musiikkileikkikoululaiset ja lastentanssioppilaat otetaan

ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tulosta hakulomake osoitteesta: http://www.vaasa.fi/

kuula-opisto tai nouda kansliasta:

Myllykatu 2, avoinna ma-pe klo 08.15-16.00

Tiedustelut: puh. 06-3253822, 06-3253821

åratal. Genom dansen tränas många viktiga färdigheter:

kännedomen om sin egen kropp, koncentrationsförmågan

och tänkandet. Erfarenheterna av inlärningsprocessen, av

att ta eget ansvar och att uppträda, fostrar kroppen och

sinnet på sitt eget naturliga sätt. Vi har sett många intressanta

exempel på detta under årens lopp.

Dansen skapar intresse i dag. Vem för och vem följer det

återstår att se. Kontakten mellan dansen och musiken

förstärks på ett märkbart sätt i vårt eget institut, när de

gemensamma, nya utrymmena blir klara. Vi står inför en

unik situation.

erfarenhet ger kunskap väx genom dansen !

KUULA-INSTITUTET

vasanejdens musik- och danslärcenter

ANSÖKNINGSTID fÖR NyA eLeVeR 73132011

Sökande till sång- och instrumentstudier kan boka tid för

inträdesprov i kansliet. För dem som anmäler sig via nätet

skickas testtiderna per e-post.

Sökande till dansstudier bör fylla i en anmälningsblankett,

kallelse till tester sänds per post.

Musiklekskol- och barndanselever intas i anmälningsordning.

Skriv ut ansökningsblanketten från:

http://www.vasa.fi/kuula-institutet eller hämta på kansliet:

Kvarngatan 2, öppet må-fre kl. 08.15-16.00

Förfrågningar: tel. 06-3253822 , 06-3253821

49

Kuva | Bild: Jimmy Pulli


tule

www.panoramavasa.fi

nauttimaan! na

Kom och njut! Kom

tule

Varaukset | Bokningar:

7 ruokalajin tasting menu

7 rätters tasting menu

Puh. 050 466 3208

na

www.panoramavasa.fi

Vasaespl.16 Vaasanpuist. Vasa/Vaasa

Tfn/Puh. 06-317 4163

nauttimaan! Gustav Wasa Restaurant

Tervetuloa!

Välkommen!

Gustav Wasa Restaurant

Raastuvankatu 24, Vaasa Raastuvankatu 24, Vaasa

050 466 3208 050 466 3208

www.gustavwasa.com www.gustavwasa.com

info@gustavwasa.com info@gustavwasa.com

Kom och njut! Kom

7 ruokalajin tasting menu

7 rätters tasting menu


Vaasan xIx kuorofestivaali

Vaasan Kuorofestivaali on kansainvälinen

kuoromusiikin suurtapahtuma.

Vaasalla on kunniakkaat perinteet

kuorokaupunkina ja kuorofestivaalimme

omalta osaltaan tekee Vaasaa

kulttuuri-kaupunkina tunnetuksi

ympäri maailmaa. Vaasan Kuorofestivaali

on mainio näyteikkuna kuoromaailman

viimeisimpiin virtauksiin ja

festivaalin päävierailijat ovat kansallista

ja kansainvälistä huippuluokkaa.

Tänä keväänä festivaalin päävierailijat

tulevat mm. Latviasta, Georgiasta,

Venäjältä, Yhdysvalloista, Kanadasta

ja Ruotsista.

WorksHopiT

Kuoronjohtajille ja laulajille

Robert Sund, Ruotsi

Barbershop-tyylistä kiinnostuneille

laulajille, kvarteteille tai kokonaisille

kuoroille

Barbershop Quartet friendly Advice,

USA

Vasa xIx körfestival

Vasa Körfestival är ett internationellt

storevenemang för körmusik.Vasa

har som körstad ärorika traditioner

och vår körfestival bidrar till att göra

Vasa känd som en kulturstad över

hela världen. Vasa Körfestival är ett

utmärkt skyltfönster till körvärldens

nya strömningar och huvudgästerna

vid Vasa Körfestival håller toppklass

både nationellt och internationellt.

Denna vår kommer de inbjudna huvudgästerna

bl.a. från Lettland, Georgien,

Ryssland, USA, Canada och Sverige.

WorksHops

För kördirigenter och -sångare

Robert Sund, Sverige

Avsedd för enskilda sångare, kvartetter

eller hela körer som är intresserade

av barbershopgenren

Barbershop Quartet friendly Advice,

USA

St. Panteleimon´s Chanters (GE) Kuva | Bild: Badri Jimsheleishvili

vaasan XIX KuOrOFestIvaalI

vasa XIX KörFestIval

18.-22.5.2011

liput/biljetter

Studio Ticket

puh./tfn. 0700 96 525

http://market.vaasa.fi

www.vaasa.fi/choirfestival

Kuorojen ilmoittautuminen 25.2.2011

mennessä kätevästi festivaalin

kotisivuilla www.vaasa.fi/choirfestival.

Sieltä löytyy myös festivaalin kokonaisohjelma.

Körernas anmälning behändigt på

festivalens hemsidor www.vaasa.fi/

choirfestival. Där hittar man även

festivalens helhetsprogram.

KUOROfESTIVAALIT | KÖRfESTIVAL

51


Soitto soi kasarmialueella

Musik hörs på kasernområdet

Pohjanmaan sotilassoittokunta on ainoa Puolustusvoimien

toimija perinteikkäällä varuskunta-alueella

vaasan keskustassa. soittokunta on yksi maamme

12 sotilassoittokunnasta ja siinä palvelee 14 soittajaa

ja kapellimestari. tämä lähes kuusikymppinen

soittokuntamme esiintyy pääosin entisen vaasan

läänin alueella tuottaen musiikkia erilaisiin tilaisuuksiin.

mUsiikkia ilman rajoja

Soittokunnan musisoinnista pääsevät nauttimaan niin

lapset ja nuoret kuin varttuneempikin väki. Eri musiikkilajit

eivät kahlitse soittokuntaa, vaan puhallinorkesterikokoonpano

kykenee tuottamaan erittäin monipuolista musiikkia

koululaiskonsertteihin, viihdekonsertteihin sekä maanpuolustus-

ja veteraanitilaisuuksiin. Tärkeä osa soittotoimintaa

ovat Puolustusvoimien omat tilaisuudet.

veTeraaniTYÖn merkiTYs

Soittokuntamme tavoittaa vuosittain n. 50 000 kuulijaa.

Vaikka kohderyhmänä soittokunnalla on yhä enenevässä

määrin nuoret, veteraanisukupolven kunniakansalaiset

ovat edelleen tärkeä kuulijaryhmä Pohjanmaan Sotilassoittokunnalle.

TäHTisolisTeja

Vahvuutena on, että perinteisen puhallinorkesterikokoonpanon

lisäksi voidaan esiintyä erilaisilla pienkokoonpanoilla,

mm. combo, saksofonikvartetti ja vaskikvintetti.

Yhteistyössä muiden sotilassoittokuntien ja maamme

eturivin solistien kanssa tuotetaan suuria konserttiproduktioita.

Maaliskuussa 2011 Pohjanmaan Sotilassoittokunnan

tähtisolistina loistaa Jari Sillanpää.

52

österbottens Militärmusikkår är Försvarsmaktens

enda verksamma enhet på det traditionella garnisonsområdet

i centrum av vasa. Militärmusikkåren

är en av landets 12 militärmusikkårer och där

tjänstgör 14 musiker samt en kapellmästare. denna

nästan sextioåriga orkester uppträder främst i före

detta vasa län genom att framföra musik vid olika

tillfällen.

mUsik UTan Gränser

Såväl gammal som ung kan ta del av musikkårens musicerande.

Musikkåren begränsas inte av olika musikstilar,

utan blåsorkestersammansättningen kan uppträda mycket

mångsidigt på skol- och underhållningskonserter samt försvars-

och veteranfester. Försvarsmaktens egna tillställningar

är en viktig del av musikverksamheten.

veTeranarBeTeTs BeTYDelse

Musikkåren når årligen en publik på ca 50 000 lyssnare.

Även om musikkårens målgrupp i allt store utsträckning

består av unga, bildar veterangenerationens hedersmedborgare

fortfarande en viktig åhörargrupp för Österbottens

Militärmusikår.

sTjärnsolisTer

POHJANMAAN SOTILASSOITTOKUNTA

ÖSTERBOTTENS MILITÄRMUSIKKåR

Utöver den traditionella blåsorkestersammansättningen

kan musikkåren även uppträda i mindre sammansättningar,

bl.a. combo, saxofonkvartett och brasskvintett. Stora konsertproduktioner

förverkligas i samarbete med andra militärmusikkårer

tillsammans med landets ledande solister. I

mars 2011 lyser stjärnsolisten Jari Sillanpää tillsammans

med Österbottens Militärmusikkår.


kamarimusiikkielämyksiä ympäri vuoden!

kammarmusikupplevelser året om!

vaasassa ja Mustasaaressa on mahdollista nauttia

kamarimusiikista kaikkina vuodenaikoina. 30-vuotias

vaasan Kamarimuusikot -yhdistys ja kamarimusiikkifestivaali

Korsholman Musiikkijuhlat tarjoilevat

herkullisia ja laadukkaita elämyksiä.

Vaasan Kamarimuusikot juhlii 30-vuotista taivaltaan

vuonna 2011. Yhdistykseen kuuluu n. 60 jäsentä. Toiminnan

pääpaino on kamarimusiikkikonserttien järjestämisessä

vaasalaisten muusikoiden voimin. Näiden konserttien

ohella tuotetaan myös erilaisia ohjelmakokonaisuuksia

sekä kutsutaan vierailevia ryhmiä ja solisteja. Juhlavuoden

vierailijoista mainittakoon 3.4. kaupungintalolla konsertoiva

jazz-pianisti Iiro Rantala. Kevään ohjelma löytyy

kotisivuilta: www.vaasankamarimuusikot.fi.

korsHolman mUsiikkijUHlaT Heinä-elokUUn

vaiHTeessa

Korsholman Musiikkijuhlat on yksi Suomen arvostetuimmista

kamarimusiikkifestivaaleista ja tunnettu kokeneista

pohjoismaalaisista ja kansainvälisistä kamarimusiikkitaiteilijoista.

Juhlien ajankohta on 27.7. 3.8.2011. Vuosien

20112012 taiteellisena johtajana toimii kamarimusiikin

professori, sellisti Marko ylönen ja hän on valinnut vuoden

2011 teemaksi neljä elementtiä: maa, ilma, tuli ja vesi.

Varaslähtö festivaaliin otetaan avajaispäivän aattona,

jolloin soi teemasäveltäjä Erik Bergmanin (100 v.) musiikkia

Raippaluodon kirkossa. Luvassa on yli 25 konserttia sisältäen

myös kamarioopperaa, musiikkihetkiä kahviloissa,

lastenkonsertteja sekä jazzia.

Ohjelma: www.korsholmmusicfestival.fi.

Kuvat | Bilder: Veikko Siponkoski, Maarit Kytöharju, Laura Riihelä

I vasa och Korsholm är det möjligt att njuta av kammarmusik

under alla årstider. år 2011 firar vasa

Kammarmusiker r.f. 30 år och Musikfestspelen Korsholm

r.f. erbjuder högklassiga och härliga musikupplevelser

för 29:e gången.

Vasa Kammarmusiker firar sitt 30-årsjubileum 2011. Föreningen

består av ca 60 medlemmar. Huvudsyftet är att arrangera

kammarmusikkonserter med kammarmusiker från

Vasaregionen. Dessutom ordnas olika programhelheter och

gästande solister och grupper bjuds in. En av de gäster som

uppträder i Vasa under jubileumsåret är jazz-pianisten Iiro

Rantala. Hans konsert hålls i Vasa stadshus den 3.4. Hela

vårens program hittas på hemsidan: www.vaasankamarimuusikot.fi.

mUsikfesTspelen korsHolm i skifTeT av

jUli-aUGUsTi

Musikfestspelen Korsholm är en av Finlands mest uppskattade

kammarmusikfestivaler och känd för sina erfarna

inhemska och utländska kammarmusiker. Festspelens tidpunkt

är 27.7 3.8.2011. Konstnärlig ledare 2011-2012 är

Marko ylönen, cellist och professor i kammarmusik. Temat

för år 2011 är de fyra elementen: jord, luft eld och vatten.

En speciell konsert med temakompositören Erik Bergmans

musik, 100 år, arrangeras i Replot kyrka på öppningsaftonen.

Över 25 konserter utlovas inkluderande en kammaropera,

musikstunder på caféer, barnkonserter och jazz.

Program: www.korsholmmusicfestival.fi.

53


nuOrten KulttuurItalO

ungdOMarnas Kulturhus

Kultsa

raastuvankatu, 30 rådhusgatan 30

yhteystiedot / Kontaktupgifter:

Anna Seppänen, anna.seppanen@

vaasa.fi, 040 753 9728

www.reimari.info

rOKKIKOulu

rOcKsKOlan

Max bäckman

max.backman@vaasa.fi

040 741 7042

www.rokkikoulu.com

54

Kuvat | Bilder: Jaakko J. Salo

Nuorisokulttuurin keskus

centrum för ungdomskultur

nuorten Kulttuuritalo Kultsalla

avataan nuorille ovia kulttuurin

maailmaan itse tekemisen ja kokemisen

kautta. erityisen tiheään

ovet aukeavat rokkikoululla.

Vaasan kaupungin nuoriso-osaston

isännöimä Nuorten Kulttuuritalo

Kultsa aloitti toimintansa tunnelmallisessa

vanhassa poliisitalossa vuonna

2003. Jo melkoisesti elämää nähneen

talovanhuksen rosoisuus sopii

erinomaisesti yhteen käyttäjiensä

energiaa pursuavan nuoren luovuuden

kanssa.

nUorTen keskUs

Kultsa on todellinen nuorten toiminnan

keskus, josta löytyy avoimen

nuorisotilan ja harrastusmahdollisuuksien

lisäksi myös nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Reimari. Talon toiminnan

kantavana ajatuksena on osallisuus ja

käyttäjälähtöisyys.

KULTSA

ROKKIKOULU | ROcKSKOLAN

På ungdomarnas kulturhus Kultsa

öppnas för unga dörrarna till

kulturens värld genom att de själv

gör och upplever saker. speciellt

ofta öppnas dörrarna i rockskolan.

Ungdomarnas kulturhus Kultsa, som

Vasa stads ungdomsavdelning sköter

om, inledde sin verksamhet i det

stämningsfulla gamla polishuset år

2003. Det gamla huset som redan sett

det mesta av livet passar utmärkt ihop

med användarnas energisprudlande

unga kreativitet.

UnGDomsCenTer

Kultsa är ett verkligt verksamhetscenter

för unga, där det förutom

den allmänna ungdomslokalen och

hobbymöjligheterna också finns

informations- och rådgivningsservicen

Reimari. Den bärande tanken i huset är

delaktighet och användarnärhet.


Kultsassa annetaan nuorille mahdollisuus olla mukana

luomassa heidän omien toiveidensa mukaista toimintaa ja

tapahtumia. Tapahtumatuotantokurssilla pääsee harjoittelemaan

tapahtumien järjestämistä, ja Kultsalla kokoontuvissa

ryhmissä pääsee etsimään ja harjoittamaan omia

taitojaan taiteellisen ilmaisun eri alueilla. Tavoitteena on

tarjota väyliä nuorten omien ideoiden toteuttamiselle sekä

onnistumisen ja yhdessä tekemisen iloa.

rokkikoUlU sTanD Up anD sHoUT!

Samaan aikaan muun Kultsan toiminnan kanssa aloitti sen

piharakennuksissa toimintansa Rokkikoulu. Rokkikoulun

toiminta-ajatus on hyvin yksinkertainen: tarjota 13 - 18

vuotiaille vaasalaisille opetusta rockmusiikissa ilman

pääsykokeita tai vaatimusta aiemmasta kokemuksesta.

Rokkikoululla saavat ohjausta kokonaiset bändit sekä yksityisoppilaat.

Ryhmien määrä on ollut kasvussa alusta asti,

eikä kysyntä ole vuosien myötä laantunut. Tällä hetkellä

Rokkikoululla harjoittelee noin 150 oppilasta ja uusien

tulijoiden jono on pitkä.

miTä nUori mUUsikon alkU siTTen

rokkikoUlUlTa saa?

Rokkikoululla opitaan lähes huomaamatta niin musiikillisia

kuin muussakin elämässä hyödyllisiä taitoja, kuten esiintymis-

ja ilmaisutaitoja, kykyä omien ajatusten esiintuomiseen

sekä itsenäiseen ja ryhmässä toimimiseen.

Rokkikoululta saa asiantuntevaa opastusta instrumentin

hallinnassa, säveltämisessä, studiotekniikassa, esiintymisessä

ja monessa muussa musiikkiin liittyvässä asiassa,

sekä mahdollisuuden keikkailuun. Ja kaikki tietenkin tapahtuu

asiaankuuluvan rokkaavassa hengessä.

På Kultsa får ungdomarna en möjlighet att vara med om att

skapa verksamhet och evenemang enligt de egna önskemålen.

På evenemangsproduktionskursen kan man träna på

att ordna evenemang, och i de grupper som samlas på Kultsa

får man söka och öva upp sina färdigheter i att uttrycka

sig inom olika konstnärliga områden. Målet är att erbjuda

kanaler för ungdomarna så att de kan förverkliga sina idéer

samt glädjas åt att lyckas och göra saker tillsammans.

roCkskolan sTanD Up anD sHoUT!

Aloitusvirheen riveissä

Rokkikoululla treenaamassa

Petteri Kangasluoma, Salla

Jaakkonen sekä Ilari Laurila.

Bandet Aloitusvirhe tränar i

Rockskolan. Medlemmarna heter

Petteri Kangasluoma, Salla

Jaakkonen och Ilari Laurila.

Samtidigt med den övriga verksamheten vid Kultsa inledde

Rockskolan sin verksamhet i dess gårdsbyggnader.

Rockskolans verksamhetsidé är mycket enkel: att erbjuda

Vasabor i åldern 13-18 år undervisning i rockmusik utan

inträdesförhör eller krav på tidigare erfarenhet.

I Rockskolan får hela band samt privatelever handledning.

Gruppernas antal har ökat från början, och efterfrågan har

inte minskat under årens lopp. För tillfället övar cirka 150

elever i Rockskolan.

vaD fÅr DÅ en UnG ”WannaBe”-mUsiker UT av

roCkskolan?

I Rockskolan lär man sig nästan obemärkt såväl musikaliska

som även annars i livet nyttiga färdigheter, såsom förmåga

att uppträda och uttrycka sig, förmåga att föra fram

egna tankar samt att fungera självständigt och i grupp.

Rockskolan ger sakkunnig handledning i instrumenthantering,

komposition, studioteknik, uppträdande och många

andra saker i anslutning till musik, samt möjlighet att

uppträda på spelningar. Och allt händer förstås så som till

saken hör i en rockig anda.

Teksti | Text: Anna Seppänen

55


56

Kulttuurikalenteri

Kulturkalender

EVENTS.VAASA.fI

Poimintoja ajalta | Plock bland evenemang

21.1.-1.9.2011

TEATTERI | TEATER

15.1.

ÄNGLAND

Urpremiär, Wasa Teater

21.1.

KOUKUSSA

ensi-ilta, Ramppi

www.uwasa.fi/~ramppi

22.1.

MIEHET RAUTAA

suomenkielinen kantaesitys,

Vaasan kaupunginteatteri

5.2.

REMONTTIJENGI

suomenkielinen kantaesitys,

Vaasan kaupunginteatteri

11.2.

DAN Då DAN DOG

premiär, Wasa Teater

2.3.

IMPROVISAATIORYHMÄ INTOPIUKEET

Ensi-ilta, Ramppi

24.3.

MANNEN fRåN MALMBERGET

Wasa Teater

6.4.

PAINII MEDIAN KANSSA -REVYY

Ramppi

15.4.

BERGSPRÄNGARDÖTTRAR

gästspel, Wasa Teater

29.4.

VEM BRYR SIG

Ramppi

3.-5.5.

KUULA-OPISTON KEVÄTNÄYTÖS

KUULA-INSTITUTETS VåRUPPVISNING

Vaasan kaupunginteatteri

9.-12.5.

KIVIÄ TASKUSSA

vierailuesitys, Vaasan kaupunginteatteri

NÄYTTELYT |

UTSTÄLLNINGAR

5.2.-13.3.

MATTS LEIDERSTAM

TÄÄLTÄ NÄHTYNÄ | SETT HÄRIfRåN

Kuntsin modernin taiteen museo |

Kuntsi museum för modern konst

11.2.-3.4.

KUUTTI LAVONEN

Pohjanmaan museo | Österbottens museum

11.2.-13.3.

KUUTTI LAVONEN

Kuntsin modernin taiteen museo |

Kuntsi museum för modern konst

5.-27.3.

ANNIKA DAHLSTEN

Vaasan taidehalli | Vasa konsthall

2.4.-22.5.

SAARA EKSTRÖM

Kuntsin modernin taiteen museo |

Kuntsi museum för modern konst

2.4.-22.5.

H2O SPEGLINGAR | HEIJASTUKSIA

Kuntsin modernin taiteen museo |

Kuntsi museum för modern konst

1.5.-21.8.

KUSTAVILAINEN VAASA |

DET GUSTAVIANSKA VASA

Vanhan Vaasan museo |

Gamla Vasa museum

19.6.-25.8.

MARIMEKKO

Pohjanmaan museo | Österbottens museum

MUSIIKKI | MUSIK

21.1.-29.1.

ISÄNMAAN TYTTÄRET OOPPERA | OPERA

Vaasan kaupunginteatteri

21.1.

VOLUME LIVE:

MAGENTA SKYcODE, MEADOW ISLAND

Royal Nightclub

www.volume.fi


10.2.

VIIKKO GOTHóNIN SEURASSA |

EN VEcKA MED GOTHóNI

Vaasan kaupunginorkesteri |

Vasa stadsorkester

10.2.

SAMI KUKKA

Ritz

www.ritz.fi

12.2.

KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI |

KAMMARMUSIKKONSERT

Vaasan kaupunginorkesteri |

Vasa stadsorkester

19.2.

VOLUME LIVE: PALEfAcE

Royal Nightclub

24.2.

NUORET SOLISTIT | UNGA SOLISTER

Vaasan kaupunginorkesteri |

Vasa stadsorkester

Pohjanmaan musiikkioppilaitokset |

De österbottniska musikinstituten

25.2.

fATBOY

Ritz

4.3.

VOLUME LIVE: JÄTKÄJÄTKÄT

Royal Nightclub

10.3.

PAPPAS EGET BAND

Ritz

12.3.

VOLUME LIVE: SARA + KHOMA (SWE)

Royal Nightclub

13.3.

fORK: PINK NOISE

Vaasan kaupunginteatteri

17.3.

KAKSI SUURTA SÄVELTÄJÄÄ

KAKSI ORKESTERIA | TVå STORA

KOMPOSITÖRER TVå ORKESTRAR

Vaasan kaupunginorkesteri |

Vasa stadsorkester

18.3.

PAUL OxLEY´S UNIT

Ritz

18.3.

LATINAMERIKANSK KVÄLL

Vasa Arbis, www.vasa.fi/arbis

Huom! Pidätämme oikeudet muutoksiin aikatauluissa.

Obs! Vi förbehåller oss rättighet till förändringar i tidtabellerna.

26.3.

VOLUME LIVE: JUKKA POIKA &

SOUND ExPLOSION BAND

Royal Nightclub

31.3.

PUNAINEN STRADIVARIUS |

DEN RÖDA STRADIVARIUS

Vaasan kaupunginorkesteri

Vasa stadsorkester

6.4.

ALLSåNG MED SPINNROcK

Vasa Arbis

9.4.

KAPELLIMESTARIKURSSIN KONSERTTI |

KAPELLMÄSTARKURSENS KONSERT

Vaasan kaupunginorkesteri |

Vasa stadsorkester

14.4.

UHRI | OffER

Vaasan kaupunginorkesteri |

Vasa stadsorkester & NOVIA

30.4.

VAPPUKONSERTTI | VALBORGSKONSERT

Vaasan kaupunginorkesteri |

Vasa stadsorkester

3.-4.5.

ELVIS TRIBUTE cONcERT

Ritz

18.-22.5.

VAASAN xIx KUOROfESTIVAALI |

VASA xIx KÖRfESTIVAL

19.5.

ILOISTA, KEVYTTÄ JA ISÄNMAALLISTA

Pohjanmaan Sotilassoittokunta |

Österbottens Militärmusikkår

25.5.-24.8.

KESÄSOITOT 2011 | SOMMARMUSIK 2011

Pohjanmaan Sotilassoittokunta |

Österbottens Militärmusikkår

Kävelykatu | Gågatan

15.-16.7.

VAASA ROcKfESTIVAL

Vaskiluoto | Vasklot

27.7.-3.8.

KORSHOLMAN MUSIIKKIJUHLAT |

MUSIKfESTSPELEN KORSHOLM

30.7.

ROcKLANDIA

Wasalandia

LAPSET & NUORET |

BARN & UNGA

13.1.-7.5.

xS-TAITEILIJAT |

xS-KONSTNÄRERNA

Kuntsin modernin taiteen museo |

Kuntsi museum för modern konst,

www.kuntsi.fi

15.1.-21.5.

NUORTEN KLUBI 15+ |

UNGDOMSKLUBBEN 15+

Kuntsin modernin taiteen museo |

Kuntsi museum för modern konst,

www.kuntsi.fi

15.3.

PUHALLINPÄIVÄ

Pohjanmaan Sotilassoittokunta |

Österbottens Militärmusikkår

3.3.

WINTERfEST

Reimari, www.reimari.info

26.3.

VAAHTERAMÄEN EEMELI

ensi-ilta, Vaasan kaupunginteatteri

2.4.

AKTA DIG fÖR ÄLGARNA,

VESTA-LINNéA!

Urpremiär, Wasa Teater

13.4.

PÄIVÄKONSERTIT | DAGKONSERTER

Pohjanmaan Sotilassoittokunta |

Österbottens Militärmusikkår

16.4.

NUORISOPPA

Reimari, www.reimari.info

4.6.

0-ROcK

Reimari, www.reimari.info

8-148

SINNe -TAPAhTUMAVIIKKO |

eVeNeMANGSVeCKAN SINNe

118

TAITeIDeN yÖ | KONSTeNS NATT

57


are you a music lover? no matter

what kind of music you like

chamber music, jazz, choir-singing

or rock music you will find what

you are looking for in vaasa.

Vaasa has glorious traditions as a

choir town and Vaasa Choir festival

offers a scene for the latest trends in

the choral world. The festival will be

arranged from 18th to 22nd of May

2011 and the main guests are of national

and international top class. This

year the choirs come from e.g. Latvia,

Georgia, Russia, the USA, Canada and

Sweden. www.vaasa.fi/choirfestival

Vaasa Chamber Musicians celebrate

their 30th anniversary and they offer

interesting programme during the

whole anniversary year. The concerts

will mainly be performed by musicians

from Vaasa, but they also co-operate

with guest groups and soloists. One of

the guest musicians of the anniversary

year is jazz pianist Iiro Rantala, who

gives a concert in Vaasa City Hall on

3rd April, 2011.

58

Enjoy music in Vaasa!

Korsholm Music festival is wellknown

for experienced Nordic and

international chamber music artists.

The festival will be arranged from

27th of July to 3rd of August 2011.

The night before the opening night

an Erik Bergman concert will be held

in Replot. The festival contains more

than 25 concerts in many different

concert places rich in atmosphere.

www.korsholmmusicfestival.fi

Vaasa City Orchestra gives interesting

concerts during the whole springtime.

Two big composers, Johannes Brahms

and Ludwig van Beethoven, will be

interpreted by a symphony orchestra

composition of the city orchestras in

Vaasa and Seinäjoki on 17th of March,

2011 in Vaasa City Hall. One of the

most expected top artists is violinist

Elizabeth Pitcairn. She is one of

the most beloved violin artists in the

United States and she is the soloist of

Vaasa City Orchestra playing the Red

Stradivarius on 31st of March 2011.

www.vaasankaupunginorkesteri.fi

cULTURAL TOUR IN VAASA

Ostrobothnian Military Band plays

many-sided music at school concerts,

entertainment concerts, and defence

and veteran occasions. The Military

Band will give concerts in different

compositions with national top soloists.

Star soloist in March 2011 is Jari

Sillanpää.

Next summer we have two new rock

festivals in Vaasa. Vaasa Rockfestival

offers circus games and music

performances by artists from Finland

and other countries from 15th to 16th

of July 2011 in Vaskiluoto.

www.vaasarockfestival.fi.

The other summer rock festival Rocklandia

will be arranged in amusement

park Wasalandia on the 30th of July

2011. Rocklandia offers entertainment

in daytime for families and in

the evening the event is changing to a

big rock concert with artists from e.g.

Finland, Sweden and England.

www.rocklandia.fi.

More information about the cultural

choice in Vaasa: www.visitvaasa.fi.

Photo: Mikael Matikainen


Pikkunaisten Vaasa

De små kvinnornas Vasa

Äitini peri isältään valokuva-albumin, jonka muutamalla

sivulla on valokuvia 1930-luvun puolivälin Vaasasta. Äitini

asui isänsä kanssa Helsingissä, mutta muusikkoisä oli tullut

tyttärensä kanssa Vaasaan kesätöihin. Äitini muistelee,

että isä soitti viehättävässä rantaravintolassa. Liekö ollut

Strampen?

Valokuvissa äitini työntelee kukkakuvioisia nukenrattaita

pitkin Vaasan pihoja ja katuja. Koivut ovat vielä vailla lehtiä,

ja valo tulvii keväisesti. Äitini ihailee näyteikkunassa olevia

kristalliesineitä ja posliinieläimiä. Hän poseeraa hymyillen

Topeliuksen patsaan juurella. Päässään hänellä on pikkuruinen

baskeri ja jalassa sirot kasakkasaappaat, joiden hän

muistaa olleen kirkkaanpunaiset.

Toisella valokuvasivulla eletään jo Vaasan sydänkesää. Isän

morsian on tullut Helsingistä käymään. Kolmikko on käynyt

ihailemassa Vanhan Vaasan raunioita. Toisessa kuvassa

isoisäni morsian polskii äitini kanssa Vaasan aurinkoisella

hiekkarannalla. Uimataitonsa äiti muistaa saaneensa vaasalaisessa

uimakoulussa: ensin harjoiteltiin uimaliikkeitä

rannalla huitoen, sitten lapset pudotettiin laiturilta veteen.

Tyttö oppi heti uimaan.

Äitini on kuvissa sellainen kolmekymmentäluvun pellavapää.

Hän on suunnilleen viisivuotias. Nelisenkymmentä

vuotta myöhemmin, 1970-luvulla hän asuu perheensä

kanssa Kirkkopuistikon varrella. Isäni on työssä Vanhan

Vaasan sairaalassa. Lapsia on jo neljä, sillä kuopus on juuri

syntynyt Vaasan keskussairaalassa. Minä olen se toiseksi

nuorin. Juoksentelen pitkin katuja, pihoja ja palokujia, olen

viisivuotias. Seuraavana vuonna menen esikouluun, joka sijaitsee

kuvankauniissa rakennuksessa lähellä merenrantaa.

Mathilda Wrede, vankien ystävä, on aikanaan asunut siinä,

minulle kerrotaan. Tuumin, että olipa rohkea ja hyväsydäminen

nainen. Ihan vaasalainen.

Anna Kortelainen

Kirjalija - Författare

Min mor ärvde ett fotoalbum av sin far, som på några av

sidorna innehöll fotografier från 1930-talets Vasa. Min

mor var bosatt i Helsingfors hos sin far, men fadern som

var musiker reste till Vasa med sin dotter för att sommararbeta.

Min mor minns att fadern uppträdde i en charmig

restaurang invid stranden. Kanske var det Strampen?

I fotografierna ses min mor skjuta fram en blommig dockvagn

längs gårdarna och gatorna i Vasa. Björkarna är ännu

utan löv, och vårens ljus flödar. Min mor beundrar kristallföremål

och porslinsdjur i skyltfönstren. Hon poserar

leende invid Topeliusstatyn. På huvudet bär hon en pytteliten

basker och smäckra kosackstövlar, som hon minns var

grannröda till färgen.

Bilderna på en annan sida i albumet är tagna under högsommaren

i Vasa. Faderns trolovade har kommit på besök

från Helsingfors. Tillsammans har de tre besökt ruinerna i

Gamla Vasa. I en annan bild simmar min farfars trolovade

med min mamma på en av Vasas soldränkta stränder. Min

mor minns att hon lärde sig simma i simskolan i Vasa: först

övades simtekniken genom att flaxa på land, och sedan

fälldes barnen i vattnet från bryggan. Flickan lärde sig

omedelbart att simma.

I bilderna framstår min mor som en ljushårig tös från trettiotalet.

Hon är ungefär fem år gammal. Fyrtio år senare, på

1970-talet bodde hon med sin familj på Kyrkoesplanaden.

Min far arbetade vid sjukhuset i Gamla Vasa. Barnen var redan

fyra till antalet och minstingen föddes vid dessa tider

på centralsjukhuset i Vasa. Jag är själv den nästyngsta. Jag

springer längs gatorna, gårdarna och grändarna och är fem

år gammal. Nästa år inleder jag förskolan, som är belägen

i en oerhört vacker byggnad nära havet. Jag får höra att

Mathilda Wrede, fångarnas vän, har levt där tidigare. Jag

tänker för mig själv att det måste ha varit en modig och

godhjärtad kvinna. Helt enkelt en vasabo.

59

Anna Kortelainen, Tammi/Ville Palonen, 2009


Paras tapa rakentaa - Bästa sättet att bygga

As Oy Vaasan Sinivuokko - Bs Ab Vasa Blåsippan

Kiskokatu 2, Skengatan 2 Kerrostalo, höghus

Muuta uuteen

kotiin alkuvuodesta

2012!

Flytta in i ditt

nya hem under

början av år

2012!

Ennakkomarkkinointi, förhandsmarknadsföring

m 2 mh alk. fp. från € vh alk. sf. från €

1h/r+tk/sk+s/b 37,0 31 950 91 500 autotalli / garage 21 500

2h/r+tk/sk+s/b 45,0 34 574 107 000 autokatos / biltak 7 500

2h/r+k+s/b 56,0 39 870 130 000 autopaikka / bilplats 2 000

3h/r+k+s/b 69,5-78,0 39 142 151 000

4h/r+k+s/b 87,5 39 171 180 000

As Oy Vaasan Valkovuokko - Bs Ab Vasa Vitsippan

Vaihekatu 3, Fasgatan 3 Rivitalo, radhus

Ennakkomarkkinointi, förhandsmarknadsföring

Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi

Lemminkäinen Hus Ab Västra Finland

Olympiakatu 16 Olympiagatan

Vaasa 65100 Vasa 02071 58300

mh alk. € vh alk. €

m 2 fp. från € sf. från €

3h/r+k+s/b 74,0 82 147 166 000

4h/r+k+s/b 85,0-92,0 83 683 180 000

5h/r+k+s/b 102,0 94 419 210 000

Autotalli / Garage 12 000

Autokatos / Biltak 7 000

Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

More magazines by this user
Similar magazines