Views
5 years ago

Käyttöopas - Fax-Anleitung.de

Käyttöopas - Fax-Anleitung.de

Kopioiminen 8

Kopioiminen 8 Lisätoiminnot Tässä luvussa esitellään faksilaitteen lisätoimintoja ja muita ominaisuuksia. Tällä faksilaitteella voi ottaa myös kopioita alkuperäisistä asiakirjoista. Kopioitaessa laite siirtyy automaattisesti käyttämään FINE-tarkkuusasetusta. Voit valita myös PHOTO-tarkkuuden, kun kopioit valokuvia tai tarvitset tarkempia kopioita. FINE/PHOTO START COPY Vie asiakirjan ensimmäinen sivu tekstipuoli ylöspäin faksilaitteen paperinsyöttöaukkoon niin pitkälle kuin se menee. Valitse haluamasi kopiointitarkkuus painamalla FINE/PHOTOnäppäintä. Paina START/COPY-näppäintä. – 36 – VALITSE NUMERO valitse NUMERO FINE PHOTO DMM KOPIOI ... Asiakirja menee nyt laitteen sisään ja kopio tulee näkyviin laitteen etupuolelta. Odota kopioimisen loputtua noin kolme sekuntia, ennen kuin repäiset kopion irti, jotta kopio ehtii tulostua kokonaan. EASY LINK – Lisälaitteiden asentaminen EASY LINK-toiminnon avulla voit valita kolme tunnusta. Näitä tunnuksia käytetään saadessasi puhelun rinnakkaispuhelimeen tai halutessasi siirtää puhelun tai faksiviestin faksilaitteeseen. 1. Tunnus, jolla faksilaite voidaan käynnistää toisesta puhelimesta (oletus ∗ 5 ). 2. sarjakytkentä: Tunnus, jolla voidaan siirtää puhelu sarjaankytketystä puhelimesta faksilaitteeseen (oletus ∗ 0 ). Huomaa, että tätä tunnusta käytettäessä lisäpuhelimen kuuloke pitää laittaa paikalleen tunnuksen syöttämisen jälkeen. Katso lisätietoja luvusta 5 Puhelin/Soitonsiirto. 3. rinnankytkentä: Tunnus, jolla faksilaite voidaan kytkeä pois päältä rinnankytketystä lisäpuhelimesta (oletus ∗ ∗ ). Faksilaitteet, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja: tätä tunnusta käytetään myös kytkemään vastausviesti pois päältä, mikäli puhelinvastaaja on jo kytkeytynyt päälle. Tämä toiminto vaatii, että lisäpuhelin tai langaton puhelin käyttää äänitaajuusvalintaa. Mikäli puhelinjärjestelmäsi ei ole yhteensopiva äänitaajuusvalinnan kanssa vaan vaatii pulssivalinnan, täytyy lisälaite asettaa käyttämään tilapäisesti äänitaajuusvalintaa. Lisätietoja tästä toimenpiteestä annetaan lisälaitteen käyttöohjeissa. Mikäli kopiot tai vastaanotetut faksitulosteet ovat tyhjiä, asiakirja on laitettu laitteeseen tekstipuoli alaspäin. Mikäli lopetat kopiomisen painamalla STOP-näppäintä, odota, kunnes asiakirja on tullut kokonaan ulos laitteesta, ennenkuin repäiset lämpöpaperikopion irti.

Vaihda määritettyjä tunnuksia vain, mikäli se on aivan välttämätöntä. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 3 6 9 # OK FUNCTION 3 6 9 # Ohjetoiminto HELP Valitse toiminto 34. 34 easylink Paina OK-näppäintä. Anna kaksimerkkinen tunnus. Ensimmäisen merkin tulee olla ∗ - merkki tai # -merkki. Tällä tunnuksella käynnistetään faksiviestin vastaanotto toisen puhelimen kautta. Paina OK-näppäintä. Anna kaksimerkkinen tunnus. Ensimmäisen merkin tulee olla ∗ - merkki tai # -merkki. Tällä tunnuksella voidaan rinnankytketyn puhelimen avulla siirtää puhelu lisäpuhelimesta (tai langattomasta puhelimesta) faksilaitteeseen. Huomaa, että tätä tunnusta käytettäessä lisäpuhelimen kuuloke pitää laittaa paikalleen tunnuksen antamisen jälkeen. Paina OK-näppäintä. Anna kaksimerkkinen tunnus. Ensimmäisen merkin tulee olla ∗ - merkki tai # -merkki. Tällä tunnuksella voidaan rinnankytketyn puhelimen avulla siirtää puhelu laitteesta lisäpuhelimeen. Tunnusta käytetään myös, kun halutaan kytkeä faksilaite pois päältä lisäpuhelimen kautta. Faksilaitteet, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja: tämän tunnuksen avulla voidaan keskeyttää puhelinvastaajan vastausviesti sen jälkeen, kun vastaaja on kytkeytynyt päälle. Paina OK-näppäintä. Paina HELP-näppäintä lyhyesti. Laite tulostaa ohjeen, jossa käydään läpi laitteen tärkeimmät toiminnot. – 37 – vastaanotto: *5 vastaanotto: *6 siirto: *0 SIIRTO: *1 linja vapaa: ** Linja Vapaa: *2 15-TOU-99 12:30 TULOSTAA ... Lyhytvalintanumeroiden ja puhelinluettelon numeroiden tulostaminen Jos haluat tulostaa luettelon kaikista tallennetuista lyhytvalintanumeroista ja puhelinluettelon numeroista, toimi seuraavasti: OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION 3 6 9 # Valitse toiminto 42. Paina OK-näppäintä. Faksilaite tulostaa luettelon. 42 numerolista TULOSTAA ... Huomioi, että kaikkien kolmen Easy Link tunnuksen tulee olla erilaisia. Mikäli valitset saman tunnuksen useammin kuin kerran, seuraava viesti tulee näytölle: KOODI EI OK. Huomioi, että et voi siirtää puhelua rinnakkaispuhelimesta jollei kyseessä ole faksipuhelu. LISÄTOIMINNOT

HD-Combo digiboksin käyttöopas - Canal Digital
Nokia N85 Käytön aloittaminen
oMIStAJAn KÄSIKIRJA - Harman Kardon
Nokia E90 Communicator -käyttöohje
ŠkodaAuto AUTORADIO SWING - Media Portal - Škoda Auto
1 Paina OPTION. - Yamaha
17″ TFT-nestekidenäyttö - Hannspree
Bedienungsanleitung Universalfernbedienung KH 2156 - Kompernass