Views
5 years ago

Käyttöopas - Fax-Anleitung.de

Käyttöopas - Fax-Anleitung.de

Vastaanottotila:

Vastaanottotila: EKSPERTTI Kuten luvussa 4 Faksikytkin mainittiin, faksilaite voi toimia useissa erilaisissa vakiovastaanottotiloissa. Faksilaite on asetettu toimintavalmiiksi, kun joku näistä toimintatiloista on valittu. Nevertheless, in EXPERT mode you can set the ringing parameters of your fax machine and other devices yourself: You are able to set the total number of rings enabling you to control how many times your fax machine and additional phones ring when receiving an incoming telephone call. Voit myös määrittää, kuinka monta ilmaista soittoa soittajalle myönnetään tai kuinka monta kertaa lisälaitteet soivat (laitteen kytkentätavasta riippuen). Faksilaitteessa, jossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja, voit määrittää myös, vaimennetaanko kaiutin, kun soittaja jättää viestin. OK FUNCTION 1 4 7 ∗ 2 5 8 0 OK FUNCTION OK FUNCTION OK FUNCTION 3 6 9 # Valiste toiminto 31 PÄIVÄ että 32 YÖ ja vahvista painamalla OK-näppäintä. Paina oikeaa OIKEAA NUOLI-näppäintä, kunnes EKSPERTTI-tila ilmestyy näkyviin näytölle. Hyväksy valinta painamalla OK-näppäintä. VASENTA- tai OIKEAA NUOLI-näppäinten avulla voit asettaa soittojen lukumäärän, jonka jälkeen faksilaite aloittaa faksiviestin vastaanottamisen. – 38 – fax: ekspertti yht. soittoja:05 yht: soittoja:04 Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. ilm. soittoja:00 VASENTA- tai OIKEAA NUOLI-näppäinten avulla voit määrittää, kuinka monta ilmaista soittoa soittajalle myönnetään. Ilmaiset soittoäänet kuuluvat myös muissa puhelimissa. Mikäli valitset asetuksen ILM. SOITTOJA: 0, faksiviestit vastaanotetaan ilman soittoääntä. Automaattinen vastaanotto ei ehkä toimi, mikäli ilmaisten soittojen lukumäärä on suurempi kuin viisi soittoa. Tällaisessa tapauksessa ilmaisten soittojen lukumääräasetuksen tulee olla pienempi kuin viisi soittoa. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. Lisätietoja faksilaitteista, joissa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja: OK FUNCTION Voit ottaa vastaajan käyttöön VASENTA- tai OIKEAA NUOLInäppäinten avulla. Lisäksi voit valita, vaimennetaanko kaiutin soittajan jättäessä viestiä. Vahvista valinta painamalla OK-näppäintä. Huomautus: puhelinvastaajaa ei voi kytkeä pois päältä, mikäli laite on YÖ-tilassa. ilm. soittoja:03 15-TOU-99 12:30 tam: on/ääni tam: on/äänetön 15-TOU-99 12:30 Mikäli olet kytkenyt laitteeseen ulkoisen puhelinvastaajan, varmista, että soittojen lukumäärä ennen vastaamista on pienempi puhelinvastaajassa kuin faksilaitteessa. Tarkista, mikä ulkoisen puhelinvastaajan asetus on soittojen lukumäärälle ennen vastaamista. Jos laitteet on kytketty sarjaan, faksilaitteen soittojen lukumäärän täytyy olla suurempi kuin puhelinvastaajan soittojen lukumäärän. Jos laitteet on kytketty rinnan, faksilaitteen ilmaisten soittojen lukumäärän täytyy olla suurempi kuin puhelinvastaajan soittojen lukumäärän. Aseta faksilaitteen asetukset seuraavan taulukon mukaisesti: Puhelinvastaaja: Faksilaitteessa: 1 soitto 3 soittoa 2 soittoa 4 soittoa 3 soittoa 5 soittoa

9 Vianetsintä Allaolevassa taulukossa esitellään tavallisimpia virhetilanteita sekä niiden mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia. Ongelmatilanteissa kannattaa ensin tutustua tähän huoltoinsinööriemme kokoamaan taulukkoon ja soittaa asiakaspalveluun vasta siinä tapauksessa, jos ratkaisua ei löydy taulukosta. Faksiviestit ovat huonolaatuisia Vika Sinä tai vastaanottaja saatte tyhjiä sivuja. Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus Lämpöpaperi on väärin laitteessa. Lähettäjä on laittanut alkuperäisen asiakirjan väärinpäin laitteeseen. Tulostimessa on vikaa. Faksiviestit ovat huonalaatuisia. Asiakirjassa on valokuvia tai pienikokoista tekstiä. Jommankumman faksilaite tulostaa mustia pystysuoria viivoja. Asiakirjassa ei ole sävyeroja. Faksilaite on rikki. Paperinsyöttölaitteessa on paperia tai lukulaite on likainen. Faksilaite on rikki. – 39 – Laita lämpöpaperi oikein. Lähettäjän tulee laittaa asiakirja oikein laitteeseen. Testaa faksilaitteen toiminta ottamalla kopio sillä. Jos kopio on virheetön, vika saattaa olla lähettäjän faksilaitteessa. Soita huoltoon, mikäli tarpeen. Vaihda tarkkuusasetuksi FINE tai PHOTO. Tarkista asiakirja. Testaa faksilaitteen toiminta ottamalla kopio sillä. Jos kopio on virheetön, vika saattaa olla lähettäjän faksilaitteessa. Soita huoltoon, mikäli tarpeen. Avaa käyttöpaneeli ja poista paperi asiakirjansyöttöaukosta. Testaa faksilaitteen toiminta ottamalla kopio sillä. Jos kopio on virheetön, vika saattaa olla lähettäjän faksilaitteessa. Soita huoltoon, mikäli tarpeen. VIANETSINTÄ

HD-Combo digiboksin käyttöopas - Canal Digital
Nokia N85 Käytön aloittaminen
oMIStAJAn KÄSIKIRJA - Harman Kardon
Nokia E90 Communicator -käyttöohje
ŠkodaAuto AUTORADIO SWING - Media Portal - Škoda Auto
1 Paina OPTION. - Yamaha
17″ TFT-nestekidenäyttö - Hannspree
Bedienungsanleitung Universalfernbedienung KH 2156 - Kompernass