Helsingin kaupungin tietokeskus - Hel2

hel2.fi

Helsingin kaupungin tietokeskus - Hel2

sisällöllisesti laajenevan seutuyhteistyön

tiedolliset haasteet koskivat sekä yhtenäisen

seututiedon tuottamista että luotettavien

kaupunkivertailujen tekemistä.

Erityismaininnan ansaitsee Väestö- ja palvelutarveselvitys

väestöennusteineen ja

palvelutarveprojektioineen 2015 ja 2025.

Kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupungin

uusi elinkeinostrategia, kaupunkiseudun

yhteinen markkinointiyhtiö ja kaupungin

uusi kansainvälisyysstrategia kysyivät

kansainvälisiä kaupunkivertailuja.

Tavoite oli tuottaa ja välittää laadukasta

ja relevanttia tietoa toimintaympäristöstä

strategisen johtamisen ja suunnittelun

tueksi. Tähän käytettiin paitsi julkaisuja ja

raportteja, myös seminaareja, koulutustilaisuuksia

ja konsultointeja.

Vuoden 2007 tuotteita ovat:

uusi tutkimusohjelma Helsinki tutkii

2007–2009, Helsingin tilastollisen vuosikirjan

100-vuotisjuhlanumero, uusi

Kansainvälinen yhteistyö

Tietokeskuksen kansainvälisellä toiminnalla on

kolme päätavoitetta: hankkia vertailutietoa Helsingin

kaupungin käyttöön palvelemaan kilpailukyvyn

seurantaa ja kaupungin kehittämistä,

antaa tiedollista tukea kaupungin kansainvälisyysstrategialle

ja kaupungin osallistumiselle

eri verkostoissa, sekä varmistaa korkea laatu

kaupunkitutkimuksessa, kaupunkitilastossa ja

arkistotoimessa.

Vuoden 2007 keskeisimpiä tavoitteita olivat

kansainvälisten verkostojen avaamien yhteistyömahdollisuuksien

hyödyntäminen hankkeiden

käynnistämisessä. Tavoitteeksi asetettiin yhden

tai kahden innovatiivisen hankkeen käynnistäminen

uudesta tutkimusohjelmasta, esim.

URBACT II -ohjelmassa, ESPON 2013 -ohjelmassa

tai muussa sopivassa EU-ohjelmassa. Lisäksi

panostettiin vireillä oleviin hankkeisiin, kuten

Helsingin osuuden hoitamiseen kaupunkien

kilpailukykyä kehittävässä COMPETE-hankkeessa

( European Network for City Region Competitiveness),

EURICUR:n (European Institute for Comparative

Urban Research) toteuttamassa seudullisen

yhteistyön uusia muotoja tutkivassa hankkeessa

( Empowering Metropolitan Regions Through New

Forms of Cooperation), URBAN MATRIX -hankkeessa

( Targeted Knowledge Exchange on Urban

Sustainability) ja ICING-hankkeessa (Innovative

Cities for the Next Generation).

Vuoden aikana osallistuttiin myös pohjoismaiseen

ja Itämeren piirin yhteistyöhön sekä hyödynnettiin

vertailevaa kaupunkitilastoa sisältävää

Urban Audit -tietokantaa.

5

More magazines by this user
Similar magazines