Helsingin kaupungin tietokeskus - Hel2

hel2.fi

Helsingin kaupungin tietokeskus - Hel2

Suomen kuutoskaupungit – tilastollisia erityispiirteitä 2007, kaupunginvaltuuston arviointiseminaariin

5.–6.2.2007 laadittu toimintaympäristöanalyysi Helsinki – tila ja kehitys

sekä Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman 2005–2007 loppuunsaattaminen.

Huomionarvoista koko tietokeskuksen toimintavuodessa oli muutto uusiin

tiloihin Ympyrätaloon Hakaniemeen. Se mahdollisti tietokeskuksen kolmen yksikön

kokoamisen yhteen lähelle tietokeskuksen kaupunginarkistoa, ja samalla keskustassa

vapautuvien tilojen ottamisen muuhun käyttöön.

Vuorovaikutusta tiedeyhteisöihin vahvistettiin

yhteistyöllä Helsingin yliopiston ja Teknillisen tilastollisen vuosikirjan

Helsingin kaupungin

korkeakoulun kaupunkitutkimuksen professoreiden 100-vuotistaival täyttyi.”

kanssa sekä yhteistyösopimuksin mm. Helsingin

kauppakorkeakouluun. Yhteydet ja osallistuminen kansainvälisiin tutkijaverkostoihin

olivat yhä merkittävämpi keino saada uutta tietoa Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun

kehittämiseksi.

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston neuvottelukunta vietti 20-vuotisjuhlaseminaaria

11.5.2007.

Kaupunginarkiston painopisteitä vuonna 2007 olivat sähköinen arkistonmuodostus,

sähköinen arkistointi ja asiakirjahallinnon tuki hallintokunnille. Seudullista yhteistyötä,

yhteistyötä arkistolaitoksen ja KuntaIT:n kanssa jatkettiin. Helsingin historiantutkimusta

tuettiin sekä tehtiin Helsingin historiaa tutuksi näyttelyin ja esitelmin.

Pääkaupunkiseudun asukasluku ylitti miljoonan rajan huhtikuussa 2007. Tapahtuman

symboliksi ja onnittelujen kohteeksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten

6

More magazines by this user
Similar magazines