Views
4 years ago

1. säilytys ja suojaus

1. säilytys ja suojaus

1. säilytys ja

1. SÄILYTYS JA SUOJAUS SÄILYTYS JA SUOJAUS LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JA IKAROKSEN TUOTEVALIKOIMASTA TUOTEVALIKOIMA Ympäristölaki käsittelee ympäristön suojausta sisällä ja ulkona. Kuvaston kaikki tuotteet on sunniteltu täyttämään öljyn ja kemikaalien säilytykseen asetetut tiukat lait ja säädökset. Keräysaltaiden on vastattava asetettuja tilavuusvaatimuksia ja kestettävä varastoitavia kemikaaleja. Perussääntönä voidaan pitää, että keräysaltaan tulee vastata tilavuudeltaan vähintään suurinta siinä varastoitavaa astiaa, + 10 % muista altaassa säilytettävistä astioista. Kahden 200 L öljytynnyrin valuma-allas tulisi siis olla tilavuudeltaan vähintään 220 litraa. Ikaros tarjoaa Pohjoismaiden suurimman tuotevalikoiman ja etsitpä sitten varastointiratkaisua 5 litran kannulle tai 1000 litran Clipax-säiliölle, löydät sen meiltä. Teemme yhteistyötä alan johtavien valmistajien kanssa. Jatkuva tuotekehitystyömme takaa että yrityksenne voi toimia ympäristöystävällisesti koko tuotantoprosessin ajan nyt ja tulevaisuudessa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan valikoimaamme vastaamaan teollisuuden alati muuttuviin tarpeisiin. Mikäli et löydä etsimääsi, ota meihin yhteyttä. Voimme usein yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa löytää juuri tarpeisiinne sopivat ratkaisut. LAKI VAARALLISTEN KEMIKAALIEN KÄSITTELYSTÄ (10 §): “Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niistä ihmisille ja ympäristölle sekä omaisuudelle aiheutuvien seurausten rajoittamiseksi. Onnettomuuksien ennalta ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden tulee kattaa koko tuotantolaitoksen toiminta. Niiden tulee olla suunnitelmallisia ja järjestelmällisiä ja perustua toiminnasta aiheutuvien vaarojen tunnistamiseen sekä vaarojen rajoittamista koskevien päämäärien ja toimintatapojen määrittämiseen. Toiminnanharjoittajan tulee seurata ja arvioida toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutusta sekä ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että muutokset tuotantolaitoksessa tehdään turvallisuutta vaarantamatta ja tuotantolaitoksessa määriteltyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti.” 4 tilaukset@ikaros.fi

1. SÄilYtYS Ja SUOJaUS
1. säilytys ja suojaus
2. tynnyrinkäsittely
SÄHKÖKIUKAAT - Narvi Oy
3. nesteidenkäsittely
(PDF) - Ikaros, tavarankäsittely.indd
Monzon Protect Sääsuojaus
Uusia Virtauksia 1 /2013 - Sähkölehto
2. tynnyrinkäsittely
(PDF) - Ikaros, nesteet.indd
9. jätteidenkäsittely
4. hätätilatarvikkeet
1. säilytys ja suojaus
1. säilytys ja suojaus
1. säilytys ja suojaus
11. tavarankäsittely
Ikaros, tynnyrit.indd
9. jätteidenkäsittely
Henkilökohtainen suojaus - OneMed
7. työturvallisuus
1 Purkaminen ja säilyttäminen
1 Purkaminen ja säilyttäminen
1 Purkaminen ja säilyttäminen
1 Purkaminen ja säilyttäminen
1 Purkaminen ja säilyttäminen
1 Purkaminen ja säilyttäminen
1 Purkaminen ja säilyttäminen
1 Purkaminen ja säilyttäminen
1 Purkaminen ja säilyttäminen