Päivähoidon verkkopalvelut Juhani Jarva - Poliisi

poliisi.fi

Päivähoidon verkkopalvelut Juhani Jarva - Poliisi

Päivähoidon verkkopalvelut

Juhani Jarva

Päivähoidon verkkopalvelut


Oulun seutu

Lähtötilanne ja projektin tausta

Oulun seudulle on hyväksytty kesällä

2004 Oulun seudun palvelustrategia,

joka ohjaa seudun palveluiden

kehittämistä. Oulun seudun

palvelustrategiaan 2013 on erikseen

kirjattu päivähoidon seudullisten

palveluiden ja saatavuuden

kehittäminen. Oulun seudun

tavoitteena on luoda seudullinen

päivähoidon toimintamalli ,

tavoitteena maan kehittyneimmät

palvelut. Edellyttää palveluprosessien

laajamittaista sähköistämistä.

Päivähoidon verkkopalvelut


VÄESTÖNMUUTOS OULUSSA JA OULUN SEUDULLA 1980 - 2020

250

1000 asukasta

245.000

200

150

Oulun seutu

150.000

100

Oulu

50

1980 1990

2003 2010* 2020*

Päivähoidon verkkopalvelut


Oulun seudun päivähoidon seudullinen toimintamalli

Tyrnävä

Lautakunta

Päivähoito

Hailuoto Haukipudas Kempele

Lautakunta Lautakunta Lautakunta

Päivähoito Päivähoito Päivähoito

Oulunsalo

Lautakunta

- Integroidut

tietojärjestelmät ja

sähköiset palvelut

-Yhteneväiset toimintasuunnitelmat,

laatujärjestelmä

ja lomakkeet

Kiiminki

Lautakunta

Päivähoito

-Asiakasmaksun

määritys ja laskutus

-Tuotteistaminen

ja kustannuslaskenta

Päivähoito

Oulu

Muhos

Lumijoki

Liminka

Lautakunta

Lautakunta

Lautakunta

Lautakunta

Päivähoito

Päivähoito

Päivähoito

Päivähoito

Päivähoidon verkkopalvelut


Seudulliset päivähoidon

verkkosivut

tunnistus

(VETUMA)

Päivähoito

Päivähoito

Päivähoito hakemus

Päivähoito hakemus

hakemus

hakemus

Asiointijärjestelmä – prosessien hallinta

Integraatiorajapinta - sovellus

Projektissa tehdyt työt

1. Kustannuslaskenta ja

tuotteistaminen

2. Asiakasmaksun -

määritys – esitys

3. Päivähoidon seudul –

liset laatukriteerit

4. Seudulliset päivä –

hoidon www – sivut

- sis. hakemistotietokanta

Projektissa 2006 valmistuvat

työt

1. Asiointijärjestelmä

- sis. s-hakemus

-s-tuloselvitys

-s-päätökset

2. Integraatiorajapinta

http://www.oulu.ouka.fi/seutu/paivahoito

http://www.ouka.fi/seutu/paivahoito/hakemisto

http://easiointi.ouka.fi/paivahoito/

Päivähoidon verkkopalvelut


PÄIVÄHOITOHAKEMUS TIETOLIIKENNE

Seuraavassa kaaviossa on esitetty päivähoitohakemuksen jättämiseen liittyvä tietoliikenne.

Päivähoidon verkkopalvelut


Päivähoidon verkkopalvelut


Sähköiset prosessit

Prosessien hallinta -järjestelmä

Rajapinta-integraatiosovellus

Perusjärjestelmäkohtaiset adapterit

Kuntien perusjärjestelmät

Päivähoidon verkkopalvelut


Haasteita

1. ”Tunkeutuminen” tuotepohjaisiin

perusjärjestelmiin

• tietokantakuvaukset

• vastaavuuskoodit jne…

2. Järjestelmien ylläpito ja virhetilanteiden

hallinta

• kolme erillistä, keskenään linkittyvää

järjestelmätasoa + sähköiset prosessit

• tietojen päivittäminen jne…

Päivähoidon verkkopalvelut


Kuka hyötyy ja mitä ?

Uusi mahdollisuus – sähköinen asiointi

• tietojen lähettäminen ja saaminen on asiakkaan

näkökulmasta nopeampaa ja helpompaa

• asiointi mahdollista ”globaalisti” eli ajasta ja paikasta

riippumatta

• avaa mahdollisuuden lapsen kasvun , kehityksen ja

oppimisen vuorovaikutteiseen sähköiseen dokumentointiin

päivähoitopaikan ja kodin välillä

Toiminta tehostuu

• manuaaliset työvaiheet vähenevät / poistuvat

• asioiden käsittely nopeutuu

• ajan ja kustannusten säästöä sekä koko seudulla että

yksittäisissä kunnissa

•avaa mahdollisuuden lapsen kasvun , kehityksen ja

oppimisen vuorovaikutteiseen sähköiseen dokumentointiin

päivähoitopaikan ja kodin välillä

Päivähoidon verkkopalvelut

More magazines by this user
Similar magazines