MTK:n koulutuskatalogi 2013-2014 [pdf, 4,1 mt]

mtk.fi

MTK:n koulutuskatalogi 2013-2014 [pdf, 4,1 mt]

koplaus, rahoituskehys, kiintiöjärjestelmä, markkinatoimenpiteet, ma

uden tulotuki, kakkospilari, horisontaaliasetus, siirtymätoimet, riskie

llintavälineet, suorat tuet, tiedonanto, maaseutuohjelma, luonnonhai

-alue, erikoistuotanto,

MTK:n

artikla, liitännäistoimenpide, koheesiopolitiikka

tymätoimet, EU:n maatalouspolitiikan reformi, markkinavaikuttamine

arkkinahintainen

KOULUTUKSET

myyntitulo, nuorten viljelijöiden tuki, maaseudun ke

ttäminen, kansallinen liikkumavara, yhteispäätösmenettely, viherryttä

nen, byrokratia, cap 2020, tukikausi, dekoplaus, rahoituskehys, kiinti

rjestelmä, 2013-2014

markkinatoimenpiteet, maatalouden tulotuki, kakkospilari

orisontaaliasetus, siirtymätoimet, riskienhallintavälineet, suorat tuet

onanto, maaseutuohjelma, luonnonhaitta-alue, erikoistuotanto, artik

ännäistoimenpide, koheesiopolitiikka, siirtymätoimet, EU:n maatalou

litiikan reformi, markkinavaikuttaminen, markkinahintainen myyntitul

orten viljelijöiden tuki, maaseudun kehittäminen, kansallinen liikkuma

ra, yhteispäätösmenettely, viherryttäminen, byrokratia, cap 2020, tuk

si, dekoplaus, rahoituskehys, kiintiöjärjestelmä, markkinatoimenpite

aatalouden tulotuki, kakkospilari, horisontaaliasetus, siirtymätoimet

ienhallintavälineet, suorat tuet, tiedonanto, maaseutuohjelma, luonno

itta-alue, erikoistuotanto, artikla, liitännäistoimenpide, koheesiopoliti

siirtymätoimet, EU:n maatalouspolitiikan reformi, markkinavaikuttam

n, markkinahintainen myyntitulo, nuorten viljelijöiden tuki, maaseudu

hittäminen, kansallinen liikkumavara, yhteispäätösmenettely, viherry

minen, byrokratia, cap 2020, tukikausi, dekoplaus, rahoituskehys, kiin

järjestelmä, markkinatoimenpiteet, maatalouden tulotuki, kakkospila

isontaaliasetus, siirtymätoimet, riskienhallintavälineet, suorat tuet, t

nanto, maaseutuohjelma, luonnonhaitta-alue, erikoistuotanto, artikla

ännäistoimenpide, koheesiopolitiikka, siirtymätoimet, EU:n maatalou

litiikan reformi, markkinavaikuttaminen, markkinahintainen myyntitul

orten viljelijöiden tuki, maaseudun kehittäminen, kansallinen liikkuma

ra, yhteispäätösmenettely, viherryttäminen, byrokratia, cap 2020, tuk

si, dekoplaus, rahoituskehys, kiintiöjärjestelmä, markkinatoimenpite

aatalouden tulotuki, kakkospilari, horisontaaliasetus, siirtymätoimet

ienhallintavälineet, suorat tuet, tiedonanto, maaseutuohjelma, luonno

itta-alue, erikoistuotanto, artikla, liitännäistoimenpide, koheesiopoliti

siirtymätoimet, EU:n maatalouspolitiikan reformi, markkinavaikuttam

n, markkinahintainen myyntitulo, nuorten viljelijöiden tuki, maaseudu


SISÄLLYS

Tervetuloa koulutukseen! 3

Kouluttajat kanssanne 4

PERUSKOLUTUS

MTK 1 Toimijana järjestössä 5

MTK 1 Toimijana järjestössä, verkkokurssina 6

MTK 2.1 Työkaluja vaikuttamiseen 7

MTK 2.2 Työkaluja vaikuttamiseen 8

MTK 3.1 Maatalous- ja maaseutupolitiikan seminaari 9

MTK 3.2 Metsäpolitiikan seminaari 10

Maaseutunuorten vaikuttajavalmennus 11

Maaseutunuorten Sporttistartti 12

Järjestö tutuksi uusille toimihenkilöille 13

Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät 14

Liittojen uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen 15

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Valiokuntatyön kehittäminen työnohjauksessa 16

Liiton johtokuntatyön kehittämisen päivät 17

Yhdistystoiminnan kehittäminen 18

Yhdistystoiminnan kehittäjien koulutus 19

Yhdistys muutoksessa 20

AJANKOHTAISET TEEMASEMINAARIT

MTK:n maatalous- ja maaseututalouspolitiikan AMK-konferenssi 21

MTK:n metsäpolitiikan AMK-konferenssi 22

Maaseutuyrittäjä työnantajana 1 23

Maaseutuyrittäjä työnantajana 2 24

Työhyvinvointipäivät 25

Miniseminaari Sampsa 26

Miniseminaari Forsti 27

Miniseminaari Eläinlääketieteellinen tiedekunta 28

Miniseminaari biologian ja maantiedon opettajille 29

MTK Koulutukset 2013-2014


TERVETULOA KOULUTUKSEEN!

MTK:n edunvalvonnan kenttä on moninainen. Se

kattaa kansainvälisen, valtakunnallisen, maakunnallisen

ja paikallisen tason vaikuttamisen. Vihreiden

elinkeinojen toimijat elävät jatkuvassa muutoksessa,

jossa jokaista jäsentä tarvitaan antamaan

edustamalleen elinkeinolle kasvot ja ääni.

MTK:n järjestökoulutus tarjoaa jäsenyyttä harkitseville

ja jo toimiville jäsenilleen monipuolista

koulutusta ja mahdollisuutta kasvattaa osaamista

järjestön toimijan eri rooleissa. Osa koulutuksesta

järjestetään lähellä jäseniä, maakunnissa, ja osa

lähellä tärkeitä valtakunnan vaikuttajatahoja, Helsingissä.

Kursseilla tarkastellaan monipuolisesti MTK:n

perustehtävää ja järjestön toimintaa. Järjestössä toimivat

jäsenet saavat kattavan kuvan MTK:n edunvalvonnan

kanavista, maa- ja metsätalous- sekä

maaseutupolitiikan ajankohtaisista asioista sekä

työvälineitä vaikuttamiseen omassa toiminnassa.

Tarjottavien kurssien sisällöt on rakennettu

osittain kurssi kerrallaan eteneväksi jatkumoksi:

MTK 1 Toimijana järjestössä, MTK 2 Työkaluja

vaikuttamiseen ja MTK 3 Maaseutu- ja maatalouspolitiikan

sekä metsäpolitiikan seminaarit muodostavat

tällaisen kokonaisuuden. Maaseutunuorille

tarjotaan helppoa ja rentoa tapaa liittyä mukaan

järjestön toimintaan. Joka kolmas vuosi järjestettävä

Sporttistartti kokoaa maaseutunuoria yhteen

liikunnallisessa, mutta asiapitoisessa tapahtumassa.

Nuoret ovat MTK:n tulevaisuuden voimavara.

Heille on räätälöity oma pitkäkestoinen, korkeatasoinen

Maaseutunuorten vaikuttajavalmennusohjelma.

Uusille luottamushenkilöille tarjotaan tukea ja

eväitä järjestössä toimimiseen niin maakunnan kuin

paikallisyhdistyksen tasolla. Tarvittaessa tarjolla

on myös pitkäkestoisempia kehittämisprosesseja.

Sisältöjä voi osittain opiskella ajasta ja paikasta

riippumatta MTK:n verkko-opistossa.

Järjestökoulutuksen vuosi rakentuu tiiviistä koulutusjaksoista

talvi- ja kevätkaudella. Kasvukauden

aikana koulutusta ei juuri järjestetä. Viljelijöiden on

haastavaa irtautua arjen työstä. Pitkäjänteinen koulutuksen

suunnittelu lisää mahdollisuutta osallistua

koulutukseen, kun päivämäärät ovat hyvissä ajoin

tiedossa. Maakunnissa tapahtuvat koulutukset ja

niiden päivämäärät tulevat koulutuksen tilaajille tarjolle

viimeistään toukokuussa. Tällöin koulutuksia

voi varata MTK:n www-sivuilta koulutuksen varauskalenterista

seuraavalle syys- ja kevätkaudelle.

Koulutukset kiinnitetään koulutuskalenteri-Lyytiin

varausjärjestyksessä. Ilmoittautumiset kursseille

otetaan vastaan Lyytin kautta. Tämä lisää koulutukseen

osallistujien palvelua monin tavoin sekä

mahdollistaa palautteen keräämisen sähköisesti.

MTK Koulutukset 2013-2014 3


KOULUTTAJAT KANSSANNE

VAULA

HACKLIN

Koulutussuunnittelija,

MSL

Kasvatustieteen

maisteri

SUSANNA

TAURIAINEN

Koulutusjohtaja

Maa- ja metsätieteiden

tohtori

Kasvatustieteen

maisteri

Ammatillinen

opettajakoulutus

ANNA-LIISA

KNUUTI

Koulutussuunnittelija

Maa- ja metsätieteiden

maisteri

Työnohjaaja

Sosped

TAPANI

LAUKKANEN

Järjestökouluttaja

Agrologi,

maanviljelijä

MTK Koulutukset 2013-2014 4


MTK 1 Toimijana järjestössä

KOHDERYHMÄ Maatalous-, metsä- ja maaseutuyrittäjät

sekä maaseudun yrittäjyydestä kiinnostuneet

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on perehtyä järjestön

toimintaan sekä lisätä kurssilaisten osaamista

oman alansa tuotantotoiminnan kannattavuudesta ja

siihen vaikuttavista tekijöistä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään

MTK:n perustehtävään ja toiminnan

rakenteisiin. Osallistujat pohtivat maaseutuyrittäjän

verkostoitumisen merkitystä yritystoiminnan ja

vaikuttamisen näkökulmasta sekä, miten nuorten

kohtaaminen järjestössä otetaan huomioon. Lisäksi pohditaan maaseutuyrittäjän hyvinvoinnin

merkitystä niin oman työn kuin luottamustehtävien hoitamisen kannalta. Kurssilla

johdatellaan maatalouden ja/tai metsätalouden tulonmuodostuksen mekanismeihin sekä

markkinavaikuttamiseen paikallisesti ja alueellisesti.

PAIKKA Koulutus järjestetään maakunnassa tilaajan varaamassa paikassa.

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Tapani Laukkanen (MTK)

HINTA Järjestökoulutus ei peri kurssista erillistä maksua. Tilaaja vastaa majoitus- ja

kokouskustannuksista (ruokailu, kahvi, tilavuokra), joka sisältää myös koulutuksen

vastuuhenkilön majoitus- ja ruokailukustannukset.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutus varataan ryhmälle toukokuussa MTK:n koulutuksen

varauskalenterista Lyyti-järjestelmän kautta koulutuskaudelle (syksy 2013-

kevät 2014): www.mtk.fi > Koulutus > Koulutusvaraukset

Koulutuksen tilaaja saa käyttöönsä linkin ilmoittautumisen seurantaa varten.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Koulutukseen on mahdollista saada Maaseudun Sivistysliiton opintotoiminnan

tukea. Lisätietoa saat koulutuksen vastuuhenkilöltä ja MSL:n sivuilta: www.mtk.fi >

MSL Opintotoiminta > Opintotoiminta > Kurssit ja luennot

MTK Koulutukset 2013-2014 5


MTK 1 Toimijana järjestössä, verkkokurssina

KOHDERYHMÄ Maatalous-, metsä- ja maaseutuyrittäjät sekä maaseudun yrittäjyydestä

kiinnostuneet

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on perehtyä järjestön toimintaan sekä lisätä kurssilaisten

osaamista oman alansa tuotantotoiminnan kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista

tekijöistä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään MTK:n perustehtävään ja toiminnan

rakenteisiin. Osallistujat pohtivat maaseutuyrittäjän verkostoitumisen merkitystä

yritystoiminnan ja vaikuttamisen näkökulmasta sekä, miten nuorten kohtaaminen järjestössä

otetaan huomioon. Lisäksi pohditaan maaseutuyrittäjän hyvinvoinnin merkitystä, niin

oman työn kuin luottamustehtävien hoitamisen kannalta. Kurssilla johdatellaan maatalouden

ja/tai metsätalouden tulonmuodostuksen mekanismeihin sekä markkinavaikuttamiseen

paikallisesti ja alueellisesti.

PAIKKA MTK:n verkko-opisto (moodle).

AIKA Verkkokurssi tarjotaan sekä syksyllä että keväällä.

KESTO Joustavasti syys-joulukuu tai tammi-huhtikuu.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK)

HINTA Koulutukseen osallistuminen on maksutonta.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MTK Koulutukset 2013-2014 6


MTK 2.1 Työkaluja vaikuttamiseen

KOHDERYHMÄ MTK:n luottamushenkilöt

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa

osallistujien esiintymis- ja viestintätaitoja luottamustehtävän

hoidossa. Lisäksi osallistujat

saavat työkaluja median kohtaamiseen ja kuluttajatyöhön.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Koulutuksen aikana

kirkastetaan paikallisen viestinnän merkitystä

ja toimintatapoja kuluttajatyössä. Osallistujat

harjoittelevat esiintymistä esim. tekemällä lyhyen

esittelyn kotitilastaan. Koulutuksen tilaajan

toiveiden mukaan osallistujalle tarjotaan eväitä

kirjoittamiseen tai vaihtoehtoisesti tarkastellaan sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuuksia

yhdistystoiminnassa.

PAIKKA Koulutus järjestetään maakunnassa tilaajan varaamassa paikassa.

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Tapani Laukkanen (MTK), Susanna Tauriainen (MTK)

HINTA 75 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään koulutuksen tilaajan ilmoittamaan

laskutusosoitteeseen. Tilaaja vastaa osallistujien ja koulutuksen vastuuhenkilön majoitus-

ja kokouskustannuksista (ruokailu, kahvi, tilavuokra). Järjestökoulutus maksaa

mahdolliset erikseen hankitut ulkopuoliset kouluttajat kuluineen.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutus varataan ryhmälle toukokuussa MTK:n koulutuksen

varauskalenterista Lyyti-järjestelmän kautta koulutuskaudelle (syksy 2013-

kevät 2014): www.mtk.fi > Koulutus > Koulutusvaraukset

Koulutuksen tilaaja saa käyttöönsä linkin ilmoittautumisen seurantaa varten.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Koulutukseen on mahdollista saada Maaseudun Sivistysliiton opintotoiminnan

tukea. Lisätietoa saat koulutuksen vastuuhenkilöltä ja MSL:n sivuilta: www.mtk.fi >

MSL Opintotoiminta > Opintotoiminta > Kurssit ja luennot

MTK Koulutukset 2013-2014 7


MTK 2.2 Työkaluja vaikuttamiseen

KOHDERYHMÄ MTK:n luottamushenkilöt

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on perehtyä järjestön toimintaan sekä lisätä kurssilaisten

osaamista oman alansa tuotantotoiminnan kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista

tekijöistä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Koulutuksessa käydään läpi erilaisia neuvottelutilanteita ja kokoustekniikoita

sekä niihin valmistautumista ja jälkihoitoa. Harjoitukset tehdään eri rooleista

käsin. Koulutuksessa pohditaan markkina-, järjestö- ja osuustoiminnallisen vaikuttamisen

keinoja ja kanavia.

PAIKKA Koulutus järjestetään maakunnassa tilaajan varaamassa paikassa.

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Tapani Laukkanen (MTK)

HINTA 75 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään koulutuksen tilaajan ilmoittamaan

laskutusosoitteeseen. Tilaaja vastaa osallistujien ja koulutuksen vastuuhenkilön majoitus-

ja kokouskustannuksista (ruokailu, kahvi, tilavuokra). Järjestökoulutus maksaa

mahdolliset erikseen hankitut ulkopuoliset kouluttajat kuluineen.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutus varataan ryhmälle elokuussa MTK:n koulutuksen

varauskalenterista Lyyti-järjestelmän kautta koulutuskaudelle (syksy 2013-kevät

2014): www.mtk.fi > Koulutus > Koulutusvaraukset

Koulutuksen tilaaja saa käyttöönsä linkin ilmoittautumisen seurantaa varten.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Koulutukseen on mahdollista saada Maaseudun Sivistysliiton opintotoiminnan

tukea. Lisätietoa saat koulutuksen vastuuhenkilöltä ja MSL:n sivuilta: www.mtk.fi >

MSL Opintotoiminta > Opintotoiminta > Kurssit ja luennot

MTK Koulutukset 2013-2014 8


MTK 3.1 Maatalous- ja maaseutupolitiikan seminaari

KOHDERYHMÄ MTK:n jäsen. Suositellaan, että

MTK 1 Toimijana järjestössä että MTK 2 Työkaluja

vaikuttamiseen -kurssit on suoritettu ennen koulutuksiin

osallistumista.

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on perehtyä

maatalouspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin ja

vierailla MTK:n tärkeimmissä edunvalvontakohteissa

Helsingissä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Seminaarin aikana osallistujat

kuulevat maaseutu- ja maatalouspolitiikan

ajankohtaiskatsauksen sekä asiantuntijoiden esityksiä

muista ajankohtaisista teemoista, kuten energia-asioista, työhyvinvoinnista ja jaksamisesta,

tuotantoeläinten hyvinvoinnista, ympäristökysymyksistä ja lähiruosta. Seminaarin

yhteydessä vieraillaan vaihtoehtoisesti eduskunnassa, maa- ja metsätalousministeriössä,

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistossa, Evirassa tai MELAssa.

PAIKKA Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen, syyskaudella.

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK)

HINTA Hinnoitteluperuste on 150 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään osallistujan

ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Kurssimaksu sisältää 1 yön majoituksen 2 hh huoneessa,

(1 hh laskutetaan hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset kahvit

ja ruokailut, mahdolliset ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus

ei kustanna matkakustannuksia.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata, vaan koulutus

on tarjolla kaikille MTK:n jäsenille ympäri Suomen.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 9


MTK 3.2 Metsäpolitiikan seminaari

KOHDERYHMÄ MTK:n jäsen Suositellaan,

että MTK 1 Toimijana järjestössä

että MTK 2 Työkaluja vaikuttamiseen

-kurssit on suoritettu ennen koulutuksiin

osallistumista.

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on

perehtyä metsäpolitiikan ajankohtaisiin

kysymyksiin ja vierailla MTK:n

tärkeimmissä edunvalvontakohteissa

Helsingissä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Seminaarin aikana osallistujat kuulevat metsäpolitiikan ajankohtaiskatsauksen

sekä asiantuntijoiden esityksiä muista ajankohtaisista teemoista, kuten

energia-asioista, työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, puumarkkinnoista, ympäristökysymyksistä

ja kansainvälisestä metsäpolitiikasta. Seminaarin yhteydessä vieraillaan vaihtoehtoisesti

eduskunnassa, maa- ja metsätalousministeriössä, Euroopan parlamentin Suomen

tiedotustoimistossa tai Tapiossa.

PAIKKA Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen, kevätkaudella.

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK)

HINTA 150 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Kurssimaksu sisältää 1 yön majoituksen 2 hh huoneessa, (1 hh laskutetaan

hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset kahvit ja ruokailut, mahdolliset

ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus ei kustanna

matkakustannuksia.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata, vaan koulutus

on tarjolla kaikille MTK:n jäsenille ympäri Suomen.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 10


Maaseutunuorten vaikuttajavalmennus

KOHDERYHMÄ Maaseutunuori, joka on osallistunut MTK 1 Toimijana

järjestössä, MTK 2 Työkaluja vaikuttamiseen ja MTK 3 Maatalous-

tai metsäpolitiikan seminaariin sekä osallistunut aktiivisesti

MTK:n toimintaan.

TAVOITE Valmennuksen tavoitteena on perehtyä MTK:n edunvalvonta-

ja vaikuttamistyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. Koulutuksessa

vahvistetaan nuoren omia esiintymis-, neuvottelu- ja

vuorovaikutustaitoja sekä rakennetaan omaa henkilöbrändiä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Vuoden kestävän valmennusprosessin

aikana syvennetään osaamista edunvalvonnan ja vaikuttamisen

kanavista ja keinoista. Osallistujat tutkivat omaa käyttäytymistä

ryhmän jäsenenä ja lisäävät ymmärrystä ryhmädynaamisista ilmiöistä. Koulutuksen aikana

kuullaan monia eri puheenvuoroja vaikuttamisesta ja pohditaan, mitä vaikuttaminen on.

Osallistujat harjoittelevat esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä neuvottelu- ja argumentointitaitoja.

Valmennuksen päätösjakso järjestetään Brysselissä.

PAIKKA Helsinki (1.-3. lähijaksot) Bryssel (4. lähijakso)

AIKA Koulutus järjestetään joka 3. vuosi. Kaksi lähijaksoa syksyllä ja kaksi lähijaksoa keväällä.

Seuraava valmennus käynnistyy vuonna 2015.

KESTO Lähijaksot 2+2+2+4 = yhteensä 10 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK), Vaula Hacklin (MSL)

HINTA 1000 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Kurssimaksu sisältää majoituksen 2 hh huoneessa, (1 hh laskutetaan

hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset kahvit ja ruokailut, mahdolliset

ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus ei kustanna matkakustannuksia

Helsinkiin.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata. Liitot osallistuvat

oman alueen valmennettavan valintaprosessiin.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen pyritään MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme kuukautta ennen valmennuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 11


Maaseutunuorten Sporttistartti

KOHDERYHMÄ Maaseutunuoret

TAVOITE Maaseutunuorten Sporttistartti on

valtakunnallinen tapahtuma, jonka tavoitteena

on lisätä MTK:n tuntemusta ja rakentaa uusia

ystävyys- ja yhteistyöverkostoja. Tapahtuma

järjestetään laskettelu- tai muussa liikuntakeskuksessa

mukavassa sporttisessa hengessä!

Sporttistartti korvaa MTK 1 Toimijana järjestössä

kurssin.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään MTK:n perustehtävään ja toiminnan

rakenteisiin. Osallistujat pohtivat maaseutuyrittäjän verkostoitumisen merkitystä

yritystoiminnan ja vaikuttamisen näkökulmasta sekä, miten nuorten kohtaaminen järjestössä

otetaan huomioon. Lisäksi pohditaan maaseutuyrittäjän hyvinvoinnin merkitystä, niin

oman työn kuin luottamustehtävien hoitamisen kannalta. Kurssilla johdatellaan maatalouden

ja/tai metsätalouden tulonmuodostuksen mekanismeihin sekä markkinavaikuttamiseen

paikallisesti ja alueellisesti.

PAIKKA Urheilullinen ympäristö maakunnassa

AIKA Sporttistartti tarjotaan vuorovuosin maaseutunuorten vaikuttajavalmennuksen kanssa

eli seuraavan kerran syksyllä 2014.

KESTO 3 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK), Vaula Hacklin (MSL)

HINTA 50 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Kurssimaksu sisältää ohjelman mukaiset kahvit ja ruokailut ja tilavuokran.

Järjestökoulutus ei kustanna majoitus- ja matkakustannuksia eikä mahdollisia

liikuntaan liittyviä erillisiä maksuja (esim. hissikortit).

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata, vaan koulutus

on tarjolla kaikille MTK:n maaseutunuorille ympäri Suomen.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään neljä viikkoa ennen koulutuksen alkamista.

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri.

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 12


Järjestö tutuksi uusille toimihenkilöille

KOHDERYHMÄ Järjestön uudet toimihenkilöt

yhdistyksissä ja liitoissa

TAVOITE Tavoitteena on perehdyttää uudet

toimihenkilöt MTK:n perustehtävään,

rakenteisiin ja ajankohtaisiin maa- ja metsäpoliittisiin

kysymyksiin. Koulutuksessa

vahvistetaan toimihenkilöiden osaamista

käytännön jäsenkohtaamisessa.

SISÄLTÖ Seminaarissa perehdytään MTKjärjestön

rakenteisiin ja edunvalvontatehtäviin

sekä pyritään antamaan järjestön

uusille toimihenkilöille kokonaiskuva järjestön

toiminnasta. Seminaarin aikana järjestön

uudet toimihenkilöt kuulevat MTK:n

asiantuntijoiden esityksiä niin kotimaan kuin kansainvälisen edunvalvonnan näkökulmasta.

Osallistujat pohtivat, miten neuvotteluun valmistaudutaan (ensivaikutelma, kehonkieli,

ääni) sekä harjoittelevat neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteita.

PAIKKA Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Tapani Laukkanen (MTK), Anna-Liisa Knuuti (MTK)

HINTA 250 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään yhteyshenkilön ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Kurssimaksu sisältää 1 yön majoituksen 2 hh huoneessa, (1 hh laskutetaan

hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset kahvit ja ruokailut sekä

mahdolliset ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus ei kustanna

matkakustannuksia.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 13


Puheenjohtaja- ja sihteeripäivät

KOHDERYHMÄ Yhdistysten uudet

puheenjohtajat ja sihteerit

TAVOITE Tavoitteena on perehdyttää yhdistysten

uudet puheenjohtajat ja sihteerit yhdistysten

tavoitteelliseen johtamiseen sekä yhdistyksen

perustehtävän hoitamiseen.

SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään

MTK:n perustehtävään ja toiminnan rakenteisiin

sekä annetaan kokonaiskuva järjestön toiminnasta.

Kurssilla perehdytään puheenjohtajan

ja sihteerin tehtäviin yhdistyksen toiminnassa

sekä jaetaan yhdistystoiminnan parhaita käytänteitä. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia

kokoustekniikoita sekä kokoukseen valmistautumista ja jälkihoitoa. Osallistujat harjoittelevat

kokous- ja neuvottelutilanteita eri rooleista käsin. Lisäksi pohditaan maaseutuyrittäjän

hyvinvoinnin merkitystä niin oman työn kuin luottamustehtävien hoitamisen kannalta sekä,

miten nuorten kohtaaminen järjestössä otetaan huomioon.

PAIKKA Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Tapani Laukkanen (MTK), Anna-Liisa Knuuti (MTK)

HINTA 150 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Kurssimaksu sisältää 1 yön majoituksen 2 hh huoneessa, (1 hh laskutetaan

hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset kahvit ja ruokailut sekä

mahdolliset ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus ei kustanna

matkakustannuksia.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata, vaan koulutus

on tarjolla kaikille MTK:n jäsenille ympäri Suomen.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 14


Liittojen uusien luottamushenkilöiden

perehdyttäminen

KOHDERYHMÄ Liittojen uudet puheenjohtajat ja johtokunnan uudet jäsenet

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää liittojen uudet puheenjohtajat ja johtokunnan

uudet jäsenet tavoitteelliseen johtamiseen sekä johtokunnan perustehtävän hoitamiseen.

SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään MTK:n perustehtävään ja toiminnan rakenteisiin

sekä annetaan kokonaiskuva järjestön toiminnasta. Koulutuksen aikana paneudutaan

johtokunnan jäsenten rooleihin, tehtäviin ja luottamushenkilöiden ajankäytön hallintaan.

Lisäksi pohditaan maakunnallisten verkostojen merkitystä edunvalvonnan kannalta sekä

miten nuoret jäsenet otetaan huomioon johtokuntatyöskentelyssä. Järjestön uudet luottamushenkilöt

kuulevat MTK:n asiantuntijoiden esityksiä niin kotimaan kuin kansainvälisen

edunvalvonnan näkökulmasta.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Tapani Laukkanen (MTK), Anna-Liisa Knuuti (MTK)

PAIKKA Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Tapani Laukkanen (MTK), Anna-Liisa Knuuti (MTK)

HINTA 150 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään osallistujan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Kurssimaksu sisältää 1 yön majoituksen 2 hh huoneessa, (1 hh laskutetaan

hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset kahvit ja ruokailut, mahdolliset

ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus ei kustanna

matkakustannuksia.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata, vaan koulutus

on tarjolla kaikille MTK:n jäsenille ympäri Suomen.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 15


Valiokuntatyön kehittäminen työnohjauksessa

KOHDERYHMÄ MTK:n valiokunnat

TAVOITE Työnohjauksen tavoitteena on yhdessä keskustellen tutkia sitä, kuinka selkeä

perustehtävä, toimivat rakenteet, hyvä johtajuus ja rakentava vuorovaikutus toteutuvat valiokuntatyössä.

Prosessin aikana löydetään kehittymispolkuja niihin asioihin, jotka nousevat

keskusteluissa esille. Tavoitteena on, että jokainen valiokunnan jäsen selkiyttää oman

roolinsa perustehtävän toteuttamisessa.

SISÄLTÖ Työnohjauksessa tutkitaan valiokunnan perustehtävää, rakenteita, johtajuutta,

ilmapiiriä ja vuorovaikutusta.

PAIKKA Koulutus järjestetään maakunnassa valiokunnan sihteerin varaamassa paikassa

tai Helsingissä.

AIKA Sovitaan erikseen koulutuksen vastuuhenkilön kanssa elo-syyskuussa seuraavalle

koulutuskaudelle (syksy-kevät) tai valiokuntatyöskentelyn alkaessa.

KESTO Sopimuksen mukaan.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti, Työnohjaaja Sosped (MTK)

HINTA Hinta määräytyy koulutuksen keston mukaan erikseen sopien.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutus varataan suoraan koulutuksen vastuuhenkilöltä.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 16


Liiton johtokuntatyön kehittämisen päivät

KOHDERYHMÄ MTK-liittojen johtokunnat ja

toimihenkilöt

TAVOITE Kehittämispäivän tavoitteena on yhdessä

keskustellen tutkia sitä, kuinka selkeä

perustehtävä, toimivat rakenteet, hyvä johtajuus

ja rakentava vuorovaikutus toteutuvat

johtokuntatyössä. Prosessin aikana löydetään

kehittymispolkuja niihin asioihin, jotka

nousevat keskusteluissa esille. Tavoitteena

on, että jokainen johtokunnan jäsen selkiyttää

oman roolinsa perustehtävän toteuttamisessa.

SISÄLTÖ Työnohjauksessa tutkitaan johtokunnan

perustehtävää, rakenteita, johtajuutta,

ilmapiiriä ja vuorovaikutusta.

PAIKKA Koulutus järjestetään maakunnassa

koulutuksen tilaajan varaamassa paikassa tai

Helsingissä.

AIKA Sovitaan erikseen koulutuksen vastuuhenkilön kanssa elo-syyskuussa seuraavalle

koulutuskaudelle (syksy-kevät) tai johtokuntatyöskentelyn alkaessa.

KESTO 2 päivää tai sopimuksen mukaan.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti, Työnohjaaja Sosped (MTK)

HINTA Hinta määräytyy koulutuksen keston mukaan erikseen sopien. Tilaaja vastaa

osallistujien ja koulutuksen vastuuhenkilön kokouskustannuksista (ruokailu, kahvi,

tilavuokra).

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutus varataan suoraan koulutuksen vastuuhenkilöltä.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n sisäisestä

koulutuskalenterista Lyyti-järjestelmän kautta: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 17


Yhdistystoiminnan kehittäminen

KOHDERYHMÄ MTK-yhdistysten johtokunnat

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on kirkastaa yhdistyksen perustehtävää ja vahvistaa

käytössä olevia voimavaroja sen toteuttamiseksi. Koulutuksessa selkiytetään johtokunnan

jäsenten omaa roolia ja annetaan tukea esille nousevien haasteiden toteuttamisessa.

SISÄLTÖ Koulutuspäivän aikana pohditaan, miten yhdistys voi toimia paikallisena edunvalvojana,

ammattiverkoston rakentajana sekä yhteistyön lisääjänä. Ryhmätyömenetelmin

pohditaan, miten paikallista edunvalvontaa kehitetään ja mitä muutoksia toimintaympäristössä

tapahtuu.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK), Tapani Laukkanen (MTK)

PAIKKA Koulutus järjestetään maakunnassa tilaajan varaamassa paikassa.

AIKA Sovitaan suoraan koulutuksen vastuuhenkilön kanssa elo-syyskuussa seuraavalle

koulutuskaudelle (syksy-kevät).

KESTO 1 tai 2 päivää

HINTA 500 € (tai kaksi päivää 800 €). Kokonaislasku lähetetään koulutuksen tilaajan

ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Tilaaja vastaa osallistujien ja koulutuksen vastuuhenkilön

kokouskustannuksista (ruokailu, kahvi, tilavuokra).

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutus varataan suoraan koulutuksen vastuuhenkilöltä.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n sisäisestä

koulutuskalenterista Lyyti-järjestelmän kautta: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 18


Yhdistystoiminnan kehittäjien koulutus

KOHDERYHMÄ Järjestön toimihenkilöt yhdistyksissä

ja liitoissa

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on tukea

toimihenkilöitä, joiden tehtävänä on kehittää

yhdistystoimintaa niin, että he pystyvät

itsenäisesti toteuttamaan yhdistystoiminnan

kehittämispäiviä tai -prosesseja omalla alueellaan.

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa

vuorovaikutteinen kehittäjäverkosto,

joka toimii vertaistukena eri alueilla tehdyssä

työssä.

SISÄLTÖ Koulutuksessa perehdytään niihin asioihin, jotka liittyvät innostavaan yhdistystoimintaan

ja tutkitaan sitä, kuinka nämä asiat toteutuvat oman alueen yhdistyksissä.

Koulutuksen aikana etsitään ratkaisuja esille nousseisiin haasteisiin ja jaetaan parhaita

käytäntöjä yhdistystoiminnan vahvuuksista. Koulutuksessa perehdytään valmiisiin yhdistystoiminnan

kehittämismalleihin ja harjoitellaan erilaisten yhteisöpedagogisten välineiden

käyttöä.

PAIKKA Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO 2 päivää + verkko-oppimisympäristö

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK), Tapani Laukkanen (MTK)

HINTA 250 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään yhteyshenkilön ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Kurssimaksu sisältää 1 yön majoituksen 2 hh huoneessa, (1 hh laskutetaan

hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset kahvit ja ruokailut sekä

mahdolliset ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus ei kustanna

matkakustannuksia.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN: Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 19


Yhdistys muutoksessa

KOHDERYHMÄ Muutostilanteessa olevan

yhdistyksen johtokunta

TAVOITE Kehittämisprosessin tavoitteena

on tukea työnohjauksellisin keinoin

muutostilanteessa olevan yhdistyksen

(esimerkiksi yhdistysfuusio) johtokuntaa

keskustelemaan avoimesti erilaisista

vaihtoehdoista toiminnan kehittämisessä.

SISÄLTÖ Prosessissa tuetaan vahvan

vuorovaikutuskulttuurin syntymistä sekä

käydään läpi muutokseen liittyviä ryhmädynaamisia

kysymyksiä. Kehittämistyössä

selvitetään, mistä yhdistyksen

identiteetti syntyy, mitä paikallisia erityispiirteitä ja -vahvuuksia muutoksessa halutaan

säilyttää sekä kuinka uutta tilannetta johdetaan.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti, Työnohjaaja Sosped (MTK)

PAIKKA Koulutus järjestetään maakunnassa tilaajan varaamassa paikassa.

AIKA Sovitaan suoraan koulutuksen vastuuhenkilön kanssa.

KESTO Prosessi sisältää useita tapaamiskertoja ja sen kesto sovitaan tapauskohtaisesti.

HINTA Hinta määräytyy koulutuksen keston mukaan erikseen sopien. Tilaaja vastaa

osallistujien ja koulutuksen vastuuhenkilön kokouskustannuksista (ruokailu, kahvi,

tilavuokra).

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutus varataan suoraan koulutuksen vastuuhenkilöltä.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n sisäisestä

koulutuskalenterista Lyyti-järjestelmän kautta: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Koulutukseen on mahdollista saada Maaseudun Sivistysliiton opintotoiminnan

tukea. Lisätietoa saat koulutuksen vastuuhenkilöltä ja MSL:n sivuilta: www.msl.fi >

MSL Opintotoiminta > Opintotoiminta > Kurssit ja luennot

MTK Koulutukset 2013-2014 20


MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan

AMK-konferenssii

KOHDERYHMÄ AMK-agrologiopiskelijat

TAVOITE Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat erityisesti maaseutu- ja maatalouspolitiikan

ajankohtaisiin kysymyksiin MTK:n näkökulmasta sekä kasvattaa heidän ymmärrystään

MTK:n perustehtävästä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Seminaarissa perehdytään MTK-järjestön rakenteisiin ja edunvalvontatehtäviin

sekä pyritään antamaan opiskelijoille kokonaiskuva järjestön toiminnasta.

Seminaarin aikana opiskelijat kuulevat MTK:n maaseutu- ja maatalouspolitiikan

ajankohtaiskatsauksen sekä asiantuntijoiden esityksiä ajankohtaisista asioista (esim.

energia-asiat, työhyvinvointi ja jaksaminen, tuotantoeläinten hyvinvointi, ympäristöasiat).

Seminaarissa tutustutaan yhteistyökumppaneihin (esim. MELA, Agrologien Liitto) sekä

tavataan kansanedustajia ja ministereitä.

PAIKKA Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti, Vaula Hacklin (MSL),

Susanna Tauriainen (MTK)

HINTA 35 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään yhteyshenkilön ilmoittamaan ammattikorkeakoulun

laskutusosoitteeseen. Kurssimaksu sisältää 1 yön majoituksen 2 hh huoneessa,

(1 hh laskutetaan hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset kahvit

ja ruokailut sekä, mahdolliset ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus

ei kustanna matkakustannuksia pääkaupunkiseudulle eikä mahdollisen kuljettajan

kustannuksia.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN: Koulutusta ei tarvitse erikseen varata, vaan konferenssina

järjestettävä suurtapahtuma on tarjolla kaikille luonnonvara-alan AMK:lle ympäri

Suomen. Yksittäisten AMK-yksiköiden seminaarien ajankohdat sovitaan yhteyshenkilöiden

kanssa erikseen.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN: Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 21


MTK:n metsäpolitiikan AMK-konferenssi

KOHDERYHMÄ AMK-metsätalousinsinööriopiskelijat

TAVOITE Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat

erityisesti metsäpolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin

MTK:n näkökulmasta sekä kasvattaa

heidän ymmärrystään MTK:n perustehtävästä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Seminaarissa perehdytään

MTK-järjestön rakenteisiin ja edunvalvontatehtäviin

sekä pyritään antamaan opiskelijoille kokonaiskuva järjestön toiminnasta.

Seminaarin aikana opiskelijat kuulevat MTK:n metsäpolitiikan ajankohtaiskatsauksen sekä

eri asiantuntijoiden esityksiä niin kotimaan kuin kansainvälisen metsäpolitiikan saralta.

Seminaarissa tutustutaan yhteistyökumppaneihin (esim. Meto) sekä tavataan kansanedustajia

ja ministereitä.

PAIKKA Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti, Vaula Hacklin (MSL),

Susanna Tauriainen (MTK)

HINTA 35 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään yhteyshenkilön ilmoittamaan ammattikorkeakoulun

laskutusosoitteeseen. Kurssimaksu sisältää 1 yön majoituksen 2 hh

huoneessa, (1 hh laskutetaan hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset

kahvit ja ruokailut, mahdolliset ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus

ei kustanna matkakustannuksia pääkaupunkiseudulle eikä mahdollisen kuljettajan

kustannuksia.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata, vaan konferenssina

järjestettävä suurtapahtuma on tarjolla kaikille luonnonvara-alan AMK:lle ympäri

Suomen.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 22


Maaseutuyrittäjä työnantajana 1

KOHDERYHMÄ Maaseutuyrittäjät, jotka suunnittelevat

työntekijän palkkaamista

TAVOITE Maatalousyrittäjien työnantajataitojen

kokonaisvaltainen kehittäminen niin, että

heillä on valmiuksia johtaa omalla tilallaan

työskentelevää ulkopuolista työvoimaa.

SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään

työnantajan vastuisiin ja velvoitteisiin, kuten

työsuojeluun ja jaksamiseen. Lisäksi koulutuksen

aikana käydään läpi työnantajan

edellyttämät lakisääteiset vakuutusmaksut ja

niiden hoitaminen, työsopimuksen laatiminen,

työehtosopimuksen noudattaminen sekä www.palkka.fi -sivustoon tutustuminen.

PAIKKA Koulutus järjestetään maakunnassa tilaajan varaamassa paikassa.

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO 1 päivä

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Tapani Laukkanen (MTK)

HINTA 50 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään koulutuksen tilaajan ilmoittamaan

laskutusosoitteeseen. Tilaaja vastaa osallistujien ja koulutuksen vastuuhenkilön kokouskustannuksista

(ruokailu, kahvi, tilavuokra). Järjestökoulutus maksaa mahdolliset

erikseen hankitut ulkopuoliset kouluttajat kuluineen.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutus varataan elokuussa MTK:n koulutuksen varauskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta koulutuskaudelle (syksy 2013-kevät 2014):

www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuksen varaaminen. Koulutuksen tilaaja saa käyttöönsä

linkin ilmoittautumisen seurantaa varten.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Koulutukseen on mahdollista saada Maaseudun Sivistysliiton opintotoiminnan

tukea. Lisätietoa saat koulutuksen vastuuhenkilöltä ja MSL:n sivuilta: www.mtk.fi >

MSL Opintotoiminta > Opintotoiminta > Kurssit ja luennot

MTK Koulutukset 2013-2014 23


Maaseutuyrittäjä työnantajana 2

KOHDERYHMÄ Maaseutuyrittäjät, jotka toimivat

työnantajina

TAVOITE Tavoitteena on syventää maatalousyrittäjien

työnantajataitojen osaamista niin, että heillä

on valmiuksia johtaa omalla tilallaan työskentelevää

ulkopuolista työvoimaa sekä perehtyä ulkomaisen

työvoiman palkkaamisen erityiskysymyksiin.

SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään, miten

hankitaan maatilalle ammattitaitoista työvoimaa

ja tehdään onnistunut rekrytointi. Kurssilla perehdytään

ulkomaalaisten työntekijöiden työoloja ja

lupia käsitteleviin erityiskysymyksiin ja vuokratyön käyttämiseen Koulutuksessa käydään

läpi työoikeuden kysymyksiä, työsopimuksen laatimista, työnantajan työsuojeluvastuuta

sekä työsuhteen päättämistä. Osallistujat pohtivat omia esimiestaitojaan, kuten ohjaamisen,

kuuntelemisen, puheeksi ottamisen ja varhaisen välittämisen taitoja.

PAIKKA Koulutus järjestetään maakunnassa tilaajan varaamassa paikassa.

AIKA Koulutustarjontakalenterin mukainen

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Tapani Laukkanen (MTK)

HINTA 50 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään koulutuksen tilaajan ilmoittamaan

laskutusosoitteeseen. Tilaaja vastaa kokouskustannuksista (ruokailu, kahvi, tilavuokra).

Järjestökoulutus maksaa mahdolliset erikseen hankitut ulkopuoliset kouluttajat

kuluineen.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutus varataan ryhmälle toukokuussa MTK:n koulutuksen

varauskalenterista Lyyti-järjestelmän kautta koulutuskaudelle (syksy 2013-

kevät 2014): www.mtk.fi > Koulutus > Koulutusvaraukset

Koulutuksen tilaaja saa käyttöönsä linkin ilmoittautumisen seurantaa varten.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Koulutukseen on mahdollista saada Maaseudun Sivistysliiton opintotoiminnan

tukea. Lisätietoa saat koulutuksen vastuuhenkilöltä ja MSL:n sivuilta: www.mtk.fi >

MSL Opintotoiminta > Opintotoiminta > Kurssit ja luennot

MTK Koulutukset 2013-2014 24


Työhyvinvointipäivät

KOHDERYHMÄ MTK:n työhyvinvointitoimijat

liitoissa ja yhdistyksissä

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on

MTK:n jäsenten työhyvinvoinnin edistäminen

lisäämällä järjestön hyvinvointipoliittisten

toimijoiden osaamista ja

verkostoitumista.

SISÄLTÖ Työhyvinvointipäivillä käsitellään

monipuolisesti, miten maatalousyrittäjien

hyvinvointia ja työssäjaksamista

voidaan lisätä. Vuorovaikutteiseen seminaariin valitaan ajankohtaisia teemoja kuten

voimavarojen riittävyys, kuormituksen tunnistaminen sekä osaamisen merkitys työhyvinvoinnin

lisääjänä. Päivien aikana käsitellään myös vaikeita teemoja kuten selviytyminen

voimavarojen ehtyessä, tuen hakeminen ja antaminen sekä kriisien tunnistaminen ja käsittely.

PAIKKA Maakunnassa

AIKA Elokuussa

KESTO 2 päivää

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti yhteistyössä sosiaalipolitiikan ryhmän

kanssa.

HINTA 120 €/osallistuja. Kokonaislasku lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun

laskutusosoitteeseen. Kurssimaksu sisältää 1 yön majoituksen 2 hh huoneessa,

(1 hh laskutetaan hotellin mukainen lisäkustannus), ohjelman mukaiset kahvit ja

ruokailut sekä mahdolliset ohjelmaan merkityt kyyditykset ja tilavuokran. Järjestökoulutus

ei kustanna matkakustannuksia.

KOULUTUKSEN VARAAMINEN Koulutusta ei tarvitse erikseen varata.

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta viimeistään kolme viikkoa ennen koulutuksen

alkamista: www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MSL-TUKI Järjestökoulutus hakee MSL:n tuen.

MTK Koulutukset 2013-2014 25


Miniseminaari Sampsa

KOHDERYHMÄ Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan opiskelijat

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat MTK:n ajankohtaisiin maatalouspoliittisiin

kysymyksiin ja syventyä yhteen opiskelijoiden etukäteen ilmoittamaan erityiskysymykseen,

kuten esimerkiksi maatilan sukupolvenvaihdokseen tai eläinten hyvinvointikysymyksiin.

SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään MTK:n perustehtävään ja toiminnan rakenteisiin.

Osallistujat kuulevat maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsauksen sekä asiantuntijaalustuksen

toivomastaan erityisteemasta.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK), Susanna Tauriainen (MTK)

PAIKKA Simonkatu 6, MTK, johtokunnan huone 6 krs., Helsinki

AIKA Koulutustarjontakalenterin mukainen

KESTO Puoli päivää, iltapäivä-iltatilaisuus

HINTA Tilaisuus on maksuton

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta. Iltapäiväseminaarin osallistujat otetaan vastaan

ilmoittautumisjärjestyksessä (max 40 henkilöä): www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MTK Koulutukset 2013-2014 26


Miniseminaari Forsti

KOHDERYHMÄ Helsingin ja Joensuun yliopiston metsätaloustieteellisen tiedekunnan opiskelijat

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat MTK:n ajankohtaisiin metsäpoliittisiin

kysymyksiin ja syventyä yhteen opiskelijoiden etukäteen ilmoittamaan erityiskysymykseen,

kuten esimerkiksi kansainvälisiin metsätalouden kysymyksiin tai puumarkkinakatsaukseen.

SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään MTK:n perustehtävään ja toiminnan rakenteisiin.

Osallistujat kuulevat metsätalouspolitiikan ajankohtaiskatsauksen sekä asiantuntijaalustuksen

toivomastaan erityisteemasta.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK), Susanna Tauriainen (MTK)

PAIKKA Simonkatu 6, MTK, johtokunnan huone 6 krs., Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO Puoli päivää, iltapäivä-iltatilaisuus

HINTA Tilaisuus on maksuton

Koulutukseen ilmoittautuminen: Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta. Iltapäiväseminaarin osallistujat otetaan vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä

(max 40 henkilöä): www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MTK Koulutukset 2013-2014 27


Miniseminaari Eläinlääketieteellinen tiedekunta

KOHDERYHMÄ Helsingin yliopiston

eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat MTK:n ajankohtaisiin maatalouspoliittisiin

kysymyksiin ja syventyä yhteen opiskelijoiden etukäteen ilmoittamaan erityiskysymykseen,

kuten esimerkiksi eläinten hyvinvointikysymyksiin.

SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään MTK:n perustehtävään ja toiminnan rakenteisiin.

Osallistujat kuulevat maatalouspolitiikan ajankohtaiskatsauksen sekä asiantuntijaalustuksen

toivomastaan aiheesta.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK), Susanna Tauriainen (MTK)

PAIKKA Simonkatu 6, MTK, johtokunnan huone 6 krs., Helsinki

AIKA: Koulutuskalenterin mukainen

KESTO Puoli päivää, iltapäivä-iltatilaisuus

HINTA Tilaisuus on maksuton

KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta. Iltapäiväseminaarin osallistujat otetaan vastaan

ilmoittautumisjärjestyksessä (max 40 henkilöä): www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MTK Koulutukset 2013-2014 28


Miniseminaari biologian ja maantiedon opettajille

KOHDERYHMÄ Biologian ja maantieteen opettajat yläkouluissa ja lukiossa

TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on antaa yleiskatsaus MTK:n toiminnasta sekä perehdyttää

biologian ja maantiedon opettajat MTK:n ajankohtaisiin metsä- ja ympäristöpoliittisiin

kysymyksiin sekä eläinten hyvinvointikysymyksiin.

SISÄLTÖ Koulutuksen aikana perehdytään MTK:n perustehtävään ja toiminnan rakenteisiin.

Osallistujat kuulevat metsäpolitiikan ajankohtaiskatsauksen sekä asiantuntija-alustuksen

ympäristön ja eläinten hyvinvointikysymyksistä.

KOULUTUKSEN VASTUUHENKILÖ Anna-Liisa Knuuti (MTK), Susanna Tauriainen (MTK)

PAIKKA Simonkatu 6, MTK, johtokunnan huone 6 krs., Helsinki

AIKA Koulutuskalenterin mukainen

KESTO Puoli päivää, iltapäivä-iltatilaisuus

HINTA Tilaisuus on maksuton

Koulutukseen ilmoittautuminen: Koulutukseen ilmoittaudutaan MTK:n koulutuskalenterista

Lyyti-järjestelmän kautta. Iltapäiväseminaarin osallistujat otetaan vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä

(max 40 henkilöä): www.mtk.fi > Koulutus > Koulutuskalenteri

MTK Koulutukset 2013-2014 29


koplaus, rahoituskehys, kiintiöjärjestelmä, markkinatoimenpiteet, ma

uden tulotuki, kakkospilari, horisontaaliasetus, siirtymätoimet, riskie

llintavälineet, suorat tuet, tiedonanto, maaseutuohjelma, luonnonhai

-alue, erikoistuotanto, artikla, liitännäistoimenpide, koheesiopolitiikka

tymätoimet, EU:n maatalouspolitiikan reformi, markkinavaikuttamine

arkkinahintainen myyntitulo, nuorten viljelijöiden tuki, maaseudun ke

ttäminen, kansallinen liikkumavara, yhteispäätösmenettely, viherryttä

nen, byrokratia, cap 2020, tukikausi, dekoplaus, rahoituskehys, kiinti

rjestelmä, markkinatoimenpiteet, maatalouden tulotuki, kakkospilari

orisontaaliasetus, siirtymätoimet, riskienhallintavälineet, suorat tuet

onanto, maaseutuohjelma, luonnonhaitta-alue, erikoistuotanto, artik

ännäistoimenpide, koheesiopolitiikka, siirtymätoimet, EU:n maatalou

litiikan reformi, markkinavaikuttaminen, markkinahintainen myyntitul

orten viljelijöiden tuki, maaseudun kehittäminen, kansallinen liikkuma

ra, yhteispäätösmenettely, viherryttäminen, byrokratia, cap 2020, tuk

si, dekoplaus, rahoituskehys, kiintiöjärjestelmä, markkinatoimenpite

aatalouden tulotuki, kakkospilari, horisontaaliasetus, siirtymätoimet

ienhallintavälineet, suorat tuet, tiedonanto, maaseutuohjelma, luonno

itta-alue, erikoistuotanto, artikla, liitännäistoimenpide, koheesiopoliti

siirtymätoimet, EU:n maatalouspolitiikan reformi, markkinavaikuttam

n, markkinahintainen myyntitulo, nuorten viljelijöiden tuki, maaseudu

hittäminen, kansallinen liikkumavara, yhteispäätösmenettely, viherry

minen, byrokratia, cap 2020, tukikausi, dekoplaus, rahoituskehys, kiin

järjestelmä, markkinatoimenpiteet, maatalouden tulotuki, kakkospila

isontaaliasetus, siirtymätoimet, riskienhallintavälineet, suorat tuet, t

nanto, maaseutuohjelma, luonnonhaitta-alue, erikoistuotanto, artikla

ännäistoimenpide, koheesiopolitiikka, siirtymätoimet, EU:n maatalou

litiikan reformi, markkinavaikuttaminen, markkinahintainen myyntitul

orten viljelijöiden tuki, maaseudun kehittäminen, kansallinen liikkuma

ra, yhteispäätösmenettely, viherryttäminen, byrokratia, cap 2020, tuk

Simonkatu 6

si, dekoplaus, rahoituskehys, kiintiöjärjestelmä, PL 510, 00101 Helsinki markkinatoimenpite

aatalouden tulotuki, kakkospilari,

puh.

horisontaaliasetus,

020 4131

siirtymätoimet

www.mtk.fi

ienhallintavälineet, suorat tuet, tiedonanto, maaseutuohjelma, luonno

itta-alue, erikoistuotanto, artikla, liitännäistoimenpide, koheesiopoliti

MTK Koulutukset 2013-2014 30

siirtymätoimet, EU:n maatalouspolitiikan reformi, markkinavaikuttam

n, markkinahintainen myyntitulo, nuorten viljelijöiden tuki, maaseudu

More magazines by this user
Similar magazines