Pahuksen kytky- kauppa, samperin sopimus - MikroPC

mikropc.net

Pahuksen kytky- kauppa, samperin sopimus - MikroPC

Liittymäsopimukset

TEKSTI: NIKO JAKOBSSON | PIIRROS: ERIC LERAILLEZ

Pahuksen

kytkykauppa,

samperin

sopimus

Yhteydet pätkivät ja laskuja tulee.

Ensi vaiheessa edulliselta vaikuttanut

kytkykauppa tuntuu kuukausi

kuukaudelta kalliimmalta.

Tiedä oikeutesi.

Määräaikaisessa liittymässä on omat pelisääntönsä.

On muistettava, että liittymäsopimus

on kaksipuolinen. Se sitoo sekä käyttäjää että

operaattoria. Operaattorilla on velvollisuus

taata sopimuksessa luvattu palvelu. Käyttäjä on

puolestaan velvollinen huolehtimaan ensisijassa

liittymälaskuista.

Jos käytössä on katkoja ja häiriöitä, ne saattavat oikeuttaa korvaukseen.

Korvauksia ei kuitenkaan saa automaattisesti, vaan niitä

pitää osata vaatia erikseen. Vaatimuksia on vaikea esittää, jos ei

tiedä, mihin vedota.

Ongelmatilanteessa tulee ottaa yhteyttä palvelun tarjoajaan

tai myyjään ja vaatia omia oikeuksiaan, jotka kannattaa tarkistaa

vaateiden oikeuttamiseksi. Rauhallinen neuvottelu tuottaa yleensä

parhaan tuloksen.

Liittymäkauppaan ja verkkopalvelujen käytössä esiintyviin virhetilanteisiin

liittyviä säädöksiä on kuluttajansuojalaissa ja viestintämarkkinalaissa,

kun käyttäjä on kuluttaja, joka on hankkinut

liittymän yksityiseen käyttöön.

Seuraavassa pureudumme erilaisiin laajakaista- ja matkapuhelinliittymäongelmiin

ja annamme ohjeita ongelmien selvittämiseksi

kotikäyttäjän näkökulmasta.

Vastaukset perustuvat kuluttajansuojalain ja viestintämarkkinalain

lisäksi kuluttajaviraston ohjeistukseen sekä kuluttajariitalautakunnan

suosituksiin. Näihin kannattaa tutustua ongelmatilanteessa.

34 MikroPC 11/2010

WWW.MIKROPC.NET


Kytkykauppa, määräaika

ja muut sopimusasiat

KYSYMYS

Olen hankkimassa uutta liittymää.

Tarjouksessa on maininta ”24 kuukauden

sopimus”. Mitä tämä tarkoittaa? Eikö sopimusta

voisi saada lyhyemmäksi ajaksi?

VASTAUS

Tällaisessa tilanteessa operaattori

markkinoi määräaikaista sopimusta, jolloin

sitoudut maksamaan kuukausimaksuja

ainakin tämän ajanjakson verran ilman

oikeutta sopimuksen päättämiseen, muuttamiseen

tai operaattorin vaihtamiseen.

Jos operaattori tarjoaa matkapuhelinliittymän

kytkykaupassa pidempää kuin 12

kuukauden sopimusta, kuluttajalle on tarjottava

mahdollisuus myös vuoden pituiseen

määräaikaiseen liittymäsopimukseen. Eri

asia on, koskevatko tarjotut edut myös tällaista

liittymää. Tällöin kannattaa vertailla

eri tarjoajien liittymäsopimusten hintoja.

KYSYMYS

Tilasin 3g-laajakaistan edullisella

24 kuukauden pakettitarjouksella.

Liittymä ei toimikaan mökilläni, jossa sitä

oli ensisijaisesti tarkoitus käyttää. Tulinko

sidotuksi turhaan sopimukseen?

VASTAUS

Kytkymarkkinoinnissa on kuluttajaviraston

ohjeistuksen mukaan kerrottava

muun muassa 3g-verkon peittoalueen

rajallisuudesta ja sen merkityksestä.

Jos myyjän antamien tietojen perusteella

kuluttaja on käsittänyt voivansa käyttää

3g-palveluita, vaikka se ei ole ollut mahdollista,

liittymä ja puhelin eivät ole vastanneet

niiden käytöstä ennen kaupantekoa annettuja

tietoja. Vastaavanlaisessa tapauksessa

kuluttajariitalautakunta on suosittanut

kytkykaupan purkua (ratkaisut 3391/39/06 ja

3668/32/07).

KYSYMYS

Olen ostamassa uutta 3g-puhelinta.

Malli olisi myyjän mukaan saatavilla

vain kytkykauppana liittymän ohessa

pienissä kuukausierissä. Onko minun

todella suostuttava tähän?

VASTAUS

Kytkysopimuksilla saa lain mukaan

myydä 3g- ja muita uutta teknologiaa

hyödyntäviä liittymiä ja puhelimia. Liittymää

on tarjottava myös ilman päätelaitetta,

mutta päätelaitetta ei tarvitse tarjota ilman

liittymää.

vedota, jos viivästys ei johdu asiakkaasta.

Hyvityksenä voit vaatia vähintään 15 euroa

(1.1.2011 alkaen 20 euroa) kultakin alkavalta

viivästysviikolta, mutta enintään 120 euroa

(1.1.2011 alkaen 160 euroa).

Jos todelliset kulut ovat yli tämän, kun

joudut esimerkiksi käyttämään 3g-liittymää

tai menetät ansioita, voit vaatia lisäksi

vahingonkorvausta. Käyttäjän on osoitettava

vahinko. Välillisestä vahingosta, esimerkiksi

ansionmenetyksestä, voi saada korvausta

vain, jos operaattori on toiminut huolimattomasti.

Huolimattomuutta on esimerkiksi se,

että toimitusaika on luvattu epärealistisesti.

Jos toimitusajankohdasta ei ole sovittu,

viivästys on kyseessä, jos palvelua ei ole

toimitettu kohtuullisessa ajassa sopimuksen

teosta. Kohtuullinen aika arvioidaan

tapauskohtaisesti, mutta asennusta pitää

ensin vaatia, ja jos toimitus ei tämän

jälkeen tapahtu kohtuullisessa ajassa, voi

vaatia korvausta. Oikeutta korvaukseen ei

ole, jos toimitus viivästyy ulkopuolisen ja

ylitsepääsemättömän esteen, esimerkiksi

myrskyn, takia.

Jos toimitus viivästyy valituksen jälkeenkin

olennaisesti, sopimuksen voi purkaa

päättymään välittömästi. Muutaman päivän

odottelu tuskin oikeuttaa purkuun, mutta

jos toimitus menee viikkojen päähän, oikeus

purkuun on olemassa.

Olet velvollinen maksamaan liittymämaksut

vasta siitä lukien, kun yhteys on

käytettävissä. Voit kuitenkin vähentää maksuista

määrän, joka vastaa viivästyksestä

aiheutunutta korvausta.

Häiriöitä käytössä

KYSYMYS

Laajakaistayhteyteni on ollut

poikki lähes viikon. Voinko vaatia hyvitystä?

Entä jos liittymä ei pysy luvatussa

nopeudessa?

VASTAUS

Liittymässä on tällöin lain tarkoittama

virhe. Vaadi ensin vian korjaamista, ja

jos se ei korjaannu, voit vaatia hyvitystä ja

mahdollisesti vahingonkorvausta.

Operaattorit hyvittävät vakiokorvauksena

15 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta,

kuitenkin yhteensä enintään

120 euroa. Edellytyksenä on, että palvelu

on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt.

Satunnaiset ja lyhytaikaiset käyttökatkokset,

jotka operaattori korjaa nopeasti esimerkiksi

muutamassa tunnissa, eivät ole korvaukseen

oikeuttavia virheitä. Jos käyttökatko

jatkuu pitkään, liittymäsopimuksen voi

purkaa. Aikamääreet ovat tapauskohtaisia,

mutta jos vika jatkuu päiväkausia, oikeus

purkuun voisi olla käsillä.

Tavanomaisista huoltokatkoksista pitää

ilmoittaa ennalta. Jos huoltokatkoja on

kalenterikuukaudessa yhteensä vähintään

48 tunnin ajan, operaattorin on hyvitettävä

pyynnöstä yhden kuukauden perusmaksu

tai vastaava kohtuullinen hyvitys. Luonnonilmiöstä

tai muusta ylivoimaisesta syystä

aiheutuneen huoltokatkon seurauksena

kuukauden perusmaksua ei tarvitse kuitenkaan

korvata.

KYSYMYS

24 Mbit/s -laajakaistayhteyteni

nopeus heittelee jatkuvasti. Voinko vaatia

operaattorilta nopeudessa pysymistä?

Olenko oikeutettu korvauksiin, jos vauhti

ei täsmää tilattua?

VASTAUS

Myös yhteyden hidastuminen on

lain tarkoittama virhe. Jos yhteysnopeudessa

on vikaa, voit vaatia hinnanalennusta.

KYSYMYS

Laajakaistaliittymän toimitus

viivästyi luvatusta lähes kaksi viikkoa.

Olenko oikeutettu hyvitykseen?

VASTAUS

Toimituksen viivästymiseen voi

WWW.MIKROPC.NET MikroPC 11/2010 35


Liittymäsopimukset

Linkkejä

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Viestintämarkkinalaki 23.5.2003/393: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030393

Lomakkeet viivästys-, virhe-, laskutus - ja asiakaspalveluvalituksiin: www.kuluttajavirasto.fi/reklamaatio

Tilapäiset ja pienet nopeudenvaihtelut eivät

välttämättä oikeuta korvaukseen. Oikeutta

hinnanalennukseen ei ole, jos tiedonsiirron

hitaus johtuu käyttäjän vastuulla olevasta

laitteesta tai esimerkiksi asetuksista.

Jos luvattuja nopeuksia ei pystytä

reklamaatiosta huolimatta toimittamaan,

käyttäjällä on oikeus liittymän purkuun.

Viestintävirasto on katsonut, että esimerkiksi

yleispalveluna tarjottavassa 1 Mbit/s

-laajakaistassa riittävät vähimmäisnopeudet

saapuvassa liikenteessä ovat 750 Kbit/s 24

tunnin mittausjakson aikana ja 500 Kbit/s

minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson

aikana.

KYSYMYS

Operaattori on määritellyt liittymän

datamäärän x Gbit / kk. Liikennettä

tuli vähän enemmän ja operaattori hidasti

liikennettä. Onko tämä hyväksyttävää?

VASTAUS

Operaattori ja käyttäjä ovat sopineet

liittymäsopimuksessa datamäärästä. Jos

käyttäjä ei noudata sopimusehtoa, operaattorilla

on oikeus rajoittaa liikennettä.

Tällöin käyttäjän on sovittava korkeammista

siirtomääristä.

Epäselviä laskuja

KYSYMYS

Operaattori lähetti 900 euron

laskun mobiililiittymän käytöstä ulkomailla.

Olen kyllä hankkinut 15 euroa

kuukaudessa maksaneen datapaketin ja

olen käsittänyt, että se kattaa kaiken surffailun.

Laskuhan on asiaton!

VASTAUS

Liittymäsopimus on sisältänyt

vain kotimaan datasiirron. Tästä on ollut

todennäköisesti maininta ainakin liittymän

mukana toimitetuissa erityisehdoissa. Kuluttajalla

on velvollisuus tutustua ehtoihin.

Jos ehdot on toimitettu tai asiasta on

kerrottu, et ole oikeutettu hyvitykseen. Jos

laskutus perustuu todelliseen käyttöön,

lasku on maksettava. Tähän on päätynyt

myös kuluttajariitalautakunta ratkaisuissaan

1454/39/09.

Hyvitystä voi saada, jos lasku on syntynyt

esimerkiksi laitteesta johtuen siten, että

kuluttaja on luullut 3g-yhteyden olevan pois

kytkettynä (4322/32/08). Laskua voi yrittää

sovitella operaattorin kanssa esimerkiksi

vedoten hintojen kohtuuttomuuteen niiden

ollessa satakertaiset kotimaan hintoihin

verrattuna (2042/39/06).

Vinkkejä matkailijalle lisäkulujen

välttämiseksi on jutussa Matkalaisen

mobiilivinkit (MikroPC 6–7/2010, s.

16).

KYSYMYS

Sain operaattorilta laskun,

joka on lähes vuoden vanhalta

ajanjaksolta. Olen mielestäni

maksanut kaikki laskuni. Miten voi olla

mahdollista, että näin vanhoja laskuja

karhutaan? Olenko velvoitettu maksamaan,

jos operaattori ei ole muistanut

laskuttaa?

VASTAUS

Olet liittymäsopimuksella sitoutunut

maksamaan käytöstä aiheutuvat kulut. Laskuttamattomuus

ei sinänsä oikeuta olemaan

maksamatta laskuja, mutta voit vaatia

selvityksen laskun perusteesta ja siitä, miksi

liittymää laskutetaan vasta nyt.

Jos lasku on tavanomaista huomattavasti

suurempi, voit vaatia laskun sovittelua

sillä perusteella, että viive on heikentänyt

mahdollisuuksia seurata liittymän laskusaldon

kertymistä ja laskun viivästymisestä ei

ole tiedotettu. Voit pyytää myös maksuaikaa.

Kuluttajariitalautakunta on käsitellyt viivästyneestä

laskusta johtuvia kohtuullistamisperusteita

ratkaisussaan 2317/39/08.

Kenen puoleen käännyn?

Liittymän tarjoaja tai myyjä on ensisijainen

yhteydenottotaho. Reklamaatio

kannattaa tehdä viipymättä. Muista

ilmoittaa myös osoitteenmuutoksesta ja

kadonneesta matkapuhelimesta.

Kuluttajaneuvonta opastaa ja antaa

riitatilanteessa sovitteluapua maksutta

ja neuvoo eteenpäin.

www.kuluttajavirasto.fi/kuluttajaneuvonta

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia

kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien

välisiin riitoihin.

www.kuluttajariita.fi

Kuluttajavirasto valvoo kuluttajan suojaksi

säädettyjä lakeja ja antaa linjauksia

erilaisten tilanteiden varalle.

www.kuluttajavirasto.fi

Viestintävirasto valvoo viestintäpalveluja

tarjoavia teleyrityksiä sekä selvittää

sähköiseen viestintään liittyviä vika- ja

häiriötilanteita. Se hoitaa myös yleispalveluun

liittyvät kysymykset. www.ficora.fi

36 MikroPC 11/2010

WWW.MIKROPC.NET


KYSYMYS

Puhelimeni varastettiin ravintolaillan

päätteeksi. Huomasin katoamisen

vasta myöhään seuraavana päivänä.

Olenko velvollinen maksamaan saamani

jättilaskun?

VASTAUS

Lain mukaan kuluttaja vastaa viestintäpalvelun

oikeudettomasta käytöstä vain,

jos oikeudeton käyttö on johtunut kuluttajan

huolimattomuudesta, joka ei ole lievää.

Huolimattomuusarvioinnissa huomioidaan

kulloinenkin tilanne ja se, miten nopeasti

kuluttaja ilmoittaa katoamisesta. Jos vastuun

katsotaan kuuluvan kuluttajalle, tämä

joutuu maksamaan puheluista, jota ei ole

soittanut.

Kyseisessä tapauksessa on kulunut

melko pitkä aika ennen kuin puhelimen

katoaminen on huomattu, eli katoamisesta

ei ole ilmoitettu viipymättä. Huolimattomuus

ei siis välttämättä ole lievää.

Vastuusi päättyy joka tapauksessa siihen,

kun olet ilmoittanut operaattorille katoamisesta.

KYSYMYS

Lapselle hankittuun liittymään

oli laitettu saldoraja. Palveluiden käytön

seurauksena kotiin tuli kohtuuton yli

600 euron lasku. Eikö operaattori vastaa

saldorajassa pysymisestä? Olemme

käsittääksemme sidottuja vain saldorajan

mukaiseen 20 euron laskuun.

VASTAUS

Yleensä saldorajapalvelut eivät ole

reaaliaikaisia ja sisältöpalveluista aiheutuneet

laskut päivittyvät saldoseurantaan

vuorokauden viiveellä. Jos tämä on ilmaistu

kuluttajalle annetuissa saldopalvelun

ehdoissa, kuluttaja vastaa viiveen takia

kasvaneesta laskusta. Jos operaattori on

laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, se

voi joutua hyvittämään laskun.

Kuluttajariitalautakunta suositti hyvitystä

tällä perusteella ratkaisussa 3779/39/05,

kun taas saldopalvelujen viive ei sinänsä

oikeuttanut hyvitykseen ratkaisussa

01/39/1720.

Liittymään kannattaa tilata erikseen

estopalveluita tarpeen mukaan.

Saako sopimuksen päätettyä

KYSYMYS

Olen lähdössä vuodeksi töihin

ulkomaille, joten laajakaista- ja puhelinsopimukset

pitäisi päättää. Operaattori

väittää niiden olevan määräaikaisia. Enkö

pääsekään niistä eroon?

VASTAUS

Lain mukaan kuluttaja voi vapautua

määräaikaisesta liittymäsopimuksesta

ennen sopimuskauden loppua niin sanotun

sosiaalisen suoritusesteen perusteella. Sopimuksen

voi irtisanoa päättyväksi kahden

viikon kuluttua irtisanomisesta vakavan

sairauden, työttömyyden tai muun erityisen

seikan vuoksi. Muu erityinen seikka on esimerkiksi

muutto ulkomaille. Päätelaite pitää

tällöin joko palauttaa tai maksaa (kuluttajariitalautakunnan

ratkaisu 1137/39/07).

Jos kyseessä on kytkykauppa, operaattorilla

on lain mukaan oikeus ottaa kyseinen

päätelaite takaisin. Operaattori ei kuitenkaan

saa periä kuluttajalta niitä maksuja,

jotka kohdistuvat liittymäsopimuksen

käyttämättä jäävään sopimusaikaan. Jos

päätelaitteen haluaa pitää, sitä koskevan

loppusuoritteen maksamisesta voi yrittää

neuvotella.

KYSYMYS

Ostin kännykkäni kytkynä, mutta

se putosi ja hajosi. Useamman kympin

kuukausierän sisältävää sopimusta olisi

jäljellä vielä 18 kuukautta. Olenko nyt

velkavankeudessa?

VASTAUS

Kuluttajalla on oikeus irtisanoa

kytkykauppaa koskeva määräaikainen

sopimus päättyväksi kahden viikon kuluttua

irtisanomisesta, jos hän suorittaa käyttämättä

jäävään sopimusaikaan kohdistuvat

maksut sekä irtisanomisesta aiheutuvat

korvaukset, joista on tavanomaisesti sovittu

liittymäsopimuksessa.

Tämä koskee sopimuksia, jotka ovat alkaneet

nykyisen lain aikana 2.4.2009 jälkeen.

Jos sopimus on vanhempi, voit joutua maksamaan

liittymämaksuja sopimuskauden

päättymiseen saakka.

KYSYMYS

Puhelin on operaattorilukittu 24

kuukauden sopimuksen johdosta. Voiko

operaattori todella estää puhelimen käytön

muiden liittymien kanssa juridisesti?

Joudunko maksamaan sim-lukituksen

purkamisesta määräaikaisuuden päättyessä?

VASTAUS

Operaattori saa estää toisen operaattorin

liittymän käytön kytkykauppaan

kuuluvalla matkapuhelimella. Esto on

kuitenkin pyynnöstä purettava liittymäsopimuksen

määräajan päättyessä tai sopimuksen

muuten päättyessä (loppulaskun

maksaminen irtisanottaessa liittymä tai

sosiaalinen suorituseste). Esto on purettava

kahden viikon kuluessa pyynnöstä, eikä

eston purkamisesta ei saa periä kuluttajalta

maksua.

Yleisenä ongelmana ovat olleet puhelimet,

jotka on myyty edelleen. Näiden osalta

operaattori voi kieltäytyä lukituksen avaamisesta

ainakin vastikkeetta, jos sopimus on

edelleen voimassa tai pyynnön esittäjä ei ole

alkuperäisen sopimuksen osapuoli.

Käsitteitä

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

– Sopimus on voimassa, kunnes

se irtisanotaan. Irtisanomista ei ole

erityisesti rajoitettu, ellei sopimuksessa

ole määräystä irtisanomisajasta.

Sopimusmuutoksista sovitaan erikseen,

jolloin kuluttaja voi halutessaan

irtisanoa sopimuksen.

Määräaikainen sopimus – Sopimus

on voimassa sopimuksessa määritetyn

ajanjakson. Käyttäjä on sitoutunut

sopimuksen mukaisen suoritteen

maksamiseen ja operaattori palvelun

tarjoamiseen määräajaksi ilman

irtisanomismahdollisuutta tai oikeutta

muuttaa sopimusta. Määräaikaisen

sopimuksen voi päättää vain erityisestä

syystä.

Esimerkiksi kuluttajariitalautakunta

on pitänyt kohtuuttomana sellaista

liittymäsopimusta, joka kestää määräaikaisesti

12 kuukautta kerrallaan,

ja katsonut sellaisen irtisanottavaksi

(219/39/07). Toinen poikkeus ovat

matkapuhelinliittymien kytkysopimukset,

jotka voidaan päättää maksamalla

loppukauden laskut ja irtisanomisesta

aiheutuvat kulut.

Kytkykauppa – Päätelaitteen ja

matkapuhelinliittymän yhteiskauppa

(tässä yhteydessä).

Päätelaite – Matkapuhelin, mokkula

tai muu matkapuhelinverkon käyttöön

tarkoitettu laite (esimerkiksi kiinteä

gsm-puhelin).

Reklamaatio – Valitus virheestä myyjälle

tai toimittajalle. Sisältää yleensä

myös vaatimuksen virheen oikaisemiseksi.

Reklamaatio kannattaa yleensä

tehdä kirjallisena, jotta voidaan tarvittaessa

osoittaa, että sellainen on tehty.

Sosiaalinen suorituseste – Erityinen

syy, joka oikeuttaa määräaikaiseen

sopimukseen perustuvan kytkykaupan

päättämiseen.

Yleispalvelu – Välttämättömyyshyödyke,

joka jokaisen tulee saada

kohtuullisella hinnalla vakituiseen

asuin- tai sijaintipaikkaansa.

1 Mbit/s-laajakaista on tällainen

1.7.2010 alkaen.

WWW.MIKROPC.NET MikroPC 11/2010 37

More magazines by this user
Similar magazines