Toimintakertomus 2010 [pdf, 13,8 mt] - MTK

mtk.fi

Toimintakertomus 2010 [pdf, 13,8 mt] - MTK

Toimintakertomus 2010 1


2

Toimintakertomus 2010

MTK-VARSINAIS-SUOMI

Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO

Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589

Kotisivut: www.mtk.fi/varsinaissuomi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi, varsinais-suomi@mtk.fi

Maaseudun Tulevaisuus -lehden ilmoituskonttori

Puheenjohtaja

Toiminnanjohtaja

Tapani Heikkilä

puh. koti 02-4312202, 0500-783709

Paavo Myllymäki

puh. 020 413 3581 ja 040-5828261

Järjestötyöntekijä puh. 020 413 3584

Aluepäällikkö

Toimistosihteeri

Ville Kalluinen

puh. 020 413 3583 ja 040-5828262

Marja-Terttu Ruohonen

puh. 020 413 3580, 020 413 3582, 040-5646414

Hankepäällikkö Terhi Löfstedt

(Tarmokas-hanke) puh. 020 413 3586 ja 0400-294123

Hankepäällikkö Sari Raimoranta

(Luomuvakka-hanke) puh. 020 413 3585 ja 040-5010700

VARSINAIS-SUOMEN MAATALOUSTUOTTAJAIN SÄÄTIÖ

Asiamies

Ville Reunanen

puh. koti 02-4863605 ja 040-5502908

ville.reunanen@live.fi

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO

Osoite: Simonkatu 6, 00100 HELSINKI

Puhelin: 020 4131

Kotisivut: www.mtk.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi


Toimintakertomus 2010 3

Toimintakertomus 2010


4

Toimintakertomus 2010

SISÄLLYSLUETTELO 2010

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS ...................................................................................................... 5

MAATALOUS VARSINAIS-SUOMESSA ............................................................................................... 6

MAATILAT TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN .................................................................................. 6

KOTIELÄINTILAT .......................................................................................................................... 6

VILJELYALAT................................................................................................................................. 7

PUUMARKKINAT .......................................................................................................................... 7

MAATALOUSTUOTTAJAIN VARSINAIS-SUOMEN LIITTO .................................................................. 8

JÄSENET ...................................................................................................................................... 8

JOHTOKUNTA ............................................................................................................................... 8

VALIOKUNNAT JA TOIMIKUNNAT ................................................................................................. 8

EDUSTAJAT MTK:SSA .................................................................................................................... 9

TARKKAILIJAT .............................................................................................................................. 10

TILINTARKASTAJAT ...................................................................................................................... 10

TOIMIHENKILÖT ........................................................................................................................... 10

JOHTOKUNNAN TOIMINTA .............................................................................................................. 12

JOHTOKUNNAN KÄSITTELEMÄT TÄRKEIMMÄT AIHEET ............................................................... 12

TYÖVALIOKUNTA ......................................................................................................................... 12

LIITON KOKOUKSET ......................................................................................................................... 13

KEVÄTKOKOUS ............................................................................................................................. 13

SYYSKOKOUS ................................................................................................................................ 15

Toimintasuunnitelma 2011 ........................................................................................................... 17

KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA.................................................................................................... 20

TOIMINTA JA TAPAHTUMAT ............................................................................................................ 21

VILJANTUOTANTO ........................................................................................................................ 21

SOKERIJUURIKAS ......................................................................................................................... 23

VARHAISPERUNA .......................................................................................................................... 23

LYPSYKARJATALOUS ..................................................................................................................... 24

LIHATALOUS ................................................................................................................................. 24

LUOMUTUOTANTO ....................................................................................................................... 25

Luomu Tuottajaliitossa ................................................................................................................ 25

Luomu Varsinais-Suomessa ......................................................................................................... 25

SOSIAALIPOLITIIKKA .................................................................................................................... 26

MAA-JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA................................................................................................... 26

MAASEUTUNUORET ..................................................................................................................... 27

KULUTTAJATYÖ ............................................................................................................................ 27

KYLVÖNSIUNAUSTILAISUUDET JA SADONKORJUUJUHLAT ........................................................... 27

AKTIIVISTA VAIKUTTAMISTA ERI RYHMISSÄ ................................................................................. 28

PUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEEREIDEN NEUVOTTELUKOKOUS ...................................................... 29

HANKETOIMINTA ............................................................................................................................ 30

TARMOKAS-KRAFTFULL-TIEDONVÄLITYSHANKE ......................................................................... 30

TEHO-HANKE ............................................................................................................................... 31

ELLU-HANKE ................................................................................................................................ 33

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN MAHDOLLISUUDET-HANKE ............................................................ 33

SÄÄTIÖ ............................................................................................................................................ 34

MAANOMISTAJIEN ARVIOINTIKESKUS ........................................................................................... 35

TILIT JA TASE .................................................................................................................................. 36

TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS .................................................................................................... 39

YHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT V. 2011 ............................................................................................ 41

LIITON TILASTO ............................................................................................................................... 57

MTK-Varsinais-Suomen johtokunta 2011 ........................................................................................... 58


Toimintakertomus 2010 5

Puheenjohtajan tervehdys

Vuonna 2010 maatalouden kannattavuus ei kohentunut

odotetulla tavalla. Kotieläinsektori tuotannonalasta

riippumatta voi huonosti. Viljelijöiden

huonon neuvotteluaseman johdosta kustannusten

nousua ei ole saatu siirrettyä tuottajahintoihin.

Kaupan marginaalit ovat kasvaneet viljelijöiden

toimeentulon kustannuksella.

Vuoden 2009 sato oli ennätyksellisen suuri,

mikä aiheutti suuren tarjonnan, etenkin ohramarkkinoilla.

Suomessa interventiovarastoja jouduttiin

vuokraaman lisää suuren ohramäärän takia. Viljan

alhainen hinta ja edellisen sadon markkinoinnin

vaikeudet laittoivat monen viljelijän miettimään,

mitä kylvää keväällä 2010. Järjestömme aktiivinen

työ viljelyn ohjaamiseksi öljykasvien ja muun kuin

rehuviljan viljelyyn onnistui todella hyvin. Öljykasvien

viljelyala moninkertaistui. Viime syksynä ohran

interventio-osto myös päättyi, mikä tekee jatkossa

ohran viljelyn ja markkinoinnin haasteellisemmaksi.

Loppukesällä maailmalta kantautui uutisia sadon

epäonnistumisesta, joka heijastui meillä hintojen

nousuna. Syksyllä viljojen hinnat nousivat reippaasti.

Myös Suomessa sato jäi pieneksi, hinnat pysyivät

ylhäällä.

Kotieläintuotannossa rehukustannukset jatkoivat

nousua, mikä on heikentänyt lihan-, maidon- ja

kananmunantuotannon kannattavuutta. Tuottajahinnat

eivät ole nousseet samassa suhteessa.

Hintojen nousu on hidasta. Yhdeksi syyksi on

väitetty tuontia, joka on seurausta osaksi saksan

rehurasvojen dioksiinikriisistä. Siellä lihan kulutus

laski ja saksalaista sianlihaa on markkinoilla runsaasti.

Meillä tuontilihan alkuperän häivyttäminen

on kaupan ja eräiden elintarvikejalostajien tietoista

politiikkaa. Kotimaisuutta ei nähdä tarpeeksi myyvänä,

jota kannattaisi tuoda enemmän näkyviin. Tuotemerkeillä

luodaan kuva suomalaisesta tuotteesta,

vaikka raaka-aineet on tuotu ulkomailta.

Syksyllä keskusteltiin viljelijän neuvotteluaseman

parantamisesta elintarvikeketjussa. Eduskunnassa

on käsittelyssä tuottajaorganisaatiolaki, joka parantaisi

huomattavasti meidän asemaamme ketjun yhtenä

lenkkinä. EU:n komissio on jo lain hyväksynyt.

Meillä lakia on lievennetty, mutta silti eduskunta

ei ole saanut päätöstä aikaiseksi. Kauppa ja kilpailuvirasto

suhtautuvat lakiin hyvin kielteisesti. Aika

näyttää, onko tällä vaikutusta lain etenemiseen.

EU:n maatalouspolitiikan uudistus tulee eteen

vuoden 2014 alusta. Komission antama tiedonanto

marraskuussa ei antanut meille mitään vastauksia.

Siinä ei ollut mitään vastauksia kokonaisrahoituksesta,

eikä eri tukimuotojen suuruudesta. Myös jäsenvaltioiden

osaksi

rahoittamien tukien

mahdollisuuksista ei

tullut mitään tietoa.

Maaseudun kehittämistä

koskevat tuet

komissio mahdollisesti

säilyttäisi. Ehdotuksia

odotellaan

kuluvana vuonna.

Paineita EU:n

budjetin painopisteiden

muuttamisesta

on olemassa maatalousrahoituksen

kustannuksella.

Kuluvana vuonna järjestön tärkein tehtävä on

markkinaedunvalvonta. On tehtävä lujasti töitä

tuottajahintojen korotuksien eteen. Myös tuotantokustannusten

nousua hillitsemään on etsittävä uusia

vaihtoehtoja. Hyvä esimerkki tästä on liittojen tekemä

lannoitekysely, johon tuli runsaasti vastauksia ja

kommentteja. Tästä on hyvä jatkaa.

Hyvät jäsenet ja yhteistyökumppanit,

kiitoksia yhteistyöstä ja menestystä vuodelle 2011.

Tapani Heikkilä


6

Toimintakertomus 2010

Maatalous Varsinais-Suomessa

Maatalouden rakennemuutos jatkui voimakkaana

kertomusvuoden aikana. Varsinais-Suomessa oli

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

tilastojen mukaan 6635 maatilaa vuonna 2010.

Maatilojen määrä laski 141 kpl kertomusvuoden

aikana. Peltomaata Varsinais-Suomessa on 294 800

hehtaaria ja maatilojen keskipinta-ala oli 44 hehtaaria.

Tuottajayhdistysten jäsentiloja oli kertomusvuoden

lopussa 6 209 ja jäseniä oli yhteensä 14 893.

Jäsentilojen määrä laski vuoden aikana 120 kpl ja

jäsenmäärä laski 266 henkilöllä.

Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan

mukaan Varsinais-Suomessa 2010

Kotieläinten lukumäärät

Varsinais-Suomessa 2010

Tuotantosuunta tilat tilat +/-

2010 2009 ed. vuodesta

Lypsykarjatalous 294 322 -28

Muu nautakarjatalous 159 164 -5

Sikatalous 438 474 -36

Siipikarjatalous 264 275 -11

Lammas- ja vuohitalous 52 55 -3

Hevostalous 125 129 -4

Viljanviljely 3913 3961 -48

Erikoiskasvituotanto 839 844 -5

Puutarhakasvien viljely 277 281 -4

Muu kasvintuotanto 238 235 3

Muu tuotanto 36 36 0

Tilat yhteensä 6635 6776 -141

Lähde: MMM/Tike

2010 2009 ed.vuosi

+/-

Lypsylehmät 8 662 8 718 -56

Emolehmät 4 339 3 931 408

Sonnit 2 v. ja yli 626 565 61

Emakot ja karjut (698kpl) 40 382 38 922 1 460

Lihasiat 50 kg ja yli 126 910 128 147 -1 237

Muut siat 20- alle 50 kg 85 909 87 302 -1 393

Porsaat alle 20 kg 117 466 106 535 10 931

Munivat kanat väh. 20 vko 2 051 518 1 755 265 269 253

Kanapoikaset alle 20 vko 562 778 526 778 36 000

Broilerit 1 066 534 1 011 252 55 282

Kalkkunat 82 709 90 374 -7 665

Lampaat 12 936 12 936

Hevoset 2 217 231 -14

Lähde: MMM/Tike


Toimintakertomus 2010 7

Viljelyalat ja keskisadot Varsinais-Suomessa 2010

Pinta-ala 1000 ha

sato kg/ha

2010 2009 ed. vuosi +/- koko maa 1000 ha 2010 2009

Syysvehnä 11,9 9,1 2,8 22,3 4330 4150

Kevätvehnä 54,1 60,6 -6,5 191,5 3390 4330

Ruis 4,6 3,6 1 25,2 3290 3180

Rehuohra 39,8 41,8 -2 396,6 3340 4180

Mallasohra 28,3 50,7 -22,4 78,7 3200 4240

Kaura 27,4 31 -3,6 296 3040 4240

Peruna 1,8 1,8 0 25,1 16480 17870

Sokerijuurikas 6,7 6,9 -0,2 14,6 38100 40140

Rypsi ja rapsi 37,9 19,4 18,5 158 1020 1780

Puutarhakasvit 3,2 2,9 0,3 12,2

Härkäpapu 3 0,8 2,1 9,4

1) nurmet alle 5 v. 28,6 28,8 -0,2 659,3

2) nurmet 5 v. ja yli 5,2 5,2 0 33

3) Kesanto 34,4 23,6 10,8 307

1) Heinä, siemenheinä, tuore-ja säilörehun viljely sekä laitumet

2) Käytössä olevat luonnonniityt- ja laitumet, sekä hakamaa

3) Kesannot, luonnonhoitopelto ja viherlannoitusnurmet

Lähde: MMM/Tike

Kaikki

hakkuutavat

(sisältää

sekaleimikot)

Uudistushakkuu

Harvennushakkuu

Ensiharvennus

Kantohinnat: koko Koko vuosi 2010

Länsi-Suomi/Varsinais-Suomi (liitto): Pystykauppa (Sisältää erikoispuutavaralajit)

Aineisto, m3

Osuus, %

Keskihinta, €/m3

Hajonta +/-, €/m3

Kaupat, kpl

Aineisto, m3

Osuus, %

Keskihinta, €/m3

Hajonta +/-, €/m3

Kaupat, kpl

Aineisto, m3

Osuus, %

Keskihinta, €/m3

Hajonta +/-, €/m3

Kaupat, kpl

Aineisto, m3

Osuus, %

Keskihinta, €/m3

Hajonta +/-, €/m3

Kaupat, kpl

Muu

tukki

Muu

kuitu

Mäntytukki

Kuusitukki

Koivutukki

Mäntykuitu

Kuusikuitu

Koivukuitu

Energiapuu

Yhteensä

91 606 133 324 7 327 67 857 62 991 25 475 276 14 073 63 514 500 493

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

55,52 57,14 37,83 16,31 21,26 15,20 17,12 12,27 1,48

7,11 7,07 6,49 3,87 4,87 3,11 12,81 3,72 340,36

579 584 326 585 585 544 16 470 111 653

74 157 116 945 6 274 27 300 40 410 13 615 244 11 168 59 565 383 329

81 % 88 % 86 % 40 % 64 % 53 % 88 % 79 % 94 % 77 %

56,77 57,80 38,82 18,56 23,34 17,11 17,33 12,83 1,23

4,62 4,67 5,14 3,39 3,89 2,22 12,24 3,61 409,05

456 452 273 444 440 393 13 367 81 522

14 778 11 249 818 26 476 16 714 6 619 32 2 097 81 79 264

16 % 8 % 11 % 39 % 27 % 26 % 12 % 15 % 0 % 16 %

49,06 50,07 30,64 15,88 17,54 13,56 15,47 9,59 9,89

5,58 5,14 7,84 2,99 3,26 2,66 13,72 2,99 2,59

258 262 85 274 279 249 4 172 10 294

268 128 49 12 287 2 982 4 032 226 2 260 22 232

0 % 0 % 1 % 18 % 5 % 16 % 2 % 4 % 4 %

42,47 36,94 33,49 12,12 13,88 11,12 8,60 6,91

9,90 12,16 9,73 3,57 4,47 3,10 3,45 4,14

32 27 7 124 114 112 23 22 142

MTK / Repun hintainfo / 14.3.2011


8

Toimintakertomus 2010

Maataloustuottajain

Varsinais-Suomen Liitto

MTK-VARSINAIS-SUOMI RY. V. 2010

JÄSENET

Liiton yhteisöjäseninä olivat kertomusvuonna:

Maataloustuottajain yhdistyksiä 49

Manttaalikuntia 43

Osuuskunta Länsi-Maito

LSO Osuuskunta

Itikka Osuuskunta

Raisio Oyj

Tapiola

Vihannesviljelijät/ProAgria Farma

Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat

JOHTOKUNTA

Puheenjohtaja

Simo Kolkkala, Mellilä, jäsen v.sta 1999

Varapuheenjohtaja

Tapani Heikkilä, Mynämäki, jäsen v:sta 1999

Muut jäsenet

Kaunisto Timo, Laitila, jäsen v:sta 2006

Kirjonen Ari-Pekka, Pertteli, jäsen v:sta 2008

Lindholm Jussi, Perniö, jäsen v:sta 2010

Pohjanpalo Nina, Yläne, jäsen 2007

Silén Urban, Perniö, jäsen v:sta 2006

Suominen Jaakko, Paattinen, jäsen v:sta 2003

Suominen Jouni, Sauvo, jäsen v:sta 2008

Taneli Eeva, Loimaan Seutu, jäsen v:sta 2007

Vesola Henna-Maija, Lokalahti, jäsen v:sta 2003

Vähä-Piikkiö Kalle, Rusko, jäsen v:sta 2004

VARSINAIS-SUOMEN LIITON

VALIOKUNNAT V. 2010

JOHTOKUNNAN TYÖVALIOKUNTA

Simo Kolkkala, Mellilä

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Eeva Taneli, Loimaa

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko

Paavo Myllymäki, sihteeri

MAITOVALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Jaakko Suominen, Paattinen

Janne Tiiri, Oripää

Sauli Lähteenmäki, Rusko

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

ETELÄISTEN LIITTOJEN

LIHAVALIOKUNTA

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko / MTK:n sikajaosto

Jaakko Halkilahti, Salon seutu/MTK:n johtokunta

Tiina Varho-Lankinen, Oripää

Tapio Rintala, Yläne

Ville Kalluinen, sihteeri

KANATALOUSASIAT

Pekka Saarinen, Loimaa

Samuli Simula, Laitila

Jukka Huittinen, Kisko

Timo Kaunisto, Laitila

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

VILJAVALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Totti Nuoritalo, Somero

Pekka Eskola, Loimaa

Erkki Haavisto, Raisio

Jouni Suominen, Sauvo/MTK:n kylvösiemenjaosto

Tapio Ylitalo, Paattinen/MTK:n öljykasvijaosto

Tapani Heikkilä, Mynämäki/MTK:n mallasohrajaosto

Simo Kolkkala, Mellilä/MTK:n viljavaliokunta

Aino Launto-Tiuttu, sihteeri

JÄRJESTÖ- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA

Timo Kaunisto, Laitila

Juhani Koitto, Suomusjärvi

Henrik Korpi, Aura

Johanna Lassila-Pärkö, Kodisjoki

Nina Pohjanpalo, Yläne

Aino Launto-Tiuttu, sihteeri

VEROASIAT

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Tero Tanner, Vehmaa

Jaakko Nieminen, Kuusjoki

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö


Toimintakertomus 2010 9

LÄNTINEN MAA- JA YMPÄRISTÖ-

POLITIIKKA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Timo Kaunisto, Laitila

Urban Silén, Perniö

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

SOSIAALIPOLIITTINEN VALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Henna-Maija Vesola, Lokalahti

Hannu Junnila, Salon Seutu

Aino Launto-Tiuttu, yhteyshenkilö

SOKERIVALIOKUNTA

Mika Örri, Perniö

Jaakko Halkilahti, Salon Seutu

Juha Kontu, Kalanti

Seppo Rekola, Masku

Tero Sainio, Salon Seutu

Mari Suominen, Sauvo

Hannu Tahkokallio, Pertteli

Pekka Myllymäki, Mietoinen

Urban Silén, Perniö

Paavo Myllymäki, sihteeri

VARHAISPERUNATOIMIKUNTA

(Yhteisvaliokunta ÅSP:n ja

MTK-Satakunnan kanssa)

Jaakko Lehmuskoski, Rymättylä

Eero Saarinen, Rymättylä

Jaakko Hiltunen, Meri-Naantali

Jussi Launto, Sauvo-Karuna

Samuli Simula, Laitila

Jaakko Heikkilä, Masku

Tommi Vippola, Laitila

Ville Kalluinen, sihteeri

MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA

Juuso Hulmi, Alastaro

Anna Mäki-Punto, Loimaa

Tomi Nukki, Mynämäki

Tero Mahkonen, Vahto

Teija Lehto, Somero

Riitta Kilpiö, Salo

Aki-Ville Valo, Paimio

Kimmo Yli-Antola, Laitila

Jussi Lindholm, Perniö, (liiton johtokunta)

Ville Kalluinen, sihteeri

LUOMUVALIOKUNTA

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Matti Tilkanen, Karinainen

Kaisa Riiko, Angelniemi

KULUTTAJATYÖRYHMÄ

Elina Heino, Vehmaa

Satu Näykki, Somero

Riikka Antola, Mynämäki

Hanna Takatalo, Karinainen

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Aino Launto-Tiuttu, sihteeri

KYLVÖSIEMENVALIOKUNTA

Eeva Taneli, Loimaan Seutu

Jouni Suominen, Sauvo-Karuna

Markku Salo, Mellilä

Heikki Vesanen, Koski Tl

Mika Örri, Perniö

Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi

Raimo Nordman, ProAgria Farma, sihteeri

MAASEUTUYRITTÄJÄTYÖRYHMÄ

Satu Anttila, Nousiainen

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli

Tuija Rainio, Meri-Naantali

Paavo Myllymäki, sihteeri

Valtatie 8-työryhmä

Pj. Tapani Heikkilä, Mynämäki

Di Ralf Rehnberg, Maanomistajien

Arviointikeskus Oy, asiantuntija

Ville Kalluinen, yhteyshenkilö

EDUSTAJAT MTK:SSA

MTK:n valtuuskunnassa

Antti Airikki, Nousiainen

Simo Kolkkala, Mellilä

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen, Laitila

Jouni Tuomola, Loimaa

MTK:n valtuuskunnassa varaedustajina

Elina Heino, Vehmaa

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Matti Tilkanen, Karinainen

MTK:n kylvösiemenvaliokunnassa

Jouni Suominen, Sauvo

MTK:n lihavaliokunnan sikajaostossa

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko

MTK:n kananmunavaliokunnassa

Pekka Saarinen, Loimaa

MTK:n luonnonmukaisen tuotannon

valiokunnassa

Matti Tilkanen, Karinainen

MTK:n perunavaliokunnassa (varhaisperuna)

Eero Saarinen, Rymättylä

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnassa

Pekka Myllymäki, Mietoinen ja

Urban Silén, Perniö


10

Toimintakertomus 2010

MTK:n viljavaliokunnassa

Simo Kolkkala, Mellilä

MTK:n viljavaliokunnan

mallasohrajaostossa

Tapani Heikkilä, Mynämäki

MTK:n viljavaliokunnan

öljykasvijaostossa

Tapio Ylitalo, Paattinen

MTK:n maaseutuyrittäjävaliokunnassa

Satu Anttila, Nousiainen

MTK:n naistyöryhmässä

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen, Laitila

MTK:n kuluttajatyöryhmässä

Elina Heino, Vehmaa

EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ

Raisio Oyj:n yhtiökokouksissa

(myös valtakirjat) Simo Kolkkala, Mellilä,

varalla Jaakko Halkilahti, Salon Seutu

Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokouksissa

Jaakko Halkilahti, Salon Seutu,

varalla Tapani Heikkilä, Mynämäki

HK-Ruokatalo Oyj:n yhtiökokouksissa

Kalle Vähä-Piikkiö Ruskolta,

varalla Jaakko Suominen, Paattinen

Muut edustukset

toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki tai

hänen määräämänsä henkilö.

TARKKAILIJAT

Sokeritehtaiden tarkkailijat,

Sucros/Salon tehdas

Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo

Mika Örri, Perniö

Juha Kontu, Kalanti-Uusikaupunki

Pekka Leskinen, Masku

Tero Sainio, Halikko-Salo

Mari Suominen, Sauvo

Hannu Tahkokallio, Pertteli

Heikki Vesanen, Koski Tl

Viljakaupan tarkkailijat

Pekka Eskola, Loimaa

Tapio Halla, Pertteli

Harri Mäkitalo, Vehmaa

Juha Reponen, Perniö

Heikki Sariola, Somero

Risto Vähätalo, Vahto

TILINTARKASTAJAT

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet

KHT Matti Huhtala Ruskolta,

pankinjohtaja Eero Koskinen, Pöytyältä ja

maaseutuyrittäjä Anneli Salminen Taivassalosta.

Varajäseninä toimivat HTM Simo Laaksonen

Loimaalta, Elisa Koho, Tarvasjoelta sekä

Jouko Siivo Perttelistä.

TOIMIHENKILÖT

Myllymäki Paavo,

toiminnanjohtaja 1.1.1987–

Kalluinen Ville,

agrol. AMK, aluepäällikkö 1.10.2006–

Launto-Tiuttu Aino,

MMM, aluepäällikkö 1.9.1988–

Sorvola-Löfstedt Terhi,

agrol. YAMK, aluepäällikkö 1.7.1997–

Ruohonen Marja-Terttu,

yo-merkonomi, toimistosihteeri 23.3.1987–

Numminen Antti,

agrol. AMK, hanketyöntekijä 15.12.2008–31.12.2010

Raimoranta Sari,

agrol. AMK, hanketyöntekijä 1.12.2008–

Kaasinen Susanna,

LuK, suunnittelija 15.9.2009–31.12.2010

Luotettava kaupantekijä


Toimintakertomus 2010 11


12

Toimintakertomus 2010

Johtokunnan toiminta

Johtokunnan kokouksissaan

käsittelemät tärkeimmät asiat

Liiton johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana

kymmenen kertaa. Seuraavassa on johtokunnan

kokouksissaan käsittelemät tärkeimmät asiat. Johtokunnan

kokouksiin ovat tarvittaessa osallistuneet

MTK:n johtokunnan jäsen Jaakko Halkilahti ja MTK:

n valtuuskunnan varsinaissuomalaiset jäsenet.

11.1. – Johtokunnan järjestäytyminen

– Maatalouspoliittiset kysymykset

– Eduskuntakatsaus

– Katsaus hankkeiden toimintaan

– kevätkauden toiminta

25.1. – Valiokuntien ja edustajien nimeäminen

– Vastuuyhdistysten nimeäminen

– Vastuukansanedustajien nimeäminen

– Maatalouspoliittiset asiat,

yritysvierailujen raportit

11.2. – Henkilöstöasiat

– Johtokunnan ja valtuuskunnan jäsenten

koulutuspäivä

11.10. – Esitykset MTK:n valiokuntiin

– Toimintasuunnitelman ja talousarvion

perusteet

– Yhdistysten jäsenmaksuperusteet

– Syyskauden toiminta

– Lannoitemarkkinoihin vaikuttaminen

1.11. – Toimintasuunnitelma 2011

– Talousarvion valmistelu

– Maatalouspoliittiset kysymykset

– Hankkeiden raportit

15.11. – Syyskokouksen asiat

MTK:n valtuuskunnan syyskokouksen asiat

– Eduskuntakatsaus

– Katsaukset liiton ja MTK:n toimintaan

– Maatalouspoliittiset kysymykset

– Luomuhankkeen valmistelu

Johtokunnan työvaliokunta

Johtokunnan työvaliokunta valmisteli johtokunnalle

tulevia asioita. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden

aikana kaksi kertaa.

15.3. – Vuoden 2009 tilinpäätös ja tilien

hyväksyntä

– Yhdistysten jäsenmaksun 1. erän kanto

MTK:n strategiakyselyyn vastaaminen

– Kesäkauden toiminta

– Maatalouspoliittiset kysymykset

29.3. – Henkilöstöasiat

– Maalaistentalon tilannekatsaus

– Henkilöstöasiat

– Lähivakuutus ja ensiapukoulutus

31.5. – Tutustuminen Aurajokisäätiön toimintaan

– Kevään satovahingot ja ministeritapaaminen

– Varsinais-Suomen kansanedustajatapaamisen

valmistelu

– Maakuntakaava

– Luomuhankkeen hakeminen

13.9. – Katsaukset kesäkauden toimintaan

MTK:n johtokunnan katsaus

– Eduskuntakatsaus

– Yläneen ym. susitilanne

– Eri tuotteiden markkinatilanne

MTK-Varsinais-Suomen johtokunta tutustumassa

Liedossa sijaitsevaan kosteikkoon ja Aurajoki -säätiön

toimintaan.


Toimintakertomus 2010 13

Liiton kokoukset

KEVÄTKOKOUS

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton kevätkokous

pidettiin 14.4.2010 illalla Liedon kunnantalolla.

Paikalla oli yli 144 tuottajaa, joista virallisia

kokousedustajia oli 108. Liedon kunnan tervehdyksen

kokoukseen toi kunnanjohtaja Terhi Isotalo.

Kokouksen puheenjohtajana toimi MTK-Liedon

puheenjohtaja Markku Hyssälä ja sihteerinä Aino

Launto-Tiuttu liiton toimistosta.

Kokous hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja

tilit vuodelta 2009 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden

vuoden 2009 tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille.

Tilikauden tulos oli 249 425,30 euroa ylijäämäinen.

Liiton tase oli 31.12.2009 yhteensä 2 681 452,09

euroa.

MTK-Askainen-Velkua ja MTK-Lemu purettiin ja

liitettiin MTK-Maskun yhdistykseen, paitsi Velkuan

tuottajat liittyivät MTK-Meri-Naantalin yhdistykseen.

Muutos astui voimaan vuoden 2010 alusta.

Muutosten jälkeen liiton alueella on 49 tuottajayhdistystä.

Kokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi

palkittiin tuottajayhdistysten välisessä toimintakilpailussa

v. 2009 menestyneet yhdistykset.

Maataloustuottajayhdistykset yli 100 viljelmää

1. MTK-Vehmaa

2. MTK-Loimaan seutu

3. MTK-Laitila

Maataloustuottajayhdistykset korkeintaan 100

viljelmää

1. MTK-Kodisjoki

2. MTK-Lokalahti

3. MTK-Pyhäranta

Viralliset kokousedustajat ilmoittautumassa

liiton kevätkokoukseen.

Liiton kevätkokouksessa palkittiin

toimintakilpailussa menestyneet yhdistykset.

Palkinnot vastaanottivat Pekka Ahokas

Loimaalta, Elina Heino Vehmaalta, Heikki

Meriö Laitilasta, Timo Yli-Karro ja Johanna

Lassila-Pärkö Kodisjoelta ja Maaret Tukiainen

Lokalahdelta.

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa Vehmaan

yhdistys korkeimmalla pistemäärällä.

Nuortenkerhojen toimintakilpailun tulokset:

1. Peimarin nuoret tuottajat

2. Kosken maaseutunuorten kerho

3. Laitilan maaseutunuorten kerho

Maaseutunuorten kiertopalkinnon saa vuodeksi Peimarin

nuoret tuottajat korkeimmalla pistemäärällä.

Maataloustuottajain yhdistyksissä uusina puheenjohtajina

aloittaneet saivat puheenjohtajan

nuijat. Uusia puheenjohtajia vuonna 2010 olivat:

Juuso Hulmi Alastarolta, Mikko Sirkiä Aurasta,

Martti Mäkitalo Koskelta, Raija Vähätalo Laitilasta,

Juha Aalto Mynämäeltä, Matti Anttila Nousiaisista,

Liiton kevätkokous väkeä Liedossa.


14

Toimintakertomus 2010


Tykkään työstäni,

mutta vaimoani

rakastan!


Toimintakertomus 2010 15

Liiton syyskokouksen alussa jaettiin MTK:n valtuuskunnan myöntämät kultaiset ansiomerkit ja

MTK:n johtokunnan myöntämät ansiomerkit saajilleen.

SaijaTeinilä Salosta, Totti Nuoritalo Somerolta ja

Hannu Heinonen Taivassalosta.

Kokousesitelmän piti MTK:n puheenjohtaja Juha

Marttila. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti maataloustuotannon

julkisuuskuvasta, alhaisista markkinahinnoista,

kotieläintalouden tukieroista eri alueilla

Suomessa sekä viljan tukkoisesta markkinatilanteesta.

Kokouksen kannanotto

MTK-Varsinais-Suomen kevätkokous vaatii pikaisia

toimenpiteitä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.

Viimeisen kahden vuoden aikana maanviljelijöiden

tulot ovat alentuneet dramaattisesti.

Reaaliansiot maatiloilla ovat alhaisimmillaan koko

2000-luvulla ja muihin väestöryhmiin verrattuna

viljelijöiden tulot ovat puolta pienemmät.

Tulokehitys on ollut negatiivista, vaikka maatalouden

rakennemuutos, tuottavuuden nousu,

tilakoon kasvu ja investoinnit ovat olleet jatkuvia.

Tässä tilanteessa tarvitaankin uusia toimenpiteitä,

joilla tulokehitys saadaan positiiviseksi. Viljelijöiden

osalta ratkaisu ei voi olla vain työmäärän lisääminen

tila- tai yksikkökokoa kasvattamalla. Tarvitaan myös

aidosti ja kestävästi maatalouden kannattavuutta

parantavia toimenpiteitä.

Maan hallitukselta odotamme lopultakin toimenpiteitä,

joilla maatalouden tulokehitys saadaan

hallitusohjelmassa sovitun mukaiseksi. Erilaiset

työryhmät ovat istuneet jo riittävän pitkään – nyt on

toimenpiteiden aika. Hallituksella on mahdollisuus

suoraan vaikuttaa tuotantokustannusten alentamiseen

mm. veroratkaisuin. Maataloustuotteiden hintoja

tulee korottaa ja hallituksen tuleekin vaikuttaa

Euroopan unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan,

jotta nykyinen maataloustuotteiden alennusmyynti

saadaan loppumaan.

Jatkuvien kustannussäästöjen tavoittelu yhteiskunnassa

uhkaa kouluruoan laatua. Kustannusten

pienentämiseksi keittiöiden on hankittava raakaaineet

halvimpaan mahdolliseen hintaan, minkä

seurauksena kotimaisten tuotteiden käyttö on

romahtanut. Vaadimme kouluruuan raaka-aineiden

hankintaan osoitettavan nykyistä enemmän määrärahoja

sekä hankinnoista päättäville mahdollisuutta

suosia kotimaisia tuotteita.

Kevätkokous paheksuu vähittäiskaupan käymää

elintarvikkeiden epätervettä hintakilpailua. Epäterveen

hintakilpailun lopputuloksena on ainoastaan

kuluttajien valinnanmahdollisuuksien heikentyminen

sekä suomalaisen maataloustuotannon vaarantuminen.

Edellytämme kotimaiselta vähittäiskaupalta

yhteisvastuullisuutta.

SYYSKOKOUS

Liiton syyskokous pidettiin 27.11.2010 Someron

Teeriharjulla. Paikalla oli 162 henkilöä, joista 140

oli virallisia kokousedustajia. Someron kunnan

tervehdyksen kokoukseen toi kaupunginjohtaja Leo

Haltsonen. Kokouksen puheenjohtajana toimi MTK-

Someron puheenjohtaja Totti Nuoritalo ja sihteerinä

Ville Kalluinen liiton toimistosta.

Kokouksen aluksi jaettiin MTK:n kultaiset ansiomerkit

sekä ansiomerkit. Lisäksi muistettiin liiton

puheenjohtaja Simo Kolkkalaa hänen jättäessään

puheenjohtajan tehtävät.

Kokousesitelmän piti MTK:n toiminnanjohtaja

Antti Sahi.

Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2011 hyväksyttiin

yksimielisesti seuraavan lisäyksen jälkeen:

”Toimimme yksityisen maanomistuksen ja turvallisen

maaseutuasumisen puolesta”. Järjestötyössä jäsenrekisterin

uudistus on merkittävä asia. Yhdistyksiä

kannustetaan toimimaan kuntarakenteen mallin

mukaan. Samoin kokous vahvisti luottamushenkilöiden

palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

sekä liiton talousarvion vuodelle 2011. Jokaisen

yhdistyksen jäsenmaksua liitolle korotetaan 1.5 %

vuoden 2010 jäsenmaksuihin verrattuna.


16

Toimintakertomus 2010

Liiton johtokuntaan valittiin vuosiksi 2011-2013

uudelleen Ari Kirjonen Perttelistä ja Tapani Heikkilä

Mynämäeltä. Erovuoroiset Simo Kolkkala Mellilästä

ja Jouni Suominen Sauvosta eivät olleet enää käytettävissä,

joten uusina jäseninä johtokuntaa valittiin

Heikki Jalli Koskelta ja Tatja Vahtivaara Paimiosta.

Tilintarkastajiksi vuodeksi 2011valittiin yksimielisesti

Matti Karppinen Karjalasta, Matti Huhtala (KHT)

Ruskolta ja Eero Koskinen Pöytyältä. Varatilintarkastajiksi

valittiin Simo Laaksonen (HTM) Loimaalta,

Jouko Siivo Perttelistä sekä Elisa Koho Tarvasjoelta.

MTK:n valtuuskuntaan valittiin äänestyksen

jälkeen vuosiksi 2011- 2012 Antti Airikki Nousiaisista

jatkamaan ja Anna Setälä Laitilasta uutena. Hannele

Mäki-Ettala Mustonen ei asettunut enää ehdokkaaksi.

MTK:n valtuuskunnan varajäsenten valinnassa on

aiempina vuosina tapahtunut virhe ja yksi varaedustaja

on jäänyt valitsematta. Näin ollen kokouksessa

valittiin kolme varajäsentä valtuuskuntaan ja yhden

varaedustajan toimikaudeksi arvottiin vuosi 2011.

Kokous valitsi MTK:n valtuuskunnan varajäseniksi

vuosiksi 2011-2012 Elina Heinon Vehmaalta ja

Juha Jokiniemen Somerolta sekä vuodeksi 2011 Matti

Tilkasen Karinaisista.

Varsinais-Suomen Maataloustuottajain Säätiön

hallitukseen vuosiksi 2011–2012 valittiin Mervi Puonti

Pyhärannasta uudelleen ja varajäseneksi Päivi Ahala

Vehmaalta.

Keskustelussa kannettiin huolta mm. haja-asutusalueiden

jätevesiasetuksesta, Etelä-Suomen maatalouden

edunvalvonnasta sekä vastustettiin raiviopeltojen

hyväksymistä ympäristö- ja lfa-tukikelpoisiksi. MTK:

lta vaadittiin kantaa GMO-tuotteisiin ja -viljelyyn.

Kokouksen antama kannanotto:

MTK-Varsinais-Suomen syyskokous

huolissaan alkutuotannon

kannattavuudesta

Lähiruoka on reilua ruokaa

Suomalainen alkutuotanto ansaitsee palkan arvokkaasta

työstään – ruoan tuottamisesta. Alkutuotannon

osuus elintarvikeketjun tulonjaossa on nyt

historiallisen alhainen. Heikko kannattavuus on

uhka alkutuotannon tulevaisuudelle ja viljelijöiden

jaksamiselle. Maahan on luotava kuluttajien ja

tuottajien hyväksymä lähiruokamääritelmä, jossa

noudatetaan reilun kaupan periaatteita.

Suomalainen viljelijä tuottaa eettisesti ja ekologisesti

kestävää ruokaa suomalaisille. Maatalouden

ravinnekuormitus on viime vuosina vähentynyt

määrätietoisen työn tuloksena. Kotimaista ruokaa ei

tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja, jolloin hiilidioksidipäästöjä

ei synny turhaan.

Petoeläinkannat on saatava kuriin

Liiton toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki kiitti

Simo Kolkkalaa menestyneestä luottamustoimiurasta

liiton syyskokouksessa Somerolla 27.11.2010.

Varsinais-Suomen tiheää susikantaa on vähennettävä

nopeasti kestävän kannanhoidon periaatetta

noudattaen. Sudet ovat aiheuttaneet jo tuntuvia

taloudellisia vahinkoja maakunnan kotieläintuotannolle.

Maaseudun yleinen viihtyvyys kärsii ja

luo ihmisiin turvattomuuden tunnetta. Vaadimme

valtion riistahallinnolta pikaisia toimia susikannan

tehokkaampaan säätelyyn Varsinais-Suomessa.

Ylisuuret hylje- ja merimetsokannat vaarantavat

kalastuselinkeinon rannikollamme. Hylje- ja merimetsokantoja

on vähennettävä selvästi nykyisestä,

jotta saariston perinteinen elinkeino voi jatkua.

Suomalainen ruoka tuo

hyvinvointia ja työllisyyttä

Liiton syykokouksen väkeä Someron

Teeriharjulla 27.11.2010.

MTK-Varsinais-Suomen tuottajaväki vetoaa suomalaisiin,

jotta valitsemme kotimaisen vaihtoehdon

jouluhankintoja tehdessämme. Kotimainen ruoka

työllistää 300 000 henkilöä. Nyt on aika varmistaa,

että nämä työpaikat pysyvät Suomessa luomassa

hyvinvointia meille kaikille. Tehdään herkullisia

työllisyystekoja. Valitaan ruokapöytään turvallisia

ja taidolla tuotettuja kotimaisia elintarvikkeita!


Toimintakertomus 2010 17

ANSIOMERKKIEN SAAJAT

MTK:n kultaiset ansiomerkit

Lindström Raimo, pankinjohtaja, Mellilä

Lähdetie Pasi, agr. Johtaja, Salon Seutu

Lähteenmäki Sauli, maanviljelijä, Rusko

Mäki-Ettala-Mustonen Hannele, emäntä, Laitila

Siivo Jouko, pankinjohtaja, Pertteli

Suominen Jaakko, agr. Maanviljelijä, Paattinen

Tuomola Jouni, maanviljelijä, Loimaan Seutu

Ylitalo Tapio, maanviljelijä, Paattinen

MTK:n ansiomerkit

Aalto Tuomo, maanviljelijä, Marttila

Aarnio Jukka, maanviljelijä, Salo

Airikki Antti, maanviljelijä, Nousiainen

Ali-Keskikylä Raimo, maanviljelijä, Rusko

Ali-Rontti Matti, maanviljelijä, Pöytyä

Anttila-Lindeman Helena, emäntä, Somero

Heikkilä Ari, maanviljelijä, Taivassalo

Hörkkö Seppo, maanviljelijä, Turku

Jokiniemi Juha, maanviljelijä, Somero

Junnila Hannu, maanviljelijä, Salo

Jussila Taneli, maanviljelijä, Uusikaupunki

Jäppilä Veli-Matti, hankintajohtaja, Masku

Kaila Elli, emäntä, Laitila

Kajander Rauno, maanviljelijä, Yläne

Keskitalo Markku, maanviljelijä, Mynämäki

Korsimo Jarkko, maanviljelijä, Kaarina

Koskinen Eero, pankinjohtaja, Pöytyä

Kulmala Airi, hankekoordinaattori, Nousiainen

Kulmala Petteri, maanviljelijä, Kustavi

Kuusvuori Jaakko, maanviljelijä, Paimio

Lassila-Pärkö Johanna, emäntä, Kodisjoki

Launto Jussi, maanviljelijä, Sauvo

Lehtonen Seppo, maanviljelijä, Askainen

Liedes Leif, johtaja, Naantali

Meriö Heikki, maanviljelijä, Laitila

Muurinen Seppo, maanviljelijä, Kakskerta

Nenonen Minna, emäntä, Oripää

Numminen Juhani, maanviljelijä, Tarvasjoki

Pohjanpalo Nina, maaseutuasiamies, Yläne

Puonti Mervi, maanviljelijä, Pyhäranta

Rannikko Sari, rahoitusneuvoja, Salo

Saarinen Pekka, maanviljelijä, Loimaan Seutu

Silén Urban, agrologi, Perniö

Sorvola-Löfstedt Terhi, aluepäällikkö, Ypäjä

Takatalo Hanna, emäntä, Karinainen

Valtonen Juha, maanviljelijä, Naantali

Vauranoja-Ääri Salme, tukihenkilöverk.aluev, Aura

Willberg Jouko, agr, Kemiö

Virtanen Riitta, emäntä, Naantali

Vähä-Piikkiö Kalle, agr, Rusko

Vähätalo Risto, maanviljelijä, Vahto

Yli-Karro Miika, maanviljelijä, Kodisjoki

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Toimintamme tavoite

Tavoitteemme on maakunnan maatilojen ja maaseutuyritysten

jatkuvuuden turvaaminen ja maataloustuottajien

elämänlaadun parantaminen. Tähän

pääsemme tilojen kannattavuutta, viljelijöiden ja

maaseutuyrittäjien toimeentuloa sekä työkykyä

edistämällä. Olemme maakuntamme vaikutusvaltainen

maaseutuelinkeinonharjoittajien etujärjestö.

Toimintamme perustuu, vuorovaikutukseen, asiantuntemukseen

ja avoimeen tiedotukseen. Toimimme

aktiivisessa yhteistyössä muiden maaseudun hyväksi

toimivien ihmisten ja tahojen kanssa.

Tulokehitykseen vaikuttaminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi vaikutamme maataloustuotteiden

markkinoihin ja päämääränämme

ovat kannattavan tuotannon turvaavat markkinahinnat.

Erityistä huomiota kiinnitetään kustannusten

nousun hillitsemiseen ja niiden alentamiseen.

Markkinoihin vaikuttaminen tapahtuu koko tuottajajärjestön

toimintana ja vastuullisena vaikuttamisena

tuotteitamme jalostavissa yrityksissä. Teemme

kuluttajatyötä suomalaisen tuotannon menekinedistämiseksi

ja oikean tiedon lisäämiseksi. Vaikutamme

tukijärjestelmien valmisteluun tasapuolisten tukijärjestelmien

saavuttamiseksi. Toimimme tuottajaorganisaatioiden

aikaansaamiseksi.

Viljelijöiden osaaminen

Toiminnallamme edistämme viljelijöiden osaamista,

johtamistaitoja, työssä jaksamista, yhteistyötä sekä

yhteisöllisyyttä. Osaamisen avulla viljelijät pystyvät

kehittämään ja jatkamaan tilansa toimintaa. Maatilojen

kehittämiseksi kannustamme viljelijöitä kannattaviin

investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin.

Tiedotamme tukijärjestelmistä ja niiden perusteista.

Vastuullinen energia- ja ympäristöpolitiikka

Edistämme maa- ja metsätalouden tuottamien

uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä bioenergian tuotantoon

ja kannustamme paikalliseen sekä tilakohtaiseen

bioenergiatuotantoon. Nämä tuovat maaseudulle

lisää työpaikkoja, ja niillä täytetään Suomen

uusiutuvan energian käyttöön liittyviä velvoitteita.

Edistämme maataloustuotannon ympäristöystävällisyyttä.

Ympäristönsuojelussa painopisteemme

on vesiensuojelussa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen

ja kestävä kehitys ovat nousevia ympäristötoimiamme.

Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden

valmisteluun maakunnassa. Toimimme

yksityisen maanomistuksen ja turvallisen maaseutuasumisen

puolesta.


18

Toimintakertomus 2010

Järjestötyö

Yhdistysten toiminnan kehittämisessä ovat painopisteinä

jäsenrekisteriuudistus, jäsenistön aktivointi,

nuorten toiminta. Kannustamme yhdistyksiä yhteistyöhön

ja ottamaan huomioon kuntarakenteen

muutokset. Edistämme kuntakohtaisten tuottajayhdistysten

kuntatyöryhmien perustamista.

Seuranta

Liiton johtokunta valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista.

Johtokunta seuraa toimintaympäristöä

ja muuttaa tarvittaessa toimintaa vastaamaan muuttuvia

tilanteita. Johtokunta raportoi toimintasuunnitelman

toteutumisesta yhdistysten puheenjohtajien

ja sihteereiden neuvottelupäivillä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi toiminnan painopisteet

ovat:

1. Aktiivinen jäsensuhde

– Osallistuva jäsenyys ja sähköisten välineiden

käyttö tiedonvälityksessä

– Jäsenet mukaan järjestön toimintaan

– Aktiivinen vaikuttaminen edustakuntavaaleihin

osallistumiseksi

– Jäsenetujen kehittäminen

2. Yhdistystoiminnan kehittäminen

– Jäsenrekisteriuudistus

– Yhdistysten toiminnan tukeminen ja kuntatyöryhmien

perustaminen

– Yhteistyön lisääminen naapuriliittojen ja

ProAgrian kanssa

– Nuoret viljelijät mukaan järjestön toimintaan

– Kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen ja

luottamushenkilöiden koulutus

– Järjestörakenteen uudistaminen vuoden 2012

liittokokoukseen mennessä

3. Viestintä

– Mediasuhteiden ylläpito ja kehittäminen

– Vuorovaikutteisuus sisäisessä viestinnässä

– Viestinnän tehostaminen ja viestintäsuunnitelman

laadinta

– Kulttuuripääkaupunki 2011 tapahtumat

– Liiton blogikirjoittelun aktivointi

4. Markkinaedunvalvonta

– Kuluttajatyö ja ruoan alkuperän tunnistaminen

– Maaseutu/kaupunki-vuorovaikutuksen

edistäminen

– Viljelijöiden markkinatietoisuuden ja riskienhallinnan

osaamisen parantaminen

– Toimenpiteet tuotantokustannusten alentamiseksi;

painopiste lannoitekauppa

– Ruuan hinnan jakautumiseen vaikuttaminen

ruokaketjussa

– Pellontuotteiden uusien käyttökohteiden,

mm. etanolitehtaan, saaminen maakuntaan

– Tuottajien tulonmuodostuksen korostus

viljelijöiden omistamissa yrityksissä

– Tuottajaorganisaatioiden perustaminen

5. Tukijärjestelmät

– Maataloustukikoulutus ja avoin tiedottaminen

tukijärjestelmistä

– Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelman

ja investointitukien tehokas

hyödyntäminen

– Viljelijöiden oikeusturvasta huolehtiminen

– Sähköisen tukihaun käytön lisääminen

– Maataloustoimistojen toiminnan seuranta ja

kehittäminen

6. Metsätalous

– Markkinainformaation välittäminen

– Metsänhoidon ja puunkäytön edistäminen

– Maa- ja metsätalouden kannalta kestävä

riista- ja petoeläinkanta

7. Maaseutuyrittäjyys

– Uusiutuvan energian ja energiayrittäjyyden

edistäminen

– Yrittäjien verkostoitumiseen kannustaminen

– Tilojen toiminnan monipuolistaminen:

hyvinvointipalvelut, lähiruoka ja ympäristöyrittäjyys

sekä alihankintapalvelut

8. Ympäristöasiat

– Liitto toimii asiantuntevana toimijana

ympäristöasioissa

– TEHO+ -hankkeen toteutus ja muihin

ympäristöhankkeisiin osallistuminen

– Erityisympäristötukien hyödyntäminen

– Maanomistajien oikeuksien ajaminen maanrakennushankkeissa

mm. Maanomistajien

Arviointikeskuksen kanssa

9. Hanketoiminta

– Tarmokas -hankkeen toteutus: Osaaminen,

investoinnit, spv:t ja yrittäjyys

– Osallistutaan tarvittaessa muihin hankkeisiin,

jotka tukevat jäsenistömme toimintaa

– Luomu -hankkeiden aloittaminen ja toteutus

– Osallistuminen uusiutuvan energian hankkeeseen


Toimintakertomus 2010 19

Liedon Säästöpankki

- viljelijän luotettava kumppaniwww.saastopankki.fi/liedonsp


20

Toimintakertomus 2010

Liiton koulutustoiminta 2010

MTK-Star (PEKU 1)

11.-12.2.2010 Ellivuori (PirSatVar)

MTK-Viestintä

3.2.2010 Lieto

Laakola Heidi

Leino Lauri

Mäki-Arvela Marko

Saarinen Pekka

Similä Katri

Vehmaa

Vehmaa

Kalanti-Uusikaupunki

Loimaan Seutu

MO-liitto Länsi-Suomi

Heikkilä Tapani

Jalli Heikki

Kolkkala Simo

Kulmala Airi

Launto-Tiuttu Aino

Mäkitalo Martti

Raimoranta Sari

Suominen Jouni

Taneli Eeva

Tuomola Jouni

Vähä-Piikkiö Kalle

Yli-Antola Kimmo

Yli-Karro Miika

Mynämäki

Koski TL

Mellilä

V-S Ely-keskus

MTK-V-S

Koski TL

Tarmokas -hanke

Sauvo-Karuna

Loimaan Seutu

Loimaan Seutu

Rusko

Laitila

Kodisjoki

Uudet puheenjohtajat ja sihteerit toimistolla 9.6.

Heimo Mika

Teinilä Saija

Heikkilä Tapani

Laakola Heidi

Tukiainen Maaret

Ollula Antti

Vähätalo Raija

Lindholm Anette

Mäkitalo Martti

Masku

Salon Seutu

Mynämäki

Vehmaan nuoret tuottajat

Lokalahti

Marttila

Laitila

Perniö

Koski TL

Ellivuoren laskettelutapahtuma 12.2.2010 keräsi

jälleen rinteet täyteen tuottajia.

Lisäksi maakunnassa aloitti Muutosvalmennusryhmässä

11 henkilöä. Muutosvalmennus-hanketta

hallinnoi MTK ja toteuttaa ProAgria Uusimaa ja

muutosvalmentaja Hans Nylund.

Uranuurtajatyötä

varhaisperunan

viljelijöiden hyväksi

Osuuskunta

Rymättylän Varhane

Puhdas herkku saaristosta.

Osuuskunta

Merimaskun Peruna

p. 4369 255


Toimintakertomus 2010 21

Toiminta ja tapahtumat

VILJANTUOTANTO

Kertomusvuoden alussa viljan varastot olivat poikkeuksellisen

suuret. Erityisesti ohraa ennustettiin

olevan varastoissa yli kulutuksen. Interventiosta sai

keväällä parhaan hinnan rehuohrasta. EU:n interventiojärjestelmä

oli käytössä tässä laajuudessaan

viimeistä kautta. Ohraa myytiin satokauden 2009/10

aikana interventiovarastoon Suomesta 600 milj.kg,

mikä oli kolmanneksi eniten EU:n alueella.

Leipävehnän perushinta nousi Tiken tilastojen

mukaan alkuvuodesta loppuvuoteen 113 eurosta

189 euroon tonnilta, mallasohran hinta 103 eurosta

175 euroon tonnilta, rukiin 114 eurosta 192 euroon

tonnilta, rehuohran 96 eurosta 156 euroon tonnilta,

kauran 81 eurosta 165 euroon tonnilta, rehuvehnän

99 eurosta 179 euroon tonnilta ja rypsin 276 eurosta

387 euroon. Viljojen hinnat alkoivat nousta heinäkuun

lopulta alkaen. Alkusysäyksen nousulle antoivat

Venäjän pitkään kestänyt helle ja kuivuus.

Suomessa viljasato jäi 3 mrd kiloon, mikä on

vuosikymmenen alhaisin määrä. Vuodesta 2009

viljasato pieneni peräti 30 %, mikä johtui 16 %

pienentyneestä vilja-alasta ja kevätviljojen keskimääräistä

alemmasta satotasosta. Kylvöille päästiin

monin paikoin normaalia myöhemmin toukokuun

alun sateiden vuoksi. Myös toukokuun loppupuolen

rankat sateet vaikeuttivat kasvuun lähtöä. Heinäkuun

helle ja kuivuus verottivat vielä viljakasvustojen

satoa. Vaikka öljykasviala kaksinkertaistui

vuodesta 2009, kokonaissato ei noussut vastaavasti

alhaisen keskisadon vuoksi.

MTK-Varsinais-Suomen, -Satakunnan ja -Pirkanmaan

yhteinen viljavaliokunta kokoontui kertomusvuoden

aikana kaksi kertaa. Valiokunnan

puheenjohtajana toimi Ilkka Mattila Porista. Huhtikuun

kokouksessa Huittisissa valiokunta keskusteli

alkavan satokauden markkinanäkymistä. Markkinatilanteen

tasapainottamisesta keskusteltiin vakavasti.

Rehuohran hinta oli alle interventiohinnan

ja tiloilla oli edelleen varastoissa viljaa. Maailmanmarkkinoilla

viljan hinta oli alhaalla eikä näköpiirissä

ollut viljelijän kannalta parempaa tilannetta.

Valiokunta antoi kannanoton tiedotusvälineille.

Kannanotossa toivottiin bioetanolin valmistuksen

aloittamista viljasta Suomessa pian, öljykasvien alan

lisäämismahdollisuutta sekä luonnonhoitopellon,

viherlannoitusnurmen, kesannon tai erityisympäristötukisopimusten

ottamista viljelysuunnitelmiin.

Elokuun kokouksessa Raisiossa valiokunta

käsitteli jälleen viljamarkkinatilannetta. Maailman

viljavarastot riittivät elokuun alussa kolmeksi kuukaudeksi.

Korjuu pohjoisella pallonpuoliskolla oli

käynnissä. EU:n alueen sadon arvioitiin laskevan

hieman edellisestä vuodesta. Suomeen ennustettiin

jo alituotantotilannetta ohrasta. Valiokunta ehdotti,

että vehnän hinta sidotaan Matif-pörssin hinnoitteluun.

VYR:n sivustolle toivottiin reaaliaikaista tietoa

esim. naapurimaiden hinnoista. Valiokunta antoi

tiedotteen, missä kehotetaan seuraamaan viljojen

hintoja ennen myyntipäätöstä. Suomen avaushinnat

olivat valiokunnan mielestä liian alhaiset verrattuna

muualla Itämeren alueella vallitsevaan hintatasoon.

Tuottajaliittojen viljavaliokunnat kokoontuivat

yhteiseen kokoukseen MTK:n viljavaliokunnan

kanssa 5.11.2010 Helsingissä. Tilaisuudessa keskusteltiin

EU:n tulevasta maatalouspolitiikan uudistuksesta,

viljamarkkinatilanteesta, Suomen viljastrategiasta,

sopimuskulttuurista, maatalouden tuottaja- ja

toimialaorganisaatioista sekä viljakaupan tarkkailutoiminnasta.

MTK-Varsinais-Suomi järjesti yhdessä Tarmokas-hankkeen

ja MTK:n järjestökoulutuksen kanssa

viljamarkkinaseminaarin marraskuussa Paimiossa.

Päivän aikana perehdyttiin viljamarkkinoiden toimintaan

sekä miten markkinoita voi seurata.

Viljakaupan tarkkailutoimintaa jatkettiin. Varsinais-Suomessa

on nimettynä kuusi viljakaupan

tarkkailijaa eri puolilta maakuntaa. Tarkkailijat toimivat

viljelijöiden tukena, jos viljakaupassa esiintyy

epäselvyyksiä.

Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistys ry:n

hallitus on toiminut myös liiton kylvösiemenvaliokuntana.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi

jäsentä. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kaksi

kertaa. Valiokunta keskusteli siemenviljelyn sopimustuotannon

ehdoista, siemenraakaerien hinnoittelusta

sekä markkinatilanteesta. Siemenviljelijäin

yhdistys järjesti vuosikokouksen yhteydessä maaliskuussa

esitelmätilaisuuden viljakaupan näkymistä

ja vaihtoehdoista. Kesäretki suuntautui Loimaan

Seudulle ja Satakuntaan.


22

Toimintakertomus 2010

Keskittämällä

hyödyt enemmän!

Keskittämällä maatilan pankki- ja

vakuutusasiat saat markkinoiden

parhaat asiakkuusedut.*

Lisäksi MTK:n jäsenille reilu

alennus vakuutuksista.

Tervetuloa Tapiolan asiakkaaksi!

Täyden

palvelun Tapiola

• Kaikki vakuutukset

• Maatilan pankkipalvelut

• Säästäminen ja sijoittaminen

• Varainhoito

* Finanssialan asiakkuusetu- ja uskollisuusranking/

Kanta-asiakasbarometri 10/2010

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen

Henkivakuutusyhtiö Tapiola. Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy


Toimintakertomus 2010 23

SOKERIJUURIKAS

Sokerijuurikkaan viljelyala Suomessa oli 14 600 hehtaaria,

josta Varsinais-Suomen osuus oli 6 700 hehtaaria,

eli 45,9 % kokonaisviljelyalasta. Juurikkaan

kokonaissato oli 542 000 tonnia ja keskisato 37 100

kg/ha. Keskisokeri oli 16,87 % ja puhtaus 90,6 %.

Kasvukauden olosuhteet olivat vaihtelevat.

Keskimääräisesti olosuhteita kuvasivat suhteellisen

aikainen kylvöaika, toukokuun sateisuus ja kuuma

ja kuiva kesä, jota seurasi suhteellisen normaali

korjuuaika. Perniön ja Muurlan seudulle sattui poikkeuksellisen

kova ukkossade toukokuun viimeisellä

viikolla. Näiden sateiden seurauksena kylvettyjä

peltoja jäi veden alle useita tuhansia hehtaareita.

Alueella oli sokerijuurikasta lähes 400 hehtaaria.

Sateiden tuhot olivat merkittävät, ja maa- ja metsätalousministeri

Sirkka-Liisa Anttila vieraili MTK-

Varsinais-Suomen ja MTK-Perniön vieraana 29.5.

tutustuen vahinkoihin.

Viljelijöiden saama perushinta juurikkaalta

oli 26,29 /tn, jonka lisäksi tuottajahintaan tulee

joitakin laatu- yms. lisiä. Tästä juurikkaan hinnasta

seuraa EU:ssa sokerin hallinnollinen hinta, joka on

404 /sokeritonni. Vuoden 2010 loppupuolella sokerin

maailmanmarkkinahinta oli parhaillaan lähes

600 euroa/tonni, eli noin 50% korkeampi kuin EU:

n sisämarkkinahinta. Tästä hintasuhteesta ei toistaiseksi

ole suomalaisille sokerijuurikkaanviljelijöille

maksettu mitään. Mm. Saksassa viljelijäomisteinen

sokeriteollisuus tulee maksamaan omistuksen kautta

osinkoina merkittävän osan hyvästä tuloksesta

viljelijöilleen.

Sokerijuurikkaan neuvottelukunta toimi yhdeksättä

toimintavuottaan. Neuvottelukunta toimii

viljelijöiden ja Sucroksen välisenä yhdyselimenä

sekä vastaa alueensa tuottajaliittojen sokeriasioiden

edunvalvonnasta tuottajaliittojen alaisuudessa.

Tämän takia kokouksissa on oma osionsa neuvottelukunnan

ja MTK:n sokerivaliokunnan kesken. Neuvottelukunta

vastaa sokerijuurikkaan vastaanoton

tehdas- ja kuljetustarkkailusta. Neuvottelukunta

kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.

markkinointisuunnitelma radiomainontaa varten.

Varhaisperunan radiomainonta toteutettiin yhteistyössä

Kotimaiset Kasvikset ry:n kanssa. Mainontaan

jouduttiin kuitenkin keräämään lisävaroja

tuottajayhdistyksiltä ja pakkaamoilta.

Varhaisperunan istutukset alkoivat voimakkaammin

huhtikuun puolivälissä. Kasvuolosuhteet olivat

otolliset varhaisperunalle koko kasvukauden ajan.

Varhaisperunan hinta oli huono koko satokauden.

Huono hinta johtui monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta.

Syitä oli mm. viljelyalan kasvu, runsas

sato, ruotsalainen peruna samaan aikaan markkinoilla.

Kesäkuun alusta lähtien MTK-Varsinais-Suomi

päivitti viljelijöille tarkoitettua tiedotepalvelua, jossa

ilmoitettiin toteutunut hinta ja mahdollisesti muita

toteutuneita markkinauutisia.

Varhaisperunatoimikunta piti satokauden

päätöspalaverin 3.9.2010. Kokouksen jälkeen käytiin

tutustumassa ravunkasvatukseen.

VARHAISPERUNA

Varhaisperunatoimikunta kokoontui vuoden aikana

3 kertaa. Lisäksi pidettiin 11 puhelinkokousta.

Varhaisperunanviljelijöiden perinteinen seminaariristeily

järjestettiin 17.3.2010. Seminaariin osallistui

60 henkilöä.

Viljelijöille teetettiin istutuskartoitus, jonka

avulla arvioidaan tulevan satokauden kehitystä.

Istutuskartoituksen tulosten perusteella laadittiin


24

Toimintakertomus 2010

LYPSYKARJATALOUS

Euroopan maitomarkkinat elpyivät vuoden 2009

hintojen laskun jälkeen vuoden 2010 aikana. Suomessa

hintojen lasku oli vähäisempää kuin muualla

Euroopassa. Tämän takia hintojen nousu vuoden

2010 aikana oli meillä huomattavasti vähäisempää

kuin muualla. Maidon keskihinta Länsi-Maidon alueella

oli 40,5 snt/litra, kun vertailukelpoinen hinta

vuonna 2009 oli 35,6 snt/l.

Maitotilojen Varsinais-Suomessa oli 274 kpl.

Tuottajamäärä väheni 6,8% (2009 8,7%), eli rakennekehitys

jatkui voimakkaana. Tuotettu maitomäärä

oli 65,0 miljoonaa litraa (-0,1%), jatkavat tilat

lisäsivät siten tuotantoaan käytännössä poistuman

verran. Tilakohtainen maitomäärä oli 229 703 litraa,

jossa kasvua oli 7,7 %. Keskilehmäluku oli 29,7 lehmää.

Valtakunnalliset keskiarvot olivat 203 500 litraa

ja 26,3 lehmää.

Varsinais-Suomen maidontuotannon tilarakenne

on siten maan keskiarvoa parempi, minkä voi katsoa

antavan myös positiivisen lähtökohdan tuotannon

kehittämiselle.

Maidontuotannon edunvalvonta tapahtuu Pirkanmaan,

Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteisvaliokunnassa.

Kertomusvuoden aikana valiokunta

kokoontui kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin yhteiskokouksina

Etelä-Suomen liittojen maitovaliokunnan

kanssa. Kokouksissa käsiteltiin mm markkinatilannetta,

EU:n maitopolitiikkaa, kansallisia tukia,

ympäristö- ja rakennuslupa-asioita. Valiokunnan

sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Markku Pärssinen

Satakunnasta.

LIHATALOUS

Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui kaksi

kertaa kertomusvuoden aikana. Varsinais-Suomesta

valiokuntaan kuuluivat Tiina Varho-Lankinen Oripäästä

ja Kalle Vähä-Piikkiö Ruskolta, Tapio Rintala

Pöytyältä. MTK:n johtokunnan edustajana valiokunnassa

oli Jaakko Halkilahti. Valiokunnan puheenjohtajan

toimi Antero Kaappa Kankaanpäästä.

Valiokunta käsitteli kokouksissaan Suomen alhaista

hintatasoa ja lihasektorin ajankohtaisia asioita. Eteläisten

tuottajaliittojen lihavaliokunnan sihteerinä

toimi aluepäällikkö Ville Kalluinen, MTK-Varsinais-

Suomesta.

MTK:n järjestämässä lihaedunvalvonnan kehittämisseminaarissa

27.10.2010 mietittiin lihatalouden

edunvalvonnan kehittämistoimenpiteitä.

Lihan tuotantokustannukset ovat nousseet rajusti

kertomusvuoden aikana. Eteläisten liittojen lihavaliokunta

vaatii, että lihan tuottajahintaan on saatava

pikaisesti korotus, jotta rajusti nousseita tuotanto-


Toimintakertomus 2010 25

Vuoden aikana tuottajaliitossa toimittiin reippaasti

luomun puolesta. Alkuvuodesta valmistunut Tartu

Luomuun – julkaisu jaettiin 5.3. varsinaissuomalaisille

Maaseudun Tulevaisuuden tilaajille.

Huhtikuussa järjestettiin Paimiossa Luomuviljelijäpäivä

(15.4.). Tilaisuudessa Mikko Rahtola alusti

MMM:n Luomutietoverkkohankkeesta, jossa on selvitetty

luomutuotannon tilannetta ja esitetty parannusehdotuksia.

Hankeraportti kävi laajan kommenttikierroksen,

joka päättyi syyskuussa MMM:n isännöimään

Luomukeskustelutilaisuuteen Helsingissä.

Luomuviljelijäpäivässä Johanna Mattila koulutusja

kehittämiskeskus Brahean (ent. Turun Yliopiston

täydennyskoulutuskeskus) Lounafood-hankkeesta

kertoi, että Turun ravintolat ovat ottaneet luomun

mukavasti vastaan. Ohjelmassa oli myös muita

kiinnostavia alustuksia ja kahvit Livonsaaren luomuleipomon

pullan kera. Luomusta kiinnostuneita

tuottajia oli paikalla 17.

Kesäkuussa liitto käynnisti esiselvityksen laaja-alaisesta

luomutuotannon edistämisestä, ELLUhankkeen.

Hankkeessa selvitettiin miten toteuttaa

alueidenvälistä alkutuotannon luomuhanketta, mitkä

ovat luomun alueelliset resurssit, mahdollisuudet ja

edellytykset, sekä mikä on teollisuuden kiinnostus

luomuun.

Elokuussa tehtiin tuottajille kysely heidän luomukustannuksia

saadaan kompensoitua. Esimerkiksi

sianlihan kuluttajahinnasta tuottajan osuus on 12

prosenttia. Tästä osuudesta tuottaja maksaa kaikki

tuotantokustannukset. Jäljelle ei juurikaan jää tuottajalle

palkkaa omasta työstä eikä tuottoa sijoitetulle

pääomalle.

MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunta vaatii

kaikilta elintarvikeketjun toimijoilta toimenpiteitä,

jotta lihan hinta jakautuisi tasaisemmin koko elintarvikeketjussa.

Lihan hintaa pitää korottaa siten, että

tulevat hinnankorotukset siirretään lihan tuottajahintaan

kaupan ja lihaa jalostavan teollisuuden

osuuksien pysyessä ennallaan.

Lisäongelmia tuottajille aiheutti Maaseutuviraston

antama valvonta-asetuksen muutokset.

Kertomusvuoden alussa MTK-Varsinais-Suomi

järjesti aktivistien kohteiksi joutuneille sikatiloille

keskustelutilaisuuden, jossa neuvottiin, miten tuottajan

on toimittava tilanteessa. Tehdyt rikosilmoitukset

johtivat syytteisiin.

LUOMUTUOTANTO

LUOMU

TUOTTAJALIITOSSA

Tuottajaliitto luomutuottajien tukena

kiinnostuksestaan. Kysely toteutettiin lähettämällä

vastuujäsenille sähköpostitse linkki nettikyselyyn,

joka oli avoinna viikon verran kiireisenä puintiaikana.

Vastauksia saatiin 243. Lähes neljännes vastaajista

oli kiinnostunut luomusta tuotantomuotona. Elintarviketurvallisuusvirasto

Eviran tilastojen mukaan

on Varsinais-Suomen sekä tuottajista että peltopintaalasta

luomuvalvonnan piirissä nykykyisin viitisen

prosenttia.

Luomutuotannon kiinnostavuus kulminoitui

kyselyssä kannattavuuteen, parempaan omavaraisuuteen

ja lannan hyödyntämiseen. Luomun kiinnostavuutta

eniten vähentävä asia oli kyselyn tulosten

mukaan luomuviljeltyjen peltojen rikoittuminen.

Tärkeä markkinoihin liittyvä havainto oli, että myynnin

sujuvuudessa esiintyy paljon vaihtelua. Lisäksi

myynnin sujuvuuteen tyytyväiset tuottajat saattoivat

olla tyytymättömiä saamiinsa tilityshintoihin.

Luomupossupäivä pidettiin Loimaan Sarkamuseolla

marraskuun alussa (4.11). Paikalla oli MTT:n tutkija

Kirsi Partanen puhumassa luomusian ruokinnasta,

ja käytännön kokemuksia kuultiin tuottaja Kari

Nymanilta. Arto Jokinen Pajuniemi Oy:stä kannusti

luomulihan tuottamiseen. Rakennusmestari Seppo

Jokiniemi Farmasta kommentoi taloudellisen rakentamisen

puolesta. Paikalla oli 24 luomupossufania.

Lokakuussa tuottajaliitto haki MMM:ltä tukea

luomutuotannon ja markkinoinnin kehittämiseen.

Tarkoituksena oli toteuttaa vuoden 2011 aikana neljä

uutta numeroa Tartu Luomuun -lehdestä. Lehden

avulla olisi markkinoitu luomua myös tavanomaisille

viljelijöille markkinavetoisena tuotantotapavaihtoehtona.

Lehdelle suunniteltiin valtakunnallista jakelua.

Joulun alla ministeriöstä saatiin ikävä ilmoitus, ettei

luomuhankkeille ollut päätetty myöntää lainkaan

tukea kyseisessä haussa.

ELLU-hanke päättyi vuoden lopussa. Vuoden

aikana saatujen positiivisten kokemusten perusteella

päätettiin hakea ELY-keskukselta tukea luomuelinkeinon

kehittämiseen vuosille 2011 - 2013.

LUOMU VARSINAIS-SUOMESSA

Luomumaatilojen lukumäärä oli 306, mikä edusti

4,5 prosenttia koko maan tiloista. Luomutuotannossa

oli kaikkiaan 14865 ha, josta siirtymävaiheessa

1846 ha. Varsinaissuomalaisen luomutilan keskikoko

oli 48,6 ha.

LUOMU SUOMESSA

Luomumaatiloja oli 3939 kpl, mikä edusti 6,1 prosenttia

valtakunnan maatiloista. Luomutuotannossa

oli kaikkiaan 170876 ha, josta siirtymävaiheessa

28053 ha. Suomalaisen luomutilan keskikoko oli

43,4 ha.

Lähde: Evira


26

Toimintakertomus 2010

SOSIAALIPOLITIIKKA

MTK-Varsinais-Suomen, -Satakunnan ja –Pirkanmaan

yhteisen sosiaalipoliittisen valiokunnan

puheenjohtajana jatkoi Henna-Maija Vesola Lokalahdelta

ja varapuheenjohtajana Sirkku Mäkelä Ruovedeltä

Pirkanmaalta. Valiokunta käsitteli maaliskuun

kokouksessaan yleisiä uudistuksia sosiaalipolitiikan

sektorilta, joita olivat mm. takuueläkkeen alkaminen

vuoden 2011 aikana, omaishoito-asioiden siirtyminen

Kelaan, Masto-hankkeen eteneminen ja varhaisen

puuttumisen tärkeys masennuksessa. Valiokunta

keskusteli myös pitkään erilaisten katastrofien

jälkihoitoa tiloilla ja mikä rooli tuottajayhdistyksellä

voisi olla. Yhdistyksille kaivattiin muistilistaa jälkihoidon

varalle. Kertomusvuoden alusta vuosilomaan

oikeutetut yrittäjät saivat yhden lomapäivän lisää eli

nyt on yhteensä 26 vuosilomapäivää.

Kertomusvuonna painotettiin edelleen maaseutuyrittäjien

työterveyshuoltoon liittymisen tärkeyttä.

Okra-näyttelyssä heinäkuussa. Tavoitteena oli, että

maatiloilla tapahtuvien tapaturmien määrä vähenee

ja maaseutuyrittäjät jaksavat työssään paremmin.

Kertomusvuoden lopussa Varsinais-Suomen Myelvakuutetuista

oli 32,6 % (33,1 % vuonna 2009)

liittynyt työterveyshuoltoon.

Liitto järjesti yhdessä MTK-Satakunnan ja- Pirkanmaan

kanssa koulutuspäivän tuottajayhdistysten

sosiaali-, lomitus- ja työterveyshuollonvastaaville

sekä työterveyshuollon henkilöstölle 11.11.2010

Huittisissa. Päivän aikana keskusteltiin työterveyshuollon

yhteistyöryhmien toiminnan kehittämisestä,

Melan työhyvinvointiohjelmasta, lomitus-, kuntoutus-

ja luopumisasioista, opintorahasta sekä maaseudun

tukihenkilöverkostosta. Maatalousyrittäjän

työttömyysturvasta nousi kysymyksiä pitkin kertomusvuotta.

Liitto on ollut mukana järjestämässä maatalousyrittäjille

suunnattuja kuntokursseja eri kuntoutuslaitoksissa

Etelä-Suomessa työhyvinvoinnin

edistämiseen liittyen. Kertomusvuoden aikana varsinaissuomalaisia

viljelijöitä osallistui myös kuntokurssille.

Maatalousyrittäjien palautteen perusteella

kuntokurssit ovat olleet hyödyllisiä.

Melan asiamiehet Varsinais-Suomessa:

Markku Andelmaa Salon alueella, Arto Köpilä Turun

alueella, Tuula Mattila Vakka-Suomessa ja Jaakko

Mikkola Loimaan alueella.

Maaseudun tukihenkilöverkko

Oli kysymys arjen murheesta tai vaikeasta elämäntilanteesta,

voit ottaa yhteyttä Maaseudun tukihenkilöverkkoon.

Tukihenkilöverkolla on omat nettisivut

ja www.tukihenkilo.fi.

Maaseudun tukihenkilöverkon aluevastaavat

Varsinais-Suomessa ovat:

Sirpa Lehtimäki, Kaarina

puh 02 243 4773, 040 582 8258

sirpa.lehtimaki@hotmail.com

Arja Kullanmäki, Koski Tl

puh 050 5520 221

kullanmaet@koski.fi

Helena Tuominen, Paimio

puh 02 473 3236, 050 408 7856

helena_tuominen@suomi24.fi

Taina Wirberg, Kaarina

puh 0500 868 701

taina.wirberg@kaarina.fi

Kun haluat keskusteluapua Internetin kautta,

voit saada sitä nimettömänä Tukinetista

www.tukinet.net . Vastaajina on henkilöitä, jotka

tuntevat maaseudun elinolosuhteet

MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Maa- ja ympäristöpolitiikan hoito tapahtuu yhteistyössä

MTK-Pirkanmaan, -Satakunnan ja -Varsinais-

Suomen sekä Metsänomistajaliitto Länsi-Suomen

sekä ruotsinkielisten sisarjärjestöjen yhteistyönä.

Yhteistyössä on lisäksi mukana Maanomistajien Arviointikeskus.

Yhteistyöalueen valiokunnan puheenjohtaja

Heikki Pohjala Satakunnasta edustaa aluetta

MTK:n maa- ja ympäristövaliokunnassa.

Työskentely kertomusvuoden aikana keskittyi

maaomistajien edunvalvontaan toimialueella.

Esillä olivat mm. maakuntakaavat, kotieläintilojen

ympäristöluvat, johtolinjojen korvausasiat sekä

sähkökatkojen vaikutukset maaseudulla. Valiokunta

kokoontui kertomusvuoden aikana kerran. Lisäksi

järjestettiin ympäristöasiamiesten koulutuspäivä

Varsinais-Suomessa maapoliittisen edunvalvonnan

keskeiset kysymykset olivat kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin

vaikuttaminen, maakuntakaavan

valmistelu, vesienhoitosuunnitelman (VPD)

valmisteluun osallistuminen sekä kuntien kaavoihin

vaikuttaminen.

Maaseudun kiinteistöjen uusiokäyttö -hanke

eteni kertomusvuoden aikana suunnitelmien mukaisesti.


Toimintakertomus 2010 27

Siunatut siemenet kylvetään maahan Paattisilla.

Varsinais-Suomen pääteiden varsilla oli

vuoden 2010 aikana mainoslakanoita.

MAASEUTUNUORET

Maaseutunuorten valiokunta kokoontui kertomusvuoden

aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin

nuorten toimintaa ja keskusteltiin ajankohtaisista

maatalousasioista. Lisäksi Pirkanmaan, Satakunnan

ja Varsinais-Suomen maaseutunuoret kokoontuivat

yhteiskokouksessa Huittisissa 9.7.2010.

Maaseutunuorten valtakunnallinen syysparlamentti

pidettiin Rovaniemellä 19-20.11.2010. Varsinais-Suomesta

mukana oli kolme edustajaa. Samalla

reissulla tutustuttiin porotalouteen.

Valtakunnallinen maaseutunuorten kesätapahtuma

järjestettiin Mikkelissä 31.7.2010. Varsinais-Suomesta

tapahtumaan osallistui yksi edustaja.

Maaseutunuoret olivat hyvin edustettuina MTK:

n järjestämässä Halutaanko Vihreää kasvua maalta

-tapahtumassa.

Maaseutunuoret polttivat perinteisesti joulutulia

teiden varsilla ja toivottivat samalla hyvää joulua

joulun viettoon matkaaville 22.12.2010.

MTK-Varsinais-Suomen johtokunnassa maaseutunuoria

edusti Jussi Lindholm Perniöstä.

KULUTTAJATYÖ

Liiton kuluttajatyöryhmän puheenjohtajana toimi

Elina Heino Vehmaalta. Kuluttajatyöryhmä kokoontui

marraskuussa ja suunnitteli Turun kulttuuripääkaupunkivuoden

aikana järjestettäviä teemapäiviä

Turun alakouluissa. Teemapäivien aiheena on

kananmuna tammikuussa, sianliha maaliskuussa,

uutispuuropäivä ja viljat syyskuussa sekä silakka

marraskuussa.

Liitto kannusti yhdistyksiä vierailemaan alueensa

kouluissa tai kutsumaan koululuokkia maatilalle,

jotta ruuan tie pellolta pöytään ja viljelijöiden työ

tulisivat tutuiksi koululaisille. MTK:n tuottamaa

materiaalia tarjottiin yhdistysten käyttöön koulutapahtumien

yhteydessä. Kuluttajatyöryhmän esityksestä

johtokunta päätti, että koululaisten kuljetuskustannuksista

ja vierailutiloille maksetaan pieni

korvaus kahdellekymmenelle yhdistykselle.

Maatila voi olla myös TET -harjoittelupaikka.

Näin tehdään maatalouselinkeinoa tunnetuksi koululaisten

keskuudessa.

Varsinais-Suomen pääteiden varsilla oli kertomusvuoden

aikana mainoslakanoita, missä luki:

Kotimainen ruoka tuo leivän monen pöytään.

KYLVÖNSIUNAUSTILAISUUDET

JA SADONKORJUUJUHLAT

Maataloustuottajayhdistykset järjestivät keväällä

kylvönsiunaustilaisuuksia yhteistyössä paikallisen

seurakunnan kanssa. Moniin tilaisuuksiin oli saapunut

myös koululaisia ja lapsia päiväkodista. Heille

kerrottiin pellon laidalla, miten viljan jyvästä kasvaa

uusi sato ja mihin viljaa käytetään. Useassa tilaisuudessa

liiton toimihenkilö hoiti tämän osuuden.

Syksyllä järjestettiin yhdistyksissä sadonkorjuun

kiitosjuhlia yhteistyössä seurakunnan ja muiden

yhdistysten kanssa. Sadonkorjuujuhlat alkoivat

jumalanpalveluksella sadonkorjuutuotteilla koristetussa

kirkossa. Sen jälkeen väki siirtyi seurakuntatalolle

nauttimaan uutispuurosta tai muista pöydän

antimista ja järjestetystä ohjelmasta. Sekä kylvönsiunaukset

että sadonkorjuun kiitosjuhlat keräsivät

järjestöaktiivien lisäksi paikalle henkilöitä, jotka

eivät muuten osallistu järjestön toimintaan.


28

Toimintakertomus 2010

MTK-Varsinais-Suomen puheenjohtaja Simo Kolkkala kertoi varsinais-suomalaisten terveiset puolueiden

edustajille MTK:n järjestämässä Kasvua Maalle tapahtumassa.

AKTIIVISTA VAIKUTTAMISTA

ERI RYHMISSÄ

Meri-Naantalin tuottajayhdistyksen syyskokousväkeä.

Marttilan tuottajayhdistyksen kevätkokouksessa

juhlittiin positiivista tilikauden tulosta kahvin

ja konjakin voimalla. Myös liiton edustaja pääsi

nauttimaan tarjoiluista.

MTK-Varsinais-Suomi on toiminut aktiivisesti erilaisissa

ohjaus- ja työryhmissä. Liitolla oli edustaja

Lounais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmässä,

mikä kertomusvuoden aikana seurasi vesipuitedirektiivin

mukaisten toimien täytäntöönpanoa alueella

Liitto on ollut aktiivinen myös muussa ympäristöasioihin

liittyvässä toiminnassa. Liitto on osallistunut

muun muassa Pro Saaristomeri -toimintaan

Menetelmät ja teknologia -teemaryhmässä. Lisäksi

tuottajilla on edustus maakunnan eri vesistöaluetyöryhmissä.

Liiton edustaja on ollut jäsenenä Maakunnan

yhteistyöryhmässä, ELY-keskuksen neuvottelukunnassa

ja maaseutujaostossa. Liitolla on edustaja

seuraavien organisaatioiden hallituksessa: Maatalousmuseo

Sarka, Kasvistieto Oy ja Varsinais-Suomen

riistanhoitopiiri.

Liitolla on ollut edustaja Varsinais-Suomen liiton

suurpetoneuvottelukunnassa, Aurajokisäätiön hallituksessa

ja säätiön hallinnoiman Aurajoen vesitaloudellinen

kunnostus -hankkeen ohjausryhmässä sekä

Pyhäjärven suojelurahaston johtoryhmässä. Liiton

edustaja on ollut myös mukana LounaFoodin, Turun

seutukunnan maaseudun kehittämishankkeen, Elintarviketalouden

osaamiskeskuksen, LoiMaaseutuhankkeen

ja Mynälahti-hankkeen ohjausryhmissä.

MTK-Varsinais-Suomi on mukana yhdessä Lounais-Suomen

Ympäristökeskuksen ja MTK-Satakunnan

kanssa Teho-hankkeen toteuttamisessa. Liitolla

on edustaja Tehon alueellisessa ohjausryhmässä

sekä liitto on mukana työryhmässä suunnittelemassa

Tehon toimintaa.


Toimintakertomus 2010 29

Tuottajayhdistyksien puheenjohtajien ja sihteereiden koulutuspäivät pidettiin

2.-3.11.2010 Vierumäen urheiluopistolla. Mukana oli myös Satakunnan ja

Pirkanmaan yhdistykset, joten väkeä oli paikalla salin täydeltä.

Vihreä kasvu -tilaisuus

Varsinais-Suomesta osallistui 25.10.2010 satakunta

viljelijää vihreä kasvu -tilaisuuteen Helsinkiin,

jossa vaadittiin hallituspuolueiden puheenjohtajilta

hallitusohjelman lupausten toteuttamista, esiteltiin

MTK:n hallitusohjelmatavoitteet ja kuultiin

puolueiden maaseutupoliittiset painotukset jatkossa.

TUOTTAJAYHDISTYSTEN

PUHEENJOHTAJIEN JA

SIHTEEREIDEN

NEUVOTTELUPÄIVÄT

Liitto oli näkyvästi mukana Okra 2010

maatalousnäyttelyssä.

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan

tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit

kokoontuivat neuvottelupäiville 2.-3.11.2010 Vierumäelle.

Päivillä käsiteltiin EU:n maatalouspolitiikan

uudistusta ja edunvalvonnan haasteita, joista

alusti MTK:n maatalouslinjan johtaja Simo Tiainen.

Kuluttajatyön merkityksestä viljelijöiden tulonmuodostukseen

puhui MTK:n ruokakulttuuriasiamies

Anni-Mari Syväniemi. Lisäksi päivien aiheina olivat

lannoitemarkkinat ja oman kunnon hoitaminen.

Toisen päivän aikana osallistujat jakautuivat

liitoittain ja silloin aiheina olivat yhdistyslain muutokset,

järjestön talous sekä talvikauden järjestötoiminta

yhdistyksissä ja liitossa. Sovitun käytännön

mukaan toiminnanjohtaja antoi selostuksen kuluvan

vuoden toimintasuunnitelman toteutumisesta. Neuvottelupäiville

osallistui 46 varsinaissuomalaista.

Urban Silén ja Jaakko Halkilahti

tutkimassa kosteikkoa.


30

Toimintakertomus 2010

Hanketoiminta

TARMOKAS-KRAFTFULL -HANKE

TARMOKAS-KRAFTFULL on MTK-Varsinais-Suomen

hallinnoima tiedonvälityshanke, joka toteutetaan yhdessä

Varsinais-Suomen ruotsinkielisen etujärjestön

ÅSP:n kanssa vuosina 2008-2011. Tärkeitä yhteistyötahoja

ovat kaikki alueen suomen- ja ruotsinkieliset

MTK/ÅSP -yhdistykset sekä alueen kunnat, Varsinais-Suomen

ELY -keskus, keskusliitto MTK, muut

maakunnassa toimivat hankkeet sekä alueen maaseutuelinkeinoihin

liittyvät yritykset, yhdistykset ja

oppilaitokset. Tarmokas-hankkeen rahoitus koostuu

yhdistysten ja kuntien maksamista omarahoitusosuuksista

sekä Suomen valtion ja Euroopan unionin

maaseudun kehittämisrahaston rahoituksesta.

Toimintakertomusvuonna 2010 Tarmokas-hanke

järjesti yli 60 suomen- ja ruotsinkielistä tilaisuutta

liittyen maaseutu- ja maataloustukiin, verotuksen

ajankohtaisiin asioihin, maaseudun ja maatalouden

rakenteen kehittämiseen (investointi- ja spv-tuet)

ja markkinamekanismeihin. Hanke järjesti lisäksi

koulutustapahtumia maaseutuyrittäjyyden sekä

uusiutuvan energiantuotannon edistämiseksi, maatalousyrittäjien

tulevaisuusodotuksista sekä maatalouspolitiikan

ajankohtaisista asioista. Hankkeen

tilaisuuksissa oli yhteensä yli 3000 osallistujaa.

Tilaisuuksista puolet liittyi maataloustukien päätukihakuun.

Näitä olivat seutukunnittaiset koulutukset

sekä paikalliset tukihakemuskoulutukset, jotka

järjestettiin yhteistyössä kuntien maaseutuviranomaisten

kanssa. Yhteensä viljelijätukiin liittyvissä

Tarmokas-hankkeen järjestämä

korkeatasoinen maatalouspoliittinen

seminaari järjestettiin 19.8.2010 Turussa.

tilaisuuksissa oli pitkälti yli 1000 kävijää raportointivuonna.

Verotuksen ajankohtaistilaisuudet järjestettiin

neljällä seutukunnalla heti alkuvuodesta. Rahoituslaitosten

edustajille oli rakennetukia koskeva

rahoituspäivä ja sukupolvenvaihdosten edistämiseksi

kouluttauduttiin huhtikuussa. Viljaan liittyviä

tilaisuuksia oli kolme keväällä ja vielä yksi syksyllä,

keväällä pidettiin myös kotieläinmarkkinapäivä.

Maaseutuyrittäjyyden edistämiseksi järjestettiin tilaisuudet

keväällä ja syksyllä. Keväällä pidettiin lisäksi

tilusvaihtoiltoja, joiden lisäksi hanke järjesti tutustumiskäynnin

toteutettuun tilusvaihtoon. Hanke oli

kesällä mukana OKRA 2010 maatalousnäyttelyssä

yhteisosastolla MELA:n, Työterveyslaitoksen, Maisemanhoito

ja yrittäjyys -hankkeen sekä MTK-Varsinais-Suomen

kanssa.

Syksyn aluksi järjestettiin maatalouspoliittinen

seminaari ja samaan aikaan julkistettiin hankkeen

tilaama selvitys varsinaissuomalaisten tilojen

tulevaisuuden näkymistä. Lokakuussa toteutettiin

yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa bioenergiatilaisuudet

Yläneen Luontokapinetissa sekä Kemiön

Villa Landessa. Maatilojen kehittämistukien osalta

hanke järjesti kaksi tilaisuutta marraskuussa.

Tietoa välitettiin myös muuten kuin tilaisuuksissa

ja tutustumiskäynnein. Hanke julkaisi yli 10 000

kpl painoksen ”Tartu luomuun” -liitettä, joka jaettiin

Maaseudun Tulevaisuuden välissä Varsinais-Suomen

alueella.

Toimintakertomusvuonna Tarmokas-Kraftull -

hankkeessa työskentelivät hankekoordinaattorit Sari

Raimoranta (tammi-toukokuu) ja Antti Numminen

sekä hankepäällikkö Terhi Löfstedt. MTK-Varsinais-

Suomen toimihenkilöt osallistuivat myös hankkeen

toimintaan joltain osin.


Toimintakertomus 2010 31

TEHO-HANKE

TEHO-hankkeen projektikoordinaattorina toimi Airi

Kulmala (31.12. asti) sekä suunnittelijoina Anu Lillunen,

Kimmo Rasa (25.4. asti), Kaisa Riiko, Kimmo

Härjämäki (3.5. alk.), Maria Yli-Renko (10.5. alk.)

ja Päivi Rinta (19.5. asti). Lisäksi Eriika Lindström

ja Pasi Salmi toimivat erityisalojen suunnittelijoina.

Joni Koskinen oli harjoittelijana Turun yliopistolta

(10.5.-9.8.), jonka jälkeen hän toimi loppuvuoden

suunnittelijana 80 % työajalla. Kirsi Rastas toimi

hankkeessa harjoittelijana 1.6.-31.8. ja jatkoi 1.9.-

31.10. osa-aikaisena (35 h/kk).

MTK-Satakunnalta ostettiin 31.5. asti Anne Sopan

ja MTK-Varsinais-Suomelta Susanna Kaasisen työpanosta

12 kuukautta. Lisäksi MTK-Varsinais-Suomelta

ostettiin 1,5 kk Kimmo Härjämäen erityistukineuvontaa

keväällä 2010. Aurajokisäätiöltä, ProAgria

Satakunnalta, Olli-Pekka Ruposelta, Ilona ja Urho

Kojolta, Marko Erlanderilta sekä MTT Kasvintuotannon

tutkimukselta hankittiin myös ostopalveluita.

Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Suomen ympäristökeskuksen,

YARA:n, Luode Consulting Oy:n ja Turun

yliopiston kanssa.

Valtakunnallinen ohjausryhmä kokoontui kolmesti

(18.3., 17.8. ja 8.11.) ja alueellinen ohjausryhmä

samoin kolmesti (9.3., 23.8. ja 5.11).

Hankkeen tilat, kokeilutoiminta

ja sopimukset

Hankkeessa jatkoi 122 tilaa, joista 50 sijaitsi Satakunnassa

ja 72 Varsinais-Suomessa. Tiloista 16:sta

harjoitettiin luomutuotantoa ja 51 oli kotieläintiloja.

Alkuvuodesta 2010 valmisteltiin ympäristökäsikirjan

ulkoasu lopulliseen muotoonsa ja näitä toimitettiin

tiloille 2. tilakäynnin yhteydessä. Tilakäyntien yhteydessä

kerättiin palautetta ja mielipiteitä ympäristökäsikirjan

soveltamismahdollisuuksista ja tilaneuvontajärjestelmästä.

Tilakohtaisista kokeiluista laajimpana yksittäisenä

kokeiluna toteutettiin lietelannan separointikokeilu.Lisäksi

jatkettiin kipsikokeiluun liittyvää maanäytteisiin

perustuvaa seurantaa yhteistyössä YARA:

n kanssa. Maanäytteitä otettiin myös yhden viljelijän

RTV-lohkoilta, joista maanäytteet oli viimeksi otettu

vuonna 2008. Peltomaan laatutestien tekoa jatkettiin

syksyllä 2010.

Tiloille tarjottiin mahdollisuutta kerääjäkasvikokeiluun

hankkeen kustantamilla siemenillä. Kokeilu

käynnistyi 4 tilalla. Kokeilun kokemuksia dokumentoitiin

mm. valokuvaamalla ja haastattelemalla

viljelijöitä. Tietojen ja kokemusten vaihtoa tehtiin

myös RaHa-hankkeen kanssa.

Tiloja avustettiin suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen

suunnittelussa sekä muissa erityisympäristötukiin

liittyvissä asioissa. Hankkeen omana tai

ostopalvelutyönä tehtiin 38 suojavyöhyke-, 5 kosteikko-,

27 lumo-maisema-, 2 perinnebiotooppi- ja

3 ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen

-suunnitelmaa sekä yksi perinnebiotooppeihin

liittyvä yhdistyksien ei-tuotannollisten investointien

tukihakemus. Hanke laati kaksi laajempaa monivaikutteisten

kosteikkojen yleissuunnitelmaa Liedon

Vuohenojaan ja Turun Jaaninojaan.

ProAgria Satakunnalla teetettiin ostopalveluina

27 tilalle porttitaselaskelmat. Olli-Pekka Ruposelta

ostettiin Peltomaan laatutestien tulosten ja kokemusten

koontityö. EU-maiden ympäristötukijärjestelmien

ja vesiensuojelutoimenpiteiden yhteenvetoselvitys

tilattiin Kati Berningeriltä. Sakari Lehtiseltä

tilattiin separointikokeilun toteuttaminen ja raportointi.

Heikkilän tilan kanssa tehtiin sopimus lannan

vetoletkulevityskokeilusta. MTT Kasvintuotannon

tutkimus toimitti hankkeelle fosforilannoituksen

laskentamallin. Suomen ympäristökeskuksen kanssa

solmittiin sopimus vesistöjen kuormituslaskennasta.

Luode Consulting Oy:n kanssa jatkettiin sopimusta

vedenlaadun mittaus- ja sääasemista. Mittarit

mittasivat veden nitraattipitoisuutta ja sameutta

Aurajoessa, Savijoessa, Eurajoessa ja Loimijoessa.

Tuloksia voi seurata lähes reaaliaikaisesti TEHO:n

internetsivuilla. Hankkeessa jatkettiin myös muutaman

kosteikon vedenlaadun seurantaa.

Veden laadun seuranta

TEHO-hankkeessa jatkettiin vedenlaadun seurantaa

S::canin jatkuvatoimisilla mittareilla, jotka mittasivat

veden nitraattipitoisuutta ja sameutta Aurajoessa,

Savijoessa, Eurajoessa ja Loimijoessa. Lisäksi

sääoloja seurattiin kolmella sääasemalla. Tuloksia

voi seurata lähes reaaliaikaisesti TEHO:n internetsivuilla.

Hankkeessa jatkettiin myös muutaman

kosteikon vedenlaadun seurantaa.

Tiedotus, raportit ja julkaisut

Vuonna 2010 julkaistiin 5 julkaisua painettuina

ja sähköisenä versiona: 1) Käytännön kosteikkosuunnittelu

(uusintapainos), 2) Hevostoiminnan

ympäristökysymyksiä Satakunnassa ja Varsinais-

Suomessa, 3) Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen

4) Karjanlannan typpi- ja fosforimäärät sekä

niiden jakautuminen Satakunnassa ja Varsinais-

Suomessa ja 5) Täsmäviljely ja ravinteiden käytön

tarkentaminen. Raportteja ilmestyi yhteensä 6 kpl:

1) Pientareiden ja suojavyöhykkeiden vaikutukset

viljelyn taloudelliseen tulokseen ja työnmenekkiin,

2) Valumavesien kemiallinen puhdistus ja suodatus,

3) Typpilannoituksen tarkentaminen, 4) TEHOhankkeen

skenaariot SYKE-WFSF-VEMALA-mallilla,

5) Vuohenojan yleissuunnitelma ja 6) Kipsikokeilu

TEHO-hankkeessa.

Lehdissä ja muissa erilaisissa julkaisuissa ilmes-


32

tyi yhteensä 9 hankkeen työntekijöiden ja 29 toimittajien

kirjoittamaa artikkelia. Hanke esiintyi myös

televisiossa ja radiossa. Elokuussa osa hankkeen

suunnittelijoista osallistui Itämeridokumentin kuvauksiin.

Hanke osallistui myös Maatilan vesienhoito

(Gårdens vattendrag) –lehden julkaisemiseen, jota

jaettiin mm. Maatalouden Tulevaisuuden liitteenä.

Hankkeeseen viitattiin yli 20 muussa artikkelissa,

käsittäen valtaosin kipsikokeiluita sekä TEHO-hankkeen

jatkomahdollisuuksia. TEHO:n omia internetsivuja

päivitettiin säännöllisesti. Viljelijäkirjeitä

lähetettiin TEHO-tiloille yhteensä kahdeksan, joiden

lisäksi lähetettiin myös muita tiedotteita.

Kuoppatestiin tutustuttiin Loimaalla.

Tapahtumat

Toimintakertomus 2010

TEHO-hanke järjesti yhdessä Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen

ja Tarmokas-hankkeen kanssa Hyvä

maan rakenne -seminaarin Kaarinassa. Somerolla,

Kaarinassa ja Eurajoella järjestettiin yhteistyökumppaneiden

kanssa erityisympäristötukikoulutustilaisuuksia.

Erityistukisuunnitelmia laativille järjestettiin

lisäksi oma koulutuspäivänsä. Kokemäellä

järjestettiin yhdessä Maatilavalmentaja-hankkeen

sekä Satakunnan ELY:n ja tuottajaliiton kanssa Luomupäivä.

LuomuTIETOverkon kanssa järjestettiin

yhdessä ravinteiden käyttöä käsittelevä tilaisuus.

Huittisissa järjestettiin separointinäytös.

Kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettiin koulutusmatka

Ruotsiin. Matkalle osallistui yhteensä 33 viljelijää

ja hankkeen työntekijää. Matkalla tutustuttiin

mm. tilojen ympäristönsuojeluratkaisuihin, Väderstadin

tehtaisiin ja vesistöjen säännöstelyyn. Matkan

pääkohteena oli Borgeby Fältdagar -tapahtuma.

Loimaalla järjestettiin Peltomaan laatutestiin liittyvä

käytännönläheinen koulutustilaisuus. Samassa

yhteydessä Anu Lillunen luennoi mm. TEHO-hankkeesta

ja tilakohtaisen neuvonnan kokemuksista.

Vampulassa järjestettiin viljelijöille suunnattu

ympäristötukityöpaja. TEHO-hankkeen työntekijät

pitivät esitelmiä 35 tilaisuudessa. Hanke osallistui

myös Ympäristökuiskaajat-hankkeen tilaisuuksien

suunnitteluun.

Viron maatalouden ympäristöneuvontaa tarjoavista

organisaatioista kävi tilaneuvojia tutustumassa

TEHO-hankkeeseen. Hankkeeseen kävi tutustumassa

myös viljelijävieraita Hämeestä, Keski-Suomesta

ja Pohjanmaalta.

Yhteistyö eri hankkeiden ja

organisaatioiden kanssa

TEHO-hanke osallistui aktiivisesti alansa kehittämiseen.

Hankkeesta oli edustaja ympäristötuen muutosryhmässä.

Lisäksi hankkeen edustaja osallistui

ravinteiden kierrätystä pohtivan ryhmän toimintaan.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän luonto- ja

maisemapalveluiden työryhmään valittiin Kimmo

Härjämäki Airi Kulmalan seuraajaksi.

Yhteistyö Hyötylanta-tutkimusohjelman sekä

JÄRKI- ja RaHa-hankkeiden kanssa jatkui. TEHOhankkeen

edustaja osallistui myös LuomuTIETOverkko-

ja Monisopu-hankkeiden ohjausryhmiin.

Muun yhteistyön lisäksi hanke jatkoi yhteistyötä

mm. MTT:n, SYKE:n, Turun yliopiston ja Pyhäjärviinstituutin

kanssa.

Niitetty suojakaista jokirannassa.


Toimintakertomus 2010 33

Esiselvitys laaja-alaisesta luomutuotannon

edistämisestä,

ELLU-HANKE

ELLU-hanke käynnistyi kesäkuussa ja päätyi vuoden

loppuun. ELLU oli ELY-keskuksen myöntämä maaseuturahaston

elinkeinon kehittämishanke. ELLU:lle

työskentelivät Sari Raimoranta ja Paavo Myllymäki.

Raimoranta selvitti viljelijöiden kiinnostusta luomua

kohtaan, Myllymäki yritysten.

Raimoranta tarkkaili luomualan tapahtumia ja

hankki tietoa osallistumalla seminaareihin ja tapahtumiin,

kuten paikalliseen julkisten hankintojen

infoon Turussa, valtakunnalliseen luomuseminaariin

Mikkelissä, ”reilua ja kestävää” –ruokamessuseminaariin

Kauhajoella ja maaseutuverkoston ympäristökiertuepäivään

Tenhon tilalla Satakunnassa.

Hankkeen ajan luomu oli hyvin esillä mediassa

ja jutut olivat positiivisia. Puhuttiin paljon luomuruuan

terveellisyydestä ja aitoudesta ja luomun

kysyntä lisääntyi. Luomutuotannon lisääminen on

uusi tuottajille heitetty haaste. Haasteeseen vastaaminen

edellyttää myös jalosteiden valmistajien

mukanaoloa. Elintarviketeollisuudelta ja kaupalta

olisi saatava takeita siitä, että luomutuottaja tulee

saamaan riittävän hinnan kalliimmin tuotetusta

raaka-aineesta.

Pirstaloituneisuus on perinteisesti häirinnyt luomun

kehittymistä. Hankkeen aikana oli käynnissä

MMM:n Luomutietohankkeen raportin kommentointikierros.

Raportissa oli esitetty toimenpiteitä luomualan

kehittämiseksi. Loppuvuonna perustettiin

työryhmä pohtimaan alalle uutta toimijat yhdistävää

organisaatiota.

ELLU:ssa selvitettiin myös mahdollisuuksia käynnistää

MTK-liittojen yhteinen luomuhanke, mutta

yritys kaatui lopulta hanketeknisiin esteisiin. Päätettiin,

että MTK-Varsinais-Suomi pyrkii hakemaan

v.2011 omaa luomuhanketta, ja tekee sen puitteissa

tarvittaessa yhteistyötä muiden MTK-liittojen ja

niiden hankkeiden kanssa.

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN

MAHDOLLISUUDET -HANKE

AF-Innova toteuttaa ja hallinnoi kolmivuotista

Maaseudun kiinteistöjen mahdollisuudet –kehityshanketta,

jonka toteutusalueena on Satakunta,

Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Hankkeen pääyhteistyökumppani

on MTK- Satakunta, jonka toimitiloista

käsin AF-Innova ja hankkeen vetäjä Harto Ylitalo

kehityskokonaisuutta toteuttavat. AF-Innova on

turkulainen maaseudun uusiin avauksiin keskittynyt

asiantuntija- ja kehitysyritys.

AF-Innovan muita yhteistyökumppaneita ovat

MTK- Pirkanmaa ja MTK- Varsinais-Suomi sekä

monipuolinen maaseudun kiinteistöjen suunnittelua,

jalostusta ja hyötykäyttöä harjoittava yritys- ja

yhdistysjoukko. Hanke on EU-osarahoitteinen rahoitushallinnoijan

ollessa Satakunnan ELY- keskus.

Projektissa etsitään ratkaisumalleja ja keinoja,

joiden avulla voidaan lisätä maatilojen maa-, metsä-,

vesi- ja ranta-alueiden, joutomaiden ja tuotantorakennusten

tuottavuutta, uusia käyttömuotoja sekä

omistaja-arvon lisäämistä ja kehittämistä vaihtoehtoisessa

käytössä maatilatalouden ulkopuolisiin

käyttötarpeisiin. Päätavoitteena on tuoda esille ja

lisätä maaseudun tulonhankinta- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.

Toiminta 1.1.-31.12.2010

Vuonna 2010 AF-Innova teki Maaseudun kiinteistöjen

mahdollisuudet –kehityshanketta tunnetuksi

tuottajayhdistysten kevät- ja syyskokousten yhteydessä,

puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivillä,

koulutustilaisuuksissa, lehtikirjoituksilla ja

lukuisten muiden tapahtumien yhteydessä. Kiinteistökartoituksilla

haettiin kiinteistöjensä kehittämisestä

kiinnostuneita viljelijöitä ja maaseutuyrittäjiä

sekä kehitettäviä kohteita. Kiinnostuksen perusteella

yrittäjät jaettiin sora/kiviaines-, tuulienergia-,

bioenergiavälivarasto/terminaalialue- sekä -, rantarakentamisryhmiin.

Näiden ryhmien edustajille

hanke järjesti ja organisoi teemoihin liittyviä kehittämisaktiviteetteja

kuten seminaareja, pienryhmäkoulutusta,

opintoretkiä kotimaahan ja ulkomaille,

asiantuntija-arvioita ja toimenpide-ehdotuksia kiinteistökohteista,

markkinatutkimuksia ja -selvityksiä

ja erillisten jatkoprojektien laadintaa

• Kiinteistökartoitusten toteutusta; kehitettävän

kiinteistökohteiden etsintää 1-12/2010

• Tuulienergian mahdollisuudet maatiloille -seminaari,

osanottajia 110

• Maa-ainesoton ABC-koulutus, 6/2010, osanottajia 17

• Opintoretki sora/kiviainesalan yritys- ja jälkikäyttökohteisiin

6/2010, osanottajia 17

• Opintoretki Wind Energy -messuille Husumiin

Pohjois-Saksaan sekä kahteen viljelijäenemmistöiseen

asukastuulivoimapuistoon 9/2010, 8 viljelijää

• Maastopalaverit kehitettäviin teemakohtaisiin

kiinteistökohteisiin 1-12/2010

• Matkailuautojen – vaunujen talvisäilytyksen

nykytila ja kehittämistarpeet – markkinatutkimuksen

toteutus, 5-7/2010

• Pilottikohteiden etsintää ja valintoja sekä kohteille

tarjottavien asiantuntijapalveluiden määrittely,

8-12/2010

• Yritysryhmän (tuulienergia) kokoaminen ja yritysryhmähankkeen

laadintaa, 5-12/2010

• Hankkeen toimintaan osallistui vuonna runsaat

200 viljelijää ja maaseutuyrittäjää.


34

Toimintakertomus 2010

Säätiö

Varsinais-Suomen Maataloustuottajain

säätiön toiminta

vuonna 2010

Toimintavuoden aikana suoritettiin Maskussa ja

Vahdolla sijaitsevissa metsissä raivaus- ja taimikonhoitotöitä

sekä metsänlannoitusta lähes 10 hehtaarin

alueella. Yläneellä sijaitsevissa metsissä varaudutaan

puun hinnan mahdollisesti vahvistuessa

merkittävämpään puun myyntiin. Metsätaloussuunnitelman

toteutumisen ja metsäomaisuuden kehittymisen

seurannan helpottamiseksi tehtiin verkkopalvelusopimus.

Säätiön arvopaperiomistuksessa ei vuoden aikana

tapahtunut muutoksia.

Säätiön hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä

mv. Jaakko Nieminen Kuusjoelta (puh.joht.),

emäntä Nina Pohjanpalo Yläneeltä (varapuh.joht.),

mv. Simo Kolkkala Mellilästä ja yrittäjä Mervi

Puonti Pyhärannasta. Henkilökohtaisina varajäseninä

olivat samassa järjestyksessä mv.Timo Yli-Karro

Kodisjoelta, emäntä Henna-Maija Vesola Lokalahdelta,

mv. Tapani Heikkilä Mynämäeltä, ja emäntä Päivi

Ahala Vehmaalta.

Säätiön tilintarkastajina toimivat KHT Matti

Huhtala Ruskolta, pankinjohtaja Eero Koskinen

Pöytyältä, mv. Matti Karppinen Karjalasta sekä

varalla samassa järjestyksessä HTM Simo Laaksonen

Loimaalta, pankinjohtaja Jouko Siivo Perttelistä ja

KTM Elisa Koho Tarvasjoelta.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä

toimi agronomi Ville Reunanen Pöytyältä.


Toimintakertomus 2010 35

Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n

toiminta 2010

Yhtiön tila ja toiminnan tulos

Maanomistajien Arviointikeskus Oy:ssä laadittiin

kertomusvuonna 318 päämiehen puolesta korvausvaatimukset

44 toimituksessa. Edellisenä vuonna

korvausvaatimukset tehtiin 45 toimituksessa.

Kiinteistöarviointilausuntoja tehtiin 113 tilaajalle

yhteensä 121 kappaletta ja vesihuoltolinjojen korvausarviointeja

tehtiin 8 projektiin 221 tilan osalta.

Kauppa- ja sopimusneuvotteluissa avustettiin 19 eri

jutussa.

Oikeusjuttuja hoidettiin 187 kappaletta, jotka

koskivat yhteensä 376 päämiestä. Edellisenä vuonna

oikeusjuttuja hoidettiin 209 kpl 361 päämiehen

puolesta. Lisäksi annettiin kiinteistö- ja ympäristöoikeuden

alaan liittyvää lainopillista neuvontaa.

Kaikkiaan Arviointikeskuksessa hoidettiin

kertomusvuoden aikana 372 juttua 971 päämiehen

puolesta (ks. tilastoliite). Vastaavat luvut vuonna

2009 olivat 373 ja 817.

Maksuja kertyi kassaan 1.155.600 ja kassavirta

oli 1.400 negatiivinen.

MTK:n ja SLC:n jäsenille annettiin jäsenalennusta

palkkioista noin 10.000 .

Liikevaihto oli 969.200 . Vuonna 2009 liikevaihto

oli 823.800 .

Vuoden 2010 tulos ennen veroja on 53.800 voitollinen.

Edellisenä vuonna tappiota syntyi 1.000 .

Liikevaihdon nousu johtui pääosin lakimies- ja

arviointilaskutuksen selkeästä noususta. Myös kulut

nousivat merkittävästi, koska yhtiössä oli yksi lakimies

edellisvuotta enemmän.

Yhtiö maksoi MTK:lle pääomalainaa suunnitelman

mukaisesti eli vuonna 2010 30.834,46 . Takaisinmaksu

jatkuu vuoteen 2012 asti.

Olennaiset tapahtumat

Yhtiölle perustettiin vuoden 2010 alussa uusi toimisto

Kuopioon. Toimisto sijaitsee MTK Pohjois-Savon

toimiston tiloissa ja siellä aloitti aluejohtajana VT

Markus Kaikkonen. Hallituksen puheenjohtaja vaihtui,

kun Jorma Laurila Kangasalta luopui tehtävästä

ja tilalle valittiin yhtiökokouksessa maanviljelijä

Jaakko Halkilahti Salosta.

Toiminta Varsinais-Suomessa

Arviointikeskus avusti maanomistajia mm. Turku-Helsinki

moottoritien rakentamista koskevissa

maantietoimituksissa entisten Muurlan, Perttelin,

Kiikalan ja Suomusjärven kuntien alueilla. Lisäksi

hoidettiin useita pienempiä tie- ja lunastustoimituksia

Varsinais-Suomen alueella. Myös huomattava

määrä kiinteistöarviointeja suoritettiin liiton alueella.

Myös Varsinais-Suomessa on keskustelua herättänyt

voimalinjojen maapohjakorvausten alhainen

taso. Vaikka hintatasoa on nostettu viimeisten vuosien

aikana n. puolitoistakertaiseksi, on hintataso

edelleen alhainen etenkin yleiseen hyötyyn nähden.

Pylväshaittakorvauksia pidetään yleisesti myös alhaisina.

Keskustelua on myös käyty siitä, että uudet

ilmajohdot voitaisiin korvata maakaapeleina mm.

lumiongelmien sekä vähäisempien haittojen vuoksi.

Metsämaa sijoituskohteena on muutenkin

herättänyt kiinnostusta osakemarkkinoiden riskien

vuoksi.

Uutena asiana on noussut esille tuulivoiman

rakentaminen ja siihen liittyvät vuokrasopimukset

sekä vuokrataso. Kysymyksiä ja yhteydenottoja on

ollut runsaasti. Sopimusasiat ja -perusteet tuulivoiman

rakentamisen osalta muuttuvat jatkuvasti kun

uusia toimijoita (mm. Ruotsista ja Saksasta) tulee

mukaan markkinoille.

Yhteystiedot

Arviointikeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii OTK

Aulikki Kiviranta.

Arviointikeskuksen Helsingin toimiston osoite

on Hietalahdenkatu 8 A 00180 Helsinki ja puhelin

020 7411 050, faksi 020 7411 051. Internet-kotisivut

löytyvät osoitteesta www.arviointikeskus.fi.

Varsinais-Suomen tuottajia ja muita maanomistajia

avustaa Arviointikeskuksen Turun toimisto, joka

toimii tuottajaliiton tiloissa osoitteessa Peltopohjankatu

2 D, 21280 Raisio, puhelin 020 7411 068 ja gsm

0400 523748, DI Ralf Rehnberg.

www.arviointikeskus.fi


36

Toimintakertomus 2010

Tilit ja tilinpäätös

Rahayksikkö euro 1.1.-31.12.2010 1.1. - 31.12.2009

MYYNTITUOTOT

Koulutus- ja kurssitoiminta 9815,00 7060,00

Henkilövakuutustuotot 8825,00 12961,00

Tilaus- ja ilmoitustuotot 4541,34 3896,40

Saadut korvaukset 47408,64 44548,81

Muut yleistuotot 263377,08 143211,25

Myyntituotot yhteensä 333967,06 211677,46

LIIKEVAIHTO 333967,08 211677,46

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot

Työntekijöiden palkat ja palkkiot -303254,69 -227721,25

Johdon palkat -32273,00 -37981,10

Palkat ja palkkiot yhteensä -335527,69 -265702,35

Henkilösivukulut

Eläkekulut -54444,85 -38114,34

Pakolliset henkilösivukulut -10605,96 -9244,58

Muut henkilösivukulut -13962,27 -10230,07

Henkilösivukulut yhteensä -79013,08 -57588,99

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -414540,77 -323291,34

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot -446,06 -594,75

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT. -446,06 -594,75

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Toimitilakulut -21331,44 -21376,15

Koulutus- ja kurssitoiminta -18475,60 -12101,80

Matkakulut -88303,82 -82360,39

Kokoukset -11074,97 -21259,30

Painatuskulut -8820,39 -3812,50

Johtokunta, valiokunnat -15592,38 -3010,69

Toimistokulut -87253,44 -94179,04

Huoneistokulut -387,61 -496,49

Suhdetoiminta -13780,02 -13373,62

Jäsenmaksut -234151,00 -227381,00

Vakuutukset -7646,99 -6731,43

Muut liikekulut -42121,60 -16639,63

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ -548939,26 -502722,04

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -629959,03 -614930,67


Toimintakertomus 2010 37

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsen- ja kannatusmaksut 551603,84 535815,23

Muut varainhankinnan tuotot -33686,55 -18602,17

Kulut

Varainhankinnan kulut -515,58

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 96598,29 97330,20

Rahoitustuotot yhteensä 96598,29 97330,20

Rahoituskulut

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -48,31 -346,57

Rahoituskulut yhteensä -48,31 -346,57

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 96549,98 96983,63

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ -15491,76 -1249,56

SATUNNAISET ERÄT

Satunnaiset tuotot 9270,19 250349,32

Satunnaiset kulut -11070,00 -10672,56

SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ -1799,81 239676,76

YLEISAVUSTUKSET 12500,00 11000,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 12500,00 11000,00

TILIKAUDENTULOS ENNEN TILIN -

PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -4791,57 249427,20

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00

TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ 0,00 0,00

TULOVEROT

Tilikauden verot -516,83 -1,90

TULOVEROT YHTEENSÄ -516,83 -1,90

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5308,40 249425,30


38

Toimintakertomus 2010

Tase

Rahayksikkö euro 31.12.2010 31.12.2009

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Koneet ja kalusto 1338,19 1784,25

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1338,19 1784,25

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 1060342,76 1060342,76

Muut saamiset 1038876,83 1266233,68

Sijoitukset yhteensä 2099219,59 2326576,44

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2100557,78 2328360,69

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Muut saamiset 11395,67 55985,84

Siirtosaamiset 312038,82 188153,15

Saamiset yhteensä 323434,49 244138,99

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 223168,36 108952,41

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 546602,85 353091,40

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2647160,63 2681452,09

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Sidotut rahastot 1291662,48 1291662,48

Muut rahastot 128342,62 128342,62

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1058039,36 808614,06

Tilikauden yli-/alijäämä

Kirjanpidon tulos -5308,40 249425,30

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2472736,06 2478044,46

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Muut vapaaehtoiset varaukset 31585,08 31585,08

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 31585,08 31585,08

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikeinen

Muut velat 102421,87 100413,60

Pitkäaikaiset velat yhteensä 102421,87 100413,60

Lyhytaikainen

Ostovelat 22459,37 14912,77

Muut velat 16692,35 10806,70

Siirtovelat 1265,90 48635,34

Lyhytaikaiset velat yhteensä 40417,60 71408,95

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 142839,49 171822,55

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2647160,63 2681452,09


Toimintakertomus 2010 39

Tilintarkastuskertomus


40

Toimintakertomus 2010

Viljelijä: tee Agrimarketin

ISO-VILJA ® -sopimus

Viljamarkkinoilla on

havaittavissa kysynnän kasvua.

Sopimustuotantomme kasvaa

kaudelle 2011 lähes kaikilla

viljoilla.

Uutta!

Wanamo-kevätvehnälle,

Iiris- ja Eemeli-kauroille

maksetaan sopimuslisät

tulevalla kaudella.

Kysy lisää lajikekohtaisista

sopimuslisistä myyjiltämme.

Agrimarket

- viljakauppa lähellä Sinua!

TURUN

OSUUSKAUPPA

– SINUN EDUKSESI VARSINAIS-SUOMESSA

Mikä yhdistää yli 120 000

varsinaissuomalaista taloutta?

Se on oma osuuskauppa.

Turun Osuuskaupan omistajina on

jo yli 120 000 varsinaissuomalaista taloutta.

Oma osuuskauppa yhdistää ja

tarjoaa palveluja niin arkeen kuin

elämän suuriin juhlahetkiin.

Turun Osuuskaupassa olet hyvässä seurassa.


Toimintakertomus 2010 41

Maataloustuottajayhdistysten

puheenjohtajat ja sihteerit 2011

ALASTARO

ANGELNIEMI

AURA

KAKSKERTA

KALANTI-UUSIKAUPUNKI

KARINAINEN

KARJALA

KIIKALA

KISKO

KODISJOKI

KOSKI TL

Juuso Hulmi

Koskenraitti 200

32440 ALASTARO

puh. 040-8382046

juusohulmi@hotmail.com

Jouko Willberg

Smedabölentie 85

25650 STRÖMMA

puh. 02-422838, 040-5468418

jouko.willberg@dnainternet.net

Taru Antikainen

Turuntie 170

21380 AURA

puh. 050-5294366

taruantikainen@hotmail.com

Seppo Muurinen

Monnoistentie 5

20960 TURKU

puh. 02-2587805, 0400-763822

seppo.muurinen@pp1.inet.fi

Jari Nevavuori

Pruukintie 18

23600 KALANTI

puh. 02-8443315, 040-5458281

jari@nevavuori.fi

Outi Haapanen

Hirvisuontie 316

21800 KYRÖ

puh. 040-5546558

outi.haapanen@pp.inet.fi

Matti Karppinen

Karjalankyläntie 8

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4309022, 0500-889544

karppis@dnainternet.net

Kalle Lehtinen

Mansikkaojantie 187

25380 REKIJOKI

puh. 045-1119630

kalle.lehtinen@kiikala.salonseutu.fi

Jukka Huittinen

Purolantie 200

25460 KISKO

puh. 02-7394738, 0500-780714

purolantila@ebaana.net

Timo Yli-Karro

Kodisjoentie 1632

27310 KODISJOKI

puh. 02-8251935, 050-3023835

timo.ylikarro@netti.fi

Martti Mäkitalo

Kranintie 154

31500 KOSKI TL

puh. 02-484 1829, 044-5224182

martti.makitalo@koski.fi

Mikko Mattila

Kalsinkulmantie 48

32770 HUHTAMO

puh. 050-3824993

mtmattil@gmail.com

Jaakko Virtanen

Pedersåntie 106

25700 KEMIÖ

puh. 02-421850, 040-5439902

seija@virtasentila.net

Seppo Mäkilä

Vanha-Tampereentie 382

21370 AURA KK

puh. 050-5610559

seppo.makila@pp1.inet.fi

Rami Koivunen

Raustvuorentie 104

20960 Turku

puh. 02-2588195

Inkeri Penttilä

Kaivolankuja 52

23660 KALANTI

puh. 02-874042, 040-7584123

inkeri.penttila@uusikaupunki.fi

Hanna Takatalo

Hormistontie 70

32300 MELLILÄ

puh. 02-4846833, 040-8252025

hanna.takatalo@gmail.com

Satu Haanperä

Karjalantie 1701

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4309733

Jouni Eskola

Rekijoentie 711, 25380 REKIJOKI

puh. 02-7287116, 050-5221925

työ 044-7787201, fax 02-7782140

jouni.eskola@kiikala.fi

Kristiina Kymäläinen

Vilikkalantie 981

25110 KRUUSILA

puh. 02-7286130, 050-3504485

sirkan.tila@pp.inet.fi

Johanna Lassila-Pärkö

Kotirannantie 36

27310 KODISJOKI

puh. 02-8232252, 044-5522143

johanna.lassila-parko@dnainternet.net

Hannele Mäkitalo

Kranintie 154

31500 KOSKI TL

puh. 02-4841829, 044-3060215

hannele.makitalo@koski.fi


TEHOKKUUS

42

TURVAA

Toimintakertomus 2010

TULEVAISUUDEN

Lihantuottajan paras turva nyt ja tulevaisuudessa on

omissa käsissä oleva kustannustehokas teollisuus.

Atria on Itikka osuuskunnan

tuottajien tulevaisuuden tae.

Siksi Atrian kilpailukyvystä on huolehdittava herkeämättä.

Nyt on aika investoida naudan teurastukseen.

Vuoden 2012 lopussa meillä on käytössämme

nykyaikaisin ja tehokkain nautateurastamo

koko Pohjoismaiden mittakaavassa.

Atria on varma markkinakanava,

joka on sitoutunut kotimaiseen lihaan.

Atria tytäryhtiöineen on myös vastuullinen toimija,

joka kantaa mallikkaasti yhteiskuntavastuunsa ja huomioi

omissa toiminnoissaan myös eläinten hyvinvoinnin.

Itikka osuuskunta tarjoavaa

jäsenilleen monia rahanarvoisia etuja.

Lisänä Atria-ketjun vahvuudet:

A-Rehu tarjoaa edulliset ja tuottavat rehuratkaisut.

A-Kauppa toimii netissä kellon ympäri.

AtriaNauta, AtriaSika ja AtriaSiipi ovat

tuottajan vahva kumppani arjen työssä.

Lisätietoa puhelimitse 020 472 7111

tai www.atrianauta.fi, www.atriasika.fi,

www.a-rehu.fi

www.itikkaosuuskunta.fi


Toimintakertomus 2010 43

KUSTAVI

KUUSJOKI

LAITILA

LIETO

LOIMAAN SEUTU

LOKALAHTI

MARTTILA

MASKU

MELLILÄ

MERI-NAANTALI

METSÄMAA

MIETOINEN

Petteri Kulmala

Notholmantie 1

23360 KUSTAVI

puh. 02-8415322, 0400-525229

Esa Lindroos

Nummilantie 65

25340 KANUNKI

puh. 040-5232872

esa.lindroos@kolumbus.fi

Kimmo Yli-Antola

Pahkajärventie 20

23800 LAITILA

puh. 044-0500010

kimmo.yli-antola@luukku.com

Markku Hyssälä

Nauristie 306

21430 YLISKULMA

puh. 02-4875831, 0500-538388

markku.hyssala@kolumbus.fi

Pekka Ahokas

Kalliomäentie 38

32200 LOIMAA

puh. 02-7683166, 0500-741282

pekka.ahokas@loimaa.fi

Taneli Jussila

Mähkärläntie 171

23450 LOKALAHTI

puh. 02-4333716, 0500-745787

taneli.jussila@luukku.com

Tuomo Aalto

Salontie 347

21480 PRUNKILA

puh. 02-4845494, 044-3481197

Lauri Syväsalo

Niemenkulmantie 196

21250 MASKU

puh. 040-7568721

laurisyvasalo@gmail.com

Markku Salo

Hurstinkulmantie 195

32300 MELLILÄ

puh. 040-7671883, 0400-122828

markku.salo@tilasiemen.fi

Heikki Hiltunen

Rymättyläntie 833

21160 MERIMASKU

puh. 040-5259822

mty.hiltunen@dnainternet.net

Jorma Ristimäki

Ristimäenkulmantie 365

32270 METSÄMAA

puh. 03-4378041, 040-5354663

Jukka Ristimäki

Kaivattulantie 50

23120 MIETOINEN

puh. 02-4311415, 040-5468159

jukka.ristimaki@dnainternet.net

Launo Valtonen

Riihimaantie 520

23360 KUSTAVI

puh. 02-877930, 0400-539896

launo.valtonen@uusikaupunki.fi

Sanna Mäki

Eskolantie 26

25320 RAATALA

puh. 02-7345626, 0500-820898

sanna.maki@dnainternet.net

Anna Setälä

Haukantie 228

23800 LAITILA

puh. 050-5273918

anna.setala@lailanet.fi

Minna Kauppi

Kurkelantie 181

21420 LIETO

puh. 02-4872522, 040-5894095

minna.kauppi@hakulanpuu.fi

Eeva Taneli

Annistentie 117

32210 LOIMAA

puh. 02-7686110, 050-5692312

eevataneli@luukku.com

Maaret Tukiainen

Perkiöntie 446

23200 VINKKILÄ

puh. 040-5234826

maaret.tukiainen@suomi24.fi

Antti Ollula

Härkätie 344

21480 PRUNKILA

puh. 050-3204623

Mika Heimo

Nyynäistentie 38

21230 LEMU

puh. 0440-529529

mika.heimo@dnainternet.net

Eeva Taneli

Annistentie 117

32210 LOIMAA

puh. 02-7686110, 050-5692312

eevataneli@luukku.com

Juho Angervo

Käköläntie 470

21100 NAANTALI

puh. 02-4359106, 040-5954040

juho.angervo@gmail.com

Mervi Jokinen

Kurkisuontie 141

32270 METSÄMAA

puh. 02-7680076, 0400-742704

mervi.jokinen@pp5.inet.fi

Tuomo Kivivuori

Kivivuorentie 160

23120 Mietoinen

puh. 02-4311890, 0500-783697

kivivuori.tuomo@kolumbus.fi


44

Toimintakertomus 2010

MYNÄMÄKI

NOUSIAINEN

ORIPÄÄ

PAATTINEN

PAIMIO

PARAINEN-NAUVO

PERNIÖ

PERTTELI

PIIKKIÖ

PYHÄRANTA

PÖYTYÄ

RAISIO

Juha Aalto

Peräniityntie 114

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4303002, 044-5220755

juha-aalto@dnainternet.net

Matti Anttila

Rantalantie 51

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4315567, 040-7698082

matti.anttila@nousiainen.fi

Jarmo Mäntyharju

Peräsuontie 293

32500 ORIPÄÄ

puh. 02-7668155, 0500-325470

jarmo@mantyharjuntila.fi

Tapio Ylitalo

Mäenpääntie 66

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2578211, 0400-822921

tapio.ylitalo@pp3.inet.fi

Jaakko Kuusvuori

Marjavuorentie 168

21530 PAIMIO

puh. 0500-525493

jaakko@kuusvuori.fi

Arto Köpilä

Bodnäsintie 260

21600 PARAINEN

puh. 02-4587970, 0400-893629

arto.kopila@mela.fi

Markku Peltonen

Laukantie 160

25610 YLÖNKYLÄ

puh. 02-735 0123, 040-5463307

provani@smail.fi

Ari-Pekka Kirjonen

Rekijoentie 194

25370 PERTTELI

puh. 02-7349627, 0400-783895

ari.kirjonen@hotmail.com

Janne Yrjövuori

Ylikyläntie 18

21500 PIIKKIÖ

puh. 040-5788130

Juhani Urpolahti

Myllyperkontie 2

27320 IHODE

puh. 02-8239651, 0400-591551

juhani.urpolahti@dnainternet.net

Matti Ali-Rontti

Pihlavajärventie 55

21820 KUMILA

puh. 02-4866550, 050-5408730

matti.ali-rontti@pp.inet.fi

Erkki Haavisto

Hintsantie 2

21200 RAISIO

puh. 02-4383131, 0500-540032

erkki.haavisto@hintsa.fi

Petri Puustinen

Villentie 11

23100 MYNÄMÄKI

puh. 044-2706468

petri.puustinen@pp.inet.fi

Juha Saarinen

Härjänsilmäntie 11

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4315223, 040-5516045

harjansilma@kolumbus.fi

Petri Matintalo

Kullansuontie 178

32500 ORIPÄÄ

puh. 050-5856763

petri.matintalo@gmail.com

Pekka Nieminen

Hosiokoskentie 41

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2577110, 0400-777110

pekkabnieminen@gmail.com

Henriikka Pensas

Kalevantie 480

21540 PREITILÄ

puh. 0400-977630

henriikka.pensas@elisanet.fi

Elina Heliander

Rövarnäsintie 584

21630 LIELAX

puh. 02-4588252, 040-5445142

heliander@parnet.fi

Anette Lindholm

Naarjärventie 77

25160 TUOHITTU

puh. 050-3262633

anette.lindholm@netti.fi

Jouko Siivo

Patalantie 168

25370 PERTTELI

puh. 02-7701295, 0440-328392

jouko.siivo@luukku.com

Jarkko Korsimo

Liedontie 58

21500 PIIKKIÖ

puh. 02-4798917, 050-5269017

jarkko.korsimo@kolumbus.fi

Juha Maikola

Knuutilankuja 31

23950 PYHÄRANTA

puh. 02-8259614, 0400-514623

mycola@koti.luukku.com

Kalle Yli-Jaakkola

Kolkkistenkoskentie 21

21880 PÖYTYÄ

puh. 040-4166966

kalle.yli-jaakkola@hotmail.com

Matti Mustajärvi

Sinikaislankatu 1 A 2

21200 RAISIO

puh. 0400-225856

matti.mustajarvi@dnainternet.net


Toimintakertomus 2010 45

RUSKO

RYMÄTTYLÄ

SALON SEUTU

SAUVO-KARUNA

SOMERNIEMI

SOMERO

SUOMUSJÄRVI

SÄRKISALO

TAIVASSALO

TARVASJOKI

TURUN SEUTU

VAHTO

Niklas Forsberg

Jokelantie 11

21290 RUSKO

puh. 02 4322654, 0444-322654

niklas.forsberg@dnainternet.net

Jaakko Lehmuskoski

Ylttistentie 271, 21130 POIKKO

puh. 02-2524812, 0400-225123

fax 02-2524812

jaakko.lehmuskoski@pp.inet.fi

Saija Teinilä

Häntälänkoskentie 86

24910 HALIKKO AS.

puh. 0400-246686

saija.teinila@seutuposti.fi

Erik Söderholm

Kärkniementie 59

21570 SAUVO

puh. 02-4701569, 040-5777840

erik.soderholm@karuna.fi

Jorma Lemberg

Kultakalliontie 1

31470 SOMERNIEMI

puh. 02-7482874

Totti Nuoritalo

Turuntie 1391b

31520 PITKÄJÄRVI

puh. 02-7481190, 0400-321314

tottim@saunalahti.fi

Jarmo Villman

Kurkelantie 1699

25410 SUOMUSJÄRVI

puh. 0400-765304

jarmo.villman@sposti.net

Juha Wikström

Taamarlantie 134

25610 YLÖNKYLÄ

puh. 040-7757565

nimmi.wikstrom@kolumbus.fi

Hannu Heinonen

Vainilantie 24

23310 TAIVASSALO

puh. 02-878237, 0400-783841

hannu.heinonen@taivassalo.net

Ensi Kulta

Riitsuontie 128

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4848147, 044-4848147

ekulta@gmail.com

Seppo Hörkkö

Ylijoentie 142

20460 TURKU

puh. 02-2472210, 044-3530015

seppo.horkko@pp1.inet.fi

Tero Mahkonen

Suntionpolku 6 D 13

21310 VAHTO

puh. 044-5838399

tero.mahkonen@hotmail.com

Raimo Ali-Keskikylä

Kiilinpellontie 67

21290 RUSKO

puh. 040-5718934

Kari Hämölä

Hämöläntie 39

21130 POIKKO

puh. 02-2522651, 040-7062854

kari.hamola@gmail.com

Sari Rannikko

Valtatie 542, 24800 HALIKKO

puh. 02-7368765, 040-5454936

työ 02-90412367

sari.rannikko@someronsp.fi

Anne Raunio

Silkkiläntie 191

21570 SAUVO

puh. 02-4731032, 040-7607017

anne.raunio@kolumbus.fi

Ilkka Säde

Vehkalantie 20, 31470 SOMERNIEMI

puh. 02-7482151, 044-0825643

fax 02-7482903

tattari@korvessa.net

Riikka Gustafsson

Lutuntie 110

31520 PITKÄJÄRVI

puh. 050-3520454

riikka.gustafsson@somerolainen.com

Juha Auvinen

Meijeritie 5

25410 SUOMUSJÄRVI

puh. 041-5447341

auvinen.juha@smail.fi

Anders Björkqvist

Kuivastontie 581

25500 PERNIÖ

puh. 02-7350780, 0400-533414

bjorkqvist@pp.inet.fi

Juhani Palo

Palontie 41

23310 TAIVASSALO

puh. 02-879851, 050-3489251

Tomi Saarnivaara

Hämeen Härkätie 848

21450 TARVASJOKI

p. 040-7485532

tomi.saarnivaara@pemamek.com

Jouko Tuokila

Juhalantie 1

21620 KUUSISTO

puh. 02-2557585, 0400-934754

j.tuokila@luukku.com

Matti Aaltonen

Vahdontie 1100

21310 VAHTO

puh. 02-2576101, 040-5953990

aaltonen.matti@pp.inet.fi


46

Toimintakertomus 2010

VEHMAA

YLÄNE

Elina Heino

Vihtjärventie 385

23200 VINKKILÄ

puh. 02-4332053, 0400-802600

me.heino@dnainternet.net

Rauno Kajander

Niittykulmantie 47

21900 YLÄNE

puh. 02-2567221, 050-5669123

rauno.kajander@suomi24.fi

Päivi Ahala

Järveläntie 30

23210 VEHMAA

puh. 02-4331053, 0500-594195

paivi.ahala@kolumbus.fi

Nina Pohjanpalo

Kärriläntie 11

21900 YLÄNE

puh. 02-2563600, 050-3518626

nina.pohjanpalo@lieto.fi


Toimintakertomus 2010 47


48

Toimintakertomus 2010

Maaseutunuorten kerhojen

puheenjohtajat ja sihteerit 2011

KOSKI TL

KUUSJOKI

LAITILA,

MAASEUTUNUORET

LIETO

LOIMAAN SEUTU,

NUORTEN

VALIOKUNTA

MIETOINEN

PAATTINEN

PEIMARIN NUORET

TUOTTAJAT

SALON SEUTU

SOMERO-

SOMERNIEMI

TARVASJOKI

Elina Kanasuo

Raatalantie 319

31500 KOSKI TL

puh. 044-3002006

elik@netti.fi

Miikka Martti

Pajuntie 3

25330 KUUSJOKI

puh. 040-5348125

miikka.martti@sgc.fi

Eero Saarela

Salontie 180

23800 LAITILA

puh. 044-5029110

eero.saarela@lailanet.fi

Petri Riikonen

Uudenkartanontie 175

21430 YLISKULMA

puh. 02-4875874

Ville Raikunen

Annistentie 43/16

32210 LOIMAA

puh. 040-5961572

ville.raikunen@dinolift.com

Harri Akkanen

Tavastintie 10

23120 MIETOINEN

puh. 02-4311373, 0400-827697

Jaakko Suominen

Perttelmäentie 1

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2578222, 041-4433565

pirkkojajaakko@venna.fi

Mikko Himanen

Korpelantie 701

215370 SAUVO

puh. 040-7450850

mty.mikkohimanen@elisanet.fi

Saija Lahtinen

Tuiskulantie 112

25230 ANGELNIEMI

puh. 040-7749756

saija.tuiskula@tuiskula.fi

Heikki Tuominen

Kaurankedonmäki 17

31520 PITKÄJÄRVI

puh. 02-7481065, 050-5118543

heikki.tuominen@somero.salonseutu.fi

Mika Tapani

Rasuntie 32

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4847242, 0500-827242

tapanimika@hotmail.com

Peri Haapasalo

Katteluksentie 130

31500 KOSKI TL

puh. 050-4003041

petri.haapasalo@hotmail.com

Anna Kesäniemi

Kanungintie 121

25340 KANUNKI

puh. 040-7450863

anna.kesaniemi@seutuposti.fi

Lea Vainiotalo

Padontie 93

23800 LAITILA

puh. 050-3210148

lea.vainiotalo@lailanet.fi

Oili Riikonen

Uudenkartanoentie 175

21430 YLISKULMA

puh. 02-4875874

Veli-Matti Saarinen

Kustavintie 2218

23140 HIETAMÄKI

puh. 02-4311265, 040-5588776

Marja Alitalo

Paattistentie 936

21330 PAATTINEN

puh. 02-2570015, 050-5650015

Tatja Vahtivaara

Juntolantie 174

21530 PAIMIO

puh. 050-3032322

tatja.vahtivaara@gmail.com

Tiina Axelsson

Kemiöntie 50

25230 ANGELNIEMI

puh. 0400-520171

harri.axelsson@omppu.inet.fi

Janne Tuomisto

Oksasenkatu 3 B C 45

00100 HELSINKI

puh. 050-3032448

janne.tuomisto@helsinki.fi

Päivi Marjomaa

Lakiasuontie 145

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4848651


Toimintakertomus 2010 49

VEHMAA

Ville Alastalo

Koskentie 45

23210 VEHMAA

puh. 040-5817112

ville.alastalo@elisanet.fi

Heidi Laakola

Kirkonkyläntie 284

23210 VINKKILÄ

puh. 040-5333841

heidi.laakola@luukku.com


50

Toimintakertomus 2010Asiakkaanamme yritykselläsi on

ympäristöpäivä joka päivä, todistetusti

ja ilman mitään lisäkuluja.

Tankkaa aina edullisesti kotimaisilla

St1-asemilla. Tilaa oma St1-yrityskorttisi

MTK-ehdoilla numerosta

0800 13 770 tai verkossa www.st1.fi.


www.st1.fi

MTK:N SLC:N JÄSENILLE

Shekin arvo 360 euroa

Asiakkaan kaan nimi: Traktorimalli

MTK- tai SLC-jäsennro.

Osoite:

Paikka ja päivämäärä:

Allekirjoitukset:

Tämänshekin voit käyttää yhteen seuraavista vaihtoehdoista:

360€

sis.

Valtra Traktori Bonus 2011

k o l m e s a t a akuusik ymmen t ä euroa

Myyjä y ä Ostaja

VALTRA-l ikkeet: 360 euronarvosta Valtra Co lection -tuotteita

Kot in toimitettuna: Apple iPod Touch 32Gb suojakotelo o la (Toimita alkuperäinen shekki traktorimyyjäy ä le)

Kot in toimitettuna: Jubileum-vär in maalattu perinteinen ei

inenkotimainen maitokärry ry (Toimita alkuperäinen shekki traktorimyyjä y ä le)

Voimassaoloaika ika 28.02.2012 asti. Asiakasnro. 40102, BONUS MTK 2011.

alv 23%

TRAKTORI

BONUS

JUHLAVUONNA 2011

BONUS TARJOAA

VAIHTOEHTO 1

Valtra Collection-tuotteita

VAIHTOEHTO 2

Apple iPod Touch 32 Gb suojakotelolla

VAIHTOEHTO 3

Aidon suomalaisen maitokärryn

Valtra Jubileum-värityksellä


Toimintakertomus 2010 51

Maataloustuottajayhdistysten

sosiaalivastaavat 2011

ALASTARO

ANGELNIEMI

AURA

Lauri Mikkola

Puusepäntie 11

32440 Alastaro

puh. 050-5620023

laurimikkola@suomi24.fi

Jaakko Virtanen

Pedersåntie 106

25700 KEMIÖ

puh. 02-421850, 040-5439902

seija@virtasentila.net

Taru Antikainen

Turuntie 170

21380 AURA

puh. 050-5294366

taruantikainen@hotmail.com

KALANTI-

Tuovi Pietilä

UUSIKAUPUNKI Vahteruksenraitti 144

23660 KALANTI as.

puh. 02-875646, 040-7422999

tuovi.pietila@uusikaupunki.fi

KARINAINEN- Outi Haapanen

PÖYTYÄ Hirvisuontie 316

21800 KYRÖ

puh. 02-4863402

outi.haapanen@elisanet.fi

KARJALA

KIIKALA

KISKO

KODISJOKI

KOSKI TL

KUSTAVI

Marianne Arvela

Katinhännäntie 7

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4309659

Riitta Manni

Porvarinpolku 11

25390 KIIKALA

puh. 02-7387197

Jaana Suutari

Kärkeläntie 258-3

25470 KISKO

puh. 02-73194836, 044-5909486

aki.suutari@dnainternet.net

Hanna Vehanen

Kodisjoentie 1655

27310 KODISJOKI

puh. 02-8232244

hannaveh@suomi24.fi

Johanna Uusitupa

Kujanpääntie 9

31500 KOSKI TL

puh. 040-7294257

johanna.uusitupa@gmail.com

Launo Valtonen

Riihimaantie 520

23360 KUSTAVI

puh. 02-877930, 0400-539896

launo.valtonen@uusikaupunki.fi

KUUSJOKI

LAITILA

LIETO

LOIMAAN SEUTU

LOKALAHTI

MARTTILA

MASKU

MELLILÄ

METSÄMAA

MIETOINEN

MYNÄMÄKI

NOUSIAINEN

Hannele Nummiluikki

Pappilantie 452

25330 KUUSJOKI

puh. 02-7344914

Hanna Kerttula

Malvontie 327

23800 LAITILA

puh. 044-0853150

pertti.kerttula@lailanet.fi

Laila Kallonen

Kallostentie 80

21430 YLISKULMA

puh. 050-4913160

laila.kallonen@kolumbus.fi

Anne Rantanen

Vääräkorventie 112

32200 LOIMAA

puh. 02-7685159

Henna-Maija Vesola

Rauttistentie 32

23450 LOKALAHTI

puh. 02-871450, 040-5133455

hevesol@uusikaupunki.fi

Jari Auramo

Salontie 432 B

21480 PRUNKILA

puh. 02-4846213

Seija Kairinen

Kairistentie 77

21250 MASKU

puh. 02-4356547

Marja-Riitta Nummela

Kissanmikontie 111

32300 MELLILÄ

puh. 02-7671061

Paula Ristimäki

Ristimäenkulmantie 365

32270 METSÄMAA

puh. 03-4378041

Marja Kuusisto

Tiirolantie 23

23120 MIETOINEN

puh. 02-4311897

Juha Aalto

Peräniityntie 114

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4303002, 050-5220755

juha-aalto@dnainternet.net

Pirjo Kaartinen-Kirvelä

Fatiojantie 27

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4317025, 040-7371245

pirjo.kaartinen-kirvela@luukku.com


52

Toimintakertomus 2010

PAATTINEN

Pirkko Suominen

Perttelmäentie 1

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2578222, 041-5047866

pirkkojajaakko@venna.fi

SAUVO-KARUNA

Erik Söderholm

Kärkniementie 59

21570 SAUVO

puh. 02-4701569, 040-5777840

erik.soderholm@karuna.fi

PAIMIO

Terhi Leino

Tomerontie 135

21530 PAIMO

puh. 02-4706030

PARAINEN- Arto Köpilä

NAUVO Bodnäsintie 260

21600 PARAINEN

puh. 02-4587970, 0400-893629

arto.kopila@mela.fi

SOMERO

SUOMUSJÄRVI

Helena Anttila-Lindeman

Tuohimäentie 75

31490 TERTTILÄ

puh. 041-4526432

helena.anttila-lindeman@smail.com

Terttu Mielikäinen

Viitamäentie 34

25410 SUOMUSJÄRVI

puh. 02-7381366, 0400-826881

PERNIÖ

Jaana Järvelä

Lemuntie 276

5500 PERNIÖ

puh. 02-7350223, 040-7679456

palopyoli@hotmail.com

SÄRKISALO

Marja Bastman

Kaukasalontie 29

25630 SÄRKISALO

puh. 050-3612560

marja.bastman@sarkisalo.salonseutu.fi

PIIKKIÖ

Aila Lenkkeri

Liedontie 53

21500 PIIKKIÖ

puh. 02-4798957

TAIVASSALO

Liisa Salminen

Kaustiontie 123

23310 TAIVASSALO

puh. 02-879174

PYHÄRANTA

Riitta Impilä

Ylikyläntie 123

23950 PYHÄRANTA

puh. 02-8259672

TARVASJOKI

Matti Mäkitalo

Kodantie 26

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4848925, 044-3333340

RAISIO

RUSKO

RYMÄTTYLÄ

Matti Mustajärvi

Sinikaislankatu 1 A 2

21200 RAISIO

puh. 0400-225856

matti.mustajarvi@dnainternet.net

Kirsi Mattila

Liukolantie 124

21290 RUSKO

puh. 02-4322617

Mika Törne

Kivikodantie 11

21130 POIKKO

puh. 02-2522628, 0400-774351

TURUN SEUTU

VAHTO

VEHMAA

Pirkko Riihihuhta

Lyhdyntie as. 2

21620 KUUSISTO

Erja Laine-Villa

Koivulantie 64

21310 VAHTO

puh. 040-5243716

jouko.villa@pp2.inet.fi

Hanna Simola

Simolantie 145

23210 VEHMAA

puh. 02-4331078, 0400-959434

hanna.simola@pp.inet.fi

SALON SEUTU

Hannu Junnila

Onnenperäntie 332

25260 VASKIO

puh. 02-7285488

YLÄNE

Nina Pohjanpalo

Kärriläntie 11

21900 YLÄNE

puh. 02-2563600, 050-3150320

nina.pohjanpalo@lieto.fi


Toimintakertomus 2010 53

Maataloustuottajayhdistysten

ympäristövastaavat 2011

ALASTARO

ANGELNIEMI

Juhani Hakamäki

Vännilän Välitie 34

32440 ALASTARO

puh. 02-7641733, 0400-467225

Jouko Willberg

Dahlbyntie 35

25650 STRÖMMA

puh. 02-422838, 040-5468418

jouko.willberg@dnainternet.net

LOIMAAN

SEUTU

Jukka Äijälä

Äijäläntie 111

32200 LOIMAA

puh. 02-7622073, 0400-743445

fax. 02-7622073

Esa Hännikäinen

Aura-Pirkkatie 882

32200 LOIMAA

puh. 02-7622973

AURA

Toive Tammi

Tammentie 259

21370 AURA KK

puh. 02-4869056, 040-7286018

tammentila@elisanet.fi

LOKALAHTI

Esko Ketola

Taivassalontie 565

23450 LOKALAHTI

puh. 02-872533, 050-5546802

apakkila@gmail.com

KALANTI-

UUSIKAUPUNKI

Pekka Heikkilä

Pistilänkuja 66

23600 KALANTI

puh. 02-875446, 050-63778

MARTTILA

Viljo Talola

Härkätie 1593

21560 OLLILA

puh. 02-4846619

KARJALA

Voitto Kulmala

Suutilankorventie 10

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4309643

MASKU

Rauno Aulio

Seurantalontie 6 A 17

21250 MASKU

puh. 02-4329515

KIIKALA

KODISJOKI

KOSKI TL

KUSTAVI

KUUSJOKI

LAITILA

LIETO

Pekka Yliharmi

Korkkakalliontie 100 A

25380 REKIJOKI

puh. 02-7287510

Kari Suotunen

Rölläntie 1

27310 KODISJOKI

puh. 02-8234954, 040-5120041

Marja Mattila

Sorvastontie 652

31500 KOSKI TL

puh. 02-4842926, 0440-578785

marja.a.mattila@gmail.com

Maritta Jalonen

Viliskerintie 27

23360 KUSTAVI

Matti Murto

Heinäsuontie 1203

25320 RAATALA

puh. 02-7345678, 0500-883118

matti.murto@culticon.fi

Anna Setälä

Haukantie 228

23800 LAITILA

puh. 050-5273918

anna.setala@lailanet.fi

Jouni Vähätalo

Ylimarttilantie 22

21360 LIETO AS.

puh. 02-4876069

jouni.vahatalo1@luukku.com

MELLILÄ

MIETOINEN

MYNÄMÄKI

NOUSIAINEN

ORIPÄÄ

Jouni Kalleinen

Karvatintie 74

21240 ASKAINEN

puh. 0400-862537

Touko Nikkarla

Seijaistentie 165

21230 LEMU

puh. 02-4314737

Veli-Matti Raitala

Tuohimaantie 20

32300 MELLILLÄ

puh. 02-7671159

Sanna Arvela

Rauvolantie 41

21270 NOUSIAINEN

puh.02-4371179, 040-5663221

sanna.arvela@luukku.com

Tapani Heikkilä

Lankkistentanhua 43

23100 MYNÄMÄKI

puh. 02-4312202, 0500-783709

tapani.heik@elisanet.fi

Antti Airikki

Paistanojantie 501

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4318920, 0400-577998

antti.airikki@dnainternet.net

Jarmo Mäntyharju

Peräsuontie 293

32500 ORIPÄÄ

puh. 02-7661430, 0500-325470

jarmo@mantyharjuntila.fi


54

Toimintakertomus 2010

PAATTINEN

PAIMIO

Pekka Nieminen

Hosiokoskentie 41

21340 TORTINMÄKI

puh. 02-2577110, 0400-777110

pekkabnieminen@gmail.com

Eero Ekman

Kevolantie 340

21530 PAIMIO

puh. 02-4703338, 050-60621

SOMERNIEMI

SOMERO

Hannu Timperi

Vesanojantie 62

31470 SOMERNIEMI

puh. 02-7482882

Totti Nuoritalo

Turuntie 1391b

31520 PITKÄJÄRVI

puh. 02-7481190, 0400-321314

tottim@saunalahti.fi

PARAINEN-

NAUVO

PERNIÖ

PERTTELI

PIIKKIÖ

PYHÄRANTA

PÖYTYÄ

Ann-Helen Saarinen

Simonby

21650 LILLANDET

puh. 02-54100

Kari Mynttinen

Tammisaarentie 840

25520 PERNIÖ

puh. 02-7357379, 0400-535152

Kari Sarkki

Toukolantie 67

25370 PERTTELI

puh. 02-7284134, 040-5894134

Antti Mattila

Tupatie 7

21500 PIIKKIÖ

puh. 02-895079

Juha Maikola

Knuutilankuja 31

23950 PYHÄRANTA

puh. 02-8259614, 0400-514623

mycola@kotiluukku.fi

Erkki Toivonen

Hirsiojantie 76

21960 HAVERI

puh. 050-3577300

toivonen.erkki@netti.fi

SUOMUSJÄRVI

SÄRKISALO

TAIVASSALO

TARVASJOKI

TURUN SEUTU

TURUN SEUTU

Juha Auvinen

Meijeritie 5

25410 SUOMUSJÄRVI

puh. 041-5447341

auvinen.juha@smail.fi

Teijo Lehtola

Petuntie 401

25640 FORBY

puh. 0400-805243

teijo.lehtola@dnainternet.net

Mika Ranta

Uudenkaupungintie 731

23310 TAIVASSALO

puh. 02-879164, 040-5819164

Timo Laaksonen

Paappalantie 83

21420 YLISKULMA

puh. 02-4875858, 050-5540858

Kalle Sipilä

Kalloistenkatu 7

20540 TURKU

puh. 02-2371883

Timo Hollmén

Sipintie 30

21620 KUUSISTO

puh. 02-2557307

RAISIO

Erkki Haavisto

Hintsantie 2

21200 RAISIO

puh. 02-4383131, 0500-5420032

erkki.haavisto@utu.fi

VAHTO

Päivö Kasula

Vahdontie 103

21310 VAHTO

puh. 02-2576356, 040-5210856

paivo.kasula@pp1.inet.fi

RUSKO

Antti Mattila

Liukolantie 124

21290 RUSKO

puh. 040-5899617

antti.mattila@ruskolainen.com

VEHMAA

Jussi-Pekka Luotonen

Mynämäentie 217

23200 VINKKILÄ

puh. 02-4333339, 050-3373437

j-p.luotonen@dnainternet.net

RYMÄTTYLÄ

SALON SEUTU

Heikki Vainio

Rööläntie 102

21140 Rymättylä

puh. 02-2521405, 0500-821352

Reima Suojanen

Kankareenjärventie 64

25240 SALO

puh. 02-7283496

YLÄNE

Elina Mäki-Laurila

Kolmihaarantie 41

21930 UUSIKARTANO

puh. 050-3040808

elina.maki-laurila@hk.ruokatalo.fi

SAUVO-KARUNA

Jouni Suominen

Ruonantie 468

21570 SAUVO

puh. 050-3489888

jouni.suominen@elisanet.fi


Toimintakertomus 2010 55

Maataloustuottajayhdistysten

yritysvastaavat 2011

ALASTARO

AURA

KALANTI-UKI

KIIKALA

KISKO

KOSKI TL

KUSTAVI

KUUSJOKI

LAITILA

LIETO

LOIMAAN

SEUTU

Perttu Eskola

Kojonkulmantie 94

32440 ALASTARO

puh. 050-3406468

perttu.eskola@gmail.com

Hannu Sirkiä

Mennojentie 66

21380 Aura

puh. 0400-874674

Tarja Nummi

Pyrriläntie 72

23600 KALANTI

puh. 02-8417538, 040-0221005

tanummi@uusikaupunki.fi

Riitta Koivisto

Koivistontie 213

25380 REKIJOKI

puh. 02-7287102

riitta.koivisto@teamkoivisto.fi

Tero Mikkola

Toijantie 15

25460 KISKO

puh. 02-7391314, 040-5502882

anne.mikkola@ebaana.net

Jussi Noki

Huovintie 392

31500 KOSKI TL

puh. 02-7671885, 0400-875862

jussi.noki@pp.inet.fi

Petteri Kulmala

Notholmantie 1

23360 KUSTAVI

puh. 02-8415322, 0400-525229

Anna-Leena Yli-Jama

Raatalantie 258

25320 RAATALA

puh. 02-7345501, 044-7345500

anna-leena.yli-jama@kuusjoki.salonseutu.fi

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen

Palttilantie 191

23800 LAITILA

p. 02-856966, 050-5477756

hannele.makiettala@lailanet.fi

Petri Riikonen

Uudenkartanontie 175

21420 YLISKULMA

puh. 02-4875874

Kalle Vanha-Perttula

Karsattilantie 66

32210 LOIMAA KK

puh. 02-7628161, 0500-741386

kalle.vanhaperttula@pp.inet.fi

LOKALAHTI

MASKU

MELLILÄ

MYNÄMÄKI-

MIETOINEN-

KARJALA

NOUSIAINEN

PAIMIO

PERNIÖ

PERTTELI

PIIKKIÖ

PYHÄRANTA

PÖYTYÄ

Elina Österman

Mähkärläntie 175

23450 LOKALAHTI

puh. 02-4333795, 0400-619541

elina.osterman@gmail.com

Mika Raukunen

Ylistalontie 32

21230 LEMU

puh. 02-4314791, 040-7263901

mika.raukunen@dnainternet.net

Kalevi Kuusela

Uudentalontie 31 A

32300 MELLILÄ

puh. 02-767 1878, 0400-114470

Aarne Lehtonen

Neuvoistentie 113

23100 MYNÄMÄKI

puh. 040-5171185

aarne.o.lehtonen@gmail.com

Matti Anttila

Rantalantie 51

21270 NOUSIAINEN

puh. 02-4315567, 040-7698082

antti.mattila@nousiainen.fi

Eero Ekman

Kevolantie 340

21530 PAIMIO

puh. 02-4703338, 050-60621

Jaana Järvelä

Lemuntie 276

25500 Perniö

puh. 02-7350223, 040-7679456

palopyoli@hotmail.com

Olli Viima

Tattulantie 82

25360 PERTTELI

puh. 02-7346221, 0500-534902

olli.viima@ebaana.net

Markku Kavalto

Kavaltontie 11

21500 PIIKKIÖ

puh. 02-4795678, 050-3049700

fax. 02-4795054

Pasi Vuola

Kodisjoentie 425

27320 IHODE

puh. 02-8236358, 0400-834094

Marja Lahti

Tuohiarontie 165

21880 PÖYTYÄ

puh. 02-4867113, 040-5332817

fax. 02-4867515

marjajajuha.lahti@pp.inet.fi


56

Toimintakertomus 2010

RAISIO

Matti Mustajärvi

Sinikaislankatu 1 A 2

21200 RAISIO

puh. 0400-225856

matti.mustajarvi@dnainternet.net

TAIVASSALO

Anneli Salminen

Helsingintie 733

23310 TAIVASSALO

puh. 02-879458, 040-5092509

taansalm@suomi24.fi

RUSKO

Pekka Heininen

Inkistentie 88

21290 RUSKO

puh. 02-4321385

pekka.heininen@varsinaisbitumi.fi

TARVASJOKI

Ari Aaltonen

Kodantie 56

21450 TARVASJOKI

puh. 02-4847110, 0400-647110

ari.aaltonen@aalteko.fi

RYMÄTTYLÄ

Kari Hämölä

Hämöläntie 39

21130 POIKKO

puh. 02-2522651, 040-7062854

kari.hamola@gmail.com

VAHTO

Mauri Laine

Vähäsilvolantie 45

21310 VAHTO

puh. 02-2576304, 0400-823150

mauri.laine@vak.fi

SALON SEUTU

Janne Lehmussaari

Villiläntie 276

24130 SALO

puh. 02-7369368, 0400-531243

janne.lehmussaari@saunalahti.fi

VEHMAA

Reijo Lehtonen

Tuomoistentie 63

23200 VINKKILÄ

puh. 0400-872608

reilehto@dnainternet.net

SOMERO

Totti Nuoritalo

Turuntie 1391

31520 PITKÄJÄRVI

puh. 0400-321314

tottim@saunalahti.fi

YLÄNE

Riikka Peippo

Haapaniementie 16

21900 YLÄNE

puh. 050-3871125

riikka.peippo@pp.inet.fi

SÄRKISALO

Marja Saari

Seppämäentie 31

25610 YLÖNKYLÄ

puh. 02-7322159, 050-5177759

sumppu@ebaana.fi

Haittaako tilaasi

tulojen ja menojen

vuoristorata?


Toimintakertomus 2010 57

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen

Liiton alueen yhdistykset 31.12.2010

alle 3 ha

3-5 ha

5-10 ha

10-15 ha

15-25 ha

25-50 ha

yli 50 ha

Viljelmänhaltijoita

yhteensä

Jäseniä kaikkiaan

2009

Lisäys tai vähennys

jäsentä v:sta 2009

Jäseniä kaikkiaan

2010

Alastaro 30 2 6 15 29 43 74 199 432 0 426

Angelniemi 6 3 4 15 13 41 74 -1 73

Aura 10 4 4 9 16 13 24 80 193 -2 191

Kakskerta 4 1 6 1 2 3 17 48 0 48

Kalanti-U:ki 52 20 28 26 37 43 38 244 532 -19 513

Karinainen 16 1 9 13 21 29 16 105 253 -3 250

Karjala 15 2 4 4 15 30 8 78 220 8 228

Kiikala 39 8 12 12 24 42 43 180 356 0 353

Kisko 18 3 16 14 16 23 27 117 254 -5 249

Kodisjoki 12 2 2 3 4 10 3 36 110 -1 109

Koski Tl 35 6 14 23 38 64 59 239 496 1 497

Kustavi 11 2 4 4 10 7 8 46 85 -2 83

Kuusjoki 12 2 4 7 20 30 39 114 249 2 251

Laitila 50 19 24 22 43 71 57 286 771 3 774

Lieto 30 6 9 12 29 40 36 162 327 -3 324

Loimaan Seutu 61 12 12 38 53 87 128 391 921 3 924

Lokalahti 17 1 11 5 4 19 15 72 202 -1 201

Marttila 22 2 11 16 19 49 54 173 365 -3 362

Masku 43 9 16 13 23 35 38 177 473 -56 417

Mellilä 18 2 4 8 13 17 38 100 232 4 236

Meri-Naantali 10 3 5 4 13 22 14 71 142 37 179

Metsämaa 9 3 6 7 16 17 14 72 171 -9 162

Mietoinen 11 3 3 4 20 29 14 84 231 -8 223

Mynämäki 29 8 11 10 27 53 33 171 451 -13 438

Nousiainen 30 3 4 17 22 40 39 155 426 -10 416

Oripää 19 11 12 26 23 21 112 258 -8 250

Paattinen 12 1 6 9 15 9 15 67 166 1 167

Paimio 26 7 17 17 29 49 48 193 443 -3 440

Parainen-Nauvo 9 2 4 9 7 4 35 83 -4 79

Perniö 26 7 13 11 16 37 79 189 432 -2 430

Pertteli 17 1 9 10 16 33 43 129 301 -29 272

Piikkiö 7 1 8 10 14 13 5 58 104 1 105

Pyhäranta 22 2 4 6 8 6 12 60 155 -6 149

Pöytyä 27 7 21 20 40 61 66 242 584 -10 574

Raisio 12 1 1 1 1 4 4 24 103 1 104

Rusko 17 1 6 8 4 19 55 149 -9 139

Rymättylä 29 7 10 15 27 22 6 116 350 -2 348

Salon Seutu 13 1 8 30 37 63 66 218 702 0 702

Sauvo-Karuna 47 3 10 6 16 47 41 170 380 -1 379

Somerniemi 15 8 8 12 15 13 19 90 244 0 244

Somero 29 5 16 22 43 85 126 326 829 -6 823

Suomusjärvi 8 12 9 14 18 8 69 140 4 144

Särkisalo 10 2 1 2 7 8 30 104 1 105

Taivassalo 14 5 6 4 10 29 17 85 196 -3 193

Tarvasjoki 27 4 8 4 16 24 22 105 284 -6 278

Turun Seutu 13 2 13 7 9 14 6 64 143 -9 134

Vahto 16 2 4 6 8 18 16 70 178 -2 176

Vehmaa 29 4 11 6 24 45 32 151 402 -9 393

Yläne 13 4 17 23 26 27 31 141 333 5 338

Liitto yhteensä 1047 196 446 538 945 1488 1549 6209 15077 -266 14893


58

Toimintakertomus 2010

MTK-Varsinais-Suomen johtokunta 2011

Nimi / Yhdistys Ero- Kotiosoite Puhelin/GSM/fax

Sähköposti

vuorossa

Pj. Heikkilä Tapani Mynämäki 2013 Lankkistentanhua 43 puh. 02-4312202, 0500-783709

tapani.heikkila@mtk.fi 23100 MYNÄMÄKI fax 02-4384666

Vpj. Vähä-Piikkiö Kalle Rusko 2012 Haanpellontie 29 puh. 02-4322438, 0400-928744

kalle.vaha-piikkio@netti.fi

21290 RUSKO

Jalli Heikki Koski TL 2013 Jallintie 30 puh. 040-7208239

heikki.jalli@mtt.fi

31500 KOSKI TL.

Kaunisto Timo Laitila 2012 Haukantie 228 puh. 050-5121886

timo.kaunisto@eduskunta.fi

23800 LAITILA

Kirjonen Ari-Pekka Pertteli 2013 Rekijoentie 194 puh. 02-7349627, 0400-783895

ari.kirjonen@hotmail.com

25370 PERTTELI

Lindholm Jussi Perniö 2012 Kirakantie 178 puh. 0440-785060

jussi.lindhom@suomi24.fi

25610 YLÖNKYLÄ

Pohjanpalo Nina Yläne 2011 Kärriläntie 11 puh. 02-2563600, 050-3518626

nina.pohjanpalo@lieto.f

21900 YLÄNE

Silén Urban Perniö 2011 Latokartanontie 317 puh. 02-7354215, 044-0473734

nasenkartano@luukku.fi 25500 PERNIÖ fax 02-7354104

Suominen Jaakko Paattinen 2011 Perttelmäentie 1 puh. 02-2578222, 041-4433565

pirkkojajaakko@venna.fi

21340 TORTINMÄKI

Taneli Eeva Loimaa 2012 Annistentie 117 puh. 02-7686110, 050-5692312

eevataneli@luukku.com

32210 LOIMAA

Vahtivaara Tatja Paimio 2013 Juntolantie 174 puh. 050-3032322

tatja.vahtivaara@gmail.com

21530 PAIMIO

Vesola, Henna-Maija Lokalahti 2011 Rauttistentie 32 puh. 040-5133455

hevesol@uusikaupunki.fi

23450 LOKALAHTI

EDUSTAJAT MTK:N VALTUUSKUNNASSA

Pj. Heikkilä Tapani Mynämäki 2013 Lankkistentanhua 43 puh. 02-4312202, 0500-783709

tapani.heikkila@mtk.fi 23100 MYNÄMÄKI fax 02-4384666

Airikki Antti Nousiainen 2012 Paistanojantie 501 puh. 02-4318920, 0400-577998

antti.airikki@dnainternet.net

21270 NOUSIAINEN

Setälä Anna Laitila 2012 Haukantie 228 puh. 02-855918, 050-5273918

anna.setala@lailanet.f

23800 LAITILA

Tuomola Jouni Loimaa 2011 Vähätalontie 51 puh. 02-7689136, 050-3090686

jouni.tuomola@pp.inet.fi

32410 NIINIJOKI

MTK:N JOHTOKUNNASSA

Halkilahti, Jaakko Salon seutu Inkereentie 452 puh. 02-7365612, 0400-745267

jaakko.halkilahti@mtk.fi 24280 SALO fax 02-7365758


Toimintakertomus 2010 59

Sopimusviljelyn

edelläkävijä


60

Toimintakertomus 2010

Juuremme ovat syvällä mullassa

Lähivakuutus on johtava maa-ja metsätalouden vakuuttaja Suomessa. Syykin on selvä. Kun on

juuret maaseudulla, ymmärtää jo puolesta sanasta, mistä maa- ja metsätalousyrittämisessä on

kyse. Ota yhteyttä, juodaan kuppi kahvia ja rupatellaan.

Lähivakuutus, Varsinais-Suomi puh. 010 19 2605

Lähivakuutus, Mynämäki puh. 02 433 9400

Lähivakuutus, Nousiainen puh. 02 431 5447

www.lahivakuutus.fi

More magazines by this user
Similar magazines