APUA! 12012 - Punainen Risti

punainenristi.fi

APUA! 12012 - Punainen Risti

APUA!

KATASTROFIRAHASTO TIEDOTTAA

12012


”USKON, ETTÄ PIAN

PÄRJÄÄMME JO OMILLAMME”

Kati Decembre, 32, joutui kodittomaksi Haitin tuhoisassa

maanjäristyksessä tammikuussa 2010. Punainen Risti auttoi

Katia ja hänen perhettään rahallisesti, jotta he pääsevät

uuden elämän alkuun.

Ennen vuotta 2010 asuin vuokra-asunnossa,

joka tuhoutui täysin maanjäristyksessä. Muutimme

kahden poikani kanssa asumaan telttaleirille

Port-au-Princeen. Asuimme leirillä kaksi

vuotta, ja hartain toiveemme oli päästä leiriltä

pois. Teltat eivät olleet turvallisia, ja pelkäsimme

jatkuvasti jälkijäristyksiä ja niiden seurauksia.

Tulevaisuus näytti synkältä, sillä minulla ei

ollut lainkaan tuloja ja minulla oli pienet poikani

elätettävänä.

Nyt, kaksi vuotta maanjäristyksen jälkeen,

olen muuttamassa poikieni kanssa oikeaan taloon

asumaan. Punainen Risti on antanut minulle tukea,

jolla olen voinut maksaa ensimmäisen vuokran.

Lisäksi olen saanut Punaiselta Ristiltä rahaa

peruselintarvikkeiden hankintaan.

Punaisen Ristin tuen ansiosta voin keskittyä

jälleen ansaitsemaan itse tuloja perheeni tarpeisiin.

Maanjäristyksen jälkeen lainasin rahaa ja

ostin sillä mausteita, joita myin telttani edustalla.

Nyt suunnitelmissani on aloittaa kosmetiikkatuotteiden

myyminen. Se oli ammattini jo ennen

maanjäristystä.

Pääsen pois leiriltä Punaisen Ristin antamien

lahjoitusten ansiosta, ja kaksi rankkaa vuotta ovat

nyt ohitse. Oman kodin saaminen on ratkaiseva

askel perheeni toipumisessa maanjäristyksestä.

Nyt kun pystyn taas työskentelemään, voin vuoden

lopussa jo maksaa koko vuokrani itse. Uskon,

että pian pärjäämme jo omillamme.

KATI DECEMBRE

avunsaaja, Haiti

APUA! KATASTROFIRAHASTO TIEDOTTAA

KATASTROFIRAHASTON TIEDOTE ILMESTYY

NELJÄ KERTAA VUODESSA.

TOIMITUS: Hannu-Pekka Laiho, vastaava,

Anna Vuorinen, toimitussihteeri

020 701 2000

KANSIKUVA: Julien Goldstein IFRC

TAITTO: Point Panic

OSOITTEENMUUTOKSET:

lahjoitukset@punainenristi.fi

020 701 2000 / lahjoittajarekisteri

Suomen Punainen Risti,

Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

PAINOPAIKKA:

Kirjapaino Laine Direct Oy

- 2 -


APUA MAAILMALLE

Kiinassa Punainen Risti auttaa

valmistautumaan myrskyihin ja tulviin

Ilmastonmuutos näkyy Kiinan etelärannikolla rankkasateiden lisääntymisenä.

Vuonna 2008 Sichuanin maakunnassa tapahtui

tuhoisa maanjäristys, jossa kuoli lähes 70 000

ihmistä ja miljoonat jäivät kodittomaksi. Viimeistään

tämä katastrofi osoitti sen, miten tärkeää

luonnononnettomuuksiin varautuminen Kiinassa

on.

Kiinan Punainen Risti tekee eri puolilla maata

työtä katastrofivalmiuden parantamiseksi. Punainen

Risti kokoaa kylien tai kaupunkien asukkaat ja

viranomaiset miettimään yhdessä, miten alueella

voitaisiin varautua luonnononnettomuuksiin. Suomen

Punainen Risti rahoittaa katastrofivalmiuden

parantamista Fujianin provinssissa Etelä-Kiinassa.

- Fujian sijaitsee rannikolla, missä kärsitään

hirmumyrskyistä. Voimakkaat taifuunit ja rankkasateet

aiheuttavat maanvyöryjä ja tulvia, kertoo

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun

suunnittelija Toni Jokinen.

- Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät

Fujianin alueella. Ilmaston lämpeneminen lisää

säiden ääri-ilmiöitä ja Fujianissa se tarkoittaa

muun muassa myrskyjen yleistymistä entisestään,

Jokinen sanoo.

TULVAVALLEJA, ENSIAPUKOULUTUSTA

JA JUOMAVETTÄ

Kyläläiset ja viranomaiset ovat aloittaneet Punaisen

Ristin avulla konkreettiset toimet katastrofien

vaikutusten pienentämiseksi. Yhteistyössä on kunnostettu

evakuointiteitä ja rakennettu tulvavalleja.

Lisäksi Punainen Risti antaa ensiapukoulutusta ja

järjestää katastrofiharjoituksia.

- Punainen Risti on Fujianissa myös pyrkinyt

parantamaan juomaveden laatua ja saatavuutta.

Käymälöitä on kunnostettu ja kyliä on liitetty

vesi johtoverkkoon. Myös sadevesiviemäröintiä on

kohennettu, kertoo Toni Jokinen.

Suomen Punainen Risti on tukenut

Kiinan katastrofivalmiustyötä vuodesta

2007. Työ Fujianin maakunnassa jatkuu

vuoteen 2014 saakka.

Rob Few

- 3 -


APUA MAAILMALLE

Niklas Meltio

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoisia

terveysneuvojia, jotka kiertävät kertomassa

tartuntataudeista ja niiltä suojautumisesta.

SUOMEN PUNAINEN RISTI TEKEE

YHÄ TERVEYSTYÖTÄ HAITISSA

Nopea hätäapu on muuttunut pitkäjänteiseksi työksi

haitilaisten elinolojen parantamiseksi.

Port-au-Princen kaduilla on edelleen hajonneiden

rakennusten kivimurskaa. Monet ovat kodittomina

tai asuvat teltoissa tai väliaikaisissa rakennuksissa.

Äkkiseltään näyttää siltä, että jälleenrakennus

ei ole päässyt alkamaan. Asia ei silti

ole ihan näin.

- Täällä on saatu paljon aikaan. Katsoin hetki

sitten videota, joka oli kuvattu heti maanjäristyksen

jälkeen. Siitä huomasin eron ja näin, miten

paljon paremmin täällä nykyään voidaan, kertoo

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Leena

Railimo-Saares.

Railimo-Saares on nähnyt Haitin toipumisen

vaiheet tammikuussa 2010 tapahtuneen maanjäristyksen

jälkeen. Railimo-Saares työskenteli sairaanhoitajana

Suomen Punaisen Ristin liikkuvilla

klinikoilla ja Suomen ja Saksan Punaisten Ristien

kenttäsairaalassa Carrefourissa heti katastrofin jälkeen.

Kuluneen vuoden aikana avustustyöntekijä

on työskennellyt Haitissa useita kertoja. Tällä

hetkellä Railimo-Saares työskentelee Saut-d´Eaun

kaupungissa Port-au-Princen pohjoispuolella.

- Maanjäristys tuntui täälläkin jonkin verran,

mutta seuraukset eivät olleet yhtä tuhoisat kuin

Haitin pääkaupungissa. Katastrofi näkyy täällä

enemmän muuttoliikkeenä, kun maanjäristysalueilla

asuntonsa ja elinkeinonsa menettäneet

ihmiset muuttavat tänne sukulaistensa ja tuttaviensa

luokse, Railimo-Saares kertoo.

PUHTAALLA VEDELLÄ VÄLTETÄÄN EPIDEMIAT

Terveysohjelmassa, jossa Railimo-Saares työskentelee,

paikallisista Punaisen Ristin vapaaehtoisista

koulutetaan terveysneuvojia. He kiertävät kylissä

kertomassa tartuntataudeista ja puhtaan veden

merkityksestä terveydelle.

- Lapsikuolleisuus on suurta terveysongelmien

takia. Lisäksi täällä on malariaa, ripulitauteja ja

koleraa. Heti katastrofin jälkeen syntynyt koleraepidemia

lähti liikkeelle täältä. Viime aikoina isoilta

epidemioilta on onneksi vältytty ja kolerapotilaat

ovat vähentyneet, Railimo-Saares sanoo.

- 4 -


APUA MAAILMALLE

Niklas Meltio

Terveysohjelmassa ongelmiin pureudutaan perusasioiden

avulla.

- Roskille rakennetaan erilliset paikat, jotta jätteet

eivät likaa käyttövettä. Käymälät rakennetaan

huolellisesti ja puhdas juomavesi säilytetään erillään,

Railimo-Saares luettelee.

- Monet hakevat puhtaan veden pitkien matkojen

päästä ja se likaantuu matkalla. Punainen

Risti yrittää saada paikallisia yhteistyökumppaneita,

joiden kanssa voitaisiin rakentaa suojattuja

kaivoja.

ASUNNOTTOMUUS YHÄ ONGELMA

Suurin ongelma Haitissa on katastrofin jälkeen

ollut majoitus, sillä maanjäristys jätti yli miljoona

haitilaista kodittomaksi. Tällä hetkellä yhä noin

puoli miljoonaa haitilaista asuu väliaikaisilla leireillä.

Leireillä asuvien tilannetta pahentaa se,

että monet olivat erittäin köyhiä jo ennen maanjäristystä.

Asuntotilanne on kuitenkin paranemaan päin.

Kansainvälinen Punainen Risti on auttanut haitilaisia

järjestämällä kodittomaksi jääneille uusia

asuntoja ja antamalla rahallista apua vuokran maksamiseen.

- Asuntotilanteen paraneminen näkyy jo Portau-Princen

kaduilla, Railimo-Saares sanoo.

Viimeisen vuoden aikana Punainen Risti on

auttanut noin 100 000 ihmistä saamaan uuden

kodin.

Suomen Punaisen Ristin työ Haitissa

• Kenttäsairaala, jossa hoidettiin vuoden aikana

yli 70 000 potilasta. Sairaala lähetettiin yhteistyössä

Saksan Punaisen Ristin kanssa.

Sitä rahoittivat Suomen Punainen Risti ja

ulkoasiainministeriö.

• Liikkuva klinikka kevääseen 2011 saakka.

Klinikalla hoidettiin 150 - 200 potilasta päivässä.

Klinikkaa rahoitti Suomen Punainen Risti ja

Euroopan Unioni.

• Noin 150 tonnia avustustarvikkeita,

muun muassa hätämajoitustarvikkeita

sekä vedenpuhdistusyksiköitä.

• Haitissa on työskennellyt 145 suomalaista

avustustyöntekijää. Heistä suurin osa on

terveydenhuoltoalan ammattilaisia.

- 5 -


Asuka Suzuki

JAPANILAISET

RAKENTAVAT ELÄMÄÄNSÄ

UUDELLEEN

Japanin Punaisen Ristin työntekijän

Tomokazu Saton kotitalo tuhoutui

maanjäristyksessä maaliskuussa 2011.


APUA MAAILMALLE

Viime vuoden maaliskuussa Japania ravistellut maanjäristys

jätti satoja tuhansia kodittomaksi. Japanin Punainen Risti jakaa

edelleen uhreille materiaaliapua ja antaa henkistä tukea.

Tomokazu Sato katselee ympärilleen raunioilla,

jotka muistuttavat viime maaliskuussa Japania

ravistelleesta maanjäristyksestä. Ennen maanjäristystä

alueella oli Saton lapsuudenkoti, josta jäljellä

on ainoastaan betoniset perustukset.

Kun 9 magnitudin maanjäristys iski, Saton isoäiti

oli yksin kotona. Isoäiti menehtyi katastrofin

seurauksena.

- En voi vieläkään uskoa tätä, tapahtumat tuntuvat

niin epätodellisilta, Sato sanoo.

Sato työskentelee Japanin Punaisessa Ristissä

ja osallistui itsekin hätäapuoperaatioon välittömästi

maanjäristyksen jälkeen. Sato auttoi Otsuchin

kaupungissa, jossa myös maanjäristyksen

synnyttämä tsunami teki tuhojaan.

Maanjäristys oli tuhoisin Japanissa 150 vuoteen.

Maanjäristys synnytti tsunamin ja vaurioitti

Fuku shiman ydinvoimalaa aiheuttaen säteilyvaaran

lähialueilla. Noin 15 800 ihmistä kuoli ja 3 380 on

edelleen kateissa. Yli 300 000 japanilaista menetti

katastrofissa kotinsa.

Japanin Punainen Risti antoi hätäapua välittömästi

katastrofin jälkeen. Punaisen Ristin vapaaehtoiset

antoivat ensiapua ja perustivat liikkuvia

klinikoita sekä jakoivat ruokaa, puhdasta vettä ja

muita avustustarvikkeita. Lisäksi Japanin Punainen

Risti antoi henkistä tukea katastrofin uhreille.

UUSIA KOULUBUSSEJA JA KORJATTUJA

SAIRAALOITA

Punaisen Ristin avustustyö on jatkunut kriittisen

hätäavun jälkeen. Kuluneen vuoden aikana noin

126 000 väliaikaisessa majoituksessa asuvaa perhettä

on saanut Punaiselta Ristiltä uusia taloustarvikkeita.

Monille perheille ei jäänyt katastrofin

jälkeen mitään.

Japanin Punainen Risti on myös auttanut tuhoutuneiden

rakennusten korjaamisessa. Punainen

Risti on lahjoitusvaroilla tukenut yhden sairaalan

jälleenrakentamista ja kahden sairaalan

korjaamista. Kouluihin on myös hankittu uusia

koulu busseja ja uusia koulutarvikkeita.

- Koulu on kaukana väliaikaisesta kodistani,

mutta nyt pääsen kouluun ja ulos ystävieni kanssa,

kertoo 13-vuotias Kaito Ohkawa.

TUKEA STRESSAANTUNEILLE PERHEILLE

Japanin Punainen Risti antaa edelleen henkistä

tukea katastrofeista selvinneille. Jutteluapua annettaan

muun muassa koululaisille, jotka usein

jakavat vanhempiensa huolen ja stressin. Monien

vanhemmat ovat joutuneet työttömäksi ja pelkäävät

toimeentulonsa puolesta.

- Isäni on saanut Japanin hallituksen avustuksella

uuden työpaikan, mutta hän on ahdistunut

siitä, milloin pääsemme muuttamaan uuteen oikeaan

kotiin, kertoo Kaito, jonka koulussa Punainen

Risti antaa nuorille henkistä tukea.

Myös ydinvoimalan aiheuttama säteilyvaara

on aiheuttanut ihmisissä pelkoa. Kaikki Fukushiman

ydinvoimalan alueella asuvat eivät enää luota

viranomaisten toimiin säteilyvaaran poistamiseksi.

Lisäksi monet ovat huolissaan pitkäkestoisista

terveysvaikutuksista. Näille ihmisille Punainen Risti

on tarjonnut mahdollisuuden keskusteluun ja henkiseen

tukeen.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistykset auttoivat Japanin Punaista Ristiä

yhteensä 520 miljoonalla eurolla. Suomalaiset lahjoittivat Japanin katastrofin uhreille

1,47 miljoonaa euroa. Japanin Punainen Risti kiittää kaikkia lahjoittajia tuesta.

- 7 -


AJANKOHTAISTA

Erilaisia

tapoja auttaa

Tom Van Cakenberghe

Merkkipäivämuistamiset

lahjoituksina

Perintö

inhimillisyyden puolesta

Toivotko merkkipäivänäsi maailmalle parempaa tulevaisuutta?

Lahjojen sijaan voit pyytää läheisiäsi

muistamaan sinua lahjoituksella Punaiselle Ristille.

Voit kohdistaa lahjoitukset joko katastrofirahastoon

tai kotimaan toimintaan. Myös hääpari voi

toivoa lahjojen sijaan lahjoituksia auttamistyöhön.

Punainen Risti on kiitollinen kaikesta avusta.

Ilmoita meille lähestyvästä merkkipäivästäsi

hyvissä ajoin, niin toimitamme sinulle jälkikäteen

listan lahjoittajista. Pyydä onnittelijoita merkitsemään

lahjoitukset esim. ”Matti Meikäläinen 60 v.”

Myös muistolahjoitus läheisen kuoleman

yh teydessä on kaunis tapa kunnioittaa edesmenneen

muistoa.

Jokainen voi elinaikanaan tehdä testamentin sen

puolesta, että Punainen Risti toimii kotona ja maailmalla

myös tulevaisuudessa. Testamentilla voi

ilmaista viimeisen tahdon ja korostaa itselle tärkeitä

arvoja. Testamenttilahjoitus sopii ihmiselle,

joka tuntee Punaisen Ristin arvomaailman omakseen.

Koko omaisuutta ei tarvitse testamentata,

vaan itselle tärkeää asiaa voi muistaa myös osalla

omaisuudesta.

Suomen Punainen Risti ei maksa veroa saaduista

testamenttilahjoituksista, vaan lahjoitus käytetään

kokonaisuudessaan Punaisen Ristin toimintaan.

Testamenttilahjoituksen voi kohdistaa joko katastrofirahastoon

tai kotimaan toimintaan. Testamentin

tekeminen itselle tärkeän kohteen hyväksi on arvokas

tapa auttaa.

LISÄTIETOA merkkipäivä-, muisto- ja testamenttilahjoituksista saat soittamalla

Suomen Punaisen Ristin varainhankinnan suunnittelija Mia Ekström-Huttuselle, p. 020 701 2193,

sivulta punainenristi.fi/lahjoitukset tai lähettämällä sähköpostia lahjoitukset@punainenristi.fi

SUOMEN PUNAISEN RISTIN KANSAINVÄLINEN APU 26.11.2011–26.2.2012

Kooste kansainvälisestä avusta on luettavissa osoitteessa

www.punainenristi.fi/katastrofirahasto_tiedottaa

More magazines by this user
Similar magazines