Rahapeliongelmien_tunnistaminen,_puheeksiotto_ja_pelaajan_auttaminen

aklinikka

Rahapeliongelmien_tunnistaminen,_puheeksiotto_ja_pelaajan_auttaminen

OSA 2

TYÖVÄLINEITÄ RAHAPELIONGELMIEN KÄSITTELYYN.................................................... 65

LIITE 1. Rahapeliongelmien tunnistaminen (4T-tunnusmerkit)............................................ 66

LIITE 2. Puheeksiotto yksilötyössä...................................................................................... 67

LIITE 3. Puheeksiotto ryhmässä.......................................................................................... 68

LIITE 4. Pelaamisen haitat -testi, PGSI................................................................................ 70

LIITE 5. Pelaamisen edut ja haitat....................................................................................... 71

LIITE 6. Muutosprosessin kartoitus, RCQ............................................................................ 72

LIITE 7. Elämän ja pelaamisen historia................................................................................ 73

LIITE 8. Pelipäiväkirja.......................................................................................................... 74

LIITE 9. Pelihoukutus-kysely, TGQ...................................................................................... 75

LIITE 10. Pelaamisen rajoittamis- ja hallintakeinoja/”kainalosauvoja”................................. 77

LIITE 11. Talouden hallinta ja pelaamisen rajoittaminen...................................................... 79

LIITE 12. Valtakunnalliset tukipalvelut.................................................................................. 80

LIITE 13. Oma-apuvälineitä läheiselle................................................................................. 81

LIITE 14. Reikäleipä/työntekijän muistilista.......................................................................... 82

LIITE 15. Reikäleipä/täydennettävä asiakkaan lomake....................................................... 83

LIITE 16. Pelaamiseen johtavan tilanteen analyysi.............................................................. 84

LIITE 17. Kehäkello/selitykset.............................................................................................. 85

LIITE 18. Kehäkello/kysymykset asiakkaalle....................................................................... 86

LIITE 19. Kehäkello/asiakkaan täytettävä............................................................................ 87

LIITE 20. Ketjuanalyysi........................................................................................................ 88

LIITE 21. Pelaamista edistävien ajatusten tunnistaminen ja eritteleminen.......................... 89

LIITE 22. Omat ajatukset, niiden realisointi ja muutosvaihtoehdot..................................... 90

LIITE 23. Arvotyöskentely.................................................................................................... 91

LIITE 24. Pelaamisen tavoitejana........................................................................................ 92

LIITE 25. Selviytymis-/muutossuunnitelma.......................................................................... 93

LIITE 26. Pelaamisen haitat ja korjaavat toimet................................................................... 94

LIITE 27. Retkahdustilanteen käsittely................................................................................. 96

LIITE 28. Esimerkki palvelupolusta...................................................................................... 97

LIITE 29. Käytännön kuvauksia hoidosta............................................................................. 98

LÄHTEET JA KIRJALLISUUTTA.......................................................................................... 101

LINKKEJÄ ............................................................................................................................. 103

5

More magazines by this user
Similar magazines