Toimintakertomus 2008 - Porvoo

porvoo.fi

Toimintakertomus 2008 - Porvoo

3

Taas on yksi aktiivinen kirjastovuosi takana. Kirjaston käyttöaste pysyi ennallaan, mutta

käyttötapa on hieman muuttumassa. Lainaus kasvoi noin kaksi prosenttia, mitä voi pitää

maltillisena kasvuna. Se osoittaa, ettei verkon käyttö ole horjuttanut kirjan asemaa. Kirjaston

käyttötapaan tietoverkot ovat sen sijaan vaikuttaneet voimakkaasti. Fyysiset kirjastokäynnit ovat

vähentyneet 4,4 %, kun taas verkkokäynnit ovat lisääntyneet 36,8 %.

Kirjaston talous toteutui suunnitelman mukaisesti. Tuloja kertyi 135 341 €, ja sen lisäksi

maakuntakirjastotoimintaan osoitettiin 58 000 € valtionosuutta. Valtionosuus maksetaan

rahoitusosuutena, eikä se siten näy kirjaston käyttötalousraportoinnissa. Kirjaston käyttömenot

olivat 2 531 188 €. Nettomenot olivat 2 395 846 € eli 50,00 € asukasta kohti. Kirjastoaineiston

osuus menoista oli 6,90 € asukasta kohti.

Täysin vastoin perinteitä pääkirjasto jouduttiin sulkemaan kesällä kahdeksi viikoksi ilmastoinnin

nuohoustöiden vuoksi. Lähikirjastot tulivat kuitenkin apuun, eikä kokonaisaukioloaika ehtinyt

pahemmin kärsiä. Pääkirjasto on ennenkin toiminut ennakkoäänestyspaikkana, mutta tänä

vuonna valjastettiin myös kirjastoauto vaalibussiksi. Kokeilu oli mielenkiintoinen, vaikka ei

uutuuttaan saanutkaan kovin paljon äänestäjiä liikkeelle. Tolkkisten kirjasto juhli 50-

vuotistaivaltaan vaatimattomasti mutta iloisen nostalgisesti.

Maakuntakirjasto sai käyttövalmiiksi pitkään suunnitellun Itä-Uudenmaan muusikot

-internetsivuston, jota alueen muusikoiden toivotaan ahkerasti täydentävän. Yhteistyötä maakuntakirjastojen välillä tehostettiin.

Kaupungin virkarakenne uudistettiin kertarysäyksellä kuluneena vuonna, kun vanhat virat muutettiin työsuhteiksi. Kaupungin

henkilöstöstrategian mukaisesti henkilöstön työhyvinvointia tuettiin virkistyksellä, työnohjauksella ja lisäkoulutuksella. Kirjasto järjesti

omia koulutustilaisuuksia, ja henkilökuntaa osallistui valtakunnallisiin tilaisuuksiin. Kirjasto tarjosi oppisopimuskoulutuspaikan ja avusti

Yrityspalvelun Porvoossa järjestämää ruotsinkielistä kirjastovirkailijakoulutusta näyttöjen vastaanotossa.

Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Litteratursällskapetin kirjatalkoot tuottivat tulosta. Omalla, hieman korotetulla, aineistorahalla

hankittujen 17 738 niteen lisäksi saatiin näin hankittua lisää kotimaisia kirjoja runsaat 500 kappaletta. Asiakkailta saatiin myös

pienempiä kirjalahjoituksia.

Opetusministeriön tuella toteutettiin ja aloitettiin useita projekteja. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan Nelli-portaaleja kehitettiin edelleen

ja ikääntyville asiakkaille suunnattujen palveluiden suunnittelu aloitettiin. Porvoon ja Sipoon – sekä uuden Loviisan –

kirjastoautotoiminnan yhteistyömahdollisuuksia selvitettiin ja Borgå Gymnasii bibliotekin kokoelman digitoinnin suunnittelu

aloitettiin.

Oheistapahtumia järjestettiin runsaasti. Finlands svenska författarförening rf toi kirjastoon seitsemän kirjailijaa esittelemään

uutuuskirjojaan ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoituksella päästiin kuulemaan neljän kirjailijan tekstejä ääneen luettuina.

Kirjailijoita saapui kuuntelemaan ilahduttavan moni.

Kotimaisten kollegojen lisäksi kirjasto otti vastaan vieraita Italiasta, Ranskasta, Espanjasta ja Latviasta.

Kiitos kuluneesta vuodesta sekä osaavalle henkilökunnalle että aktiivisille asiakkaille!

Terttu Lehtola

kirjastotoimenjohtaja

More magazines by this user
Similar magazines