APUA! 32011 - Suomen Punainen Risti

punainenristi.fi

APUA! 32011 - Suomen Punainen Risti

APUA! 32011

Katastrofirahasto tiedottaa


Vapaaehtoisuus on

aina ajankohtaista

Mukana voi olla pienenkin hetken

silloin tällöin – kaikki auttaminen

on arvokasta.

Tein päätöksen lähteä Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi

puolitoista vuotta sitten. Vapaaehtoisurani

on ollut lyhyt, mutta ytimekäs. Olen oppinut

paljon itsestäni ja muista, saanut roimasti uusia

ystäviä ja unohtumattomia elämyksiä.

Olen vapaaehtoisystävieni kanssa luonut uuden

toimintamuodon, kansainvälisen klubin. Ensimmäinen

perustettiin Länsi-Helsinkiin ja nyt

olen tyytyväisenä katsellut, miten klubeja nousee

ympäri kaupunkia kuin sieniä sateella. Erityisen

kiitollinen olen ollut tuesta ja tsemppauksesta,

jota olen saanut. Minulla on tukijoukko

ympärilläni ja tiedän kenen puoleen kääntyä. Punainen

Risti tukee vapaaehtoisiaan.

Olen ylpeä siitä, että olen Punaisen Ristin vapaaehtoinen.

Näin voisin hyvin esitellä itseni tuntemattomalle

ihmiselle, sen sijaan että kertoisin

mitä teen työkseni. Minusta on järisyttävää olla

osa maailmanlaajuista humanitaarista liikettä.

Vapaaehtoisuus on aina ajankohtaista. Vapaaehtoisuus

tarkoittaa sitä, että yhteiskunta on

meidän ja me osallistumme yhteisen todellisuuden

luomiseen. Vapaaehtoisuus on välittämistä,

osallistumista, demokratiaa. Vapaaehtoisuus rakentaa

siltoja ihmisten välille.

Kaikista hienointa vapaaehtoisuudessa on se,

että sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta ja

sydämen palosta. Voin antaa ajastani juuri sen

verran kuin pystyn ja haluan. Palkkaa ei makseta

rahassa vaan jossain paljon arvokkaammassa

valuutassa.

Viime syksynä olin ystävieni kanssa keräämässä

Nälkäpäivänä ensimmäistä kertaa elämässäni.

Hämmästyin, miten auliisti ihmiset

lähestyivät meitä ja kilauttivat kolikoita keräyslippaisiimme.

Meidän keräysporukallamme oli toinenkin

tavoite: kulkea iloisena ja esimerkillisenä monikulttuurisena

kerääjäjoukkona ympäri Helsingin

keskustaa. Halusimme sanoa, että me kaikki välitämme,

ja että kaikki meistä voivat olla niin avun

saajia kuin sen antajiakin.

Emilia Fagerlund

Punaisen Ristin vapaaehtoinen

APUA! Katastrofirahasto tiedottaa

Katastrofirahaston tiedote ilmestyy

neljä kertaa vuodessa.

Toimitus: Hannu-Pekka Laiho, vastaava,

Anna Vuorinen, toimitussihteeri

020 701 2000

Kansikuva: Niklas Meltio

Taitto: Limukka / Leena Aalto

Osoitteenmuutokset:

lahjoitukset@punainenristi.fi

020 701 2000 / lahjoittajarekisteri

Suomen Punainen Risti,

Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Painopaikka:

Kirjapaino Laine Direct Oy

- 2 -


APUA TARVITAAN

Nälkäkriisi pahenee

itäisessä Afrikassa

Jopa 10 miljoonaa kärsii ruuan puutteesta ja kuivuudesta.

Humanitaarisen avun tarve kasvaa loppuvuotta kohden.

Itäisen Afrikan maissa valmistaudutaan rankkaan

loppuvuoteen. Viime vuoden sateet eivät riittäneet

kunnolliseen viljasatoon ja myös kevään sateet

jäivät odotettua vähäisemmiksi. Tilanteen

odotetaan kärjistyvän erityisesti Keniassa, Somaliassa

ja Etiopiassa.

Alueella kärsitään samanaikaisesti monista

kuivuuden aiheuttamista ongelmista, kuten satojen

epäonnistumisista, karjan kuolemisesta ja

likaisesta vedestä johtuvista taudeista.

– Kuivuudesta kärsitään sekä maalla että kaupungeissa,

ja yleinen köyhyys pahentaa tilannetta

entisestään, sanoo Suomen Punaisen Ristin Itä-

Afrikan alue-edustaja Pepe Salmela.

Pitkät vedenhakumatkat uuvuttavat

Suomen Punainen Risti tukee paikallisten sisarjärjestöjensä

työtä itäisessä Afrikassa. Ohjelmilla tuetaan

yhteisöjä esimerkiksi harjoittamaan erilaisia

elinkeinoja. Monilla ihmisillä on vain yksi elinkeino,

ja jos kuivuus vie esimerkiksi sadon, ei jäljelle

jää mitään. Punainen Risti auttaa ihmisiä pääsemään

jaloilleen jakamalla siemeniä, työkaluja tai

ostamalla uutta karjaa.

Vedenhakumatkoja lyhennetään rakentamalla

kaivoja ja patoja. Dertun kylässä Keniassa on

vain yksi vesipiste 50 kilometrin säteellä. Kenialainen

Fatima Daar Foot kävelee useita kilometrejä

päivässä vedenetsintämatkallaan. Hänellä on perheen

ainoa jäljellä oleva muuli mukanaan.

– Kaikki muut eläimemme ovat kuolleet kuivuuden

takia, hän sanoo.

– Mitään ei ole jäljellä. Kaikki kamelit ja vuohet

ovat kuolleita, ja hinnat ovat niin korkeat, että

meillä ei ole varaa ostaa ruokaa.

Lisää apua tarvitaan

Suomen Punainen Risti on valmiina laajentamaan

avustustyötään kuivuuden uhrien auttamiseksi.

Lahjoittajien tuella lisätään sekä hätäapua että

pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Keniassa, Somaliassa

ja Etiopiassa.

– Kuivuus on pahentunut ja apua tarvitaan lisää.

Juuri nyt on tärkeää estää kuivuudesta kärsiviä

maita ajautumasta yhä syvempään köyhyyteen,

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen

avustustyön apulaisjohtaja Päivi Laurila sanoo.

Suomen Punainen Risti on aloittamassa kouluruokailun

tukemisen Keniassa. Tavoitteena on,

etteivät lapset keskeyttäisi koulunkäyntiä. Lisäksi

Keniassa käynnistellään ohjelmaa, jossa kuivunutta

maata palautetaan laidunmaaksi kastelujärjestelyillä.

Ohjelmia tuetaan katastrofirahastoon

lahjoitettujen varojen turvin.

Keniassa kuivilla alueilla vettä joudutaan

hakemaan kilometrien päästä.

Jacob Dall / Tanskan Punainen Risti

- 3 -


APUA MAAILMALLE

Alex Wynter

Lupa auttaa

15.–17.9. Operaatio Nälkäpäivässä puhutaan

vapaaehtoisuuden ja auttamisen tärkeydestä.

Katastrofin sattuessa tarvitaan joukoittain ihmisiä

viemään apu perille. Punaisessa Ristissä puhutaan

avun ketjusta. Tämän vuoden Operaatio Nälkäpäivässä

haluamme nostaa esiin avun ketjun

tärkeimmät lenkit – vapaaehtoiset. Ketjun alkupäässä

nostamme esiin kerääjien ja koko vapaaehtoisen

keräysorganisaation merkitystä. Lisäksi

näemme avun ketjun toisen pään: ne vapaaehtoiset,

jotka vievät avun sitä todella tarvitseville.

Vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoistoiminnan

teemavuosi ja auttaminen on siksikin jälleen

ajankohtaista. Punaiselle Ristille jokainen vuosi

on vapaaehtoisuuden vuosi. Vapaaehtoiset ovat

järjestön vahvuus ja toiminnan edellytys. He auttavat

pyyteettömästi hädässä olevia sekä Suomessa

että maailmalla. Tärkeitä ovat myös ne

vapaaehtoiset, jotka tarttuvat lippaaseen ja keräävät

apua lähelle ja kauas.

Näe nälkä.

Kukaan maailman menoa seuraava ei voi olla näkemättä,

miten epätasaisesti hyvinvointi globaalisti

jakautuu. Nälkää näkeviä ihmisiä on yli miljardi

– enemmän kuin koskaan aiemmin. Heidän

nälkänsä on enimmäkseen hiljaista, sillä se johtuu

meille näkymättömistä katastrofeista.

Nälän kierteen voi aiheuttaa esimerkiksi ruuan

hinnan nousu tai vakava tautiepidemia. Sairauden

vuoksi kokonaiset kylät kärsivät, kun pelloille

ja maanviljelyyn ei riitä enää tervettä työväkeä.

Operaatio Nälkäpäivän varoilla autetaan myös

heitä, joiden nälkä ei nouse katastrofiuutisiin. Hä-

- 4 -


APUA MAAILMALLE

Kerääjä tekee toivosta totta

Operaatio Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla Punainen Risti voi auttaa nopeasti

siellä, missä apua tarvitaan. Kun keräysvaroja ei ennalta sidota tiettyyn

kohteeseen, ovat ne käytettävissä nopeasti heti, kun apua tarvitaan.

Viime syksyn Operaatio Nälkäpäivänä kerättyjen varojen ansiosta Suomen

Punainen Risti pystyi auttamaan muun muassa pakolaisia Pohjois-Afrikan

konfliktin jälkeen sekä koleraepidemiasta kärsivää Haitia.

täavun lisäksi Punainen Risti auttaa ihmisiä viljelemään

oman ruokansa pienillä viljelmillä ja kouluttaa

ihmisiä pitämään huolta terveydestään.

Kerää nälkä pois.

Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Sinne tallennetut varat ovat sitomattomia

eli niitä ei ole ennalta osoitettu tiettyyn

kohteeseen. Siksi niillä voidaan auttaa siellä,

missä kulloinkin on suurin hätä.

Valtaosa avustusvaroista suuntautuu ulkomaille,

mutta katastrofirahastosta autetaan myös

Suomessa. Täällä hätäapua tarvitaan muun muassa

tulipaloissa ja äkillisissä onnettomuuksissa.

Viime vuonna katastrofirahastosta apua sai noin

500 suomalaista.

Lupa auttaa.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeellä

on ainutlaatuinen mandaatti ja maailmanlaajuinen

verkosto: peräti 187 maassa toimii Punaisen

Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, jolla on

valtion lupa toimia ja auttaa.

Punainen Risti voi auttaa myös siellä, mihin

muut avustusjärjestöt eivät pääse. Sen tekevät

mahdolliseksi paikalliset vapaaehtoiset. Paikallisten

vapaaehtoisten on helpompi auttaa kuin

alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden. Punainen

Risti ja Punainen Puolikuu auttavat esimerkiksi

Afganistanissa ja Pohjois-Koreassa.

Operaatio Nälkäpäivässä hienointa on se, että

siihen voi osallistua kuka tahansa. Kaikki ovat

tervetulleita, eikä aiempaa kokemusta järjestötoiminnasta

tarvita. Kerääminen on helppoa ja

mukavaa.

Nälkäpäivänä kaikilla meillä on lupa auttaa.

Tule mukaan!

Operaatio Nälkäpäivä haastaa mukaan

juuri sinut! Tule keräämään ja pyydä

kaverisikin mukaan!

Lisää infoa ja tiedot keräyspaikoista:

www.nälkäpäivä.fi

Tilinumero: 221918-68000

IBAN: FI06 2219 1800 0680 00

SWIFT/BIC: NDEAFIHH

- 5 -


Filippiineillä

toivutaan hirmumyrskyistä

ja

varaudutaan

uusiin

Vaikka myrskyt toistuvat

Filippiineillä vuosittain, ilmastonmuutos

on vaikeuttanut

niiden ennustamista.

- 6 -

Yoshi Shmizu


APUA MAAILMALLE

Filippiinit on Punaisen Ristin avulla toipunut Ketsanan ja Megin

hirmumyrskyistä. Maata riepottelee kuitenkin vuosittain

yhä noin 20 hirmumyrskyä. Suomen Punainen Risti auttaa

filippiiniläisiä valmistautumaan myrskyihin.

Filippiinit on yksi maailman katastrofiherkimmistä

maista. Taifuunien lisäksi maata uhkaavat maanvyörymät,

tulvat, tulivuorenpurkaukset ja maanjäristykset.

Maa koostuu yli 7 000 saaresta ja sijaitsee

Tyynen valtameren vulkaanisella ketjulla.

Monet filippiiniläiset asuvat äärimmäisessä köyhyydessä.

Noin kolmasosa ihmisistä elää köyhyysrajan

alapuolella. Tämän vuoksi filippiiniläiset

ovat erityisen haavoittuvaisia luonnonilmiöiden ja

terveysriskien uhatessa.

– Filippiiniläisen tulot ovat keskimäärin 2 euroa

päivässä. Useimmilla ei ole varaa rakentaa taloaan

kunnollisista materiaaleista. Hirmumyrskyn

iskiessä ihmiset menettävät helposti kotinsa, sanoo

avustustyöntekijä Riku Ässämäki.

Ässämäki palasi toukokuun lopulla Filippiineiltä,

missä hän työskenteli reilun vuoden Suomen

Punaisen Ristin avustustyöntekijänä. Ässämäki oli

mukana asuntoprojektissa, jossa rakennettiin uusia

taloja kotinsa Ketsanan ja Megin hirmumyrskyissä

menettäneille syksyllä 2009 ja 2010.

– Kaikkein köyhimmille alueille ei jäänyt myrskyjen

jälkeen mitään. Hankkeessa rakennettiin

väliaikaisia asuntoja, jotta ihmiset saivat ainakin

katon päänsä päälle.

Ongelmana on köyhyys. Tilapäisasunnot on

suunniteltu niin, että niitä voidaan parantaa ja

vahvistaa kestämään myös tulevat myrskyt. Kaikilla

asukkailla ei kuitenkaan ole tähän varaa, joten

tukea tarvittaisiin kipeästi lisää.

Katastrofivalmiutta parannetaan

lahjoitusvaroin

Filippiineillä sadekausi alkaa kesällä ja kestää

vuoden loppuun. Vaikka sateet eivät onneksi kehity

Ketsanan ja Megin kaltaisiksi hirmumyrskyiksi

vuosittain, syntyy sadekaudella pieniä myrskyjä

ja tulvia joka vuosi.

– Monista luonnonuhkista tiedetään ennen

niiden tapahtumista. On tärkeää, että tieto saavuttaa

myös kaikkein syrjäisimmät seudut, sanoo

Kaakkois-Aasian aluetoimistossa työskentelevä

avustustyöntekijä Heikki Väätämöinen.

Punaisen Ristin katastrofivalmiustyöllä parannetaan

maaseutuyhteisöjen kykyä varautua

katastrofeihin maissa, joissa luonnonilmiöt ovat

arkipäivää. Filippiineillä tätä työtä tuetaan myös

Katastrofirahaston varoin. Suomen Punainen Risti

aloitti katastrofivalmiusohjelman keväällä 2011

Filippiinien Punaisen Ristin kanssa.

Ohjelma toteutetaan kylissä, joissa yhteisön

jäsenistä ja vapaaehtoisista kootaan niin sanottuja

valmiustiimejä. Yhdessä muiden kyläläisten

kanssa tiimit selvittävät, mihin luonnonuhkiin

kylässä tulisi varautua. Kun riskit tiedetään, yhteisöissä

mietitään, millä keinoilla katastrofeihin

voidaan valmistautua. Lisäksi kylien kouluihin

perustetaan nuorisoryhmiä, joissa harjoitellaan

muun muassa ensiaputaitoja.

Suomen Punainen Risti on antanut hätäapua filippiiniläisille useiden luonnonkatastrofien

jälkeen vuodesta 2006 lähtien. Suomalaisten lahjoittajien ja ulkoasiainministeriön

tuella Filippiineille on toimitettu apua 430 000 euron arvosta. Varoilla on sekä hankittu

avustustarvikkeita että tuettu Kansainvälisen Punaisen Ristin ohjelmia.

- 7 -


AJANKOHTAISTA

Tykkäämälläkin autat

Liity faniksemme Facebookissa ja

levitä tietoa Punaisesta Rististä!

Punainen Risti on aktiivinen

myös Facebookissa. Profiiliimme

päivitetään tietoa Punaisen

Ristin työstä kotimaassa ja ulkomailla.

Lisäksi sivuilla kerrotaan

kampanjoista ja tavoista

tulla mukaan. Jakamalla Punaisen

Ristin uutisia ja linkkejä levität tietoa ja saatat

saada ystäväsi mukaan lahjoittamaan tai innostumaan

vapaaehtoistoiminnastamme!

Nobuyuki Kobayashi

facebook.com/punainenristi

Nälkäpäiväresepteillä

maukasta ja terveellistä

ruokaa

Nälkäpäivän alkuperäinen ajatus oli syödä yhtenä

päivänä kevyemmin tai edullisemmin ja lahjoittaa

säästyneet rahat heille, joilla on aina nälkä. Jo yli

30 vuotta vanha ajatus on edelleen erinomainen

ja ajankohtainen.

Punainen Risti on koonnut reseptejä, joiden

avulla voidaan valmistaa terveellistä ja hyvänmakuista

ruokaa. Raaka-aineina on käytetty

kotimaisia kasviksia, juureksia ja marjoja, jotka

löytyvät läheltä meitä, kenties jopa omasta ruokakaapista.

Käytä nälkäpäiväreseptit iloksi ja hyödyksi!

Kutsu vaikka ystäväsi kylään ja tarjoa heille maukas

ateria. Kun ruokien raaka-aineet ovat edullisia,

voit lahjoittaa säästyneet rahat Operaatio

Nälkäpäivänä 15.–17. syyskuuta. Näin ruokaa

saadaan myös siellä, missä sitä kipeimmin tarvitaan.

Resepteihin pääset tutustumaan osoitteessa:

www.nälkäpäivä.fi/reseptit

Puhdasta vettä lapselle

vuodeksi 15 eurolla.

Lahjaksi

puhdasta vettä

Hyvän mielen lahjoituksella voi muistaa

merkkipäivänään niitä, jotka eivät kaipaa

lisää tavaraa. Lahjoituksen voi ohjata katastrofirahaston

tai kotimaan työn tukemiseen.

Hyvän mielen lahjoituksella saa aikaan

paljon hyvää. Katastrofirahastoon lahjoitetulla

10 eurolla voidaan hankkia kuukauden

ateriat kokonaiselle perheelle. 15 euroa

maksaa yhden lapsen koko vuoden

puhdas juomavesi. Vesikanisterin tai huovan

saa neljällä eurolla, ja puuroannos kokonaiselle

kylälle maksaa viisi euroa.

Hyvän mielen verkkokauppa

löytyy osoitteesta:

www.hyvanmielenkauppa.fi

Suomen Punaisen Ristin kansainvälinen apu 6.5.–23.8.2011

Kooste kansainvälisestä avusta on luettavissa osoitteessa

www.punainenristi.fi/kansainvalisen-avun-kooste

More magazines by this user
Similar magazines