Puuhallin rakenteet.pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Puuhallin rakenteet.pdf - Puuinfo

Alkusanat

Suosittu ohje ”Puuhallien rakenteet, esisuunnittelu ja valintaperusteet”

on nyt päivitetty. Keskeisimmät muutokset koskevat

euroluokkien käyttöönottoa palomääräyksissä.

Toteutettujen kohteiden perusteella puun on todettu olevan

kilpailukykyinen vaihtoehto suurissa, pitkien jännevälien hallirakennuksissa.

Puu on monipuolinen, joustava materiaali ja

se tarjoaa hallirakentamisessa lukemattomia mahdollisuuksia

erilaisiin tarpeisiin. Kustannuksiltaan kilpailukykyisen ratkaisun

lisäksi puulla saadaan aikaan paloturvallisia ja kestäviä, elinkaareltaan

edullisia ratkaisuja.

Puun käyttöön hallirakentamisessa on olemassa pitkälle vietyä

osaamista ja teollista tuotetarjontaa. Nyt laaditun ohjeen

tarkoituksena on laajentaa yleistä tietoutta puun käyttömahdollisuuksista

hallirakentamisessa, edistää rakennusalan puun

käyttöön liittyvää osaamista ja antaa käytännöllisiä ohjeita ja

välineitä puurakenteisten hallien suunnitteluun.

Ohje on osa kolmiosaista puuhallien rakennuttamis- ja suunnitteluohjekokonaisuutta.

Se on tuotettu osana Puuhalliklusterin

toimintaa sen jäsenyritysten ja Tekesin rahoittamassa ”Asiakastarpeiden

määrittely hallirakentamisessa” -projektia.

Alkuperäisen ohjeen on kirjoittanut tekniikan lisensiaatti Asko

Keronen. Ohjeen julkaisuasusta on vastannut arkkitehti Mikko

Lahikainen Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Ohjeen päivittämisestä

on vastannut Asko Keronen ja Puuhalliklusteri.

Esitän kiitokseni kaikille ohjeen tekemiseen osallistuneille.

Petri Heino

toimitusjohtaja

Puuinfo Oy

More magazines by this user
Similar magazines