Teolliset konseptit korjausrakentamisessa - Puuinfo

puuinfo.fi

Teolliset konseptit korjausrakentamisessa - Puuinfo

TOIMIALAN MUUTOS JA

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

PUURAKENTAMISESSA

21.03.2012

Jukka Lempiäinen

POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN

EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE


ESITYKSEN SISÄLTÖ

1. Markkinoiden tarkastelu tilastojen valossa

‣ Uudisrakentaminen

‣ Korjausrakentaminen

2. Liiketoimintamallit ja arvoketjut

3. Teknologian kehittyminen

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


26 March, 2012 Jukka Lempiäinen

RAKENNUSMARKKINOIDEN

KEHITTYMINEN


TALONRAKENNUS - UUDISTUOTANTO

VUODEN 2010 TOTEUTUMIA RAKENNUSTEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN

Asuntojen

määrä (kpl)

Kerrosala (m2) Tilavuus (m3)

2010

Erilliset pientalot 12221 2184480 7706330

Rivi- ja ketjutalot 3857 340776 1171608

Asuinkerrostalot 16715 1309667 5078353

Liikerakennukset 637 691857 4451022

Toimistorakennukset 0 205036 1124938

Julkiset

palvelurakennukset

Hoitoalan

rakennukset

120 570243 3124200

117 147865 659335

n. 1,9mil. m2

Opetusrakennukset 2 267866 1419894

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


TALONRAKENNUS - UUDISTUOTANTO

ESIMERKKEJÄ PUURAKENTAMISEN MAHDOLLISUUKSISTA V. 2010

TILASTOJEN VALOSSA

• Kerrostalotuotanto n. 1 309 700 kem2/vuosi, eli n.850 kerrostaloa/vuosi

Vuonna 2020 puurakenteisten kerrostalojen markkinaosuus on arviolta n. 20%

‣ n. 170 kerrostaloa/vuosi (n. 260 000 kem2)

‣ n. 390 milj. €, josta runkojärjestelmätoimituksen osuus on ¼ eli n. 100 milj.

‣ 20% osuus tarkoittaa n. 80-90%:n vuotuista kasvua muuten stabiileilla tai

jopa laskevilla markkinoilla

‣ Osa kerrostaloasuntojen kokonaisvolyymistä kanavoituu korjaus- ja

täydennysrakentamisen kautta

• Puisten runkorakenteiden markkinaosuus julkisen ja liikerakentamisen osalta oli

n. 15% eli n. 200 000 kem2

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


TALONRAKENNUS - UUDISTUOTANTO

ESIMERKKEJÄ …

• Puurakenteisten välipohjaelementtien markkinat v. 2020

‣ Kerrostalot n. 200 000 m2/vuosi

‣ Koko markkinapotentiaali julkisissa rakennuksissa (taulukko) on n. 1,0 –

1,5 milj. m2, panostamalla kehitystyöhön puurakenteisten välipohjien

markkinaosuus voisi noudattaa runkorakenteiden markkinaosuuden

kehitystä, v. 2010 15% eli n. 150 000 – 225 000 m2

‣ Sveitsiläinen Lignatur AG toimittaa n. 100 000 m2/vuosi ja hallitsee n. 15-

20% (12/2011) saksankielisen Keski-Euroopan puuvälipohjamarkkinoista

• Puukerrostalojen osalta v. 2020 julkisivujärjestelmien vuotuiseksi

markkinapotentiaaliksi muodostuu n.170 000 m2

• Parvekejärjestelmien osalta puukerrostalojen 20% markkinaosuus tarkoittaa

n.3000 – 5000 parvekkeen markkinapotentiaalia (vuosivaihtelu).

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


TALONRAKENNUS - UUDISTUOTANTO

LIIKETOIMINTAMALLIT JA ARVOKETJUT

• Keski – Euroopassa ja Ruotsissa on puukerrostalojen tuotannossa

käytössä seuraavat arvoketjut

‣ Runkomateriaalin (levy tms.) teollinen tuottaja elementtien ja

järjestelmien tuottaja rakennusurakoitsija asiakas/loppukäyttäjä

‣ Runkomateriaalin (levy tms.) teollinen tuottaja tilaelementtien

tuottaja asiakas/loppukäyttäjä

• Kilpailukyky ja kilpailijoista erottuminen toteutetaan liiketoimintamalleilla:

‣ Partneriverkostot

‣ Lisäarvon synnyttäminen verkostolla, Kokonaisuus määrittelee

lisäarvon teknologian ja palveluiden integrointi, kokonaisuuden

tehokkuus, tehokkuus = verkoston tehokkuus tuottaa asiakasarvoa

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


TALONRAKENNUS - UUDISTUOTANTO

• Suurin arvonlisäys tapahtuu arvoketjun

loppupäässä

• Teollisten komponenttien kehittyminen

aiheuttaa enenevässä määrin paineita

perinteisille rakentamisen arvoketjuille

myös Suomessa

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


TALONRAKENNUS -

KORJAUSRAKENTAMINEN

KAIKKI JULKISIVUIHIN KOHDITUNEET TOIMENPITEET VUOSINA 2000 - 2010

n. 4,35 milj. m2,

joista betonijulkisivut

n.180 tm2, kasvu

3%/vuosi

Korjaustoimenpiteiden kohteena on 4% julkisivukannasta vuosittain, eli 15 milj.m2 vuodessa.

Näistä v. 2004 uusia julkisivuja asennettiin n.6 milj.m2 (40% kaikista). Julkisivujen

uusimiskorjaukset kasvavat n. 3% vuodessa.

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


TALONRAKENNUS -

KORJAUSRAKENTAMINEN

Seuraavan viiden vuoden aikana korjaukset lisääntyvät +2,5% - +3% vuodessa. Vuonna 2004

kokonaan uusittujen parvekkeiden osuus oli kiinteistön ikäluokasta riippuen 34 -37% kaikista

korjatuista parvekkeista.

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


TALONRAKENNUS -

KORJAUSRAKENTAMINEN

JOITAKIN AJATUKSIA KORJAUSRAKENTAMISEN MARKKINOISTA

• Kokonaisuudessaan markkinat kasvavat. Kasvua kiihdyttää 2020

energiatavoitteet

‣ Ympäristöministeriö valmistelee korjausrakentamisen määräyksiä.

Yhtenä osana esitystä on julkisivujen energiasaneeraukset

kiinteistön omistaja on velvollinen lisäeristämään julkisivut jos niihin

tehdään korjaustoimenpiteitä

• Lähiöiden täydennysrakentaminen on kasvava trendi. Rakentaminen

toteutetaan korjausrakentamisen yhteydessä Liiketoimintamalleiltaan

tämä uudisrakentaminen poikkeaa perinteisestä uudisrakentamisesta ja

vähentää omalta osaltaan ko. markkinaa.

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


TALONRAKENNUS -

KORJAUSRAKENTAMINEN

JOITAKIN AJATUKSIA …

• Julkisivujen korjaus

‣ Korjaustarpeen arvioidaan nousevan 30 – 40

miljardiin euroon lähivuosina

‣ Asuinkerrostalojen, julkisten- ja liikerakennusten

vuotuinen markkinapotentiaali (kt. aiempi

tilasto) 4,35 milj. m2 tarkoittaa n. 3300 - 4200

keskikokoista kerrostaloa vuodessa

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


TALONRAKENNUS -

KORJAUSRAKENTAMINEN

JOITAKIN AJATUKSIA …

• Parvekkeiden uusimisen painopiste tulee siirtymään 50 –luvun

rakennuksista 60 –luvun rakennuksiin. Samalla 70 –luvun

parvekkeiden uusimiset lisääntyvät merkittävästi. Joten

parvekkeiden uusimisten määrän oletetaan nousevan n. 6 300

kpl:seen vuodessa vuoteen 2010/2011 mennessä

• Teollisille korjausrakennusratkaisuille kehittyy ”markkinaimua”

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


KEHITYSNÄKYMIÄ

TEKNOLOGIAN JA MARKKINOIDEN KEHITYSSUUNTAUKSIA

• Keski – Europassa kiinteistö tulkitaan energiantuotantoyksiköksi

‣ Teknologian integroituminen

‣ Uusia liiketoimintamahdollisuuksia rajapinnoista

‣ Arkkitehdit ratkaisevassa roolissa

• Materiaaliteknologian kehittyminen

• Tuotantoteknologian kehittyminen

• Puurakentamisen kehittymisen pääajurit

‣ Tuotannon tehokkuus

‣ Osa isompaa biotalouden kehittymistä

‣ Tukee hajautetun tuotantomuotojen kehittymistä (hot spot)

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


PALVELUT

JOENSUUN TIEDEPUISTON PALVELUT

• Puurakennushankkeiden aktivointi ja asiantuntijapalvelut hankkeiden

kehityksessä

• Teknologiakehitysprojektit

• Yrityskehitysprojektit ja uudet liiketoimintamallit

• Tutkimushankkeiden kokoaminen

• Verkostojen kokoaminen

• Osaamisen siirto ja kehittäminen

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN PALVELUT

• Koulutus ja työharjoittelu

• Tekninen neuvonta ja osaamisen siirto

• Tutustumismatkat

26 March, 2012 Jukka Lempiäinen


YHTEYSTIEDOT

Jukka Lempiäinen

Joensuun Tiedepuisto Oy.

Länsikatu 15, FI-80110 Joensuu

puh. +358 50549 9432

Jukka.lempiainen@carelian.fi

Toni Kekki

Pohjois – Karjalan ammattikorkeakoulu

Karjalankatu 3, 80200 Joensuu

Puh. +358 50315 6555,

toni.kekki@pkamk.fi

26 March, 2012

Jukka Lempiäinen

More magazines by this user
Similar magazines