Puuhallin suunnittelu.pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Puuhallin suunnittelu.pdf - Puuinfo

Alkusanat

Suosittu ohje ”Puuhallien esisuunnittelu ja arkkitehtoniset valinnat”

on nyt päivitetty. Keskeisimmät muutokset koskevat

euroluokkien käyttöönottoa palomääräyksissä.

Ohjeen tarkoituksena on laajentaa yleistä tietoutta puun käyttömahdollisuuksista

hallirakentamisessa, edistää rakennusalan

puun käyttöön liittyvää osaamista ja antaa käytännöllisiä ohjeita

ja välineitä puurakenteisten hallien suunnitteluun. Esitetyt

ratkaisut perustuvat olemassa olevaan osaamiseen ja teolliseen

tuotetarjontaan.

Ohje on osa kolmiosaista puuhallien rakennuttamis- ja suunnitteluohjekokonaisuutta.

Muita osia ovat ”Puuhallien esisuunnittelu

ja valintaperusteet” ja ”Hallin rakennuttaminen”. Ohjeet

on tuotettu osana Puuhalliklusterin toimintaa sen jäsenyritysten

ja Tekesin rahoittamassa ”Asiakastarpeiden määrittely hallirakentamisessa”

-projektissa.

Alkuperäisen ohjeen kirjoitti arkkitehti Kari Salonen ja julkaisuasusta

vastasi arkkitehti Mikko Lahikainen Tampereen teknillisestä

korkeakoulusta. Ohjeen päivityksestä puolestaan on

vastannut arkkitehti Petri Tavilampi ja Puuhalliklusteri.

Esitän kiitokseni kaikille ohjeen tekemiseen osallistuneille.

Petri Heino

toimitusjohtaja

Puuinfo Oy

7

More magazines by this user
Similar magazines