Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

KÄYTETTÄVÄ JÄRJESTELMÄ

2 KÄYTETTÄVÄ

JÄRJESTELMÄ

2.1 Yleisperiaatteet

Tässä oppaassa esitetty avoin elementtijärjestelmä perustuu

avoimeen puurakennusjärjestelmään, jonka periaatteet

ja rakenteet on esitetty RT-ohjekorteissa RT 82-10678 ja

RT 82-10679. Järjestelmä on kerrokselliseen rakentamiseen

perustuva kantavaseinäinen puurankarakenne, jossa jäykistys

hoidetaan runkoon kiinnitetyillä rakennuslevyillä.

Järjestelmän perusteena ovat samat rakenteelliset valmisosat

kuin paikallarakentamisessa. Tällöin toteutuksessa

voidaan yhdistellä eri valmiusasteisia toimintatapoja.

Järjestelmässä käytetään seuraavia elementtejä:

Runkoon kuuluvat elementit:

• alapohjaelementit

• välipohjaelementit

• yläpohjaelementit

• ulkoseinäelementit

• väliseinäelementit.

Runkoon liittyvät elementit:

• porraselementit

• parvekkeet ja luhtikäytäväelementit

• hissikuiluelementit

• märkätilaelementit.

Elementtien väliset liitokset ja liittymäsäännöt on muotoiltu

siten, että eri elementtivalmistajien tuotteet voidaan liittää

toisiinsa ongelmitta.

14

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines