Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

KÄYTETTÄVÄ JÄRJESTELMÄ

Seinäelementtien asennustarkkuudet

Ulottuvuudet ja sijainti

Seinän sivusijainti perussuorasta

Vapaa väli (vastakkaiset seinät)

Seinän poikkeama pystysuorasta

Sauman leveys, poikkeama nimellismitasta

Ulkosauman hammastus, puuverhous

Elementtien yläreunan hammastus

Suurin sallittu poikkeama [mm]

+5

-5

+5

-5

+3

-3

+3

-3

3

3

Ala-, väli-, ja yläpohjaelementtien asennustarkkuudet

Ulottuvuudet ja sijainti

Elementin sivusijainti perussuorasta

Sauman hammastus elementin yläpinnassa

Suurin sallittu poikkeama [mm]

+5

-5

3

Taulukko 2.1 Seinäelementtien asennustarkkuudet ja ala-, väli- ja yläpohjaelementtien asennustarkkuudet.

2.4.4 Elementtien asennustarkkuudet

Elementtien asentamisessa noudatetaan RunkoRyl2000:ssa

esitettyjä luokan 1 mukaisia vaatimuksia. Seinäelementtien

sekä ala-, väli ja yläpohjaelementtien asennustarkkuudet

on annettu taulukoissa 2.1 ja 2.2. On huomattava, että taulukoissa

annetut vaatimukset koskevat eri tuoteosien välisten

rajapintojen sijaintia. Tuoteosarajojen sisällä voidaan soveltaa

valmistajakohtaisia asennus- ja valmistustarkkuuksia.

Elementtien valmistustarkkuudet on annettu rakennusosittain

luvussa 3.

20

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines