Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

KÄYTETTÄVÄ JÄRJESTELMÄ

2.5.2 Rakennesuunnittelu

Elementtirakentamisessa rakennesuunnittelu voidaan jakaa

useamman suunnittelijan kesken. Usein kohteessa on rakenteiden

pääsuunnittelijan lisäksi erillinen elementtisuunnittelija

(elementtien toimittaja), joka vastaa elementtien rakenteellisesta

suunnittelusta.

Rakenteiden pääsuunnittelijan tehtävänä on:

• määrittää rungon päämitat ja elementtijako

• määrittää rakenteiden kuormitukset

• vastata rungon stabiliteetista

• huolehtia rakenteiden ja liitosten riittävästä lujuudesta

• vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta

• tarkastaa ja hyväksyä elementtisuunnitelmat

• huolehtia rakenne- ja elementtisuunnitelmien viranomaistarkastuksesta.

Rakennesuunnittelija esittää suunnitelmissaan vain ne tiedot,

jotka tarvitaan työmaalla elementtien asennuksessa ja

liitosten teossa. Kunkin kerroksen tasopiirustuksessa esitetään:

Kuva 2.7 Elementit on suojattava huolellisesti kuljetuksen

ja varastoinnin aikana.

• rakenteisiin kohdistuvat kuormat

• pystyelementtien tunnus ja sijainti

• vaakaelementtien tunnus ja sijainti

• tarvittaessa asennusjärjestys

• viittaukset liitosdetaljeihin.

Detaljipiirustuksissa esitetään elementtien kiinnitykset (liitokset)

toisiinsa ja muihin rakenteisiin. Avoin järjestelmä tarjoaa

valmiin mallin elementtien liitosratkaisuille. Rakennesuunnittelijan

tehtävä on lähinnä valita sopiva liitos ja tarkastaa

sen kestävyys.

Elementtisuunnittelijan tehtävänä on elementtien valmistuksessa

tarvittavien piirustusten tuottaminen. Elementtisuunnittelija

esittää suunnitelmissaan vain ne tiedot, jotka

tarvitaan tehtaalla elementtien tuotannossa. Jokaisesta erilaisesta

elementistä laaditaan oma piirustus. Joissakin tapauksissa,

kuten naulalevyrakenteissa, elementtien valmistaja

hoitaa myös rakenteen mitoituksen.

23

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines