Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

KÄYTETTÄVÄ JÄRJESTELMÄ

Jos kohteessa on erillinen elementtisuunnittelija, siitä muodostuu

seuraavanlaisia etuja:

• Elementtisuunnittelun yhteys elementtivalmistajaan ja hänen

tuote- ja tuotantokehitykseen on hyvä. Yhteistyö

rakennesuunnittelijan kanssa on kuitenkin tärkeää.

• Elementtien valmistajilla on elementtisuunnitelmien laatimiseen

tarkoitettuja ATK-apuvälineitä, joiden avulla

elementtisuunnittelu on nopeaa. Suunnitelmien valmiusaste

on korkea.

Seuraavia etuja saavutetaan, kun kohteen rakennesuunnittelija

hoitaa myös elementtisuunnittelun:

• Suunnittelu nopeutuu, kun tietojen vaihtaminen ja kanssakäyminen

jää pois eikä tarvitse odottaa elementtitoimittajien

valintaa.

• Rakenne- ja elementtisuunnittelun yhteensopivuus ja

ristiriidattomuus on hyvä.

• Tiedonvälityksen puutteista mahdollisesti aiheutuvien

suunnitteluvirheiden riski on pieni.

• Suunnittelijan vastuu suunnitelmista on selkeä.

2.5.3 LVIS - suunnittelu

Elementtirakentamisessa LVIS - suunnittelu voidaan hoitaa

pääosin samalla tavalla kuin paikallarakentamisessa, koska

talotekniikan vaatimat asennukset suoritetaan pääasiassa

työmaalla. Täyselementteihin tulevat upotetut sähköasennukset

on tehtävä tehtaalla. Lämpö-, vesi ja sähköputket

voidaan sijoittaa aluslattialevyn päälle työmaalla tehtävään

uivaan kerrokseen tai pintavaluun.

Pystyhormien sijainti ja koko on selvitettävä yhdessä arkkitehdin

ja rakennesuunnittelijan kanssa jo suunnittelun alkuvaiheessa,

jotta välipohjaan tulevat aukot voidaan ottaa

huomioon rakenteiden suunnittelussa. Putkien tarvitsemat

lävistykset aluslattialevyyn porataan työmaalla.

24

Kantavien palkkien lävistykset ja loveukset on suunniteltava

yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa, jotta vältytään kestävyyttä

heikentäviltä ratkaisuilta. Suuriläpimittaiset putket on

sijoitettava ensisijaisesti palkkiväleihin palkkien suuntaisesti.

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines