Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

KÄYTETTÄVÄ JÄRJESTELMÄ

2.5.4 Valmisosatoimitukset

Elementtitoimituksia koskevat tarjouspyynnöt voidaan lähettää

pelkästään arkkitehdin laatimien pääpiirustusten perusteella.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa voidaan viitata järjestelmän

mukaisiin vakioratkaisuihin, eikä valmisosa- ja liitossuunnitelmia

tarvita tarjouspyyntöjen mukana. Tarjouspyyntöjä

voidaan näin aikaistaa, mikä nopeuttaa rakentamisen

kokonaisaikataulua.

Elementtitarjoukset voidaan hinnoitella nopeasti ja luotettavasti

järjestelmän mukaisten vakioratkaisujen ja vakiintuneiden

toimintatapojen perusteella. Järjestelmän puitteissa

elementtitoimittajilla on mahdollista tarjota myös omia teknisiä

ratkaisuja.

Tarjousten vertailtavuus paranee, koska ne perustuvat järjestelmän

mukaisiin ratkaisuihin.

Toimitussopimuksissa ei tarvita elementtisuunnitelmia eli toimitukset

helpottuvat.

Työmaalla tapahtuva elementtien asennustyö yksinkertaistuu,

koska asentamisessa ja liitosten teossa käytettävät

menetelmät ja välineet on vakioitu. Toistojen ja harjaantumisen

kautta asennustyö voidaan virittää mahdollisimman

tehokkaaksi.

25

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines