Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

puuinfo.fi

Avoin puurakennusjärjestelmä, Elementtirakenteet, pdf - Puuinfo

RUNGON RAKENNUSOSAT

Kuva 3.14 Huoneistojen väliset seinät voidaan tehdä runkoelementteinä. Kuljetuksen-, nostojen- ja työnaikaisina jäykisteinä

käytetään teräksisiä reikävanteita.

Kuva 3.15 Huoneistojen välisen seinän (vas.) kokonaispaksuus

määräytyy käytettävien verhouslevyjen

perusteella. Kantavan väliseinän (oik.)

levytys valitaan vaaditun palonkestävyyden mukaan.

3.3.3 Rakennetyypit

Huoneistojen välisten seinien suunnittelussa on otettava

huomioon jäykistävyys sekä äänen- ja paloneristävyys.

Huoneistojen väliset seinät voidaan tehdä myös avonaisina

runkoelementteinä ilman levytystä. Tällöin rungon kuljetuksen

ja nostojen aikainen jäykistys hoidetaan teräksisillä

reikävanteilla, joita voidaan käyttää hyväksi myös työnaikaisina

ja tarvittaessa palonaikaisina jäykisteinä. Reikävanteet

asennetaan ilmaraon puolelle runkoa (kuva 3.13).

Kantavien väliseinien rakenteet suunnitellaan P2-luokan

rakennuksissa palomääräysten asettamien vaatimusten

mukaan. Kantavilta rakenteilta vaaditaan 60 minuutin palonkestävyyttä.

Väliseinien palonkestävyyttä voidaan parantaa

tihentämällä tolppajakoa tai käyttämällä pitemmän suojaajan

antavia palolevyjä.

38

WOODFOCUS OY - AVOIN PUURAKENNUSJÄRJESTELMÄ - ELEMENTTIRAKENTEET

More magazines by this user
Similar magazines